| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 55
First pagePrevious page123456Next pageLast page
1.
Ocena finančnega stanja javnih zdravstvenih zavodov v sloveniji na sekundarni ravni s pomočjo kazalnikov poslovanja
Maksim Mejak, 2021, master's thesis

Abstract: Zdravje postaja vedno bolj pomembno za gospodarski razvoj, konkurenčnost in produktivnost, zato si države prizadevajo, da bi bili njihovi zdravstveni sistemi čim boljši in učinkoviti. Sistemi zdravstvenega varstva predstavljajo zelo široko in zapleteno področje. V njem se prepletajo tako vloge uporabnikov in izvajalcev zdravstvenih storitev kot plačnikov in regulatorjev ter odločevalcev. Demografske in tehnološke spremembe so v zadnjem desetletju glavni razlog, da se večina držav v svetu in Evropi, kakor tudi v Sloveniji, srečuje s problematiko financiranja zdravstva in finančno vzdržnostjo zdravstvenih sistemov. Uspešnost financiranja vsakega zdravstvenega varstva se kaže prav v zbiranju zadostnih finančnih sredstev. V Sloveniji se bomo soočili z zmanjšanjem delovno sposobnega prebivalstva, ki predstavlja glavne plačnike prispevkov v sistem zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja, in s povečanjem izdatkov, ki so povezani s staranjem prebivalstva. Slovenija mora poiskati nove, zadostne in stabilne vire za financiranje zdravstvenega varstva. To bo dosegla s korenitimi reformami, ki so bile do sedaj neuspešne ali pa nedorečene. Slovenija ima po oceni domačih in tujih strokovnjakov na področju zdravstva trenutno še vzdržno financiranje. Sistem financiranja je dober tako glede pravičnosti kot tudi dostopnosti, vendar bi ohranjanje sedanjih sistemov socialne zaščite tudi v bodoče postalo nevzdržno.
Keywords: zdravstveni sistem, financiranje zdravstvenega varstva, kazalniki poslovne učinkovitosti, finančni kazalniki, tržna dejavnost
Published: 31.08.2021; Views: 176; Downloads: 19
.pdf Full text (2,66 MB)

2.
Razmerja med dejavnostjo kontrolinga, tržno vrednostjo in uspešnostjo poslovanja velikih slovenskih podjetij
Uroš Resnik, 2018, master's thesis

Abstract: Po vedno večjih zahtevah trga o celovitem usmerjanju in upravljanju podjetij se je kontroling razvil v proces, ki ga poznamo danes. Dejavnost kontrolinga je kompleksna panoga, ki se od pristopa (anglo-ameriški in nemški) do organiziranosti poslovnega subjekta razlikuje. Na organiziranost dejavnosti kontrolinga vpliva velikost podjetja, okolje, razvejanost in kompleksnost organizacije. Geografski in zgodovinski faktorji imajo ključni vpliv na razumevanje kontrolinga v podjetjih. Pojmovanje službe, ki izvaja dejavnosti kontrolinga, ni enotno. Neodvisno od imenovanja službe je enotna težnja dejavnosti kontrolinga k informacijski podpori, usmerjanju in uravnavanju poslovanja podjetja. Cilj poslovanja vsakega podjetja je povečati uspešnost v poslovanju in s tem posredno maksimirati tržne vrednosti. Namen magistrske naloge je preučiti razmerja med dejavnostjo kontrolinga, uspešnostjo poslovanja in tržno vrednostjo podjetja na vzorcu slovenskih podjetij, ki kotirajo na ljubljanski borzi.
Keywords: kontroling, dejavnost kontrolinga, uspešnost poslovanja, vrednost podjetja, tržna kapitalizacija, upravljanje, informiranje, analiziranje, planiranje
Published: 20.11.2018; Views: 527; Downloads: 46
.pdf Full text (1,93 MB)

3.
Model kalkuliranja stroškovne cene izobraževanja odraslih v sredni šoli "X"
Viktorija Salaj, 2017, master's thesis

Abstract: POVZETEK V magistrskem delu smo proučili stroške izobraževanja odraslih in sestavili model kalkuliranja stroškovne cene izobraževanja odraslih v srednji šoli. Srednja šola X je javni vzgojno-izobraževalni zavod in je ustanovljena za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti. Poleg javne službe opravlja tudi različne tržne dejavnosti. Področje izvajanja dejavnosti javnih služb in tržnih dejavnosti v srednjih šolah še zmeraj ostaja nedorečeno. Sestavili smo model kalkuliranja stroškovne cene izobraževanja odraslih in ga preizkusili na konkretnem primeru. Predstavili smo tudi problematiko ločevanja stroškov v javnem zavodu. Stroške v javnih zavodih je potrebno pravilno opredeliti in jih razporediti na dejavnosti, ki jih javni zavodi opravljajo. Ločeno spremljanje stroškov na dejavnosti v javnih zavodih omogoča nadzor nad porabo proračunskih sredstev in s tem ne prihaja do prelivanja sredstev za izvajanje javne službe v tržno dejavnost. Predpisi, ki urejajo poslovanje javnih zavodov, določajo, da se podatki o stroških, ki niso razvidni iz dokumentacije, ugotovijo na podlagi ustreznih sodil.
Keywords: javni zavod, javna služba, tržna dejavnost, srednješolski javni zavod na področju vzgoje in izobraževanja, model kalkuliranja.
Published: 18.10.2017; Views: 654; Downloads: 88
.pdf Full text (1,07 MB)

4.
LEKARNIŠKA DEJAVNOST - JAVNA SLUŽBA ALI GOSPODARSKA DEJAVNOST
Tanja Bauer, 2016, master's thesis

Abstract: Lekarniško dejavnost v Republiki Sloveniji opravljajo javni zavodi in zasebniki na podlagi koncesije in sicer kot javno službo in hkrati tudi kot tržno dejavnost. Javni zavodi sicer niso ustanovljeni za opravljanje gospodarske dejavnosti in pridobivanje dobička, temveč za opravljanje javne službe, vendar so lekarniški javni zavodi v tem pogledu posebni, saj ustvarjajo velike presežke, delujejo pretežno po tržnem principu in so celo družbeniki v gospodarskih družbah. Zakonski predpisi na tem področju so nejasni in pomanjkljivi. Zaradi tega se v lekarniški dejavnosti pojavljajo številna vprašanja. Problematična je razmejitev med javno službo in tržno (gospodarsko) dejavnostjo, zato ni čisto jasno, katera dejavnost, ki jo opravlja zavod, spada v okvir javne službe in katera pod tržno dejavnost. Razmejitev pa je pomembna, saj je od nje odvisen režim izvajanja dejavnosti in razpolaganja s presežkom. Nekateri lekarniški javni zavodi presežek, ki ga ustvarijo, uporabljajo za ustanavljanje gospodarskih družb. Vendar pa zaradi določb zakonskih predpisov, ki javnim zavodom prepovedujejo pridobivanje kapitalskih naložb, obstaja dilema o zakonitosti ustanavljanja gospodarskih družb s strani javnih zavodov. Obstaja pa tudi vprašanje, ali takšno razmerje morda škodi poslovanju gospodarskih družb, glede na to, da javni zavodi delujejo po drugačnih netržnih principih, gospodarske družbe pa morajo biti konkurenčne na trgu. Zaradi tega nasprotja se postavlja tudi vprašanje, kako se razporeja presežek/dobiček, ki ga ustvarita javni zavod in gospodarska družba in ali se lahko razporedi v proračune občin ustanoviteljic zavoda. Pri obravnavi navedenih vprašanj naletimo na temeljno vprašanje, ali je zavod kot pravna oseba lastnik sredstev, ki jih uporablja za opravljanje dejavnosti ali pa so lastnice teh sredstev občine ustanoviteljice zavoda. S tem je povezano tudi vprašanje odgovornosti za obveznosti zavoda. Prav tako je v lekarniški dejavnosti različen položaj javnih zavodov in zasebnikov koncesionarjev, vprašanje pa je, kakšne so te razlike in kako vplivajo na izvajanje lekarniške dejavnosti. Morebitne rešitve navedenih vprašanj so že bile predlagane v okviru več predlogov zakonov, vendar ti še niso sprejeti. Opravljena je tudi primerjava ureditve lekarniške dejavnosti v Republiki Sloveniji z ureditvijo v Republiki Avstriji.
Keywords: lekarniška dejavnost, javna služba, javni sektor, javni zavod, tržna dejavnost, gospodarska dejavnost
Published: 26.10.2016; Views: 1731; Downloads: 196
.pdf Full text (1,49 MB)

5.
DAVČNI IN RAČUNOVODSKI VIDIK IZVAJANJA TRŽNE DEJAVNOSTI V JAVNEM ZAVODU X
Zlatka Smogavc, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Javni zavod ustanovi država ali občina za namen izvajanja javne službe - zagotavljanje osnovnih potreb prebivalstva; šolstvo, zdravstvo idr. Javni zavod se lahko financira tudi z izvajanjem storitev na trgu – tržna dejavnost. V diplomski nalogi smo predstavili probleme neenotnih pravnih podlag, pri opredeljevanju javne službe in tržne dejavnosti, s katerimi se srečujejo javni zavodi v Sloveniji. Pravne podlage niso enotno urejene in je potrebna sprememba in posodobitev le- teh. Vlada je k spremembam že pristopila s predlaganima zakonoma o računovodstvu in javnih financah. Pri vodenju poslovnih knjig javni zavodi upoštevajo sodila, ki različno opredeljujejo razmejitev pridobitne in nepridobitne dejavnosti – davčni vidik ter javne službe in tržne dejavnosti – računovodski vidik. Problematiko in možne rešitve smo predstavili tudi na javnem zavodu X s področja šolstva.
Keywords: javni zavod, javna služba, tržna dejavnost, pridobitna dejavnost, nepridobitna dejavnost, sodila
Published: 23.06.2016; Views: 965; Downloads: 205
.pdf Full text (440,08 KB)

6.
IZVAJANJE TRŽNIH DEJAVNOSTI V JAVNIH ZAVODIH
Betina Podgajski, 2014, master's thesis

Abstract: Področje izvajanja javnih služb in tržnih dejavnosti v javnih zavodih še zmeraj ostaja nedorečeno. Prepletanje javne službe in tržnih dejavnosti v javnih zavodih vodi do nasprotij med neprofitnim in profitnim ciljem. Tržne dejavnosti izvajajo z javnimi sredstvi in z delom zaposlenih, ki imajo status javnih uslužbencev. Pri tem pogosto trčijo ob probleme, ki so lahko prvenstveno računovodske narave. Javno službo in tržne dejavnosti morajo izkazovati tako, da so vsi finančni odnosi transparentni in zakoniti, ter da ne prihaja do prelivanja sredstev za izvajanje javne službe v tržne dejavnosti. Javni zavodi so ustanovljeni z namenom zagotavljanja javne službe na področju izobraževanja, športa, raziskovanja, kulture, zdravstva, socialnega varstva. Javno službo na področju vzgoje in izobraževanja v Sloveniji izvajajo tudi srednješolski javni zavodi. Poleg javne službe šole pogosto opravljajo različne tržne dejavnosti. Vidik prepletanja dejavnosti in delovanje šolskega sistema je prikazan tudi v razmerju do avstrijskega šolskega sistema.
Keywords: Javni sektor, javna služba, javni zavod, tržna dejavnost, srednješolski javni zavodi na področju vzgoje in izobraževanja, pravna ureditev, Slovenija, Avstrija.
Published: 08.05.2014; Views: 3049; Downloads: 596
.pdf Full text (1,53 MB)

7.
Ustanovni akt javnega zavoda
Dominik Šteiner, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Ustanovni akt javnega zavoda je temeljni akt, ki ga sprejme ustanovitelj ob ustanovitvi. Z njim se uredijo razmerja med ustanoviteljem in zavodom, določi se dejavnost, organi zavoda in način financiranja, vsebuje pa tudi ostale določbe ki se nanašajo na pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda. Prvo poglavje govori o javnem zavodu in opredelitvi pojmov ter o definiciji javnega zavoda. Dotakne se tudi zgodovine, primerjalnega pogleda in preoblikovanja javnih zavodov. Drugo poglavje je namenjeno predstavitvi javnih zavodov v Mestni občini Murska Sobota in podlagam za sprejem njihovih ustanovnih aktov. Tretje poglavje govori o notranji ureditvi in sestavnih delih ustanovnega akta, metodah in načelih normativnega urejanja ter o zakonskih podlaga, postopku priprave in sprejemanju ustanovnega akta ter o razlogih za spremembe. Četrto poglavje pa govori o oceni stanja trenutne ureditve, o pomanjkljivostih in predlaganih spremembah obstoječe zakonske ureditve.
Keywords: ustanovni akt javnega zavoda, javni zavod, javni interes, tržna dejavnost, pridobitna dejavnost, nepridobitna dejavnost.
Published: 17.12.2012; Views: 1844; Downloads: 224
.pdf Full text (734,55 KB)

8.
9.
10.
Search done in 0.18 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica