| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


81 - 90 / 132
First pagePrevious page567891011121314Next pageLast page
81.
Učno zavlačevanje pri srednješolcih
Branka Ribič Hederih, Branka Čagran, 2014, original scientific article

Abstract: Zavlačevanje je poteza in/ali oblika vedenja, ki označuje posameznikovo odlašanje z dejavnostjo, ki bi jo moral narediti in se pri tem neprijetno počuti. V raziskavi smo v treh faktorjih učnega zavlačevanja želeli ugotoviti razlike med srednješolci glede na spol, izobraževalni program in učni uspeh prejšnjega šolskega leta. Na vzorcu 284 srednješolcev različnih slovenskih srednjih šol smo ugotovili, da fantje izkazujejo v povprečju statistično značilno več pomanjkanja učne samodiscipline kot dekleta, dekleta pa v povprečju statistično značilno več neugodja kot fantje. Primerjava srednješolcev med programi je pokazala, da gimnazijci v povprečju izkazujejo statistično značilno več učne samodiscipline kot dijaki srednjega strokovnega izobraževanja. V primerjavi različnih končnih učnih uspehov prejšnjega šolskega leta in faktorji zavlačevanja ni bilo statistično značilnih razlik.
Keywords: učenje, učna samodisciplina, zavlačevanje, neugodje, srednješolci
Published: 21.12.2015; Views: 648; Downloads: 39
.pdf Full text (152,84 KB)
This document has many files! More...

82.
83.
Spol in starost učencev kot dejavnika razlik v učiteljevi naklonjenosti, zaznani podpori učitelja ter učni uspešnosti
Katja Košir, 2011, original scientific article

Abstract: Osrednji namen raziskave je bil ugotoviti, kako učitelji ocenjujejo svojo naklonjenost dekletom in fantom v različnih obdobjih šolanja ter kako učenci zaznavajo morebitne razlike v naklonjenosti učitelja. Prav tako sem želela ugotoviti razlike med dekleti in fanti v povezanosti učiteljeve naklonjenosti ter zaznane podpore učitelja z učno uspešnostjo učencev. V raziskavi je sodelovalo 1155 učencev (učenci 5. in 8. razreda osnovne šole ter dijaki 2. letnika srednje šole) ter 50 učiteljev - razrednikov udeleženih učencev. Rezultati raziskave kažejo, da so učitelji v vseh starostnih obdobjih bolj naklonjeni dekletom kot fantom, kar je še posebej izrazito pri učencih 8. razreda osnovne šole. Dekleta so učno uspešnejša od fantov, vendar pa se dekleta in fantje ne razlikujejo v stopnji podpore, ki jo zaznavajo s strani učitelja.
Keywords: medosebni odnosi, učenci, učitelji, razlike med spoloma, srednje šole, osnovne šole, učna uspešnost, socialno zaznavanje, starostne razlike, odnosi med učitelji in učenci, Vprašalnik življenja v razredu
Published: 30.12.2015; Views: 640; Downloads: 54
URL Link to full text

84.
METODA DEBATE PRI POUKU SOCIOLOGIJE V SREDNJI ŠOLI
Tanja Golob, 2016, master's thesis

Abstract: Osrednji namen magistrskega dela je, da se metodo debate preuči kot sodoben pristop k učenju in poučevanju. Podrobneje smo raziskali, kako metoda debate vpliva na razvijanje višjih kognitivnih ciljev, na aktivnost in motivacijo dijakov in dijakinj pri pouku sociologije v srednji šoli. V teoretičnem delu smo predstavili dosedanje teoretične izsledke o debati kot metodi sodobnega načina poučevanja in učenja. Analizirali smo učne cilje in didaktična priporočila pri predmetu sociologija v okviru gimnazijskega izobraževanja. Našteli smo primere uvajalnih debatnih metod in debatnih formatov, primernih za uporabo pri pouku sociologije. Izhodišče za naše raziskovanje je bila študija primera, ki smo jo izvedli na II. gimnaziji Maribor. V ta namen smo načrtovali in izvedli učni proces sociologije s pomočjo metode debate. Izvedena raziskava temelji na metodi sistematičnega opazovanja dijakov, ki so bili v vlogi poslušalcev oz. v vlogi debaterjev, metodi anketiranja in intervjuja s profesorico sociologije. S primerjavo rezultatov smo ugotovili, da deluje metoda debate na dijake in dijakinje motivacijsko in da povečuje njihovo učno aktivnost. Debata omogoča, da razvijajo znanja in spretnosti na višjih taksonomskih ravneh po Bloomovi in Marzanovi taksonomiji.
Keywords: metoda debate, pouk sociologije, sodobni modeli poučevanja, učna aktivnost, motivacija, višji taksonomski cilji
Published: 20.10.2016; Views: 772; Downloads: 153
.pdf Full text (1,50 MB)

85.
VPLIV OSEBNOSTI NA USPEŠNOST ŠTUDIJA
Grega Okoren, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Uspeh pri študiju je odvisen od različnih dejavnikov. Poleg prevladujočih, ki so inteligenca in sposobnost dojemanja, delovne navade, predhodno znanje, nadarjenost in dojemljivost posameznika na določenem področju, so prisotni še manj pomembni dejavniki, kot so privzgojena stališča in prepričanja osebe, izoblikovana osebnost, nazori, religijski in etični pogledi ter psihološki dejavniki. V tem diplomskem delu smo se osredotočili na osebnost študenta in kako le-ta vpliva na njegov uspeh pri študiju. Diplomo smo razdelili na teoretični in praktični del. V teoretičnem delu so opisani psihološki dejavniki, za katere menimo, da v zaznavni meri vplivajo na uspeh pri študiju. Osebnost si lahko predstavljamo kot množico značilnosti, po katerih se posamezniki razlikujejo med sabo. Vseh značilnosti posameznik ne razvije sam. Pridobi jih iz okolja, s priučenimi vedenjskimi vzorci in pred definiranimi lastnostmi. V tej diplomski nalogi smo se osredotočili na opredelitev tipov osebnosti in slednje poskušali povezati z učno uspešnostjo. V praktičnem delu smo izvedli raziskavo, s katero smo preverili vnaprej zastavljena raziskovalna vprašanja in jih kasneje analizirali. Dokazali smo povezanost tipov osebnosti z uspešnostjo študija. V povprečju imajo posamezniki s prevladujočo osebnostjo sangvinika boljše učne rezultate (višjo povprečno oceno). Pri povezavi tipov osebnosti z učnim uspehom v srednji šoli, smo povezavo odkrili le pri osebnosti kolerika. Ugotovili smo, da ima posameznik, ki je izrazit kolerik, slabši učni uspeh. Preverili smo tudi povezanost učnega uspeha v srednji šoli s povprečno študijsko oceno, vendar statistične povezanosti nismo odkrili.
Keywords: tipi osebnosti, študijska uspešnost, učna uspešnost
Published: 20.04.2016; Views: 713; Downloads: 133
.pdf Full text (995,37 KB)

86.
Vpliv otrokovih gibalnih sposobnosti na njegovo učno uspešnost
Nastja Petek, 2016, master's thesis

Abstract: Namen raziskave je bil ugotoviti, ali obstaja vpliv med otrokovimi gibalnimi sposobnostmi in njegovo učno uspešnostjo. Raziskava je zajemala 189 otrok iz OŠ Sladki Vrh, ki so v šolskem letu 2014/2015 obiskovali 3. – 8. razred. Ali otrokove gibalne sposobnosti vplivajo na njegov učni uspeh smo ugotavljali s pomočjo rezultatov iz športno-vzgojnega kartona na vseh osmih testih gibalnih sposobnosti in zaključnimi ocenami pri skupnih predmetih 3.- 8. razreda, katere smo pridobili iz matičnih listov posameznega učenca. Zbrani podatki so bili obdelani z računalniškim programom SPSS Statistic 19.00 za Windows. Za ugotavljanje, ali obstaja statistično pomembna korelacija med vsoto ocen in posameznimi testi iz športno-vzgojnega kartona, je bila uporabljena regresijska analiza. Rezultati so pokazali, da obstaja statistično pomembna korelacija med vsoto ocen in gibalno sposobnostjo učencev na testih dotikanje plošče z roko in vesa v zgibi. Za ugotavljanje razlik med podpovprečno in nadpovprečno gibalno razvitimi učenci na vseh osmih merjenih gibalnih sposobnosti v učnem uspehu, je bil uporabljen t-preizkus. Rezultati so pokazali, da med skupinama v učnem uspehu obstaja statistično pomembna razlika. Učenci, ki so nadpovprečno gibalno razviti dosegajo boljši učni uspeh oziroma imajo višjo povprečno oceno. Zanimalo nas je tudi, ali obstaja razlika v razvitosti gibalnih sposobnosti na posameznem testu iz športno-vzgojnega kartona glede na spol in razred učenca. Rezultati hi.kvadrat preizkusa so pokazali statistično pomembnost razlik med spoloma pri testu poligon nazaj, bistveno višji odstotek je bil nadpovprečno razvitih deklic, kot dečkov. Prav tako so rezultati pokazali statistično pomembnost med razredi pri testu skok daljino iz mesta in pri testu poligon nazaj.
Keywords: gibalni razvoj, gibalne sposobnosti, učna uspešnost, spol, razred
Published: 22.04.2016; Views: 834; Downloads: 122
.pdf Full text (965,46 KB)

87.
Facebook in zadovoljstvo mladostnikov
Dunja Gorenak, 2016, master's thesis

Abstract: Magistrska naloga z naslovom Facebook in zadovoljstvo mladostnikov v teoretičnem delu podaja dosedanje ugotovitve o vplivih medijev in Facebooka na mladostnike ter osvetli ključne pojme kot so: mladostništvo, samopodoba, mediji, internet in socialna omrežja. V empiričnem delu pa predstavlja rezultate raziskave o vplivu Facebooka na zadovoljstvo slovenskih mladostnikov. V raziskavi so sodelovali 204 učenci iz 8. razredov s šestih osnovnih šol na Štajerskem. Podatki so bili pridobljeni s pomočjo anketnega vprašalnika in 5-stopenjske lestvice zadovoljstva s samim sabo, šolo in starši. Rezultati kažejo, da velika večina mladostnikov uporablja Facebook, najpogosteje iz razloga, da klepetajo s prijatelji. Velja opozoriti na ugotovitev, da imajo učenci, ki preživijo veliko časa na Facebooku, znatno nižje ocene in šolskemu delu namenjajo manj časa. V raziskavo vključeni učenci so izrazili visoko stopnjo zadovoljstva s starši, s samim sabo in tudi s šolo. Raziskava je tudi pokazala, da je korelacija med Facebookom in splošnim zadovoljstvom mladostnikov neznatna, vendar pozitivna.
Keywords: socialna omrežja, Facebook, mladostniki, učna uspešnost, zadovoljstvo mladostnikov
Published: 06.02.2017; Views: 869; Downloads: 157
.pdf Full text (1,29 MB)

88.
GEOGRAFSKA UČNA POT RAČA V 5. RAZREDU DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE
Mojca Boštaj, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo na podlagi strokovne geografske literature proučili izbrane geografske značilnosti občine Moravče s poudarkom na naselju Krašce. Opredelili smo pomen pouka v naravi pri proučevanju domače pokrajine z izkustvenim učenjem. Analizirali smo učni načrt Družba ter Naravoslovje in tehnika s pomočjo deskriptivne metode in izbrali ter oblikovali učne cilje za vzpodbujanje izkustvenega učenja na osnovi terenskega dela. Na učni poti učenci pri neposrednem stiku z naravo z izkustvenim učenjem pridobivajo novo in utrjujejo že usvojeno znanje. Na osnovi terenskega raziskovanja smo oblikovali geografsko učno pot Rača. Za učence petega razreda devetletne osnovne šole smo oblikovali učno pot z uporabo aktivnih učnih metod neposrednega opazovanja ter predstavili možne dejavnosti na terenu. Geografska učna pot Rača je opremljena s priročnikom, ki je učitelju v pomoč pri izvedbi terenskega dela in za podrobnejšo seznanitev z značilnostmi posameznega opazovalnega mesta, ki jih učitelj posreduje učencem. Priročnik za učitelje je sestavljen iz vodnika po posameznih opazovalnih točkah, kjer so za vsako opazovalno mesto napisane specifične geografske in druge informacije. Pri vsakem opazovalnem mestu so zapisane vsebine, operativni cilji, učne metode, pripomočki, priporočena literatura ter dejavnosti, ki jih učenci izvajajo. Oblikovali smo tudi primere učnih listov za učence ter njihove rešitve, s pomočjo katerih učenci pridobivajo novo znanje in poglabljajo ter utrjujejo že znano učno snov.
Keywords: naselje Krašce, pouk v naravi, izkustveno učenje, geografska učna pot, terensko delo, peti razred devetletne osnovne šole
Published: 20.05.2016; Views: 716; Downloads: 157
.pdf Full text (3,81 MB)

89.
LUTKA PRIPOVEDUJE
Andreja Florjančič Djukić, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Namen naloge je bil ugotoviti, kako lutka vpliva na otrokovo dojemanje pravljice. Z raziskavo smo želeli ugotoviti, kako otrok razvija verbalne in neverbalne komunikacijske spretnosti s pomočjo lutke. Pri raziskavi smo uporabili deskriptivno-neeksperimentalno metodo. V vrtcu v skupini 14 otrok starih 3‒4 leta smo s pomočjo lutke pripovedovali pravljico »Zlatolaska in trije medvedi«. Otroke smo razdelili v dve skupini, ki smo jih kasneje med seboj primerjali. Ugotovili smo, da so otroci zgodbo spremljali z velikim zanimanjem in se vanjo vživeli. Vendar pa se so otroci, ki so zgodbo poslušali s pomočjo lutk, vanjo aktivneje vključevali in z mimiko kazali doživljanje. Obe skupini otrok sta znali zgodbo povzeti, vendar pa so otroci s pomočjo lutk oziroma igre z lutkami prikazali tudi svoje vsakdanje dogodivščine, med tem ko otroci, ki so zgodbo poslušali in opazovali ilustracije, niso v pripovedovanje zgodbe vključevali sebe, temveč so samo povzemali dogajanje in zgodbo pripovedovali ob slikah. Ugotovili smo, da so lutke otroke spodbudile k odprtosti in vključevanju v igro z vrstniki. Ugotovili smo, da je z lutko otrokom lažje približati vsebino in različne tematike, saj so pozornejši. Prav tako pa se z njo tudi poistovetijo in jo dojemajo kot pozitivno avtoriteto ter ji verjamejo, kar pove.
Keywords: otrok, lutka, učenje, predšolski otrok, vzgojitelj, učna snov
Published: 13.06.2016; Views: 609; Downloads: 115
.pdf Full text (2,20 MB)

90.
Parkovna ureditev sprehajalne poti ob Pekrskem potoku
Mateja Žnidarič, 2016, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo podaja idejno zasnovo parka ob Pekrskem potoku z namenom preureditve zelene površine v kvaliteten prostor, namenjen zdravemu preživljanju prostega časa. Idejna zasnova vsebuje oblikovanje vodotoka, elementov parkovne ureditve, večnamenskega objekta, piknik prostora, otroškega igrišča, fitnesa na prostem in učne poti. Zasnovano območje ponuja možnost sprostitve, druženja, gibanja, rekreacije, učenja in igre. Park ob potočku bi bistveno vplival na kvaliteto življenja krajanov.
Keywords: park, vodotok, večnamenski objekt, piknik prostor, otroško igrišče, fitnes, učna pot, oblikovanje, vizualizacija
Published: 06.06.2016; Views: 1527; Downloads: 281
.pdf Full text (7,44 MB)

Search done in 0.16 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica