| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 1235
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Razvoj prilagodljivega modela strateškega upravljanja informatike za srednje velika podjetja
Aleš Levstek, 2022, doctoral dissertation

Abstract: Danes je vloga informatike v večini podjetij ključna, kar dokazujejo tudi ostale raziskave. Vloga informatike je danes usmerjena v ustvarjanje dodane poslovne vrednosti, kar podjetjem omogoča diferenciacijo, konkurenčno prednost in nenazadnje njihov dolgoročen obstoj. Ključ uspešne uporabe informatike v podjetju je v njenem upravljanju. Učinkovito upravljanje zagotavlja usklajenost informatike z ostalimi deli podjetja, kar omogoča ustvarjanje dodane (poslovne) vrednosti iz naslova vlaganj v informatiko. Učinkovito upravljanje tako pripomore k večanju vrednosti podjetja, višanju produktivnosti in zmanjšanju tveganj in je dandanes uveljavljen ter nujen sistem vsakega podjetja. Čeprav je upravljanje informatike (UI) predmet mnogih obravnav, je še vedno slabo razumljeno področje. Prisotnost UI v okviru upravljanja podjetij je slabo zastopana, prav tako je uporaba sistemov in modelov UI na zelo nizkem nivoju. Trenutni modeli UI so generični in namenjeni velikim podjetjem, ki niso enostavno prenosljivi v srednje velika podjetja. Iz literature izhaja, da le ta nujno potrebujejo učinkovite sisteme UI. Disertacija izhaja iz teze, da je na osnovi celovite opredelitve UI ob upoštevanju sistemov UI, uporabniških potreb ter izkušenj dosedanjega uvajanja UI, možen razvoj modela UI, katerega uvedba in uporaba temelji na situacijski teoriji in bo bolj koristna za uvedbo v srednje velika podjetja od trenutnih generičnih modelov UI. V disertaciji izhajamo iz problema v praksi in problemov zaznanih v literaturi. Cilj disertacije je razvoj prilagodljivega modela strateškega UI, s katerim želimo izpolniti vrzel tako v praksi, kot v literaturi. V disertaciji smo se omejili na strateški nivo, kjer je v literaturi in v praksi zaznana največja vrzel. Raziskava temelji na študiji primerov šestih podjetij, v kateri so sodelovali nadzorniki, vrhnji management ter izvršni management na poslovni strani in na strani informatike, ki jih v disertaciji prištevamo k strateškemu nivoju v podjetju. Razvoj modela strateškega UI temelji na metodologiji razvoja organizacijskega artefakta, ki ima svoje temelje v študiju literature. S pomočjo teorije upravljanja in managementa smo opredelili UI v okviru upravljanja podjetij. Za opredelitev ključnih področij je uporabljenih več aktualnih teorij v povezavi s situacijsko teorijo in ogrodjem tehnologija-organizacija-okolje. Pred samo izvedbo empirične raziskave smo izvedli teoretično evalvacijo modela, ki temelji na najpogosteje uporabljenih modelih v literaturi. Empirična evalvacija modela z razvojem prilagodljivega modela strateškega UI, temelji na študiji primerov, kjer je UI konceptualizirano kot uvajanje postopne administrativne inovacije. Rezultat kvalitativne raziskave, ki je bila izvedena v obliki delno strukturiranih intervjujev s sedemindvajsetimi (27) intervjuvanci iz šestih podjetij zavarovalno finančne panoge v JV Evropi, nas pripelje do končnega prilagodljivega modela strateškega UI z analizo posameznih mehanizmov in situacijskih dejavnikov, ki imajo neposreden in posreden vpliv na UI. V raziskavi smo rezultate študije generalizirali na osnovi replikacije skladno z metodologijo študije primera. S samo raziskavo smo potrdili, da je model, ki temelji na situacijskem pristopu in situacijski teoriji, bolj koristen od dosedanjih načinov uvajanja mehanizmov UI, kar so potrdili vsi intervjuvanci. Prilagodljiv model strateškega UI sestavljajo obvezni mehanizmi, ki jih vse interesne skupine vidijo kot nujne in potrebne in predstavljajo osnovo UI v podjetju. Prilagodljivost modela temelji na situacijskih mehanizmih, s katerimi zmanjšujemo situacijska tveganja, ki izhajajo iz tveganj posameznih smeri vpliva situacijskih dejavnikov. Situacijski mehanizmi predstavljajo nabor mehanizmov, katerih implementacija oz. prilagajanje služi kot odgovor na različne situacije oz. potrebe podjetja, ki so neposredno povezani z močjo smeri vpliva situacijskih dejavnikov in imajo posreden oz. neposreden vpliv na UI.
Keywords: upravljanje podjetij, upravljanje informatike, model strateškega upravljanja informatike, prilagodljiv model upravljanja informatike
Published in DKUM: 25.01.2023; Views: 19; Downloads: 4
.pdf Full text (12,05 MB)

2.
Inoviranje poslovnega modela za podjetje KZ Agraria Koper, Z.O.O.
Andrej Marsetič, 2022, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava podjetje KZ Agraria, pri katerem so želeli posodobiti svoj poslovni model s širitvijo poslovanja na svetovni splet. Cilj je bil vzpostaviti poslovni model spletne prodaje sestavljenih gajbic s sadjem in zelenjavo. Obravnavana teme vključuje preverbo obstoječega poslovnega modela. Na podlagi analize obstoječega stanja je bila sprejeta odločitev o prenovi poslovnega modela, za katero smo uporabili orodje poslovnega modela kanvas. Z metodo BPMN smo izdelali spletni nakupni proces. Na podlagi izdelane slike poslovnega modela smo izdelali prototip poslovnega modela. Prototip spletne trgovine je bil izdelan z uporabo žičnih diagramov. Oblikovan prototip smo realizirali v izbranem Wordpress CMS okolju. Poslovni model smo na koncu testirali na družbenem omrežju Facebook. S testiranjem smo ugotavljali, ali ima poslovni model potencial za uvedbo v praksi.
Keywords: inoviranje, poslovni model, spletna trgovina, sistem za upravljanje z vsebinami
Published in DKUM: 18.01.2023; Views: 44; Downloads: 6
.pdf Full text (2,68 MB)

3.
Izdelava in implementacija novega sistema za upravljanje fiktivnega skladišča na podlagi standarda ISO 12207:2017 : magistrsko delo
Špela Kovše, 2022, master's thesis

Abstract: Kljub temu, da ISO svoje standarde opredeljuje povsem preprosto – kot formulo, ki opisuje najboljši način, kako nekaj narediti, pa so standardi v očeh mnogih še vedno nerazumljeni, priložnosti, ki jih dajejo, pa neprepoznane. V našem delu zato predstavljamo standardizacijo in opisujemo standard ISO 12207:2017 ter njegovo uporabo na primeru fiktivnega skladišča. K temu pristopamo tako, da rešujemo problem osnovanja in vpeljave novega sistema za upravljanje skladišča v fiktivno delovno okolje, pri čemer razlago uporabe standarda podkrepimo z apliciranjem na teoretičnem primeru. Standardi so pomembni, ker pomanjkanje usklajenosti sorodnih tehnologij v različnih državah in/ali regijah povzroči prenekatere ovire, sprejem standardov med vsemi zainteresiranimi členi pa olajša postopek sodelovanja. Standardizacijo lahko dosežemo tudi na nižjem nivoju, na primer na stopnji organizacije. S tem je podjetju omogočena preglednost in združljivost rezultatov dela posameznih faz v procesih nastajanja proizvoda ali storitve. Glavni namen standarda ISO 12207 je tako vzpostavitev okvira, v katerem povezujemo procese. Sledenje standardu pomaga vpeljati nove rešitve na način, ki ga razumejo vsi, ki so v postopek vključeni. Pri tem uporabniki presodijo, ali lahko določene naloge in opravila izpolnijo sami, ali pa za izpolnitev zahteve zadolžijo nekoga drugega, oziroma najamejo zunanjega partnerja.
Keywords: standard, ISO 12207:2017, življenjski cikel programske opreme, sistem za upravljanje skladišča, primer implementacije
Published in DKUM: 16.01.2023; Views: 28; Downloads: 5
.pdf Full text (2,32 MB)

4.
Management človeških virov v podjetju bodočnost maribor d.o.o.
Ina Vidovič, 2022, master's thesis

Abstract: V magistrski nalogi smo predstavili pomen in vlogo človeških virov v podjetju ter opisali pojem managementa človeških virov. Na primeru podjetja Bodočnost Maribor d.o.o. smo predstavili, kako v praksi deluje management človeških virov. Človeški viri s svojim znanjem, izkušnjami in sposobnostmi pomembno prispevajo k večji konkurenčni prednosti podjetja. Zato podjetje z naložbami v sposobnosti zaposlenih vlaga v človeški kapital, ki omogoča, da zaposleni s svojim znanjem aktivno sodelujejo v delovnem procesu. Produktivna sposobnost zaposlenih se bo zvišala tudi, če bo podjetje vlagalo v izobraževanje zaposlenih. S povečanjem produktivne sposobnosti zaposlenih se bo povečala tudi dodana vrednost podjetja. Management človeških virov je praksa zaposlovanja, razporejanja in upravljanja zaposlenih v organizaciji. Primarne odgovornosti in naloge managementa človeških virov so analiza delovnih mest, organizacija in izkoriščenost delovne sile, merjenje in ocenjevanje uspešnosti, izvajanje sistemov nagrajevanja in strokovni razvoj ter vzdrževanje delovne sile. Cilj vsakega podjetja je biti boljši od konkurence, zato je ključno, da management človeških virov izbere prave kandidate, ki bodo uspešno opravljali njihove naloge, bili pripadni podjetju in podjetju predstavljali dodano vrednost. Da bi imelo podjetje motivirane zaposlene, je pomembno, da ima vzpostavljene sisteme nagrajevanja. Med oblike nagrajevanja sodijo denarni bonusi, možnost napredovanja, dodelitev službenega telefona, darilni paketi ... Pomen nagrajevanja zaposlenih je namreč v tem, da zaposlene spodbudi, da bodo delali več in bili bolj produktivni. V drugem delu magistrske naloge smo predstavili podjetje Bodočnost Maribor d.o.o., opisali smo, kako deluje management človeških virov v tem podjetju in katere aktivnosti izvaja. Podatke smo pridobili iz opravljenega intervjuja s kadrovsko službo in podatkov na spletni strani podjetja. Na podlagi pridobljenih podatkov smo ugotovili, da se v podjetju zavedajo pomembnosti usposobljenega kadra. Zato svoje zaposlene redno usposabljajo in izobražujejo in tudi na željo zaposlenih financirajo dodatna usposabljanja. Zavedajo se, da s tem vlagajo v človeški kapital in v dvig konkurenčne prednosti organizacije. Zaposlene dodatno motivirajo tudi z možnostjo denarnih nagrad za dobro opravljeno delo in možnosti premestitve na drugo delovno mesto. Na koncu magistrske naloge smo podali nekaj predlogov na področju managementa človeških virov v izbranem podjetju in potrdili oziroma ovrgli postavljene hipoteze.
Keywords: človeški viri, HRM, upravljanje virov, Bodočnost Maribor d.o.o
Published in DKUM: 01.12.2022; Views: 123; Downloads: 27
.pdf Full text (2,05 MB)

5.
Izdelava in optimizacija spletne strani oblikovalskega studia
Nejc Kovačič, 2022, undergraduate thesis

Abstract: Digitalna prisotnost ima vedno večji pomen na uspeh podjetja. Brez lastne spletne strani in računov na družbenih omrežjih podjetje za svet tako rekoč ne obstaja. V okviru diplomskega dela smo se zato odločili izdelati spletno stran za novo ustanovljen oblikovalski studio. Raziskali smo trg platform za upravljanje spletnih strani in opredelili večkriterijski odločitveni model za izbiro najprimernejše platforme. Na podlagi ugotovitev smo izbrali platformo, ki je najbolj ustrezala postavljenim kriterijem, in s pomočjo naročnika ustvarili spletno stran, primerno za oblikovalski studio. Sledila je optimizacija spletne strani. Pri tem smo si pomagali s številnimi že vgrajenimi in zunanjimi orodji za analizo stanja strani. V okviru zunanje optimizacije in s ciljem povečanja digitalne prisotnosti smo ustvarili račune na družbenih omrežjih, kjer bo naročnik lahko objavljal novosti in na ta način posredno povečal obisk svoje spletne strani. Naročnik je zadovoljen z izdelano spletno stranjo, analize pa so pokazale, da je spletna stran zadovoljivo optimizirana za spletne iskalnike.
Keywords: spletna stran, sistem za upravljanje spletne strani, oblikovalski studio, optimizacija spletne strani
Published in DKUM: 28.11.2022; Views: 86; Downloads: 19
.pdf Full text (3,24 MB)

6.
Razvoj pametnega prezračevalnega sistema : diplomsko delo
Matic Smogavec, 2022, undergraduate thesis

Abstract: Zaključno delo govori o razvoju prezračevalnega sistema z možnostjo upravljanja le-tega s pomočjo telefona, tablice ali računalnika. Delo zajema metode kot so 3D modeliranje, načrtovanje vezja, Programiranje v C jeziku, programiranje v HTML in Javascript jezikih, sestava vezja oz. spajkanje ter montažo sistema. V začetku smo podrobneje analizirali podobne sisteme, ki so ponujeni na trgu in glede na to opredelili zahteve za naš sistem z namenom, da bi bil le-ta boljši. Sledila je izbira ustreznih komponent, ki so na voljo na trgu, nato pa načrtovanje in izdelava strojnih in elektronskih delov ter montažo teh v smiselno zaključeno celoto. Na koncu sledi analiza našega oz. lastnega sistema v kateri ugotavljamo ali sistem v celoti izpolnjuje v začetku postavljene zahteve in glede na to podamo rezultate. Sledi še opis in rešitev večjih težav, ki jih je pomembno izpostaviti in pa zaključni komentar z nekaj idejami za nadgradnjo.
Keywords: razvoj, prezračevalni sistem, rekuperacija toplote, Wi-Fi, upravljanje na daljavo, 3D modeliranje, 3D tiskanje, načrtovanje, vezja, mikrokrmilnik, programiranje, C, C++, HTML, Javascript, CSS, spletna stran, Websocket
Published in DKUM: 08.11.2022; Views: 317; Downloads: 84
.pdf Full text (2,28 MB)
This document has many files! More...

7.
Sistemi za oddaljeno beleženje v informacijskih rešitvah
Tine Zorko, 2022, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo izpostavlja pomen in način beleženja v informacijskih rešitvah. Vse večja razpršenost in šibka povezanost med seboj neodvisnih komponent sodobnih informacijskih sistemov so pripeljali do potrebe po združevanju dnevniških zapisov v ločenih sistemih oddaljenega beleženja, ki smo jih orisali z njihovimi lastnostmi. Ti sistemi dopolnjujejo obstoječe informacijske rešitve in prinašajo mnoge nove razvojne in poslovne priložnosti. V podanem primeru smo izbran sistem oddaljenega beleženja povezali z beleženjem v rešitvah, napisanih v PL/SQL programskem jeziku, ki se izvajajo v Oracle podatkovni bazi. Z uvedbo oddaljenega beleženja smo prikazali, kako lahko preprosteje spremljamo dnevniške zapise in izkoristimo možnosti vpogleda v podatke iz različnih perspektiv, še posebej, kadar sistem oddaljenega beleženja ponuja vpogled v dogajanje celotnega informacijskega sistema. Številne možnosti povezovanja, združevanja in vizualizacije podatkov opazovalcu takoj vzbudijo pozornost, kadar pride do odklona od trenda aktivnosti v sistemu. Aktivacija strojenga spremljanja podatkov omogoča takojšnje obveščanje o nepričakovanem vedednju informacijske rešitve ali pa celo sproži postopke samoupravljanja.
Keywords: beleženje, dnevniki, dnevniški zapisi, upravljanje beleženja
Published in DKUM: 07.11.2022; Views: 136; Downloads: 17
.pdf Full text (3,38 MB)

8.
Družbeno odgovorno poslovanje družb v odvisnosti od strukture lastništva in velikosti družbe
Amadeja Podlesnik, 2022, master's thesis

Abstract: V današnjem času več ne velja, da glavni cilj družbe prestavlja ustvarjanje dobička in delovanje v smeri zgolj za dobrobit lastnikov oz. delničarjev. Dandanes se je poleg tega pričelo upoštevati tudi interese deležnikov in interesnih skupin, ob enem pa tudi dajati velik poudarek na gospodarsko in okoljsko politiko. Vsa ta dejanja predstavljajo v družbah trajnostno upravljanje. V ospredje svojega poslovanja pa družbe vse več postavljajo družbeno odgovornost, predvsem tista podjetja, ki se zavedajo, da jim odgovoren odnos do zunanjih in notranjih deležnikov, tukaj govorimo o zaposlenih, dobaviteljih, kupcih ter lokalni in širši skupnosti prinaša zgolj prednosti in koristi. Na podlagi dejstev, da je v današnjem času za dober ugled in dobro finančno poslovanje družbe pomembno tako družbeno odgovorno poslovanje kot trajnostno upravljanje smo s pomočjo literature najprej pregledali definicije obeh pojmov ter se pobližje spoznali z teoretični vidikom obeh pojmov. Za raziskavo v praktičnem delu naloge pa smo pregledali še kako družbe poročajo o družbenem poslovanju in trajnostnem upravljanju. Zanimalo nas je kako družbe v Sloveniji, ki se razlikujejo v strukturi lastništva in velikosti družbe ta dva koncepta vpeljujejo in udejanja v svojem poslovanju. Zato smo analizirali poročanje družbene odgovornosti v vsakem izbranem podjetju, s pomočjo letnih poročil in tako ugotovili katere družbe posvečajo temu več pozornosti. Na podlagi osnovnih podatkov o družbah kot so osnovni kapital, število zaposleni smo ugotavljali kakšna je velikost družbe. Ker pa nas je zanimalo tudi, če imajo finančno stanje družbe vpliv na odločitev o družbenem poslovanju pa smo primerjali čiste dobičke iz prodaje vseh izbranih družb. Dobljene podatke smo s pomočjo hipotez analizirali v sklepnem delu magistrske naloge.
Keywords: Družba, družbena odgovornost, družbeno odgovorno poslovanje trajnostni razvoj, trajnostno upravljanje
Published in DKUM: 27.10.2022; Views: 106; Downloads: 32
.pdf Full text (1,41 MB)

9.
Uporaba umetne inteligence pri optimizaciji poslovnih procesov : magistrsko delo
Žan Grajfoner, 2022, master's thesis

Abstract: Namen magistrske naloge je predstaviti pomen uporabe umetne inteligence (UI) pri optimizaciji poslovnih procesov in njene uporabe v slovenskih podjetjih. Najprej smo se osredotočili na različne vrste UI, pri čemer smo jih predstavili in opisali, kako jih zaposleni uporabljajo v različnih podjetjih. Ustvarili smo anketni vprašalnik, s katerim smo želeli ugotoviti razširjenost uporabe UI in njen vpliv na zaposlene v podjetjih. Rezultate ankete smo analizirali in jih grafično predstavili. Ugotovili smo, da UI v Sloveniji še ni zelo razširjena in uporabljena v poslovnih procesih podjetij.
Keywords: umetna inteligenca, poslovni proces, optimizacija, upravljanje procesov.
Published in DKUM: 24.10.2022; Views: 107; Downloads: 20
.pdf Full text (1,08 MB)

10.
Brezpilotni zrakoplov s prvoosebnim pogledom : diplomsko delo
Martin Grosek, 2022, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je opisan postopek sestavljanja, programiranja in upravljanja brezpilotnega zrakoplova s prvoosebnim pogledom (FPV-drona). V prvem delu smo preučili brezpilotne zrakoplove in njihovo uporabo. Analizirali smo nove zakone za letenje z droni in navadne drone primerjali s FPV-droni. Sestavili smo dron iz posamično izbranih komponent in s pomočjo programa Betaflight prilagodili nastavitve. Nazadnje smo z izdelanim dronom naredili posnetke, ki smo jih uporabili v priloženem videu.
Keywords: brezpilotni zrakoplov, FPV-dron, sestavljanje, programiranje, upravljanje FPV-drona
Published in DKUM: 21.10.2022; Views: 118; Downloads: 28
.pdf Full text (17,69 MB)

Search done in 0.19 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica