| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 5 / 5
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
STRATEŠKO UPRAVLJANJE SREDSTEV V PODJETJU MIKROPIS
Rajko Glamočanin, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Področje diplomske naloge je uvajanje novega sistema za strateško upravljanje sredstev v podjetju. Vodilna platforma na omenjenem področju je IBM MAXIMO. Razlog za uvajanje novega sistema je okrnjenost in zastarelost trenutnega sistema, ki še zmeraj temelji na DOS aplikacijah v povezavi z Lotus Notes. Največja šibka točka trenutnega sistema je pomanjkljivo prikazovanje poslovne analize, ki je nujno potrebna za lažje investicije v prihodnost. V diplomski nalogi poskušam predstaviti resen problem, ki si ga veliko organizacij bodisi ne priznava ali ne zaveda, in to je nepreglednost nad vsemi delovnimi procesi in povezavo med njimi. Med izdelavo diplomskega dela sem opazil vse večje zanimanje za sisteme kot so IBM Maximo, kar je velik dokaz, da so podjetja pripravljena investirati v centralizacijo poslovanja v obliki ene same aplikacije. Kot dodaten motivator k takemu razmišljanju je gospodarska kriza, ki praktično prisili organizacije, da začnejo razmišljati bolj preudarno in da prevzamejo nadzor tako nad svojimi delovnimi procesi kot tudi boljšimi poslovnimi odločitvami v prihodnosti. V diplomskem delu bo poudarek na primerjavi trenutnega stanja in vpeljavi rešitve IBM Maximo kot celovite rešitve za upravljanje strateških sredstev. IBM Maximo je trenutno v fazi testiranja v podjetju, zato obstaja možnost sprememb pri dejanski uvedbi aplikacije. Delo bo temeljilo na teoretičnem in praktičnem opisu, ki sem jih povzel iz različnih knjig in strokovnih del, predvsem pa internih zapisov. Iz njih sem povzel ugotovitve, mnenja ter stališča raznih avtorjev. IBM Maximo je informacijski sistem, za računalniško podprto upravljanje sredstev in storitev, ki na podlagi učinkovite podpore upravljanju sredstev in dela, skladiščnem poslovanju ter nabavi pomaga podjetjem pri maksimiranju produktivnosti in podaljšanju življenjske dobe ključnih sredstev ter povrnitvi investicij v njih.
Keywords: IBM Maximo, Strateško upravljanje sredstev, Integriran, informacijski sistem, Uvedba informacijskega sistema, Strategija
Published: 12.11.2012; Views: 1228; Downloads: 105
.pdf Full text (2,29 MB)

2.
RAZVOJ MODULA ZA UPRAVLJANJE INFORMACIJSKIH SREDSTEV V INFORMACIJSKEM SISTEMU ODOS
Matej Lužnik, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi vpeljemo pojem upravljanja sredstev in pojasnimo njegov namen in cilj. Predstavljeni sta metodologiji ITIL in COBIT ter zahteve standardov ISO 17799 in ISO 27001, s katerimi se zagotavlja poenoten način upravljanja sredstev. Prikazane so splošne značilnosti, lastnosti in prednosti vpeljave posamezne metodologije ali standarda v organizacijo. Osrednji del diplomske naloge je namenjen predstavitvi sistema ODOS, ki v osnovi omogoča preprosto zajemanje, obdelavo in hrambo dokumentov. Opisana so razvojna orodja, ki jih v podjetju PIA d.o.o. uporabljamo za implementacijo sistema ODOS. Omenjeni sistem smo nadgradili z razvojem dodatnega modula za upravljanje informacijskih sredstev, ki zagotavlja skladnost s standardom ISO 27001 in priporočili ITIL v organizaciji, ki uporablja navedeni modul. Slednji omogoča vodenje kataloga informacijskih sredstev, spremljanje njihove zaloge in sprememb, celovit pregled nad njihovo uporabo, nadzor nad dostopi, pravicami itd. V diplomski nalogi so predstavljeni še nekateri drugi produkti za upravljanje sredstev, ki se pojavljajo na trgu.
Keywords: upravljanje sredstev, ITIL, COBIT, ISO, standard, ODOS
Published: 19.12.2012; Views: 1143; Downloads: 84
.pdf Full text (2,25 MB)

3.
UPRAVLJANJE, OBVLADOVANJE TVEGANJ IN SKLADNOST V ZAVAROVALNICI MARIBOR
Karmen Semler, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Nov sistem upravljanja zavarovalnic, ki ga prinaša direktiva Solventnost II zagotavlja večjo stabilnost in transparentnost poslovanja zavarovalnic in s tem tudi boljšo zaščito zavarovancev, ki so uporabniki zavarovalnih storitev. Kot negativno posledico uvedbe direktive Solventnost II lahko štejemo višje administrativne stroške ob vpeljavi direktive. Dolgoročno pa bi naj direktiva vplivala na ugodnejše poslovanje zavarovalnic. Korporativno upravljanje zavarovalnic pa v sektor zavarovalništva prinaša več etike, s tem pa tudi večje zaupanje v zavarovalne storitve in produkte.
Keywords: zavarovalništvo, Zavarovalnica Maribor, Zakon o zavarovalništvu, korporativno upravljanje, obvladovanje tveganj, tveganja, skladnost, Solventnost II, Lamfalussyjev proces, EIOPA, zahtevani solventnostni kapital, minimalni zahtevani kapital, zavarovalno-tehnične rezervacije, vrednotenje lastnih sredstev ORSA, kakovost podatkov, prenos informacij, sposobnost in primernost, ključne funkcije, notranje kontrole, izločeni posli, poročanje in razkritja
Published: 23.10.2015; Views: 882; Downloads: 222
.pdf Full text (1,57 MB)

4.
VPLIV KORPORATIVNEGA UPRAVLJANJA NA POSLOVANJE BANK V DRŽAVAH SREDNJE IN VZHODNE EVROPE
Polona Pašić, 2016, doctoral dissertation

Abstract: V doktorski disertaciji proučujemo korporativno upravljanje in vpliv korporativnega upravljanja na poslovanje bank v osmih državah Srednje in Vzhodne Evrope (Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Slovaška, Slovenija), in sicer v obdobju od 2005–2013. Za pridobitev odgovora na osrednjo raziskovalno vprašanje smo oblikovali štiri raziskovalne hipoteze, pri čemer je prva hipoteza sestavljena iz treh delnih hipotez. Prve tri hipoteze se nanašajo na proučevanje vpliva lastniške strukture, sestave nadzornega sveta in uprave in velikosti bank na korporativno upravljanje. Pri proučevanju vpliva lastniške strukture na poslovanje bank se raziskava osredotoča na vprašanje vpliva koncentracije lastništva in tujega ter državnega lastništva na korporativno upravljanje (tri delne hipoteze). Druga hipoteza se nanaša na proučevanje vpliva sestave nadzornega sveta in uprave na korporativno upravljanje, medtem ko se tretja hipoteza nanaša na proučevanje vpliva velikosti bank na korporativno upravljanje. Četrta hipoteza se nanaša na proučevanje vpliva korporativnega upravljanja na poslovanje bank. Na osnovi opravljene raziskave ugotavljamo, da lastniška struktura bank, in sicer koncentracija lastništva in tuje lastništvo, predvsem pozitivno vplivata na korporativno upravljanje, medtem ko vpliv državnega lastništva na korporativno upravljanje ni potrjen. Prav tako ugotavljamo, da sestava nadzornega sveta in uprave ter velikost bank pozitivno vplivajo na korporativno upravljanje. Pri preverbi vpliva korporativnega upravljanja na poslovanje bank je bil ugotovljen omejen vpliv na uspešnost poslovanja bank, predvsem kadar le-to merimo z donosnostjo povprečnih sredstev in donosnostjo povprečnega kapitala. Pri preverjanju vpliva na neto obrestne prihodke je bil ugotovljeni vpliv bolj statistično značilen. Rezultati se med državami precej razlikujejo. Za večino držav (razen Latvijo) je bil ugotovljen pozitiven vpliv korporativnega upravljanja na uspešnost poslovanja bank, merjeno z neto obrestnimi prihodki. Ugotovljeni vpliv korporativnega upravljanja na donosnost povprečnih sredstev in donosnost povprečnega kapitala je bil v glavnem negativen. Poleg indeksa korporativnega upravljanja, ki ga uporabljamo kot neodvisno spremenljivko, smo kot neodvisne spremenljivke izmenično uporabili tudi stopnjo rasti BDP na prebivalca, vladavino prava, učinkovitost vlad in prisotnost finančne krize. Na osnovi opravljene analize in dobljenih rezultatov ugotavljamo, da je vpliv rasti BDP na prebivalca v večini proučevanih držav pozitiven in statistično značilen pri ROAA in ROAE in da spremenljivka pojasni dodaten delež variabilnosti uspešnosti poslovanja bank. Spoštovanje pravnih določil v nekaterih državah pozitivno vpliva na uspešnost poslovanja bank, medtem ko je ponekod ta vpliv negativen. Za večino proučevanih držav velja, da vpliv učinkovitosti vlade na tri kazalnike uspešnosti poslovanja ni enosmeren in v večini ni statistično značilen. Prisotnost finančne krize ima v večini izmed proučevanih držav na poslovanje bank negativen vpliv (ki je statistično značilen v nekaterih državah), kar je v skladu s pričakovanji, da banke v obdobju krize poslujejo slabše.Prihodnje raziskave naj se osredotočajo na podrobno proučevanje vsebinskih in kvalitativnih aspektov korporativnega upravljanja. Vzpostaviti bi veljalo enotni in celovit merilni instrument in nabor ključnih dejavnikov upravljanja, kar bi omogočalo kvalitetno primerjavo podatkov in rezultatov med leti, kakor tudi med državami in različnimi družbami. V raziskavo bi veljalo vključiti še dodatne spremenljivke in uporabiti druga merila uspešnosti poslovanja bank.
Keywords: Korporativno upravljanje, poslovanje bank, Srednja in Vzhodna Evropa, lastništvo, nadzorni svet, uprava, velikost bank, indeks korporativnega upravljanja, donosnost povprečnih sredstev, donosnost povprečnega kapitala, neto obrestni prihodki.
Published: 21.06.2016; Views: 886; Downloads: 162
.pdf Full text (2,29 MB)

5.
Avtomatizacija upravljanja in vzdrževanja sredstev s pomočjo informacijske podpore
Aljaž Gradišnik, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Odločitev o informacijski podpori upravljanju in vzdrževanju je postala potreba. Pri izbiri rešitve je primerno angažirati strokovnjake iz informatike in vzdrževanja in primerjati že uveljavljene rešitve v podjetjih s sorodno dejavnostjo. Z informacijsko podporo lahko podpremo vse procese v upravljanju in vzdrževanju sredstev. Neposredni ugodni finančni učinki so lahko pri racionalizaciji skladiščnega poslovanja, razpoložljivosti opreme, stroških dela in drugih povezanih področjih. Posredni ugodni učinki pa so na boljšem organiziranju dela, odločitvah, ki temeljijo na analizah, pridobljenih iz podatkov v informacijskem sistemu. Avtomatizacija zbiranja, obdelave in uporaba podatkov izključuje človeški dejavnik, ki pa je na koncu uporabnik in končni odločevalec. Uporabnik informacijske podpore je razbremenjen na področju pridobivanje informacij in jih zgolj uporablja ter sprejema končne odločitve. Pomemben dejavnik pri izbiri rešitve pa so vrednost in ekonomska upravičenost investicije ter čas vračila naložbe.
Keywords: informacijski sistem za podporo vzdrževanju in upravljanju sredstev, IBM Maximo, skladiščno poslovanje, avtomatizacija, razpoložljivost, upravljanje dela, vpliv investicije v informacijsko podporo, čas vračila naložbe
Published: 05.09.2016; Views: 907; Downloads: 60
.pdf Full text (2,18 MB)

Search done in 0.11 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica