| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 12
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Odnos slovenske družbe do nasilja v družini
Mia Slapšak, 2021, master's thesis

Abstract: Nasilje v družini pomeni uporabo tako psihičnega, fizičnega, spolnega in ekonomskega nasilja, kot tudi zanemarjanje drugega družinskega člana. Družinske člane med seboj povezujejo sorodstvene ali čustvene vezi, ali pa so te med njimi nekoč obstajale. V magistrskem delu smo se osredotočili na toleranco do nasilja v družini. V prvem delu je bil podrobneje predstavljen pojem nasilja v družini, njegove vrste, žrtve in posledice, ki jih za seboj pusti. Predstavljene so bile naloge in delovanje institucij, ki so pomembne z vidika odkrivanja, preprečevanja in obravnavanja nasilja v družini. Tako je lažje razumeti predstavljen pojem tolerance in cilj, h kateremu stremimo - ničelna toleranca do nasilja v družini. Na tem nivoju se poleg dela institucij zahteva tudi delovanje širše družbe, predvsem z vidika odzivanja na zaznano nasilje, kar pa je močno povezano s stopnjo tolerance, ki velja znotraj določene družbe. V drugem, raziskovalnem delu, nas je zanimalo, kaj družba sploh dojema kot nasilno in nesprejemljivo. Raziskava je pokazala, da že skoraj vsak pozna pojav nasilja v družini, največkrat iz medijev. Drugi se s tovrstnim nasiljem srečujejo pri opravljanju svojega poklica ali pa pojav poznajo od sorodnikov, znancev in prijateljev. Nekaj pa jih je navedlo, da so bili sami žrtve nasilja v lastni družini, tako kot otroci ali pozneje v odraslem življenju (n = 17). Najpogosteje doživeta vrsta nasilja je bilo psihično nasilje (83,3 %) , prisotno v več primerih pa je bilo tudi fizično (61,1 %) in spolno nasilje (38,9 %). Take lastne izkušnje z nasiljem niso bile pomembno povezane s toleranco do nasilja v družini. Ta prav tako ni povezana s spolom, saj raziskava ni pokazala statistično značilnih razlik med moškimi in ženskami v njihovem odnosu do nasilja v družini. Stopnja tolerance ali sprejemljivost nasilja pa je povezana s tem, kdo je žrtev nasilja v družini, pri čemer se kaže večja občutljivost in pripravljenost prijavljanja nasilnih ravnanj, ko so žrtve otroci, ki spadajo med najranljivejše skupine žrtev. Pomembno vlogo pri ozaveščanju družbe o pojavu in vrstah nasilja v družini in glede na mnenje tudi pomembno vlogo pri preprečevanju in spodbujanju prijav nasilja imajo mediji, kjer pa raziskava ni pokazala bistvenih razlik med tistimi, ki so ozaveščeni o problematiki in neozaveščenimi.
Keywords: magistrska dela, nasilje, družina, nasilje v družini, toleranca, odzivanje, ozaveščanje
Published: 07.04.2021; Views: 129; Downloads: 56
.pdf Full text (1,60 MB)

2.
Management preprečevanja in obvladovanja nasilja v zdravstveno socialnih organizacijah
Jovita Pajtler, 2019, master's thesis

Abstract: Izhodišče: Nasilje v zdravstveno socialnih organizacijah je zelo pereč problem tako v Sloveniji kot tudi po svetu. Zaposleni v teh organizacijah se srečujejo z različnimi vrstami nasilja. Za obvladovanje tega problema potrebujejo specifična znanja in deeskalacijske tehnike, prav tako pa tudi zdravstveno socialne organizacije potrebujejo implementiran management preprečevanja in obvladovanja nasilja. S takšnim managementom dobijo zaposleni informacije, znanja in podporo in tako v primeru nasilja lahko reagirajo na etično terapevtski, odgovoren in human način. Namen: V magistrskem delu smo želeli ugotoviti, ali so zaposleni v zdravstveno socialnih organizacijah seznanjeni z deskalacijskimi metodami pri obvladovanju in preprečevanju nasilnega vedenja. Zanimalo nas je tudi, ali so glede na lastno presojo dovolj strokovno usposobljeni za obvladovanje te pereče problematike. V zaključnem delu smo primerjali dve zdravstveno socialni ustanovi. zdravstveno socialni zavod v Sloveniji in zdravstveno socialni zavod v Avstriji. Raziskovalna metodologija: V raziskavi smo uporabili deskriptivno metodo dela z zbiranjem, kritično presojo in analizo domače in tuje literature. Raziskovalna metoda zaključnega dela temelji na kvantitativni metodologiji, tehnika zbiranja podatkov pa je anketa - standardiziran vprašalnik POPAS (Perceptions of Prevalence Of Aggression Scale). Rezultati: Primerjali smo zdravstveno socialno organizacijo (ZSO)v Sloveniji z ZSO v Avstriji. Zaposleni v Sloveniji so doživeli največ pasivnega nasilnega vedenja, najmanj je bilo samomorov in spolnih napadov/posilstev. Zaposleni v Avstriji so najpogosteje doživeli občasno manipulativno nasilno vedenje, najmanj pa, tako kot zaposleni v Sloveniji, samomorov in spolnih napadov/posilstev. Da so dovolj seznanjeni z deeskalacijskimi tehnikami meni 55,3 % zaposlenih v ZSO v Sloveniji in 55,4 % zaposlenih v ZSO v Avstriji. Si pa zaposleni v ZSO Avstrije v prihodnje želijo več usposabljanj s področja obvladovanja nasilja. Zaposleni v obeh ZSO so mnenja, 80,4 % v ZSO v Sloveniji in 73,5 % v ZSO v Avstriji, da je varnost zaposlenih ena izmed poglavitnih nalog. Diskusija in zaključek: Nasilje v ZSO je prisotno, organizacije ga morajo prepoznati in implementirati management preprečevanja in obvladovanja nasilja. S takšnim managementom potrjujejo ničelno toleranco nasilja in podpirajo zaposlene, da se v primeru doživetega nasilja lahko profesionalno odzovejo.
Keywords: agresija, ničelna toleranca, zdravstvena nega, preventiva, znanje, deeskalacija.
Published: 17.12.2019; Views: 387; Downloads: 66
.pdf Full text (1,46 MB)

3.
Toleranca do nasilja v mladostniških partnerskih razmerjih
Eva Hršak, 2019, master's thesis

Abstract: V sklopu magistrskega dela smo preučevali toleranco mladostnikov do nasilja v partnerskih razmerjih. V teoretičnem delu smo opredelili termin nasilje, opisali njegove oblike in pregledali dejavnike, ki lahko pripomorejo k pojavnosti nasilja. Zatem smo opredelili pojem partnerstvo in z njim povezana partnerska razmerja. V nadaljevanju smo opredelili značilnosti storilca in žrtve nasilja, zakaj le-te ostajajo v nasilnih razmerjih in kaj lahko storimo za kvaliteten partnerski odnos. V osrednjem delu teoretičnega dela smo opredelili termina mladostništvo in mladostniška partnerska razmerja ter skušali ugotoviti, kako se razlikujejo od razmerij v odraslosti. Preučili smo dejavnike, ki pomembno vplivajo na pojavnost nasilja, kakšne so njegove posledice na mladostnike in kako se le-ti soočajo z nasiljem. Na koncu smo predlagali načine, s katerimi lahko šola svoje učence informira, jim pomaga in posledično pripomore k zmanjšanju nasilja v mladostniških partnerskih razmerjih. V empiričnem delu smo preučili, v kolikšni meri so mladostniki že bili žrtve ali storilci različnih oblik nasilja v svojih razmerjih, in ugotovili, da je bila približno petina anketirancev že kdaj žrtev nasilja, približno desetina pa ga je že izvajala. Zanimalo nas je, kakšno je mnenje mladostnikov do morebitnega razreševanja težav z nasiljem v razmerjih s pomočjo tretje osebe ter ali so skozi šolanje pridobili dovolj informacij o načinih reševanja in preprečevanja nasilja v partnerskih razmerjih.
Keywords: partnerstvo, mladostniki, partnerska razmerja, nasilje, toleranca do nasilja
Published: 30.08.2019; Views: 604; Downloads: 175
.pdf Full text (937,74 KB)

4.
Kakovost življenja odrasle osebe odvisne od benzodiazepinov
Valerija Galun, 2019, undergraduate thesis

Abstract: Uvod: Benzodiazepini so učinkovita zdravila za zdravljenje nespečnosti in anksioznosti, vendar se pogosto uporabljajo preko priporočenih časovnih okvirjev zdravljenja, kar vodi v odvisnost od benzodiazepinov. Kronična uporaba benzodiazepinov lahko povzroča kognitivne motnje, padce, prometne nesreče, odvisnost in toleranco. Z raziskavo smo želeli ugotoviti učinke benzodiazepinov na kakovost življenja. Metode: V diplomskem delu smo uporabili deskriptivno metodo dela. V empiričnem delu smo uporabili kvalitativno raziskovanje s pomočjo polstrukturiranega intervjuja s pacientom odvisnim od benzodiazepinov in izvedli študijo primera. Rezultati: Ugotovili smo, da odvisnost od benzodiazepinov slabša kakovost življenja. Vpliva predvsem na spanje, kognitivne funkcije, mobilnost, socialne stike in povzroča težave s spolnostjo. Odvisnost od benzodiazepinov povzroča depresijo, strah, težave s spominom, pozornostjo, apatijo in nervozo. Zaključek: Odvisnost od benzodiazepinov vpliva na kakovost življenja. Še večjo škodo povzroči uživanje benzodiazepinov skupaj z alkoholom. V veliko primerih je krivec za pojav odvisnosti prekomerno predpisovanje benzodiazepinov. Zato menimo, da je potrebno uvesti večji nadzor nad samim predpisovanjem benzodiazepinov in prav tako ob tem ozaveščati paciente o pravilni rabi in škodljivosti benzodiazepinov.
Keywords: Tablete, toleranca, študija primera, negovalni problemi, Marjory Gordon.
Published: 15.05.2019; Views: 461; Downloads: 100
.pdf Full text (429,23 KB)

5.
Vloga psa pri razvoju in krepitvi socialnih kompetenc - empatija in toleranca
Anita Bubnjar, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo preučili socialne kompetence, predvsem empatijo in toleranco. Predmet obravnave v ospredje postavlja terapije s pomočjo psa, katere spadajo med aktualne terapije s pomočjo živali. Psu smo pri tem zaradi njegove narave pripisali poseben pomen. Z raziskavo smo skušali dokazati zastavljeni hipotezi, vendar so rezultati pokazali drugače, kot smo domnevali. Kljub rezultatom raziskave smo na podlagi teoretičnih izhodišč in vsakodnevne prakse sklenili, da ima pes veliko vlogo pri razvoju in krepitvi socialnih kompetenc, saj mladostniku, ki odrašča, nudi podporo, naklonjenost, cenjenost, igra vlogo zaupnika in ga navda z občutkom sreče, saj je pasja razigranost in njegova družba nalezljiva in neprecenljiva.
Keywords: socialne kompetence, empatija, toleranca, terapije s pomočjo živali, terapije s pomočjo psa, pes
Published: 20.09.2016; Views: 706; Downloads: 120
.pdf Full text (850,13 KB)

6.
Kriminaliteta v urbanih središčih - preverjanje teorije razbitih oken
Matjaž Javornik, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo opisuje problematiko nasilja in kriminalitete v urbanih središčih doma in v tujini, s pomočjo teorije razbitih oken (angl. Broken windows theory). Teorija razbitih oken, kot jo pojmujeta njena avtorja James Q. Wilson in George L. Kelling, temelji na predpostavki, da je strategija preprečevanja kriminala lahko uspešna zgolj in samo v primeru, v kolikor se problem kriminala začne preprečevati še preden le-ta izbruhne v polni razsežnosti. Obstajajo tudi avtorji, ki se s tezo James Q. Wilsona in George L. Kellinga in njunem pojmovanju teorije razbitih oken ne strinjajo v celoti. Oscar Newman trdi, da je prisotnost policije kot najvišje avtoritete zagotavljanja javnega reda in miru, nezadosten pogoj za dosego cilja, ki si ga vsi želimo, tj. živeti v mestu brez kriminala in nasilja. Omenjeni cilj bo možno doseči le na način, da bomo v proces zagotavljanja javnega reda in miru, poleg policije, vključili tudi prebivalce, ki živijo na problematičnih območjih. S tem, ko v proces zagotavljanja javnega reda in miru vključimo prebivalce, ki živijo na problematičnih območjih, v le-teh zbudimo občutek pripadnosti skupnosti, v kateri živijo.
Keywords: urbana središča, kriminaliteta, policijsko delo v skupnosti, teorija razbitih oken, ničelna toleranca, diplomske naloge
Published: 01.03.2016; Views: 1006; Downloads: 119
.pdf Full text (1,01 MB)

7.
Pomen učiteljevih pojmovanj in prepričanj za profesionalni razvoj učiteljev
Anja Ivajnšič, Milena Ivanuš-Grmek, 2009, review article

Abstract: Prispevek izpostavlja pomen učiteljevih pojmovanj in prepričanj za njihov profesionalni razvoj. V prvem delu je opredeljen profesionalni razvoj učiteljev ter predstavljen pomemben dejavnik učiteljevega profesionalnega razvoja - učiteljeva pojmovanja in prepričanja. V drugem delu so prikazani rezultati raziskave, ki se nanašajo na učiteljeva pojmovanja skupinskega učenja in tolerance do negotovosti. Zanimale so nas razlike med učitelji s končano pedagoško fakulteto in učitelji s končano pedagoško akademijo ter razlike med učitelji z različnim številom let poučevanja. Statistično značilne razlike med učitelji z zaključeno pedagoško fakulteto oz. pedagoško akademijo in med učitelji z rayličnim številom let poučevanja so se pokazale v primeru štirih izjav.
Keywords: profesionalni razvoj, učitelji razredenga pouka, dejavniki profesionalnega razvoja učiteljev, učiteljeva pojmovanja, učiteljeva prepričanja, skupinsko učenje, toleranca do negotovosti
Published: 10.07.2015; Views: 1087; Downloads: 103
.pdf Full text (1,10 MB)
This document has many files! More...

8.
Zagotavljanje ustrezne kakovosti meritev pri nadzoru proizvodnega procesa sestavnega dela kompresorja
Tilen Vraničar, 2012, master's thesis

Abstract: V prvi polovici predstavljenega magistrskega dela sta opisani teorija pogreškov ter merilna negotovost, druga pa najprej vsebuje opis obdelave cilindra na bloku kompresorja in način merjenja obravnavanih dimenzij oziroma oblik, čemur sledijo eksperimentalne meritve s pripadajočimi rezultati. Cilj magistrske naloge je, da z izvedbo eksperimentalnih meritev dokaže sprejemljivost postopka merjenja premera cilindra in merjenja valjnosti cilindra. Po predhodno določenem protokolu so se eksperimentalne meritve premera cilindra izvedle na pnevmatskem merilnem stroju Stotz, meritve valjnosti pa na merilnem stroju Hommel. Statistična obdelava podatkov je pokazala na slabo ponovljivost meritve kalibracijskih obročev naprave Stotz. Po teoriji je bila izračunana tudi skupna merilna negotovost meritve premera cilindra, izračun pa je pokazal, da s trenutnim načinom merjenja ne moremo z veliko verjetnostjo zagotavljati točnosti meritev. Sprejemljivost postopka meritve valjnosti je bila dokazana s primerjalnimi meritvami, in sicer smo valjnost istega cilindra izmerili na dveh različnih koordinatnih merilnih strojih Zeiss ter na obravnavanem merilnem stroju Hommel. Po primerjavi podatkov, dobljenih iz meritev, smo ugotovili, da je postopek meritve valjnosti na stroju Hommel sprejemljiv.
Keywords: merilna negotovost, standardni odmik, merilni pogrešek, meritev, premer, valjnost, krožnost, toleranca, pnevmatska merilna naprava
Published: 29.06.2012; Views: 1576; Downloads: 212
.pdf Full text (5,84 MB)

9.
Pomen pregona prekrškov za varnost v družbi
Boštjan Tratar, 2009, published professional conference contribution

Abstract: Prispevek obravnava pomen pregona prekrškov za varnost v družbi predvsem na zgledih ameriške policije, kar naj bi prispevalo k preprečevanju težje kriminalitete in prispevalo k doseganju večje varnosti v družbi predvsem v večjih mestih.
Keywords: prekrški, kazniva dejanja, kriminaliteta, preprečevanje, teorija razbitih oken, ničelna toleranca, strategije
Published: 04.06.2012; Views: 1463; Downloads: 132
.pdf Full text (121,19 KB)
This document has many files! More...

10.
Povezavni, vozliščni in mešani okvarni premeri kartezičnih grafovskih produktov in svežnjev
Rija Erveš, 2011, dissertation

Abstract: V disertaciji raziskujemo povezanost in okvarne premere kartezičnih grafovskih svežnjev in kartezičnih produktov. Vpeljemo mešano povezanost in mešani okvarni premer grafa, ki posplošujeta povezanosti in okvarna premera definirana glede na eno vrsto okvarjenih elementov. Nekatere rezultate na kartezičnih grafovskih svežnjih in produktih glede na eno vrsto okvarjenih elementov posplošimo in v določenih primerih tudi izboljšamo.
Keywords: povezanost po vozliščih, povezanost po povezavah, mešana povezanost, okvarni premer, povezavni okvarni premer, mešani okvarni premer, kartezični grafovski sveženj, kartezični grafovski produkt, telekomunikacijska omrežja, okvarna toleranca
Published: 21.09.2011; Views: 3569; Downloads: 166
.pdf Full text (640,76 KB)

Search done in 0.32 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica