| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 21
First pagePrevious page123Next pageLast page
1.
RAZVOJ KADROV V TESNILA GK D.O.O.
Katarina Brodnik, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Vsaka organizacija, ki je uspešna na trgu, se zaveda, da le dobro usposobljeni kadri pripomorejo k učinkovitosti podjetja. Vsakodnevno učenje na delovnem mestu in vsa strokovno pridobljena znanja so zelo pomembna za delovanje in razvoj organizacije. Dobro pridobljen kader je pogoj za njegovo nadaljnjo rast. Tako sta v prvem delu diplomske naloge teoretično predstavljena način in pomembnost pridobivanja kadrov. Prav tako je predstavljen kadrovski proces in izhodišča različnih raziskovalcev tega področja. V raziskovalnem delu je predstavljeno podjetje Tesnila GK, d. o. o. Predstavljen je način pridobivanja kadrov ter različne oblike izobraževanja, ki jih v podjetju izvajajo. Na podlagi pridobljenih podatkov v podjetju je razvidno, da daje podjetje Tesnila GK velik poudarek na razvoj svojih kadrov. Izobraževanja potekajo tako rekoč vsakodnevno in vsi zaposleni nenehno pridobivajo nova znanja. V diplomskem delu je poudarek predvsem na razvoju kadrov v proizvodnji, saj so le-ti ključnega pomena za uspešnost in učinkovitost organizacije. Ta poudarek podjetja na izobraževanju in usposabljanju se kaže tudi v dobrih poslovnih rezultatih in zadovoljstvu delavcev. Predstavljeno je tudi motiviranje zaposlenih in možnost napredovanja ter komuniciranje, ki je temelj sodelovanja vseh zaposlenih v vsakem delovnem kolektivu
Keywords: kadri izobraževanje zaposlenih usposabljanje zaposlenih motiviranje napredovanje
Published: 14.12.2009; Views: 2632; Downloads: 232
.pdf Full text (4,76 MB)

2.
PRENOVA SISTEMA IZOBRAŽEVANJA V ZDRAVSTVENEM DOMU LJUBLJANA
Slađana Božić, 2009, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo z naslovom Prenova sistem izobraževanja v Zdravstvenemu Domu Ljubljana (ZDL) je nastalo na osnovi osemletne delovne dobe v ZDL. S tem magistrskim delom sem preučila obstoječi način izobraževanja in razvoja kadrov v ZDL. Struktura magistrskega dela je prilagojena cilju in namenu dela. Razdeljena je na osem poglavij, ki so členjena na podpoglavja. Uvodno poglavje je namenjeno predstavitvi predmeta obravnave, osnovnih ciljev in namena ter metod proučevanja. V drugem poglavju opredeljujem pojem razvoja kadrov, vlogo in pomen, načrtovanje kariere in elemente načrtovanja kariere. V tretjem poglavju sem se osredotočila na dejavnosti izobraževanja in usposabljanja zaposlenih. Četrto poglavje se nanaša na predstavitev Zdravstvenega doma Ljubljana, njegovo zgodovino, predstavitev vodstva in pomembnejših organov ZDL. Poglavje se zaključi z predstavitvijo kadrovske strukture zaposlenih v ZDL. Sledi analiza izobraževanja v ZDL. Peto poglavje razpravlja o informacijah, pridobljenih iz Letnih poročil za leta 2007/2008 in Kadrovskega plana za leto 2009 ter intervjuja z vodjo kadrovske službe Zdravstvenega doma Ljubljana. Nadaljuje se z obravnavo obstoječega načina organizacije izobraževanja in planiranja izobraževanja. V šestem poglavju je predstavljena raziskava določenih elementov izobraževanja v ZDL, v kateri so predstavljeni rezultati mnenjske ankete zaposlenih. V sedmem poglavju so opredeljeni predlogi izboljšav, povezana so vsa teoretična izhodišča in rezultati raziskovanja ter podana priporočila v zvezi z izobraževanjem in razvojem kadrov v ZDL. V osmem poglavju so zbrane sklepne misli, ki se navezujejo na teoretična izhodišča, dobljene rezultate in podana priporočila v zvezi s prenovo sistema izobraževanja v ZDL.
Keywords: Ključne besede: • izobraževanje, • razvoj kadrov, • usposabljanje, • model izpopolnjevanja zaposlenih.
Published: 15.12.2009; Views: 2081; Downloads: 239
.pdf Full text (1,31 MB)

3.
IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH V PODJETJU INTERLES D.O.O.
Klavdija Grahornik, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga zajema tako teoretični kot praktični del. V teoretičnem delu diplomske naloge so predstavljeni in razjasnjeni pojmi, ki so povezani z izobraževanjem in z usposabljanjem zaposlenih. Praktičen del diplomske naloge zajema opis podjetja Interles, d.o.o. Nekaj besed je namenjeno razvoju podjetja skozi zgodovino, sledi opis vizije, strategije in poslanstva podjetja. Zajeti so tudi podatki o številu in izobrazbeni strukturi zaposlenih, o stanju zaposlenih in o organizacijski strukturi. Večji poudarek v diplomski nalogi smo namenili izobraževanju in usposabljanju zaposlenih v podjetju. Ugotovili smo, da podjetje vlaga v zaposlene, saj jih nenehno izobražuje in usposablja. S tem si zaposleni pridobijo ali dopolnijo svoje že obstoječo znanje, ki ga potrebujejo pri samostojnem opravljanju delovnih nalog. Zaposleni so sposobni opravljati več delovnih nalog hkrati v primeru nadomestitve sodelavcev. Vsa izobraževanja in usposabljanja so prilagojena na njihovo predznanje in na stopnjo izobrazbe. Kadrovska služba skrbi za nemoten proces izobraževanja in usposabljanja zaposlenih. Kot praktičen primer navajamo proces usposabljanja za delovno mesto v proizvodnji in montaži.
Keywords: Izobraževanje zaposlenih, usposabljanje zaposlenih, Interles, d.o.o.
Published: 10.06.2010; Views: 2091; Downloads: 438
.pdf Full text (1,25 MB)

4.
VPLIV IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA NA ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH
Daliborka Tešić, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo se spopadli s problemom zadovoljstva zaposlenih. Na zadovoljstvo zaposlenih vpliva veliko dejavnikov, kot so: delovne razmere, možnost napredovanja, obveščenost o dogodkih v podjetju, plača in druge materialne ugodnosti, odnosi s sodelavci, stalnost zaposlitve, koristnost opravljenega dela, možnost strokovnega napredovanja, svoboda in samostojnost pri delu, ugled dela, soodločanje pri delu in poslovanju, ustvarjalnost dela, varnost dela, možnost za izobraževanje in usposabljaje, zahtevnost — zanimivost dela. Osredotočili smo se na vpliv izobraževanja in usposabljanja na zadovoljstvo zaposlenih. Diplomsko delo je razdeljeno na teoretični in raziskovalni del. V teoretičnem delu smo opredelili osnovne pojme, kot so: izobraževanje, usposabljanje in zadovoljstvo zaposlenih. V raziskovalnem delu smo opisali problemsko stanje in predstavili korelacije med zadovoljstvom zaposlenih ter dostopnostjo izobraževanja, številom ur izobraževanja, pogostost izobraževanja, zanimanjem za izobraževanje in načini spodbujanja k izobraževanju. Raziskava je vključevala 60 odraslih zaposlenih v Sloveniji. Kriterija za izbor vzorca sta bila, da je oseba zaposlena in starejša od 18 let. Le 25 anketirancev je imelo v letu 2009 kakršnokoli vrsto izobraževanja, kar pomeni da so z dostopnostjo do izobraževanja v večini nezadovoljni. Najbolj se želijo izobraževati zaposleni, ki niso zadovoljni na svojem delovnem mestu, ker jim je pomemben ugled delovnega mesta in možnost strokovnega napredovanja. Vendar pomembno je tudi, da jih vsebina izobraževanja ne zanima preveč, ampak njihov osebnostni razvoj in vpliv izobraževanja na njihovo delo. Največji spodbudni dejavnik k izobraževanju je osebnostni razvoj anketirancev, sledi družina, višja plača, možnost zaposlitve, ohranitev zaposlitve in navsezadnje višji status. Na osnovi rezultatov raziskave so pritrdilno odgovorili na svoje osnovno raziskovalno vprašanje: »Kakšno je vaše splošno zadovoljstvo v podjetju, kjer ste zaposleni?« Ugotovili smo, da na zadovoljstvo zaposlenih vplivajo vsi predhodno navedeni dejavniki, ravno tako tudi izobraževanje in usposabljanje zaposlenih, ki pa je v veliki odvisnosti z dostopnostjo in pogostostjo izobraževanja ter spodbujanja k izobraževanju. Korelacije med neodvisnimi spremenljivkami, ki so v našem primeru dostopnost, število ur in pogostost izobraževanja, zanimanje za izobraževanje in način spodbujanja k izobraževanju je ravno tako visoka, iz česar sledi, da so vsi ti dejavniki med seboj linearno odvisni.
Keywords: • Zadovoljstvo zaposlenih • Izobraževanje in usposabljanje • Zanimanje • Spodbujanje
Published: 10.05.2010; Views: 2457; Downloads: 493
.pdf Full text (723,31 KB)

5.
MODEL IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA ZAPOSLENIH V PROIZVODNIH PODJETJIH
Nataša Mitrović, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Uspešnost podjetja je vedno bolj odvisna od tega, kako se prilagaja spremembam v okolju. Nosilci tega prilagajanja pa so zaposleni, njihovo znanje, sposobnosti in pripravljenost za sodelovanje v poslovnih procesih. Znanje, izkušnje in motivacija zaposlenih so za rast podjetja vitalnega pomena, zato je potrebno skrbno načrtovati zaposlovanje novih sodelavcev, njihovo uvajanje v delo ter njihov razvoj. V nalogi smo si izbrali podjetje »x«, katero ima 80-letno tradicijo izdelave, predelave in finalizacije izdelkov iz bakra in bakrovih ter aluminijevih zlitin. Na podlagi teoretičnih spoznanj iz teoretičnega dela naloge ter opravljene raziskave, katera nam je dala pomembne ugotovitve glede obstoječega stanja izobraževanja in usposabljanja v podjetju, smo dobili osnovo za izgradnjo modela izobraževanja in usposabljanja v proizvodnih podjetjih. Model je sestavljen tako, da je uporabniku razumljiv in pušča tudi možnost dodatnega nadgrajevanja. Z magistrsko nalogo smo poskušali prikazati, kako pomembno je za podjetje, da ima ob pravem času, na pravem mestu, na voljo prave ljudi.
Keywords: razvoj zaposlenih, osebni razvoj, strokovni razvoj, delovni razvoj, izobraževanje, motivacija za izobraževanje, metode izobraževanja, oblike izobraževanja, ovire pri izobraževanju, usposabljanje, vloga usposabljanja, proces usposabljanja
Published: 29.10.2010; Views: 2162; Downloads: 0

6.
IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH KOT AKTIVNOSTI RAZVOJA ČLOVEŠKIH VIROV V PODJETJU RADGONSKE GORICE, D.D.
Mateja Kežman, 2010, final seminar paper

Abstract: Razvoj človeških virov je dolgoročna naložba podjetja in ima pozitiven vpliv na poslovanje podjetja in njegove zaposlene. Temeljna naloga razvoja človeških virov je, da zagotavlja optimalno poklicno-izobrazbeno kvalifikacijsko strukturo vseh zaposlenih, ob hkratnem upoštevanju tako interesov zaposlenih kot tudi interesov podjetja. Človeški viri postajajo najpomembnejši vir vsake organizacije, ker so eden bistvenih dejavnikov za obstoj in razvoj podjetja. Tudi praksa in raziskave dajejo vedno več dokazov, da so človeški viri neprecenljivi vir organizacije in pomembna konkurenčna prednost pred drugimi podjetji. Uspešna podjetja se razlikujejo od manj uspešnih tudi po tem, kaj je podjetje pripravljeno storiti s človeškimi viri, da bodo sposobni in pripravljeni na uspeh. Noben sistem razvoja človeških virov ne bi deloval, če posamezniki ne bi imeli lastnih ambicij, da bi v podjetju napredovali v delovnem, strokovnem in osebnem pogledu. Zato podjetje Radgonske gorice, d.d. izvaja aktivnosti razvoja človeških virov, kot sta izobraževanje in usposabljanje. Izobraževanje in usposabljanje sta vsebinsko pogojeni s potrebami življenja in konkretnega dela človeka z vključitvijo družbenih in človekovih potreb. V svojem bistvu je orientirano na razvijanje delovne zmogljivosti za konkretno delo. Kajti prilagajanja zahtevam in sodobnim razvojnim usmeritvam potekajo zelo počasi. Pri tem smo izpostavili podjetje Radgonske gorice, d.d. kot primer podjetja, ki je na poti k izobraževanju in usposabljanju zaposlenih. S svojim sistematičnim in načrtovalnim izobraževalnim procesom dokazuje, da znanje zaposlenih pomembno vpliva na cilje in rezultate podjetja.
Keywords: človeški viri, razvoj človeških virov, izobraževanje, usposabljanje, pristopi k razvoju zaposlenih.
Published: 15.11.2010; Views: 2417; Downloads: 361 
(1 vote)
.pdf Full text (1,17 MB)

7.
RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV V JAVNI UPRAVI: PRIMER SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD
Petra Kujavec, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Znanje predstavlja ključ do uspešnega konkuriranja, doseganja tržne diferenciacije ter donosnosti v globalni ekonomiji. Je temeljni pogoj za opravljanje kakršnega koli celovitega dela. Zato ni presenetljivo, da številna uspešna podjetja vlagajo v razvoj aktivnosti na področju pridobivanja, ohranjanja in razvoja svojih zaposlenih, ki z uporabo znanja pomembno prispevajo k povečanju konkurenčne prednosti podjetja. Upravno delo je dandanes prav gotovo izjemno kompleksno in zahteva dobro usposobljene javne uslužbence. Razvoj človeških virov je nepogrešljiva dejavnost pri doseganju strateških ciljev podjetja, ki v današnjem času deluje v vse težjih tržnih pogojih z močno konkurenco. Hitrim spremembam v okolju so lahko ustrezno prilagodijo le tisti, ki so na to dobro pripravljeni. Zato mora podjetje poskrbeti, da razpolaga s primerno izobraženim in usposobljenim kadrom. Področja delovanja razvoja človeških virov se osredotočajo predvsem na: usmerjanje zaposlenih, strokovno uvajanje novo zaposlenih delavcev, zagotavljanje managerskih in ključnih strokovnih kadrov ter njihova priprava za prevzem določenih funkcij, sistematičen in stalen strokovni, delovni in osebnostni razvoj zaposlenih, skladen z zahtevami dela, spodbujanje ustvarjalnosti zaposlenih , zagotavljanje prenosa znanja na vseh ravneh in med njimi in razvoj čuta pripadnosti zaposlenih. Pomena zlasti izobraževanja in usposabljanja javnih uslužbencev oziroma pomena razširitve in dopolnjevanja njihove strokovnosti ni treba posebej utemeljevati, saj brez znanja ni mogoče vzdrževati niti obstoječega stanja, sploh pa ni mogoče zagotavljati nadaljnjega razvoja sistema javne uprave. Vlaganje v njihovo znanje je daljnosežna naložba, ki že v razmeroma kratkem času prinaša vidne rezultate — kakovostno, učinkovito in zakonito delo javnih uslužbencev., kar v povratni zvezi ravno vpliva na gospodarno porabo proračunskih sredstev.
Keywords: razvoj, izobraževanje, usposabljanje, človeški viri, učenje, delovna kariera, kadrovska, organizacijska in izobrazbena struktura zaposlenih, Slovenski podjetniški sklad
Published: 09.12.2010; Views: 1890; Downloads: 261
.pdf Full text (775,26 KB)

8.
RAZVOJ ZAPOSLENIH V PODJETJU KADRING D.O.O.
Tea Brdnik, 2011, final seminar paper

Abstract: Razvoj zaposlenih je izjemno pomemben proces, ki služi uresničevanju vizije in ciljev podjetja. Prispeva tudi k motivaciji zaposlenih, predvsem pa pripomore k ustreznejši usposobljenosti za delo. Raziskovalno področje diplomske naloge je bilo osredotočeno na razvoj zaposlenih in način, kako preko dejavnosti, ki jih izvaja obravnavano podjetje (izobraževanja, usposabljanja, načrtovanja), doseči cilje in slediti viziji podjetja. Bistvo uspeha podjetja se nahaja prav v vlaganjih v svoje zaposlene. Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih pa se učinkovito izvaja le, če podjetje oziroma vodstvo dovolj dobro komunicira in sodeluje s svojimi zaposlenimi. V raziskavi, ki smo jo izvedli v podjetju Kadring, d. o. o., trditve, ki smo jih navedli, držijo. Obravnavano podjetje ogromno vlaga v razvoj svojih zaposlenih. Dejavnost podjetja je zelo prepletena z razvojem človeških virov, zato so tudi zaposleni dobro informirani o tej temi. Nenehno se učijo, izobražujejo in usposabljajo. Sledijo novim tokom informacij, iščejo nove trge, nove priložnosti, imajo tudi izjemno dobro zastavljene cilje, ki jih kljub težavnosti zelo dobro dosegajo. V raziskovalnem delu diplomske naloge smo pokazali rezultate ankete, ki je bila izvedena v podjetju, v zvezi z njihovimi možnostmi, pohvalami, zadovoljstvom, usposabljanji in izobraževanji. V zaključnem delu smo podali ugotovitve in predloge izboljšav, ki bi jih podjetje lahko upoštevalo v prihodnosti. S končanim diplomskim seminarjem smo prišli do zaključka, da razvojne aktivnosti zaposlenih v podjetju Kadring, d. o. o., potekajo skladno s pristopi, ki jih opisujejo in priporočajo avtorji neštetih knjig. S tem podjetje dokazuje, da so zaposleni ključ do uspeha.
Keywords: razvoj zaposlenih, dejavnosti razvoja zaposlenih, usposabljanje in izobraževanje zaposlenih
Published: 06.12.2011; Views: 1546; Downloads: 151
.pdf Full text (335,05 KB)

9.
Organizacijska klima, zadovoljstvo in spremljanje zaposlenih v organizaciji
Urška Hirci Zadel, 2011, master's thesis

Abstract: Delovno okolje se nenehno spreminja, zato je nujno prilagajanje organizacije tem razmeram. Od organizacijske klime je odvisno, kako hitro se bo organizacija uspela prilagoditi novostim. Za uspešno poslovanje organizacije je bistveno spremljanje, poznavanje in razumevanje klime. Z organizacijsko klimo ugotavljamo, kako posameznik zaznava svojo organizacijo in kako dojema možnosti in razmere za delo v njej. Pri tem je pomembno vodenje zaposlenih, saj vodje lahko z usmerjanjem v želeno smer in dobrim odnosom do sodelavcev ustvarijo pozitivno klimo. Zadovoljni in visoko motivirani zaposleni delajo bolj kakovostno, so produktivnejši in pripomorejo k večji uspešnosti organizacije, pri tem se posamezniki dobro počutijo, so spoštovani in cenjeni. Kadri so tisti, ki ustvarjajo in določajo klimo in kulturo organizacije. Za ugotavljanje zadovoljstva, učinkovitosti in uspešnosti zaposlenih ter doseganja strateških ciljev v organizacijah uporabljajo metode merjenja organizacijske klime. Empirični del naloge zajema raziskavo znotraj kadrovskega oddelka v organizaciji. V raziskavo sta bila vključena 102 anketiranca. Rezultati analize so pokazali, da zaposleni svoje delo opravljajo vestno in odgovorno. Najslabše strinjanje so izrazili v zvezi z delovnimi procesi in pravili poslovanja. S spremembo in izboljšanjem delovnih procesov, s popravljenimi in dopolnjenimi pravili bi bilo delo še kvalitetnejše. Pomembno je, da pri rednih oblikah komuniciranja z zaposlenimi vodje namenjajo več pozornosti poslanstvu, viziji, namenu in pomenu ter identiteti organizacije, v kateri skupaj z zaposlenimi povečujejo občutek zavezanosti in pripadnosti. Vsi zaposleni bi radi naredili več za organizacijo, vsi bi se radi izpopolnjevali in izobraževali, napredovali in si gradili kariero. Pri tem pa bi morali biti bolje informirani, da bi dosegali svoje cilje in cilje organizacije. Pozitiven odnos zaposlenih do organizacije se pokaže v občutku pripadnosti, jasno predstavljenih ciljih, spodbujanju samoiniciativnosti ter inovativnosti in izpostavljanju dosežkov pri delu. Zadovoljni zaposleni bodo delali bolje in učinkoviteje.
Keywords: organizacijska klima, zadovoljstvo in pripadnost zaposlenih, izobraževanje in usposabljanje, redni letni razgovor, ključni kader
Published: 10.02.2012; Views: 2180; Downloads: 393
.pdf Full text (1,46 MB)

10.
VLOGA DODATNEGA IN DOPOLNILNEGA IZOBRAŽEVANJA TER USPOSABLJANJA V ZDRAVILIŠČU RADENCI
Martina Slavinec, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Zaradi hitrih sprememb v okolju je potrebno nenehno dodatno in dopolnilno izibraževanje in usposabljanje.Ker se okolje stalno in hitro spreminja, je posledica le-tega, daže pridobljeno znanje hitro zastara.Ravno zaradi tega je treba znanje neprestano obnavljati in dopolnjevati. V razisakvi smo tako ugotovili, da je v Zdravilišču Radenci d. o. o. v veliki meri poskrbljeno za dodatnoin dopolnilno izobraževanje ter usposbljanje zaposlenih. Ravno tako so se zaposleni pripravljeni dodatno in dopolnilno izoraževati in usposabljati, če jim je to ponujeno. Obenem pa je iz analize ankete razvidno, da si zaposleni želijo še več dodatnega in dopolnilnega izobraževanja ter usposabljanja. V raziskavi smo tudi potrdili tezo, da ponudba dodatnega in dopolnilnega izobraževanja ter usposabljanja vpliva na zadovoljstvo zaposlenih.
Keywords: izobraževanje, usposabljanje, turizem, znanje, sposobnosti, razvoj zaposlenih, konkurenčnost, zadovoljstvo zaposlenih
Published: 24.08.2012; Views: 1098; Downloads: 120
.pdf Full text (275,35 KB)

Search done in 0.17 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica