| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 24
First pagePrevious page123Next pageLast page
1.
TDK-trikotniki : na študijskem programu Predmetni učitelj
Sabina Boršić, 2023, master's thesis

Abstract: Najprej narišemo Vectenovo konfiguracijo: nad stranicami poljubnega trikotnika $ABC$ navzven načrtamo kvadrate $AUVB$, $BWXC$ in $ACYZ$. Premice $XY$, $UZ$ in $VW$ predstavljajo nosilke stranic trikotnika $A'B'C'$, ki ga imenujemo trikotnik, ki se dotika kvadratov trikotnika $ABC$ oz. TDK-trikotnik trikotnika $ABC$. S ponovitvijo konstrukcije TDK-trikotnika na trikotniku $A'B'C'$ dobimo t. i. drugi TDK-trikotnik $A''B''C''$ trikotnika $ABC$. V magistrskem delu obravnavamo podobnost osnovnega in prvega oz. drugega TDK-trikotnika. Trikotnik $ABC$ in njegov TDK-trikotnik $A'B'C'$ sta podobna, ko je osnovni trikotnik enakostraničen ali ko oglišče $C$ leži na enem izmed dveh točno določenih krožnih lokov nad stranico $AB$, pri čemer dve izmed možnosti predstavljata pravokotni trikotnik $ABC$ s katetama v razmerju $\sqrt{2}:1$. Trikotnik $ABC$ in njegov drugi TDK-trikotnik $A''B''C''$ sta vedno podobna. Izkaže se, da velja še več, in sicer da sta homotetična. Pristop k delu v glavnini temelji na podlagi elementarne geometrije, analitične geometrije ter na uporabi vektorjev in izometrij. Podana sta tudi dva dokaza, v katerih so za matematično sredstvo uporabljena kompleksna števila.
Keywords: TDK-trikotnik, 2TDK-trikotnik, podobnost, homotetičnost, kompleksna števila, Vectenova konfiguracija
Published in DKUM: 06.07.2023; Views: 414; Downloads: 24
.pdf Full text (1,05 MB)

2.
Razvoj športne kariere v tenisu: primerjava pričakovanj mladih teniških igralcev, njihovih staršev in trenerjev : diplomsko delo
Timotej Kričej, 2022, undergraduate thesis

Abstract: Ker živimo izjemno hiter tempo življenja, se vse bolj pojavlja problem, da otroci svoj prosti čas preživijo v stanovanju ali v hiši ob gledanju ali uporabi elektronskih naprav. Prav zaradi tega starši stremijo k temu, da otroke vpisujejo v različne športne dejavnosti. V današnjem času starši tudi vse pogosteje pričakujejo, da so njihovi otroci kar se da popolni in tako nehote izvajajo pritisk nanje (Tušak idr., 2009, str. 113–116). Cilj diplomskega dela je bil ugotoviti, kakšne želje in ambicije imajo glede razvoja športnikove kariere športnik sam, njegovi starši in njegov trener. Zanimalo nas je, kakšna je skladnost želja in pričakovanj vseh treh navedenih deležnikov. Želeli smo tudi ugotoviti, ali ima (ne)skladnost želja in pričakovanj vseh treh deležnikov kakšne učinke na športnika in njegov razvoj. S pomočjo ankete smo pridobili različne rezultate. Ugotovili smo, da 58,33 % otrok meni, da lahko nekoč postanejo športniki. 62 % staršev je prepričanih, da lahko njihov otrok nekoč postane profesionalni športnik. Prav tako je večina trenerjev prepričanih, da ima športnik, ki ga trenirajo, majhne do srednje možnosti, da nekoč postane profesionalni športnik. Smo pa tekom anketiranja ugotovili, da večina športnikov podporo svojih staršev in trenerjev ocenjuje kot ustrezno.
Keywords: tenis, podpora, otroci, starši, trenerji, športni trikotnik.
Published in DKUM: 13.10.2022; Views: 317; Downloads: 25
.pdf Full text (1,92 MB)

3.
Arhitekturna zasnova regionalnega prireditvenega centra v prometnem vozlišču v Mariboru : magistrsko delo
Nejc Gonza, 2022, master's thesis

Abstract: Prometna infrastruktura v sodobnem načinu življenja predstavlja ključno komponento racionalne rabe časa. Dobro infrastrukturno izhodišče dviguje pomembnost in vrednost območij. Dodano vrednost takšnim območjem predstavlja pravilno izbran javni program, ki prostor bogati in dopolnjuje prostorsko pestrost. Problematika takšnih območij je v (pre)velikem potencialu, ki ga prostor nudi. Cena, različne regulacije, pogoji in omejitve so ključni dejavniki, ki odvrnejo investitorje. Zaradi tega območja z neomejenim mestotvornim potencialom ostajajo prazna. V magistrski nalogi smo raziskali eno izmed takšnih območij v Mariboru. To je železniški trikotnik, ki zaradi svojih izjemnih infrastrukturnih danosti in bližine starega mestnega jedra ponuja območje z izjemnim obogatitvenim in povezovalnim potencialom, saj s pravilno izbiro programa poveže odrezano mestno četrt Pobrežje s starim mestnim jedrom. V projektnem delu naloge smo na tem območju zasnovali prireditveni center.
Keywords: prireditveni center, prometno vozlišče, sejmišče, železniški trikotnik, železniško postajališče, produkcijska hiša, pokrajinski arhiv, nadzor železniškega prometa, Maribor
Published in DKUM: 15.04.2022; Views: 694; Downloads: 260
.pdf Full text (75,44 MB)

4.
Pakirna barvanja nekaterih razredov grafov z rekurzivno strukturo : doktorska disertacija
Jasmina Ferme, 2022, doctoral dissertation

Abstract: V doktorski disertaciji obravnavamo pakirna barvanja grafov. Ta predstavljajo eno izmed zelo raziskovanih variacij barvanj grafov. Doktorska disertacija je sestavljena iz treh delov, v sklopu katerih predstavimo rešitve različnih problemov v zvezi s pakirnimi barvanji. Omenjene probleme povezuje dejstvo, da pri njihovi obravnavi nastopajo grafi z rekurzivno strukturo. Ti predstavljajo temelj danega odprtega vprašanja, rešitev slednjega ali pa je njihova rekurzivna zgradba pomembno sredstvo pri dokazovanju spoznanj. V prvem delu disertacije predstavimo neskončno družino podkubičnih grafov z neomejenim pakirnim kromatičnim številom. Dodatna lastnost omenjene družine grafov je njena rekurzivna zgradba. S predstavitvijo omenjene družine grafov dopolnimo rešitev več let odprtega vprašanja glede omejenosti pakirnega kromatičnega števila v družini podkubičnih grafov. V drugem delu disertacije določamo pakirna kromatična števila (oziroma meje zanje) grafov tipa Sierpińskega, ki sodijo med najbolj znane razrede grafov z rekurzivno oziroma fraktalno strukturo. Omejimo se na obravnavo grafov Sierpińskega, posplošenih grafov Sierpińskega ter trikotnikov Sierpińskega. Zadnji del doktorske disertacije namenjamo obravnavi grafov, ki so kritični za pakirno kromatično število. Med drugim podamo karakterizacije pakirno kromatično kritičnih grafov z majhnimi pakirnimi kromatičnimi števili ter obravnavamo pakirno kromatično kritične bločne grafe.
Keywords: Barvanje, pakirno barvanje, pakirno kromatično število, kubični graf, graf Sierpińskega, trikotnik Sierpińskega, kritičen graf, pakirno kromatično-vozliščno kritičen graf, pakirno kromatično kritičen graf
Published in DKUM: 07.04.2022; Views: 800; Downloads: 55
.pdf Full text (694,86 KB)

5.
Evalvacija i-učbenika za matematiko v osnovni šoli: trikotnik v 7. razredu
Nejc Podplatnik, 2018, master's thesis

Abstract: Učitelji matematike se vsakodnevno srečujejo z željo po boljšem uspehu in znanju učencev. V sodobnem svetu se ta želja mnogokrat prekriva s pridobivanjem informacij. Uspešno pridobivanje informacij pa omogoča sodobna informacijsko-komunikacijska tehnologija. Tehnološki dosežki so tako na najrazličnejše načine vstopili v vzgojno-izobraževalni sistem. Uporaba računalnikov, diaprojektorjev, tabličnih računalnikov in podobnega je v različnih sodobno opremljenih šolah del vsakdana. V naši raziskavi smo zato želeli preveriti uporabnost ene izmed sodobnih tehnoloških orodij po imenu interaktivni učbenik. Tak učbenik nam omogoča interakcijo med učencem in učbenikom ter daje učencu povratno informacijo o napredku. Hkrati smo želeli s tem preveriti, ali različni učni stili učencev i-učbenik različno dojemajo oziroma ali vsem učnim stilom pomaga enako dobro do višjih kognitivnih spoznanj. Za namene našega pedagoškega eksperimenta smo učence poučevali v dveh skupinah, in sicer v kontrolni in eksperimentalni skupini. Eksperimentalna skupina je uporabljala tehnologijo i-učbenika, medtem ko je kontrolna skupina uporabljala tradicionalni učbenik. Skupini sta bili po vseh statističnih analizah enakovredni in rezultati so pokazali, da med njima pri finalnem testu ni prišlo do statistično pomembnih razlik. Ugotovili pa smo, da so bili ob uporabi i-učbenika statistično pomembno boljši učenci, ki so se opredelili kot učenci, ki jim je bližje vizualni učni stil.
Keywords: informacijsko-komunikacijska tehnologija, učni stili, interaktivnost, e-učbenik, i-učbenik, aplet, trikotnik, geometrija, pedagoški eksperiment
Published in DKUM: 20.11.2018; Views: 1067; Downloads: 73
.pdf Full text (1,79 MB)

6.
Obravnava Pascalove matrike z generirajočimi funkcijami
Maja Garbas, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je proučevana Pascalova matrika s pomočjo generirajočih funkcij.Prvo poglavje predstavi pojem matrika in njene zakonitosti ter računske operacije med matrikami. V drugem poglavju je opisana Pascalova matrika in nekatere njenepotence. Ta ima zelo elegantno podobo in lahko vodi do nekaterih presenetljivih rezultatov, saj predstavlja Pascalov trikotnik, ki je med najbolj slavnimi številskimi zaporedji ter je poln vzorcev. V naslednjih poglavjih pa so predstavljene generirajoče funkcije Pascalove matrike in njihove lastnosti.
Keywords: Pascalov trikotnik, Pascalova matrika, eksponentna generirajoča funkcija, osnovna generirajoča funkcija, Pascalova matrika z dodano identiteto
Published in DKUM: 12.09.2016; Views: 1129; Downloads: 91
.pdf Full text (1,17 MB)

7.
Diagonalni trikotnik konveksnega štirikotnika
Tadeja Sever, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Predmet obravnave diplomskega dela je diagonalni trikotnik OPR poljubnega konveksnega štirikotnika ABCD. Ugotovili bomo, kakšna je ploščina trikotnika in rešili uvodni problem. V nadaljevanju se bomo osredotočili na diagonalni trikotnik tetivnega štirikotnika. Predstavili bomo nekaj značilnosti tetivnih štirikotnikov, s katerimi bomo izpeljali formulo za ploščino diagonalnega trikotnika tetivnega štirikotnika v odvisnosti od njegovih stranic. Na koncu bomo predstavili še zanimiv odnos med tetivnemu štirikotniku očrtano krožnico in diagonalnim trikotnikom tega štirikotnika. Dokazali bomo, da je glede na to krožnico omenjeni trikotnik sebipolaren.
Keywords: diagonalni trikotnik, konveksni štirikotnik, ploščina, tetiven štirikotnik, Miquelova točka, inverzija, polarnost, sebipolaren trikotnik
Published in DKUM: 12.05.2016; Views: 1387; Downloads: 133
.pdf Full text (2,74 MB)

8.
Ugotavljanje praga zaznavanja razlik v jabolčnem soku z metodo senzoričnega trikotnika
Laura Lepej, 2015, bachelor thesis/paper

Abstract: V januarju in februarju 2015 smo z metodo senzoričnega trikotnika ugotavljali prag zaznavanja razlik v jabolčnem soku sorte 'Jonagold'. Preizkus v iskanju »vsiljivca« smo opravili z osnovnošolskimi otroki, študenti in odraslimi. Za prvi trikotnik smo jabolčni sok razredčili z vodo na 85 %, za drugega na 70 %, za tretji trikotnik smo dodali citronsko kislino v odmerku 0,9 g/L in za četrti citronsko kislino v odmerku 1,35 g/L. Vzorce smo nalili v oštevilčene kozarce po določenih zaporedjih. Dokazali smo, da so bile razlike v vseh štirih trikotnikih zaznavne. Pri prepoznavanju vsiljivca so bili v prvih treh trikotnikih odrasli uspešnejši od otrok in študentov. Pri razredčitvah z vodo so vsi preskuševalci lažje prepoznali vsiljivca pri večji razredčitvi. Pri dodatkih citronske kisline pa je več preskuševalcev prepoznalo vsiljivca pri manjšem dodatku kisline. Na splošno so vsiljivca največkrat prepoznali odrasli preskuševalci, glede na spol pa deklice v skupini osnovnošolskih otrok.
Keywords: jabolčni sok, senzorično ocenjevanje, senzorični trikotnik, prag zaznavanja okusa, citronska kislina
Published in DKUM: 28.09.2015; Views: 1318; Downloads: 181
.pdf Full text (890,63 KB)

9.
RAZVOJ GRAFOMOTORIKE PREDŠOLSKIH OTROK
Janja Koštomaj, 2015, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu obravnavamo razvoj grafomotorike pri predšolskih otrocih. Grafomotorične dejavnosti so zelo pomembne že v predšolskem obdobju, saj si s tem otroci razvijajo spretnosti, ki so kasneje zelo pomembne pri pisanju in samem razvoju grafomotorike. O grafomotoričnih spretnostih lahko govorimo že v starosti dveh let, ko otrok ugotovi, da pisalo pušča sled in se s tem prične obdobje čečkanja. Kasneje pa začne posnemati določene oblike. V prvem delu diplomskega dela je opredeljeno področje motorike in grafomotorike. Predstavljena je otroška risba in njen razvoj. Eno izmed poglavij je namenjeno risanju kroga, ki je pomembno kasneje pri empiričnem delu. Opredeljen je pojem zgodnja pismenost in predstavljena je teorija mišljenja Jeana Piageta. V empiričnem delu smo raziskovali in iskali odgovore na vprašanja, ki smo si jih na začetku zastavili. Zanimalo nas je, kako otroci napredujejo v razvoju sposobnosti pri risanju naslednjih likov: krog, kvadrat in trikotnik ter kako se s tem razvijajo njihove grafomotorične spretnosti. Otrokovo napredovanje bi moralo biti opazno zaradi doslednega izvajanja vnaprej pripravljenih načrtovanih dejavnosti. Izvedena je bila spremljava dela v obdobju enega meseca na podlagi kontrolne in eksperimentalne skupine. V tem času lahko govorimo o napredovanju otrok. Otroke smo vrednotili glede na sposobnosti risanja kroga, kvadrata in trikotnika, na začetku in na koncu raziskovalnega obdobja v obeh skupinah. Opazovali smo tudi držo pisala in določili njihovo dominantno roko.
Keywords: motorika, grafomotorika, orientacija, otroška risba, krog, kvadrat, trikotnik
Published in DKUM: 27.07.2015; Views: 5454; Downloads: 1121
.pdf Full text (2,04 MB)

10.
NOVI GLAVNI ŽELEZNIŠKI TERMINAL V MARIBORU
Apollinariya Koprivnik, 2015, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo podaja rešitev za novi železniški potniški terminal v Mariboru na lokaciji železniškega trikotnika, ki bi s svojo lego pomagal zagotoviti širjenje mesta na južnem bregu reke Drave, postal bi ne samo nova javna potniška povezava, ampak tudi središče druženja, dogajanja in križanja različnih mestnih dejavnosti. Tematika naloge se dotika tudi razvoja železnic na slovenskem ozemlju, zgodovinskega razvoja železniškega omrežja, razvoja mesta Maribor kot pomembnega tovornega in potniškega vozla na relaciji Dunaj - morsko pristanišče. Referenčni primeri iz evropskih mest podobne velikosti pomagajo sistematizirati in ugotoviti velikost, program in funkcionalnost železniških postaj. Novo območje za železniško postajo je bilo izbrano z namenom povezati dva bregova mesta Maribor, razširiti in sprožiti razvoj degradiranih oziroma zapuščenih zemljišč, predlagati novo prometno povezavo in pridobiti dogajanje v stanovanjskih soseskah na robu centra mesta. Novi terminal bi imel dodatni javni program, ki naj bi funkcioniral tako skupaj s postajo kot tudi ločeno in bi imel velik pomen za občino, stanovalce in obiskovalce mesta. Velik park je zasnovan nivojsko in namenjen javnemu dostopu. Tudi postaja je zasnovana v nivojih, ki pomagajo k lažji dostopnosti do železniških tirov, povezavi med soseskami in udobni prometni povezavi. Magistrska naloga obravnava tudi obstoječo železniško postajo v mestu Maribor in predlaga idejo za spremembo njene namembnosti.
Keywords: železniška postaja, železnica, potniški terminal, Maribor, javni prostor, železniški trikotnik
Published in DKUM: 14.04.2015; Views: 2029; Downloads: 394
.pdf Full text (49,89 MB)

Search done in 0.21 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica