| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 8 / 8
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
Transportna dokumentacija v železniškem prometu
Špela Aškerc, 2020, bachelor thesis/paper

Abstract: Za nemoteno in uspešno opravljanje transporta v železniškem prometu je potrebnih vedno več dokumentov, posledično pa tudi vedno več vloženega dela ter časa. Vsak opravljen prevoz blaga je treba tudi dokumentirati. Z logističnega vidika se najprej vprašamo, koliko časa potrebujemo za določeno delo in koliko stroškov namenimo za stvari, ki so nujne za nemoteno opravljanje tega dela. V diplomskem delu zato strmimo k časovni in stroškovni analizi opravljanja dela. Posvetili se bomo predvsem pisanju tovornih listov v železniškem prometu in njegovi izboljšavi. V teoretičnem delu bomo najprej predstavili tovorni terminal, nato pa prikazali dokumente, potrebne za transport z vlakom z vidika odpreme, in dokumentacijo, ki spremlja vlak. V nadaljevanju se bomo posvetili podrobnejši predstavitvi tovornega lista in dejanskega stanja v podjetju. Podali bomo rešitev in analizirali trenutno stanje ter stanje z uvedbo rešitve in ju primerjali med seboj.
Keywords: železniški promet, dokumenti, tovorni list, čas, strošek
Published: 17.08.2020; Views: 183; Downloads: 49
.pdf Full text (2,31 MB)

2.
Obvladovanje škodnih dogodkov v podjetju XYZ
Emina Mešić, 2017, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomski nalogi z naslovom Obvladovanje škodnih dogodkov v podjetju XYZ smo obravnavali problematiko transportnih poškodb in kraj tovora v mednarodnem prometu. V uvodnem delu je na kratko predstavljeno podjetje XYZ, ki spada med vodilne evropske izdelovalce aparatov za dom. Nato sledi teoretični del naloge, kjer so definirani bistveni pojmi, ki se nanašajo na transport, varnost, zavarovanje in predpise, ki so usmerjeni na mednarodni transport. V nadaljevanju sledi predstavitev internih navodil oziroma operacij podjetja, ki jih je treba opraviti pred, med in po razkladanju in prevzemu izdelkov, zaradi možnosti kasnejšega uveljavljanja škodnih dogodkov. Sledi obravnava dveh različnih primerov po različnih dostavnih lokacijah, in sicer opis škodnega dogodka v Rusiji, na Češkem in v Makedoniji.
Keywords: škodni dogodki, transport, transportno zavarovanje, mednarodni tovorni list, Incoterms
Published: 02.08.2018; Views: 301; Downloads: 40
.pdf Full text (1,34 MB)

3.
Uvedba elektronskega letalskega tovornega lista
Marko Gostić, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomskem delu je opisan proces odpreme letalske pošiljke ter vsa dokumentacija, ki je za odpremo potrebna. Na začetku je predstavljen problem papirnega poslovanja, ki posledično podaljša proces odpreme pošiljke, ter podjetje, v katerem smo ga raziskovali. V nadaljevanju so predstavljene teoretične osnove o prevozni pogodbi letalskega tovora, o elektronskem poslovanju in njegovi uvedbi v letalskem tovornem prometu. Predstavljeni so dokumenti, ki jih je potrebno digitalizirati ter elektronska standardna sporočila za izmenjavo podatkov med udeleženci. V obstoječem stanju bomo opisali procese in dokumente, ki jih mora špediter pripraviti za odpremo pošiljke. Ti procesi temeljijo na papirnem poslovanju, ki ga bomo analizirali in podali ugotovitve, kje prihaja do zastojev v procesu. Na podlagi analize bomo podali predlog rešitve z uvedbo elektronskega letalskega tovornega lista. V zaključku bomo predstavili rezultate uvedbe rešitve: pospešitev procesa odpreme pošiljke, znižanje stroškov poslovanja, povečanje konkurenčnosti ter zmanjšanje porabe papirja.
Keywords: papirno poslovanje, elektronsko poslovanje, letalski tovorni list, e-AWB, letalski tovorni promet, informatika
Published: 22.11.2016; Views: 784; Downloads: 65
.pdf Full text (2,73 MB)

4.
POGODBE PRI PREVOZU BLAGA V CESTNEM IN ŽELEZNIŠKEM PROMETU
Tine Šrot, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Prevoz blaga v cestnem in železniškem prometu spada v pogodbeno pravo, kar posledično pomeni, da je za sklenitev pogodbe obvezno, da stranki soglašata o vseh bistvenih sestavinah. Pri železniškem prevozu pa je za sklenitev pogodbe potrebna še določena obličnost, saj je pogodba o prevozu blaga v železniškem prometu realni kontrakt. V nalogi sem obravnaval tudi, kaj se zgodi v primeru, če stranki ne soglašata o bistvenih sestavinah in prišel do ugotovitve, da prevozna pogodba ne more biti veljavno sklenjena. V primeru, da se stranki ne sporazumeta o odplačnem namenu prevozne pogodbe je pogodba brez te bistvene sestavine še vedno lahko veljavno sklenjena, vendar ni mogoče več govoriti o prevozni pogodbi. Ker je odplačnost bistvena sestavina prevozne pogodbe pomeni, da mora biti ob sklenitvi vedno izkazan odplačni namen oziroma mora biti določena točna prevoznina (železniški prevoz blaga). Kdo plača stroške prevoza je odvisno od dogovorov v pogodbi, in pa od tarifnega sistema (v železniškem prometu). Stranki pa lahko določita plačnika prevoza tudi kar v tovornem listu. Pri preučevanju prevoznih pogodb sem ugotovil, da je tovorni list zelo pomembna listina, ki ima v železniškem prometu konstitutivno funkcijo. V cestnem prevozu blaga je izdaja tovornega lista fakultativna, vendar ga stranke v praksi zelo pogosto izdajo, predvsem zaradi njegove dokazne funkcije. Ker ima tovorni list posebno dokazno funkcijo je zakonodajalec podrobno predpisal katere sestavine mora tovorni list vsebovati. Obravnaval pa sem tudi vprašanje odgovornosti prevoznika oziroma kako se lahko prevoznik ekskulpira odgovornosti. Ugotovil sem, da prevoznik za poškodbo ali izgubo blaga in za zamudo odgovarja objektivno. Odgovornosti pa se lahko reši po splošnih oprostilnih razlogih ali po posebnih oprostilnih razlogih. Splošni oprostilni razlogi zajemajo poškodbo, izgubo in zamudo, medtem ko posebni oprostilni razlogi zajemajo le poškodo in izgubo blaga. Bistvena razlika med splošnimi in posebnimi oprostilnimi razlogi je, da mora prevoznik pri splošnih dokazati višjo silo, medtem ko je pri posebnih oprostilnih razlogih za ekskulpacijo dovoj le verjetnost. Za konec sem obravnaval še zastaralne roke, saj se le-ti pojavljajo v vseh pogodbenih razmerjih. Prišel sem do ugotovitve, da so zastaralni roki pri prevoznih pogodbah precej krajši od splošnega petletnega zastaralnega roka. Za terjatve iz pogodbe o prevozu blaga v cestnem prometu velja enoletni zastaralni rok, medtem ko sta pri železniškem prevozu dva zastaralna roka, šestmesečni in enoletni zastaralni rok.
Keywords: Prevozno pravo, prevozna pogodba, železniški prevoz, cestni prevoz, odgovornost prevoznika, ekskulpacija odgovornosti, stroški prevoza, tovorni list, konsenzualni kontrakt, realni kontrakt, zastaranje, bistvene sestavine pogodbe.
Published: 18.11.2016; Views: 1333; Downloads: 171
.pdf Full text (1013,77 KB)

5.
RAZMEJITEV MED ZAPOREDNIM PREVOZOM, PODPREVOZOM IN MULTIMODALNIM PREVOZOM
Valentina Pavušek, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo govori o razmejitvi treh oblik prevoznih pogodb pri katerih je udeleženih več prevoznikov; to so: zaporedni prevoz, podprevoz in multimodalni prevoz. Vsebina pravnih pravil, ki zadevajo zaporedni prevoz, podprevoz in multimodalni prevoz ni enotna v štirih vejah prevoza znotraj nacionalne in mednarodne ureditve. Obligacijski zakonik kot splošni predpis določa vsebino zaporednega prevoza in podprevoza. Zaporedni prevoz je tisti prevoz pri katerem je zaporedoma udeleženih več prevoznikov. Zaporedni prevozniki odgovarjajo za škodo, izgubo ali zamudo solidarno. Podprevoz nastane kadar prevoznik poveri izvedbo dela ali celote prevoza podizvajaicu oziroma podprevozniku. Podprevoznik, ki pri prevzemu tovora prevzame tudi tovorni list, postane zaporedni prevoznik in solidarno odgovarja pošiljatelju. Vsebina teh institutov pa je raznolika znotraj panožnih zakonov. Multimodalni prevoz ni urejen v splošnem predpisu, njegova vsebina pa je enako urejena v predpisih o ladijskem, cestnem in letalskem prevozu, le železniški prevoz ga ne pozna. Multimodalni prevoz nastane, kadar se za prevoz tovora zavežejo prevozniki vsaj dveh različnih prevoznih panog. Podjemnik multimodalnega prevoza odgovarja po enotnih pravilih za celotno prevozno pot. Mednarodni multimodalni prevoz je neurejen, zato je avtonomija strank tista, ki ob pomoči avtonomnih pravil mednarodnih organizacij, določa vsebino pravic in obveznosti iz pogodbe o multimodalnem prevozu.
Keywords: Zaporedni prevoz, podprevoz, multimodalni prevoz, tovorni list, solidarna odgovornost zaporednega prevoznika, enotna pravila odgovornosti za podjemnika multimodalnega prevoza.
Published: 04.08.2015; Views: 1265; Downloads: 244
.pdf Full text (251,64 KB)

6.
Dokumentarni proces izdelave letalskega tovornega lista
Anže Jamnik, 2014, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomskem delu je opisan dokumentarni proces izdelave letalskega tovornega lista. Na začetku diplomskega dela so predstavitev problema, predstavitev koncerna Intereuropa, teoretične osnove za izdelavo in opis obstoječega stanja s kritično analizo po posameznih korakih izdelave tovornega lista in teoretične osnove. Koraki izdelave tovornega lista so povpraševanje in ponudba, dokumentacija za sprejem blaga, dogovarjanje s prevozniki, dostava pošiljke na letališče, izdaja potrdila o uskladiščenju, carinjenje pošiljke, izdelava tovornega lista in vnos v sistem. V nadaljevanju diplomskega dela je predlog rešitve problema po posameznih korakih izdelave, vključena sta tudi diagram ribje kosti in procesna karta. V končnem delu diplomskega dela so opisane ocene učinkov ob izvajanju vseh predlaganih rešitev skupaj s prenovljeno procesno karto, pogoji za uvedbo rešitev in možnostmi za nadaljnji razvoj. Med prilogami sta trenutni in prenovljeni diagram procesa izdelave letalskega tovornega lista.
Keywords: letalski tovorni list, dokumentacija, izdelava AWB
Published: 21.07.2014; Views: 891; Downloads: 144
.pdf Full text (4,45 MB)

7.
Pravni vidiki sklepanja prevozniških pogodb : diplomsko delo
Maja Bezovnik, 2010, bachelor thesis/paper

Abstract: Uspešnost transportne dejavnosti temelji na skupnem sodelovanju med strankami prevoza, to sta prevoznik in pošiljatelj blaga. Da bi prevoz potekal nemoteno, so ključnega pomena pogodbe, v katerih je opredeljen način sodelovanja. V primeru cestnega prevoza tovora, ki ga obravnavamo v diplomskem delu, navajamo temeljne sestavine in obveznosti strank ob sklenitvi prevozne pogodbe. Prav tako bomo s pomočjo strokovne literature opredelili cestni promet, značilnosti gospodarskih pogodb ter kako se pogodbe sklepajo. Za podrobno raziskavo in primerjavo glede na deskriptivni del obravnavanega problema bomo preučili, kako zapisana pravila izvajajo v izbranem podjetju Fijavţ Uroš Transport d.o.o.. Ključ za preţivetje podjetja je njegova sposobnost, da prilagodi metode dela in strategijo poslovanja v svojo korist. S tem načinom si skrajšajo poti do končnih rezultatov.
Keywords: prevozna pogodba, CMR, cestni prevoz, tovorni list
Published: 05.05.2011; Views: 2141; Downloads: 334
.pdf Full text (1011,60 KB)

8.
SPLETNA APLIKACIJA ZA IZDELAVO LETALSKIH TOVORNIH LISTOV
Jaka Toman, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V nalogi je prikazana spletna aplikacija, ki podpira celoten proces izdelave letalskih tovornih listov. Aplikacija tako omogoča izpolnjevanje in tiskanje tovornih listov, generiranje številk letalskih tovornih listov, dodajanje strank v bazo podatkov, izdelavo in tiskanje poročil. Spletna aplikacija je izdelana s pomočjo Microsoftovih orodij Visual Studio 2005, pri katerem smo uporabili programski jezik Visual Basic.NET in izvajalno okolje ASP.NET. Bazo podatkov smo izdelali v programu Microsoft Office Access 2007, za povezovanje tabel pa smo uporabili poizvedovalni jezik SQL. Aplikacija v celoti ustreza potrebam naročnikov in je prijazna za uporabo. S predhodnim zakupom strežniškega prostora in pridobitvijo strank je možna takojšna uvedba v produkcijo. Predstavljene so tudi možnosti nadaljnjega razvoja.
Keywords: Spletna aplikacija, letalski tovorni list, prototip, AWB, ASP.NET
Published: 25.11.2010; Views: 2049; Downloads: 161
.pdf Full text (1,79 MB)

Search done in 0.24 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica