| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 31
First pagePrevious page1234Next pageLast page
1.
Analiza notranjega podjetništva v podjetju ljubljanske mlekarne d. o. o.
Primož Mejal, 2021, undergraduate thesis

Abstract: Notranje podjetništvo postaja čedalje bolj pomemben del podjetij. Če želijo podjetja slediti spreminjajočim se trendom morajo sama znotraj svojih meja biti inovativna in prav tako spodbujati svoje zaposlene, da bodo inovativni. Notranje podjetništvo tako pripomore k uspešnosti podjetij in odpira nove možnosti rast in razvoj le teh. Diplomski projekt je razdeljen na teoretičen in empiričen del. V teoretičnem delu so preučeni, predstavljeni, opisani oz. opredeljeni osnovni teoretični pojmi diplomskega projekta, kot npr. okolje kot izhodišče za notranje podjetništvo, dimenzije notranjega podjetništva, posledice notranjega podjetništva na ravni podjetja, pristopi k uvajanju notranjega podjetništva, proces razvoja oz. planiranja notranje-podjetniških strategij, tipi struktur podjetja in njihova povezanost z notranjim podjetništvom, vpliv ustvarjalnih zaposlenih kot nosilcev notranje-podjetniške aktivnosti v podjetju. Empiričen del zajema opis in predstavitev izbranega podjetja, oceno stanja notranjega podjetništva v izbranem podjetju z metodologijo »Corporate entrepreneurship audit«, ter predlog za razvoj notranjega podjetništva v izbranem podjetju.
Keywords: notranje podjetništvo, inovativnost, uspešnost podjetij, »Corporate entrepreneurship audit«
Published in DKUM: 04.11.2021; Views: 250; Downloads: 24
.pdf Full text (1,35 MB)

2.
Usposabljanje človeških virov v podjetju x
Marijana Agović, 2021, undergraduate thesis

Abstract: V našem diplomskem delu smo izpostavili problem oziroma pomembnost ciljno usmerjenega usposabljanja zaposlenih skozi njihovo celotno delovno dobo. Zanimalo nas je, ali bi velika podjetja z načrtnim, sprotnim usposabljanjem svojih zaposlenih lahko obdržala zaposlene delavce, da ne bi odhajali iz podjetij. V tem primeru prav tako ne bi bilo potrebno iskati novih delavcev, kar je glede na to, da se bodo podjetja kmalu soočala s pomanjkanjem delovne sile, velika prednost. Prednost v stalnem usposabljanju, ali celo prestrukturiranju, svojih zaposlenih vidimo v tem, da ljudje, ki so zaposleni v podjetju dlje časa, podjetje zelo dobro poznajo in se zato posledično hitreje usposobijo za določeno delo ter prej samostojno začnejo opravljati svoje delo. Na podlagi prebrane literature smo opredelili pojme, povezane z izobraževanjem, usposabljanjem in izpopolnjevanjem. Na koncu teoretičnega dela naloge smo predstavili kadrovsko funkcijo v podjetju X ter kako poteka izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje v tem podjetju ter vpliv managementa. Skozi raziskavo, ki smo jo izvedli znotraj diplomskega dela, smo želeli ugotoviti, ali in kako zelo vpliva usmerjeno usposabljanje na zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu, na kvaliteto njihovega dela in obvladovanje sprememb pri njihovem delu. Glede na prebrano literaturo in rezultate naše raziskovalne naloge menimo, da ciljno usmerjeno usposabljanje vpliva na delo zaposlenih in njihovo počutje znotraj podjetja in bi lahko pripomoglo pri tem, da delovna sila ne bi zapuščala podjetij in države.
Keywords: načrtovanje človeških virov, usposabljanje, ciljno usmerjeno usposabljanje, zadovoljstvo zaposlenih, uspešnost podjetij
Published in DKUM: 06.05.2021; Views: 371; Downloads: 63
.pdf Full text (711,70 KB)

3.
VPLIV STRATEGIJE DIVERZIFIKACIJE POSLOVNIH DEJAVNOSTI NA FINANČNO USPEŠNOST POSLOVANJA POVEZANIH PODJETIJ V SLOVENIJI V ČASU GOSPODARSKE KRIZE
Zvezdana Koščak, 2016, master's thesis

Abstract: Magistrska naloga je sestavljena iz teoretičnega in raziskovalnega dela. Zgrajena je iz 4 poglavij. Prvo poglavje je uvodno, v tem smo opredelili področje, opisali problem, namen, cilje raziskave, hipoteze, metode raziskovanja ter tudi predpostavke in omejitve. V teoretičnih izhodiščih smo nato povzeli pregled objavljene strokovne literature s področja raziskave. Tretji, to je najpomembnejši del predstavlja raziskava. V tem delu smo predstavili še ugotovitve raziskave. V zadnjem delu smo dodali sklepne ugotovitve in opozorili na možnosti za nadaljnje raziskave na tem področju. V raziskovalnem delu smo preverjali dve hipotezi. Zanimalo nas je, ali so v času gospodarske krize v Sloveniji (v letih od 2008 do 2014) finančno uspešneje poslovala podjetja, ki so bila osredotočena na opravljanje ene same dejavnosti (enovita podjetja) ali podjetja, ki so svoje dejavnosti bolj diverzificirala (dominantna in povezana podjetja) ter ali so bila v istem časovnem obdobju povprečno bolj zadolžena podjetja z bolj diverzificiranimi poslovnimi dejavnosti (povezana in dominantna podjetja) od podjetij z manj diverzificiranimi poslovnimi dejavnostmi (enovita podjetja). Stopnjo diverzifikacije smo določili na osnovi Rumeltove opredelitve glede na % prihodkov, ki jih podjetja ustvarijo z eno samo dejavnostjo. Razdelili smo jih na enovita podjetja, v kolikor so več kot 95 % svojih prihodkov v letu 2008 ustvarila z eno samo dejavnostjo, na dominantna, v kolikor so več kot 70 % in manj kot 95 % svojih prihodkov ustvarila z eno samo dejavnostjo, ter na povezana podjetja, v kolikor so manj kot 70 % svojih prihodkov v letu 2008 ustvarila z eno samo dejavnostjo. Hipotezi smo preverjali na vzorcu 50 izbranih slovenskih povezanih podjetij izmed 4.967 vseh, kolikor jih je bilo v Sloveniji registriranih v letu 2008. V vzorcu je bilo 12 dominantnih, 23 enovitih in 15 povezanih podjetij glede na Rumeltovo opredelitev stopnje diverzifikacije poslovnih dejavnosti. Finančno uspešnost smo merili s petimi izbranimi finančnimi kazalniki in sicer ROE, ROA, EBITDA marža, obrat sredstev ter čista dobičkovnost poslovnih prihodkov. Zadolženost pa smo merili s štirimi izbranimi finančnimi kazalniki in sicer neto dolg/EBITDA, plačilna sposobnost, delež dolga v virih sredstev in zadolženost. V raziskovalnem delu smo hipoteze potrjevali na osnovi finančne analize izbranih kazalnikov in na osnovi analize variance oz. z ANOVA statističnim testom.
Keywords: diverzifikacija poslovnih dejavnosti, finančna uspešnost poslovanja, zadolženost podjetij, finančni kazalniki, analiza variance (ANOVA)
Published in DKUM: 09.09.2016; Views: 1002; Downloads: 106
.pdf Full text (1,01 MB)

4.
VPLIV STRATEŠKEGA PLANIRANJA NA USPEŠNOST MALIH IN MIKRO PODJETIJ
Petra Pucko, 2016, master's thesis

Abstract: Mala in mikro podjetja igrajo veliko vlogo v razvoju gospodarstva države, služijo kot sredstvo trdnega in razvijajočega se gospodarstva, saj vplivajo na nižjo brezposelnost in istočasno predstavljajo nov vir zaposlovanja. »Umrljivost« malih podjetij je zelo visoka. Zato je preživetje malih podjetij postalo strateški faktor v državah v razvoju in v razvitih državah. Že več opravljenih raziskav je pokazalo, da je pomanjkanje strateškega planiranja v malih podjetjih eden izmed ključnih dejavnikov za njihov propad. Strateško planiranje je mišljeno kot ključno orodje uspešnosti podjetja. Z uporabo strateškega planiranja lahko lastniki malih in mikro podjetij v Sloveniji predvidijo turbulentne dejavnike okolja, ki vplivajo na podjetniško obnašanje. Predvidevanje in upravljanje z dejavniki okolja lahko vpliva na manjši indeks umrljivosti podjetij. Namen te naloge je bilo ugotoviti ali strateško planiranje vpliva na uspešnost malih in mikro podjetij v Sloveniji v Podravski in Pomurski regiji. Študija primera je zajela 10 malih in mikro podjetij. Rezultati naloge kažejo na pomembno povezavo med procesom strateškega planiranja in njegove implementacije z uspešnostjo podjetij.
Keywords: strateško planiranje, uspešnost podjetij, mala in mikro podjetja
Published in DKUM: 03.08.2016; Views: 947; Downloads: 202
.pdf Full text (2,30 MB)

5.
Uporaba finančnih in nefinančnih informacij v obvladujočih družbah za spremljanje uspešnosti poslovanja odvisnih družb v skupini podjetij
Karmen Fujs, 2016, master's thesis

Abstract: Da bi poslovodstvo obvladujočega podjetja lahko spremljalo uspešnost poslovanja svojih odvisnih podjetij, potrebuje niz kakovostnih informacij za sprejemanje pravilnih odločitev v določenem časovnem obdobju. Podjetja z jasno opredeljenimi vizijami in strategijami stremijo k dolgoročni uspešnosti in dolgoročnem poslovanju, zato so jim pravočasne in kakovostne informacije izrednega pomena. Današnje turbulentno okolje sili obvladujoče družbe, da zaradi vse bolj kompleksnega merjenja uspešnosti poslovanja svojih odvisnih družb uporabljajo niz kakovostnih finančnih in nefinančnih informacij, ki imajo v določenem trenutku sprejemanja odločitev, pomemben, če že ne odločilen pomen. Namen naše raziskave je bil ugotoviti pomen in pogostost uporabe finančnih in nefinančnih informacij pri spremljanju uspešnosti poslovanja odvisnih družb skupine podjetij pri obvladujočih družbah, organiziranih kot holding ali kot družba s temeljno dejavnostjo, in sicer na kratki in dolgi rok. Ugotovili smo, da se pri spremljanju uspešnosti poslovanja odvisnih družb v obvladujočih družbah še vedno uporabljajo finančne informacije na kratki rok in dolgi rok, uporaba nefinančnih pa je tako na kratki kot na dolgi rok pomembna. Najbolj pogosto uporabljena mera spremljanja uspešnosti poslovanja odvisnih družb v obvladujočih družbah je denarni tok (izid) in ne dobiček podjetja. Raziskava ni pokazala statistično značilnega vpliva organiziranosti obvladujoče družbe (družba s temeljno dejavnostjo oziroma holding) na uporabo posamične vrste informacij pri spremljanju uspešnosti poslovanja odvisnih družb, pa tudi ne povezanosti med velikostjo skupine, ki jo merimo s številom odvisnih družb v skupini, in rabo finančnih in nefinančnih informacij.
Keywords: spremljanje uspešnosti poslovanja, finančne in nefinančne informacije, skupina podjetij, obvladujoča družba, odvisne družbe, kratkoročna in dolgoročna uspešnost podjetja.
Published in DKUM: 01.08.2016; Views: 839; Downloads: 121
.pdf Full text (1,30 MB)

6.
MODEL VODENJA STORITVENEGA PODJETJA "X"
Matija Ternovšek, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V današnjem času ostre lokalne in tuje konkurence je pomembno, da podjetja uspešno in učinkovito poslujejo. Do boljših poslovnih rezultatov lahko privede uspešno in učinkovito vodenje. Vodenje je odvisno od številnih dejavnikov, na primer od same organizacije, vizije in politike podjetja. Ravno ta vizija organizacije in njena politika imata velik vpliv na sam proces vodenja. Odločata, kakšno bo vodenje, ali bo to usmerjeno na ljudi ali bo usmerjeno na cilje in rezultate organizacije. Način, model in stil vodenja pa so pogojeni tudi z vodjo oziroma managerjem in njegovimi podrejenimi. Ne moremo trditi, da je določen model vodenja najbolj primeren, saj lahko posameznik uporablja tudi več kot en model vodenja, saj so vsakodnevne situacije ali naloge drugačne in je treba temu ustrezno prilagoditi tudi samo vodenje. Namen diplomskega dela je proučiti model vodenja določenega oddelka v storitvenem podjetju »X« in analizirati, ali je izbrani model vodenja ustrezen, ter predlagati morebitne izboljšave, spremembe. Diplomsko delo je razdeljeno na teoretični in empirični del. Teoretični del vsebuje dve glavni poglavji. Prvo poglavje je sodobno vodenje podjetja, v katerem smo obrazložili, kaj je vodenje, management, kdo je manager, in opisali teoretične vidike za razne oblike vodenja podjetja. Opisali smo tudi komunikacijo, konflikte in kaj vpliva na uspešnost podjetij. Drugo poglavje je predstavitev storitvenega podjetja »X«, v katerem smo na kratko predstavili podjetje in vodjo oddelka ter njegove naloge. V empiričnem delu smo se lotili raziskave o modelu vodenja na določenem oddelku v storitvenem podjetju »X« in preverjanja hipotez, ki smo si jih zastavili o vodenju oddelka. Raziskava se je nanašala na vodenje, anketiranci so ocenili, kakšen stil vodenja uporablja vodja, kako rešuje probleme, kakšna je njegova komunikacija, kakšni so medsebojni odnosi in kako so zadovoljni s svojim delovnim mestom. Ugotovili smo, da so delavci v večini zadovoljni s svojim delovnim mestom in z vodenjem svojega nadrejenega. Le-ta pa svoje vodenje prilagaja glede na situacije in zadovoljuje potrebe in cilje svojega podjetja ter svojih zaposlenih.
Keywords: management, manager, modeli vodenja, uspešnost podjetij, zadovoljstvo zaposlenih
Published in DKUM: 09.06.2016; Views: 1543; Downloads: 173
.pdf Full text (1,50 MB)

7.
Udejanjanje okoljskega marketinga v povezavi z uspešnostjo podjetij
Breda Drofenik, 2015, master's thesis

Abstract: Podjetja se danes soočajo z nenehnimi spremembami, na katere se morajo hitro odzivati. Današnja družba se vedno bolj zaveda omejenosti naravnih virov in onesnaževanja okolja. Okoljska odgovornost podjetij postaja pomemben del konkurenčnih prednosti, saj postajajo odjemalci vedno bolj okoljsko odgovorni. Z uresničevanjem politike trajnostnega razvoja podjetja sledijo cilju zadovoljevanja potreb današnjih generacij, ne da bi pri tem ovirala zadovoljevanje potreb prihodnjih generacij. Pri tem pa je za podjetja pomembno, da ob hkratni okoljski odgovornosti optimirajo tudi ekonomske cilje. Pri implementiranju okoljske dimenzije v proces menedžmenta podjetja in menedžmenta marketinga je pomemben tako imenovani holistični pristop, ki je ključ uspešnega udejanjanja okoljskega marketinga. Podjetja, ki udejanjajo okoljski marketing z namenom doseganja konkurenčnih prednosti, izvajajo strateški model okoljskega menedžmenta. Ko podjetja delujejo le v skladu z okoljsko zakonodajo, govorimo o ugoditvenenem modelu okoljskega menedžmenta. Stroški, povezani z udejanjanjem okoljskega marketinga in širše okoljskega menedžmenta podjetja silijo v modifikacijo njihovega delovanja, torej k razvoju in inovacijam. Na prvi pogled se zdi, da udejanjanje okoljske politike vodi v slabši poslovni rezultat podjetij (vsaj kratkoročno), saj morajo okoljska podjetja, da zadostijo okoljski zakonodaji in da poslujejo okolju prijazno v najširšem smislu, investirati. To pa na dolgi rok prinaša prihranke (na primer zmanjšanje porabe surovin, energije, izpustov), krepitev konkurenčnih prednosti, večjo dodano vrednost in posledično boljše poslovne rezultate v primerjavi s konvencionalnimi podjetji. Postavlja se torej vprašanje o morebitni povezanosti udejanjanja okoljskega marketinga in uspešnosti podjetji, kar smo preverjali v tem delu. Model okoljskega marketinga smo zastavili na integracijskem modelu načrtovanja marketinga, natančneje na strateški, strukturni in funkcijski ravni. Z empirično raziskavo smo preverili prisotnost okoljske dimenzije v vrednotah podjetij, prisotnost okoljske dimenzije na posameznih ravneh marketinškega načrtovanja in marketinškem načrtovanju kot celoti. Na podlagi tržnih, finančnih in drugih kriterijev smo merili zaznavo uspešnosti podjetij v primerjavi s konkurenco v obdobju zadnjih treh let. Na podlagi izsledkov opravljene raziskave o povezanosti okoljskega marketinga in uspešnosti podjetij predelovalne industrije v Sloveniji ugotavljamo, da obstaja pozitivna povezanost med okoljsko aktivnostjo na ravni strateškega marketinškega načrtovanja in okoljsko aktivnostjo na strukturni ravni marketinškega načrtovanja ter med okoljsko aktivnostjo na ravni strukturnega marketinškega načrtovanja in okoljsko aktivnostjo na funkcijski ravni marketinškega načrtovanja. Med prisotnostjo okoljske dimenzije v vrednotah podjetij in okoljsko aktivnostjo na ravni marketinškega načrtovanja nismo ugotovili povezanosti, prav tako ni povezanosti med okoljsko aktivnostjo na ravni strateškega marketinškega načrtovanja in okoljsko aktivnostjo na funkcijski ravni marketinškega načrtovanja. Raziskava je pokazala, da velikost podjetij ne vpliva na stopnjo okoljske aktivnosti na ravni marketinškega načrtovanja. Tudi povezanosti med okoljsko aktivnostjo na ravni marketinškega načrtovanja in uspešnostjo podjetij ni bilo zaznati oziroma je bila zanemarljiva. Prispevek dela k znanosti temelji na tem, da podobna raziskava, ki bi obravnavala okoljski marketing na podlagi integracijskega modela marketinškega načrtovanja ter povezanost med okoljskim marketinškim načrtovanjem in uspešnostjo podjetij v Sloveniji v javno dostopni obliki ne obstaja. Ker postaja okoljska odgovornost vedno bolj pomemben element konkurenčnih prednosti, pri čemer igra ključno vlogo okoljski marketing, smo želeli zapolniti vrzel na področju domače literature na to temo.
Keywords: Okolje, trajnostni razvoj, okoljski marketing, okoljsko marketinško načrtovanje, uspešnost podjetij.
Published in DKUM: 29.03.2016; Views: 1153; Downloads: 112
.pdf Full text (1,17 MB)

8.
Kako izboljšati etiko managerskih prevzemov v Sloveniji
Vladka Jauk, 2015, master's thesis

Abstract: Vpliv etike managerjev na splošno poslovno etiko je izredno velik in pomemben. Namen magistrskega dela je obravnava slovenskih podjetij in delovanje managerjev pri prevzemih podjetij v skladu s poslovno etiko. Prvi del magistrskega dela je obravnavan s teoretičnega vidika, in sicer zajema obravnavo managerskih prevzemov, opredelitev etike in poslovne etike, etike managementa in predstavitev ene izmed pomembnejših funkcij v managementu, ki ji pravimo etično odločanje. Navedene kompetence smo na podlagi literature ustrezno predstavili in povzeli mnenja različnih avtorjev. V drugem delu magistrskega dela smo po posameznih korakih predstavili podjetja, ki so prevzemala ali bila prevzeta, in izpostavili motive oziroma vzroke za prevzem posameznega podjetja. Zabeležili smo tudi, kako je bila prisotna etika pri posameznih prevzemih, in navedli predloge za izboljšave. To nam je predstavljalo I. aplikativni del. V nadaljevanju aplikativnega dela smo proučili raziskovalna vprašanja in jih ustrezno argumentirali. V magistrskem delu smo si zastavili nalogo, da pojasnimo in ugotovimo vpliv etike na managerske prevzeme v Sloveniji. Temeljna ugotovitev našega dela je, da na uspeh managerskega prevzema pomembno vpliva etično delovanje v podjetju. Managerski prevzemi, v katerih podjetja procesu etičnega delovanja ne posvečajo dovolj pozornosti, so obsojena na propad. Pomemben del magistrskega dela predstavlja primerjava petih podjetij, ki so prevzemala in bila v končni fazi tudi sama prevzeta ter prikaz vloge etike v obravnavanih primerih. Tako v teoretičnem kot v empiričnem delu dosegli zastavljene cilje magistrskega dela.
Keywords: prevzem podjetij, prijazni in sovražni prevzem, uspešnost prevzema, etika in poslovna etika, etika managementa, etično odločanje, izbrani managerski prevzemi v Sloveniji (Pivovarna Laško, Pivovarna Union, Mercator, Merkur in Fructal).
Published in DKUM: 26.11.2015; Views: 1211; Downloads: 197
.pdf Full text (1,60 MB)

9.
Izbira strateških zaveznikov
Tatjana Šelekar, 2006, professional article

Abstract: Strateška zavezništva pomenijo za slovensko gospodarstvo poseben izziv, saj se naša podjetja srečujejo s problemom nizke konkurenčne sposobnosti in nezmožnosti za spreminjanje priložnosti v razvojne možnosti, kar je pogoj za razvoj in rast ter nadaljnji obstoj podjetja. Vsa formirana strateška zavezništva niso že sama po sebi uspešna. Med dejavniki uspešnosti strateških zavezništev izstopa izbira primernega strateškega zaveznika kot kritični dejavnik, zato moramo pred izbiro strateškega zaveznika potencialne partnerje podrobno proučiti. V prispevku predstavljamo metodo za proučitev potencialnih strateških zaveznikov in možne kriterije za izbiro strateškega zaveznika.
Keywords: strateške povezave, prevzemi podjetij, prednost, uspešnost, Slovenija
Published in DKUM: 10.07.2015; Views: 560; Downloads: 33
URL Link to full text

10.
Analiza inovativnosti slovenskih proizvodnih podjetij
Matija Glinšek, 2014, master's thesis

Abstract: Magistrska naloga prikazuje stanje na področju inovativnosti slovenskih proizvodnih podjetij in bazira na opravljeni raziskavi proizvodne dejavnosti v Evropi (EMS) 2012. V teoretičnem delu je najprej na kratko predstavljen pojem inovacije in nato delitev inovacij s poudarkom na tehničnih inovacijah. V nadaljevanju so predstavljeni povzetki analiz s področja inovativnosti slovenskih podjetij, ki v veliki meri potrjujejo pozitiven vpliv inovacij na produktivnost in uspešnost podjetij. V raziskovalnem delu so predstavljene metode raziskovanja, rezultati in izsledki raziskave. Izbrali smo deset najbolj pogosto rabljenih tehnologij, na podlagi katerih smo izvedli deskriptivno analizo. Rezultati prikazujejo najbolj zastopane tehniške inovacije in njihov nivo rabe. Z deskriptivno metodo smo raziskali tudi področja vlaganja v raziskave in razvoj, sodelovanja pri inovacijah in virov inovacij. Predstavljene so tudi korelacije med inovativnostjo in uspešnostjo podjetij. Za konec je prikazano tudi večletno vlaganje podjetij v tehnološko opremo, kjer je prikazan negativen trend investicij v posodobitve tehnologij. Magistrsko delo opozarja na področja, kjer so izboljšave potrebne in kjer slovenska proizvodna podjetja zaostajajo za globalno konkurenco.
Keywords: inovacije, tehnične inovacije, inovacije izdelkov, raziskave in razvoj, uspešnost podjetij
Published in DKUM: 12.12.2014; Views: 1519; Downloads: 219
.pdf Full text (1,55 MB)

Search done in 0.18 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica