| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 24
First pagePrevious page123Next pageLast page
1.
2.
3.
RAZVOJ KADROV V NLB D.D., POSLOVALNICA VIČ
Tina Kapelj, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Organizacija je družbeni fenomen, odvisna od ljudi, ki v njej delajo. Zadovoljstvo zapsolenih je danes enakovredna kategorija zadovoljstvu potrošnikov in ostalih javnosti. Zaposleni so strateški vir podjetja, sprejemniki in oddajniki komunikacijskih procesov, dragocen zaveznik organizacije ter bistven dejavnik uspeha in konkurenčne usposobljenosti podjetja. Kakovostna dleovna sila je ključ do uspešne organizacije. Tukaj pa se pojavi problem, saj organizacije zelo težko najdejo sposobne zaposlene oziroma zaposlene, ki bi s svojim znanjem in sposobnostmi ustrezali določenim delovnim mestom. Organizacije so zato prisiljene največ pozornosti posvetiti načrtovanju, motiviranju, uvajanju, usposabljanju in izobraževanju ter razvoju človeških virov.
Keywords: razvoj kadrov, konkurenčna prednost, izobraževanje in usposabljanje, uspešnost organizacije, motivacija, človeški viri
Published: 20.07.2009; Views: 2017; Downloads: 293
.pdf Full text (438,08 KB)

4.
ANALIZA UČINKOVITOSTI IN USPEŠNOSTI JAVNEGA ZAVODA S PODROČJA KULTURE
Ana Vogrin, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Javni zavodi s področja kulture so neprofitne organizacije, ki jih ustanovi država ali lokalna skupnost za zadovoljevaje širših družbenih potreb. Financirani so iz državnega ali občinskega proračuna in s svojo dejavnostjo ustvarijo le majhen delež lastnega prihodka. Zavodi morajo sredstva trošiti kar najbolj ekonomično, da lahko izvedejo vse projekte, ki so načrtovani v določenem časovnem obdobju, obenem pa si morajo prizadevati za čim večjo učinkovitost in uspešnost svojega poslovanja. Učinkovitost pomeni "delati prav". Presoja le-te pa je v javnih zavodih s področja kulture izredno otežena, ker v teh organizacijah prevladujejo stvarni, kakovostni in težko merljivi cilji. Uspešnost zavoda se meri s kazalci (število predstav, število ponovitev, obiskanost predstav), ki so predpisani s strani MK, jih je pa premalo, da bi dobili realno sliko o uspešnosti. Še najboljši pokazatelj o uspešnosti javnih zavodov s področja kulture so odzivi obiskovalcev prireditev in strokovna javnost. Da bi lahko merili učinkovitost in uspešnost javnih zavodov s področja kulture, bi morali uvesti modele za merjenje učinkovitosti, kot sta model odličnosti (PRSPO) in BSC - model uravnoteženih kazalnikov.
Keywords: javni zavodi s področja kulture, neprofitne organizacije, učinkovitost, uspešnost, model odličnosti, model uravnoteženih kazalnikov.
Published: 04.08.2010; Views: 2701; Downloads: 384
.pdf Full text (3,10 MB)

5.
ORGANIZACIJSKA KULTURA IN KLIMA V TRGOVSKEM IN GOSTINSKEM LOKALU V PODJETJU X
Nataša Podobnik, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Ugodna organizacijska klima je osnovni pogoj za uspešno in učinkovito vodenje vsake organizacije. Predvsem gre za to, kako zaposleni dojemajo organizacijo, svoje možnosti in napredovanja v njej ter pogoje dela. Osnovna vloga vodilnega vodstva je v ustvarjanju optimalnih pogojev dela in vzdušja za čim učinkovitejše delovanje posameznika in vseh oddelkov organizacije. Podjetja, ki se zavedajo, kako pomembna je ugodnost organizacijske klime in njenega vpliva na zadovoljstvo zaposlenih in uspešnost poslovanja, si prizadevajo ustvariti takšno vzdušje, ki bo nudilo najboljše poslovne rezultate. Prav zaradi pomembnega vpliva na uspešno in učinkovito delovanje organizacije je klimo v podjetju potrebno in smiselno preučiti in izmeriti ter na osnovi ugotovljenih spoznanj uvesti in izvajati ukrepe za izboljšanje klime. V prvem delu diplomske naloge bom predstavila teoretična spoznanja v zvezi z organizacijsko klimo, organizacijsko kulturo in njun vpliv na zadovoljstvo zaposlenih in uspešnost organizacije. V slednjem delu pa sem to znanje aplicirala na raziskavo organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih v izbrani organizaciji.
Keywords: Organizacija, organizacijska klima, organizacijska kultura, elementi organizacijske kulture, zadovoljstvo zaposlenih, uspešnost organizacije.
Published: 08.03.2011; Views: 1589; Downloads: 203
.pdf Full text (3,88 MB)

6.
ANALIZA POSLOVNE UČINKOVITOSTI IN USPEŠNOSTI V JAVNEM ZDRAVSTVENEM ZAVODU: PRIMER UPORABE URAVNOTEŽENEGA SISTEMA KAZALNIKOV
Gregor Babšek, 2011, final seminar paper

Abstract: Javni zdravstveni zavodi so neprofitne organizacije, katerih cilj ni doseganje dobička, ampak zadovoljevanje potreb, ki so v javnem interesu, kar pomeni izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva, kakovost življenja in tudi blagostanja. Financiranje in poslovanje zdravstva je vezano na delovanje zdravstvene blagajne. Uspešno pridobivanje finančnih sredstev je za zdravstvo zelo pomembno, saj ima vpliv na višino sredstev za uresničevanje zdravstvenih programov. Javni zdravstveni zavodi so financirani pretežno iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje, majhen delež prihodkov predstavlja dodatno zavarovanje (iz zdravstvenih zavarovalnic) in tržna dejavnost. Javni zdravstveni zavodi morajo z pridobljenimi finančnimi sredstvi racionalno ravnati in jih usmerjati v opravljanje osnovne dejavnosti, tako da s čim manjšimi stroški zagotovijo kakovost opravljene zdravstvene storitve (Štruc 2006, 29). Sodobne poslovne razmere tako v javnem, kot tudi v zasebnem sektorju, povečujejo zahtevo po natančnih, zanesljivih in pravočasnih informacijah, ki so pogoj za pozitivno poslovanje organizacije. Pri tem pa je potrebno upoštevati učinkovitost in uspešnost poslovanja. Uspešnost v javnih zdravstvenih zavodih je vezano na njihovo poslanstvo in zadovoljevanje potreb uporabnikov. Uspešnost javnega zdravstvenega zavoda lahko merimo tako z vidika medicinske stroke (zdravstveno storitev izvedemo ne glede na porabo virov) in z računovodskega vidika (uspešnost gospodarjenja z viri) (Kavčič 2005, 7). Z učinkovitostjo pa v zdravstvu dosegamo najboljši možni rezultat zdravljenja pri danih virih, kar pomeni, da zdravstvo učinkovito takrat, ko s svojimi zdravstvenimi storitvami zagotovi pacientom največjo možno stopnjo zdravja. Merjenje učinkovitosti in uspešnosti je v javnem sektorju zelo oteženo; ugotovljena uspešnost in učinkovitost javnega zavoda pa je nadzor in merilo k večji racionalnosti (Kuhar 2007, 36). Za zagotavljanje učinkovitosti in uspešnosti lahko v javni zdravstveni zavod vpeljemo sodobne metode, med katerimi je zanimiv uravnotežen sistem kazalnikov, kjer je na prvem mestu v javnih zdravstvenih zavodih vidik poslovanja s strankami. Z uravnoteženim sistemom kazalnikov tako lažje preverimo ali organizacija sledi strateškim ciljem in poslanstvu, ob ugotovljenih odstopanjih pa uvedemo kurativne ukrepe. Uravnotežen sistem kazalnikov v zdravstvenih zavodih prikazuje medsebojno odvisnost zdravstvenega zavoda, zaposlenih in bolnikov. Vsaka organizacija si mora prizadevati za čim boljše poslovanje in za čim boljše odnose med zaposlenimi ter s ključnimi strankami. Za odpravljanje težav je smiselno sprotno in temeljito preverjanje vseh uravnoteženih kazalnikov in odpravljanje odstopanja od vpeljanih smernic in standardov kakovosti v organizaciji. Z nalogo sem ugotovil, da je v javne zdravstvene zavode smiselno in priporočljivo vpeljati uravnotežen sistem kazalnikov, ki zavodu omogočajo ugotovitev trenutnega stanja in morebitno izboljšanje za učinkovito in uspešno delovanje v prihodnosti.
Keywords: Javni zavod, javni zdravstveni zavod, neprofitne organizacije, posebnosti računovodenja javnih zavodov, finančni načrt javnega zdravstvenega zavoda, uspešnost, učinkovitost, uravnotežen sistem kazalnikov.
Published: 07.12.2011; Views: 3747; Downloads: 585
.pdf Full text (1,74 MB)

7.
ZADOVOLJSTVO IN PRIPADNOST ZAPOSLENIH V KEMIJSKO PREDELOVALNEM PODJETJU
Suzana Gradišnik, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Podjetja po svetu so se že začela zavedati pomembnosti vsakega posameznika v podjetju ter pomena pozitivnega vpliva zadovoljnih in pripadnih zaposlenih na uspešnost celotne organizacije. Ponekod, tudi v Sloveniji pa je takšna zavest organizacij še vedno precej ne razvita. Nekatere organizacije imajo še vedno premalo znanja, zaupanja ali volje da bi, morda še višje cilje organizacije, skušale doseči preko zadovoljstva in pripadnosti svojih zaposlenih. Pri raziskovanju razvitosti in zavzetosti organizacije za vlaganje v človeški kapital oziroma v zadovoljstvo in pripadnost zaposlenih, smo pod drobnogled vzeli enega večjih kemijsko predelovalnih podjetij v Sloveniji ter preverili obstoječe stanje stopnje zadovoljstva in pripadnosti. Na osnovi izpolnjeni in analiziranih anketnih vprašalnikov zaposlenih smo oblikovali predloge ukrepov, ki bi povečali stopnjo zadovoljstva in pripadnosti zaposlenih in tako podjetju brez večjih denarnih investicij prinesli vejo uspešnost.
Keywords: Zadovoljstvo zaposlenih, pripadnost zaposlenih, uspešnost organizacije
Published: 23.10.2011; Views: 1684; Downloads: 225
.pdf Full text (577,03 KB)

8.
PROCESNA ORGANIZACIJA, SODOBNO VODENJE IN MODEL ORGANIZACIJSKE ZRELOSTI
Marjan Adamič, master's thesis

Abstract: Poslovanje danes zahteva vse večjo hitrost, uspešnost in učinkovitost. Podjetje, ki da svoj originalni, unikatni proizvod ali storitev prvo na trg, razvije celostni sistem povezav z dobavitelji in izpolni pričakovanja ter naročilo kupcev, ima veliko možnost preživetja v novi ekonomiji. Procesna orientiranost in organiziranost je način, ki pomaga podjetju, da se osredotoči na vprašanje, katere so tiste aktivnosti in naloge, ki prinašajo vrednost za kupce. Teoretiki in praktiki na področju organizacije in vodenja se praktično od industrijske revolucije neprestano ukvarjajo s podobnimi problemi, to je, kako organizacijo narediti bolj učinkovito, uspešno, prožno, dinamično, inovativno, kako se bolj približati kupcu, poskrbeti za njegovo trajno zaupanje, kako se približati vsem ostalim deležnikom in tudi za njih ustvariti želene učinke. Sodobni razvoj organizacije in vodenja se je izpopolnjeval in razvijal od obdobja, ki je bilo delovno intenzivno, preko obdobja, ki je bilo kapitalsko intenzivno, do današnjega časa, ki je znanstveno tehnološko intenzivno. Naše raziskovanje in analiziranje sodobnih strokovnjakov nakazuje, da razvoj na področju organizacije in vodenja v podjetjih in organizacijah ni končan. Prihaja obdobje, ki bo poleg podpore znanosti in tehnologije od organizacije zahtevalo predvsem kompetentnega, motiviranega posameznika znotraj organizacije. Prihaja obdobje osvoboditve človeka vseh nepotrebnih organizacijskih in drugih spon. Samoiniciativnost, kreativnost, izvirnost, soodločanje, solastništvo, neprestano učenje, razmišljanje, samouresničevanje, iskanje novih poti in sodelovanje v timih, tudi tistih, ki segajo izven organizacije, pripadnost in istovetenje z organizacijo, je tisto, kar bo prineslo uspeh in učinkovitost v organizaciji, kakor tudi njenim članom. Pri sodobnem vodenju organizacij ni več prostora za nepotrebne aktivnosti, kot je na primer nadzor in kontrola nad drugimi sodelavci. Vodenje postaja v bistvu način delovanja, kako vsakega posameznega udeleženca organizacije popeljati na njegov maksimum ob istočasnem izgrajevanju skupnosti. Današnje poslovno okolje je v konkurenčnem in poslovnem smislu zelo zahtevno. Če k temu dodamo še poslovna nihanja kot posledico finančne in gospodarske krize, je to okolje za mnoge organizacije in podjetja praktično nerešljiva uganka. Edina rešitev za organizacije in podjetja je, sprejeti pot neprestanih prilagajanj na spremembe. Vendar moramo opozoriti, da to ni možno storiti »čez noč«, za to je potrebno sistematično in načrtno dolgotrajno prizadevanje najvišjega vodstva in vseh zaposlenih. Današnja kriza je za mnoga podjetja poslovna priložnost, saj bodo še utrdila in izboljšala svoj položaj. In kje se skriva njihov ključ do uspeha? Skozi naše raziskovanje in analiziranje poskušamo pokazati na tista temeljna področja v organizaciji in izgrajujemo model organizacijske zrelosti, ki podjetju lahko prinese želeno konkurenčno prednost, uspešnost in učinkovitost. Ugotavljamo, da s široko podporo zaposlenih izgrajena procesna organiziranost oziroma orientiranost, skupaj s sodobnimi koncepti vodenja, lahko prinese uspeh. Ploska procesna organiziranost, medsebojno zaupanje med vodstvom in zaposlenimi, usmerjanje organizacije na pota učeče se organizacije, z visoko zmožnostjo reševanja lastnih problemov in tistih v okolju, podjetništvo in inovativnost, to so samo nekateri vidiki modela, ki organizaciji pomagajo doseči njene kratkoročne in dolgoročne cilje. Trdimo, da ko je enkrat organizacija ali podjetje doseglo določeno stopnjo skladnosti z našim modelom, lahko govorimo o organizacijski zrelosti, vendar moramo vedeti, da se ta zgodba tukaj ne konča. Nadaljnja naloga najvišjega vodstva je neprestano motiviranje, vzdrževanje in podaljševanje ustvarjalne napetosti na poti sprememb. Zaposleni z uspehi postanejo samozavestnejši, pripadnejši in dosegajo visoko stopnjo samo-potrditve. Organizacijska kultura se spreminja, kar je dobra osnova za višjo razvojno stopnjo organizac
Keywords: Ključne besede: organizacija, podjetje, procesna organizacija, procesno orientirana organizacija, izboljševanje procesa, preoblikovanje procesa, merjenje procesnih dosežkov, horizontalna organizacija, six sigma, vitka organizacija, ISO/TS 16949, sodobno vodenje, procesno vodenje, strategija, učeča se organizacija, organizacijska kultura, podjetništvo, inovativnost, uspešnost in učinkovitost organizacije, model organizacijske zrelosti, profil organizacijske zrelosti podjetja, vidiki organizacijske z
Published: 03.04.2012; Views: 4433; Downloads: 776
.pdf Full text (1,24 MB)

9.
10.
Search done in 0.14 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica