| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


71 - 80 / 132
First pagePrevious page45678910111213Next pageLast page
71.
Specialna pedagogika za PV
Marta Licardo, 2013, other educational material

Keywords: specialna pedagogika, predšolska vzgoja, otroci s posebnimi potrebami, učna gradiva, e-gradiva
Published: 10.07.2015; Views: 842; Downloads: 50
URL Link to full text

72.
Regionalna geografija Afrike
Ana Vovk Korže, 2011, professional article

Keywords: regionalna geografija, Afrika, pouk geografije, učna gradiva, učni pripomočki, učni objekti
Published: 10.07.2015; Views: 687; Downloads: 43
URL Link to full text

73.
Spreminjanje položaja učenca v Sloveniji v 20. stoletju
Monika Mithans, Milena Ivanuš-Grmek, 2012, original scientific article

Abstract: Položaj učenca je ena od tem v pedagoški teoriji in praksi tako pri nas kot v svetu, ki ji je namenjena pomembna pozornost. Pogled na položaj učenca se je skozi različna obdobja v zgodovini spreminjal, običajno je odseval duh časa, v katerem je nastal. V prispevku na podlagi analize domače strokovne literature analiziramo spreminjanje položaja učenca v vzgojno-izobraževalnem procesu 20. stoletja. Na osnovi analize ugotavljamo, da se je pogled na položaj učenca na Slovenskem prvič pomembno spremenil po prvi svetovni vojni, ko sta se začela poudarjati aktivna vloga učenca pri pouku in možnost svobodnega odločanja. Druga svetovna vojna je prizadevanja za izboljšanje učenčevega položaja prekinila. Že kmalu po njej so pedagoški teoretiki in praktiki jasno opozarjali na pomen vloge učenca pri pouku. Priča smo številnim razpravam o pomenu spremembe položaja učenca iz objekta v subjekt vzgojno-izobraževalnega dela. Prelomen dogodek v razmišljanju o spremenjenem položaju učenca v vzgojno-izobraževalnem procesu je predstavljal referat Ive Šegula na prvem pedagoškem kongresu. Zavzela se je za samodejavnost učencev pri pouku in njihov subjektni položaj. Zahteve za izboljšanje učenčevega položaja so se nadaljevale tudi po osamosvojitvi Republike Slovenije in so aktualne še danes. Žal pa ugotavljamo, da so učenci kljub neprestanim težnjam tako teoretikov kot praktikov pri pouku še vedno preveč poslušalci in premalo dejavni.
Keywords: učenec, položaj učenca, učna aktivnost, učenci, vzgojno-izobraževalni proces
Published: 10.07.2015; Views: 889; Downloads: 88
.pdf Full text (170,16 KB)
This document has many files! More...

74.
75.
PROJEKTNI DNEVI KOT IZHODIŠČE MEDPREDMETNEGA POVEZOVANJA V OSNOVNI ŠOLI
Špela Drevenšek, 2015, master's thesis

Abstract: Klasičen način pouka je (na srečo) skoraj pozabljen in opuščen. Učenci imajo različne zmožnosti, interese, navade, tako da klasično delo skoraj ni mogoče, saj bi z njim zavirali razvoj posameznikov. Medpredmetno povezovanje predvideva že Učni načrt (2011), zato se ga je še toliko bolj smiselno lotiti. V magistrskem delu predstavljamo teorijo medpredmetnega povezovanja in projektnega dela v osnovni šoli. Pri projektnem delu se osredotočamo na projektne dni v osnovnih šolah, saj nam to predstavlja izhodišče za empirični del – teoretični osnutek za projektne dni na domači osnovni šoli. Natančna analiza medpredmetnega povezovanja in projektnega dela predstavlja temelj za empirični del, kjer predstavimo lastno učno pripravo za projektne dni. Pokazati želimo, da se lahko v sklopu dobro zastavljenega projekta oziroma projektnega dela povežejo družboslovni, naravoslovni, tehnični učni predmeti ter tudi šport in kultura. Prikazan je primer projekta, v sklopu katerega je ogromno medpredmetnega povezovanja. Ker je naše predmetno področje slovenščina, veliko zadolžitev pripišemo predmetnemu učitelju slovenščine. Učna priprava za projektne dni za učence 7., 8., in 9. razreda v uvodnem delu vsebuje osnovne podatke, ki jih mora vsebovati vsaka učna priprava. Sledijo podatki o učnih predmetih, ki so v projektne dni vključeni. Predstavljeni so cilji, ki jih pri posameznem predmetu želimo doseči, učne metode in oblike dela, učni pripomočki ter sredstva. Kot je značilno za vse učne priprave, so predvideni ter predstavljeni tudi vsebina, preverjanje in ocenjevanje.
Keywords: projektno delo, projektni pouk, projektni dnevi, medpredmetno povezovanje, učna priprava, slovenščina
Published: 07.10.2015; Views: 923; Downloads: 185
.pdf Full text (947,35 KB)

76.
DEJAVNIKI UČNE USPEŠNOSTI ROMSKIH UČENCEV
Milojka Poš, 2015, master's thesis

Abstract: Magistrska naloga se osredotoča predvsem na ključne elemente v izobraževanju romskih otrok. Izpostavlja obvladovanje slovenskega jezika, ki je za romske otroke nematerni jezik, kot enega od ključnih dejavnikov učne (ne)uspešnosti. Ugotavlja uspešnost romskih otrok v času osnovnošolskega izobraževanja, odgovornost učiteljev za dosežke romskih učencev, sprejetost romskih učencev med vrstniki ter učiteljevo odgovornost za to. Ko vstopijo v šolo, je slovenski jezik za mnoge romske učence tuj jezik oziroma nematerni jezik. V primeru romskih otrok je zato ključnega pomena že vključenost v predšolske oddelke. Predstavljene so kulturna različnost, navade in način življenja Romov. Navedene so nekatere ugotovitve strokovnjakov s tega področja kot tudi s področja sprejetosti romskih učencev med vrstniki, stališča učiteljev do romskih otrok ter nekateri predsodki, ki so žal še vedno prisotni. Ob koncu teoretičnega dela so navedene ugotovitve strokovnjakov o povezavi med učno pomočjo ter učno uspešnostjo romskih učencev. Predstavljeni so temeljni cilji, ki so potrebni za dobro inkluzivno izobraževanje. V empiričnem delu naloge so predstavljena stališča in mnenja anketiranih učiteljev o učni uspešnosti romskih učencev, predstavljena je povezanost znanja slovenskega jezika (jezika okolja) in ocene iz predmeta slovenščina. Analizirana so tudi: mnenja učiteljev o svoji odgovornosti za učne dosežke romskih učencev, sprejetost romskih učencev med vrstniki ter mnenja o učiteljevi neposredni odgovornosti za sprejetost romskih učencev med vrstniki. Naloga ugotavlja, da so romski učenci pogosteje učno neuspešni kot njihovi vrstniki, prav tako je (ne)znanje jezika eden izmed ključnih dejavnikov za (ne)uspešnost romskih učencev. Ugotavlja tudi, da učitelji sebe ne zaznavajo kot pomembnega dejavnika pri doseganju učnega uspeha romskih učencev, imajo pa pomembno vlogo pri socializaciji oziroma sprejemanju romskih učencev v družbo vrstnikov.
Keywords: romski učenci, slovenski jezik – jezik okolja, kulturna različnost, inkluzivno izobraževanje, učna (ne)uspešnost, sprejetost.
Published: 17.12.2015; Views: 904; Downloads: 186
.pdf Full text (1,15 MB)

77.
UČNI POLIGON KOT UČILNICA V NARAVI S POUDARKOM NA SAMOOSKRBI IN ZAČETNEM NARAVOSLOVJU
Janja Kodrič, 2015, master's thesis

Abstract: Magistrska naloga z naslovom Učni poligon kot učilnica v naravi s poudarkom na samooskrbi in začetnem naravoslovju je sestavljena iz dveh medsebojno povezanih zaokroženih celot – teoretičnega in praktičnega dela. Teoretični del gradijo štirje sklopi: naravoslovni sklop (v njem je pojasnjen pomen naravoslovja s poudarkom na zgodnjem naravoslovju in naravoslovnih postopkih ter samo poučevanje naravoslovja), pedagoško-psihološki sklop (opisane so psihofizične sposobnosti učencev v starosti od šestega do desetega leta s poudarkom na njihovih sposobnostih za raziskovalno delo), didaktični sklop (predstavljena sta učna predmeta Spoznavanje okolja in Naravoslovje in tehnika, poudarjeno pa je izkustveno učenje in učilnica v naravi) in geografski del (opisana sta učna poligona za samooskrbo Dole in Modraže). V praktičnem delu je podrobneje opredeljena samooskrba ali permakultura na primerih dobre prakse, kjer velja izpostaviti dneva dejavnosti na Učnem poligonu za samooskrbo Dole, za katera sta predstavljena potek in evalvacija dela, in tabora na Učnem poligonu za ekoremediacije Modraže. Za oba tabora sta podani okvirni pripravi, potek dela in evalvacija narejenega. Ugotovljeno je, da bi se morali učitelji večkrat odločiti za izpeljavo pouka naravoslovja v konkretnem okolju, predvsem v nižjih razredih osnovne šole. Za takšen pouk pa se mora učitelj dobro vsebinsko in organizacijsko pripraviti. Vseskozi pa je pomembno, da se zavedamo, da je učenje o naravi v naravi neponovljiva izkušnja, ki jo otrok pridobi in trajno ohrani v svojem spominu.
Keywords: Samooskrba, osnovna šola, zgodnje naravoslovje, učna poligona Dole in Modraže.
Published: 17.12.2015; Views: 1732; Downloads: 307
.pdf Full text (5,14 MB)

78.
Evalvacija matematičnega i-učbenika za gimnazije
Nika Tajnikar, 2015, master's thesis

Abstract: Živimo v času tehnološke revolucije, saj se z vsakim dnem tehnologija vedno bolj izboljšuje in prinaša mnoge družbene in tehnološke spremembe ter izzive. Tehnološki dosežki na področju komunikacije, informacije in računalništva niso spremenili le življenja slehernega posameznika in družbe kot entitete, pač pa so močno posegli tudi v vzgojno-izobraževalni sistem. Napredovanje izobraževalne tehnologije lahko opazimo v moderniziranih učilnicah z računalniki, diaprojektorji, interaktivnimi tablicami idr., prav tako pa tudi učenci pri svojem učenju in vsakdanjih dogodivščinah uporabljajo novodobno tehnologijo v obliki pametnih tablic in telefonov ter drugih tehnoloških izdelkov, ki so na voljo. Vdor tehnologije v izobraževanje prinaša s sabo tudi spremembe v obliki in načinu poučevanja ter uporabi sodobnejših pedagoških sredstev. Množično posluževanje elektronskega izobraževanja in uporaba elektronskih gradiv, katerih medij predstavlja računalnik, nadomeščajo klasična tiskana gradiva in tradicionalno poučevanje. In prav zaradi teh sprememb smo se v magistrskem delu z naslovom Evalvacija matematičnega i-učbenika za gimnazije odločili preveriti, kakšne so prednosti sodobnejšega načina izobraževanja in ali je pouk z elektronskimi gradivi res kvalitetnejši. Najprej smo v teoretičnem delu spoznali elektronsko izobraževanje in sodobno izobraževalno tehnologijo, opisali kombinirano izobraževanje, se poglobili v poučevanje z elektronskimi gradivi in podrobneje predstavili i-učbenik, ki smo ga v empiričnem delu evalvirali in analizirali, nato pa smo predstavili tudi tipe matematičnih znanj, podrobneje predstavili pristop k poučevanju geometrije in nazadnje umestili obravnavano snov geometrije v učni načrt. Empirični del zajema predstavitev pedagoškega eksperimenta, s pomočjo katerega smo primerjali učne dosežke dijakov pri tradicionalnem poučevanju s tiskanimi učbeniki in poučevanju z elektronskimi gradivi, natančneje z i-učbenikom za matematiko. Zanimali so nas rezultati med skupinama, torej kateri način pouka bo kvalitetnejši oz. katera skupina dijakov bo dosegla boljše učne rezultate. Najpomembnejše ugotovitve magistrskega dela so, da je učenje s sodobnimi elektronskimi gradivi res naprednejše in prinaša boljše učne dosežke, saj je eksperimentalna skupina ob koncu pedagoškega eksperimenta s finalnim testom dosegla višje rezultate oziroma se je povprečje med rezultati statistično značilno raziskovalo od kontrolne skupine, ki pa je glede na splošne matematične sposobnosti učencev bila primerljiva z eksperimentalno skupino. Ugotovili smo tudi, da i-učbeniki kljub svoji učinkovitosti in visoki stopnji dinamičnosti in interaktivnosti še vedno potrebujejo nekaj izboljšav (npr. za slabovidne), za kar menimo, da bodo v prihodnosti zagotovo poskrbeli.
Keywords: informacijsko-komunikacijska tehnologija, učni mediji, e-izobraževanje, kombinirano izobraževanje, interaktivnost, interaktiven pouk, e-učna gradiva, e-učbenik, i-učbenik, apleti, taksonomija znanj, poučevanje geometrije
Published: 08.12.2015; Views: 801; Downloads: 101
.pdf Full text (8,31 MB)

79.
Prilagoditve učnega okolja kot dejavnik uspešnosti učencev s posebnimi potrebami v inkluzivni šoli
Renata Štritof, 2015, master's thesis

Abstract: Učitelj v inkluzivni šoli s soustvarjanjem učinkovitega učnega okolja in prilagajanjem pouka učenčevim posebnim vzgojno-izobraževalnim potrebam omogoča učencem s posebnimi potrebami uspešno učenje in optimalni razvoj njegovih potencialov. Učenci s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, se v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) prilagodi organizacija pouka in časa, izvajanje pouka in način preverjanja ter ocenjevanja. Namen magistrskega dela je preučiti prilagoditve učnega okolja kot dejavnik uspešnosti pri učencih s posebnimi potrebami. Zaradi pomembne in odgovorne vloge učitelja v inkluzivni šoli smo raziskovali soustvarjanje in prilagajanje učnega okolja pri učiteljih za učence s posebnimi potrebami ter ugotavljali stališča učiteljev do dejavnikov uspešnosti. Statistično so bili kontrolirani dodatna usposobljenost za delo z učenci s posebnimi potrebami, stopnja, na kateri učitelji poučujejo in delovne izkušnje na področju vzgoje in izobraževanja. Osredotočili smo se predvsem na dodatna znanja za delo z učenci s posebnimi potrebami, saj naj bi bil učitelj, ki ima ustrezna znanja in veščine za delo z učenci s posebnimi potrebami, pri delu z njimi uspešnejši (Kavkler, 2002). V raziskavi sta bili uporabljeni deskriptivna in kavzalno-neeksperimentalna metoda empiričnega pedagoškega raziskovanja. Podatki so bili zbrani s pomočjo spletnega anketnega vprašalnika. Na vprašalnik je odgovorilo 280 učiteljev in učiteljic iz slovenskih osnovnih šol. Ugotavljamo, da predvsem učitelji z dodatnimi znanji za delo z učenci s posebnimi potrebami bolj prilagajajo pouk ter soustvarjajo učinkovito učno okolje. Rezultati raziskave pa tudi kažejo, da učitelji prilagoditvam pri organizaciji in pri izvajanju pouka, ki so pomemben del učinkovitega in spodbudnega učnega okolja, ne pripisujejo posebnega pomena za doseganje učne uspešnosti pri učencih s posebnimi potrebami.
Keywords: učenci s posebnimi potrebami, inkluzivna šola, vloga učitelja, učno okolje, soustvarjanje učinkovitega učnega okolja, prilagoditve, učna uspešnost
Published: 14.01.2016; Views: 2429; Downloads: 265
.pdf Full text (731,89 KB)

80.
Postavljanje podpore v okviru vključevanja staršev matematikov v matematično izobraževanje njihovih otrok
Darja Antolin, Alenka Lipovec, 2013, original scientific article

Abstract: Članek izpostavlja pomembnost veščin postavljanja podpore staršev pri usmerjanju matematičnega razvoja njihovega otroka. Ko starši svojemu otroku pomagajo pri učenju matematike, se postavljanja podpore običajno ne zavedajo, niti niso seznanjeni s tehnikami postavljanja podpore. V kvalitativni raziskavi, pri kateri smo uporabili narativni pristop, smo raziskovali spretnosti postavljanja podpore staršev matematikov pri matematičnem razvoju njihovih otrok. Rezultati nudijo poglobljen vpogled v vključevanje staršev, v tem primeru staršev matematikov, s poudarkom na njihovih spretnostih postavljanja podpore. Ugotovitve kažejo, da se starši matematiki zavedajo kognitivne ravni razvoja svojega otroka, da matematične dejavnosti prilagajajo otrokovi razvojni stopnji in spodbujajo otrokovo matematično razumevanje.
Keywords: postavljanje podpore, učenje matematike, poučevanje matematike, matematika, starši, učna pomoč, razumevanje, narativni pristop
Published: 21.12.2015; Views: 475; Downloads: 38
.pdf Full text (142,31 KB)
This document has many files! More...

Search done in 0.16 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica