| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 10
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
MOTIVACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE IN DELO ZDRAVSTVENIH DELAVCEV NA ODDELKU ZA ANESTEZIOLOGIJO, INTENZIVNO TERAPIJO IN TERAPIJO BOLEČIN UNIVERZITETNEGA KLINIČNEGA CENTRA MARIBOR
Mateja Lamberger, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Motivacija je izrednega pomena v vseh obdobjih in na vseh področjih človeškega življenja in je tesno povezana z vsakodnevnimi opravili. Človek večino življenja dela, zato je visoka motivacija za delo pomembna, saj izboljša človekovo počutje in tudi ugodno vpliva na kakovost dela, ki ga opravlja. Cilj diplomskega dela je, da na podlagi teoretičnih izhodišč in rezultatov ankete analiziramo vpliv motivacije za izobraževanje in delo na Oddelku za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin Univerzitetnega kliničnega centra Maribor (UKC MB). Namen diplomskega dela je ugotoviti, ali so zaposleni dovolj motivirani in pripravljeni za izobraževanje in ali je organizacija dovolj usmerjena k izobraževanju in izpopolnjevanju ter kateri je najpomembnejši faktor za izobraževanje in delo. Diplomsko delo je razdeljeno na dva dela, in sicer teoretični in raziskovalni del. V teoretičnem delu se diplomsko delo opira na obstoječo literaturo in predstavlja pojme, ki se uporabljajo v zvezi z motivacijo in izobraževanjem zaposlenih. Sledi empirični del, ki temelji na raziskavi, izvedeni v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor. Kot raziskovalni instrument smo uporabili anonimni vprašalnik, s katerim smo zbrali podatke, jih obdelali in ugotovili trenutno stanje motiviranosti za izobraževanje in delo zdravstvenih delavcev na Oddelku za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin.
Keywords: motivacija, izobraževanje, zdravstveni delavci, Univerzitetni klinični center Maribor
Published: 26.08.2010; Views: 2789; Downloads: 298
.pdf Full text (2,15 MB)

2.
VZDRŽEVANJE PREZRAČEVALNIH NAPRAV
Jože Habjanič, 2010, undergraduate thesis

Abstract: S prezračevalno klimatskimi sistemi, ki so nameščene v objektu, se srečujemo vsakodnevno. Prezračevalni sistemi, ki delujejo neprekinjeno in jih redno ne vzdržujemo, lahko povzročajo obilico težav. Namen diplomske naloge je bil poiskati kritična mesta na prezračevalno klimatskih napravah v UKC Maribor ter predstaviti ustrezno vzdrževanje le teh. Ugotovljeno je bilo, da je kritični element vzdrževanja prezračevalno klimatskega sistema vrečasti zračni filter in z njim povezano preveč porabljenega časa za menjavo teh filtrov. V diplomski nalogi je predstavljen še opis glavnih nalog preventivnega vzdrževanja in razdelitev prezračevalno klimatskih naprav. Sistem vzdrževanja je potrebno stalno dopolnjevati, spreminjati in slediti najnovejšim dosežkom. Strategija vzdrževanja mora biti usklajena s cilji podjetja in biti del njegove globalne strategije.
Keywords: vzdrževanje, kurativno in preventivno vzdrževanje, prezračevanje in klimatizacija, prezračevalno klimatski sistem, Univerzitetni klinični center Maribor
Published: 11.10.2010; Views: 2110; Downloads: 228
.pdf Full text (32,77 MB)

3.
ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH Z VIDIKA USKLAJEVANJA POKLICNEGA IN ZASEBNEGA ŽIVLJENJA V UNIVERZITETNEM KLINIČNEM CENTRU MARIBOR
Simona Podgrajšek, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi osrednjo vlogo namenjamo zadovoljstvu zaposlenih v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, in sicer usklajevanju vlog, povezanih s plačanim delom in zasebnim življenjem na podlagi sedmih dejavnikov zadovoljstva: zadovoljstvo z vodenjem strokovnega vodja oddelka, z oblikovanjem urnika dela, s koriščenjem dopusta, prostih dni, nadur, z možnostjo izobraževanja, z medsebojnimi odnosi med zaposlenimi, s koriščenjem zakonskih možnosti odsotnosti z dela ter zadovoljstvo z zasebnim in družinskim življenjem. V teoretičnem delu smo opredelili pojem zadovoljstva zaposlenih, dejavnike zadovoljstva, pomembnost zadovoljnih zaposlenih za organizacijo in posledice nezadovoljstva. V nadaljevanju smo opredelili vlogo države, delodajalcev, delavcev in sindikatov, ki jo imajo pri usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja. Za konec smo na kratko predstavili še izbrano organizacijo. V empiričnem delu smo navedli rezultate raziskave, zbrane s pomočjo anketnega vprašalnika, opisali glavne ugotovitve raziskave in predlagali konkretne izboljšave. Analiza rezultatov raziskave, ki smo jo izvedli med zaposlenimi, je pokazala, da je splošno zadovoljstvo zaposlenih z usklajevanjem poklicnih in zasebnih obveznosti nadpovprečno visoko. S podpovprečno oceno zadovoljstva so zaposleni ocenili le možnost dela s krajšim delovnim časom, neplačani dopust in informiranje o zakonskih možnostih odsotnosti z dela.
Keywords: zadovoljstvo, zaposleni, usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, Univerzitetni klinični center Maribor
Published: 03.01.2012; Views: 1337; Downloads: 255
.pdf Full text (2,36 MB)

4.
STANDARDI IN POSTOPKI OBRAVNAVE BOLNIKA Z AKUTNIM MIOKARDNIM INFARKTOM V ENOTI INTERNE INTENZIVNE MEDICINE
Matej Repas, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Teoretična izhodišča: Akutni koronarni sindrom je pogosta bolezen s skupnimi patogenetskimi mehanizmi in pestro klinično sliko. Bolezni srca in ožilja ostajajo v vsem razvitem svetu vodilni vzrok umrljivosti in obolevnosti in s tem pomembno zmanjšujejo kakovost življenja prebivalstva. Po razširjenosti in pogostosti zapletov je daleč na prvem mestu ishemična bolezen srca, ki je posledica kroničnega aterosklerotičnega bolezenskega procesa koronarnih arterij. Akutni koronarni sindrom pomeni okvir, v katerega umeščamo dramatične zaplete ateroskleroze, prvenstveno akutni srčni infarkt in nestabilno angino pektoris, pa tudi nenadno srčno smrt. Zelo pomembno je splošno poznavanje srčno-žilnih bolezni, saj s širšim poznavanjem in zavedanjem škodljivih dejavnikov tveganja ter izogibanja le-teh zmanjšujemo možnost za nastop akutnega koronarnega sindroma.
Keywords: bolnik, akutni koronarni sindrom - AKS, elektrokardiogram - EKG, PTCA, motnje ritma, akutni miokardni infarkt - AMI, univerzitetni klinični center - UKC.
Published: 22.10.2013; Views: 1467; Downloads: 429
.pdf Full text (4,88 MB)

5.
Separacija in ravnanje z odpadki v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor
Natalija Geld, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Z odpadki se srečujemo na vsakem koraku, ustvarjamo jih doma, v industrijskih panogah, kmetijstvu in pa tudi zdravstvu. Z njimi je potrebno ustrezno ravnati, saj le tako lahko ohranimo naše okolje čisto in varno. V diplomski nalogi se bomo ukvarjali z logistiko ravnanja z odpadki v zdravstvu. Kot primer bo obravnavana logistika ravnanja z odpadki v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor. Predstavljena bo zdravstvena ustanova ter opisana dejavnosti in vizija razvoja. Natančneje bo opisan celoten proces ravnanja z odpadki, ki zajema zbiranje, embaliranje, shranjevanje in transport. Kompleksnost procesa zahteva tudi veliko odgovornost, ki bo prestavljena pri ravnanju z odpadki v zbirnem centru. Predstavljeni bodo predlogi z možnimi rešitvami za optimizacijo procesa ravnanja. Poudarjen bo pomen izobraževanja in osveščanje o ravnanju z odpadki, ki nastajajo v zdravstvenih ustanovah.
Keywords: logistika, odpadki, ravnanje z odpadki, Univerzitetni klinični center Maribor
Published: 15.11.2013; Views: 1263; Downloads: 244
.pdf Full text (1,63 MB)

6.
PRENOVA PROCESA JAVNEGA NAROČANJA V NEPROFITNI ORGANIZACIJI UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
Mojca Jelnikar, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Problem, s katerim se danes srečujejo podjetja na trgu, sta predvsem velika konkurenca in nepoznavanje postopkov prijave in oddaje ponudb za razpis javnih naročil. Veliko podjetij se mnogokrat tudi ne prijavi na sam razpis, saj so mnenja, da ne ustrezajo pogojem javnih ustanov oziroma so mnenja, da tako ali tako ne bi bili izbrani na samem razpisu zaradi skoraj, tako rečeno, zakoreninjenih določenih ponudnikov, kateri dobavljajo material oziroma izvajajo storitve že vrsto let. Po drugi strani pa to predstavlja problem tudi za naročnika, kot je v našem primeru neprofitna organizacija UKC Ljubljana, saj se s tem, ko se veliko podjetij ne prijavi na razpis oziroma se prijavljajo večinoma ena in ista podjetja, s zmanjšuje možnost bolj ugodnega nakupa in bolj kakovostnih izdelkov oziroma storitev. Cilj tega diplomskega dela je poiskati pomanjkljivosti v procesu javnih naročil znotraj organizacije ter ugotoviti, kako bi s prenovo procesa dosegli povečanje udeležbe na javnih razpisih ter s tem povečali konkurenčnost med ponudniki, kar bi za organizacijo pomenilo večji prihranek pri končni nabavi ter boljšo kakovost materiala in storitev. Za boljše razumevanje bomo nazorno predstavili proces javnega naročanja na študiji primera Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Poleg tega bomo predstavili tudi organizacijski vidik javnih naročil, saj bomo s tem podjetjem pokazali, da imajo enake možnosti kot podjetja, ki so prevladujoča oziroma so v preteklosti že večkrat sodelovala s takšnimi organizacijami. Rezultati so v našem primeru povečanje udeležbe in oddaje razpisne dokumentacije pri javnih naročilih ter povečanje možnosti udeležbe na javnih razpisih širšemu naboru ponudnikov.
Keywords: prenova poslovnih procesov, javna naročila, neprofitne organizacije, Univerzitetni klinični center Ljubljana
Published: 26.02.2014; Views: 1469; Downloads: 157
.pdf Full text (2,78 MB)

7.
UVEDBA REDNEGA LETNEGA RAZGOVORA NA KLINIČNEM ODDELKU ZA ANESTEZIOLOGIJO IN INTENZIVNO TERAPIJO OPERATIVNIH STROK NA UNIVERZITETNEM KLINIČNEM CENTRU LJUBLJANA
Jasmina Veseli Arslani, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Diplomsko delo obravnava redne letne razgovore, ki so v relevantni literaturi pojmovani kot najvišja stopnja upravljanja z ljudmi pri delu. Omogočajo namreč povezavo osebnih in kariernih ciljev zaposlenega s cilji delovne organizacije, kar je ključ uspeha vsake delovne organizacije. Redni letni razgovor izvede neposredni vodja enkrat letno z vsakim zaposlenim, ki mu je neposredno podrejen. RLR je sistematičen, celovit in zajema tako pogovor o doseženih rezultatih, delovni uspešnosti, razmerah na delovnem mestu, načrtovanih ciljih, kot tudi o osebnem in kariernem razvoju. Zaposleni je na RLR obravnavan kot enakovreden partner in pozvan k aktivnemu sodelovanju. Pravilno izveden redni letni razgovor prinaša številne koristi tako zaposlenemu kot tudi vodji in organizaciji. Kljub številnim koristim, ki jih RLR prinašajo, pa te prakse na Kliničnem oddelku za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana (KOAIT UKCL) zaradi časovne stiske še niso uspeli implementirati. Prav zato smo si kot cilj naloge zastavili proučiti, kaj bi za zaposlene in oddelek kot celoto (KOAIT) redni letni razgovori prinesli, na podlagi ugotovitev pa predlagati čim bolj optimalen način uvedbe rednih letnih razgovorov za celoten oddelek KOAIT UKCL. Cilj je bil tudi priprava obrazca za redne letne razgovore na KOAIT ter preveriti v uvodu zastavljene hipoteze. Na podlagi raziskave, ki smo jo izvedli s pomočjo anketnega vprašalnika med zaposlenimi v zdravstveni negi na Oddelku za anesteziologijo (del KOAIT), smo ugotovili, da so zaposleni izrazito naklonjeni uvedbi rednih letnih razgovorov, glede uvedbe pa imajo številna pozitivna pričakovanja. Ugotovili smo, da so zaposleni pomanjkljivo seznanjeni s tematiko, zato učinkovitost in uspešnost uvedbe RLR na KOAIT zahteva usposabljanje zaposlenih o RLR. Zaposleni naj bodo na razgovorih enako obravnavani ne glede na osebne in demografske karakteristike, pristop pri izvajanju rednih letnih razgovorov pa mora biti celovit in zajeti vsa področja tematike (delovna uspešnost, delovne razmere, komuniciranje, karierni/osebni razvoj in potenciali, odnos z vodjo, delovni/osebni cilji in drugo).
Keywords: redni letni razgovor, Univerzitetni klinični center Ljubljana, upravljanje z ljudmi pri delu
Published: 20.04.2016; Views: 863; Downloads: 69
.pdf Full text (1,53 MB)

8.
EKONOMSKA UPRAVIČENOST VIRTUALIZACIJE STREŽNIŠKEGA PROSTORA V UNIVERZITETNEM KLINIČNEM CENTRU MARIBOR
Mitja Hojs, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Modernizacija poslovanja in zmanjševanje stroškov na vseh področjih je za podjetja dandanes nujen proces. Uporaba različnih informacijskih rešitev je v strmem porastu, saj si podjetja želijo organizirano in pregledno poslovanje, ki bo optimiziralo njihovo delovanje, zmanjšalo nepotrebne stroške, posledično povečalo njihov dobiček in s tem pripomoglo k njihovi uspešni rasti ter nadaljnjemu uspešnemu razvoju. Tudi javni zavodi morajo stremeti k učinkovitejšemu in racionalnejšemu poslovanju. V informatiki so postali vedno pomembnejši elementi: hitrost, varnost, delo od doma, cena. V teoretičnem delu diplomske naloge smo definirali osnovne pojme, virtualizacijo, tipe virtualizacije, ponudnike virtualizacije, njeno zgodovino in možnosti implementacije virtualizacije. V empiričnem delu diplomske naloge smo predstavili Univerzitetni klinični center Maribor, trenutno stanje strežniškega prostora in možnosti vzpostavitve virtualizacije. Na podlagi TCO in ROI kazalnikov smo dokazali, da je virtualizacija smotrna rešitev za zamenjavo starih in odsluženih strežnikov v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor.
Keywords: Virtualizacija, Univerzitetni klinični center Maribor, strežniški prostor, TCO, ROI
Published: 25.08.2016; Views: 686; Downloads: 67
.pdf Full text (1,89 MB)

9.
MOTIVACIJA IN ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH V ZDRAVSTVENI NEGI V UNIVERZITETNEM KLINIČNEM CENTRU LJUBLJANA
Brina Mihelič, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Diplomsko delo temelji na motivaciji in zadovoljstvu zaposlenih na Interni kliniki Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana (UKCL). V teoretičnem delu so opisani pojmi motivacije in motivacijskih dejavnikov, predstavljene so najpomembnejše motivacijske teorije ter kako različni motivacijski dejavniki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih. Empirični del zajema raziskavo, ki je bila opravljena s pomočjo pisnega anketnega vprašalnika. Namen diplomske naloge je bil torej ugotoviti trenutno stopnjo motiviranosti in zadovoljstva zaposlenih v zdravstveni negi na Interni kliniki. Narejena je bila primerjava, kateri motivacijski dejavniki najbolj vplivajo na zaposlene in koliko so ti dejansko zadovoljni z njihovo izvedbo. Raziskava je pokazala tudi, kako so zaposleni motivirani na delovnem mestu, kakšen vpliv imajo pri tem vodje ter kateri so največji problemi, s katerimi se srečujejo pri delu. Ugotovljeno je bilo, da so zaposleni motivirani pri svojem delu, da jih najbolj motivirajo dobri medsebojni odnosi, s katerimi so v večini zadovoljni, ter samostojnost in odgovornost pri delu. Pomemben motivacijski dejavnik je tudi odnos z nadrejenim, s katerim so zadovoljni, vendar jih ta ne motivira v zadostni meri. Visok pomen pripisujejo nematerialnim dejavnikom, kot so spodbude in pohvale, ki jih tudi pogrešajo od svojih vodij. Nezadovoljstvo pa se kaže pri možnosti napredovanja, izobraževanja, slabih delovnih razmerah ter velikih preobremenitvah na delovnem mestu. Čeprav plače ne ocenjujejo kot najvišji motivator in je pri dnu lestvice, je vidna precejšnja želja po višji plači. Zaposleni so ponosni, da so zaposleni v UKCL in čutijo varnost, a so jim cilji in politika v UKCL zelo slabo razumljivi. Na podlagi raziskave so tudi podani nekateri predlogi za izboljšanje trenutnega stanja.
Keywords: motivacija, motivacijske teorije, zadovoljstvo zaposlenih, nematerialne nagrade, Univerzitetni klinični center Ljubljana
Published: 05.07.2016; Views: 1322; Downloads: 273
.pdf Full text (1,20 MB)

10.
ORGANIZIRANOST SLUŽBE ZA IZOBRAŽEVANJE NA REŠEVALNI POSTAJI UNIVERZITETNEGA KLINIČNEGA CENTRA LJUBLJANA
Srečko Kosec, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Organiziranost službe za izobraževanje na Reševalni postaji Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana je sestavljeno iz dveh delov, teoretičnega in raziskovalnega. Namen raziskave diplomskega dela je bil na podlagi domače in tuje literature s teoretičnega vidika opredeliti pojme o izobraževanju, na praktičnem primeru Reševalne postaje Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana pa predstaviti, kako je organizirana služba za izobraževanje, potek izobraževanja in usposabljanje zaposlenih. Predstavili smo rezultate, pridobljene na podlagi pregleda internih aktov in predpisov ter intervjuja z vodjo izobraževalnega centra na Reševalni postaji (RP) in g. Janezom Kramarjem, ki skrbi za interno usposabljanje zaposlenih. Predstavili smo Univerzitetni klinični center Ljubljana (UKCL) in Reševalno postajo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana (RP UKCL), kjer je bila raziskava tudi narejena. Ugotavljam, da je izobraževanje nenehen proces, ki se tudi v trenutku same zaposlitve ne konča. RP UKCL glede na svojo velikost relativno dobro skrbi za izobraževanje svojih zaposlenih, tako v smislu pridobitve formalne izobrazbe kot tudi v okviru usposabljanj, ki jih zahtevajo posamezna delovna mesta. Izobraževanje in usposabljanje ureja Pravilnik o izobraževanju delavcev Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, zakonska in podzakonska določila. Podane so ključne ugotovitve in predlogi za nadaljnje izobraževanje. Ugotovil sem, da je izobraževanje na RP UKCL organizirano v skladu z zakonskimi predpisi in Kolektivno pogodbo za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije.
Keywords: izobraževanje, organizacija, Univerzitetni klinični center Ljubljana (UKCL), Reševalna postaja (RP)
Published: 06.10.2016; Views: 634; Downloads: 61
.pdf Full text (2,17 MB)

Search done in 0.15 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica