| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 84
First pagePrevious page123456789Next pageLast page
1.
Karteli in aktivnosti varuhov konkurence pri njihovem preganjanju
Matic Hren, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Prosti trg, ki temelji na konkurenčnosti in pravičnosti, je eden izmed pogojev za družbeni napredek. V sodobni družbi so pogost pojav kartelni dogovori, z namenom povečevanja dobička in tržne moči, ki onemogočajo pravično delovanje trga in zvišujejo cene dobrin. V večini držav so kartelni dogovori prepovedani, preganjajo pa jih varuhi konkurence. Iz tega vidika izhaja tudi naše raziskovalno delo, ki proučuje, v kakšnih okoliščinah nastajajo karteli, kateri dejavniki vplivajo na uspešno delovanje kartela in kakšne posledice imajo karteli za družbo. V tem diplomskem projektu so predstavljene oblike konkurence, povezane s kartelnimi dogovori in aktivnosti varuhov konkurence pri preganjanju kartelov in monopolnih praks. V našem diplomskem projektu smo potrdili obe hipotezi, ki se nanašata na učinkovitost pregona kartelnih praks in zagotavljanja konkurenčnosti v Združenih državah Amerike in Evropske unije. Pri potrjevanju hipotez smo pojasnili tudi bistvene razlike med protimonopolno politiko omenjenih gospodarskih območij.
Keywords: karteli, kartelno dogovarjanje, protimonopolna politika, konkurenca, pregon, tržna moč
Published: 18.12.2017; Views: 577; Downloads: 109
.pdf Full text (1,40 MB)

2.
PLANIRANJE RAZVOJA PODJETJA ARTG3, D. O. O. NA RAVNI POLITIKE PODJETJA IN STRATEŠKEGA MANAGEMENTA
Mateja Muzek, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Čeprav velja, da je za dolgoročno uspešnost podjetja potrebna zapisana tako ustanovitvena kot razvojna vizija, pa večina malih in mikropodjetij v Sloveniji nima zapisane svoje vizije. Prav tako nimajo zapisane politike podjetja, poslanstva, smotrov in temeljnih ciljev, ki vizijo vključuje in je temeljnega pomena za razvoj podjetja v prihodnosti. Tudi podjetje ARTG3, d. o. o., spada med mikropodjetja, ki ob ustanovitvi ni zapisalo svoje vizije in politike podjetja. Brez razvoja pa ni obstoja, zato smo v diplomski nalogi namenili največ pozornosti prav planiranju njegovega razvoja na ravni politike podjetja in strateškega managementa. Za planiranje politike podjetja smo najprej proučili ključne udeležence podjetja in njihove vrednote, upoštevali njihove interese, si pridobili osnovne informacije o podjetju ter zanj določili prednosti in slabosti. Proučili smo tudi okolje, v katerem podjetje deluje, ter zanj določili možnosti in nevarnosti. Na osnovi zbranih podatkov smo zapisali vizijo, poslanstvo, smotre in temeljne cilje podjetja ter vodila o poslanstvu in smotrih podjetja ARTG3, d. o. o., kot pomembno izrazno obliko politike podjetja. Na ravni strateškega managementa smo določili programsko-tržna področja, za njih iskali strateške možnosti in opredelili strategije. Skladno s strategijami smo zapisali planirane strukture in zaključili s programom razvoja podjetja za naslednja štiri leta. S temi analizami in razvojnimi predlogi želimo prispevati k uspešnemu nadaljnjemu razvoju podjetja ARTG3, d. o. o.
Keywords: Vizija, politika podjetja, razvoj podjetja, strategije, programsko-tržna področja, strateški management.
Published: 18.08.2016; Views: 629; Downloads: 119
.pdf Full text (866,86 KB)

3.
EKONOMSKO VREDNOTENJE IN IZBIRA STRATEGIJ
Ivanka Bezjak, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Podjetje Montpro d.o.o. je storitveno podjetje. Podjetje uspešno posluje že od leta 2004. Podjetje je v stoodstotni lasti Branka Pečarja. Glavna dejavnost podjetja je mehanska obdelava kovin, osnovna dejavnost pa industrijska montaža v avtoindustriji, sušilnicah za les ter sončnih elektrarnah. Pri planiranju razvoja smo izhajali iz obstoječega stanja podjetja, proučili smo vrednote ključnih udeležencev podjetja, priložnosti in nevarnosti ter prednosti in slabosti, ki bi lahko imele vpliv na razvoj podjetja. Na posameznih programsko-tržnih področjih smo prikazali perspektivnost in konkurenčno sposobnost podjetja. Podjetju smo podali predlog za strategije ter jih ekonomsko ovrednotili. Na podlagi vrednotenja strategij smo spoznali, da bo lahko podjetje tudi v prihodnjih letih uspešno poslovalo. V zaključnem delu diplomske naloge smo za podjetje izdelali program razvoja za nadaljnjih pet let. S planiranim razvojem si bo podjetje pripomoglo k nadaljnjemu razvoju in rasti prodaje.
Keywords: politika podjetja, programsko-tržna področja, strategija, denarni tok, program razvoja, analiza občutljivosti
Published: 10.06.2016; Views: 645; Downloads: 85
.pdf Full text (883,18 KB)

4.
PLANIRANJE RAZVOJA STRATEŠKE POSLOVNE ENOTE GORENJE SOLAR V PODJETJU GORENJE D. D. S POUDARKOM NA STRATEŠKEM MANAGEMENTU
Metod Škerjanec, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu obravnavamo planiranje razvoja strateške poslovne enote Gorenje Solar v podjetju Gorenje d.d. s poudarkom na strateškem managementu. Gorenje d.d. spada med velika izvozna podjetja in je poleg temeljne dejavnosti proizvodnje aparatov za dom prisotno tudi na področju inženiringa, pod katerega spada strateška poslovna enota Gorenje Solar (SPE GS). Uvodoma bomo izpostavili težave, s katerimi se je na trgu soočila SPE GS, zaradi nesprejetja podpor za obnovljive vire energije ter možne rešitve, ki bodo lahko SPE GS omogočile nadaljnje poslovanje. Predstavili bomo podjetje Gorenje d.d. in njegova poslovna področja. Opisali bomo vzroke za ustanovitev SPE GS z opredelitvijo njenih značilnosti. Opisali bomo obstoječa in možna programsko-tržna področja ter predstavili dejavnike uspešnosti SPE GS. Prikazali bomo pretekli razvoj trga sončnih elektrarn in opredelili njegovo velikost ter na podlagi tega proučili tržni potencial možnih programsko-tržnih področij. Prav tako pa bomo proučili konkurenčnost SPE GS. Zapisali bomo obstoječo vizijo in politiko podjetja Gorenje d.d. z opredelitvijo obstoječih poslovnih strategij. V nadaljevanju bomo planirali razvoj SPE GS s poudarkom na strateškem managementu. Z metodami segmentiranja bomo opredelili možna nova programsko-tržna področja in njihove strateške možnosti. Določili bomo temeljno, splošne in poslovne strategije SPE GS. Na koncu diplomskega dela bomo planiranje razvoja SPE GS ovrednotili, opredelili bodoče strukture in zapisali program uresničitve planiranega razvoja SPE GS.
Keywords: planiranje razvoja, strateški management, politika podjetja, strateška poslovna enota, programsko-tržna področja, Gorenje Solar.
Published: 07.06.2016; Views: 1026; Downloads: 172
.pdf Full text (1,12 MB)

5.
PLANIRANJE RAZVOJA DRUŽINSKEGA PODJETJA EC, D. O. O. NA RAVNI POLITIKE PODJETJA IN STRATEŠKEGA MANAGEMENTA
Erika Mirt, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo proučevali podjetje EC, d. o. o. in planirali njegov razvoj na ravni politike podjetja in na ravni strateškega managementa. Proučevano podjetje spada po velikosti med mikro podjetja in je v lasti družine. Podjetje EC, d. o. o. se je specializiralo na področju elektrike. Diplomski projekt je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. Podjetje EC, d. o. o. smo predstavili in za preučevano podjetje preučili izbrane posebnosti. Predstavili smo obstoječo politiko podjetja, strategije in strukture. V nadaljevanju smo preučili vrednote podjetja EC, d. o. o., določili njegove prednosti in slabosti ter na podlagi razvoja okolja določili še možnosti in nevarnosti. Vse to nam je služilo kot izhodišče za planiranje prihodnje politike preučevanega podjetja. Na ravni strateškega managementa smo najprej preučili izhodišča za planiranje razvoja podjetja EC, d. o. o. na tej ravni managementa. Preučili smo programsko-tržna področja podjetja in za njih iskali razvojne možnosti. Za programsko-tržna področja podjetja EC, d. o. o. smo podali tudi oceno konkurenčnosti in perspektivnosti in na podlagi teh izdelali portfolio analizo. Na podlagi teh izhodišč preučevanega podjetja smo zanj planirali strategije, ovrednotili razvojno uspešnost podjetja EC, d. o. o. in za izbrane strategije planirali tudi prihodnje strukture tega podjetja. Delo smo zaključili s programiranjem razvoja podjetja EC, d. o. o.
Keywords: vizija, politika podjetja, strategije, programsko-tržna področja, vrednote podjetja, prednosti in slabosti, možnosti in nevarnosti, strateški management, vrednotenje razvojne uspešnosti podjetja.
Published: 06.06.2016; Views: 1142; Downloads: 176
.pdf Full text (2,37 MB)

6.
Inštrumentalna razsežnost razvojnega managementa z aplikacijo na primeru izbranega podjetja
Žiga Zupanič, 2016, master's thesis

Abstract: V predstavljenem delu magistrskega naloge smo se osredotočil na družinsko podjetje, razvojno analizo podjetja, okoljsko proučitev razvojnih možnosti podjetja, izdelavo predloga razvojne vizije, politike in strategij ter na koncu še na izdelavo uresničitvenega programa planiranega razvoja proučevanega podjetja. Še prej smo definirali in opredelili družinsko podjetje, značilnosti družinskega podjetja ter vpliv družine na vodenje podjetja in gospodarstvo. Predstavili smo tudi prednosti in slabosti družinskih podjetij glede na nedružinska podjetja. V nadaljevanju smo definirali razvojni management in razvojno planiranje, predvsem za družinska podjetja. V naslednjem poglavju smo predstavili transportni sektor v Sloveniji. Osredotočili smo se na leta od 2008 dalje, ko je transportni sektor v Sloveniji zajela gospodarska kriza. Opisali smo tudi stanje v transportnem sektorju v Sloveniji danes. V nadaljevanju smo predstavili proučevano podjetje. Opisali smo krajši pregled zgodovine podjetja, s prelomnicami za podjetje. Nato smo opisali stanje v podjetju danes, opisali in analizirali poslovanje podjetja ter analiziral vpliv družine na podjetje. Naredil smo razvojno analizo podjetja. Tukaj smo analizirali vizijo, politiko in strategije v proučevanem podjetju in opravili strukturno analizo podjetja. Primerjali in analizirali smo prihodke in dobiček podjetja v zadnjih letih (od 2008 naprej). Nato smo analizirali še finančne, tehnične in kadrovske potenciale podjetja. V poglavju Okoljska proučitev razvojnih možnosti podjetja smo najprej ocenili predviden razvoj podjetja na vseh okoljih, na katerih je proučevano podjetje prisotno. Nato smo analizirali še okoljske priložnosti nevarnosti in razvojnih tveganj za podjetje. Pomagali smo si z IFAS in EFAS tabelo. Tukaj smo tudi opravilo analizo dveh izbranih konkurenčnih podjetij, ter nato ugotovilo prednosti in slabosti proučevanega podjetja v primerjavi s tema dvema podjetjema. Za konec, smo v bistvenem magistrskega dela izdelali predlog razvojne vizije, politike in strategij, ter nato še izdelali uresničitveni program planiranega razvoja proučevanega podjetja. Uresničitveni program planiranega razvoja smo izdelali za obdobje treh let. Najprej smo se osredotočil na razvojno strukturiranost podjetja – tukaj smo zajeli predvideno izobrazbeno strukturo, strukturo prihodkov in lastniško strukturo. Čisto na koncu smo izdelali še konkreten program uresničitve za obdobje treh let. Menimo, da se bo proučevano podjetje v naslednjih letih sposobno širiti na nove trge, ter investirati v nekatere nove projekte, ki smo jih opisali v magistrskem delu.
Keywords: vizija, politika, družinsko podjetje, prednosti, slabosti, možnosti, nevarnosti, planiran razvoj, transport, prihodki, dobiček, vrednote, analiza, programsko-tržna področja, strategija
Published: 09.03.2016; Views: 1097; Downloads: 104
.pdf Full text (668,88 KB)

7.
PLANIRANJE RAZVOJA TURISTIČNE AGENCIJE ARITOURS D. O. O. NA RAVNI STRATEŠKEGA MANAGEMENTA
Monika Tertinek, 2015, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem projektu smo se osredotočili na planiranje razvoja turistične agencije Aritours d.o.o. na ravni strateškega managementa. Proučevano podjetje je mikro podjetje z 22–letno tradicijo. Njegova glavna dejavnost je organizacija potovanj s posebno tematsko vsebino in romanj, ki zavzemajo duhovno dimenzijo; leta 2007 so obstoječi ponudbi dodali receptivni turizem, kjer so se specializirali na področju apiturizma. Diplomski projekt je sestavljen iz teoretičnega in empiričnega dela. V diplomskem projektu smo najprej predstavili turistično agencijo Aritours d.o.o. in preučili posebnosti obravnavanega podjetja (podjetniško idejo, vizijo, izbrane značilnosti in posebnosti podjetja). Predstavili smo tudi obstoječo politiko podjetja, obstoječe strategije in strukture proučevanega podjetja. Nadaljevali smo s planiranjem razvoja podjetja na ravni strateškega managementa, kjer smo proučili izhodišča za planiranje razvoja turistične agencije Aritours d.o.o. na ravni strateškega managementa, ki so za vsebino tega diplomskega projekta najpomembnejša. Najprej smo proučili podjetje ter določili njegove prednosti, slabosti in vrednote ter na podlagi proučitve razvoja okolja določili še možnosti in nevarnosti. Nato smo določili programsko-tržna področja in iskali razvojne možnosti turistične agencije Aritours d.o.o. Za programsko-tržna področja obravnavanega podjetja smo podali oceno perspektivnosti in konkurenčne sposobnosti podjetja in na podlagi pridobljenih rezultatov izdelali portfolio analizo programsko-tržnih področij. Za izbrane razvojne možnosti smo planirali prihodnje strategije podjetja, ki pa jih nismo ekonomsko ovrednotili. Razvoj proučevanega podjetja smo za izbrane strategije in njim ustrezne planirane strukture na koncu še programirali, tako da smo zanj opredelili program razvoja.
Keywords: vizija, politika podjetja, strategije, strukture, programsko-tržna področja, strateški management.
Published: 04.11.2015; Views: 1457; Downloads: 319
.pdf Full text (1,03 MB)

8.
POMEN PLANIRANJA RAZVOJA ZA USPEŠNOST PODJETJA VELEBIRO, D.O.O.
Iza Vele, 2014, undergraduate thesis

Abstract: V delu diplomskega projekta smo proučevali in planirali razvoj za podjetje Velebiro, d.o.o., ki ima sedež na Metelkovi ulici 42, kjer tudi opravlja storitve računovodskega in davčnega svetovanja. Lastnika podjetja sta Tatjana in Zdenko Vele, ki podjetje vodita in upravljata. Po kolikostnih kriterijih za opredelitev velikosti podjetja spada proučevano podjetje med mala podjetja. Za dobro planiranje razvoja podjetja smo v začetku naloge proučili politiko podjetja in s tem poslanstvo, smotre in temeljne cilje, ki izhajajo iz vizije. Na podlagi tega pa smo opredelili prednosti in slabosti podjetja, možnosti in nevarnosti, ki izhajajo iz okolja ter proučili vrednote lastnikov, ki so zelo pomembne, saj morajo biti usklajene s ključnimi udeleženci podjetja. Po procesih planiranja na ravni politike podjetja pa smo opredelili tudi temeljne, splošne in poslovne strategije ter določili 2 strateško-poslovna področja, ki smo jih ekonomsko ovrednotili. Na podlagi procesov planiranja na ravni strateškega managementa pa smo opredelili razvoj podjetja za 4 leta in se odločili, da ključnega pomena za nadaljen razvoj podjetja razširitev poslovanja in s tem zaposlitev dveh novih zaposlenih ter širitev poslovnih prostorov in nakup pisarniške in programske opreme. Podjetje bo prav tako moralo posodobiti svoje oglaševanje, ki trenutno temelji le na ustnem izročilu in si ustvariti svojo spletno stran ter oglaševati svoje storitve preko različnih medijev.
Keywords: razvoj podjetja, politika podjetja, programsko-tržna področja, strategije, planiranje.
Published: 26.11.2014; Views: 1615; Downloads: 184
.pdf Full text (925,64 KB)

9.
PLANIRANJE RAZVOJA e-TRGOVINE VOGRINEC, d. o. o.
Denis Vogrinec, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Diplomski projekt, z naslovom Planiranje razvoja e-trgovine Vogrinec, d. o. o., je sestavljen iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo predstavili podjetje Vogrinec, d. o. o., opredelili pomen ustanovitvene vizije in dejavnikov uspešnosti ter predstavili teoretična izhodišča na ravni politike podjetja in na ravni strateškega managementa podjetja. Pravilen razvoj podjetja je ključnega pomena za nemoteno delovanje podjetja, saj vpliva na povečanje njegove učinkovitosti in uspešnosti. V empiričnem delu smo se osredotočili na podjetje Vogrinec, d. o. o. Za obravnavano podjetje smo zapisali ustanovitveno vizijo ter opravili tržno (analiza panoge G 47. 640) in konkurenčno analizo (analiza konkurentov), s pomočjo katere smo raziskali trg in odkrili potenciale za ustanovitev podjetja Vogrinec, d. o. o., ki se bo ukvarjalo s prodajo športne opreme v okviru dejavnosti G 47. 640 (Trgovina s športno opremo). Na ravni politike podjetja smo planirali razvoj podjetja Vogrinec, d. o. o. v prihodnosti, v okviru katere smo raziskali notranje (prednosti – slabosti) in zunanje (priložnosti–nevarnosti) dejavnike ter izpostavili vrednote obravnavanega podjetja. Na ravni strateškega managementa smo planirali razvoj podjetja, v katerem smo opredelili programsko-tržna področja, zapisali strateške možnosti in strategije, ovrednotili razvojno uspešnost podjetja Vogrinec, d. o. o. za obdobje od 1. 1. 2015 do 1. 1. 2020 ter opredelili razvojne strategije, strukturiranje in programiranje planiranega razvoja podjetja Vogrinec, d. o. o. Na osnovi naših raziskav in teoretičnih izhodišč pa smo na koncu podali še ugotovitve in predloge za možne izboljšave, ki smo jih opredelili v sklepu diplomskega projekta.
Keywords: Ključne besede: razvoj podjetja, politika podjetja, vizija, poslanstvo, smotri, temeljni cilji, programsko-tržna področja, strateški managament.
Published: 28.10.2014; Views: 881; Downloads: 149
.pdf Full text (1,67 MB)

10.
PROUČEVANJE IN PLANIRANJE RAZVOJA PODJETJA MOWER, D.O.O.
Jure Meze, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo proučevali podjetje Mower d.o.o., ki je resnično, obstaja in deluje, vendar smo ga zaradi varstva poslovnih podatkov preimenovali ter določene podatke o podjetju priredili. Temeljna dejavnost podjetja je prodaja motornih kosilnic, rezervnih delov in dodatne opreme trgovinskim podjetjem na drobno v Sloveniji. Podjetje na trgu nastopa kot prodajalec na debelo in svojim odjemalcem dobavlja proizvode, namenjene posameznikom, ki z njimi urejajo lastne bivalne okolice ter manjša kmetijska zemljišča. Na podlagi intervjuja z lastnikom podjetja, gospodom Janezom Pavlinom, proučevanja domačih in tujih avtorjev ter s prispevkom avtorja tega dela, smo najprej proučili trenutno politiko podjetja in strategije v podjetju ter zatem na obeh ravneh, na ravni politike podjetja in strateškega managementa, planirali razvoj podjetja Mower d.o.o. za prihodnjih pet let delovanja. Planiranje smo izvedli s predhodno analizo podjetja, njegovih notranjih ter zunanjih udeležencev, s proučitvijo prednosti in slabosti podjetja ter spoznavanjem priložnosti in nevarnosti, ki izvirajo iz okolja, v katerem podjetje deluje. Določili smo obstoječe in potencialno programsko-tržno področje ter ocenili njuno perspektivnost in konkurenčno sposobnost. Ugotovili smo, da je za podjetje priporočljivo in smiselno, če obstoječe PTP obdrži ter se hkrati posveti odprtju potencialnega. Skladno s tem smo za obe programsko-tržni področji najprej opredelili strategije, s katerimi bomo potencial izkoristili ter jih zatem s statičnimi in dinamičnimi kazalniki ekonomsko ovrednotili. Tudi v tem primeru smo ugotovili, da je prvo PTP smiselno obdržati in drugo PTP zagnati, saj so izračuni pokazali pozitivne prihodnje izide delovanja podjetja. V zadnjem koraku smo glede na planirane strategije določili tudi prihodnje strukture v podjetju ter pripravili program razvoja za naslednjih pet let delovanja.
Keywords: planiranje, politika podjetja, strategije, programsko-tržna področja, program razvoja.
Published: 25.03.2014; Views: 695; Downloads: 77
.pdf Full text (1,09 MB)

Search done in 0.29 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica