| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 45
First pagePrevious page12345Next pageLast page
1.
Vloga in pomen prireditev pri oblikovanju ugleda podjetja
Tjaša Markovinovič, 2020, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo obravnava pomen ugleda za podjetje ter njegovo oblikovanje. Ugled je predstava ali slika o podjetju, ki ima pomemben ekonomski vpliv, saj velja za eno izmed ključnih konkurenčnih prednosti. Poleg tega v delu govorimo o pomenu in vlogi prireditev v marketingu. Prireditev kot del marketinškega komuniciranja ima številne prednosti pred ostalimi (standardnimi) marketinškimi pristopi. Poleg teoretičnih osnov o ugledu podjetja in prireditvah je predstavljena tudi empirična raziskava, kjer analiziramo povezavo med športno prireditvijo in ugledom slovenskega podjetja.
Keywords: ugled, oblikovanje ugleda, prireditev, športna prireditev, organizacija prireditve
Published: 06.04.2020; Views: 453; Downloads: 84
.pdf Full text (1,84 MB)

2.
Analiza ugleda Radia Capris
Urška Markun, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Delo diplomskega seminarja obravnava pomen ugleda za podjetje. Ugled je sicer eden izmed neotipljivih dejavnikov uspeha, zaradi česar ga je težje ovrednotiti in meriti. Kljub temu je za dolgoročni obstoj podjetja nujno, da ugled ne le konstantno merijo, ampak ga tudi negujejo ter povečujejo. Ugled je prav tako ključnega pomena za obstanek v času gospodarske krize. V tem delu diplomskega seminarja, poleg teoretičnih osnov ugleda podjetja, z empirično raziskavo analiziramo tudi praktično upravljanje z ugledom na primeru slovenskega podjetja. To je tudi glavni cilj dela diplomskega seminarja.
Keywords: ugled, analiza ugleda, upravljanje ugleda, dejavniki ugleda, merjenje ugleda, komuniciranje
Published: 15.12.2017; Views: 530; Downloads: 34
.pdf Full text (1,22 MB)

3.
Zaznana vrednost storitev mobilnih operaterjev v Sloveniji
Tara Holcman, 2017, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu obravnavamo zaznano vrednost storitev mobilne telefonije, ki jih ponujajo trije mobilni operaterji z največjimi tržnimi deleži v Sloveniji, to so Telekom Slovenije d.d., Si.mobil d.d. in Telemach d.o.o. Zaznana vrednost je definirana kot razlika med vsemi koristmi, ki jih odjemalec dobi z izdelkom oziroma storitvijo, in vsemi stroški, ki jih ima z njegovo pridobitvijo in uporabo. To je vrednost, kot jo zaznavajo odjemalci. Na to kakšna bo zaznana vrednost storitve vplivajo številni dejavniki. Vlogo igra to kako pomembna je storitev odjemalcu, za kakšno vrsto storitve gre, ali je storitev izvajana na ljudeh ali na stvareh, ali odjemalec zadovoljuje fizično ali psihično potrebo, pridobiva otipljive ali neotipljive koristi, kako je odjemalec obravnavan s strani izvajalca storitve in kakšen je odnos med ponudnikom in odjemalcem storitve. Zaznana vrednost je večdimenzionalen konstrukt. Različni avtorji navajajo različne dimenzije zaznane vrednosti, v splošnem pa jih delijo na funkcionalno dimenzijo, ki zajema vrednost za denar, kakovost storitev, vsestranskost, nedenarne žrtve in denarno ceno, in afektivno dimenzijo, torej čustveno, ki zajema notranja čustva in občutke, in socialno, ki se nanaša na socialne posledice nakupa. Obravnavamo tudi lestvice, ki opišejo večdimenzionalnost zaznane vrednosti, to so lestvice PERVAL, SERV-PERVAL in GLOVAL. Zaznana vrednost pa ni neodvisen koncept, pač pa je v tesni povezavi s številnimi drugimi spremenljivkami, kot naprimer s kakovostjo, ugledom in ceno, ki določajo zaznano vrednost, ter z zadovoljstvom in zvestobo, ki sta zaželjeni posledici zaznane vrednosti. V magistrskem delu tudi podrobneje obravnavamo vse te koncepte in povezave med njimi. V empiričnem delu magistrskega dela izvedemo anketo. Podatke analiziramo s pomočjo statističnega programa SPSS. Preverimo srednje vrednosti, standardne odklone, deleže in frekvence. Izvedemo enostransko analizo variance ANOVA in preverimo izračun Pearsonovih korelacijskih koeficientov. Celotni konceptualni model naše raziskave preverimo še z multiplo regresijsko analizo.
Keywords: zaznana vrednost storitve, zaznana kakovost, ugled, zaznana cena, zadovoljstvo odjemalcev, zvestoba odjemalcev
Published: 27.10.2017; Views: 830; Downloads: 131
.pdf Full text (2,01 MB)

4.
RAZVOJ MODELA ZAZNANE VREDNOSTI STORITEV V ZDRAVSTVU IN NJEGOVO EMPIRIČNO TESTIRANJE
Teodor Pevec, 2017, doctoral dissertation

Abstract: V doktorski disertaciji podamo celoten in sistematičen pregled teorije o zaznani vrednosti ter oblikovali koncept zaznane vrednosti zdravstvenih storitev, nato pa model empirično preverimo. Model zaznane vrednosti v današnji storitveni dejavnosti ni novost, saj je raziskovan v številnih storitvenih dejavnostih, npr. v turizmu in bančništvu. V zdravstveni dejavnosti, ki sodi med storitvene dejavnosti s posebnimi značilnostmi, takega modela v celovitem pogledu, kot ga predstavljamo mi, nismo zasledili. V doktorski disertaciji podrobno opišemo vse gradnike konceptualnega modela zaznane vrednosti, in sicer tako predhodnike kot posledice. Pri vseh gradnikih vključimo tudi posebnosti, ki veljajo v zdravstveni dejavnosti. Po teoretičnem raziskovanju do zdaj znanih povezav med posameznimi gradniki oblikujemo konceptualni model povezav predhodnikov in posledic zaznane vrednosti storitev. Na podlagi tega oblikujemo naslednje hipoteze: H1: Višja kot je zaznana kakovost zdravstvene storitve, višja je njena zaznana vrednost. H2: Višja kot je zaznana kakovost zdravstvene storitve, večje je zadovoljstvo bolnikov. H3: Večji kot je ugled ponudnika zdravstvene storitve, višja je njena zaznana kakovost. H4: Večji kot je ugled ponudnika zdravstvene storitve, višja je njena zaznana vrednost. H5: Višja kot je zaznana vrednost zdravstvene storitve, večje je zadovoljstvo bolnikov. H6: Višja kot je zaznana vrednost zdravstvene storitve, večja bo zvestoba bolnikov. H7: Višja kot je zaznana cena zdravstvene storitve, višja je njena zaznana kakovost. H8: Nižja kot je zaznana cena zdravstvene storitve, višja je njena zaznana vrednost. H9: Med uporabniki zdravstvenih storitev v javnem in zasebnem sektorju prihaja do statistično značilnih razlik v zaznavanju vrednosti zdravstvenih storitev. Empirično prevetritev smo naredili na vzorcu 800 bolnikov (400 v javnem zavodu in 400 pri koncesionarju). Analiza zanesljivosti in veljavnosti potrjuje kakovost uporabljenega vprašalnika. Zanesljivosti posameznih merjenih konstruktov v modelu, merjenih s Cronbachovim koeficientom zanesljivosti α, so naslednje: zaznana kakovost 0,80, ugled 0,96, zaznana vrednost 0,83, zaznana cena 0,88, zadovoljstvo 0,89 in zvestoba 0,89. Za pomembno boljše prilaganje podatkov modelu v konceptualni model vključimo povezavo med zadovoljstvom bolnikov in zvestobo. Ta povezava je tudi vsebinsko podprta v literaturi. Po dodani povezavi se indeksi globalne ustreznosti bistveno izboljšajo oz. presegajo minimalno želene vrednosti, in sicer: hi-kvadrat = 349,6 (sig. = 0,00), df = 143, RMSEA = 0,05, NFI = 0,96, CFI = 0,97. Na podlagi predstavljenih statističnih značilnosti povezav iz končnega strukturnega modela lahko potrdimo vse postavljene hipoteze. Po testiranju H9 lahko zaključimo, da prihaja med uporabniki zdravstvenih storitev v javnem in zasebnem sektorju do statistično značilnih razlik v zaznavanju vrednosti zdravstvenih storitev. Prispevkov naše doktorske disertacije je veliko. Iz fragmentiranega znanja smo naredili celovit pregled znanj s področja zaznane vrednosti na področju zdravstva. Razvoj končnega merilnega instrumenta je metodološki prispevek v zakladnico znanja. Verjetno ni treba posebej poudariti, da tako izvedene raziskave v slovenskem prostoru na področju zdravstva ni bilo, tako obsežnega modela, ki bi bil empirično preverjen, pa tudi nismo našli v svetovni zakladnici znanja.
Keywords: zaznana vrednost, zaznana kakovost, zaznana cena, ugled, zadovoljstvo, zvestoba, zdravstvo, storitve
Published: 01.09.2017; Views: 769; Downloads: 123
.pdf Full text (3,27 MB)

5.
ANALIZA UGLEDA PODJETJA PETROL, D.D.
Matej Štangler, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V teoretičnem delu diplomskega seminarja sem najprej definiral pojme identiteta, podoba in ugled ter opisal razmerje med njimi. V nadaljevanju sem se osredotočil na ugled in opisal njegov pomen. Sledi oblikovanje in raziskovanje ugleda, teoretičen del pa se zaključi s primerom iz slovenske prakse merjenja ugleda. V empiričen delu sem opisal podjetje Petrol d.d., predstavil njegovo poslanstvo, vizijo, vrednote. Nato sem analiziral ugled podjetja Petrol. Pojasnil sem metode raziskovanja in izdelal anketni vprašalnik s pomočjo katerega sem pridobil mnenja odjemalcev Petrola o ugledu ter posameznih dejavnikih ugleda podjetja Petrol. Rezultate sem obdelal z računalniškimi programi in jih prikazal s pomočjo grafikonov ter tabel. Pridobljeni rezultati kažejo, da so po mnenju odjemalcev Petrola najpomembnejši dejavniki ugleda odnos in usposobljenost zaposlenih ter urejenost prodajalne. To se je pokazalo tudi pri visoki stopnji strinjanja s posameznimi dejavniki ugleda podjetja Petrol d.d. Anketiranci so Petrol ocenili kot podjetje, ki ima visok ugled.
Keywords: ugled, Petrol d.d., identiteta, podoba, organizacija
Published: 25.05.2017; Views: 811; Downloads: 171
.pdf Full text (979,03 KB)

6.
Vpliv zaznanih komponent marketinškega komuniciranja na zaznani ugled in zadovoljstvo strank
Aljoša Cizl, 2017, master's thesis

Abstract: Sodobna, potrošniško naravnana družba je izpostavljena vse večjemu številu informacij – na voljo je vedno več izdelkov, storitev in aktivnosti, med katerimi lahko posameznik izbira in za katere se lahko odloča. Meje med posameznimi panogami in področji so vedno bolj zabrisane, zato mora posameznik natančno premisliti, komu in čemu želi nameniti svoj čas in denar. Tega se zavedajo tudi podjetja in organizacije, ki se v borbi za kupce oz. porabnike njihovih storitev poslužujejo marketinškega komuniciranja, kot enega glavnih orodij za pridobitev strank oz. za vplivanje na nakupno odločitev posameznika. Vendar pa dobro marketinško komuniciranje ni edini dejavnik, ki posameznika prepriča, da se posluži storitev izbranega podjetja ali organizacije. Na to vpliva tudi ugled podjetja oz. organizacije in zadovoljstvo strank. Visok ugled, izoblikovan na podlagi pozitivnih izkušenj strank je težnja in želja vsake organizacije in podjetja, saj le-ta poleg marketinškega komuniciranja pomembno vpliva na izbiro in odločitev posameznika. Zadovoljstvo strank, komponenta, ki predstavlja skupek pričakovanj in izkušenj potrošnikov, je cilj, h kateremu stremi vsaka organizacija ali podjetje. Kadar izkušnja doseže ali preseže pričakovanja stranke, takrat bo le-ta zadovoljna. V primeru, da izkušnja, ki jo ponuja organizacija ali podjetne ne doseže pričakovanj stranke, je le-ta nezadovoljna ali razočarana. Vodilna ideja magistrske naloge je raziskati in razložiti medsebojno povezanost naštetih komponent (marketinško komuniciranje, ugled organizacije in zadovoljstvo strank) na primeru Slovenskega narodnega gledališča Maribor. V teoretičnem delu so predstavljeni ključni pojmi s področja tržnega komuniciranja in njihova medsebojna povezanost, v empiričnem delu pa so predstavljeni izsledki in rezultati ankete, ki je bila opravljena v decembru 2016 in januarju 2017 med abonenti Slovenskega narodnega gledališča Maribor. Rezultati ankete omogočajo vpogled v povezanost marketinškega komuniciranja, ugleda organizacije in zadovoljstva strank na podlagi odgovorov konkretnih porabnikov storitev izbranega gledališča. Raziskava je pokazala, da zaznano oglaševanje vpliva na zaznan ugled in zadovoljstvo, zaznani odnosi z javnostjo vplivajo na zaznan ugled in zadovoljstvo, zaznano pospeševanje prodaje vpliva na zaznan ugled in zadovoljstvo in da zaznan ugled vpliva na zaznano zadovoljstvo.
Keywords: marketinško komuniciranje, marketing, ugled, zadovoljstvo, SNG Maribor, gledališče
Published: 19.05.2017; Views: 613; Downloads: 92
.pdf Full text (3,13 MB)

7.
FINANČNI VIDIK SPROSTITVE BLAGA V PROST PROMET PO POSTOPKU 42 V OKVIRU CARINSKIH POSTOPKOV
Antonija Zvonka Lipavšek, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava carinski postopek pri uvozu blaga, poudarek je na postopku 42. V teoretičnem delu naloge se zaradi lažjega pregleda opisujejo carinski postopki in njihove sestavine. Proučijo se listine, ki se uporabljajo pri teh postopkih. V praktičnem delu se opiše postopek in v nalogi je bil raziskan in ugotovljen finančni vidik carinskega postopka 42 glede na uvoznika carinjenja in s strani posrednika carinjenja-špediterja. Uporaba postopka 42 za uvoznika prinaša zmanjšanje stroškov carinjenja, večjo hitrost poslovanja, fleksibilnost in konkurenčno prednost pred ostalimi podjetji, ugled pri tujih partnerjih. Podobni zaključki prinašajo prav tako tudi carinskemu posredniku- špediterju.
Keywords: Diplomsko delo obravnava carinski postopek pri uvozu blaga, poudarek je na postopku 42. V teoretičnem delu naloge se zaradi lažjega pregleda opisujejo carinski postopki in njihove sestavine. Proučijo se listine, ki se uporabljajo pri teh postopkih. V praktičnem delu se opiše postopek in v nalogi je bil raziskan in ugotovljen finančni vidik carinskega postopka 42 glede na uvoznika carinjenja in s strani posrednika carinjenja-špediterja. Uporaba postopka 42 za uvoznika prinaša zmanjšanje stroškov carinjenja, večjo hitrost poslovanja, fleksibilnost in konkurenčno prednost pred ostalimi podjetji, ugled pri tujih partnerjih. Podobni zaključki prinašajo prav tako tudi carinskemu posredniku- špediterju. Ključne besede : carinski postopek, carinjenje, dokument, carina, Slovenija, Evropska unija
Published: 27.09.2016; Views: 725; Downloads: 58
.pdf Full text (509,34 KB)

8.
PRIMERJAVA UGLEDA DVEH PONUDNIKOV NA SLOVENSKEM TELEKOMUNIKACIJSKEM TRGU
Eva Vojsk, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Ta diplomski projekt je konkretno osredotočen na primerjavo ugleda med dvema vodilnima ponudnikoma na slovenskem telekomunikacijskem trgu, podjetjema Si.mobil d. d. in Telekom Slovenije d. d. V diplomskem projektu sem se osredotočila na raziskovanje zaznanega ugleda obeh podjetij med slovensko javnostjo ter omenjeni podjetji primerjala po ugledu. V prvem, teoretičnem delu, sem opredelila koncepte, pomembne za empirični del projekta. Opredelila sem ugled, njegove dejavnike ter njegov pomen za podjetje. Prav tako sem razložila tudi sorodna koncepta, identiteto ter podobo podjetja ter poiskala povezave med vsemi tremi. Sledi drugi del, v katerem sem se osredotočila na slovenski telekomunikacijski trg in opisala podjetji, ki sem ju zajela v raziskavi, Si.mobil d. d. in Telekom Slovenije d. d. V empiričnem delu sem uporabila anketni vprašalnik, ki se je navezoval na zaznavanje ugleda prej omenjenih podjetij. Vanj sem vključila dejavnike ugleda, vsa vprašanja pa sem oblikovala glede na hipoteze, ki sem si jih zastavila pred začetkom dela. Po opravljeni raziskavi sem zbrane podatke analizirala s pomočjo statističnega programa SPSS, prikazala pa sem jih s pomočjo programa Microsoft Excel. Na koncu sledi še analiza rezultatov, v kateri sem potrdila oz. zavrnila na začetku zastavljene hipoteze.
Keywords: identiteta podjetja, podoba podjetja, ugled podjetja, konkurenca, telekomunikacijske stortive
Published: 08.09.2016; Views: 811; Downloads: 65
.pdf Full text (1,09 MB)

9.
IDENTIFICIRANJE DIMENZIJ KAKOVOSTI V PROIZVODNIH PODJETJIH, KI VPLIVAJO NA ZADOVOLJSTVO MEDORGANIZACIJSKIH KUPCEV IZDELKOV
Gregor Jazbec, 2016, master's thesis

Abstract: Zadovoljen medorganizacijski kupec bo nakup ponavadi ponovil. Splošno znano je, da na zadovoljstvo kupca izdelka vpliva tudi kakovost. V magistrskem delu nas posebej zanima, kateri dejavniki kakovosti vplivajo na zadovoljstvo medorganizacijskih kupcev in kakšne so povezave med dejavniki in zadovoljstvom. Delo je razdeljeno na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu na začetku s pomočjo različnih avtorjev opredelimo kakovost in obravnavamo vidnejše strokovnjake na področju kakovosti. Nato obravnavamo subjektivne in objektivne dejavnike kakovosti, nekatere sisteme za kontrolo kakovosti in modele za zagotavljanje kakovosti. Sledijo opredelitve zadovoljstva in opis nekaterih metod za merjenje le-tega. V nadaljevanju opisujemo še dejavnike, ki poleg kakovosti vplivajo na zadovoljstvo kupcev. V tem sklopu je opisan še koncept zaznane vrednosti. V empiričnem delu najprej opredelimo raziskovalni problem, opišemo postopek sestave preliminarnega in končnega anketnega vprašalnika, izberemo vzorec ter metode zbiranja in obdelave podatkov. Raziskava je bila opravljena na vzorcu majhnih, srednjih in velikih podjetjih iz Slovenije in Avstrije, pri čemer je raziskava pokazala razlike v dejavnikih, ki vplivajo na zadovoljstvo medorganizacijskih kupcev iz posameznih držav. Raziskava je pokazala tudi, da so objektivni dejavniki kakovosti povezani z zadovoljstvom, vendar je najbolj povezan ugled izdelka.
Keywords: zadovoljstvo kupca, zaznana vrednost, kakovost, dimenzije kakovosti, cena, ugled, proizvodna podjetja, medorganizacijski trgi, trg gospodinjstev in posameznikov, Slovenija, Avstrija.
Published: 02.08.2016; Views: 751; Downloads: 102
.pdf Full text (2,20 MB)

10.
ANALIZA KORPORATIVNEGA OGLAŠEVANJA V SLOVENIJI
Renata Lovrak, 2016, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo obravnava korporativno oglaševanje in njegovo uporabo v Sloveniji. V teoretičnem delu predstavljamo pregled definicij pojma korporativno oglaševanje po različnih avtorjih, ki se dokaj skladajo in dopolnjujejo. Povzamemo lahko, da podjetja uporabljajo korporativno oglaševanje z namenom izboljšanja podobe podjetja kot celote ter povečevanja prepoznavnosti in vrednosti korporativne blagovne znamke. Vsekakor korporativno oglaševanje pozitivno vpliva tudi na oglaševanje izdelkov podjetja. Glede na namene in cilje, zakaj se podjetja odločajo za uporabo korporativnega oglaševanja, so avtorji različno definirali vrste le-tega. Med njimi sta največkrat navedena oglaševanje podobe podjetja in oglaševanje stališč podjetja oziroma zagovorništvo. V literaturi smo zasledili, da so bile raziskave o uporabi in uspešnosti kampanj korporativnega oglaševanja največkrat izvedene v Združenih državah Amerike. V empiričnem delu smo primerjali, ali rezultati teh raziskav sovpadajo z rezultati uporabe korporativnega oglaševanja v slovenskih podjetjih. Za ta namen smo med njimi izvedli anketo. Pri tem smo prišli do ključnih ugotovitev: - V Sloveniji korporativno oglaševanje v največji meri uporabljajo mala in velika podjetja (glede na prihodke od prodaje), v ZDA pa le velika in večja podjetja. - Vrsta sektorja, v katerem podjetje deluje, v Sloveniji ne vpliva na uporabo korporativnega oglaševanja. V ZDA v največji meri korporativno oglaševanje uporabljajo podjetja iz storitvenega sektorja. - Med vrstami korporativnega oglaševanja v Sloveniji podjetja največkrat izvajajo oglaševanje podobe podjetja s ciljem povečanja ugleda. - Uspešnost korporativnega oglaševanja v Sloveniji merijo predvsem podjetja v najvišjem prihodkovnem razredu.
Keywords: oglaševanje, korporacija, podjetje, ugled, blagovna znamka
Published: 30.06.2016; Views: 529; Downloads: 99
.pdf Full text (1,86 MB)

Search done in 0.31 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica