| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 8 / 8
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
Optimiranje linij mestnega avtobusnega prevoza v Mariboru na podlagi koncepta lepljenja tras
Benjamin Pivec, 2018, master's thesis

Abstract: Motivacija potnikov, da bi uporabljali javni prevoz, je v veliki meri odvisna od njegove učinkovitosti, ki se kaže predvsem v tem, da sta čas čakanja na postajališču in čas vožnje čim krajša. Seveda obstajajo še drugi dejavniki, kot so cena, varnost, odnos osebja itd. Za zagotavljanje visoke ravni storitev na področju prevoza potnikov moramo imeti tudi zelo učinkovit sistem javnega mestnega prevoza potnikov. Tega zagotavljamo s sodobnim voznim parkom, optimalno postavitvijo postajališč, ki pa so pogojena z optimalno mrežo linij. V magistrskem delu smo predstavili dejavnike, ki vplivajo na povpraševanje po javnem mestnem potniškem prometu v mestu Maribor, in njihov vpliv na načrtovanje linij. Bolj podrobno smo predstavili klasifikacijo linij glede na mestno središče in njihov pomen ter vpliv na delovanje javnega mestnega potniškega prometa. Za lažje razumevanje potovalnih navad prebivalcev mesta Maribor in načrtovanje linij smo podrobno predstavili potovalne matrike za vse mestne četrti in krajevne skupnosti, ki spadajo v Mestno občino Maribor. Na podlagi analize potovalnih matrik in obstoječega voznega reda je bilo ugotovljeno, da imajo določene krajevne skupnosti in mestne četrti med seboj slabe avtobusne povezave oziroma te sploh ne obstajajo. Za izboljšanje ponudbe javnega prevoza potnikov v mestu Maribor smo na podlagi koncepta lepljenja linij predlagali spremembo tras avtobusnih linij številka 7 in 21.
Keywords: javni mestni potniški promet, mreža linij, potovalne matrike, trasa linije, vozni red
Published: 29.08.2018; Views: 629; Downloads: 102
.pdf Full text (5,20 MB)

2.
POSTOPEK REKONSTRUKCIJE MALOPROMETNE CESTE: PRIMER LOKALNE CESTE ŠOŠTANJ - TOPOLŠČICA
Jure Videmšek, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Rekonstrukcija maloprometnih cest je obširno področje, pri katerem je potrebno upoštevati večje število vplivnih dejavnikov, končne rešitve rekonstrukcij pa običajno usklajevati med različnimi zahtevami uporabnikov maloprometnih cest. Pogosto je treba pri načrtovanju ter izvajanju rekonstrukcij maloprometnih cest sklepati kompromise med zahtevanimi vložki (sredstvi) ter velikostjo uporabljenih projektno-tehničnih elementov, pogosto tudi žal na račun nižje stopnje prometne varnosti. Predmet obravnave diplomske naloge je prikaz rekonstrukcije maloprometne ceste Šoštanj–Topološica v mestni občini Šoštanj. Predstavljena je problematika obstoječega (dotrajanega)odseka, pomanjkljivosti ter slabosti obstoječe ureditve. V nadaljevanju je podan prikaz projektnih rešitev ter podroben prikaz izvedene rekonstrukcije. V sklepnem delu so dodani predlogi za izboljšanje obstoječega stanja, predvsem z vidika izboljšanja nivoja prometne varnosti.
Keywords: maloprometna cesta, trasa, rekonstrukcija, prečni profil ceste, vzdolžni profil ceste, odsek, lokalna cesta.
Published: 20.09.2013; Views: 1512; Downloads: 247
.pdf Full text (2,65 MB)

3.
PRIMERJAVA VARIANTNIH REŠITEV REKONSTRUKCIJE REGIONALNE TURISTIČNE CESTE OPLOTNICA - PESEK - CEZLAK
Uroš Abram, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Rekonstrukcija ceste predstavlja gradbeni poseg, pri katerem gre prvenstveno za zamenjavo vozišča oz. voziščne konstrukcije ceste, hkrati pa se običajno korigirajo tudi projektno-tehnični elementi rekonstruirane ceste. Rekonstrukcija ceste je potrebna torej prvenstveno zaradi deformiranosti vozišča oziroma voziščne konstrukcije, ki nastane zaradi prometnih obremenitev, vpliva vremenskih razmer, lastnosti vgrajenih materialov ter drugih razlogov. Zaradi naštetega se pojavijo vidne poškodbe vozišča kot so, kolesnice, razpoke, posedki, mrežne razpoke, udarne jame ter poškodbe ostalih elementov ceste (bankina, brežina, berma itd.), ki neposredno ali posredno vplivajo na potekanje prometa po obravnavanem odseku ter na prometno varnost. Rekonstrukcije se projektirajo ter izvajajo na plansko dobo 10 let, kar pomeni, da morajo vsi elementi ceste, glede na prirastek prometa v tem obdobju ohraniti lastnosti, ki še omogočajo varno odvijanje prometa. Zaradi vse večjega zmanjševanja proračunskih sredstev, ki so namenjena za cestno infrastrukturo je vedno bolj pomembno, da upravljalec cestne infrastrukture pravilno določi obseg ukrepov, ki se bodo pri določeni rekonstrukciji oziroma novogradnji izvajali in s tem optimizira stroške izvedbe. To lahko izvedemo z študijo vrednotenja variant, kar pa se zaenkrat v področju rekonstrukcij maloprometnih cest praviloma ni uporabljalo. V diplomski nalogi sta predstavljeni dve varianti možne rekonstrukcije regionalne turistične ceste RT-930 Oplotnica – Pesek – Cezlak. Z opravljeno analizo smo poskušali ugotoviti primernejšo izbiro elementov (in dimenzij) ceste v prečnem profilu in utemeljitev le-te. V diplomskem delu sta obe varianti medsebojno primerjani in vrednoteni po izbranih kriterijih. Na podlagi opravljene primerjalne analize je bilo ugotovljeno, da je primernejša rekonstrukcija s širino vozišča 5,0 m (2 x 2,5m), saj upraviči višje stroške izvedbe zaradi večjega števila objektov, glede na večjo prometno varnost, udobnost vožnje ter morebitno povečanje turističnega razvoja tega dela Pohorja in s tem posledično povečanja prometa na tem odseku.
Keywords: regionalna cesta, turistična cesta, rekonstrukcija, varianta, odsek, trasa
Published: 21.07.2011; Views: 2392; Downloads: 168
.pdf Full text (17,92 MB)

4.
Žičniški promet in projekt izgradnje pohorske vzpenjače : diplomsko delo univerzitetnega študija
Luka Fiedler, 2010, bachelor thesis/paper

Abstract: Diplomsko delo predstavlja teorijo o ţičniškem prometu in projekt izgradnje nove Pohorske vzpenjače. Predstavljenih je nekaj teoretičnih osnov o ţičniškem prometu ter zakonodaja, ki ureja področje ţičniškega prometa in transporta. V letu 2009 se je zaradi dotrajanosti podrl osmi nosilni steber stare Pohorske vzpenjače. Zaradi izrednega pomena naprave za mesto Maribor, je projekt zaţivel in bil realiziran v rekordnem času. Poleg zadovoljevanja pravnih določil pa se je bilo potrebno spopasti tudi s terenom, ki je oteţeval gradnjo. In prav gradnji ţičnice na teţko dostopnem terenu in iznajdljivosti izvajalcev je v nalogi namenjeno največ pozornosti. Predstavljene so tudi tehnične lastnosti stare in nove naprave, primerjava le-teh, in ugotovljene izboljšave, ki v veliki meri temeljijo na subjektivnih opaţanjih.
Keywords: žičniški transport, žičniški promet, žičniška naprava, trasa žičnice, nedostopen teren, Mariborsko Pohorje
Published: 04.05.2011; Views: 2110; Downloads: 0

5.
6.
PRIMERJAVA VARIANTNIH REŠITEV ZA GRADNJO DRŽAVNE CESTE NA ODSEKU MMP HOLMEC - OTIŠKI VRH
Katja Prosenak, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi so predstavljene tri variante nove cestne povezave, ki poteka od Mednarodnega mejnega prehoda (MMP) Holmec ter do priključka Otiški vrh. Za variantne rešitve je izdelana primerjalna analiza po različnih kriterijih. Celotni odsek je - zaradi lažjega prikazovanja poteka variant in primerjave med posameznimi variantami - razdeljen na štiri pododseke. Pri posamezni varianti se značilnosti ceste med pododseki spreminjajo. Variante so izdelane za različne vrste ceste, z različnimi projektno-tehničnimi elementi. V zaključnem delu diplomskega dela so vse tri variante medseboj primerjane in vrednotene. Pri primerjavi in vrednotenju se izhaja iz treh kriterijev: kriterij tehničnih karakteristik, kriterij dolžine trase in kriterij potrebnih večjih objektov na trasi nove cestne povezave. Na podlagi primerjave in vrednotenja se je kot najprimernejša izkazala varianta 1. Varianti 2 in 3 sta se pokazali kot primerni, sprejemljivi.
Keywords: hitra cesta, glavna cesta, rekonstrukcija, varianta, podvarianta, odsek, pododsek, trasa
Published: 21.12.2009; Views: 2063; Downloads: 134
.pdf Full text (2,03 MB)

7.
VODOVOD ČRPALIŠČE OTOK - VH HAJNDL ZASNOVA IN IZDELAVA PROJEKTA PGD (PROJEKT ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA) Z VSEMI POTREBNIMI SOGLASJI NA PROJEKT
Uroš Kos, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu so prikazani postopki, ki so potrebni za izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in pridobitev vseh soglasij potrebnih za izdajo gradbenega dovoljenja. Predstavljena je izdelava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja od idejne zasnove in pridobivanja projektnih pogojev do izdelave projekta in pripadajočih soglasij na projekt. Cilj diplomske naloge je bil prikazati potek zasnove vodovodnega omrežja, izbiro trase vodovoda, dimenzioniranje omrežja ter prikaz postopkov za pridobitev soglasij na projekt.
Keywords: vodovod, projekt za pridobitev gradbenega dovoljena, idejna zasnova vodovoda, trasa vodovoda, tehnično poročilo, statični izračun, projektantski predračun, soglasja
Published: 21.12.2009; Views: 4271; Downloads: 376
.pdf Full text (31,83 MB)

8.
Search done in 0.13 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica