| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 19
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Dejavniki za uspeh inovacij in intelektualna zaščita : magistrsko delo
Jan Mlakar, 2021, master's thesis

Abstract: V Magistrskem delu so predstavljeni dejavniki za uspeh inovacije in razčlenitev pomembnih tehnik in orodij za uspešno implementacijo le-teh v podjetju. Sledi razčlenitev intelektualne lastine in podrobnejši opis industrijske lastnine, ki zajema patent, model, znamko in geografsko označbo, prav tako je predstavljena pomembnost intelektualne lastnine v Evropi. V drugem delu je poudarek na patentni zaščiti produkta v praksi, ki vključuje predstavitev realnega izdelka in dodelitev tipa intelektualne zaščite izbranemu izdelku, prav tako so zajeti vsi koraki od ideje do faze lansiranja izdelka na trg. Raziskovalni del se zaključi z ekonomiko izdelka oziroma skupnimi stroški, ki se pojavijo med procesom snovanja, proizvodnje in zaščite izdelka.
Keywords: upravljanje znanja, intelektualna zaščita, inovacija, patent, proces intelektualne zaščite
Published in DKUM: 15.04.2022; Views: 970; Downloads: 73
.pdf Full text (3,04 MB)

2.
Znanje in dejavniki razvoja zaposlenih v izbrani organizaciji
Mia Katarina Mihalinec, 2021, master's thesis

Abstract: Podjetje NIL, d. o. o., je eno izmed vodilnih podjetij za IT rešitve v Sloveniji, njihove najpomembnejše vrednote pa so znanje, usposabljanje in razvoj zaposlenih. Zavedajo se namreč, da so na hitro razvijajočem se trgu informacijskih tehnologij konkurenčni le z vrhunskim znanjem. Magistrsko delo se osredotoča na znanje in razvoj zaposlenih v tem podjetju. Ravno zaradi današnjega velikega poudarka na nenehnem izobraževanju in razvoju kadrov v organizacijah je tematika magistrske naloge vezana na ta dva ključna faktorja, ki pomembno vplivata na delovanje in dobičkonosnost organizacij. Tako se na področju informacijske tehnologije predvideva nenehna rast po potrebah znanja za konkurenčno prednost, tako zaposlenih kot tudi organizacije same. V teoretičnem delu zaključne naloge smo opredelili pomen znanja za organizacije, pomen razvoja kadrov in medsebojnega vpliva rasti in nadgrajevanja znanja zaposlenih na razvoj kadrov. Empirični del naloge je obsegal raziskavo z anketo, ki je bila izvedena v podjetju med zaposlenimi, in analizo pridobljenih rezultatov. Raziskava se je navezovala na znanje in razvoj kadrov v izbrani organizaciji. Ugotovili smo, da je stopnja znanja, ki je v organizaciji na voljo, visoka ter da znanje uporablja veliko zaposlenih. Glavni razlog za neuporabo znanja je pomanjkanje časa. Prav tako smo ugotovili, da glede na spol, starost, izobrazbo in vrsto zaposlitve ni bistvenih razlik v uporabi znanja. Zaposleni se zavedajo, da znanje lahko pripomore k njihovemu kariernemu razvoju. Organizacija bi morala ugotoviti, kako lahko zaposlenim olajša delovne naloge, da bodo več časa lahko namenili dodatnemu izobraževanju.
Keywords: znanje, upravljanje znanja, kompetence, razvoj kadrov, raziskava
Published in DKUM: 12.08.2021; Views: 1040; Downloads: 154
.pdf Full text (927,48 KB)

3.
Samo-organizacija procesov informacijskih storitev
Mitja Kopina, 2018, doctoral dissertation

Abstract: Klasične organizacije in pristopi k poslovanji po sistemu običajne prakse, danes ne zadovoljujejo več potreb vseh deležnikov. Oblike organizacij, vodenih od zgoraj navzdol in uprav zapriseženih maksimiranju dobička, pred vsemi drugimi cilji, tudi v dobi informatizacije, kot jo poznamo danes, ne zmorejo več ponuditi ustrezne mere zadovoljstva in ustvarjati konkurenčnega, inovativnega in trajnostno naravnanega razvoja. Ljudje se povezujemo odkar obstajajmo. Nove usmeritve prinašajo tri potrebne sile za ekonomsko revolucijo: nove trge in njihove nezadovoljene potrebe, nove tehnologije, ki lahko omogočijo dostopne in zadovoljive produkte in storitve in potrebo ljudi po novih oblikah organizacij. Trenutni poizkusi rešitev vse prepogosto ne temeljijo na vključevanju zadovoljevanja dejanskih in smiselnih potreb, ampak predvsem na ustvarjanju navideznih potreb ob sočasnem iskanju rešitev za zadovoljevanje le-teh. Trenutno najpogostejše uporabljana praksa upravljanja organizacij pa v veliki meri tudi prezira prav ključnega deležnika, to je zaposleni in njegove dejanske potrebe. Delovne skupine ali timi so skupina posameznikov z dopolnjujočimi si znanji, predani skupnemu namenu na način, da so za dosego cilja skupno odgovorni. Koncept uporabe timov ni nov, pa vendar se v zadnjem času iščejo in razvijajo novi pristopi na zanimive načine. Organizacije vse bolj vključujejo delovne skupine ali time kot osnovne organizacijske enote, ugotovile so namreč, da so delovne skupine učinkovite, saj vključujejo kombinacijo znanja, veščin in sposobnosti, ki jim omogoča hitro prilagajanje in izvedbo zahtevnih nalog. Zelo pogost pristop v zadnjem času so samo-organizirane delovne skupine (SODS). Ugotovljeno je, da so SODS boljše, učinkovitejše in povečujejo razvojno moč organizacije. Uporaba SODS temeljito spreminja tudi način dela in obliko organizacije v pozitivnem smislu. SODS imajo različne stopnje vendar pa v vsakem primeru spreminjajo tudi paradigmo vodenja, saj vse pogosteje skupine uporabljajo porazdeljeni ali deljeni način vodenja, kjer se vodstvena funkcija porazdeli med člane skupine ali pa se vodje v skupini menjavajo skladno določenim pravilom. Na eni strani samo-organizacija lahko deluje tudi zastrašujoče neorganizirano, zato navidezni neurejenosti in kaosu samo-organiziranosti, na drugi strani potrebno urejenost lahko zagotavljamo z urejenimi poslovnimi procesi. Poslovni procesi so središče današnje in prihodnje konkurenčnosti, organizacije pa se tudi že zavedajo, da je tako učinkovitost, kot kvaliteta storitev pogojena s procesi. Na temeljih procesne organiziranosti in hkratne uporabe načel samo-organiziranja, pa danes že nastajajo tudi povsem nove oblike organizacij, ki jih v tem delu poimenujemo samo-organizirane procesne organizacije ali SOPO. SOPO svoje temelje gradijo na principih samo-organiziranih skupin, vendar jih prilagojene poizkušajo prenesti na celo organizacijo, hkrati pa temelje procesne organiziranosti uporabljajo za razvoj novih, sebi lastnih a hkrati samo-organizaciji prilagojenih temeljnih, organizacijskih in drugih poslovnih procesov. V pričujočem delu smo na raziskavi treh primerov prikazali temelje nastajanja nove oblike SOPO iz različnih obstoječih organizacij, ovire in pomisleke, zadržke in ideje, z omejitvijo na področje IT storitvenih organizacij. V celoti oblikovane SODS, z uporabo prav vseh pričakovanih elementov v celoti sicer nismo odkrili, vendar je bilo v vseh treh primerih možno ugotoviti tako elemente SODS, kot usmeritev, željo in cilj po prehodu. Oblikovali smo tudi model, ki lahko postane temelj prikazovanja stopnje razvoja SODS in usmeritev organizacijam pri prehodu v novo obliko. Dokazali smo tudi, da je v navedenih obravnavanih primerih tovrstna organiziranost predstavljala pomemben dejavnik pri oblikovanju kvalitetnejših IT storitev, hkrati pa so temu načinu dela zaposleni bolj naklonjeni, kot obstoječim poslovnim procesom v raziskovanih organizacijah.
Keywords: samo-organizacija, poslovni procesi, delovne skupine, timi, deljeno vodenje, samo-organizirane procesne organizacije, SOPO, IT storitve, trajnostne organizacije, vodenje od spodaj navzgor, upravljanje znanja
Published in DKUM: 31.01.2020; Views: 2462; Downloads: 276
.pdf Full text (3,61 MB)

4.
Model celovitega upravljanja z znanjem
Sonja Pavše Grabrijan, 2016, master's thesis/paper

Abstract: V podjetjih se dnevno srečujemo z ogromnim številom podatkov in informacij, ki nastajajo v delovnih procesih. Dostop do informacij je v večini primerov znan. Kljub temu, da lahko z naprednimi tehnologijami generiramo, zbiramo in urejamo velike količine podatkov, ostaja problem upravljanja z znanjem še vedno zelo aktualen. V nalogi obravnavamo problem upravljanja z znanjem v inovativnem podjetju, ki ima delovne procese dobro opredeljene, podatke, ki v teh procesih nastajajo pa strukturirane in shranjene v podatkovnih bazah. Soočajo pa se z izzivom zajemanja nestrukturiranih podatkov in informacij, ki bi prispevale k večji konkurenčnosti podjetja. V ta namen bomo s pomočjo literature in virov preučili področje upravljanja znanja ter obdelali osnovna teoretična izhodišča. Na osnovi analize stanja v podjetju na področju upravljanja znanja bomo podali predlog modela celovitega upravljanja z znanjem za razvojno naravnano podjetje, ki daje velik poudarek pri svojem poslovanju na inovativnost. Glavni problem, ki ga naloga naslavlja, je enotna vstopna točka do znanja v podjetju. Izhajamo iz predpostavke, da je znanje razpršeno in iz različnih virov. Za pregled stanja na področju upravljanja znanja in virov znanja v podjetju bomo opravili intervjuje s petnajstimi lastniki različnih procesov (prodaja, proizvodnja, nabava, razvoj, finance, kadrovska,…). Cilj intervjujev bo prepoznati vire znanja iz posameznih poslovnih procesov in dostop do tega znanja. Znanje se v podjetju nahaja tako v elektronskih kot tudi v papirnih virih. Podjetje različna področja dela in procese pokriva z različno informacijsko in komunikacijsko tehnologijo. S pomočjo prototipne rešitve in obstoječe informacijske tehnologije bomo poizkušali povezati različne vire znanja v podjetju in na ta način olajšati iskanje znanja po nepovezanih virih.
Keywords: informacije, znanje, upravljanje znanja, modeli upravljanja znanja, informacijsko komunikacijska tehnologija
Published in DKUM: 18.10.2016; Views: 1874; Downloads: 312
.pdf Full text (3,33 MB)

5.
Upravljanje znanja kot dodana vrednost intelektualnemu kapitalu podjetja
Mirjana Bulić, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V pričujočem diplomskem delu je teoretično in empirično predstavljeno upravljanje znanja kot dodana vrednost intelektualnemu kapitalu podjetja Adriatic Slovenica d. d., ki se ukvarja z zavarovalništvom. Namen in cilj je predstaviti vodenje kot splet dejavnosti v Adriaticu Slovenici d. d. in njenih organizacijah, ki vpliva na vrednost intelektualnega kapitala, in predlagati morebitne izboljšave. Raziskovalni del obsega raziskavo na področju plemenitenja razvoja znanja, prepoznave človeškega kapitala, vrednotenja in nagrajevanja intelektualnega kapitala, konkurenčnih prednosti zaradi intelektualnega kapitala, prenosa znanja in pogojih za razvoj znanja. Rezultati raziskave, izvedene v zavarovalnici Adriatic Slovenica d. d. med sodelavci z vodilnimi oz. vodstvenimi kompetencami, so pokazali izjemen pomen vodenja na uspeh in konkurenčnost podjetja, odnose med zaposlenimi ter prenos znanja z dobro medosebno komunikacijo. Ugotovili smo, da je potrebna podrobnejša analiza delodajalca, ki naj bo osredotočena na individualne cilje zaposlenih ter na njihove specifične veščine. Z učinkovitejšim upravljanjem znanja posameznika se bo izboljšal razvoj intelektualnega kapitala družbe, kar bo posredno zvišalo vrednost podjetja.
Keywords: KLJUČNE BESEDE • Upravljanje znanja, • vodja, • intelektualni kapital, • uspeh podjetja.
Published in DKUM: 06.10.2016; Views: 955; Downloads: 99
.pdf Full text (919,70 KB)

6.
PRENOVA CRM V PODJETJU DOMENCA D.O.O.
Andrej Šolinc, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Podjetje Domenca, d. o. o., je vodilni ponudnik na regionalnem trgu registracije domen in spletnega gostovanja. Na tisoče strank in več deset tisoč letno naročenih storitev zahteva dober sistem za upravljanje podatkov o strankah ter čim učinkovitejšo avtomatizacijo poslovanja. Trenutna orodja za obvladovanje informacij so nastajala postopoma, ob pojavitvi potreb, zaradi česar so zgolj zadovoljiva rešitev. Velika količina časa, namenjenega iskanju informacij, veliko ročnega dela ter možnost napak so le nekatere težave, ki so posledica slabe informacijske podpore poslovanja. Hitra rast podjetja zahteva celovitejši in bolj strukturiran pristop, zato se je vodstvo Domence, d. o. o., odločilo za razvoj novega sistema CRM, ki bi te pomanjkljivosti odpravil. Izhodišče prenove so bile informacije, pridobljene od strank in sodelavcev podjetja, ter analiza šibkosti obstoječega sistema CRM s strani vodstva podjetja. Naslednji korak je bil predlog rešitve s specifikacijo zahtev, vključena so bila tudi priporočila za uporabniško izkušnjo ter stroške izvedbe. Po zaključku izdelave novega CRM je sledilo zelo podrobno testiranje, ki je potekalo na živih podatkih, vendar vzporedno s prejšnjim sistemom CRM. Rezultati so presegli pričakovanja, saj je uvedba novega CRM prinesla tudi nenačrtovane pozitivne učinke, ki ugodno vplivajo na dobičkonosnost Podjetja.
Keywords: sistem za upravljanje odnosov s kupci, odnosi s kupci, avtomatizacija, baza znanja
Published in DKUM: 05.10.2016; Views: 1081; Downloads: 72
.pdf Full text (5,84 MB)

7.
PROJEKT VZPOSTAVITVE SISTEMA RASTOČE KNJIGE PODJETJA
Maja Lončar, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo temelji na projektu vzpostavitve sistema rastoče knjige v malem podjetju. Opazovano podjetje je dobro stoječe malo podjetje z dvajsetletno tradicijo poslovanja. Posluje stabilno in ima urejeno poslovanje. Lastnik podjetja sam prevzema funkcijo vodstva oziroma odgovornega menedžerja. Kljub stabilnemu in urejenemu poslovanju so se v opazovanem podjetju pojavili konkretni problemi in izzivi, ki izhajajo iz nepovezanega in neusklajenega delovanja na posameznih področjih. Predvsem na interni ravni in to zaradi tega, ker je vodstvo prevzemalo preveč nalog nase in se ni dovolj posvečalo upravljanju razpoložljivega znanja v podjetju. Posledično v obdobju zadnjih let prihaja, tako na strani vodstva kot na strani zaposlenih, do določene stopnje nezadovoljstva in potrebe po rešitvi zaznanih izzivov. Vodstvo se s pravočasnim odzivom na nastalo situacijo izogiba potencialno krizni situaciji. Odločilo se je za vzpostavitev sistema po meri ustvarjene rastoče knjige, s katero bodo reševali zaznane ključne izzive in postavili standarde in pravila za bodoče delovanje.
Keywords: Rastoča knjiga, projektno delo, upravljanje znanja, neotipljivo premoženje, učinkovitost delovnega procesa, komuniciranje.
Published in DKUM: 11.08.2016; Views: 1148; Downloads: 61
.pdf Full text (822,59 KB)

8.
UVAJANJE SISTEMA ZA UPRAVLJANJE ODNOSOV S STRANKAMI V MALEM PODJETJU
Vesna Orlić, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomskem delu so predstavljene lastnosti in prednosti uporabe centraliziranih CRM sistemov. Lotili smo se tudi raziskave in izbire ustreznega CRM sistema za malo podjetje, ki omogoča enostavno uporabniško izkušnjo in enostavno dopolnjevanje oz. nadgrajevanje. Diplomsko delo obravnava izdelavo in prilagajanje izbranega CRM sistema dejanskim uporabniškim zahtevam. Prav tako je opisan način dosedanje zamudne administracije in nepregledne uporabe nedodelanih orodij za sledenje dela z strankami v malem podjetju. Ob koncu je prikazan praktični primer uspešne vpeljave CRM sistema v malem podjetju. Ključni cilj naloge je opis uspešne vpeljave CRM sistema v realno poslovno okolje.
Keywords: CRM, Sistem za upravljanje odnosov s strankami, Delo s strankami, Programi zvestobe, Poslovno komuniciranje, Upravljanje znanja
Published in DKUM: 06.07.2016; Views: 1306; Downloads: 98
.pdf Full text (4,57 MB)

9.
Towards a virtual product model
Andrej Tibaut, Danijel Rebolj, 2003, original scientific article

Abstract: Today, many researchers working on the information management process in construction recognise the problem of modelling complex product-related data structures. Furthermore, many experts doubt whether an all-inclusive-product-model is a solution for an integrated information environment that should efficiently support the life cycle of a product. It seems that rich experiences in product modelling gathered during the last decade do not necessarily lead to better models but rather to the awareness the more complex the product models are, the more rgid and less usable they become in practice. The paper first summarises some deficiencies of complex product models and then introduces a new conceptual solution, called "virtual product model", which is based on the on the decomposition of a conventional product model. The concept investigates the dissharmony in the structure and semantics of distributed (virtual) parts by applying agent technology and then the tuple space communication model.
Keywords: gradbeništvo, gradnja objektov, informacijska tehnologija, informacijski sistemi, baze podatkov, integracija, management informacij, upravljanje znanja, izmenjava podatkov, produktni modeli, virtualni produktni modeli, civil engineering, building construction, information technology, information systems, databases, integration, information management, knowlege management, data exchange, product models, virtual product models
Published in DKUM: 10.07.2015; Views: 2557; Downloads: 92
URL Link to full text

10.
Upravljanje znanj z informacijskimi tehnologijami v družbi Aerodrom Ljubljana
Boštjan Rakovec, 2014, master's thesis/paper

Abstract: Razumevanje razlik med upravljanjem znanja in informacijsko tehnologijo je ključ do pravilne uporabe informacijske tehnologije za upravljanje znanja. Obstajajo stvari, ki jih lahko naredimo bolje s pomočjo tehnologije, in stvari, ki jih delamo bolje ljudje. Naloga managerjev in praktikov znanja je, da te razlike razumejo in da pri upravljanju znanja uporabijo pristop, ki je v določenem trenutku najbolj primeren. V tem delu smo z obravnavanjem teoretičnih spoznanj pokazali na dejavnike, ki vplivajo na upravljanje znanja in izbiro informacijske tehnologije. Z metodo strukturiranega intervjuja smo raziskali primernost informacijskih tehnologij za upravljanje znanja v majhnih skupinah v družbi Aerodrom Ljubljana, d. d. S sintezo teoretičnih spoznanj in rezultatov kvalitativne raziskave smo predlagali izboljšave pri uporabi informacijske tehnologije za upravljanje znanja v majhnih skupinah.
Keywords: upravljanje znanja, socialna omrežja, družba znanja, informacijske tehnologije, wiki
Published in DKUM: 05.03.2015; Views: 1983; Downloads: 151
.pdf Full text (1,32 MB)

Search done in 3.75 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica