| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


51 - 60 / 132
First pagePrevious page234567891011Next pageLast page
51.
Uporaba izobraževalne tehnologije za oblikovanje učiteljevega razrednega delovnega mesta
Damjan Erhatič, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Učna sredstva in pripomočki so zmeraj bili del pouka in skoraj ni učitelja, ki bi pouk izvajal brez njih. Skozi zgodovino se pojavijo različni načini učenja in poučevanja. Do pomembne prelomnice pride s pojavom informacijsko komunikacijske tehnologije, ko se izbor učnih sredstev in pripomočkov poveča. Pouk, ki vključuje sliko, video in zvok, je za učence veliko bolj zanimiv in lažje pridobimo njihovo pozornost. Tako si skoraj več ne znamo predstavljati pouka brez računalnika ali interaktivne table. Pri pojavu novih učnih sredstev in pripomočkov pa je potrebno tudi raziskovanje njihovih učinkov. V več raziskavah je bilo ugotovljeno, da je pouk, ki temelji le na uporabi table in govora, manj učinkovit kot pa če uporabimo sodobne učne pripomočke. Učna sredstva in pripomočki, ki jih učitelji poznajo in uporabljajo že dalj časa (table, grafoskop, diaprojektor, televizija, radio in ostali), so še zmeraj v uporabi, vendar jih nadomeščajo nova in izboljšana učna sredstva in pripomočki. Načrtovanje novega učnega pripomočka zahteva veliko vloženega dela, idej in sodelovanja z različnimi izvajalci. Interaktivni kateder združuje več lastnosti, ki jih opredeljuje sodobni pouk. Omogoča uporabo računalnika, brskanje po spletu, predvajanje slik, videa in zvočnih posnetkov, dostopanje do skupnih map in datotek, uporabo spletne verzije dnevnika in redovalnice, uporabo programske opreme, ki je namenjena za interaktivne table. Z uporabo tehnologije na dotik se še bolj približamo sodobnim tehnološkim trendom, ki so trenutno glavni indikatorji in smernice razvoja v tehnologiji. Ta tehnologija na dotik tudi zamenja klasično uporabo interaktivne table in jo prikaže na povsem nov način. Uvajanje uporabe interaktivnega katedra ni bilo zahtevno, saj je vsa tehnologija učiteljem že dobro znana, na voljo so jim le nove možnosti uporabe.
Keywords: informacijsko komunikacijska tehnologija, učna sredstva, učni pripomočki, sodobni pouk, interaktivni kateder
Published: 21.03.2013; Views: 1624; Downloads: 194
.pdf Full text (3,16 MB)

52.
DVIG SOCIALNEGA IN KULTURNEGA KAPITALA ROMSKIM UČENCEM Z DODATNO STROKOVNO POMOČJO
Martina Veren, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V pričujoči diplomski nalogi obravnavamo romske učence, s posebnim poudarkom na romskih učencih v Osnovni šoli Kuzma in romskih učencih v Prekmurju, ki so vključeni v projekt Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti. V teoretičnem delu diplomske naloge smo predstavili Rome kot posebno etnično skupino in predstavili njihovo kulturo, predvsem pa so nas zanimali Romi v Prekmurju. Posebej smo se osredotočili na romske učence v osnovni šoli. Pregledali smo zakonske akte, navodila in strategije osnovnošolske zakonodaje za romske učence, predstavili dejavnike, ki vplivajo na učno (ne)uspešnost romskih učencev in se osredotočili na različne oblike učne pomoči, ki jih izvajajo šole. V empiričnem delu je predstavljena raziskava, ki zajema študijo primera, kot raziskovalni tehniki sta bila uporabljena intervju in anketni vprašalnik. Predstavljeni so štirje romski učenci, ki so vključeni v osnovnošolsko izobraževanje. Prikazana stališča strokovnih delavcev omenjene šole, stališča romskih staršev o izobraževanju njihovih otrok ter stališča, želje in načrti za prihodnost romskih učencev. Namen in cilj empiričnega dela je tako prikazati, povezati in primerjati stališča vseh pomembnih subjektov, ki so kakorkoli vključeni v proces vzgoje in izobraževanja Romov. Študija primera razkrije konkretne težave romskih učencev kot so poglobljene težave pri slovenskem jeziku, matematiki in tujih jezikih. V nadaljevanju ugotavljamo, da strokovni delavci šole pri romskih učencih navajajo sledeče vzroke za učne težave: slab šolski obisk, slabe učne navade in nespodbudno okolje ter poudarjajo, da so individualne oblike dela tiste, ki omogočajo boljše vzgojno-učne rezultate teh učencev. Na drugi strani starši opozarjajo, da niso preveč zadovoljni z dosežki svojih otrok in kot vzroke za učne težave navajajo slabo motivacijo za šolsko delo in premalo vloženega truda. Izkazalo se je, da ti starši svojim otrokom pri šolskem delu ne pomagajo bodisi, ker ne znajo, ali pa, ker menijo, da mora otrok delati sam. Analiza odnosa staršev in strokovnih delavcev šole je pokazala, da imajo le-ti dober, odnos strokovni delavci pa dodajajo, da pri teh starših pogrešajo iniciativnost. Vsi omenjeni so z izvajanjem učne pomoči na domu zadovoljni in poudarjajo, da le-ta prinaša napredek v boljšem razumevanju učne snovi, opravljenih domačih nalogah in tudi v boljših šolskih ocenah.
Keywords: Romi, romska kultura, romski učenci, integracija, učne težave, dejavniki šolske (ne)uspešnosti, učna pomoč.
Published: 19.04.2013; Views: 2233; Downloads: 203
.pdf Full text (1,25 MB)

53.
VLOGA FILMA KOT MEDIJSKA SREDSTVA PRI POUKU SLOVENŠČINE
Andrej Cifer, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Film kot medijsko sredstvo je s svojo prisotnostjo v šoli kot učni medij že danes zelo pomemben člen pri poučevanju slovenščine. Ker je pričakovati, da se bo njegova vloga v prihodnje le še krepila, je pomembno ugotoviti njegovo uporabo in priljubljenost v vzgoji in izobraževanju že danes. Namen tega skupnega diplomskega dela je opredeliti vlogo filma kot medijskega sredstva pri pouku slovenščine, vpliv in vlogo medijev na družbo in šolo, predvsem pa možnosti in načine njegove uporabe pri pouku slovenščine. Namen teoretičnega dela diplomskega dela je poleg tega pokazati tudi na določene cilje in učinke, ki jih takšen način dela v razredu nudi tako učencem kot učiteljem. V empiričnem delu pa ugotavljamo dejansko prisotnost filma kot medijskega sredstva pri pouku slovenščine, načine ter oblike njegove uporabe v konkretnih tipih oziroma posameznih delih zgradbe učne ure ter zadovoljstvo oziroma težave učiteljev slovenščine z njegovo uporabo. Zanimali so nas predvsem pozitivni učinki uporabe filma kot medijskega sredstva pri pouku slovenščine na učence, vsekakor pa izkušnje, predlogi in konkretni problemi učiteljev slovenščine, ki tovrstni način dela pri pouku slovenščine, povprečno na mesečni ravni, tudi izvajajo.
Keywords: Ključne besede: mediji, IKT, učni mediji, film v šoli, učna ura, slovenščina, pedagogika.
Published: 23.05.2013; Views: 1465; Downloads: 153
.pdf Full text (1,49 MB)

54.
MOTIVIRANJE UČENCEV V UVODNI ETAPI UČNEGA PROCESA PRI POUKU DRUŽBA
Teja Oblak Miklavčič, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi z naslovom Motiviranje učencev v uvodni etapi učnega procesa pri pouku družba smo v teoretičnem delu predstavili pojem motivacije in učne motivacije, njun pomen in teoretična izhodišča. Opisali smo celosten model kakovostnega motiviranja učencev, kriterije kakovosti motivacije in stopnje načrtovanja motiviranja učencev. Predstavili smo strukturo učnega procesa in znotraj nje izpostavili nekaj avtorjev, ki so utemeljili pomembnost uvodne etape v učnem procesu. Ob koncu teoretičnega dela smo opredelili predmet družba, njene cilje, didaktične principe in priporočila ter učne oblike in metode, ki so zapisane v učnem načrtu. V praktičnem delu pričujoče diplomske naloge smo raziskali, ali si učitelji, ki poučujejo družbo v 4. razredu 9-letne osnovne šole, z vidika uvodnega motiviranja učencev lahko pomagajo in uporabijo pri pouku predloge uvodnih motivacij, ki so zapisani v priročnikih za učitelje različnih založb. Analizirali smo pet priročnikov in za vsakega posebej izpisali predloge uvodnih motivacij, ki so zapisani ob vsaki učni temi. Zapisali smo tudi, katere vrste uvodnih motivacij so najbolj priporočene v posameznih priročnikih. Rezultati analize so pokazali, da je v priročnikih pri vsaki učni temi zapisan tudi predlog uvodne motivacije. Vendar pa so ti predlogi monotoni in se ponavljajo. Zato je dobro, da si učitelji sami načrtujejo uvodne motivacije, ki naj bodo čim bolj zanimive, da lahko z njimi pritegnejo pozornost učencev za nadaljnje delo. Ob koncu praktičnega dela je zapisanih nekaj primerov uvodnih motivacij, ki se nam zdijo zanimivi in menimo, da z njimi učitelj lahko pritegne pri učencih dovolj pozornosti in zanimanja za učno temo.
Keywords: : motivacija, učna motivacija, predmet družba, uvodna etapa učnega procesa, 4. razred, motiviranje učencev, analiza priročnikov, primeri uvodnih motivacij
Published: 16.07.2013; Views: 2278; Downloads: 494
.pdf Full text (561,13 KB)

55.
Učna pot mrtvice reke Mure
Marina Čupić, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu sem pripravila predlog učne poti mrtvice reke Mure in možnost njene uporabe pri pouku v osnovni šoli. Predhodno sem si ogledala teren, kjer sem določila primerna mesta za delovno opazovalne postaje in določila varnostni vidik obiska. Učna pot je sestavljena iz dvanajstih opazovalnih mest. Ta so opremljena z opisom in fotografijo. Za vsako opazovalno postajo sem izdelala delovno opazovalne liste, s katerimi sem si prizadevala, da so vsi učenci aktivni pri delu na terenu in spoznajo naravo od blizu. Ciljna skupina so učeni 7. in 9. razreda osnovne šole, ki imajo v učnem načrtu učne teme živa narava, biomi in biosfera ter vpliv človeka na naravo in okolje.
Keywords: narava, učna pot mrtvice reke Mure, učni načrt, terensko delo.
Published: 13.11.2013; Views: 1214; Downloads: 203
.pdf Full text (2,89 MB)

56.
KULTURNI DAN V DRUGEM RAZREDU - POTOVANJE OKOLI SVETA
Manuela Soršak, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Kulturni dan v drugem razredu – potovanje okoli sveta je sestavljeno iz treh delov, teoretičnega, praktičnega in empiričnega. V teoretičnem delu uvodoma predstavljamo dneve dejavnosti, njihove cilje, načrtovanje in organizacijo. Temu sledi opredelitev predmeta spoznavanje okolja ter pregled učnega načrta ter potrjenih učbenikov za predmet spoznavanje okolja, in sicer s stališča kulturnih dni, kjer pridemo do ugotovitev, da predlogi izpeljav kulturnih dni v pregledanem niso navedeni. V praktičnem delu diplomske naloge predstavljamo učno pripravo, izvedbo in vrednotenje kulturnega dne, ki smo ga izpeljali in ki zadošča vsem teoretičnim zahtevam sodobnega pouka. Kulturni dan smo izvedli na Osnovni šoli Rače, sodelovalo pa je 34 učencev drugih razredov. Potek kulturnega dne je dokumentiran tudi s fotografijami. V zadnjem, empiričnem delu diplomske naloge prikazujemo izsledke raziskave, ki smo jo izvedli med učenci pred in po izvedbi kulturnega dne. Namen raziskave je bil ugotoviti, ali je znanje učencev po izvedbi kulturnega dne bistveno boljše, kar lahko tudi potrdimo.
Keywords: dnevi dejavnosti, predmet spoznavanje okolja, kulturni dan, učna priprava, raziskava
Published: 06.11.2013; Views: 1154; Downloads: 168
.pdf Full text (3,23 MB)

57.
NARAVOSLOVNA UČNA POT ZA PREDŠOLSKE OTROKE
Staša Šipek, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomske naloge je oblikovati naravoslovno učno pot za predšolske otroke. S tem želimo predvsem doseči, da so otroci v neposrednem stiku z naravo in se učijo iz lastnih izkušenj. V teoretičnem delu je predstavljen pomen naravoslovja v predšolskem obdobju ter predvsem raziskovalno in izkustveno učenje v vrtcu. V praktičnem delu je predstavljena naša naravoslovna učna pot za predšolske otroke, zasnovana v neposredni bližini vrtca Benedikt. Učna pot je nastala z željo in ciljem, da otrokom približamo naravo skozi igro ter da se ima vsak otrok možnost učiti preko raziskovanja in z lastnim izkustvom priti do novih spoznanj.
Keywords: učna pot, otrok in naravoslovje, raziskovalno delo in raziskovalni problem, izkustveno učenje
Published: 08.01.2014; Views: 2078; Downloads: 316
.pdf Full text (3,28 MB)

58.
NARAVOSLOVNE DEJAVNOSTI OB BUKOVNIŠKEM JEZERU
Sanja Rous, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomske naloge je predstaviti načrtovano gozdno učno pot za predšolske otroke na Bukovniškem jezeru s posameznimi izbranimi naravoslovnimi dejavnostmi, preko katerih si otroci razvijajo določene sposobnosti in spretnosti. V teoretičnem delu so podrobneje opisane značilnosti Bukovniškega jezera z okolico, na katerem se izvaja načrtovana gozdna učna pot. Predstavljen je pomen gozdnih učnih poti in opisana učna pot na Bukovnici. Podrobneje smo predstavili in opisali zgodnje raziskovanje v predšolskem obdobju ter vlogo vzgojitelja pri raziskovanju. V empiričnem delu smo načrtovano gozdno učno pot razdelili na sedem različnih enodnevnih projektov, preko katerih se otroci ob različnih čutilih srečajo z drevesi, rastlinami, živalmi, prstjo in vodo ob Bukovniškem jezeru. Načrtovane projekte smo poimenovali po barvnih poteh in so slikovno prikazane na zemljevidu. Del diplomske naloge je praktičen. Praktičen del je zasnovan in izveden v obliki enodnevnega projekta, imenovanega »Rumena pot«, in temelji na raziskovalnem delu otrok v okolici Bukovniškega jezera. Rezultati so predstavljeni kvalitativno – z opazovanjem.
Keywords: Bukovniško jezero, gozdna učna pot, naravoslovne dejavnosti, raziskovalno delo, raziskovalni problem, predšolski otrok
Published: 09.12.2014; Views: 816; Downloads: 242
.pdf Full text (1,75 MB)

59.
TEKMOVALNE IN NETEKMOVALNE IGRE PRI POUKU ŠPORTNE VZGOJE
Ljudmila Ana Šekoranja, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V teoretičnem delu diplomske naloge je predstavljena igra in njen pomen ter vpliv na razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. Igre so razdeljene glede na otrokov razvoj, glede na skupine, glede na smer ter glede na tekmovalne in netekmovalne igre. Pisala sem o tekmovalnosti ter o njenih pozitivnih in negativnih vplivih na razvoj otroka. V nadaljevanju sem pisala o motivaciji in predstavila različne oblike učenja. Spregovorila sem o tekmovalnem, individualističnem in sodelovalnem učenju. V empiričnem delu so predstavljeni rezultati eksperimenta, ki je bil izveden na izbranem vzorcu učencev in učenk iz šestih razredov osnovne šole Frana Roša Celje v šolskem letu 2011/2012. V vzorec sta bila vključena dva četrta, dva peta in dva šesta razreda. Sodelovalo je 108 učencev in učenk.
Keywords: igra, tekmovalne igre, netekmovalne igre, športne igre, tekmovalnost, učna motivacija, oblike učenja
Published: 08.01.2014; Views: 1477; Downloads: 153
.pdf Full text (2,39 MB)

60.
Izdelava nekomercialnega učila uporabnega pri pouku kemije za potrebe medpredmetne povezave kemija - fizika
Nina Dolar, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V vzgojno izobraževalnih ustanovah že dolgo ni več aktualen tradicionalen način poučevanja. Učitelji se trudijo z novimi metodami dela in tehnikami popestriti pouk in omogočiti učencem lažje razumevanje kompleksnejših pojmov, ki si jih je težko predstavljati ali pa so za človeško oko celo nevidni. Pri tem uporabljajo razna učna sredstva in pripomočke – učila. Učila pritegnejo učenčevo pozornost in v njih vzbudijo radovednost ter željo po novem znanju. Večinoma so narejena tako, da so dostopna učencem, da jih lahko tudi sami uporabljajo in se s tem urijo v samoučenju. Zaradi prizadevanja inovativnosti v poučevanju, smo se odločili izdelati svoje nekomercialno učilo. Ker se nahajamo na korelaciji dveh naravoslovnih znanosti kemije in fizike, smo iskali učno vsebino, ki je zajeta v učnih načrtih obeh področij. Osredotočili smo se na atomski svet in sicer na prehode elektronov med energijskimi stanji ter zanj izdelali praktično nekomercialno učilo, ki smo ga poimenovali "Po klancu gor in dol". Predstavlja pa analogijo med avtomobilčkom, ki se povzpne na vrh klanca in zdrsne dol, pri tem pa zagori lučka na klancu in prehodi elektronov med energijskimi stanji v atomu. Naše nekomercialno učilo je namenjeno za potrebe pri poučevanju predmetov kemije in fizike v srednješolskih izobraževalnih programih, predvsem na gimnazijskem programu in programu Kemijski tehnik. Nekomercialno učilo smo preizkusili pri realizaciji učne enote in ugotavljali, če res pripomore k lažjemu razumevanju izbrane učne teme.
Keywords: Kompleksni kemijski pojmi, učna sredstva, učni pripomočki, učila, samoučenje, inovativnost, nekomercialno učilo, kemija, fizika, analogija.
Published: 08.01.2014; Views: 1669; Downloads: 117
.pdf Full text (1,91 MB)

Search done in 0.18 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica