| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


41 - 50 / 63
First pagePrevious page1234567Next pageLast page
41.
DALJINSKO OGREVANJE S POMOČJO IZKORIŠČANJA ODPADNE TOPLOTNE ENERGIJE ZRAČNO HLAJENEGA ELEKTRO GENERATORJA
Janez Soršek, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga obravnava izkoriščanje toplotne energije pri proizvodnji električne energije zračno hlajenega generatorja. Odvečna toplota bo uporabljena za ogrevanje bližnjih stavb. Naloga opisuje kolikšna je odvečna toplota zračno hlajenega generatorja, ki jo sedaj pošiljamo v okolico in kako bi se jo dalo energetsko bolje izkoristiti. Predstavljena je teoretična trasa toplovoda do končnih porabnikov. Izbrana je tudi toplotna črpalka, ki omogoča izkoriščanje odpadne toplote.
Keywords: daljinsko ogrevanje, odpadna toplota, toplotna črpalka, izkoriščanje energetskih virov
Published: 14.10.2013; Views: 1396; Downloads: 125
.pdf Full text (1,80 MB)

42.
IZRABA ODPADNE TOPLOTE V PAPIRNICI VIPAP VIDEM D.D.
Boštjan Štarkl, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Zaključno delo obravnava možnost izkoriščanja odpadne toplote v papirnici Vipap Videm Krško. Rezultat analize energetske bilance potrjuje, da je temperatura razpoložljive toplote 220 °C. Na podlagi ugotovitev je kot primeren proces za izkoriščanje odpadne toplote predstavljen nizkotemperaturni ORC proces. Naloga v nadaljevanju poda izračun dejanskih možnosti pridobivanja električne energije iz odpadne toplote. Zaključni del obravnava ekološko in ekonomsko upravičenost investiranja papirnice v ORC sistem za izrabo odpadne toplote.
Keywords: odpadna toplota, orc, para, vijačni ekspander
Published: 10.02.2014; Views: 2207; Downloads: 196
.pdf Full text (2,71 MB)

43.
DOLOČANJE TALIŠČ POLIETILEN GLIKOLOV PRI VISOKIH TLAKIH PLINOV
Gašper Zajc, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela je preučevanje temperature tališča polietilen glikola različnih molskih mas pri raznih nadtlakih argona in načrtovanje talilne krivulje binarnega sistema ter njena primerjava s podobnimi binarnimi sistemi, najdenimi v različni literaturi. Izmerjene so bile temperature tališča (TTpov) polietilen glikola molskih mas 1 500 g/mol, 4 000 g/mol, 10 000 g/mol in 35 000 g/mol pri različnih nadtlakih argona (Pnad) v visokotlačni optični celici vse do 30 MPa. Te temperature so bile nato preračunane v reducirano temperaturo tališča (TTred), da smo lahko naš binarni sistem primerjali z binarnim sistemom polietilen glikol/ogljikov dioksid. Izmerjena je bila tudi latentna talilna toplota (ΔtalH) polimera na dva načina. Za prvo določitev smo uporabili Clapeyron-ovo enačbo in interpolacijo izmerjenih temperatur tališča v odvisnosti od nadtlaka argona. Druga določitev je potekala neposredno v diferenčnem dinamičnem kalorimetru; rezultate smo nadalje uporabljali v izračunih topnosti. Na podlagi padca temperature tališča smo ob upoštevanju koligativnih lastnosti lahko izračunali topnost superkritičnega fluida v polimeru. V ta namen je bila izpeljana nova enačba topnosti (S) iz že znanih korelacij krioskopije.
Keywords: PEG, argon, tališče, optična celica, latentna talilna toplota, topnost
Published: 22.09.2014; Views: 1091; Downloads: 135
.pdf Full text (3,88 MB)

44.
UPORABA ENERGIJE SONCA V SLOVENIJI ZA PRIDOBIVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IN OGREVANJA SANITARNE VODE
Patricija Furjan, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Potrošniki se srečujejo z nenehnim višanjem stroškov konvencionalnih virov energije, ki služijo kot energenti za oskrbo s toplo sanitarno vodo in pridobivanjem električne energije. Države so se zato odločile spodbujati gospodinjstva k uporabi obnovljivih virov energije, katerih uporaba bi ne samo pripomogla k večji samooskrbi gospodinjstev in s tem manjšanju mesečnih stroškov električne energije in stroškov segrevanja sanitarne vode, ampak tudi k varovanju okolja. Raba obnovljivih virov energije namreč nima negativnih vplivov na okolje kot ima raba konvencionalnih virov energije. Slovenija ima glede na geografsko lego in naravne danosti zelo dobre možnosti za izrabo obnovljivih virov energije. Poleg gozdov in rek, kot virov za lesno biomaso in vodno energijo ima tudi zelo dobro osončenost, in prav ta je za gospodinjstva najbolj uporabna, saj je aplikacija sistemov za izrabo sonca neprimerno enostavnejša od ostalih aplikacij. Glede na potrebe gospodinjstev, se le ta lahko odločijo za aplikacijo solarno termalnega sistema, ki bi jim služil kot poceni vir toplote za segrevanje sanitarne vode ali pa fotonapetostnega sistema, ki bi jim služil kot zanesljiv vir pridobivanja električne energije. V kolikor so potrebe po ogrevanju sanitarne vode večje, sočasno pa se kaže tudi potreba po električni energiji, pa se lahko posamezno gospodinjstvo odloči za aplikacijo kombinacije obeh sistemov, tako imenovane sončne kogeneracije. V nalogi bomo povzeli tehnologije izrabe energije sonca, ki so na voljo na trgu, ter s pomočjo SWOT analize ugotoviti katere so glavne prednosti tehnologij izrabe energije sonca in katere njihove glavne slabosti, ki preprečujejo energiji sonca, da bi postala glavni vir energije za potrebe pridobivanja električne energije in toplotne energije. Predstavljene bodo tudi tehnične in zakonske omejitve uporabe tehnologij izrabe energije sonca v Sloveniji. Na kratko bo opisan sistem subvencioniranja tehnologij izrabe energije sonca v Sloveniji, ter na konkretnem primeru predstavljen izračun vračilne dobe za fotonapetostni sistem v primeru prejetja državnih spodbud.
Keywords: Energija, sonce, toplota, elektrika, kogeneracija, investicije, podpore
Published: 04.08.2014; Views: 699; Downloads: 132
.pdf Full text (1,91 MB)

45.
Prevajanje toplote skozi vpojne plasti
Maja Fras, 2014, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu je predstavljen samostojno narejen fizikalni model in numerična simulacija za opis prevajanja toplote skozi več zaporednih različnih vpojnih plasti, ki so lahko vlažne. Model je enodimenzionalen in temelji na difuzijski enačbi za toplotno prevajanje. Robni pogoj je na eni strani konstantna gostota toplotnega toka. Osnovna predpostavka pri tem je, da prevajanje toplote poteka skozi planparalelne plasti v polneskončni limiti. Model podaja časovno odvisnost temperaturnega polja v smeri prečno na plasti. Ker model upošteva stopnjo vlažnosti, je primeren za opis prevajanja toplote skozi vpojne plasti, med katere lahko uvrščamo tudi tekstilne materiale. Simulacija je testirana na analitično rešljivem primeru in s primerjavo rezultatov eksperimentalnih meritev prevajanja toplote skozi različne konfiguracije zaščitnih oblačilnih sistemov (zaščitna obleka in pod njo suho oziroma mokro spodnje perilo). Eksperimentalne meritve so bile opravljene s posebno požarno lutko, opremljeno s temperaturnimi senzorji, ki je namenjena simulaciji eksplozivnega ognja in se uporablja za testiranje osebne zaščitne opreme. Glede na ujemanje rezultatov simulacije s tistimi, ki so bili eksperimentalno izmerjeni, lahko s prepričanjem trdimo, da z uporabljenim modelom dobro opišemo dinamično temperaturno polje več plasti oblačil za različne časovne periode in jakosti izpostavljenosti plamenu. Numerične simulacije omogočajo razširitev za poljubno mnogo različnih plasti oblačil, kar omogoča analizo meritev toplotnega prevajanja skozi različna oblačila, analizo destruktivnih sprememb zaščitne obleke in uporabo pri vzpostavljanju standardov zaščitnih oblačil.
Keywords: toplota, toplotno prevajanje, izparevanje, temperatura, metoda končnih diferenc, požarna lutka, zaščitna oblačila
Published: 24.07.2014; Views: 1212; Downloads: 114
.pdf Full text (2,04 MB)

46.
TERMODINAMIČNI PRERAČUN PLOŠČNIH PRENOSNIKOV TOPLOTE
Matej Tkaučič, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Pripravili smo matematični model, ki preračuna izstopne temperature fluidov iz ploščnega prenosnika toplote. Matematični model uporablja metodo ε-NTU ter metodo LMTD. S pomočjo vstavljenih podatkov izračuna brez dimenzijska števila ter določi koeficient prenosa toplote. Predstavljeni so rezultati meritev, preračuni ter analiza dobljenih rezultatov. Matematični model je napisan v MatLabu.
Keywords: prenosnik toplote, matematični model, termodinamični preračun, termodinamika, toplota
Published: 23.09.2014; Views: 938; Downloads: 430
.pdf Full text (2,02 MB)

47.
AKUMULATORJI TOPLOTE S FAZNO SPREMINJAJOČO SNOVJO
Gregor Fakin, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Ena izmed tehnik shranjevanja energije je uporaba akumulatorjev toplote s fazno spreminjajočo snovjo (ang. phase change materials – PCMs). V osnovi so to kemijske ali homogene zmesi, ki so organske, anorganske ali evtektične sestave in imajo visoko talilno toploto, pri čemer s taljenjem in strjevanjem sprejemajo in oddajajo določeno količino toplote, ki je za vsako snov s spremembo faze drugačna. Snov v procesu taljenja absorbira toploto, ki jo v procesu strjevanja lahko oddaja. V diplomski nalogi so obravnavane tri vrste tekoče-trdno fazno spreminjajočih snovi: anorganske, organske in evtektične. Natančneje so predstavljene anorganske fazno spreminjajoče snovi, h katerim spadajo hidratizirane soli, kovine in anorganski evtektiki. Predstavljene so tri, za shranjevanje toplotne energije najbolj primerne, hidratizirane soli in anorganske evtektike. Nadalje je obravnavavan postopek enkapsulacije, s katero se izboljšajo termofizikalne lastnosti fazno spreminjajočih snovi. Predstavljena je tudi uporaba fazno spreminjajočih snovi za solarno ogrevanje vode in transport temperaturno občutljivih snovi, ter uporaba v zgradbah in biomedicini. V zaključku je s pomočjo programskega paketa MathCad izveden preračun sprejete in oddane toplote fazno spreminjajoče snovi v cevnem toplotnem prenosniku pri vtoku in iztoku vroče in hladne vode, kar imenujemo proces polnjenja in praznjenja fazno spreminjajoče snovi s toploto.
Keywords: fazno spreminjajoča snov (FSS), akumulator toplote, latentna topilna toplota, enkapsulacija, uporaba FSS
Published: 09.09.2014; Views: 1196; Downloads: 275
.pdf Full text (2,71 MB)

48.
Vpliv kapljevin na toplotno prevodnost tkanin
Eva Klemenčič, 2014, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu so predstavljeni rezultati meritev toplotne prevodnosti vpojnih tkanin pri različnih relativnih deležih kapljevine v tkanini. Eksperimentalno delo smo izvedli za tri vzorce bombažnih tkanin z različno gostoto vezave in različnih debelin. Merilno napravo smo prilagodili tako, da lahko toplotno prevodnost tkanine določimo na dva načina: z analizo rezultatov nestacionarnega dela meritve ali z analizo rezultatov v stacionarnem stanju. Izračunane vrednosti toplotne prevodnosti se v okviru napake meritev po obeh načinih analize rezultatov ujemajo. Za izračun toplotne prevodnosti tako ni treba čakati na vzpostavitev stacionarnega stanja, kar omogoča krajši čas meritve in s tem manjše napake zaradi izhlapevanja kapljevine. Meritve potrjujejo, da je efektivna toplotna prevodnost tkanine pri majhnih vlažnostih premo sorazmerna z relativnim deležem kapljevine v tkanini. Z naraščajočo vlažnostjo se efektivna toplotna prevodnost vlažne tkanine ustali okrog ene mejne vrednosti, preden je tkanina nasičeno vlažna. Vpliv kapljevin na efektivno toplotno prevodnost tkanine smo raziskali s tremi kapljevinami, ki imajo različne toplotne prevodnosti: vodo, acetonom in terpentinom. Efektivna toplotna prevodnost tkanine se v vseh primerih ustali okrog vrednosti, ki je primerljiva s toplotno prevodnostjo kapljevine prisotne v tkanini. Stopnja vlažnosti, pri kateri se efektivna toplotna prevodnost tkanine ustali, se za različne kapljevine razlikuje. Najbližje nasičeni vlažnosti se to zgodi pri vodi, vidno drugače je pri terpentinu, aceton pa je nekje vmes. Eksperimentalne rezultate meritev smo primerjali s teoretično napovedjo. Ugotovili smo, da model, ki upošteva le vpliv tkanine in kapljevine (dvoparametrični model), dobro opisuje odvisnost efektivne toplotne prevodnosti vlažne tkanine pri relativno majhnih vlažnostih. Pri večjih deležih kapljevine pa so odstopanja večja. V ta namen smo model nadgradili tako, da smo upoštevali tudi vpliv zraka v tkanini, ki ga kapljevina z močenjem izpodriva (triparametrični model). Tako izpopolnjen model se je izkazal za primernejšega predvsem pri večjih deležih vlage.
Keywords: toplota, prevajanje toplote, toplotno udobje, toplotna prevodnost, vlažnost, bombažna tkanina, eksperimentalne meritve, model
Published: 08.10.2014; Views: 1789; Downloads: 190
.pdf Full text (650,58 KB)

49.
50.
Laboratorijske vaje iz termodinamike
Aljana Petek, 2009, other educational material

Keywords: ravnotežje para, topilna toplota, parcialna molska prostornina
Published: 30.12.2015; Views: 375; Downloads: 24
URL Link to full text

Search done in 0.23 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica