| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 5 / 5
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
Primerjalna analiza pristopov zmanjševanja emisij CO2 v podjetjih
Milena Pogorevc, 2016, master's thesis

Abstract: Hiter razvoj tehnologij in potrošniški način življenja prinašata velika tveganja podnebnih sprememb v globalnem okolju, zaradi česar je potrebno zmanjšati emisije toplogrednih plinov, ki neposredno vplivajo na učinek tople grede in s tem prispevajo h globalnemu segrevanju ter vplivajo na podnebni sistem. Globalno prizadevanje za zniževanje emisij toplogrednih plinov in trajnostni razvoj sta postali poglavitni nalogi politike Evropske unije v boju proti podnebnim spremembam. V nalogi predstavljamo razsežnost problema podnebnih sprememb, mednarodno prizadevanje za reševanje podnebnih sprememb ter različne pristope za zmanjševanje emisij CO2 oziroma toplogrednih plinov v podjetjih. Podrobneje predstavljamo sistem Evropske unije za trgovanje z emisijami toplogrednih plinov v Sloveniji in določevanje ogljičnega odtisa za organizacijo. V empiričnem delu smo opravili celovito oceno dveh pristopov zniževanja emisij CO2 oziroma toplogrednih plinov: sistema za trgovanje z emisijami toplogrednih plinov v Evropski uniji in določevanja ogljičnega odtisa za organizacije. Na podlagi opravljenih SWOT analiz smo opravili primerjalno analizo obeh pristopov ter preučili, kako se pristopa medsebojno dopolnjujeta. Ogljični odtis organizacije ponazarja količine emisij CO2 in drugih toplogrednih plinov, ki jih neposredno ali posredno povzroča organizacija. Predstavlja prostovoljni instrument, s katerim organizacije zmanjšujejo svoj negativni vpliv na okolje. Zaradi velike razsežnosti problema podnebnih sprememb postaja v zadnjih letih vse bolj priljubljen. Iz rezultatov opravljene ekstrapolacije trenda, ki se sicer lahko, zaradi zunanjih dejavnikov, tudi spremeni, smo ob določenih omejitvah glede dostopnosti podatkov napovedali naraščanje poročanja o emisijah toplogrednih plinov tudi v prihodnosti. Sistem za trgovanje z emisijami toplogrednih plinov v Evropski uniji, ki za nekatera podjetja predstavlja obvezen pristop za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, trenutno zaradi nizke cene emisijskih kuponov ni zadostni spodbujevalec za naložbe v nizkoogljične tehnologije. Nizka cena kuponov je tudi v preteklosti za trgovanje z emisijami toplogrednih plinov v Evropski uniji predstavljala za sistem veliko težavo. Na podlagi izsledkov opravljene raziskave o preverljivosti in primerljivosti pridobljenih podatkov obeh pristopov ugotavljamo, da je za zagotovitev preverljivih in primerljivih pridobljenih podatkov in s tem širšo uporabo rezultatov posameznih pristopov potrebno natančno določiti metodologijo za izvajanje posameznega pristopa. Področje sistema za trgovanje z emisijami toplogrednih plinov v Evropski uniji je zakonsko urejeno, z uveljavljeno metodologijo, ki zagotavlja preverljive in primerljive podatke. Za izračun ogljičnega odtisa so bile na mednarodni ravni na različnih ravneh razvite številne metodologije in modeli, zato je potrebno za preverljive in primerljive rezultate natančno in jasno določiti merila, predpostavke in omejitve za njegov izračun. Eden najbolj uveljavljenih standardov, ki daje podrobna navodila o metodah izračuna, je GHG Protocol: A corporate accounting and reporting standard. Oba preučevana pristopa se medsebojno sinergijsko dopolnjujeta ter ob natančnem in doslednem izvajanju uspešno pripomoreta k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov v organizaciji.
Keywords: podnebne spremembe, toplogredni plini, ogljični odtis organizacije, sistem za trgovanje z emisijami toplogrednih plinov v Evropski uniji, SWOT analiza
Published: 12.12.2016; Views: 1029; Downloads: 193
.pdf Full text (1,39 MB)

2.
ZMANJŠEVANJE EMISIJ TOPLOGREDNIH PLINOV IN TRGOVANJE Z EMISIJSKIMI KUPONI
Andreja Plazovnik, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo proučevali zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v EU z emisijskimi shemami. Zanimalo nas je ali bo EU dosegla zastavljeni kratkoročni podnebni cilj 20 % zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020. Pri iskanju odgovora na to vprašanje smo proučili zastavljeno podnebno politiko EU in najpomembnejši mehanizem za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v EU, to je sistem trgovanja z emisijskimi kuponi. Pri tem nas je zanimalo kaj je vplivalo na zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v obdobju 2005-2012, kateri so bili največji problemi pri zmanjševanju emisij in kako še bo EU zmanjševala emisije toplogrednih plinov do leta 2020, da bo dosegla zastavljeni kratkoročni podnebni cilj. Trgovanje z emisijskimi kuponi je razdeljeno v tri časovna obdobja, ki so trajala od 2005 do 2007, od 2008 do 2012 in od 2013 do 2020. V prvem trgovalnem obdobju se je EU soočala z začetnimi težavami pri vzpostavitvi potrebne infrastrukture, z veliko volatilnostjo cen ogljika in s presežkom emisijskih kuponov ob koncu trgovalnega obdobja. V drugem trgovalnem obdobju je EU uspela zpostaviti bolj stabilne cene ogljika, vendar je gopodarska kriza v letu 2009 prispevala k manjšim emisij toplogrednih plinov in znova k presežku emisijskih kuponov ob koncu trgovalnega obdobja. V tretjem trgovalnem obdobju, ki se je pričelo izvajati v 2013, EU išče rešitve za problem kopičenja presežka emisijskih kuponov, ki se bo kot kaže, nadaljeval tudi v naslednjem trgovalnem obdobju.
Keywords: toplogredni plini, EU, trgovanje z emisijami
Published: 29.08.2016; Views: 946; Downloads: 146
.pdf Full text (1,55 MB)

3.
MEDNARODNOPRAVNI VIDIKI VARSTVA OKOLJA S POUDARKOM NA ONESNAŽEVANJU ZRAKA, ATMOSFERE IN VESOLJA
Rok Pleskovič, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo govori o mednarodnopravnem varstvu onesnaževanja okolja s poudarkom na onesnaževanju zraka. Razdeljeno je na uvod in štiri poglavja. V uvodu se seznanimo z osnovnimi pojmi onesnaževanja okolja, emisijami kot primarnimi onesnaževalci okolja in posledicami emisij kot sekundarnimi onesnaževalci okolja. V prvem poglavju opredelimo bistvene mednarodne instrumente varstva okolja, ki so relevantni za preprečevanje onesnaževanja okolja kot so Ženevska konvencija o daljnosežnem čezmejnem onesnaževanju zraka iz leta 1979, kot prva večstranska pogodba o ravnanju z onesnaževali zraka. Nadalje Dunajska konvencija o zaščiti ozonske plasti in Montrealski protokol o substancah, ki škodljivo delujejo na ozonski plašč, ki je nastala na podlagi znanstvenih dognanj znanstvenikov, ki sta odkrila kako CFC v povezavi s sončnimi žarki negativno vpliva na ozonski plašč. Okvirna konvencijo ZN o spremembi podnebja v povezavi s Kjotskim protokolom ureja zmanjšanje emisij TGP in Aarhuško konvencijo, ki je pomembna predvsem z vidika dostopa do informacij in pravice udeležbe javnosti pri odločanju o okoljskih zadevah. Na koncu omenimo še bilateralni Sporazum o kakovosti zraka med Kanado in ZDA, s katerim sta državi želeli omejiti onesnaževanje zraka prek meja ter omiliti posledice le tega. V drugem poglavju obdelamo pravne norme varstva okolja EU s poudarkom na direktivah, katere je Republika Slovenija tudi implementirala v svojo zakonodajo. Tretje poglavje govori o varstvu okolja v Republiki Sloveniji. Osredotočimo se predvsem na Ustavo in Zakon o varstvu okolja in na koncu obravnavamo še dva primera okoljevarstvene problematike. Četrto poglavje so sklepne misli o celotni problematiki onesnaževanja okolja.
Keywords: varstvo okolja, onesnaževanje zraka, atmosfera, emisije, trgovanje z emisijami
Published: 06.02.2014; Views: 1665; Downloads: 274
.pdf Full text (1,17 MB)

4.
TRGOVANJE Z EMISIJSKIMI KUPONI V SLOVENSKIH PODJETJIH
Sandi Peršuh, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem seminarju je obravnavano trgovanje z emisijskimi kuponi. V prvem delu smo se osredotočili na začetke trgovanja in vzpostavitev evropske sheme za trgovanja z emisijskimi kuponi. Predstavili smo vsa tri trgovalna obdobja in količino emisijskih kuponov, ki jih lahko porabimo v določenem obdobju. Sledil je opis gibanja cen emisijskih kuponov in vzroki za nihanje. V drugem delu smo se osredotočili na Slovenijo, pokazali kako je v Sloveniji potekala določitev količine emisijskih kuponov in kako so jih potem razdelili na sektorje in vse do končnih naprav. Na koncu smo predstavili še pet slovenskih podjetij in pokazali njihovo trgovanje in porabo emisijskih kuponov. Predstavili smo naslednja slovenska podjetja Talum, Krka, Cinkarna, Termoelektrarna Šoštanj in Termoelektrarna - toplarna Ljubljana. Prve tri predstavljajo sektor industrija, zadnji dve pa energetiko. Emisije Co2 so se od vzpostavitve sheme in do 2010 znižale na celotnem območju za 12,6% samo v Sloveniji za 6,7%.
Keywords: emisijski kuponi, trgovanje z emisijami, cena emisijskih kuponov, razdelitev kuponov
Published: 19.12.2012; Views: 3706; Downloads: 500
.pdf Full text (452,53 KB)

5.
TRGOVANJE Z EMISIJSKIMI KUPONI CO2 IN VPLIV NA POSLOVANJE PODJETJA
Nevenka Maltar, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Z gospodarskim razvojem in naraščanjem števila prebivalstva se pritiski na okolje na globalni ravni povečujejo, kar je v nasprotju s cilji trajnostnega razvoja. Globalni okoljski problem predstavljajo emisije toplogrednih plinov, ki so rezultat človekove dejavnosti in so glavni krivec za podnebne spremembe. Spopad s podnebnimi spremembami je trenutno največji izziv človeštva. Države, predvsem pa mednarodne organizacije, sprejemajo različne ukrepe, da bi zmanjšale emisije škodljivih plinov. Rešitve so različne: večji davki na emisijo teh plinov, uporaba okolju bolj prijazne tehnologije, ena izmed najpomembnejših pa je trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov. EU, ki je na čelu boja proti podnebnim spremembam, pripravlja prenovo trgovalne sheme, z razširitvijo trgovanja na nove vrste toplogrednih plinov in z vključitvijo novih industrijskih onesnaževalcev. To bo vplivalo na način poslovanja in razmišljanja mnogih podjetij. Večina se jih bo morala sprijazniti z dodatnimi stroški, ki jih prinašajo investicije v okolju prijaznejše tehnologije in začeti iskati nove rešitve za pridobitev konkurenčnih prednosti. Pri tem je odločilna vloga države, ki mora postaviti finančne in formalne pogoje, da se bodo investicije splačale. V podnebnih spremembah ne smemo videti le grožnje, ampak tudi priložnost za pospešeno uvajanje novih, okolju prijaznejših tehnologij, prestrukturiranje gospodarstva in vnašanje novih vrednot v naše vsakdanje življenje. Odločilno vlogo bo imelo ozaveščanje javnosti, uporabnikov in tistih, ki odločajo in krojijo državno politiko.
Keywords: trajnostni razvoj, okoljska politika, toplogredni plini, podnebne spremembe, trgovanje z emisijami
Published: 02.09.2010; Views: 4137; Downloads: 445
.pdf Full text (792,35 KB)

Search done in 0.1 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica