| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 24
First pagePrevious page123Next pageLast page
1.
Posebnosti notranjega revidiranja poslovnih tveganj v bankah
Nuša Mahorič, 2020, master's thesis

Abstract: V hitrem tempu življenja, kjer se neprestano dogajajo spremembe v tehniki, modernizaciji, konkurenci v poslovnem okolju, se moramo zavedati, da vse te spremembe prinašajo tudi vedno več novih tveganj in s tem negotovosti tudi v bankah. Zaradi tega tudi bankam preti veliko bančnih tveganj, ki se jim ne morejo izogniti, zato je pomembno, da se obstoječa in nova tveganja spremljajo in upravljajo. V magistrskem delu smo predstavili tveganja, ki so jim banke podvržene, in sicer kreditno, tržno, spremembe obrestne mere, operativno, likvidnostno, makroekonomsko in druga, med katere spadajo uvedbe novih produktov ali tveganja izgube ugleda. Zato je pomembno, da banka najprej prepozna dejavnike tveganj, saj jih šele takrat lahko začne upravljati. Prek realnih primerov so predstavljena poslovna tveganja, kjer vidimo, kako posamezna tveganja banke same opredeljujejo in kakšna načela politike imajo zastavljena za upravljanje posameznih tveganj. Za boljše razumevanje notranje revizije in njenega delovanja spoznamo revizijski postopek, ki zajema načrtovanje revizije, prepoznavanje tveganj, revizijsko testiranje, preučevanje in ocenjevanje obvladovanj tveganj, poročanje o rezultatih in spremljanje odpravljanja slabosti pri upravljanju tveganj. Za širši vpogled v notranje revizije smo opravili tudi intervju z notranjim revizorjem, pri čemer smo spoznali pomembnost te. Za dolgoročno uspešnost banke je pomembno sodelovanje uprave, notranjih revizorjev in revidirancev. Vsi bi se morali zavedati, da delujejo za skupni cilj – za varnost banke. Notranji revizorji pa so tisti, ki so usposobljeni, da to varnost neprestano še posebej preverjajo.
Keywords: notranja revizija, banke, upravljanje tveganj, revidiranje, intervju
Published: 13.04.2021; Views: 213; Downloads: 87
.pdf Full text (960,58 KB)

2.
UPRAVLJANJE TVEGANJ V MEDNARODNEM POSLOVANJU PODJETJA STRAMEX PET D.O.O.
Marko Tertinek, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Vsako podjetje stremi k zvišanju svojih prihodkov in dobičkov, kar pa je na domačem trgu omejeno. Zato so podjetja prisiljena, da začnejo poslovati na tujih trgih, če želijo uresničiti svojo vizijo nadaljnje rasti. V današnjem turbulentnem okolju mednarodnega poslovanja je vsako podjetje izpostavljeno tveganjem na tujih trgih. Tema diplomskega dela je aktualna in uporabna za podjetja, ki želijo postati in ostati uspešna v mednarodnem poslovanju. Poznamo deželna, finančna in poslovna tveganja. Ker so tveganja v mednarodnem poslovanju zelo obsežna tema, smo se odločili, da obravnavamo ta tveganja na osnovi proučevanja primera podjetja Stramex Pet, d. o. o., ki je na trgu prisotno več kot 20 let. Želeli smo se prepričati, če podjetje dobro upravlja tveganja, zato smo se odločili, da slednje analiziramo in ocenimo uspešnost upravljanja tveganj v podjetju Stramex Pet, d. o. o.
Keywords: Mednarodno poslovanje, tveganje, upravljanje tveganj, finančno tveganje, deželno tveganje, poslovno tveganje. .
Published: 18.03.2021; Views: 188; Downloads: 26
.pdf Full text (978,15 KB)

3.
Upravljanje tveganj v hladni oskrbovalni verigi
Tatjana Živič, 2019, bachelor thesis/paper

Abstract: Zaradi pogosto spregledanih in nepravočasno upravljanih tveganj ter posledično velikih količin izgub živil v hladni oskrbovalni verigi smo se v diplomski nalogi osredotočili na identifikacijo in vzročno opredelitev potencialnih tveganj na konkretnem primeru hladne oskrbovalne verige pri prireji mleka in mlečnih izdelkov. Omenjeno verigo smo s pomočjo analize HACCP segmentirali in izvedli vzročni grafični prikaz ključnih tveganj oskrbovalne verige, jih analizirali in zanj poiskali možne rešitve. Ključna tveganja smo dopolnili v Katalog tveganj, ki je uporaben pripomoček za upravljanje tveganj v vsaki dani organizaciji, saj njegova uporaba omogoča določati smernice za prepoznavanje tveganj.
Keywords: tveganje, upravljanje tveganj, ISO standardi, Katalog tveganj, HACCP sistem, hladna oskrbovalna veriga, prireja mleka in mlečnih izdelkov
Published: 04.04.2019; Views: 577; Downloads: 78
.pdf Full text (1,83 MB)

4.
KLASIFIKACIJA TERJATEV IN OBLIKOVANJE BONITETNIH RAZREDOV V BANKI X
Maja Janačković, 2017, undergraduate thesis

Abstract: V času svetovne krize in zaostrenih gospodarskih razmer se je povečalo tveganje tudi pri poslovanju finančnih institucij. Vsaka finančna ustanova mora obvladovati tveganja pri svojem poslovanju, tako kreditna, tržna kot operativna. Največji delež tveganja odpade na kreditno tveganje, ki mu je bilo v diplomskem seminarju posvečenega največ prostora. V diplomskem seminarju smo želeli izpostaviti pomen upravljanja s kreditnim tveganjem v banki. Banka mora predvsem oceniti, kakšna je možnost, da bo posojeni denar oziroma financirani predmet dobila poplačan. Pred financiranjem je torej nujno potrebno oceniti, kakšno tveganje obstaja, da stranka mogoče ne bo mogla ali ne bo hotela poplačati obveznosti. Za obvladovanje kreditnega tveganja se banke poslužujejo različnih tehnik odkrivanja možnosti plačila oziroma neplačila. S tem področjem se v bankah ponavadi ukvarja oddelek bonitete oziroma področje »Upravljanje s kreditnimi tveganji«. Zaposleni v bonitetni službi ocenjujejo posamezna podjetja, ki želijo financiranje, na podlagi klasičnih finančnih analiz, ugotavljanja bonitete strank in predvsem ugotavljanja, ali je stranka sposobna ustvariti dovolj denarnega toka, da bo potencialne obveznosti lahko plačevala. S poglobljeno analizo smo pridobili dodatna znanja s področja ugotavljanja bonitete in plačilne sposobnosti podjetij.
Keywords: tveganja, tveganje v bankah, kreditno tveganje, upravljanje tveganj, analiza tveganj.
Published: 05.07.2017; Views: 639; Downloads: 72
.pdf Full text (1,13 MB)

5.
DEJAVNIKI USKLAJENOSTI NOTRANJE REVIZIJE S STRATEŠKIMI NAČRTI ORGANIZACIJE
Polona Pergar Guzaj, 2016, master's thesis

Abstract: Upoštevajoč spremembe strokovnih pravil in priporočil na področju notranje revizije, ki vse bolj poudarjajo pomembnost povezovanja notranje revizije s sistemi upravljanja tveganj v organizaciji in delovanje notranje revizije na strateškem nivoju, nas je zanimalo, ali ima razvitost posamezne organizacije na področju upravljanja tveganj pozitiven vpliv na usklajenost notranje revizije s strateškimi načrti organizacije. Zanimalo nas je tudi, ali usklajenost notranje revizije s strateškimi načrti organizacije pozitivno vpliva na zadostnost virov na področju notranje revizije. Z analizo podatkov, zbranih v raziskavi CBOK, ki jo je v letu 2015 izvedel Mednarodni inštitut notranjih revizorjev (IIA), smo preverili 15 hipotez, vsako za 4 skupine (anketirane notranje revizorje v Sloveniji, anketirane notranje revizije v regiji Srednja in vzhodna Evropa, anketirane notranje revizije v Evropi ter vse anketirane notranje revizorje). Žal rezultati za Slovenijo niso zanesljivi, saj je bil vzorec premajhen. Po opravljeni obdelavi podatkov lahko zaključimo, da imajo aktivnosti organizacije na področju upravljanja tveganj (vsaj na nivoju vseh anketiranih), ki prispevajo k višji razvojni stopnji organizacije na področju upravljanja tveganj, praviloma pozitiven vpliv na usklajenost notranje revizije s strateškimi načrti organizacije ter (vsaj v večini primerov) tudi na zadostnost virov, namenjenih notranji reviziji. Četudi vse postavljene hipoteze niso bile potrjene, notranjim revizorjem priporočamo, da vztrajajo pri aktivnostih, ki pospešujejo razvoj upravljanja tveganj v organizaciji, širijo pogled na poslovanje in dolgoročno vizijo delovanja, tako notranje revizije, kot tudi organizacije kot celote. Notranja revizija ni sama sebi namen in za dolgoročen razvoj in obstoj bo morala notranja revizija narediti več. Le izvrstni kadri, trdni odnosi z deležniki in trdo delo bodo notranji reviziji omogočili vlogo, kot je opisana v poslanstvu notranje revizije in načelih.
Keywords: Notranja revizija, deležniki, strateški načrti, celovito upravljanje tveganj, vloga notranje revizije, zagotavljanje kvalitete notranje revizije, stopnje zrelosti organizacije na področju upravljanja tveganj.
Published: 08.12.2016; Views: 1145; Downloads: 211
.pdf Full text (2,77 MB)

6.
Upravljanje tveganj v oskrbovalni verigi na primeru catering podjetja
Mateja Povirk, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Danes se še premalo zavedamo vseh različnih vrst tveganj, ki obstajajo. Kljub temu, da ima organizacija ali podjetje zastavljene in urejene procese z nekaterimi preventivnimi ukrepi za tveganja, lahko v oskrbovalni verigi podjetja pride do različnih posledic. V nalogi so opredeljene različne vrste tveganj, ki so povezana z delovanjem podjetja v oskrbovalni verigi, posebno tveganja v poslovanju in operativna tveganja. Za upravljanje tveganj je potrebno tveganja zaznati in identificirati, narediti analizo z vrednotenjem tveganj, se z njimi spopasti in vzpostaviti nadzor. Povezavo med logistiko in cateringom smo vzpostavili tako, da se naloga osredotoča na del oskrbovalne verige catering podjetja s poudarkom na delovanju znotraj podjetja. Zajema opis delovanja cateringa in na praktičnih primerih predstavi pomembnost zavedanja o obstoječih tveganjih. Na primerih so razčlenjeni možni vzroki za posamičen primer. S pomočjo fishbone metode smo analizirali izbrane probleme in prišli do predlogov za preprečitev nastanka neugodnih situacij. Na podlagi rešitev lahko podjetje izboljša sistem upravljanja tveganj, operacije in poslovanje podjetja, zmanjša tveganja, optimizira procese, izboljša kakovost, ipd. V sklopu problematike so omenjeni tudi standardi HACCP in ISO, kateri pripomorejo k sistematičnem upravljanju tveganj in uspešnem poslovanju. Ravno ti in vzpostavitev prilagojenih ter primernih sistemov v podjetju, pomaga k optimalnemu delovanju podjetja in s tem k obvladovanju tveganj.
Keywords: tveganja v poslovanju, upravljanje tveganj v oskrbni verigi, catering podjetje, operativna tveganja, sistem HACCP, ISO standardi
Published: 06.12.2016; Views: 1478; Downloads: 156
.pdf Full text (2,65 MB)

7.
RAZVOJ ORODJA ZA CELOVITO UPRAVLJANJE TVEGANJ
Igor Zgonc, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Celovito upravljanje tveganj postaja eden ključnih gradnikov uspešnega vodenja organizacije, ne glede na njeno velikost ali panogo. Organizacije, ki so pri tem uspešnejše, dosegajo bistveno boljše poslovne rezultate. Vprašanje, kako vzpostaviti čim boljši sistem upravljanja tveganj in ga nato še sistemsko nadgrajevati, da postane res učinkovit, je izziv mnogim organizacijam. Predvsem se pojavljajo težave z ljudmi, procesi, ukrepi in podatki. Vse to z velikostjo organizacije tako narašča, da je smiselno obdelovanje teh dejavnikov eden ključnih problemov. Cilj moje raziskave je bil poiskati te pereče probleme in jih poskusiti rešiti oziroma omiliti z učinkovitim programskim orodjem za upravljanje tveganj. Dobre programske rešitve morajo reševati ali odpravljati probleme, ne pa ustvarjati novih. Ustvarjene so na podlagi povratnih informacij s strani uporabnikov. Za uspešno izvedbo je bilo treba najprej preučiti poznane metode, standarde in dobre prakse. Šele nato smo se lahko lotili analize stanja v Sloveniji in svetu ter prepoznavanja tipičnih, poznanih težav. Analiza teh težav omogoča iskanje možnih rešitev in njihov preizkus pri pravih uporabnikih. Z raziskavo je bilo identificiranih veliko težav, ki jih orodje za celovito upravljanje tveganj naslavlja, v bistvu pa le deloma odpravlja. Na koncu največjo dodano vrednost orodju dajejo funkcionalnosti, ki v sami zasnovi orodja sploh niso bile pomembne (npr. združevanje rezultatov več entitet), uporabniki pa prav v njih prepoznajo boljše rezultate zase in organizacijo, v kateri delujejo.
Keywords: upravljanje tveganj, celovito upravljanje tveganj, programsko orodje za upravljanje tveganj, Silver Bullet Risk
Published: 04.10.2016; Views: 1623; Downloads: 143
.pdf Full text (2,36 MB)

8.
Analiza in izboljšanje sistema kazalnikov za zgodnje zaznavanje tveganj pri upravljanju in obvladovanju kreditnih tveganj
Niko Grkinić, 2016, master's thesis

Abstract: Banka je pri svojem delovanju izpostavljena raznim tveganjem, ki so na podlagi ocene tveganosti razvrščena na določeno stopnjo pomembnosti. Za pomembna tveganja je banka vzpostavila ustrezne procese in metodologije upravljanja in kontrole tveganj. Magistrska naloga temelji na procesih in delovanju sistema zgodnjih odkrivanj tveganj Raiffeisen Banke d.d., saj je banka v času globalne krize ugotovila, da je letni pregled stranke lahko premalo, in je vzpostavila sistem zgodnjega zaznavanja kreditnih tveganj, imenovan EWS. V nalogo smo prav tako zajeli študijo uporabe EWS sedmih bank v Sloveniji, z namenom čim bolj ucinkovito spoznati procese spremljanj tveganj v slovenskem bančnem sistemu. Sistem zgodnjega odkrivanja kreditnih tveganj oziroma EWS je modelsko orodje, ki na podlagi analize številnih indikatorjev opozarja na prihajajoča ekonomska in finančna tveganja. Budno spremljanje strank je ključnega pomena, saj je treba čim prej odkriti znake poslabšanja plačilne sposobnosti. Prav tako je ključnega pomena, da banka čim hitreje ukrepa in tako znižuje negativne učinke prevzetih tveganj. Ugotovili smo, da se v banki s procesom spremljave in upravljanja z EWS-om ukvarja enota, ki sodi v področje upravljanja s tveganji. Na podlagi anketnega vprašalnika smo preučili uporabo in značilnosti EWS-a pri drugih bankah. Raziskava je pokazala, da je v bančnem sistemu še nekaj neizkorišcenih priložnostih, saj vse banke v celoti še ne uporabljajo sistema EWS. Ugotovili smo tudi, da so vse analizirane banke pricele z uporabo EWS-a ali z dodatnim spremljanjem šele po letu 2009. Ključna ugotovitev raziskave je, da EWS zaznava številne signale, med katerimi so najbolj pogosti signali zamude, prezadolženosti podjetja in upad prihodkov. Na podlagi zgodnjega odkritja signalov, ki kažejo na prihodnje težave, lahko banka spremeni status podjetja in izvaja različne akcije ter ukrepe, namenjene zniževanju kreditnih tveganj. Prav tako smo spoznali, da banke z učinkovitim EWS-om in dobro prakso kreditnega spremljanja dosegajo boljše poslovne rezultate, saj lahko z učinkovitim EWS-om in skrbnim monitoringom institucija zniža oslabitve posojil za 10–20 odstotkov. V magistrskem delu tako predstavljamo sistem EWS, podajamo predloge za njegovo izboljšanje in predlagamo, da ga v procesih upravljanja s kreditnimi tveganji uporabljajo vse banke v Sloveniji.
Keywords: sistem zgodnjega zaznavanja tveganj, kreditno tveganje, upravljanje tveganj, signali tveganj, spremljanje tveganj, bančništvo.
Published: 16.09.2016; Views: 892; Downloads: 141
.pdf Full text (1,49 MB)

9.
MENEDŽMENT INFORMACIJSKE VARNOSTI V LEKARNIŠKIH ZAVODIH
Patricija Gabrijan, 2016, master's thesis

Abstract: Z vidika dejavnosti, ki jo opravljajo, imajo javni zavodi s področja lekarniške dejavnosti opravka z občutljivimi osebnimi podatki, ki so izpostavljeni raznim grožnjam in posledično varnostnim incidentom, ki lahko resno ogrozijo njih zaupnost, celovitost ali razpoložljivost. Pri tem so pomembni vsi trije vidiki, saj oslabitev enega vpliva tudi na druga dva. Zato moramo pristopati k varovanju informacij celovito, kar dosežemo z uvedbo menedžmenta informacijske varnosti po enem od standardov oz. dobro prakso s področja informacijske varnosti. Resnosti groženj, ki pretijo osebnim podatkom, se zavedajo tudi vlade širom sveta, kar dokazujejo s sprejeto zakonodajo. Z ustreznimi zakonskimi akti, sprejetimi na nacionalnem nivoju, urejajo področje varovanja osebnih podatkov, zagotavljanje skladnosti z njimi pa zahteva od zavodov uvedbo sistema upravljanja informacijske varnosti. Vendar bi moralo zdravstvene zavode vsaj toliko kot sankcije zaradi neskladnosti z zakonodajo skrbeti izguba ugleda oz. zaupanja in poslovna škoda, odvisno od vrste varnostnega incidenta, ki bi se zgodil. Zato je cilj te magistrske naloge, da s predstavitvijo rezultatov raziskav o varnostnih incidentih, ki so jih izvedle razne organizacije v svetu in pri nas, prikažemo izpostavljenost informacij oz. občutljivih osebnih podatkov grožnjam, ki samo čakajo, da izkoristijo ranljivosti. S cilji, ki smo si jih zastavili za teoretični del, želimo prikazati širino področja informacijske varnosti in nakazati poti in rešitve za obvladovanje situacije, seveda v dopuščenih okvirjih. Zato v teoretičnem delu naloge predstavimo osnovne področja informacijske varnosti, zakonodajo, ki ureja področje varovanja osebnih podatkov, standarde oz. dobre prakse za menedžment informacijske varnosti, stanje na področju informacijske varnosti v svetu in pri nas, predstavimo rezultate raziskave s področja informacijske varnosti, ki smo jo opravili med lekarniškimi zavodi ter nazadnje prikazali model sistema upravljanja informacijske varnosti po standardu ISO 27001:2013, ki je primeren za vse javne zavode s tega področja. Magistrsko nalogo zaključimo s predstavitvijo rezultatov raziskave, ki smo jo izvedli na vzorcu lekarniških zavodov s ciljem ugotoviti oz. ovrednotiti uvedenost menedžmenta informacijske varnosti v slovenskih lekarniških zavodih.
Keywords: Občutljivi osebni podatki, varnostni incidenti, menedžment informacijske varnosti, sistem upravljanja varovanja informacij, upravljanje tveganj
Published: 30.06.2016; Views: 776; Downloads: 75
.pdf Full text (3,54 MB)

10.
PREGLED MODELOV DAVČNEGA MANAGEMENTA DAVČNIH ORGANOV Z VIDIKA IZPOLNJEVANJA DAVČNIH OBVEZNOSTI
Urška Jančič, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Za namen razvoja davčnega managementa, učinkovitega upravljanja davčnih tveganj, medsebojnega spodbujanja, rasti in izobraževanja, so Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj, Evropska Komisija ter druge, izdali številne publikacije z napotki in primeri dobre prakse. Omenjeni organizaciji, ki jim sledijo tudi druge, spodbujata davčni management kot strukturiran proces za sistematično identificiranje, vrednotenje, razvrščanje in analiziranje davčnih tveganj. Sočasno so se razvili modeli možnega ravnanja davčnega zavezanca v različnih situacijah ter dejavnikov, ki na ravnanje vplivajo. Hiter odziv na okoliščine, v katerih je davčna utaja bolj verjetna, je ključni dejavnik uspešnosti zastavljenih ciljev. Sodobno delovanje davčnih organov zahteva vzajemno sodelovanju z davkoplačevalci, predvsem z vidika informiranja, obojestranskega izobraževanja in razumevanja pomena davka ter davčne kulture. Represivni pristopi se v sodobnem davčnem managementu uporabljajo samo še za namerne kršitelje davčne zakonodaje. Tudi v Sloveniji, Finančna uprava Republike Slovenije sledi tem ciljem, predvsem so bili na tem področju aktivni v zadnjih nekaj letih. V 2010 so uvedli model horizontalnega monitoringa, ki so ga pred tem uvedli že na Nizozemskem, kar kaže na izjemen pomen medsebojnega sodelovanja vseh institucij oziroma organizacij, ki delujejo na tem področju.
Keywords: Davčni organ, davčni management, upravljanje davčnih tveganj, izpolnjevanje davčnih obveznosti, merjenje ukrepov davčnih organov.
Published: 10.06.2016; Views: 773; Downloads: 47
.pdf Full text (1,64 MB)

Search done in 0.16 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica