| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


41 - 50 / 132
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
41.
E-učna gradiva za predmet Spoznavanje okolja v 3. razredu osnovne šole
Andreja Nekrep, Marko Marhl, 2009, published professional conference contribution

Abstract: V prispevku so predstavljeni praktični vidiki uporabe e-učnega gradiva pri predmetu Spoznavanje okolja v 3. razredu osnovne šole. Doslej je bilo izdelanih več e-gradiv za uporabo v osnovnih in srednjih šolah, vendar malo kakovostnih e-gradiv za najzgodnejše obdobje osnovnega šolstva - prvo triletje, saj gre za zelo občutljivo, a hkrati izredno pomembno obdobje otrokovega razvoja, njegove vzgoje in izobraževanja, kjer je potrebno upoštevati razvojno stopnjo otrok, specifike otrokovega odnosa do učenja, pomembnost povezanosti učenja in igre, nivojsko organizacijo ter otrokovo dojemanje estetskih norm, vsebinsko pa paziti na veliko integriranost vsebin z upoštevanjem vsebinske in didaktične usmeritve učnega načrta. Gradivo, ki smo ga izdelali, vsebuje vse omenjene poudarke. E-gradiva kažejo prednosti v primerjavi s klasičnimi gradivi oz. učbeniki, saj pestrost multimedijskih (fotografije, ilustracije, animacije) in interaktivnih elementov omogoča aktivno vlogo učenca in nazornejšo predstavo, ki je na nižji stopnji primarnega izobraževanja še posebej pomembna.
Keywords: vzgoja in izobraževanje, informacijska tehnologija, komunikacijska tehnologija, IKT, e-učna gradiva, spoznavanje okolja, osnovna šola
Published: 07.06.2012; Views: 2291; Downloads: 116
URL Link to full text

42.
Portal E-um kot vir pri izobraževanju razrednih učiteljev
Alenka Lipovec, 2009, published scientific conference contribution

Abstract: V zadnjih štirih letih na Pedagoški fakulteti v Mariboru uvajamo portal E-um kot vir pri izobraževanju učiteljev elementarne stopnje. Drugega celovito naravnanega gradiva, ki bi bilo uporabno pri matematičnih in didaktičnih predmetih v vseh letih izobraževanja, nam v slovenskem prostoru ni uspelo najti. Celovitost sistema in njegova zdravorazumska naravnanost sproža kognitivni konflikt z dosedanjimi naivnimi epistemološkimi prepričanji študentov o pridobivanju matematičnega znanja in s tem pozitivno vpliva na njihove kompetence, znanja in prepričanja.
Keywords: vzgoja in izobraževanje, informacijska tehnologija, matematika, pouk matematike, e-učna gradiva, IKT, osnovna šola, razredna stopnja, bodoči učitelji
Published: 07.06.2012; Views: 2303; Downloads: 61
URL Link to full text

43.
Interaktivnost in e-učna gradiva E-um
Samo Repolusk, Blaž Zmazek, 2008, published scientific conference contribution

Abstract: Ena od pomembnih prednosti e-učnih gradiv v primerjavi s tradicionalnimi tiskanimi učnimi gradivi je interaktivnost tega medija, ki omogoča interakcijo med učencem in učno vsebino v e-učnem gradivu. Po pregledu znanstvene in strokovne literature smo ugotovili, da ni enotne opredelitve interaktivnosti, zato so nas v prispevku zanimale skupne značilnosti različnih opredelitev interaktivnosti in na podlagi tega smo nato predstavili tudi lastno opredelitev tega pojma. Na sprejetih teoretičnih izhodiščih v nadaljevanju so opredeljeni parametri za določanje stopenj interaktivnosti, splošna opredelitev interaktivnosti pa je aplicirana na opis interaktivnosti učnih medijev. Ob sklepu je podana analiza interaktivnosti gradnikov v e-učnih gradivih spletnega učnega portala E-um.
Keywords: vzgoja in izobraževanje, e-izobraževanje, e-učna gradiva, matematika, pouk matematike, interaktivnost, stopnje interaktivnosti
Published: 07.06.2012; Views: 3037; Downloads: 102
URL Link to full text

44.
PRIMERJAVA UČNE MOTIVIRANOSTI OSNOVNOŠOLSKIH OTROK V SLOVENIJI IN NA PORTUGALSKEM
Saša Gajer, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi je predstavljena tematika učne motivacije, vzroki zanjo, njene različne opredelitve, vrste, sestavine, vpliv na učenje ter nekaj načinov, kako lahko le-to spodbudimo. Poglavitni namen diplomske naloge je primerjava učne motiviranosti otrok v dveh povsem različnih si državah, Sloveniji in Portugalski, ter ugotavljanje razlik glede na spol. Raziskava je bila izvedena na vzorcu 400 osnovnošolcev, od tega 280 slovenskih ter 120 portugalskih učencev 4. ter 5. razreda. Uporabljen je bil Vprašalnik učne motivacije za učence osnovnih šol dr. Mojce Juriševič (2005). Med učenci obeh držav so se razlike pojavile glede zainteresiranosti za šolo ter učne samopodobe, medtem ko so se med spoloma le-te pokazale samo pri zainteresiranosti učencev za učenje ter šolo nasploh, saj je deklic z večjim interesom v povprečju več kot dečkov. Tudi analiza na področju učnih ciljev je pripeljala do nekaj pomembnih ugotovitev, saj je cilj pridobitve znanja bolj razširjen med deklicami kot med dečki, medtem ko je drugim bolj blizu cilj izogibanja učenju. Medtem ko so portugalski osnovnošolci izstopali pri ciljih izogibanja neuspehu, ustvarjanja vtisa na ostale ter tekmovalnosti z drugimi, pa so cilji dosege uspeha, pridobitve znanja ter izogibanja učenju tako med njimi kot slovenskimi vrstniki razširjeni v približno enako veliki meri. Pri vzrokih uspeha, ki vključujejo sposobnost, trud ter srečo, med učenci obeh držav ni bilo večjih razlik, se je pa le-ta pojavila pri trditvah, ki se navezujejo na neznan vzrok uspeha. Portugalskih učencev, ki vzroka svojega uspeha pogosto ne poznajo, je namreč več kot slovenskih vrstnikov. Medtem ko portugalski učenci vzrok svojega neuspeha pogosto pripisujejo lastni nesposobnosti oziroma vzroka sploh ne poznajo, pa slovenski učenci menijo, da je vzrok neuspeha pogosto premalo vloženega truda.
Keywords: učna motivacija, učenci, osnovnošolci, Slovenija, Portugalska
Published: 08.10.2012; Views: 1296; Downloads: 169
.pdf Full text (1,97 MB)

45.
KVALITETA UČNE POMOČI UČENCEM PRI MATEMATIKI
Marina Golob, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi je, po pregledu strokovne literature s tega področja, predstavljeno, kaj je šolska neuspešnost, kaj so učne težave, kako jih prepoznamo ter kako uspešno pristopiti k preprečevanju splošnih učnih težav in kakšna so priporočila za pomoč učencem s splošnimi učnimi težavami. Ko smo obravnavali pomoč učencem, smo se omejili predvsem na področje matematike. V empiričnem delu diplomske naloge prikazujemo rezultate raziskave, ki smo jo opravili na treh slovenskih osnovnih šolah in katere namen je bil raziskati pogostost učnih težav pri matematiki pri učencih v 7., 8. in 9. razredu. Pri tem smo se bolj osredotočili na vprašanja, ali ima spol učencev pomembno vlogo pri kvantiteti učnih težav pri matematiki, kateri so najpogostejši pokazatelji učnih težav pri učenju matematike, na koga se učenci z učnimi težavami obrnejo in kako jim le-ta pomaga. Zanimalo nas je še, kako pogosto učenci obiskujejo dopolnilni pouk matematike, pogostost in trajanje individualne učne pomoči ter kako so učenci zadovoljni s kvaliteto učne pomoči na področju matematike, ki so je deležni. Ugotovili smo, da ima učne težave na področju matematike manj kot polovica vseh anketiranih učencev. Več učnih težav imajo dekleta kot fantje, vendar redkeje obiskujejo dopolnilni pouk matematike. Največ učnih težav pri matematiki imajo tako dekleta kot fantje v 8. razredu. Po učno pomoč se najpogosteje obrnejo k staršem in sošolcem, šele nato k predmetnemu učitelju ali inštruktorju. Dobra polovica učencev z učnimi težavami, ki obiskujejo dopolnilni pouk pri matematiki, je zadovoljna s kvaliteto te oblike pomoči. Približno četrtina vseh učencev, ki so deležni kakršne koli oblike učne pomoči pri matematiki, pa s to ni zadovoljna, učenci si želijo več informacij o tem, kako naj se učijo, potrebujejo obsežnejšo razlago snovi in razumljivejšo razlago.
Keywords: učenci z učnimi težavami, splošne učne težave, specifične učne težave, učna neuspešnost, učna pomoč, dopolnilni pouk, inštrukcije
Published: 20.12.2012; Views: 2324; Downloads: 325
.pdf Full text (1,30 MB)

46.
BRALNO-NAPISOVALNE TEŽAVE PRI POUKU SLOVENŠČINE V OSNOVNI ŠOLI
Mojca Zelenik, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava motnje branja in pisanja oziroma bralno-napisovalne težave pri pouku slovenščine v osnovni šoli. Motnje branja in pisanja spadajo v kategorijo specifičnih učnih težav. Učenci s takšnimi motnjami po šolski zakonodaji spadajo med učence s posebnimi potrebami. V to kategorijo se uvrščajo otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, otroci z govornimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje izobraževalnih programov z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene izobraževalne programe oziroma poseben program vzgoje in izobraževanja, ter učenci z učnimi težavami in posebej nadarjeni učenci (Zakon o osnovni šoli 1996/2007, člen 11). Bralno-napisovalne težave se pri posameznikih kažejo kot motnje v govorno-jezikovnem sporazumevanju. Takšni učenci imajo težave že pri ustvarjanju govora in pri razumevanju, hkrati pa pri govorno-jezikovnem izražanju. Pri teh posameznikih se moramo zavedati, da motnje niso posledica izgube sluha. Med drugim lahko v dani šolski zakonodaji zasledimo, da spadajo med učence s posebnimi potrebami tudi učenci z učnimi težavami. Namen tega pojmovanja je zagotoviti odgovornost šol do takšnih učencev in tem omogočiti pravočasno, predvsem pa strokovno pomoč. Ta naj ne bi temeljila na individualiziranem izobraževalnem programu, temveč na upravičenosti do ustreznih prilagoditev v izobraževalnem procesu. Pri takšnem pojmovanju moramo upoštevati dejstvo, da imajo učenci z učnimi težavami pri učenju pomembno večje težave kot vrstniki (Kavkler 2007, po Lerner 1997: 11 ), to pa ne pomeni nujno, da so »neuspešni«. Današnji, sodobno razvit način obravnavanja in preprečevanja učne neuspešnosti je zasnovan kot celosten vpogled v delovanje otrok tako v šoli kot v vsakdanjem življenju. Čeprav so še v prejšnjem stoletju takšne učence pošiljali v šole s prilagojenim programom, je današnja družba naravnana k njihovi integraciji v redno izobraževanje. To nam je uspelo ne le s sprejetimi zakoni, temveč tudi s pomočjo defektologov in socialnih pedagogov, ki so skupaj s starši in učitelji prilagodili učni proces.
Keywords: Specifične učne težave, motnje branja in pisanja, učna (ne)uspešnost, integracija pri pouku slovenščine, potek dela z učencem z MBP pri pouku slovenščine (s pomočjo defektologa)
Published: 12.02.2013; Views: 5037; Downloads: 587
.pdf Full text (1,35 MB)

47.
SPOZNAVANJE VELIKE POLANE V KONTEKSTU IZKUSTVENEGA UČENJA NA MODELU NARAVOSLOVNE UČNE POTI
Brigita Zver, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je opisan spoznavni razvoj otrok v prvem triletju osnovne šole, izkustveno učenje, njegove faze, metode, postopki in stališča učiteljev do njega. Predstavili smo oblike dela na prostem, med drugim smo izpostavili naravoslovno učno pot. Iz učnega načrta za predmet spoznavanje okolja smo izpisali vsebine, ki bi bile primerne za delo na prostem. V kulturno-geografskem sklopu smo predstavili občino Velika Polana, njeno zgodovino in kulturne znamenitosti. V praktični del smo vključili empirično metodo – s pomočjo ankete smo učiteljice povprašali o njihovem mnenju glede pouka na prostem in naravoslovni učni poti. Rezultati kažejo, da učiteljice občasno peljejo učencev naravo, kjer je usvajanje učne snovi uspešnejše in bolj učinkovito. Učiteljice se tudi strinjajo, da občina Velika Polana potrebuje novo učno pot, ki bo učencem dostopnejša. Na podlagi empirične raziskave smo v praktičnem delu izdelali novo naravoslovno učno pot. S tem smo učiteljicam omogočili, da se bodo v prihodnje lažje odločale za izvajanje pouka na prostem, saj je učno pot na novo načrtovana in pripravljeni so tudi delovni listi. Pri opisu izvedbe naravoslovne učne poti smo dodali slike učencev in nekaj njihovih rešenih nalog.
Keywords: prvo triletje, razredni pouk, izkustveno učenje, naravoslovna učna pot, občina Velika Polana  
Published: 28.05.2013; Views: 952; Downloads: 97
.pdf Full text (8,55 MB)

48.
DODATNA STROKOVNA POMOČ ROMSKIM UČENCEM NA DVOJEZIČNI OSNOVNI ŠOLI I LENDAVA
Sabina Horvat, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi obravnavamo romske učence, katerih število v osnovnih šolah narašča, pa tudi skrb zanje je močno porasla. S specifičnostmi vzgojno-izobraževalnega dela z romskimi učenci se vse bolj intenzivno ukvarjajo pedagoški in svetovalni delavci šol. V teoretičnem delu diplomske naloge smo predstavili dejavnike, ki so vzrok za učne težave in vplivajo na učno (ne)uspešnost romskih učencev. Ti dejavniki so: nerazumevanje ali slabše razumevanje slovenskega jezika, nižja motivacija za učenje in šolsko delo, nespodbudno domače okolje, slabe učne in delovne navade, slab šolski obisk ter revščina oziroma socialno-ekonomska ogroženost. Nadalje smo predstavili različne oblike pomoči, ki jih šole izvajajo in katerih cilj je, da bi čim več romskih učencev dokončalo šolanje. V empiričnem delu je predstavljena raziskava, ki smo jo izvedli med romskimi učenci na šestih osnovnih šolah v Prekmurju. Namen empiričnega dela je bil raziskati učno uspešnost romskih učencev v osnovni šoli, njihov socialni položaj, njihovo rabo jezika, močna in šibka področja romskih učencev ter oblike pomoči, ki so jih deležni. Pri omenjenih sklopih smo preverjali obstoj razlik glede na spol in starost romskih učencev. V raziskavi je uporabljena deskriptivna in kavzalno neeksperimentalna metoda empiričnega pedagoškega raziskovanja. Rezultati kažejo, da romski učenci, vključeni v raziskavo, govorijo slovensko, vendar imajo kljub temu učne težave pri večini šolskih predmetov. Problem je, da svojega besednega zaklada ne morejo poglabljati, saj se doma in z ostalimi učenci Romi pogovarjajo romsko. Ugotovili smo, da učenci Romi redko ponavljajo razred in da od pouka najpogosteje izostajajo zaradi bolezni. Prav tako smo ugotovili, da so med romskimi in neromskimi učenci dobri odnosi ter da so sošolci do njih prijazni in jim radi pomagajo. Romski učenci so vključeni v različne oblike učne pomoči, ki jih v velikem številu obiskujejo. Ko učne snovi ne razumejo, se obrnejo na različne strokovne delavce, predvsem na učitelja določenega predmeta, razrednika ter na romskega pomočnika.
Keywords: romski učenci, učne težave, različne oblike pomoči, individualna in skupinska učna pomoč, razrednik, učitelj, svetovalni delavec, učitelj dodatne strokovne pomoči, romski pomočnik.
Published: 29.01.2013; Views: 2798; Downloads: 282
.pdf Full text (919,32 KB)

49.
Z OTROKI SPOZNAVAMO DOBRAVO IN JOVSE
Alenka Petelinc, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela Z otroki spoznavamo Dobravo in Jovse je, prikazati možnosti dela v naravnem okolju v povezavi z možnostmi dela v igralnici in predstaviti učni poti za v naslovu omenjeni območji kot izkustveno metodo dela s predšolskimi otroki. Pričujoče diplomsko delo je teoretično, uporabili smo deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja ob primarnih, sekundarnih in terciarnih virih. Na začetku smo predstavili izkustveno učenje kot metodo dela s predšolskimi otroki, pomen in namen učnih poti ter opisali območji Dobrava in Jovsi. V drugem delu smo opisali obe učni poti, na katerih smo teoretično postavili dvakrat po tri opazovalna mesta. Vsaka postaja je podrobneje opisana, ob njej pa so podani tudi predlogi z možnostmi dela v igralnici in v naravi. Diplomsko delo je oblikovano kot priročnik za vzgojitelje, v njem so navedeni konkretni primeri zaposlitve otrok s cilji, metodami in oblikami dela v naravnem okolju in v igralnici ob obravnavi naslovne teme.
Keywords: izkustveno učenje, učna pot, Dobrava, Jovsi, predšolski otrok
Published: 08.07.2013; Views: 1047; Downloads: 169
.pdf Full text (4,47 MB)

50.
PODPORA UČITELJEV UČENCEM Z UČNIMI TEŽAVAMI PRI ANGLEŠKEM JEZIKU
Lea Bračko, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga se ukvarja s problematiko vzgojno-izobraževalnega dela z učenci z učnimi težavami v osnovnih šolah. Poudarek je na vodilnem strokovnem in političnem konceptu vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami – vključujoči šoli, v tem pa na dveh nepogrešljivih vlogah učitelja, in sicer učitelja kot osebnosti in učitelja kot strokovnjaka. V teoretičnem delu so z vidika različnih pedagoških disciplin uvodoma prikazane temeljne vloge današnjega učitelja, kar v osnovi zadeva tudi področje posebnih potreb. Posebej je izpostavljeno učenje in poučevanje tujega jezika. Nadalje so predstavljena pojmovanja učne neuspešnosti in učnih težav v preteklosti in danes, podana pa je tudi osnovna opredelitev skupine učencev z učnimi težavami. Sledi predstavitev inkluzivne vzgoje in izobraževanja v sodobnih šolskih sistemih ter odgovornosti in hkrati pomen pozitivnih stališč učitelja znotraj nje. V nadaljevanju je opisan kontinuum podpore učitelja učencem z učnimi težavami kot ga predvideva slovenski petstopenjski model s poudarkom na učiteljevi dobri poučevalni praksi. Glede na naslovno tematiko so podana tudi izbrana priporočila za nudenje podpore učencem z učnimi težavami pri angleškem jeziku. Empirični del raziskuje različne oblike podpore tem učencem glede na mestni in vaški okoliš osnovne šole. Podatki so zbrani s pomočjo anketnega vprašalnika, v vzorec pa je vključenih 47 učiteljev angleškega jezika, ki poučujejo v mariborski regiji. Izsledki raziskave kažejo, da so nekatere splošne in specifične oblike pomoči, ki so v teoretičem delu predstavljene kot učinkovite, relativno slabo izkoriščene. Učitelji nadalje ocenjujejo delovanje tima na tem področju kot zelo dobro, medtem ko s sodelovanjem s starši niso najbolj zadovoljni. Kot najpogostejše ovire pri nudenju podpore zaznavajo slabe učne navade učencev, sposobnost reševanja vedenjskih, socialno emocionalnih problemov ter strokovno usposobljenost za izvajanje pomoči pri pouku. Pokazalo se je, da v tem okviru med mestnimi in vaškimi šolami ne prihaja do statistično pomembnih razlik. Izpeljani so nekateri predlogi za prakso.
Keywords: učitelj kot osebnost, konstruktivizem, učna ne/uspešnost, splošne in specifične učne težave, inkluzija, kontinuum podpore učitelja, dobra poučevalna praksa, angleški jezik
Published: 27.03.2013; Views: 2136; Downloads: 313
.pdf Full text (504,36 KB)

Search done in 0.18 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica