| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


31 - 40 / 132
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
31.
EVALVACIJA E-UČBENIKA ZA 5. RAZRED - VSEBINA: OBDELAVA PODATKOV
Nuša Bandur, 2014, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi z naslovom Evalvacija e-učbenika za 5. razred – vsebina: Obdelava podatkov smo se posvetili sodobni tehnologiji – informacijsko-komunikacijski tehnologiji, katera ima vedno večji pomen v izobraževanju. Osvetlili smo pojem e-učna gradiva iz različnih zornih kotov ter predstavili vsebino Obdelava podatkov, pri čemer smo prikazali, kako je ta vsebina zajeta v Učnem načrtu ter predstavili grafične prikaze, s katerimi se srečajo učenci na razredni stopnji. V empiričnem delu smo predstavili raziskavo, ki je potekala kot pedagoški eksperiment. V raziskavi smo evalvirali del e-učbenika, ki je nastal v okviru projekta E-učbeniki s poudarkom naravoslovnih predmetov v osnovni šoli. Uporabili smo e-učne enote iz vsebine Obdelava podatkov. Pedagoški eksperiment je trajal dva tedna, pri čemer je v enem razredu pouk potekal ob uporabi i-učbenika, v drugem razredu pa ob uporabi običajnega tiskanega učbenika. Preverjali smo znanje učencev obeh razredov po izvedenem eksperimentu in ga primerjali s predznanjem učencev. Rezultati so pokazali, da je bilo znanje učencev eksperimentalne skupine po izvedenem eksperimentu nekoliko boljše od znanja učencev kontrolne skupine, vendar pa razlika ni bila statistično značilna. Vendarle je bilo mnenje učencev eksperimentalne skupine, da jim je bilo poučevanje z i-učbenikom zanimivo predvsem zaradi dela z računalnikom.
Keywords: informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT), e-učna gradiva, Obdelava podatkov, pedagoški eksperiment.
Published: 19.06.2014; Views: 1132; Downloads: 169
.pdf Full text (2,69 MB)

32.
MULTIMEDIJSKI POUK ZGODOVINE
Benjamin Forštnerič, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Živimo v času tehnološke revolucije. Tehnološke inovacije oz. dosežki na področju komunikacije, informatike in računalništva so Svet povezale v "Globalno vas". Vdor tehnologije v vsakdanje življenje slehernega posameznika ni samo spremenil družbe kot entitete, ampak sam način razmišljanja, kako se kot civilizacija vidimo in opredeljujemo. Spremembe je tako moč opaziti tudi v izobraževanju. Moderne učilnice si brez računalnika, interaktivne table ali vsaj diaprojektorja in televizorja ni več moč predstavljati. Trdimo lahko, da bodo klasične zvezke in učbenike zamenjali osebni in prenosni računalniki. Današnje generacije otrok in mladostnikov odraščajo ob poplavi različnih multimedijskih vsebin. Tako jim samo branje podatkov iz knjige ne pomeni več veliko, zato klasično poučevanje ne doprinaša več želenih in dobrih učnih rezultatov ter uspehov, saj je učna vsebina zanje suhoparna, naporna in nezanimiva. Glede na omenjeno dejstvo lahko trdimo, trend nakazuje tako, da bo tole vrzel v klasičnem poučevanju najbolje zapolnila multimedijska tehnologija sodobnega časa. Večnamenska prilagodljivost multimedijske tehnologije izobraževanju pomeni hitrejšo in kvalitetnejšo izpolnitev ne samo učnih ciljev, učnega načrta ampak tudi interesov, potreb ter kompetenc "sodobnih" učencev, saj lahko multimedijsko dimenzijo poučevanja izrazimo kot izkustveno podoživetje zgodovine. Zato multimedijsko poučevanja umeščamo v šolo prihodnosti.
Keywords: multimedija, računalniško – informacijska tehnologija, e-izobraževanje, sodobna učna metoda, šola prihodnosti
Published: 09.01.2012; Views: 1277; Downloads: 155
.pdf Full text (2,24 MB)

33.
PRIMERJAVA MONTESSORI OSNOVNE ŠOLE IN JAVNE OSNOVNE ŠOLE PRI SLOVENŠČINI V PRVEM TRILETJU
Martina Dvornik, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je narejena primerjava montessori osnovne šole in javne devetletne osnovne šole v času prve triade pri predmetu slovenščina. Za obe šoli je značilno, da z različnimi pedagoškimi pristopi pripeljejo učence do znanja. Naloga vsebuje opravljene primerjave na štirih področjih. Med primerjavo splošnih ciljev predmeta so določena odstopanja, do katerih pride zaradi različnega načina poučevanja in koncepta šole. Primerjava minimalnih standardov znanja ob zaključku prve triade je pokazala, da je v javni osnovni šoli več minimalnih standardov, predvsem na področju domišljijskega besedila. Da pa učenci dosežejo te minimalne standarde znanja, zanje potrebujejo določena učna sredstva, ki se v omenjenih šolah močno razlikujejo, kakor tudi način opismenjevanja. Razlike med primerjanima šolama so velike in zelo izstopajo. Učenci v montessori osnovni šoli pričnejo pridobivati črke že ob vstopu, oziroma se s tem srečajo že v vrtcu. V prvi triadi se učijo zapisa malih in velikih pisanih črk, v javni devetletni osnovni šoli pa najprej velikih in nato malih tiskanih črk in v tretjem razredu spoznavajo male ter velike pisane črke. Postopek pridobivanja črk kot tudi zaporedje pridobivanja črk se med obema šolama močno razlikuje. Razlike so prisotne zaradi različnega didaktičnega materiala, kot tudi načina poučevanja.
Keywords: Montessori osnovna šola, učni načrt, prvo triletje, minimalni standardi znanja, učna sredstva, opismenjevanje, postopek pridobivanja črk, zaporedje pridobivanja črk
Published: 10.11.2011; Views: 4719; Downloads: 742
.pdf Full text (2,84 MB)

34.
MOTIVACIJA PRI LIKOVNI VZGOJI
Tjaša Kerin, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V teoretičnem delu diplomskega dela predstavljamo splošen pojem motivacije, pomen motivacije ter teoretična izhodišča. Povezujemo splošna teoretična izhodišča s poučevanjem likovne vzgoje ter artikulacijske značilnosti pri njenem pouku. Ob tem smo tudi izpostavili pomembnost motivacije pri likovni vzgoji ter navedli nekaj možnosti za uspešno realizacijo le-te. Dotaknili smo se tudi individualizacije pri likovni vzgoji ter sredstev za spodbujanje motivacije. V empiričnem delu dela predstavljamo rezultate raziskave, v kateri smo analizirali mnenje študentov razrednega pouka o pomembnosti motivacije pri likovni vzgoji in vplivu le-te na izdelke učencev glede na videno v času njihove pedagoške prakse. Študentje so tudi ocenili ustreznost izbiranja likovnega področja, tehnike in motivov ter načinov izvajanja motivacije njihovih mentorjev v času opravljanja pedagoške prakse. Vse to smo spremljali tudi sami v prvi triadi neposredno ob hospitacijskih urah. Rezultati kažejo, da se učitelji poslužujejo osnovnih likovnih motivov in tehnik. Učitelji bi morali v pouk vključevati zanimive motive in tehnike ter tako spodbujati otrokovo domišljijo. Kot motivacijska sredstva učitelji največkrat uporabijo literarno predlogo (pesmi, zgodbice, članke itd.), kar je za njih najlažja pot, vendar nima pravega učinka. Zato menimo, da bi bilo potrebno učitelje seznaniti z novejšimi strategijami motiviranja. Učitelji v veliki meri ne izvajajo demonstracije (ključnega pomena za razumevanje), učence premalo vzpodbujajo med ustvarjanjem in preveč posegajo v njihovo delo. Iz tega je razvidno, da se še vedno daje premalo poudarka na motivacijo, s tem pa se učencem ne pomaga uporabljati domišljijo, ki je pri likovni vzgoji ključnega pomena.
Keywords: razredni pouk, osnovna šola, likovna vzgoja, motivacija, učna motivacija
Published: 14.12.2011; Views: 3158; Downloads: 369
.pdf Full text (13,89 MB)

35.
NAČINI MOTIVIRANJA UČENCEV PRI POUKU MATEMATIKE
Katja Ilc, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Učna motivacija obsega vse, kar daje pobude za učenje, ga usmerja, mu določa intenzivnost, trajanje in kakovost (Marentič Požarnik, 2003, str. 184). Učna motivacija je lahko zunanja, ki se kaže na primer v oceni oziroma pohvali, ali notranja, ki se kaže v želji po razvoju lastnih sposobnosti. Cilj motiviranja je večje prevzemanje odgovornosti učencev za lastno znanje, skrb učitelja za kakovost pouka, večanje radovednosti in ustvarjalnosti učencev, spodbujanje pozitivnega odnosa do matematike in znanja nasploh. V diplomski nalogi smo predstavili devet načinov motiviranja učencev pri pouku matematike s primeri. Ti načini so: izhajanje iz pomanjkljivega znanja učencev, opazovanje vzorcev, predstavitev izziva, matematični »triki«, prikaz uporabnosti matematike, uporaba razvedrilnih nalog, pripovedovanje slikovitih zgodb, aktivno vključevanje učencev v utemeljevanje matematičnih zanimivosti ter uporaba didaktičnih modelov in gradiv. Pri predstavitvi načinov motiviranja smo izhajali iz predlogov v knjigi The Art of Motivating Students for Mathematics Instruction, avtorjev Alfreda Posamentiera in Stephena Krulika, dodali pa smo tudi nekaj lastnih primerov motivacijskih nalog. V zadnjem delu diplomske naloge smo pregledali en učbeniški komplet za srednjo šolo, pri čemer nas je zanimala vključenost predstavljenih motivacijskih pristopov v omenjenih učbenikih.
Keywords: motivacijske tehnike, načini motiviranja, popularizacija matematike, pouk matematike, učna motivacija, učne metode
Published: 16.04.2012; Views: 3746; Downloads: 478
.pdf Full text (1,02 MB)

36.
Evalvacija i-učbenika za 5. razred - vsebina: merske količine
Barbara Rozman, 2015, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo z naslovom Evalvacija i-učbenika za 5. razred – vsebina: Merske količine je vsebinsko razdeljeno na dva tematska sklopa, in sicer na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu so najprej predstavljeni elektronski učni mediji, e-učenje, značilnosti e-učnih gradiv in podrobneje i-učbenik. V nadaljevanju je predstavljena metodika sklopa merjenje za peti razred osnovne šole. Sledi empirični del, kjer smo uporabili pedagoški eksperiment, torej kavzalno-eksperimentalno metodo. V empiričnem delu je prikazan vpliv uporabe i-učbenika v praksi – pri poučevanju matematike. Raziskava je bila izvedena na neslučajnostnem vzorcu štiriintridesetih otrok dveh petih razredov iste osnovne šole. Oba razreda sta reševala dva preizkusa znanja – enega na začetku in drugega na koncu raziskave. Primerjali smo torej rezultate skupine, kjer so učenci učno snov predelali s pomočjo i-učbenika in skupine, kjer je pouk potekal ob uporabi klasičnega (tiskanega) učbenika. Rezultati raziskave so pokazali, da je poučevanje in učenje z i-učbenikom pripomoglo k boljšemu razumevanju snovi in posledično tudi k boljšemu reševanju finalnih preizkusov. Ugotovili smo, da je eksperimentalna skupina po le nekaj urah dela z i-učbenikom finalni preizkus rešila veliko bolje (12 %) od kontrolne skupine. Sklepamo lahko, da i-učbenik pripomore k boljšemu razumevanju učne snovi ter hkrati pripomore k večjemu veselju do učenja.
Keywords: Interaktivnost, e-učna gradiva, i-učbenik, prednosti i-učbenika, merske količine.
Published: 27.10.2015; Views: 770; Downloads: 121
.pdf Full text (2,72 MB)

37.
Vloga prepričanj o umskih sposobnostih v šolskem okolju: Miselna naravnanost v povezavi z učnim uspehom, učno nadarjenostjo, s samoregulacijo učenja in z učno samopodobo
Katja Polh Budja, 2017, master's thesis

Abstract: Namen magistrske naloge je bil raziskati vlogo prepričanj o umskih sposobnostih v šolskem okolju. V raziskavi smo preverjali miselno naravnanost o umskih sposobnostih kot dejavnik učne uspešnosti, nadarjenosti, učne samoregulacije in učne samopodobe. Miselna naravnanost zajema prepričanja, ki jih imajo posamezniki o svojih najbolj osnovnih lastnostih in sposobnostih. Posamezniki s fiksno miselno naravnanostjo so prepričani, da so njihove sposobnosti nespremenljive, posamezniki z miselno naravnanostjo k rasti pa menijo, da se njihove sposobnosti z učenjem in s trudom lahko spremenijo. Z našo raziskavo smo želeli ugotoviti, ali imajo učenci z višjo stopnjo miselne naravnanosti k rasti boljši učni uspeh, višjo učno samopodobo in višjo stopnjo relativne avtonomije pri samoregulaciji učenja v primerjavi z učenci, ki so v večji meri fiksno miselno naravnani. V študiji je sodelovalo 232 učencev osmega oziroma devetega razreda osnovne šole, v starostnem razponu od 13 do 17 let. Udeleženci so izpolnili vprašalnik, sestavljen iz treh lestvic; Vprašalnik učne samoregulacije (SRQ-A), Vprašalnik učne samopodobe (SDQ-II) in Vprašalnik miselne naravnanosti (revidirana mera). Uporabili smo še mero učne uspešnosti (izračunano na podlagi povprečja zaključnih ocen pri treh šolskih predmetih iz preteklega šolskega leta) in podatek o statusu nadarjenosti. Rezultati so pokazali, da imajo učenci z višjo stopnjo miselne naravnanosti k rasti boljši učni uspeh, višjo učno samopodobo in višjo stopnjo relativne avtonomije pri samoregulaciji učenja v primerjavi z učenci, ki so v večji meri fiksno miselno naravnani. Ugotovili smo tudi, da so nadarjeni učenci v večji meri miselno naravnani k rasti v primerjavi z učenci, ki niso identificirani kot nadarjeni. V nasprotju z našo predpostavko se je pokazalo, da miselna naravnanost nima prirastne napovedne vrednosti za učno uspešnost ob učni samopodobi in učni samoregulaciji. Ugotovitve kažejo na pomembnost raziskovanja miselne naravnanosti in odkrivanja številnih področij, kjer se posameznikova miselna naravnanost odraža.
Keywords: miselna naravnanost, učna uspešnost, učna samoregulacija, učna samopodoba, nadarjenost
Published: 11.01.2018; Views: 947; Downloads: 305
.pdf Full text (929,33 KB)

38.
Multimedijska e-gradiva in izbira strategij reševanja problemov pedagoškega raziskovanja
Tomaž Bratina, 2012, doctoral dissertation

Abstract: Problem je lahko tako praktična kot miselna situacija, za katero poskušamo najti način ali postopek rešitve. Postopek reševanja problema teče od nekega začetnega stanja do zaželenega končnega stanja, vmes pa nastopajo ovire. Končno stanje je običajno rešitev problema. Definicije problema se v teoriji razlikujejo, vendar je vsem skupna karakterizacija, da problem predstavljajo tri že omenjene faze oziroma komponente in sicer: neko začetno stanje, končno (želeno) stanje in ovire na poti iz začetnega stanja v končno. Pot do končnega stanja oziroma rešitve obsega zaporedje korakov, ki ga imenujemo strategija. Strategija je vzorec ali miselni napotek, ki privede do rešitve problema oziroma tvorbe sklepa. Ker se problemi razlikujejo glede na področje iz katerega izhajajo, je izbira strategije obenem neposredno povezana s problemom. V raziskavah so bile prepoznane štiri temeljne strategije reševanja problemov, in sicer: analiza, primerjava, sklepanje in interpretacija in ovrednotenje. Izkaže pa se, da izbira strategije ni vedno enoznačna ampak reševanje določenega problema lahko vključuje tudi hkratno uporabo več strategij oziroma njihovo kombinacijo. Nabor strategij reševanja problemov združimo pod skupen pojem strategije presoje. V praksi je na različnih področjih mogoče ugotavljati, katere izmed strategij presoje so bile pri reševanju problema uporabljene. Za preučevanju uporabe strategij presoje potrebujemo probleme, ki jih najpogosteje predstavimo v obliki nalog. Naloga/problem služi kot raziskovalno orodje, vendar se razlikuje glede na specifično strategijo katere uporabo ugotavljamo ter področje. Raziskave kažejo, da je rešitev problema in s tem izbira strategije reševanja problema tesno povezana tudi s poznavanjem področja od koder problem izhaja oziroma znanjem in izkušnjami posameznika. Prav tako je izbira oziroma uporaba strategije lahko odvisna tudi od učinka drugih dejavnikov, kot sta oblika (vrsta) učnega gradiva in učni pristop oziroma način pridobivanja znanja v fazi priprav na reševanje problemov. Za pridobivanje znanja s področja pedagoškega raziskovanja je mogoče uporabljati tradicionalno učno gradivo ali multimedijska učna gradiva. Zato smo za potrebe študijskega predmeta izdelali multimedijsko učno gradivo, ki nadomešča uporabo tradicionalnega učnega gradiva. Vendar se je potrebno zavedati, da je cilj uporabe učnih gradiv doseči predviden nivo znanja in sicer neodvisno od vrste uporabljenega učnega gradiva. Glede na vrsto učnega gradiva je spremenjen le način pridobivanja znanja. V predstavljeni raziskavi smo s pedagoškim eksperimentom preučevali ali ima uporaba multimedijskega učnega gradiva uporabljenega v pripravi na reševanje problemov, učinek na uspešnost uporabe posamezne strategije v procesu reševanja problemov s področja pedagoškega raziskovanja. Pripravili smo področno specifične raziskovalne probleme, ki so bili oblikovani tako, da je bila za njihovo rešitev predvidena uporaba določene strategije in tudi kombinacije strategij. Študente smo razdelili v dve skupini. Ena skupina študentov je za pripravo na reševanje problemov za preverjanje uporabe strategij presoje uporabljala multimedijsko učno gradivo, druga pa tradicionalno. Po končanem reševanju problemov smo primerjali dosežke študentov obeh skupin. Izidi raziskave so pokazali, da je multimedijsko učno gradivo dejavnik, ki ima v fazi priprave na preizkus reševanja problemov učinek na uspešnejšo rabo večine strategij reševanja problemov. Dosežki študentov ki so za pripravo na reševanje problemov uporabljali multimedijsko učno gradivo, se pri uporabi strategij statistično značilno razlikujejo od študentov, ki so uporabljali tradicionalno učno gradivo. Dosežki prvih so višji. Tudi pri uporabi strategije ovrednotenja se je pokazalo, da ima uporaba multimedijskega učnega gradiva učinek na uspešno uporabo strategije, vendar le pri starejših uporabnikih. Preverjanje uporabe kombinacije strategij je
Keywords: reševanje problemov, strategije presoje, multimedijska učna gradiva, pedagoška metodologija, statistika, SPSS v izobraževanju, izobraževanje
Published: 13.06.2012; Views: 2545; Downloads: 362
.pdf Full text (7,92 MB)

39.
40.
Uporaba e-učnih gradiv pri obravnavi osnovnih geometrijskih pojmov
Darja Antolin, Alenka Lipovec, 2010, published scientific conference contribution

Abstract: V prispevku predstavimo obliko kombiniranega (e-)izobraževanja, pri katerem se tradicionalne oblike in metode prepletajo z e-učenjem in smiselno uporabo druge IKT. Opišemo potek kombiniranega (e-)izobraževanja pri obravnavi osnovnih geometrijskih pojmov, ki je bil zasnovan kot manjši eksperiment v dveh oddelkih učencev 6. razreda kot primerjalnih skupinah. Glavna cilja eksperimenta, ki je trajal 2 tedna (10 ur matematike), sta bila ugotoviti vpliv uporabe interaktivnih e-gradiv na učne dosežke učencev ter raziskati, kakšna so stališča učencev do uporabe interaktivnih e-gradiv po izvedenem eksperimentu. Empirični rezultati so pokazali, da obstaja tendenca, da so rezultati učencev eksperimentalne skupine boljši od rezultatov učencev kontrolne skupine. Obenem se je pokazalo, da imajo učenci, pri katerih je pouk matematike v času trajanju eksperimenta potekal ob uporabi interaktivnih e-gradiv, izredno pozitivno stališče do novega načina poučevanja in učenja.
Keywords: IKT, kombinirano e-izobraževanje, e-učna gradiva, poučevanje matematike
Published: 07.06.2012; Views: 1621; Downloads: 77
URL Link to full text

Search done in 0.16 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica