| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 11
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Spremljanje nekaterih telesnih parametrov po operaciji shize pri otrocih
Katja Jakomin, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Vsako leto se v Sloveniji rodi približno 30 do 40 dojenčkov z nepravilnostjo obraza in ustne votline. Otroci, ki se rodijo z nepravilnostjo obraza in ustne votline, so od rojstva pa vse do doraslosti obravnavani na Kliničnem oddelku za maksilofacialno in oralno kirurgijo Ljubljana. Diplomsko delo obravnava otroke s prirojeno razvojno nepravilnostjo obraza in ustne votline, t. i. shize. Osrednji del naloge predstavlja raziskava, s katero smo ugotavljali jemanje antibiotika (perioperativno in pooperativno) ter odnos med spremenjenimi laboratorijskimi vrednostmi in povišano temperaturo po operaciji na čas hospitalizacije. V raziskavi smo opazovali podatke o 100 naključno izbranih pacientih, ki so bili kirurško obravnavani v obdobju od 1. 1. 2003 do 1. 5. 2008. Ugotovljeno je bilo, da ni bistvenih razlik v času hospitalizacije med otroci, ki so bili po operaciji febrilni in so prejeli antibiotično zaščito ter med otroci, ki antibiotične zaščite niso prejeli. Trajanje hospitalizacije je enako dolgo tudi pri otrocih, ki so pred operacijo imeli spremenjene laboratorijske vrednosti. Nadalje je bilo ugotovljeno, da so lahko po operaciji febrilni tudi otroci, ki ob sprejemu niso imeli povišane temperature ali spremenjenih laboratorijskih vrednosti. V zaključku so predstavljeni predlogi za izboljšavo obravnave in potek zdravljenja hospitaliziranega otroka.
Keywords: otrok, shiza, operacija, temperatura, trajanje hospitalizacije.
Published: 29.07.2009; Views: 2417; Downloads: 490
.pdf Full text (758,13 KB)

2.
SODNO REŠEVANJE INDIVIDUALNIH DELOVNIH SPOROV
Katarina Kotnik, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Za delovno razmerje je značilno, da gre praviloma za trajno razmerje med delavcem in delodajalcem, za odvisno razmerje, ki se kaže v podreditvi delavca delovnemu procesu in navodilom s strani delodajalca. Hkrati gre za prostovoljno razmerje, v katerem je delavec posebej varovan, zaradi podrejenega položaja. Prav tako pa je delavčev socialni položaj in položaj njegove družine odvisen od praviloma najpomembnejšega vira dohodka iz naslova plačila za delo. V primeru delovnega spora mora biti delavcu delovno pravno varstvo njegovih pravic in obveznosti iz delovnega razmerja učinkovito zagotovljeno tudi v postopku reševanja tega spora pred delovnimi sodišči. Tako kot velja za druge spore, velja tudi za delovne, da je potrebno njihovo število zmanjševati, jih preprečevati ali se jim izogniti. Ker pa to dostikrat ni mogoče, je potrebno uporabiti vsa sredstva, da bi bil spor čimprej rešen. Čim hitrejša rešitev delovnega spora je v interesu tako delodajalca, ki ga bo v primeru zavlačevanja in končnega uspeha delavca bremenilo nadomestilo plače za ves čas, ko delavec ni delal, kot delavca. Zaradi velikega pripada novih zadev in števila nerešenih zadev iz preteklih let, je čas reševanja delovnih sporov (individualnih in kolektivnih delovnih sporov) na Višjem delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani v letu 2007 znašal v 68,7% vseh zadev več kot 6 mesecev, v letu 2006 pa je bil ta odstotek še višji (72,2%). Vendar na trajanje postopka ne vpliva le sodišče, ampak tudi stranke, in sicer z upoštevanjem načela vestnosti in poštenja ter tako, da ne zlorabljajo svojih pravic v postopku. Namen diplomskega dela je podrobneje predstaviti najpogostejši način reševanja individualnih delovnih sporov po naši zakonodaji, to je sodni način. Pred tem pa se je potrebno seznaniti s temeljnimi instituti in pojmi, ki se nanašajo na individualni delovni spor — stranke, organi,… ki bodo tudi predhodno obravnavani.
Keywords: delovno razmerje, delovni spor, individualni delovni spor, sodno varstvo, delovna sodišča, trajanje postopka.
Published: 15.12.2009; Views: 3546; Downloads: 476
.pdf Full text (408,78 KB)

3.
PROBLEMATIKA TRANSPORTA ŽIVALI
Vanja Lupšina, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu se bomo posvetili problematiki transporta živih živali v Sloveniji ter se dotaknili tudi poteka transporta v Evropski Uniji, katere del smo. Transport živali poteka v vseh prometnih sistemih, mi pa smo se posebej osredotočili na cestnega, saj se največ živali še vedno prepelje po cesti. Na kratko smo pregledali zakonodajo, ki jo je sprejel Svet Evropske Unije in jo morajo upoštevati vse članice EU. V Uredbi je predviden tudi nadzor pošiljk živali, ki ga Slovenija z uvedbo mobilne veterinarske enote dosledno izvaja. Pogledali smo si, kaj vse preverjajo pri nadzoru ter kakšne kazni doletijo kršitelje. Vozila za transport morajo biti primerno opremljena, tista, s katerimi se opravljajo vožnje, daljše od 8 ur, pa morajo imeti še dodatno opremo. Tudi živali se vse ne obnašajo enako, zato smo v diplomski nalogi opisali tudi različne vedenjske lastnosti posameznih vrst. Predlagali smo tudi nekaj rešitev, izmed katerih sta se kot najprimernejši izkazali dve. Prva bi bila uvedba mobilnih klavnic, ki bi lahko zmanjšale potrebe po dolgih prevozih, ki so najbolj mučni za živali. Druga pa bi bila transport mesa namesto živali. Ta bi bistveno pripomogla k boljši kakovosti mesa in mesnih izdelkov na trgu.
Keywords: transport živali, nadzor pri prevozu, pravna ureditev, obnašanje živali, trajanje transporta
Published: 20.10.2011; Views: 2187; Downloads: 307
.pdf Full text (843,46 KB)

4.
UVAJANJE CELOVITIH INFORMACIJSKIH REŠITEV V MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA
Primož Kohek, 2011, final seminar paper

Abstract: Uvedba ERP rešitve spada med najbolj stresne, tvegane dogodke v podjetju, saj posledično zahteva spremembe v samem poslovanju. Če se podjetja ne prilagodijo, stroški uvajanja narastejo. Uvedba ERP mora biti izredno premišljen, načrtovan projekt. Potrebno je imeti izdelano projektno taktiko in samo vodenje mora biti premišljeno in s pravo oblikovano skupino izkušenih ljudi. ERP se načrtuje dolgoročno z različnimi pristopi. Vodstvo podjetja se mora popolnoma vključiti v sam proces integracije v vseh fazah in podfazah uvedbe, saj le tako pride do uspešne uvedbe ERP rešitve, ki prinaša konkurenčno prednost pred drugimi.
Keywords: ERP rešitev, uvedba, pristopi k uvajanju ERP, faze uvajanja, stroški uvajanja, trajanje, kritični dejavniki uspeha
Published: 28.11.2011; Views: 2135; Downloads: 221
.pdf Full text (916,05 KB)

5.
ZAČASNE ODREDBE ZA ZAVAROVANJE DENARNE TERJATVE
Metka Žnuderl, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Začasne odredbe za zavarovanje denarne terjatve predstavljajo poslednje varstvo upnika v postopku zavarovanja terjatev, saj zagotavljajo ohranitev možnosti za izterjavo denarne terjatve v prihodnosti ali ohranitev obstoječega stanja z namenom, da se ne izjalovi uspeh sodnega postopka, v katerem upnik uveljavlja svojo terjatev oziroma uspeh bodoče izvršbe . Za njih je značilna hitrost in nujnost izdaje, začasna narava, vezanost na glavni postopek, veljavnost načela kontradiktornosti šele v ugovornem postopku, prepoved pokrivanja začasne odredbe s tožbenim zahtevkom in veljavnost načela kondemnatornosti zahtevka. Ozki domet členov (266. - 279. člen) in posledično smiselna uporaba preostalih določb Zakona o izvršbi in zavarovanju ter Zakona o pravnem postopku v praksi povzročata težave tako sodišču kakor tudi strankam postopka. Zakon namreč za njihovo izdajo določa (pre)stroge pogoje, ki se v predstavljeni sodni praksi v večini primerov tolmačijo restriktivno. Primeroma našteti ukrepi zavarovanja v 271. členu ZIZ načeloma ne povzročajo večjih težav. Zaplete se pri predlogih, ki gredo izven okvirjev primeroma naštetih sredstev zavarovanja. Predlagati je potrebno tako sredstvo, s katerim je mogoče doseči namen zavarovanja. Sodišče sprejme odločitev o začasni odredbi v obliki sklepa, zoper katerega je na voljo ugovor in pritožba. Vendar ugovor in pritožba ne zadržita postopka. V diplomi smo se tako dotaknili tudi tematike učinka sklepa o začasni odredbi, trajanja začasne odredbe in varščine. Varščina je zanimiva predvsem z vidika, ker predstavlja edino izjemo, ko se začasna odredba lahko izda, kljub temu, da niso izpolnjeni pogoji.
Keywords: začasne odredbe za zavarovanje denarne terjatve, značilnosti, pristojnost sodišč, vsebina predloga, pogoji za izdajo, pravni standardi, sredstva zavarovanja, sklep o začasni odredbi, ugovor in pritožba, varščina, trajanje začasne odredbe.
Published: 24.04.2013; Views: 5559; Downloads: 1258
.pdf Full text (818,12 KB)

6.
OBVLADOVANJE TRŽNIH TVEGANJ V POSLOVNI BANKI S SISTEMOM LIMITOV IN IZVEDENIMI FINANČNIMI INSTRUMENTI
Barbara Žagar, 2013, master's thesis

Abstract: Bančno poslovanje je neločljivo povezano s prevzemanjem tveganj. Za banko je ključnega pomena, da se teh tveganj zaveda, jih identificira, analizira, ovrednoti in sprejme ustrezne ukrepe, s čimer bistveno zmanjša možnost nastopa negativnih posledic na njeno poslovanje. Tržna tveganja, obvladovanju katerih je naloga namenjena, izvirajo iz sprememb tržnih cen, valutnih tečajev in obrestnih mer finančnih instrumentov. V bančnem poslovanju predstavljajo manjši pa vendar nezanemarljiv del tveganj, ki jim je banka pri svojem poslovanju izpostavljena. Za njihovo učinkovito obvladovanja ima banka na voljo številne instrumente, katere in kako bo uporabila pa je v prvi vrsti odvisno od njenih poslovnih potreb, kakor tudi od njene dovzetnosti za prevzemanje teh tveganj. V nalogi smo se osredotočili na sistem limitov in izvedene finančne instrumente kot možne načine za obvladovanje tržnih tveganj. Mednje smo vključili tudi tvegano vrednost (ang. value at risk) kot mero najvišje potencialne izgube, ki jo lahko imetnik portfelja ob upoštevanju določene verjetnosti dogodkov realizira v določenem obdobju. Na izračun potencialne izgube pomembno vpliva nestanovitnost cen finančnih instrumentov, prikaz povezave med omenjenima spremenljivkama pa je sestavni del naloge. Vsebina naloge ni uporabna zgolj za poslovne banke. Limitni sistem kot mehanizem obvladovanja tveganj je uporaben za vsakega investitorja, ki lahko z nekaj osnovnega računalniškega znanja učinkovito upravlja svoj portfelj ter tako pomembno vpliva na poslovni rezultat le-tega. Seveda je kompleksnost upravljanja takega portfelja bistveno manjša od upravljanja portfelja poslovne banke, ki se pri svojem poslovanju srečuje z različnimi finančnimi instrumenti, čemur mora biti prilagojena tudi njena informacijska podpora. Dopolnitev limitnemu sistemu predstavljajo izvedeni finančni instrumenti. Ti so še posebej uporabni pri zapiranju oziroma uravnavanju valutno in obrestno občutljivih pozicij, ki jih banka zavzema pri svojem poslovanju. Ključno pri obvladovanju tržnih tveganj je definiranje največje izgube, ki smo jo še pripravljeni prevzeti, kakor tudi višine zaslužka, pri katerem smo pripravljeni določeno pozicijo zapreti. Z dobro zastavljeno politiko obvladovanja tržnih tveganj, ki jo je potrebno nenehno preverjati in nadgrajevati, lahko banka pomembno vpliva na svoj poslovni rezultat. Pri tem je z vidika investitorjev pomembno, da jim v zameno za občasne visoke donose, ki se lahko kaj kmalu obrnejo v negativno smer, zagotavlja stabilne poslovne rezultate ter posledično stabilen donos na vložen kapital. Hkrati poslovna banka s takšnim poslovanjem varčevalcem daje pozitiven signal, da je stabilna in zaupanja vredna institucija.
Keywords: tržno tveganje, valutno tveganje, obrestno tveganje, pozicijsko tveganje, tvegana vrednost, limitni sistem, izvedeni finančni instrumenti, obračunavanje varovanja pred tveganji, odprta devizna pozicija, obrestni razmik, neto likvidna aktiva. opcija, dogovor o terminski obrestni meri, obrestna zamenjava, terminska pogodba, regresijska analiza, beta, trajanje, model vrednotenja dolgoročnih naložb
Published: 06.12.2013; Views: 1374; Downloads: 229
.pdf Full text (1,00 MB)

7.
Pomen merjenja zastojnega urina pri bolnikih z multiplo sklerozo
Olga Žunkovič, 2014, master's thesis

Abstract: Multipla skleroza (MS) je kronična neozdravljiva bolezen osrednjega živčevja in je najpogostejši vzrok invalidnosti pri mladih. Klinični simptomi in znaki so pri bolnikih raznoliki in so odvisni od lokacije lezije v osrednjem živčevju (OŽ). Motnje mokrenja se redko pojavljajo na začetku bolezni, pri večini bolnikov pa so prisotne po desetih letih. Med boleznijo se pojavijo pri 75 % do 90 % bolnikov. Med simptomi motenega mokrenja bolniki opažajo nujo za mokrenje, pogostejše mokrenje, uhajanje urina ob nuji ter nepopolno praznjenje mehurja. Namen raziskave je ugotoviti zgodnje motnje mokrenja in ugotoviti morebitno povezavo med stopnjo klinične prizadetosti po razširjeni lestvici stopnje prizadetosti (EDSS) ter pogostnostjo motenj mokrenja.
Keywords: multipla skleroza, stopnja prizadetosti po EDSS, trajanje bolezni, motnje mokrenja
Published: 06.03.2014; Views: 1587; Downloads: 305
.pdf Full text (2,07 MB)

8.
Vpliv trajanja soljenja na vsebnost soli in stopnjo proteolize v pršutu po zaključeni fazi počivanja
Katja Vrhunec, 2014, master's thesis

Abstract: V raziskavi smo preučevali možnost zmanjševanja vsebnosti soli v kraškem pršutu s skrajševanjem časa soljenja. V ta namen smo pršute razdelili v tri skupine glede na trajanje soljenja: 8 (kratko soljenje), 11 (srednje soljenje) in 15 dni (dolgo soljenje; običajna praksa). Soljenju je sledila faza počivanja (enako dolga pri vseh treh skupinah), v kateri se sol enakomerno porazdeli po stegnu. Po koncu te faze smo v mišicah semimebranosus (SM) in biceps femoris (BF) določili vsebnost suhe snovi, soli v suhi snovi, celokupnega dušika, ne-proteinskega dušika in indeksa proteolize. Skrajševanje faze soljenja je vplivalo na zmanjšanje izgube teže ob koncu soljenja, medtem ko na izgube po koncu faze počitka ni imelo vpliva. Kratko soljenje je privedlo do značilnega zmanjšanja vsebnosti soli (za 36,4 % v BF oziroma za 27,8 % v SM), medtem ko je imelo srednje soljenje manjši učinek na zmanjšanje soli (za 11,7 % v BF in za 6,0 % v SM). Zmanjšanje soli ni imelo vpliva na vsebnost suhe snovi in stopnjo proteolize. V primeru SM smo pri kratkem soljenju v primerjavi z dolgim ugotovili višjo vsebnost celokupnega in ne-proteinskega dušika. Rezultati kažejo, da lahko znatno zmanjšanje vsebnosti soli dosežemo le s precejšnjim skrajševanjem faze soljenja (s pol krajšo fazo smo dosegli za tretjino nižjo vsebnost soli). V danih razmerah nismo ugotovili negativnih posledic na proteolizo, za popolnejšo sliko (vpliv na senzorične lastnosti) pa bi bilo potrebno počakati do konca zorenja.
Keywords: pršut, trajanje soljenja, vsebnost soli, proteoliza
Published: 26.11.2014; Views: 926; Downloads: 102
.pdf Full text (585,57 KB)

9.
Vpliv trajanja soljenja na vsebnost soli in stopnjo proteolize v pršutu po zaključeni fazi počivanja
Katja Vrhunec, 2014, master's thesis

Abstract: V raziskavi smo preučevali možnost zmanjševanja vsebnosti soli v kraškem pršutu s skrajševanjem časa soljenja. V ta namen smo pršute razdelili v tri skupine glede na trajanje soljenja: 8 (kratko soljenje), 11 (srednje soljenje) in 15 dni (dolgo soljenje; običajna praksa). Soljenju je sledila faza počivanja (enako dolga pri vseh treh skupinah), v kateri se sol enakomerno porazdeli po stegnu. Po koncu te faze smo v mišicah semimebranosus (SM) in biceps femoris (BF) določili vsebnost suhe snovi, soli v suhi snovi, celokupnega dušika, ne-proteinskega dušika in indeksa proteolize. Skrajševanje faze soljenja je vplivalo na zmanjšanje izgube teže ob koncu soljenja, medtem ko na izgube po koncu faze počitka ni imelo vpliva. Kratko soljenje je privedlo do značilnega zmanjšanja vsebnosti soli (za 36,4 % v BF oziroma za 27,8 % v SM), medtem ko je imelo srednje soljenje manjši učinek na zmanjšanje soli (za 11,7 % v BF in za 6,0 % v SM). Zmanjšanje soli ni imelo vpliva na vsebnost suhe snovi in stopnjo proteolize. V primeru SM smo pri kratkem soljenju v primerjavi z dolgim ugotovili višjo vsebnost celokupnega in ne-proteinskega dušika. Rezultati kažejo, da lahko znatno zmanjšanje vsebnosti soli dosežemo le s precejšnjim skrajševanjem faze soljenja (s pol krajšo fazo smo dosegli za tretjino nižjo vsebnost soli). V danih razmerah nismo ugotovili negativnih posledic na proteolizo, za popolnejšo sliko (vpliv na senzorične lastnosti) pa bi bilo potrebno počakati do konca zorenja.
Keywords: pršut, trajanje soljenja, vsebnost soli, proteoliza
Published: 13.10.2014; Views: 1044; Downloads: 63
.pdf Full text (585,53 KB)

10.
Search done in 0.15 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica