| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 220
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Pogledi osnovnošolskih učiteljev na formativno spremljanje : magistrsko delo
Monika Sušec, 2023, master's thesis

Abstract: Formativno spremljanje postaja v današnjih časih vedno pogostejši pristop, ki ga pri svojem poučevanju uporabljajo učitelji tako pri mlajših kot tudi starejših učencih. Gre za pristop, ki postavlja učenca v središče učnega procesa ter ga spremeni iz pasivnega v aktivnega udeleženca vzgojno-izobraževalnega procesa. V teoretičnem delu naše magistrske naloge smo v prvem delu natančneje predstavili preverjanje in ocenjevanje znanja, v drugem delu pa opredelili formativno spremljanje. Namen našega magistrskega dela je bil ugotoviti, kako dobro osnovnošolski učitelji poznajo formativno spremljanje in njegove posamezne elemente, kako pogosto se jih poslužujejo pri lastnem poučevanju ter katere prednosti in pomanjkljivosti pri tem opažajo. Sodelovalo je 153 osnovnošolskih učiteljev. Rezultati anketnega vprašalnika so pokazali, da učitelji dobro poznajo formativno spremljanje in njegove elemente, največ znanja o njem pa so pridobili na različnih izobraževanjih. Ugotovili smo, da učitelji po načelih formativnega spremljanja poučujejo občasno, najpogosteje pa se poslužujejo različnih elementov. Učitelji v formativnem spremljanju vidijo različne prednosti, kot so samostojnejši in aktivnejši učenci, večja samozavest in bolj razvito kritično mišljenje pri učencih ter večje sodelovanje med njimi. Težave imajo predvsem s časovno omejitvijo, ohranjanjem discipline v razredu ter vzdrževanjem motivacije učencev.
Keywords: osnovnošolski učitelji, formativno spremljanje, elementi formativnega spremljanja, pogledi osnovnošolskih učiteljev
Published in DKUM: 26.05.2023; Views: 91; Downloads: 19
.pdf Full text (2,64 MB)

2.
Doživljanje stresa osnovnošolskih učiteljev pri sodelovanju s starši : magistrsko delo
Teja Vončina, 2023, master's thesis

Abstract: Učitelj opravlja zelo raznoliko delo, saj poleg primarnega vzgojno-izobraževalnega dela vključuje tudi delo z učenci, ki imajo vedno več vedenjskih in učnih težav. Tudi starši se vse bolj vključujejo v izobraževanje otrok, zaradi česar je učitelj primoran vse pogosteje sodelovati z njimi v različnih formalnih in neformalnih oblikah. Starši si pogosto postavljajo visoka pričakovanja glede učiteljevega dela, uporabljenih metod in oblik poučevanja, marsikdaj pa se z njegovim delom tudi ne strinjajo. Omenjeno vodi v vse več težavnih situacij med učitelji in starši, ki lahko v nekaterih primerih izzovejo doživljanje stresa pri učiteljih. Namen magistrske naloge je bil raziskati mnenja osnovnošolskih učiteljev o tem, kako stresno doživljajo sodelovanje s starši otrok, katere oblike sodelovanja jim predstavljajo večji stres in katera starševska dejanja so zanje najbolj stresna. S pomočjo anketnega vprašalnika, ki so ga izpolnjevali osnovnošolski učitelji, smo ugotovili, da sodelovanje s starši učitelji velikokrat doživljajo kot stresno. Največ stresa jim predstavljajo obiski staršev pri pouku, roditeljski sestanki in nato govorilne ure. Učiteljem se zdita najbolj stresni dejanji staršev kadar le-ti posegajo v njihovo vzgojno-izobraževalno delo in kadar pripisujejo krivdo za neuspeh svojih otrok nanje. Učitelji se poslužujejo tudi različnih tehnik, s katerimi bi omilili ali celo odpravili pojav stresa, pri čemer prednjačita pogovor z bližnjimi ter uporaba fizičnih tehnik (npr. tek, sprehod v naravi).
Keywords: Osnovnošolski učitelji, sodelovanje s starši, vpletenost staršev, stres
Published in DKUM: 07.04.2023; Views: 169; Downloads: 64
.pdf Full text (2,36 MB)

3.
Verbalno nasilje učencev do zaposlenih v srednjih šolah : magistrsko delo
Arber Avdylaj, 2022, master's thesis

Abstract: Nasilje nad učitelji je velik problem šolstva v današnjem času, o katerem se redko govori. Raziskava projektne skupine Ameriškega združenja psihologov, ki se ukvarja s proučevanjem nasilja nad učitelji, je pokazala, da je 80 % učiteljev poročalo, da so doživeli vsaj eno obliko viktimizacije na delovnem mestu, od tega je bilo 94 % učiteljev viktimiziranih s strani učencev. Namen našega magistrskega dela je ugotoviti, ali so tudi učitelji v Sloveniji izpostavljeni nasilju, natančneje učitelji v srednjih šolah, ter prikazati posledice nasilja nad njimi. Rezultati naše ankete kažejo, da sodelujoči učitelji niso pogosto doživeli verbalnega nasilja s strani učencev, in prav tako nismo zaznali statistično značilnih razlik v doživljanju verbalnega nasilja s strani učencev glede na to, ali so anketirani učitelji zaposleni v majhnih, srednje velikih ali velikih srednjih šolah. Učitelji z daljšo delovno dobo se bolj strinjajo s trditvijo, da doživljajo verbalno nasilje s strani učencev, kot zaposleni s krajšo delovno dobo. Izhajajoč iz rezultatov, spol učiteljev ni povezan z doživljanjem verbalnega nasilja s strani učencev. Pomembna ugotovitev naše raziskave je bila, da obstaja statistično značilna povezava med doživljanjem verbalnega nasilja in negativno čustveno naravnanostjo učiteljev. Pri obravnavi te zaskrbljujoče tematike, ki je pomembna tako za vpletene kot za družbo kot celoto, je izrednega pomena, da ravnamo preventivno: šolskemu osebju se naj zagotovi usposabljanja za poklicni razvoj in preventivne programe, s pomočjo katerih lažje prepoznavajo lastnosti učencev, ki bi utegnili razviti agresivno vedenje. Učitelji se naučijo opredeliti nasilno vedenje in se seznanijo z načini, kako se ustrezno odzivati ob nasilnih dejanjih učencev. Predlagamo več raziskav, ki bi se posvetile učiteljevemu dojemanju nasilja in spoprijemanju z nasiljem, ki se izvaja nad njimi.
Keywords: učitelji, učenci, nasilje, verbalno nasilje, magistrska dela
Published in DKUM: 11.11.2022; Views: 516; Downloads: 111
.pdf Full text (1,39 MB)

4.
Razlike v odnosu do športa in poučevanja športa med športno bolj in manj aktivnimi učitelji razrednega pouka : magistrsko delo
Maruša Leskovšek, 2022, master's thesis

Abstract: Namen raziskave je bil ugotoviti razlike v odnosu do športa in poučevanja športa med športno bolj in manj aktivnimi učitelji razrednega pouka ter povezavo med odnosom do lastne športne aktivnosti in odnosom do poučevanja predmeta šport pri razrednih učiteljih. V raziskavo je bilo vključenih 164 učiteljev razrednega pouka iz različnih osnovnih šol po Sloveniji. Podatke za raziskavo smo pridobili s pomočjo ankete in jih obdelali v računalniškem programu SPSS Statistic 22. V raziskavi sta bili uporabljeni deskriptivna in kavzalno-neeksperimentalna metoda. Rezultati raziskave so pokazali, da obstajajo v odnosu do športa in poučevanja športa med športno bolj in manj aktivnimi učitelji razrednega pouka tako razlike kot podobnosti. Glede vzroka in motiva za ukvarjanje s športno aktivnostjo med športno bolj in manj aktivnimi učitelji večjih razlik ni bilo zaznati. Rezultati so pokazali tudi, da športno bolj aktivni učitelji pripisujejo športni aktivnosti večji pomen kot športno manj aktivni. Pri spodbujanju drugih oseb k športni aktivnosti, pri pogostosti spremljanja športnih dogodkov in dojemanju dosežkov slovenskih vrhunskih športnikov pa razlike med skupinama niso statistično značilne.
Keywords: športno bolj in manj aktivni učitelji razrednega pouka, športna aktivnost, poučevanje predmeta šport
Published in DKUM: 14.10.2022; Views: 309; Downloads: 93
.pdf Full text (1,44 MB)

5.
Osnovnošolski učitelji o sodelovanju s starši učencev z učnimi težavami : magistrsko delo
Eva Mavrič, 2022, master's thesis

Abstract: Učne težave oziroma učenci z učnimi težavami predstavljajo skupino učencev, ki zahtevajo posebno pozornost in obravnavo. Gre za zelo raznolik pojav, saj se za istimi učnimi težavami skrivajo različni vzroki. Učne težave se razprostirajo na kontinuumu od lažjih do težjih, od preprostih do kompleksnih, od kratkotrajnih do tistih, ki so vezane na čas šolanja ali trajajo celo življenje. Učenci z učnimi težavami imajo pri učenju večje težave kot večina njihovih vrstnikov, zato je za optimalni napredek in pomoč učencem z učnimi težavami nujno sodelovanje med učitelji ter starši. Sodelovanje med učitelji in starši kljub morebitnim oviram, s katerimi se pri tem srečujejo, prinaša veliko prednosti za vse vpletene (starše, učence, učitelje in ostale strokovne delavce). Učenci, čigar starši in učitelji dobro sodelujejo, dosegajo boljši učni uspeh, imajo višje cilje, so bolj motivirani za šolsko delo, samozavestnejši, imajo višjo samopodobo, redno obiskujejo pouk, so odgovornejši idr. Namen magistrskega dela je bil ugotoviti pogled osnovnošolskih učiteljev na sodelovanje s starši učencev z učnimi težavami; kako pogosto sodelujejo z njimi, kako ocenjujejo pogostost sodelovanja, katere oblike sodelovanja uporabljajo, s katerimi ovirami se pri tem srečujejo in kako ocenjujejo svojo kompetentnost za sodelovanje z njimi. V raziskavi je sodelovalo 343 osnovnošolskih učiteljev. Rezultati so pokazali, da učitelji s starši učencev z učnimi težavami sodelujejo pogosto in svojo pogostost sodelovanja ocenjujejo kot zadostno. Učitelji so navajali več različnih oblik sodelovanja in ovir, s katerimi se pri sodelovanju srečujejo, pri čemer pa je najpogostejša oblika sodelovanja dopisovanje s pomočjo elektronske pošte. Pri sodelovanju se učitelji srečujejo z ovirami, kot so nerealna pričakovanja staršev glede učnih zmožnosti njihovega otroka, preobremenjenost in pomanjkanje časa staršev ter učiteljev itd. Skoraj polovica osnovnošolskih učiteljev se čuti kompetentne za sodelovanje s starši učencev z učnimi težavami.  
Keywords: Učne težave, učenci, sodelovanje, učitelji, starši, osnovna šola
Published in DKUM: 16.09.2022; Views: 506; Downloads: 225
.pdf Full text (1,87 MB)

6.
Izvajanje glasbeno-didaktičnih iger pri glasbeni umetnosti v osnovni šoli : magistrska naloga
Laura Menard, 2022, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu smo želeli raziskati pogostost uporabe glasbenih didaktičnih iger (GDI) v vseh triadah osnovnih šol po Sloveniji. Zanimalo nas je, kaj vse vpliva na pogostost uporabe GDI pri pouku glasbene umetnosti, katere so najpogostejše ovire in izzivi pri načrtovanju in izvajanju le-teh in katerim ciljem učitelji sledijo z izvajanjem GDI. Ugotovili smo, da se učitelji največkrat ne počutijo dovolj kompetentni za izvajanje GDI, da GDI v času pouka glasbene umetnosti uporabljajo pogosto, kot vir literature največkrat uporabijo učbenike za glasbeno umetnost in pri načrtovanju GDI najpogosteje sledijo razvoju ritmičnega in melodičnega posluha.
Keywords: glasbene didaktične igre, glasbena umetnost, načrtovanje učnega procesa, učitelji
Published in DKUM: 16.09.2022; Views: 209; Downloads: 78
.pdf Full text (930,98 KB)

7.
Evolutionary content knowledge, religiosity and educational background of Slovene preschool and primary school pre-service teachers
Gregor Torkar, Andrej Šorgo, 2020, original scientific article

Abstract: Evolution by natural selection is the fundamental backbone of the life sciences. Therefore, it is important for teacher education programs to ensure graduates possess a strong knowledge of evolution in order to teach at all levels of biology education. The main aim was to investigate the impacts of the Slovene pre-service preschool and primary school teachers' religiosity and educational background on their evolutionary content knowledge. In the present study, understanding of five evolutionary topics, religiosity and educational background of 269 students was studied. Results show that students have a very poor understanding of evolution. They very often use teleological reasoning. Although many pieces of research have shown that religiosity can be in conflict with evolutionary theory, our findings show that religiosity does not significantly correlate with evolutionary knowledge nor to the educational background of students. However, for students' understanding of evolution, it is important how many years of biology lessons they had in secondary school. This should be better taken into account by educational policymakers because evolutionary principles are becoming increasingly relevant in medicine, agriculture and other socio-scientific topics.
Keywords: vzgoja in izobraževanje, bodoči učitelji, religija, Slovenija, educational background, evolution knowledge, pre-service teachers, religion, Slovenia
Published in DKUM: 02.09.2022; Views: 253; Downloads: 11
URL Link to full text

8.
Dejavniki, ki vplivajo na obiskovanje glasbene šole.
Vesna Doblekar, 2022, master's thesis

Abstract: Glasba vpliva na telesni in duševni razvoj človeka že v prenatalnem obdobju in prvih letih življenja. V tem obdobju je najpogostejša glasbena aktivnost poslušanje, kasneje pa tudi petje, zato v zgodnjem otroštvu skušamo otrokom omogočiti čim pogostejši stik z glasbo, ki hkrati omogoča razvoj občutljivosti do glasbe. Številne znanstvene raziskave so pokazale pozitiven vpliv glasbene vzgoje v okviru otrokovega celostnega razvoja. Pri tem na glasbeni razvoj, poleg dednih potencialov, vplivajo različni dejavniki. Obiskovanje glasbene šole, v katerih je poudarjen glasbeni razvoj, je tako odvisen od družine, vrstnikov, učiteljev in okolja, v katerem otrok odrašča. V sklopu magistrskega dela smo izvedli raziskavo, s katero smo želeli preučiti razloge staršev za vpis otrok v glasbeno šolo, odkriti dejavnike, ki so v največji meri vplivali na odločitev učencev pri izbiri določenega instrumenta, in odnos učencev do obiskovanja glasbene šole.
Keywords: glasbena šola, družina, okolje, vrstniki, učitelji glasbenih šol
Published in DKUM: 20.07.2022; Views: 273; Downloads: 40
.pdf Full text (904,52 KB)

9.
Konflikti med učitelji in starši ter njihovo reševanje
Urška Himelrajh, 2022, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu z naslovom Konflikti med učitelji in starši ter njihovo reševanje je v teoretičnem delu predstavljena komunikacija, ki je temelj dobrega medsebojnega odnosa med učitelji in starši, lahko pa vodi tudi v konflikta med njimi. V nadaljevanju teoretičnega dela je podrobneje predstavljen konflikt z vidika nastanka in reševanja, s podanimi usmeritvami in z apliciranjem na področju sodelovanja med šolo in starši. V empiričnem delu magistrske naloge smo predstavili rezultate raziskave, ki je temeljila na polstrukturiranih intervjujih z razrednimi učitelji osnovnih šol iz različnih regij Slovenije. Intervjuvanih je bilo 10 učiteljev različnih starostnih skupin, ki poučujejo v 1. ali 2. triadi. Ugotovili smo, da učitelji konflikt dojemajo negativno, in sicer kot nesoglasje, nasprotovanje, nestrinjanje, neusklajenost v stališčih in interesih sogovornikov. Konflikti so skoraj enako pogosto prisotni tako v 1. kot v 2. triadi osnovne šole. Najpogostejša tematika za nastanek konflikta so šolske ocene, sledi tematika starševske vzgoje učencev ter vedenje in odnos učencev v procesu vzgoje in izobraževanja. Razlik v pogostosti konflikta med učitelji in starši glede na starost učiteljev nismo ugotovili.
Keywords: komunikacija, konflikti, starši, učitelji, reševanje konfliktov
Published in DKUM: 20.07.2022; Views: 439; Downloads: 120
.pdf Full text (1,72 MB)

10.
Stališča učiteljev do vključevanja staršev v pouk spoznavanja okolja : magistrsko delo
Patricija Krlej, 2022, master's thesis

Abstract: Z magistrskim delom smo želeli raziskati stališča učiteljev do vključevanja staršev v pouk spoznavanja okolja. V teoretičnem delu smo proučili oblike sodelovanja učiteljev s starši, opredelili pouk spoznavanja okolja, izkustveno učenje, pouk zunaj učilnice in ekskurzijo. Namen empiričnega dela je bil ugotoviti, kakšna so stališča učiteljev 3. razreda iz mestnih in podeželskih šol do vključevanja staršev v pouk spoznavanja okolja v podravski regiji. V ta namen smo anketirali 102 učitelja iz podravske regije. Nadaljnja analiza je pokazala, da je večina učiteljev pripravljena sodelovati s starši pri pouku spoznavanja okolja, še posebej pa bi jih radi več vključili v vzgojno-izobraževalni proces ter v načrtovanje in izvedbo strokovnih ekskurzij, za kar pa menijo, da so tudi dovolj usposobljeni, da lahko vodijo take oblike dela.
Keywords: stališča učiteljev, vključevanje staršev, predmet spoznavanje okolja, učitelji 3. razreda
Published in DKUM: 13.06.2022; Views: 313; Downloads: 50
.pdf Full text (1,58 MB)

Search done in 0.18 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica