| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 33
First pagePrevious page1234Next pageLast page
1.
2.
3.
Davčni inšpekcijski nadzor
Nina Lozinšek, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Davčni inšpekcijski nadzor je del davčnega nadzora, ki obsega nadzor nad izvajanjem oziroma upoštevanjem zakonov o obdavčenju in Zakona o davčnem postopku. Opravlja se tako v korist kot v breme zavezanca za davek. Nanašati se mora predvsem na tista dejstva in okoliščine, ki lahko vplivajo na povečanje ali zmanjšanje davčne obveznosti, ali ki vplivajo na prenos davčne obveznosti med davčnimi obdobji. Davčni inšpekcijski postopek je poseben upravni postopek, pri katerem je stvarno pristojen na prvi stopnji davčni urad Davčne uprave RS, na drugi stopnji pa Ministrstvo za finance. Davčni inšpekcijski nadzor izvajajo davčni inšpektorji, ki so javni uslužbenci — uradniki, zaposleni za nedoločen čas.
Keywords: davčni nadzor, davčna inšpekcija, davčni urad, upravni postopek, inšpektor, zavezanec za davek
Published: 17.12.2009; Views: 3915; Downloads: 426
.pdf Full text (1,02 MB)

4.
PRAVNA UREDITEV POSTOPKA IZDAJE GRADBENEGA DOVOLJENJA
Marija Jurman, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo pričenjam s prikazom zgodovinskega pregleda pravnega urejanja prostora ter prvih dovoljenj za gradnjo na našem ozemlju. V nadaljevanju pa bom izbrano temo ponazorila s primerjalnim prikazom pravne ureditve graditve v drugih pravnih sistemih in predstavitvijo aktualne zakonodaje, na področju graditve (Zakon o graditvi objektov). V osrednjem delu naloge je predstavljena pravna ureditev upravnega postopka izdaje gradbenega dovoljenja. Pri tem opozarjam na težave, ki se pojavljajo v praksi skozi postopek pridobitve gradbenega dovoljenja. S pomočjo analize pritožb ter odločitev instančnih organov (ministrstvo) ter sodišč, pa sem skušala izpostaviti najpogostejše kršitve, ki se pojavljajo v postopkih. V nalogi so prikazani tudi nekateri vzroki, ki lahko vplivajo na kvaliteto in hitrost postopka. Obširni del naloge je namenjen stranskim udeležencem v postopku, s poudarkom na tem ali uveljavljanje pravice do sodelovanja v postopku, pomeni v določenih primerih tudi zlorabo te pravice. Kljub vsemu ugotavljam, da ključni problem ne izhaja iz neustrezne pravne ureditve postopka izdaje gradbenega dovoljenja, temveč iz zakonodaje, ki temelji na predpostavkah, ki v praksi žal velikokrat niso realizirane (npr.: Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) izhaja iz predpostavke, da so z Zakonom o urejanju prostora (ZUreP1) urejene podlage za jasne, natančne in zanesljive prostorske akte, iz katerih bo mogoče natančno razbrati lokacijske pogoje, ki so izhodišče za graditev objektov).
Keywords: - gradbeno dovoljenje - investitor - objekt - upravni postopek - stranke v postopku - javni interes - projekt za pridobite gradbenega dovoljenja - prostorski akt - dokazilo o pravici graditi
Published: 24.02.2010; Views: 4915; Downloads: 841
.pdf Full text (24,35 MB)

5.
UPRAVNO IN SODNO UREJANJE MEJE
Sašo Lašič, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Pojem meje se pojavi v človeški zgodovini dokaj hitro. Vse zgodovinske bitke so nastale bodisi zaradi religije bodisi zaradi nadvlade določenega ljudstva nad določeno zaključeno skupino na točno določenem ozemlju. Stari Egipt je poznal pojem meje, takratni vladarji so točno vedeli, kje so teritorij že osvojili in kam še morajo iti, da bo njihov imperij še večji in mogočnejši. Potek zgodovine nas vodi preko Aleksandra Velikega in njegovega imperija, do antične Grčije, kjer so bile meje takratnih polisov (mestnih državic s suvereno oblastjo), točno določene in znane. Poznali so okrožja in seveda zunanjo mejo države. Antično Grčijo je nekako nasledilo rimsko cesarstvo in tako naprej… Na slovenskih tleh se je pojem meje pojavil nekako z vzpostavitvijo Terezijanskega katastra v letu 1754. Tako imenovani Terezijanski kataster še ni predpisoval izmere posesti. Zemljišč torej praviloma niso merili, za popis pa so uporabili skice zemljiške posesti fevdalcev in cerkve, če so le te obstajale. Zadnji aktualni in veljavni krovni zakon iz področja urejanja meje med sosednjima zemljiščema oz. sosednjimi zemljišči je Zakon o evidentiranju nepremičnin . Omenjeni zakon predstavlja osnovo za ureditev meje med sosednjima zemljiščema oz. med več zemljišči. Ima tudi podzakonske akte, ki postavljajo določene pogoje in precizno določajo podrobnosti v samem postopku določitve meje - Pravilnik o urejanju in spreminjanju mej parcel ter o evidentiranju mej parcel v zemljiškem katastru . V tem pravilniku pa so točno določeni pogoji evidentirane ''nove'' meje ali boljše povedano meje, ki se je določila tekom upravnega ali pa sodnega postopka. V tem diplomskem delu bom predstavil določanje meje v upravnem postopku na željo/zahtevo stranke po pravilih Zakona o evidentiranju nepremičnin in pa v sodnem postopku, kjer mi bo v pomoč Stvarnopravni zakonik in Zakon o nepravdnem postopku .
Keywords: meja, ureditev meje, upravni postopek, sodni postopek
Published: 15.11.2010; Views: 2611; Downloads: 271 
(1 vote)
.pdf Full text (265,58 KB)

6.
IZVRŠBA DENARNIH OBVEZNOSTI V UPRAVNEM POSTOPKU
Helena Lipovec, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Izvršba ali eksekucija je institut, ki omogoča prisilno izvršbo tako denarnih kot nedenarnih obveznosti. Do realizacije izvršbe pride, ko posameznik, pravna oseba ali druga stranka ne izpolni obveznosti, določene bodisi z odločbo upravnega organa bodisi z odločbo sodišča. Šele takrat je namreč pomembno, da obstajajo vzvodi, ki prisilijo dolžnika, da izvrši tisto, kar mu je bilo s pravnim aktom naloženo. V kolikor teh mehanizmov ne bi poznali, sploh ne bi mogli govoriti o prisilni izvedljivosti kot bistveni lastnosti prava. Prisilni organ pa je lahko le država, ki naj s svojo intervencijo vzpostavi tako stanje, kot izhaja iz pravnomočne odločbe; samopomoč namreč načeloma ni dovoljena. V diplomski nalogi je na kratko predstavljen postopek upravne izvršbe, poseben poudarek in jedro diplomske naloge pa predstavlja opis postopka davčne izvršbe kot dela upravne izvršbe. Izvršitev upravnih odločb se po ZUP, tako za denarne kot nedenarne obveznosti, opravi z upravno izvršbo. Upravna izvršba pa se nato deli na klasično upravno izvršbo, kadar gre za izterjavo nedenarnih obveznosti, ter na davčno izvršbo, ko pristojni organ izterjuje denarne obveznosti. ZUP v celoti ureja izvršbo nedenarnih obveznosti v upravnem postopku, za izvršbo denarnih obveznosti pa napotuje na uporabo ZdavP-2. Kljub napotitvi na uporabo ZdavP-2 za izterjavo davčnih in drugih denarnih obveznosti se tudi za te obveznosti še vedno subsidiarno uporablja ZUP. Za izterjavo davčnih in drugih denarnih obveznosti je pomemben še ZIZ in njegova uporaba, vendar le v primeru, ko gre za izvršbo na nepremično premoženje oziroma ko gre za izvršbo na delež družbenika v družbi in iz premoženjskih pravic.
Keywords: izvršba denarnih obveznosti, upravni izvršilni postopek, davčna izvršba, prisilna izvedljivost, rubež
Published: 10.10.2011; Views: 5311; Downloads: 706
.pdf Full text (1,36 MB)

7.
UPORABA BPMN ZA MODELIRANJE UPRAVNIH POSTOPKOV
Aleš Preac, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava modeliranje upravnega postopka ter razumevanje modela BPMN za upravni postopek. V prvem delu diplomske naloge smo se osredotočili na teorijo poslovnih procesov, tehnikam modeliranja poslovnih procesov ter predstavili teorijo upravnega postopka. V drugem delu smo predstavili model izbranega upravnega postopka, zmodeliran v dveh tehnikah. V tretjem delu smo predstavili poskus, s katerim smo pridobili podatke o razumljivosti izdelanega modela. Na koncu smo povzeli rezultate poskusa in predstavili ugotovitve.
Keywords: poslovni proces, upravljanje poslovnih procesov, modeliranje poslovnih procesov, BPMN, diagram poteka, upravni postopek
Published: 07.12.2011; Views: 2232; Downloads: 355
.pdf Full text (5,06 MB)

8.
UPORABA SIMULACIJ IN NOTACIJE BPMN PRI PRENOVI UPRAVNIH POSTOPKOV
Matej Perhavec, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo predstavili notacijo BPMN in upravni postopek pridobitve gradbenega dovoljenja. Trenutni postopek pridobitve gradbenega dovoljenja smo modelirali z notacijo BPMN in s simulacijo prišli do časovnih rezultatov. Nato smo modelirali še teoretično informatiziran proces pridobitve gradbenega dovoljenja in pridobili časovne rezultate prenovljenega procesa ter jih primerjali z rezultati iz prve simulacije.
Keywords: BPMN, simulacija, upravni postopek, gradbeno dovoljenje
Published: 03.01.2012; Views: 1453; Downloads: 118
.pdf Full text (3,55 MB)

9.
UPRAVNI POSTOPEK IZDAJE DELOVNEGA DOVOLJENJA
Uroš Brodnjak, 2011, undergraduate thesis

Abstract: 23. aprila letos je začela veljati novela Zakona o zaposlovanju in delu tujcev, spremembe pa bi naj pripomogle k zmanjšanju kršenja splošne delovnopravne zakonodaje s strani delodajalcev in preprečevanju zlorab pri izdaji delovnih dovoljenj. Namen diplomskega dela sicer ni opisovanje zaposlovanja tujcev, temveč samega upravnega postopka pri pridobivanju delovnega dovoljenja. V prvem delu poskušam bralca seznanit z novostmi, ki se nanašajo na delovna dovoljenja. V drugem delu pa poskušam sistemsko opisati postopke od vloge za izdajo delovnega dovoljenja do izdaje upravne odločbe, s pravnimi sredstvi, posebno pritožbo, kot ustavno pravico stranke, ki se ne strinja z izdano odločbo. Za boljšo razlago uporabe in utemeljevanja zakonov so v nekaterih delih navedeni tudi primeri iz sodne prakse, predvsem Vrhovnega in Ustavnega sodišča Republike Slovenije. Morda bo to delo koristen pripomoček nekomu, ki se utegne kdaj srečati s problematiko zaposlovanja tujih delavcev.
Keywords: upravni postopek, zaposlovanje tujcev, delovno dovoljenje, upravna odločba
Published: 03.01.2012; Views: 1749; Downloads: 236
.pdf Full text (2,90 MB)

10.
Search done in 0.28 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica