| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 8 / 8
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
MOŽNOSTI RAZVOJA TURIZMA V OBČINI LJUTOMER
Eva Mohorko, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi sem raziskala sedanje stanje turizma v občini Ljutomer, njene značilnosti in stališča lokalnega prebivalstva o razvoju turizma. Razvoj turizma ima pozitivne in negativne socialne, ekonomske in ekološke vplive. Z raziskavo mnenj lokalnega prebivalstva sem prišla do ugotovitev, da prevladuje več pozitivnih vplivov turizma kot pa negativnih. Več koristi od turizma zaznavajo domačini, ki so dejavni v turistični dejavnosti kot ostali anketirani domačini. Ugotavljanje pozitivnih in negativnih vplivov turizma pa ni dovolj. Uskladiti je potrebno vse vplive in vire vplivov, upoštevati pa tudi interese prebivalcev, da se zagotovi razvoj, ki ne bo škodoval nikomur, ne naravnemu ne družbenemu okolju. To bi dosegli s trajnostnim razvojem turizma, s čimer se strinjajo tudi domačini. Prav tako so mnenja, da turistični potencial podeželja ostaja neizkoriščen. Želeli bi si dodatne turistične ponudbe in več dogajanja v svojem kraju. Občina Ljutomer ima velike potenciale za razvoj turizma in tudi stališče domačinov do razvoja turizma je pozitivno. V prihodnosti bo potrebno odpraviti vse slabosti turistične ponudbe, ki so bile ugotovljene v SWOT analizi. Dejstva, kot so na primer rast zasedenosti prenočitvenih kapacitet, povečanje delovnih mest v turistični dejavnosti, povečanje števila turistov kažejo na uspešen razvoj turizma, vendar še kljub temu niso izpolnjeni vsi pogoji za nadaljnjo uspešnost. Pogoj za uspešen razvoj turizma v občini Ljutomer je tudi povezovanje vseh turističnih ponudnikov z drugimi podjetji na tem območju, ki so povezana s turizmom v t.i. turistične grozde, s tem pa naredili turistični produkt občine Ljutomer bolj zanimiv.
Keywords: Ključne besede: občina Ljutomer, turizem in lokalno prebivalstvo, vplivi turizma, trajnostni razvoj turizma, turistični grozd.
Published: 21.01.2010; Views: 2485; Downloads: 497
.pdf Full text (648,54 KB)

2.
TURISTIČNI POTENCIAL TRIGLAVSKEGA NARODNEGA PARKA
Andrej Martinek, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Človek je v svoji preteklosti gledal na naravo, kot na nekaj samoumevnega in ji ni namenjal veliko pozornosti. Z vedno večjim uničevanjem narave in onesnaženostjo pa je prišla tudi zamisel o varovanju in ohranjanju narave za sedanje in prihodnje generacije. Zavedanje človeka o pomembnosti narave je tudi tista misel, ki je sprožila idejo o nastanku Triglavskega narodnega parka, ki se lahko pohvali z izjemno pestro, raznoliko in ohranjeno naravo, ki je bila že od nekdaj atraktivna za človeka in je v ta del Slovenije privabljala številne obiskovalce. V svoji diplomski nalogi zato predstavljam turistični potencial Triglavskega narodnega parka. V prvem delu sem spregovoril nasploh o varstvu okolja, nato pa sem prešel na ekološko problematiko in probleme s katerimi se sooča Triglavski narodni park. Nato sem nadaljeval s turizmom, njegovim razvojem, usmeritvijo in predstavitvijo turizma, ki ga najdemo v Triglavskem narodnem parku. V drugem delu sem najprej predstavil Triglavski narodni park, ga umestil v prostor in prikazal njegovo zgodovino. Nato sem predstavil naravnogeografske in družbenogeografske značilnosti območja narodnega parka. V tretjem delu pa sem predstavil naravni in kulturno-zgodovinski potencial za turizem in turistično ponudbo parka. Za konec sem naredil analizo turističnega prometa v Triglavskem narodnem parku ter v zaključku podal še svojo S.W.O.T. analizo.
Keywords: Triglavski narodni park, varstvo okolja, trajnostni razvoj turizma, naravni in kulturni-zgodovinski potencial za turizem
Published: 27.10.2011; Views: 1938; Downloads: 278
.pdf Full text (5,04 MB)

3.
MNENJA DOMAČINOV O RAZVOJU ZDRAVILIŠKEGA TURIZMA V PRLEKIJI
Maja Potočnik, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem seminarju sem raziskala zaznavanje domačinov v Banovcih, Radencih in Mali Nedelji o razvoju zdraviliškega turizma v njihovem kraju. Dejavniki turističnega razvoja so za lokalno prebivalstvo zelo pomembni, saj razvoj turizma prinaša pozitivne in negativne učinke, ki jih domačini najbolj opazijo. Predstavila sem razvoj zdraviliškega turizma skozi zgodovino in pomen termalne vode kot dela zdravstvene ponudbe od preteklosti (Sumercev) do danes. Ker je termalna voda vir zdravja in dobrega počutja, je danes nepogrešljiv del turistične ponudbe Prlekije. Rezultati raziskave so pokazali: • Večina domačinov je zadovoljna z razvojem zdraviliškega turizma, saj menijo da je pomemben za kraj v katerem stanujejo. • Kot najpomembnejši pozitivni učinek navajajo možnost zaposlitve. • Lokalno prebivalstvo se zaveda, da turizem spodbuja tudi druge vrste razvoja in da zaradi tega obstaja veliko več možnosti za rekreacijo, zabavo in sprostitev. • Opazijo pa tudi negativne vplive, kot so onesnaževanje, hrup in zviševanje cen, vendar je teh v primerjavi s pozitivnimi učinki občutno manj. • Tako domačini vidijo pozitivno prihodnost v nadaljnjem razvoju zdraviliškega turizma in so pripravljeni sodelovati s turisti.
Keywords: zgodovina zdraviliškega turizma, trajnostni razvoj turizma, zdraviliški turizem v Prlekiji, pozitivni in negativni učinki, mnenja domačinov o razvoju zdraviliškega turizma.
Published: 13.12.2012; Views: 1177; Downloads: 107
.pdf Full text (818,54 KB)

4.
Učinki gorskega turizma v Julijskih Alpah, s poudarkom na trajnostnem razvoju, na primeru občine Bohinj
Nina Tucelj, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V okviru Slovenije predstavljajo Julijske Alpe izredno pomembno turistično območje. Za to območje je značilna dokaj visoka stopnja pokrajinske občutljivosti in zmerna, a naraščajoča pokrajinska obremenjenost. Zaradi povečanega turističnega in prometnega pomena ter postopnega prepoznavanja njihove ekološke in naravovarstvene vloge, so Julijske Alpe izredno občutljiva pokrajina. Občina Bohinj, ki v veliki meri leži znotraj Triglavskega narodnega parka, predstavlja občutljiv ekosistem, obenem pa tudi izjemno naravno in kulturno vrednoto. Razvoj turizma na območju Triglavskega narodnega parka mora zato nujno izhajati iz načel trajnostnega razvoja in varovanja okolja. V prvem delu diplomske naloge sem izpostavila predvsem naravnogeografske in družbenogeografske značilnosti Julijskih Alp, poudarek je na vrstah gorskega turizma in še bolj na učinkih gorskega turizma. V drugem delu diplomske naloge je predstavljen trajnostni razvoj Julijskih Alp. Posebej je izpostavljen Triglavski narodni park in pa Alpska konvencija. V tretjem delu diplomske naloge pa je v ospredju občina Bohinj, kjer je predstavljen razvoj turizma, turistični potencial občine, pomembni trajnostni načrti za samo občino, analizirala sem turistični promet v občini Bohinj in ga tudi grafično predstavila. V zaključku pa sem podala še svojo SWOT analizo za občino Bohinj.
Keywords: učinki turizma, Triglavski narodni park, varstvo narave, trajnostni razvoj turizma
Published: 20.07.2012; Views: 1821; Downloads: 177
.pdf Full text (4,18 MB)

5.
TRAJNOSTNI RAZVOJ TURIZMA IN PODNEBNE SPREMEMBE
Barbara Cafuta Đorđievski, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Turizem je v veliki meri odvisen od podnebnih razmer. Podnebje vpliva na izgradnjo turistične infrastrukture ter načrtovanje in oblikovanje ponudbe v turistični destinaciji. Podnebje ima vpliv tudi na odločitve posameznikov in družin glede kraja počitnikovanja. Med glavnimi vzroki podnebnih sprememb lahko omenim rabo fosilnih virov energije, krčenje gozdov za različne namene in deponije odpadkov. Razvoj turizma sproža pozitivne in negativne ekonomske, socio-kulturne in okoljske učinke. Turistična dejavnost želi zagotoviti razvoj turizma, ki bo prijazen do naravnega in družbenega okolja. Pri načrtovanju turističnih aktivnosti v nekem kraju je zato pomembno vključiti tudi domačine. V diplomskem delu sem analizirala odnos turističnih podjetij do podnebnih sprememb. Glavne ugotovitve raziskave so: - podjetja se v glavnem zavedajo problema podnebnih sprememb; - v podjetjih ugotavljajo, da podnebne spremembe vplivajo na njihovo poslovanje; - v podjetjih se zavedajo, da lahko z odgovornim ravnanjem vplivajo na podnebne spremembe; - na področju varovanja podnebnih sprememb izvajajo podjetja pogosteje ukrepe iz prvega sklopa (15) v primerjavi z drugim sklopom ukrepov, ki so tudi zahtevnejši; - podjetja bi k večjemu ukrepanju na področju podnebnih sprememb spodbudila predvsem razumna cena zelene tehnologije in ekološko pridelane hrane in javna finančna pomoč; - nobeno podjetje še nima ekološkega znaka EU Marjetica, pozna pa ga 80 % podjetij.
Keywords: podnebne spremembe in turizem, vplivi turizma, prilagajanje podnebnim spremembam, trajnostni razvoj turizma, zimski turizem
Published: 04.04.2014; Views: 1079; Downloads: 392
.pdf Full text (1,04 MB)

6.
SONARAVNI RAZVOJ TURISTIČNE DESTINACIJE ČRNA NA KOROŠKEM
Alan Vidovič, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega seminarja je analiza možnosti razvoja turizma v občini Črna na Koroškem. V teoretičnem delu naloge prikažem smernice strategije razvoja turizma Slovenije ter strategije razvoja Mežiške doline in Črne na Koroškem s poudarkom na trajnostnem sonaravnem razvoju. Predstavljene so tudi osnovne geografske značilnosti in značilnosti turistične ponudbe obravnavane turistične destinacije. Osrednji del diplomskega seminarja predstavlja analiza dosedanjega razvoja turizma v turistični destinaciji Črna na Koroškem. Orišem vidike sonaravnega razvoja v občinski strategiji in njeno usklajenost s strategijo razvoja regije (Mežiška dolina) kot celote. Ugotavljam, da je turistična destinacija v glavnem upoštevala zakonitosti sonaravnega razvoja turizma. S pomočjo ankete analiziram zaznavanje Črnjanov o gospodarskih, socio-kulturnih in okoljskih vplivih turizma. Glavni problem je v precejšnji nezainteresiranosti domačinov glede turizma. Ob koncu prikažem tudi nekatere izzive in možnosti za nadaljnji sonaravni trajnostni razvoj turistične destinacije.
Keywords: trajnostni razvoj turizma, strategija razvoja turizma, turistična destinacija Črna na Koroškem, gospodarski, socio-kulturni in okoljski vplivi turizma, zaznavanje domačinov o učinkih turizma.
Published: 01.12.2015; Views: 702; Downloads: 100
.pdf Full text (2,75 MB)

7.
Pomen trajnostnega razvoja turizma za segment mladih v destinaciji maribor-pohorje
Tamara Kristl, 2018, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem projektu smo se ukvarjali s pomenom trajnostnega turizma in zelenega destinacijskega menedžmenta. Osredotočili smo se na segment mladih slovenskih povpraševalcev v destinaciji Maribor - Pohorje. Na kratko smo predstavili zeleno shemo slovenskega turizma Slovenia Green in raziskali vključenost mladih slovenskih povpraševalcev v trajnostni turizem. Z anketiranjem smo ugotovili, ali povpraševalci prepoznavajo Maribor - Pohorje kot zeleno destinacijo. V praktičnem delu smo s tabelami in grafi predstavili rezultate anketiranja, ki je bilo izvedeno med mladimi slovenskimi povpraševalci v destinaciji Maribor - Pohorje. V zaključku projekta smo predstavili sintezo ugotovitev iz teoretičnega uvodnega in praktičnega jedrnega dela. Prav tako smo zapisali pomembnost ponudbe zelenega trajnostnega razvoja destinacije za segment mladih slovenskih povpraševalcev.
Keywords: trajnostni razvoj turizma, destinacijski menedžment, destinacija Maribor - Pohorje, zelena shema, mladi povpraševalci
Published: 29.11.2018; Views: 161; Downloads: 53
.pdf Full text (1,20 MB)

8.
Vloga in pomen naravne in kulturne dediščine pri razvoju trajnostnega turizma na širšem območju Radgonskih goric
Martina Senekovič, 2019, undergraduate thesis

Abstract: Območje Radgonskih goric ima širok in pester nabor naravne in kulturne dediščine, ki je pomembna za razvoj trajnostnega turizma. V teoretičnem delu naloge smo izvedli pregled literature, kjer smo spoznavali značilnosti dediščine ter trajnostno odgovorni turizem. Predstavili smo območje Radgonskih goric z vidika naravnih in družbeno geografskih značilnosti ter z namenom ovrednotenja dejavnikov turizma ter dediščine izvedli SWOT analizo. V empiričnem delu smo v obliki intervjuja raziskovali stališča turističnih deležnikov javnega sektorja, na področju dediščine s spremljajočo ponudbo za razvoj trajnostnega turizma. Ugotovili smo, da se turizem trajnostno ne razvija zaradi odsotnosti medsektorskega povezovanja, nerazvite turistične infrastrukture in človeških virov. Na podlagi pridobljenih stališč smo izvedli strateško načrtovanje, znotraj katerega smo zastavili vizijo in prioritete trajnostnega razvoja. Kot predlog prioritete smo oblikovali trajnostni produkt Po poteh dediščine Radgonskih goric.
Keywords: Radgonske gorice, naravna in kulturna dediščina, trajnostni razvoj turizma, trajnostni produkti
Published: 24.10.2019; Views: 189; Downloads: 100
.pdf Full text (1,13 MB)

Search done in 0.25 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica