| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 13
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Vloga medicinske sestre pri pripravi pacienta na transplantacijo ledvice
Katarina Duh, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je predstavljena transplantacija ledvice, ki je že leta najboljši način zdravljenja pacientov s končno odpovedjo ledvic. Izboljša kakovost življenja, saj pripomore k boljši telesni, socialni in psihični rehabilitaciji. Omogoči, da se lahko pacient vrne v svoje normalno življenje. Vendar je za uspeh transplantacije in življenje s presajeno ledvico potrebna največja stopnja pacientovega sodelovanja. Pred transplantacijo mora opraviti številne preiskave, ki zagotavljajo, da bo transplantacija uspešna in da po njej ne bo prišlo do zapletov. V nadaljevanju je predstavljena specifična in zelo kompleksna vloga medicinske sestre – ki mora imeti posebne spretnosti in znanja – pri pripravi pacienta na transplantacijo. Pacienta je treba obravnavati kot celoto, pri čemer se upošteva njegovo psihično stanje in težave. Z zdravstveno vzgojo pacienta o transplantaciji ledvice se začne že v preddializnem obdobju. Pacientu je treba nuditi spoznanja o bolezni, mu pomagati pri premagovanju težav in ga pripraviti na sodelovanje pri zdravljenju. Učinkovitost njegovega sodelovanja je odvisna od poučenosti o preiskavah in raznih posegih, ki jih mora prestati pred transplantacijo ter o vseh vidikih same transplantacije. Medicinska sestra se mora zavedati, da lahko veliko pripomore k boljši poučenosti pacienta in da je lahko velika podpora pacientu in njegovi družini pri premagovanju težav. Pacient pa mora vedeti, da njegovo življenje lahko ostane zelo kakovostno, če bo pri zdravljenju dobro sodeloval.
Keywords: Ključne besede: pacient, kronična, transplantacija, vloga medicinske sestre, zdravstvena vzgoja.
Published: 01.06.2009; Views: 4012; Downloads: 790
.pdf Full text (562,22 KB)

2.
Seznanjenost prebivalcev z darovanjem organov
Karmen Kajzer, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomske naloge je ugotoviti seznanjenost populacije z darovanjem organov. Cilj naloge je predstaviti transplantacijsko dejavnost, seznaniti se z indikacijami in kontraindikacijami o darovanju organov, ter ugotoviti splošno znanje o darovanju organov. Uporabili smo deskriptivno metodo dela z uporabo anonimnega anketnega vprašalnika. Ugotovili smo, da se ljudje premalo odkrito pogovarjajo o darovanju organov in imajo slabo splošno znanje. Želimo si, da smo populaciji vsaj malo približali temo, da smo jim posredovali nekaj pomembnih informacij, kje lahko dobijo informacije ter o pomenu pogovora s svojci. Ni samo pomembno kako skrbeti za svoje zdravje pomembno je tudi razmišljanje o tem, kaj bo z organi tudi po smrti. Pomembna je tudi komunikacija, da se bo tisti, ki se bo odločal po naši smrti, odločil v skladu z našimi željami in prepričanjem.
Keywords: Ključne besede: koma, možganska smrt, vzdrževanje dajalca, mrtvi dajalec organov in tkiv, transplantacija.
Published: 30.03.2010; Views: 2096; Downloads: 419
.pdf Full text (368,16 KB)

3.
PRAVNI IN ETIČNI VIDIKI TRANSPLANTACIJSKE DEJAVNOSTI
Adrijana Kumer, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Ob današnjem naglem razvoju transplantacije velja poudariti, da njene korenine segajo že v čas pred našim štetjem. Razvoj transplantacije kot humane metode medicine je omogočil, da danes presajajo že organe, za katere je misel o tem še pred nekaj leti sodila med znanstveno fantastiko. Dandanes se tehnologija in naše poznavanje človeškega telesa bliskovito razvijata, tako da je potrebna stalna aktualizacija pravnih in etičnih določil. V transplantacijski dejavnosti predstavljajo komercializacija, možne manipulacije in zlorabe veliko ter resno nevarnost tako na škodo darovalca kot prejemnika.
Keywords: Ključne besede: dajalec organa, organi, prejemnik organa, transplantacija.
Published: 20.05.2010; Views: 2299; Downloads: 401
.pdf Full text (411,01 KB)

4.
SODELOVANJE PACIENTA S KRONIČNO LEDVIČNO OKVARO PRI IZBIRI NADOMESTNEGA ZDRAVLJENJA
Valentina Tasič, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo predstavlja sodelovanje pacienta s kronično ledvično okvaro pri izbiri nadomestnega zdravljenja, katero mu bo v prihodnje lajšalo bolezen in ga spremljalo vse življenje. Opisan je pomen sodelovanja pacienta s kronično ledvično okvaro pri zdravljenju, saj je sodelovanje pacienta ena od najpomembnejših prvin uspešnega zdravljenja. Pacientu je potrebno nuditi spoznanja o bolezni, mu pomagati pri premagovanju težav in ga pripraviti na sodelovanje pri zdravljenju. Učinkovitost njegovega sodelovanja je odvisna od poučenosti o bolezni. Medicinska sestra se mora zavedati, da lahko veliko pripomore k boljši poučenosti pacienta in da je lahko velika podpora pacientu in njegovi družini pri premagovanju težav. Pacient s širokim spektrom znanja lažje sodeluje pri izbiri nadomestnega zdravljenja. Zavedati pa se mora, da njegovo življenje lahko ostane zelo kakovostno, če bo pri zdravljenju dobro sodeloval. V raziskavi smo uporabili deskriptivno metodo dela, kot raziskovalni instrument pa anonimni vprašalnik zaprtega tipa, ki smo ga razdelili v tri dializne centre po Sloveniji. Dobljene rezultate smo obdelali in prikazali v obliki grafov. Ugotovili smo, da imajo pacienti možnost o soodločanju pri izbiri zdravljenja, kar pozitivno vpliva na njihovo kakovost življenja. Prav tako smo ugotovili, da je velika večina pacientov mnenja, da so imeli dovolj informacij o bolezni, ter imeli možnost sodelovanja pri odločitvi izbire nadomestnega zdravljenja.
Keywords: ledvice, transplantacija, pacient, zdravnik, medicinska sestra
Published: 06.08.2010; Views: 2692; Downloads: 255
.pdf Full text (1,01 MB)

5.
Problem pomanjkanja darovalcev organov in ozaveščenost javnosti
Leja Kovačič, 2011, master's thesis/paper

Abstract: Zdravljenje s presaditvijo organov je izredno uspešno. Tudi v Sloveniji so rezultati zelo dobri, vendar se moramo zavedati, da je število opravljenih presaditev organov na število prebivalcev še vedno premajhno v primerjavi z razvitimi evropskimi državami. Temeljni predpogoj za presaditev organov je darovanje. Proces darovanja organov po smrti je eden najobčutljivejših delov današnje medicinske stroke. Meja med smrtjo in življenjem je ostra, skoraj nevidna, ampak kljub temu mora biti popolnoma jasna in določena. Na eni strani je smrt in na drugi življenje. Odločitev svojcev o darovanju organov mora biti premišljena, zavestna in sprejeta brez pritiskov. Raziskovalna metodologija. Uporabljena je bila deskriptivna metoda dela zbiranja podatkov s pregledom literature s področja transplantacijske dejavnosti. Raziskava temelji na kvantitativni metodologiji. Tehnika zbiranja podatkov je bil anketni vprašalnik delno zaprtega tipa. Za potrebe raziskave sta bila uporabljena dva vprašalnika. Podatke, dobljene iz izpolnjenih vprašalnikov, smo obdelali in računalniško prikazali v obliki grafov in tabel s pomočjo programa Microsoft Excel. Uporabljena je bila tudi komparativna metoda, s katero smo primerjali rezultate, pridobljene iz identične raziskave, ki je bila izvedena leta 2005 med naključno izbranimi prebivalci Ljubljane in Rogaške Slatine. Rezultati. Rezultati raziskave so pokazali, da so splošna javnost in prav tako zdravstveni delavci premalo ozaveščeni in informirani o darovanju organov. Sicer imajo v večjem številu pozitiven odnos do darovanja organov. Velika večina anketiranih tudi podpira transplantacijsko dejavnost, vendar se pri bolj konkretnem vprašanju pokažejo čisto drugačni rezultati. Le majhen odstotek anketiranih ima namreč kartico SEM DAROVALEC ali pa so vpisani kot darovalci na kartici zdravstvenega zavarovanja. Sklep. Potrebna je boljša informiranost splošne javnosti in prav tako zdravstvenih delavcev. Kot razvita družba moramo skrbeti za obveščenost javnosti ter dosledno spodbujati darovanje in njegovo smiselnost, ki je temelj presaditve organov. Potrebno je povečati število darovalcev organov in tako zmanjšati čakalni seznam na organ, s čimer bomo rešili marsikatero življenje.
Keywords: Ključne besede: darovanje organov, transplantacija, stres in sindrom izgorelosti, zdravstvena nega.
Published: 10.03.2011; Views: 2573; Downloads: 552
.pdf Full text (973,76 KB)

6.
Etičnost in darovanje organov
Manuela Claudia Vidrih, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo opisali transplantacijsko dejavnost in glede na to, da nenehno in povsod primanjkuje dovolj človeških organov in tkiv za presajanje, smo z raziskavo ugotavljali tudi opredeljenost ljudi za posmrtno darovanje. Natančneje je opredeljen pojem etike, saj se pri transplantacijski dejavnosti porajajo številna etična vprašanja. Ob tem je predstavljeno še etično načelo avtonomije, ki daje posamezniku pravico, da sam odloča o sebi. Posebno poglavje je namenjeno tudi predstavitvi zakonske podlage za darovanje organov. V empiričnem delu pa so predstavljeni rezultati raziskave, ki smo jo izvedli v Univerzitetnem Kliničnem centru Ljubljana - Interna klinika decembra 2010. Razdelili smo 100 anonimnih anketnih vprašalnikov, od tega 50 med zdravstvene delavce in 50 tistim, ki ne delajo kot zdravstveni delavci. Z vprašalnikom, ki je vseboval 15 vprašanj zaprtega in polodprtega tipa, smo želeli ugotoviti, ali je pripravljenost za posmrtno darovanje med zdravstvenimi delavci večje kot med tistimi, ki niso zdravstveni delavci; kateri so glavni razlogi proti odločitvi za darovanje organov in ali vera vpliva pri odločitvi o posmrtnem darovanju organov. Rezultati so med drugim pokazali, da so zdravstveni delavci manj pripravljeni za darovanje organov, saj bi se za to odločilo 67 % zdravstvenih delavcev in 73 % anketirancev, ki niso zaposleni kot zdravstveni delavci. Izkazalo se je tudi, da informiranost le delno vpliva na darovanje organov; na odločitev o posmrtnem darovanju pa vpliva vera, in sicer so verni ljudje manj pripravljeni postati darovalci. Ne nazadnje pa je raziskava še pokazala, da večina meni, da je odločitev o morebitnem posmrtnem darovanju stvar vsakega posameznika.
Keywords: transplantacija, darovanje organov, etičnost, možganska smrt, avtonomija
Published: 04.08.2011; Views: 3226; Downloads: 704
.pdf Full text (3,77 MB)

7.
VLOGA MEDICINSKE SESTRE PO TRANSPLANTACIJI LEDVICE
Sladjana Božić, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo predstavili vlogo in naloge medicinske sestre pri pacientu po transplantaciji ledvice, saj imajo medicinske sestre kot del zdravstvenega tima pri oskrbi pacienta po transplantaciji ledvice pomembne naloge. V prvem delu smo predstavili zgradbo in funkcijo ledvice, ledvično odpoved in načine zdravljenja končne ledvične odpovedi. V nadaljevanju smo podrobno predstavili transplantacijo ledvice kot eno izmed možnih oblik zdravljenja, ter transplantacijsko dejavnost v svetu in v Sloveniji, ter jo podkrepili z moralno pravnimi osnovami. Največji poudarek smo namenili zdravstveni negi pacienta po transpantaciji ledvice, saj se le ta razlikuje glede na to, koliko časa je preteklo od transplantacije. Opisali smo naloge medicinske sestre pri pacientu po transplantaciji ledvice v Centru za intenzivno terapijo, ki temeljijo na 24-urnem nadzoru hemodinamskega stanja pacienta in diagnostično-terapevtskih posegih. Predstavili smo tudi vlogo medicinske sestre na Kliničnem oddelku za nefrologijo, pri rehabilitaciji pacienta po operaciji, spodbujanju k samooskrbi ter opisali program zdravstvene-vzgoje pacienta pred odpustom v domačo oskrbo. Pri obravnavi pacienta po odpustu iz bolnišnice smo predstavili naloge medicinske sestre v Centru za transplantacijo ledvice, ki so predvsem zdravstveno-vzgojne in organizacijske narave. Na vseh področjih smo izpostavili najpogostejše negovalne diagnoze, glede na negovalne probleme in za le te načrtovali intervencije zdravstvene nege.
Keywords: transplantacija ledvice, pacient, medicinska sestra, zdravstvena nega, zdravstvena vzgoja
Published: 04.08.2011; Views: 3352; Downloads: 583
.pdf Full text (733,59 KB)

8.
PRAVNA UREDITEV TER PROBLEMI PRI PRESAJANJU ORGANOV V REPUBLIKI SLOVENIJI
Nina Prelesnik, 2012, undergraduate thesis

Abstract: POVZETEK Transplantacija je postopek zdravljenja s pomočjo presajanja organov. Organe pridobljene za namene transplantacije v večini primerov pridobimo od mrtvih darovalcev, lahko pa tudi od živih. Sam način in izvedba postopka transplantacije sta zelo kompleksna. Zagotovljeni morajo biti pogoji, ki se zahtevajo s stališča medicinske stroke, hkrati pa morajo biti v okviru prava izpolnjeni formalni pogoji, da se sam postopek transplantacije lahko izvede. V okviru postopka transplantacije se dejavnost v Sloveniji izvaja pod okriljem javnih zavodov (Slovenija-transplant), ki urejajo in izvajajo postopek od samega začetka. Potrebe po organih za namene transplantacije so vedno večje od dejanske razpoložljivosti organov, ki so potrebni za zdravljenje s tem postopkom. Napredek tehnologije, medicinskih postopkov ter informiranost širše populacije pa pripomore k zagotavljanju boljših možnosti v okviru tega naprednega načina zdravljenja. Potreba in želja po spremembi ureditve tega področja se je pojavila s Pobudo o spremembi tega zakona. Sedanji ZOPDCT, ki ureja to področje, ponuja možnost opredelitve za darovanje po smrti tako, da se darovalec o tem izreče in pridobi kartico Darovalec. S spremembo tega zakona, bi se poenostavil postopek opredelitve in bi se o darovanju po smrti opredelili le tisti, ki temu nasprotujejo. S poenostavitvijo postopka in s spremembami v miselnosti ljudi, pa bi zagotavljali boljše možnosti bolnikom, ki čakajo na presaditev organov.
Keywords: transplantacija, opredelitev za darovanje, register proti, Slovenija-transplant
Published: 26.04.2012; Views: 1597; Downloads: 443
.pdf Full text (526,80 KB)

9.
POUČEVANJE KRONIČNEGA LEDVIČNEGA PACIENTA V PREDDIALIZNEM IN DIALIZNEM OBDOBJU
Mirjana Rep, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo predstavili vlogo in naloge medicinske sestre pri obravnavi kroničnega ledvičnega pacienta v času pred in ob začetku zdravljenja. Opisali smo rezultate analize raziskave, s katero smo želeli ugotoviti pomen poučevanja in odpravo deficita znanja pacienta o njegovi bolezni in oblikah nadomestnega zdravljenja ter na katerih področjih bi bilo potrebno izboljšati oziroma dopolniti poučevanje pacientov. Raziskava je temeljila na deskriptivni in kvantitativni metodologiji. S pomočjo anketnih vprašalnikov smo pridobili odgovore na vprašanja, ki smo jih nato obdelali s pomočjo računalniških programov Microsoft Office Word 2010 in Microsoft Office Excel 2010. Iz analize podatkov ankete je razvidno, da so se pacienti prvič seznanili z možnostjo nadomestnega zdravljenja pri medicinski sestri v nefrološki ambulanti. Prav tako podatki raziskave kažejo, da so pacienti z poučevanjem pridobili dovolj znanja in informacij za lažjo izbiro nadomestnega zdravljenja, ter da se med potekom dializnega zdravljenja počutijo varne. Podatki raziskave so potrdili, da je medicinska sestra s poučevanjem odpravila deficit znanja o bolezni in oblikah nadomestnega zdravljenja.
Keywords: medicinska sestra, kronični ledvični pacient, poučevanje, dializa, transplantacija.
Published: 05.07.2012; Views: 2369; Downloads: 360
.pdf Full text (1,17 MB)

10.
ZLORABE PRI DAROVANJU ORGANOV
Doroteja Podričnik, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo predstavili transplantacijsko dejavnost kot vejo medicine, njen razvoj pri nas ter različne zakonske in etične ovire, ki jih povezujemo s transplantacijami. Zdravljenje s presaditvijo organov je zelo uspešno, vendar je število presajenih organov še vedno nizko, saj je na voljo dosti manj organov, kot bi jih potrebovali. Izpostavili smo tudi problem zlorab pri darovanju organov, ki se pojavljajo in so najverjetneje tudi eden glavnih razlogov za skeptičen pogled družbe na transplantacijsko dejavnost. Ker pa je človek svobodno in avtonomno bitje, ki samo odloča o sebi, smo poudarili tudi pomen avtonomije in pogoje, ki avtonomnost dopuščajo. Eno poglavje je namenjeno tudi zakonski podlagi, ki ureja darovanje organov v Republiki Sloveniji in je ključno področje tega diplomskega dela. Zaradi vse večjih potreb po organih se tudi v zakonodaji vršijo določene spremembe. Ugotovili smo, da je transplantacijska dejavnost pri nas dobro urejena in nadzorovana, prav tako tudi v ostalih državah, ki so povezane v Eurotransplantu, vendar kljub temu najdemo posamezne primere zlorab.
Keywords: Organ, darovanje organov, transplantacija, zlorabe, nadzor, etičnost, avtonomija.  
Published: 10.10.2013; Views: 1312; Downloads: 282
.pdf Full text (503,21 KB)

Search done in 0.27 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica