| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 20
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Preživljanje prostega časa prebivalcev občine Polzela
Jana Gominšek, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Prosti čas je in postaja vse bolj pomembna vrednota v Življenju. Kako posameznik preživlja svoj prosti čas, pokaže kakovost njegovega življenja. Ni pa vse odvisno od količine prostega časa in finančnih sredstev, ki jih posameznik vlaga v prostočasne dejavnosti. Zelo pomembna je ponudba prostočasnih dejavnosti, ki jih imamo v bližnji okolici doma. Široka ponudba rekreacije, kulturnih prireditev, srečanj, organiziranje delavnic, krožkov je pogoj za privlačno bivanjsko okolje in posledično tudi rast števila prebivalcev s priseljevanjem iz drugih geografskih območij. V diplomskem delu so s pomočjo literature predstavljene osnovne značilnosti turizma v občini Polzela ter naravno in družbenogeografske značilnosti občine Polzela. Z anketnim vprašalnikom smo ugotavljali, koliko prostega časa imajo prebivalci občine Polzela, na kakšen način ga preživljajo in kako so zadovoljni s ponudbo prostočasnih dejavnosti v občini Polzela.
Keywords: Prosti čas, geografija turizma, občina Polzela, turistična ponudba, rekreacija
Published: 27.07.2016; Views: 1230; Downloads: 103
.pdf Full text (4,32 MB)

2.
Turizem občine Luče
Andreja Kladnik, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Turizem je pomembna gospodarska panoga, ki ima v Sloveniji in s tem v posameznih regijah ter občinah vedno večji pomen. Turizem je tudi v občini Luče pomemben dejavnik gospodarskega razvoja. Z razvojem in razširitvijo turistične ponudbe postaja občina Luče v zadnjih letih turističen kraj, zanimiv tako za domače kot tuje goste, katerih število se iz leta v leto povečuje. Turistična dejavnost ima v občini dolgoletno tradicijo, vendar pa ima to območje še številne, neizrabljene možnosti pri nadaljnjem razvoju. V diplomskem delu so s pomočjo literature predstavljene osnovne značilnosti turizma na podeželju in glavne naravno- in družbenogeografske značilnosti občine. Podrobneje je predstavljena turistična ponudba – področje naravnih in kulturnih znamenitosti, pomen prireditev, področje aktivnosti in rekreacije ter etnološke in kulinarične ponudbe, ki so zanimive in privlačne za turista. Analizirani so statistični podatki turističnega obiska in grafično prikazane naravne in družbene znamenitosti ter nastanitvene zmogljivosti v občini Luče. Za popestritev in dopolnitev ponudbe sem oblikovala štiri predloge, in sicer vodno pot, jamski treking v Snežni jami in adrenalinski vikend paket ter podala predlog za ekološko turistično kmetijo, ki je v občini Luče, kljub vsem možnostim, še ni. S pomočjo analize SWOT sem predstavila prednosti in slabosti ter priložnosti in nevarnosti razvoja turizma v Lučah.
Keywords: Geografija turizma, podeželski turizem, turistični potencial, turistična ponudba, trajnostni in sonaravni turizem, občina Luče.
Published: 23.06.2016; Views: 1048; Downloads: 169
.pdf Full text (6,31 MB)

3.
Možnosti turističnega razvoja v Občini Miklavž na Dravskem polju
Aleksandra Petković, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga obravnava možnosti turističnega razvoja v Občini Miklavž na Dravskem polju. Turizem je danes pomembna gospodarska dejavnost. Vedno več ljudi išče alternativo množičnemu turizmu, v ospredje prihaja trajnostni, zeleni turizem. Tukaj lahko svoje priložnosti iščejo male občine na podeželju, a vseeno dovolj blizu velikih mest. Ena izmed takšnih je Občina Miklavž na Dravskem polju. Ima nekaj kulturnih in naravnih znamenitosti, veliko gozdnih površin, ugodno prometno lego in zaledje večjih turističnih centrov. Vse to ji daje možnosti za razvijanje turistične dejavnosti. S pomočjo virov in literature, raziskovanjem in terenskim delom so v nalogi predstavljene naravne in kulturne znamenitosti, športna ponudba, društvena dejavnost, delovanje Turističnega društva Miklavž na Dravskem polju in pomembne prireditve. Na podlagi preučitve trendov v turizmu in opravljene SWOT-analize so podani lastni predlogi za razvoj turizma v občini. Izpostavljeni so: športno-rekreacijski turizem, ekoturizem in izletniški turizem.
Keywords: Geografija turizma, turizem, Občina Miklavž na Dravskem polju, turistična ponudba, turistični razvoj
Published: 27.05.2016; Views: 893; Downloads: 128
.pdf Full text (21,46 MB)

4.
MOŽNOSTI RAZVOJA TURIZMA NA OBMOČJU KRAJEVNIH SKUPNOSTI LOČE, ŽIČE IN ŠPITALIČ V OBČINI SLOVENSKE KONJICE
Jasmina Paj, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Turizem je v današnjih časih ena izmed prevladujočih panog gospodarstva. Njegov razvoj posredno in neposredno vpliva na posamezno območje, kraj oz. na krajevno skupnost. Turistična infrastruktura in superstruktura sooblikujeta naravo in okolje, turisti pa vplivajo na razvoj kraja in lokalnih prebivalcev, saj se ti zaradi turističnih obiskov izobražujejo, povezujejo in kot skupnost rastejo. Prav tako turizem posredno vpliva tudi na krepitev in rast naravne in kulturne dediščine. Diplomsko delo z naslovom »Možnosti razvoja turizma na območju krajevnih skupnosti Loče, Žiče in Špitalič v občini Slovenske Konjice« opredeljuje obstoječo turistično ponudbo obravnavanega območja z navedenimi in opisanimi vsemi pomembnejšimi naravnimi in kulturnimi znamenitostmi ter tudi turistično infrastrukturo in superstrukturo. V diplomskem delu prikazujemo krajevne skupnosti v luči turističnega razvoja kot ene izmed oblik razvojnih možnosti vseh dotičnih krajevnih skupnosti. Hkrati proučujemo fizične in družbeno geografske značilnosti območja in njihov vpliv na razvoj turizma, možnosti razvoja različnih vrst turizma in vpliv turizma na lokalno okolje in prebivalstvo. Turizem v KS Loče, Žiče in Špitalič trenutno še nima izrazito vidne vloge in tod tako sodi med manj donosne gospodarske panoge. Območje je bogato z neokrnjeno naravo, kulturno in zgodovinsko dediščino, vinotoči ter kmečkimi turizmi, zato ima vse pogoje za nadaljnji, pestrejši razvoj turizma. Na podlagi teh danosti se je v preteklosti že razvilo nekaj turističnih točk, ki danes lahko predstavljajo jedro nadaljnjega razvoja. Glavna turistična atrakcija je samostan Žička kartuzija, pa tudi druge manjše turistične točke danes »živijo« predvsem zaradi angažmaja lokalnih društev in slonijo na tako imenovanem medkrajevnem enodnevnem turizmu. Območje premore kar nekaj izletniških in turističnih kmetij, ki goste predvsem kulinarično razvajajo in se večinoma nahajajo ob Podpohorski vinsko-turistični cesti. Za nadaljnji razvoj turizma na tem območju bi morali dodatno razvijati prenočitveni turizem, saj precejšnje število naravnih in kulturnozgodovinskih znamenitosti potencialnim turistom omogoča večdnevne izlete. Za zaokroževanje le-teh pa je potrebno predvsem globlje in bolj celovito povezovanje medkrajevnih turističnih in ostalih društev, ki so tod gonilo turističnega razvoja, pa tudi povezovanje na medobčinski ravni. Dodatno bi bilo potrebno urediti tudi pohodniške in kolesarske poti, saj bi tako lahko turistom ponudili aktivno preživljanje prostega časa in ogled znamenitosti na drugačen, bolj zdrav način. Celotno turistično ponudbo bi bilo potrebno turistom bolje predstaviti in približati, predvsem z raznovrstnimi inovativnimi marketinškimi pristopi v obliki različnih aktivnosti (prireditve, sejmi, turistične tržnice, aktivno počitnikovanje, odkrivanje krajevne naravne in kulturne dediščine …). Dolgoročno gledano je razvoj turizma na območju podeželskih krajevnih skupnosti vsekakor pozitiven proces, ki bi pripomogel k razvoju območja, a seveda le v primeru sonaravne in trajnostno naravnane turistične dejavnosti.
Keywords: turistični razvoj, turistična ponudba, geografija turizma, krajevne skupnosti Loče, Žiče in Špitalič, izletniški turizem, turistične kmetije, naravna in kulturna dediščina
Published: 27.10.2015; Views: 1523; Downloads: 256
.pdf Full text (11,10 MB)

5.
Možnosti razvoja Rogle na Pohorju z vidika primernosti pokrajine za rekreacijo
Uroš Horvat, 1991, published scientific conference contribution

Abstract: Prispevek predstavlja v prvem delu osnovna izhodišča in značilnosti metode vrednotenja primernosti pokrajine za rekreacijo, v drugem delu pa rezultate vrednotenja primernosti Rogle na Pohorju za izbrane rekreacijske aktivnosti in iz tega izhajajoče možnosti nadaljnjega razvoja.
Keywords: geografija, turistična geografija, Pohorje, Rogla, rekreacija
Published: 10.07.2015; Views: 636; Downloads: 100
URL Link to full text

6.
Destinacijski menedžment na primeru Mirnske doline
Petra Florjančič, 2010, master's thesis

Keywords: Slovenija, turizem, turistična geografija, management, case study, razvoj, organizacija, trženje
Published: 10.07.2015; Views: 676; Downloads: 54
URL Link to full text
This document has many files! More...

7.
Imidž i ugled Crne Gore kao turističke destinacije
Anita Sjekloća, 2003, master's thesis

Keywords: Črna gora, turizem, turistična geografija, image, analiza
Published: 10.07.2015; Views: 618; Downloads: 78
URL Link to full text
This document has many files! More...

8.
Turizem občine Lenart
Natalija Ludvik, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Turizem je gospodarska dejavnost, v katero se vključuje zelo širok krog dejavnosti, s čimer se povečujejo gospodarske koristi, pospešuje regionalni razvoj, povečuje vrednost naravnih vrednot in kulturne dediščine ter omogoča povečevanje družbene koristi. Diplomsko delo predstavlja turistično ponudbo v občini Lenart in predlaga možnost razvoja turizma kot gospodarske dejavnosti. Občina Lenart je danes večinoma turistično zanimiva samo za domače izletniške turiste in nima razvite turistične ponudbe, privlačne tujim obiskovalcem. S pomočjo literature in virov sem predstavila značilnosti različnih vrst turizma, ki se pojavljajo na omenjenem območju, predstavila obstoječo turistično ponudbo in analizirala prednosti in slabosti območja ter s turizmom pogojene nevarnosti in priložnosti. Nanizala sem tudi osnovne naravne in družbeno-geografske značilnosti občine, saj so le-te osnova za razvoj turistične dejavnosti in turistične ponudbe. Z analizo statističnih podatkov sem pregledala turistični promet v občini. Anketni vprašalnik je služil za prikaz zadovoljstva krajanov s turistično ponudbo v občini z njihovimi mnenji in predlogi o turizmu v občini nasploh. Pri izdelavi diplomskega dela je bila uporabljena obstoječa literatura in obdelani statistični podatki. Učinki turizma niso samo kratkoročni, kažejo se tudi dolgoročno z razvojem terciarnih in drugih s turizmom povezanih dejavnosti.
Keywords: Ključne besede: Geografija turizma, turistični razvoj, občina Lenart, turistična ponudba, turistična infrastruktura, potenciali.
Published: 28.02.2014; Views: 1885; Downloads: 294
.pdf Full text (2,43 MB)

9.
TURIZEM V OBČINI HOČE SLIVNICA
Nataša Kraner, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Na območju občine Hoče–Slivnica je bila v preteklosti razvita predvsem kmetijska dejavnost. Danes prihajajo v ospredje nove dejavnosti, med njimi tudi turizem. Turizem pospešuje regionalni razvoj ter povečuje vrednost naravne in kulturne dediščine. Za razvoj turizma je pomembna predvsem izgradnja apartmajskega naselja Bolfenk, ki je poleg številnih koč in počitniških ter mladinskih domov omogočila dodatne nočitvene kapacitete. Diplomsko delo predstavlja razvoj turizma v občini Hoče–Slivnica. Veliko je naravne in kulturne dediščine, ki krasijo občino ter privabljajo turiste. Številne gozdne poti po Pohorju omogočajo sprostitev v naravi in aktivno preživljanje dopustovanja. Navsezadnje vodi glavna pot do smučarskega središča Bellevue in Areh skozi občino Hoče–Slivnica. Predstavila sem vse turistično pomembne naravne in kulturne znamenitosti, značilnosti turizma, dejavnosti društev in prireditve. Z analizo statističnih podatkov sem pregledala turistični promet v občini. Z anketnim vprašalnikom so predstavljene ugotovitve o motivih in zadovoljstvu turističnih obiskovalcev apartmajskega naselja Bolfenk na Pohorju.
Keywords: geografija turizma, občina Hoče–Slivnica, turistična ponudba, turistična infrastruktura, značilnosti turistov
Published: 08.07.2013; Views: 2263; Downloads: 387
.pdf Full text (5,24 MB)

10.
Search done in 0.18 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica