| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 237
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Zaznana opora učiteljev in vrstnikov ter učna zavzetost učencev priseljencev : magistrsko delo
Enite Bajraj, 2024, master's thesis

Abstract: Učilnica ni zgolj kraj kognitivnega učenja, temveč tudi pomemben prostor, kjer se otroci in mladostniki psihološko prilagajajo, se učijo ter navezujejo družbene stike, kar je še posebej pomembno za učence priseljence. V tem okolju otroci ne le absorbirajo znanja, temveč tudi posnemajo socialne veščine ter vedenjske standarde, ki jih opazijo pri drugih. Pomembno je poudariti, da stopnja socialne opore, ki jo zaznavajo od učiteljev in vrstnikov, pomembno vpliva na njihovo zadovoljstvo s šolskim okoljem in stopnjo učne zavzetosti. Podatki, ki smo jih uporabili za našo raziskavo, so bili zbrani v okviru projekta Socialni kontekst kot dejavnik medvrstniškega nasilja: kako z oblikovanjem pozitivne vrstniške kulture prispevati k vključujoči šoli? Naš namen je bil preučiti morebitne razlike v zaznani opori s strani učiteljev in vrstnikov, v učni zavzetosti in učnem uspehu med tremi etničnimi skupinami (slovensko, albansko in hrvaško). Učencev, ki so navedli, da pripadajo slovenski etnični skupini, je bilo 4868 (97,5 %), medtem ko se jih je 126 (2,5 %) opredelilo kot pripadnike drugih etničnih skupin, natančneje 64 (1,2 %) kot pripadnike hrvaške etnične skupine in 62 (1,2 %) kot pripadnike albanske etnične skupine. Zbiranje podatkov je potekalo anonimno, po metodi svinčnik-papir. Rezultati naše raziskave so pokazali statistično značilne razlike v učnem uspehu med učenci različnih etničnih skupin. Nismo pa ugotovili statistično značilnih razlik v zaznani opori učiteljev med različnimi etničnimi skupinami. Podobno ni bilo statistično značilnih razlik v zaznani opori učencev s strani vrstnikov ter v učni zavzetosti učencev iz različnih etničnih skupin. Naše ugotovitve prispevajo k boljšemu razumevanju vloge socialne opore pri učnih izidih in prilagajanju učencev različnih etničnih skupin.
Keywords: Zaznana opora, učitelji, vrstniki, učna zavzetost, priseljenci, učni uspeh
Published in DKUM: 08.07.2024; Views: 80; Downloads: 10
.pdf Full text (2,08 MB)

2.
Ocena mobilnih izvajalcev dodatne strokovne pomoči glede izvajanja prilagoditev za otroke s posebnimi potrebami v redni osnovni šoli : magistrsko delo
Martin Pobežin, 2024, master's thesis

Abstract: Namen našega magistrskega dela je bil preučiti, kako mobilni izvajalci dodatne strokovne pomoči ocenjujejo upoštevanje in izvajanje prilagoditev s strani strokovnih delavcev na rednih osnovnih šolah. V teoretičnem delu smo razvili temeljit pregled možnih prilagoditev za različne skupine otrok s posebnimi potrebami, predstavili možne ovire pri izpolnjevanju potrebnih prilagoditev ter razložili vlogo posameznih šolskih strokovnih delavcev, staršev in otrok. V sklopu empiričnega dela smo opravili kvalitativno raziskavo na podlagi intervjujev z devetimi mobilnimi izvajalci dodatne strokovne pomoči, ki delujejo na dvanajstih različnih šolah. Ugotovljeno je bilo, da so prostorske prilagoditve in prilagoditve preverjanja in ocenjevanja znanja v večinski meri upoštevane. Za sledenje kurikularnim in didaktičnim prilagoditvam učiteljem pogosto primanjkuje znanja, ovira jih tudi preobremenjenost. Največje skrbi vzbuja visoka osredotočenost na učni uspeh in nizka pozornost socialnim prilagoditvam na drugi strani. Namreč, učitelji so manj pozorni na počutje otrok s posebnimi potrebami, prav tako v nizki meri spodbujajo medvrstniške odnose. Zaznali smo redno sodelovanje ožjih članov strokovne skupine in tudi vključenost staršev, ki pa se na žalost pogosto postavijo v pasivno vlogo. Vprašani izražajo višje upoštevanje prilagoditev pri razrednih učiteljih kot pa pri predmetnih. Identificirane so predvsem potrebe po manjših oddelkih, več kadra in dodatnem izobraževanju zaposlenih.
Keywords: posebne potrebe, prilagoditve, učitelji, dodatna strokovna pomoč, individualizirani program
Published in DKUM: 28.05.2024; Views: 142; Downloads: 35
.pdf Full text (1,47 MB)

3.
Exploring pre-service and in-service teachers' perceptions about early foreign language learning and dyslexia
Milena Košak Babuder, Saša Jazbec, 2019, original scientific article

Abstract: This contribution addresses Slovenian in-service and pre-service foreign language and general education teachers' awareness of dyslexia in the foreign language classroom. The authors examine and analyse the levels of familiarity with dyslexia among foreign language teachers and primary school teachers (in-service teachers) and foreign language students (pre-service teachers), their perceptiveness regarding the particularly demanding areas of language learning, and their willingness to engage in additional training to obtain the appropriate skills for teaching children with learning disabilities, particularly dyslexia. The results reveal noticeable differences in answers to individual research questions provided by the participants based on their profiles. The majority of participants stated that they were familiar with dyslexia from a theoretical point of view but also indicated that they were aware of the need to further improve their individual specialist-didactic knowledge and skills in order to give successful support to dyslexic pupils engaged in foreign language learning. The authors also predict the necessary extent of additional training measures in which foreign language teachers, primary school teachers, and foreign language students should engage.
Keywords: pouk tujega jezika, zgodnje učenje, disleksija, dislektični učenci, učitelji tujega jezika, razredni učitelji, empirične študije, foreign language teaching, early learning, dislexy, dislexic pupils, foreign language teachers, pre-service teachers, in-service teachers
Published in DKUM: 21.05.2024; Views: 162; Downloads: 8
URL Link to full text
This document has many files! More...

4.
Sodelovanje šolske skupnosti s starši, učenci in domačim krajem : magistrsko delo
Dušan Ivanišević, 2024, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu je obravnavana tematika sodelovanja šol s starši, ki predstavlja pomemben vidik razvoja šolstva in sodobne izzive, s katerimi se šole danes soočajo. V teoretičnem delu je na začetku opredeljen pojem komunikacija in načini komuniciranja, s poudarkom na učiteljevih komunikacijskih kompetencah, ki so pri sodelovanju s starši zelo pomembne. V nadaljevanju so opisane formalne in neformalne oblike sodelovanja s starši, ki so zakonsko predpisane, zato je omenjena tudi šolska zakonodaja, ki v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji ureja to področje. Predstavljeni so tudi tipi odnosov med učitelji in starši, prav tako ovire, ki se pojavljajo med njimi. V zadnjem poglavju so na kratko opisani odnosi med učitelji in učenci, s poudarkom na šolski klimi, ki vpliva na razpoloženje v socialnem okolju. V empiričnem delu naloge so na podlagi rešenega anketnega vprašalnika 66 učencev 8. in 9. razredov osnovnih šol na področju Maribora in lestvice stališč 30 osnovnošolskih učiteljev predstavljene glavne ugotovitve raziskave. Učenci menijo, da je šolska skupnost zbor predstavnikov učencev, izvoljenih ob začetku šolskega leta. Učinkovitost govorilnih ur in roditeljskih sestankov večinoma ocenjujejo kot bolj učinkovite, pisna sporočila pa kot srednje učinkovita. Med neformalnimi oblikami kot najbolj učinkovite oblike učenci ocenjujejo dneve dejavnosti in se večinoma popolnoma strinjajo, da je sodelovanje šole s starši zelo pomembno področje delovanja. Učenci se tudi v glavnem strinjajo, da sodelovanje šole s starši pozitivno vpliva na stališča učencev do šole. Učitelji se v glavnem strinjajo, da so bolj naklonjeni formalnim oblikam sodelovanja, so pa neodločeni glede neformalnih oblik sodelovanja. Popolnoma se strinjajo, da je uspešnost sodelovanja s starši povezana s pedagoško razgledanostjo in strokovnostjo in da so komunikacijske kompetence pomembne pri sodelovanju s starši. V glavnem se strinjajo, da je sodelovanje šol z lokalno skupnostjo nujno zaradi oblikovanja enotnejšega socializacijskega prostora učencev.
Keywords: sodelovanje, šola, učenci, učitelji, starši, lokalna skupnost
Published in DKUM: 09.05.2024; Views: 130; Downloads: 15
.pdf Full text (2,28 MB)

5.
Iz uvodnika Knjigi portretov na pot
Ivan Krajnc, 2018, preface, editorial, afterword

Keywords: medicina, dentalna medicina, farmacija, zaslužni visokošolski učitelji, Univerzitetni klinični center Maribor
Published in DKUM: 05.04.2024; Views: 151; Downloads: 4
.pdf Full text (70,95 KB)
This document has many files! More...
This document is also a collection of 1 document!

6.
Vključevanje ukrajinskih učencev v slovenske osnovne šole : magistrsko delo
Sara Legat, 2024, master's thesis

Abstract: Vojna v Ukrajini je povzročila preseljevanje ukrajinskega prebivalstva iz države. Šole po Evropi, pa tudi drugod po svetu so se začele pripravljati na sprejem ukrajinskih beguncev. Vojni begunci so še posebej ranljiva populacija, zato potrebujejo še več podpore in občutka varnosti. V magistrskem delu nas je zanimalo, kako je potekalo vključevanje ukrajinskih begunskih učencev v slovenske osnovne šole. V teoretičnem delu smo se osredotočili na opredelitev temeljnih pojmov, kot so begunci, priseljenci, migranti, multikulturalizem in interkulturalizem. Predstavili smo dostopne podatke o ukrajinskih učencih v Evropi. Opisali smo integracijo in inkluzijo ter primerjali slovenski in ukrajinski osnovnošolski sistem. Osredotočili smo se tudi na vključevanje in izobraževanje učencev priseljencev v Sloveniji. V empiričnem delu smo predstavili rezultate kvalitativne raziskave. Podatke smo zbirali s pomočjo intervjujev, v katerih je sodelovalo devet učiteljic in enajst svetovalnih delavk iz osnovnih šol v Sloveniji. Zanimalo nas je, kako je potekala priprava na vključevanje in kakšna je bila pri tem vloga šole kot celote, učiteljic in svetovalnih delavk. Rezultati raziskave so pokazali, da je vključevanje ukrajinskih učencev v večini primerov potekalo brez večjih težav. Pomembno se nam zdi izpostaviti, da šole večinoma niso imele posebnih priprav na vključitev. Strokovne delavke se zavedajo pomena zagotavljanja inkluzivnega in spodbudnega okolja ter svoje vloge pri nudenju podpore ukrajinskim učencem.
Keywords: vključevanje, ukrajinski učenci, učitelji, svetovalni delavci, spodbudno okolje
Published in DKUM: 18.03.2024; Views: 258; Downloads: 34
.pdf Full text (1,75 MB)

7.
Dejavniki izgorelosti srednješolskih učiteljev: vloga socialnih in čustvenih veščin ter zaznave čustvenih zahtev poklica : vloga socialnih in čustvenih veščin ter zaznave čustvenih zahtev poklica
Frida Golja, 2024, master's thesis

Abstract: Srednješolski učitelji lahko v obdobju razvoja kariere izkusijo izgorelost zaradi značilnosti dela, ki povečujejo tveganje nastanka stresnega sindroma. Poučujejo odraščajočo mladino, ki nemalokrat izkazuje odklonilen odnos do avtoritete, kar predstavlja svojevrsten delovni izziv. Poleg tega se učitelji soočajo z različnimi pričakovanji staršev, sodelavcev in nadrejenih ter neizogibnimi konflikti. Delo učitelja v veliki meri vključuje stresorje, vezane na delo z ljudmi. V nalogi se sprašujemo, kateri dejavniki statistično značilno napovedujejo izčrpanost in odtujenost srednješolskih učiteljev. Kot napovednike vključimo spol, starost, delovne izkušnje, splošno delovno obremenitev, oporo nadrejenega, oporo sodelavcev, avtonomijo, zaznane čustvene zahteve, zaznano moteče vedenje učencev, površinsko in globinsko delovanje, spoštovanje individualnosti in odgovornost za odnos. Zanima nas, v kolikšni meri individualni dejavniki, ki vključujejo socialno-emocionalne vidike dela, dodatno pojasnijo varianco izčrpanosti oziroma odtujenosti poleg situacijskih in demografskih spremenljivk. Preverimo tudi, ali odnosna kompetentnost moderira povezavo med zaznanimi čustvenimi zahtevami in izgorelostjo. V raziskavi je sodelovalo 433 srednješolskih učiteljev, ki poučujejo na srednjih šolah različnih regij Slovenije. Za preverjanje hipotez smo uporabili moderirano hierarhično regresijsko analizo. Ugotavljamo, da tako izčrpanost kot odtujenost v pozitivni smeri napovedujejo zaznane čustvene zahteve, splošna delovna obremenitev in površinsko delovanje, v negativni smeri pa opora nadrejenega in odgovornost za odnos z učenci. Poleg tega odtujenost v negativni smeri napoveduje starost srednješolskega učitelja. Ugotavljamo, da imajo delovne zahteve večjo vlogo pri napovedovanju izčrpanosti, pri napovedovanju odtujenosti pa ima poleg tega večjo vlogo tudi odsotnost virov. Individualni dejavniki pojasnijo pomembno prirastno napovedno vrednost izgorelosti; pojasnjujejo dodaten delež variance, ki ga ni mogoče pojasniti s situacijskimi in demografskimi spremenljivkami. Odnosne kompetence se večinoma niso izkazale kot statistično značilen moderator odnosa med zaznanimi čustvenimi zahtevami in izgorelostjo.
Keywords: Izgorelost, socialno-čustvene veščine, srednješolski učitelji, odnosna kompetentnost, čustvene zahteve.
Published in DKUM: 14.03.2024; Views: 348; Downloads: 36
.pdf Full text (2,03 MB)

8.
Sodelovanje učiteljev s starši priseljencev : magistrsko delo
Špela Kolar, 2024, master's thesis

Abstract: Namen magistrskega dela je bil raziskati, s kakšnimi izzivi se srečujejo učitelji v slovenskih šolah na področju dela s starši priseljencev. Preučili smo področje dela s starši na splošno, nato pa smo se posvetili pravnemu položaju priseljencev v Sloveniji in v slovenskih vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Nazadnje smo pregledali, kako otroke priseljence in njihove starše obravnavajo v osnovnih šolah. Raziskali smo, kako poteka sam proces vključevanja staršev priseljencev, kakšno oviro predstavlja znanje jezika, kakšno podporo nudi šola ter kakšni so načini in oblike dela s starši priseljencev, na kratko pa smo se posvetili tudi vprašanju o stopnji razvitosti medkulturnih kompetenc učiteljev. V raziskavi je sodelovalo 81 učiteljev, ki v aktualnem šolskem letu poučujejo učenca priseljenca. Ugotavljamo, da učitelji s starši priseljencev v povprečju redko sodelujejo, veliko oviro pa predstavlja neznanje slovenščine. Podpora šole se v največji meri kaže v sodelovanju s šolsko svetovalno službo, učitelji pa staršem priseljencev le redko nudijo podporo pri vključevanju v novo okolje. Tudi pri poznavanju zakonodaje in smernic rezultati niso bili spodbudni, kar pa je lahko tudi posledica okrnjenega nabora uradnih dokumentov. Vse pa ni nujno slabo, saj so učitelji navedli precej različnih primerov dobrih praks pri delu, prav tako pa menijo, da imajo dobro razvite medkulturne kompetence. Povzamemo lahko, da pedagoško stroko na tem področju čaka še precej dela, a svetle izjeme, vključujoči načini dela in izvedba različnih projektov vseeno dajejo upanje na pozitiven razvoj tega področja.
Keywords: delo s starši priseljencev, učitelji, sodelovanje, priseljenci, osnovna šola
Published in DKUM: 05.03.2024; Views: 344; Downloads: 68
.pdf Full text (2,62 MB)

9.
Pedagoško - organizacijski model izobraževanja na daljavo v slovenskem srednješolskem izobraževanju : doktorska disertacija
Alenka Ambrož Jurgec, 2024, doctoral dissertation

Abstract: Naloga je nastala kot odziv na probleme izobraževanja dijakov športnikov na daljavo. Predstavljene so analize učnega uspeha in čas šolanja za tiste dijake športnike, ki se večinoma ali v celoti izobražujejo na daljavo, podani so predlogi za izboljšavo učnega procesa. Učitelji so pokazali naklonjenost novemu informacijskemu sistemu, ki bi sistematično vodil dijaka skozi učni proces. Tako je nastala aplikacija MAJ, ki omogoča natančno spremljanje dijakovega dela, princip semaforja deluje stimulativno in bo v pomoč dijakom in učiteljem.
Keywords: pedagoško-organizacijski model, izobraževanje na daljavo, dijaki športniki, aplikacija MAJ, učitelji, semafor
Published in DKUM: 19.02.2024; Views: 380; Downloads: 40
.pdf Full text (3,67 MB)

10.
Zaznavanje nasilnega vedenja učencev nad učitelji v osnovnih šolah : magistrsko delo
Raisa Kladnik, 2024, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu smo raziskali zaznavanje in pogostost nasilnega vedenja učencev nad učitelji v slovenskih osnovnih šolah. Želeli smo pridobiti vpogled v to, katere oblike nasilja se pojavljajo, kako se učitelji soočajo z nasilno izkušnjo in kakšne oblike pomoči in podpore so deležni s strani sodelavcev, šolske svetovalne službe in vodstva šole. V teoretičnem delu magistrske naloge smo predstavili različne definicije nasilja učencev nad učitelji. V nadaljevanju smo opisali različne oblike nasilja učencev nad učitelji, povzeli tuje in slovenske raziskave ter s pomočjo socialno-ekološke teorije razložili, zakaj se pojavlja nasilje učencev nad učitelji in to povezali tudi z dejavniki tveganja. Ker nas je zanimalo tudi, kakšne občutke doživljajo učitelji, ko se znajdejo v vlogi žrtve, smo preučili tudi posledice nasilja učencev nad učitelji ter predstavili strategije za zmanjševanje nasilja na treh ravneh. V kvalitativni raziskavi je sodelovalo osem učiteljic, ki zaznavajo nasilna vedenja učencev nad učitelji na njihovih osnovnih šolah. Na podlagi izvedene raziskave smo bolj poglobljeno osvetlili izkušnje učiteljic, ki so bile deležne nasilja s strani učencev, in s tem prispevali k bolj poglobljenemu razumevanju pojava nasilja nad učitelji. S pomočjo izkušenj učiteljic smo dobili vpogled, kako se z nasiljem soočajo in kako vse to vpliva na njihovo psihosocialno stanje.
Keywords: nasilno vedenje učencev nad učitelji, oblike nasilnega vedenja, pomoč in podpora, strategije
Published in DKUM: 30.01.2024; Views: 290; Downloads: 60
.pdf Full text (1,58 MB)

Search done in 12.25 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica