| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 50
First pagePrevious page12345Next pageLast page
1.
Načrtovanje sistema za medicinsko hipertermijo s pomočjo magnetnih nanodelcev
Jure Prelogar, 2020, master's thesis

Abstract: Namen magistrske naloge je načrtovati sistem za medicinsko hipertermijo, ki bi ga lahko uporabili pri procesu zdravljenja rakavih obolenj. V prvem delu naloge je predstavljena teorija in uporaba magnetnih tekočin. V drugem delu so podane osnove medicinske hipertermije ter pregled trenutnega stanja na področju medicinske hipertermije. Prav tako je narejena analiza, kako različne veličine vplivajo na grelno moč magnetne tekočine. V zadnjem delu naloge je predstavljen izbrani sistem za izvajanje medicinske hipertermije. Opisani so postopki in izračuni, ki so pripomogli k izbiri, ter rezultati računalniških simulacij.
Keywords: medicinska hipertermija, magnetne tekočine, magnetne izgube, SAR
Published: 03.11.2020; Views: 99; Downloads: 11
.pdf Full text (2,59 MB)

2.
Analiza vpliva magnetnega polja na viskoznost in grelno moč magnetne tekočine
Jakob Vizjak, 2019, master's thesis

Abstract: Magnetne tekočine sodijo v kategorijo nanomaterialov zaradi velikostnega razreda suspendiranih magnetnih nanodelcev v nosilni tekočini. Njihova uporabnost se kaže na različnih področjih inženiringa, znanosti in medicine. Ena izmed pomembnejših lastnosti magnetne tekočine je viskoznost, ki je bila predmet opazovanja v magistrski nalogi. Vpliv viskoznosti smo preverili teoretično kot tudi eksperimentalno. V teoretičnem delu smo uporabili in prilagodili matematični model izračuna izgub magnetne tekočine v visokofrekvenčnem magnetnem polju ter raziskali vpliv različnih modelov viskoznosti suspenzije in različnih nosilnih tekočin. Za validacijo matematičnega modela izgub smo na izbranem vzorcu opravili serijo meritev izgub po kalorimetrični metodi, pri kateri se glede na temperaturni odziv merjenca ugotovi specifična stopnja absorpcije (SAR). V eksperimentalnem delu naloge smo opravili meritve viskoznosti možnih nosilnih tekočin po dveh različnih metodah, in sicer najprej s Hoepplerjevim in nato z rotacijskim viskozimetrom. V sklopu meritev z rotacijskim viskozimetrom smo sistematično skušali ugotoviti temperaturno odvisnost in dokazati pojav magnetoreologije.
Keywords: magnetne tekočine, specifična absorpcijska stopnja, viskoznost, magnetne izgube, magnetno polje
Published: 22.11.2019; Views: 433; Downloads: 60
.pdf Full text (4,32 MB)

3.
Kombinirana testna naprava za hidravlične tekočine
Jan Weichardt, 2018, master's thesis

Abstract: Cilj magistrske naloge je bil izdelati napravo, ki bo omogočala testiranje vpliva različnih hidravličnih tekočin na najpogosteje uporabljane hidravlične komponente, tako črpalke kot ventile. Kombinirana testna naprava mora biti zasnovana tako, da bo čim bolj učinkovito degradirala najbolj kritične dele hidravličnih komponent. V magistrski nalogi so uvodoma preučeni obstoječi testi in naprave, ki so v rabi za te namen in so jih zasnovali proizvajalci hidravličnih komponent. V nalogi je predstavljen lasten pristop k izvedbi testiranja, ki bo simuliral delovanje hidravličnega sistema v realnem industrijskem okolju. Obstoječe testne naprave so energetsko zelo potratne, saj uporabljajo pogonski sklop velikih moči, pri čemer je pozornost namenjena zgolj vplivu tekočine na hidravlično črpalko. Ostale komponente, kot npr. krmilni ventili, niso obravnavani. Krmilje naprave bo izvedeno s programirljivim logičnim krmilnikom, ki bo vse parametre nadziral, jih izpisoval in primerjal. Krmilje bo izvedeno tako, da bo prilagodljivo vsem vrstam testov. Zapisoval in izpisoval bo vse parametre, ki se bodo zaradi obrabe spremenili. Le tako bo ob končanem testu jasen pregled nad podatki. Rezultat magistrske naloge bo fizično izdelana kombinirana testna naprava za namensko staranje in testiranje hidravlične tekočine in komponent.
Keywords: Hidravlične tekočine, hidravlične komponente, mehanizmi obrabe, testna naprava, test
Published: 09.04.2018; Views: 1051; Downloads: 94
.pdf Full text (2,74 MB)

4.
Dejavniki tveganja in način življenja starostnika z obstipacijo
Maja Brumec, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Izhodišča: Povprečna starost prebivalstva narašča. S tem se povečuje delež težav, ki nastopijo s starostjo. Ena takih težav je obstipacija. Z raziskavo smo želeli ugotoviti, kateri dejavniki vplivajo na pojav obstipacije pri starostniku in kakšen je način življenja starostnika, ki trpi za obstipacijo. Metode: Uporabili smo deskriptivno metodo dela. Podatke za izdelavo teoretičnega dela smo pridobili s pomočjo slovenske in angleške strokovne literature, člankov, knjig in elektronskih virov. Raziskovalni del je temeljil na kvalitativni metodologiji. Raziskavo smo izvedli s pomočjo pol strukturiranih intervjujev, katere smo izvedli- s starostniki, ki bivajo v sodelujočem domu. Rezultati: Obstipacija je pogosto prisotna pri starostnikih v domovih za starejše. Ugotovili smo, da starostniki ob tem trpijo zaradi simptomov, ki spremljajo obstipacijo, to so bolečine v trebuhu, prebavni krči, siljenje na bruhanje, vetrovi, napihnjenost,... Starostniki poznajo in upoštevajo ukrepe za preprečevanje obstipacije, kot so veliko gibanja, uživanje raznovrstne hrane ter dovolj tekočine. Starostnikom nudijo oporo in pomoč pri obstipaciji medicinske sestre, tako da jih spremljajo na stranišče, jim zagotavljajo intimnost in aplicirajo odvajala. Zaključek: težave, ki spremljajo obstipacijo so za starostnika neprijetne, zato je potrebna skrb za preprečevanje obstipacije. Obstipacijo preprečujemo z ustrezno prehrano, uživanjem dovolj tekočine, telesno aktivnostjo ali z odvajalnimi sredstvi.
Keywords: zaprtje, prehrana, tekočine, telesna aktivnost, odvajalna sredstva.
Published: 21.11.2017; Views: 1137; Downloads: 244
.pdf Full text (349,41 KB)

5.
Predvidevanje tokovno povzročenega zvoka in možnosti izboljšav
Peter Košir, 2017, master's thesis

Abstract: V okviru magistrskega dela je bila opravljena validacija numerične simulacije dinamičnega pojava tokovno povzročenega zvoka. Podana je bila ustrezna teoretična podlaga, sledi integralna obravnava elementa z značilnim pojavom žvižga v obliki eksperimenta, ki se je izvedel v Laboratoriju za energetske delovne stroje in tehnično akustiko na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani. Osrednji del magistrskega dela zajema nastavitve in zagon numerične simulacije v programskem okolju Fluent. Sledi analiza vplivnih spremenljivk s pomočjo hitre Fourierjeve transformacije in slikovna obdelava animacije tokovnega polja z lastno programsko kodo. Slednje je izkazalo soodvisnost značilnih amplitud v frekvenčni domeni tokovnega polja in akustičnega pojava.
Keywords: numerična simulacija, akustični tlak, tokovno povzročen zvok, turbulenca, turbulenten tok, akustika, zvok, hrup, tok tekočine, računalniška dinamika tekočin, simulacija velikih vrtincev.
Published: 27.09.2017; Views: 544; Downloads: 12
.pdf Full text (3,88 MB)

6.
PRIMERJAVA IZGUB MAGNETNIH MATERIALOV V ROTACIJSKEM IN PULZIRAJOČEM MAGNETNEM POLJU
Aljaž Kotnik, 2016, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo obravnava primerjavo izgub, ki nastanejo v magnetnih tekočinah, kadar so te izpostavljene zunanjemu spreminjajočemu magnetnemu polju. Primerjava je obsegala dve vrsti spreminjanja polja, in sicer rotacijsko in pulzirajoče. Meritve so bile opravljene po kalorimetrični metodi, ki temelji na meritvi temperaturnega odziva merjenca, iz katerega se nato ugotovi specifična stopnja absorpcije, iz te pa nato določimo izgube. Delo zajema teoretično ozadje magnetizma in magnetnih materialov, kot tudi magnetnih tekočin. Predstavljene so tudi metode za pridobivanje magnetnih tekočin, karakterizacijo izgub, opisan je merilni sistem in postopek izvajanja meritev. Sklepni del naloge prikazuje rezultate meritev ter ugotovitve razlike izgub med obema vrstama spreminjanja polja.
Keywords: Magnetne tekočine, kalorimetrična metoda, SAR, rotacijsko magnetno polje, pulzirajoče magnetno polje.
Published: 07.12.2016; Views: 1363; Downloads: 108
.pdf Full text (3,49 MB)

7.
Uravnavanje temperature v rastlinjaku s pomočjo toka tekočine med dvema steklenima ploščama
Boštjan Vuzem, 2016, master's thesis

Abstract: Zaradi pregrevanja zraka v običajnih rastlinjaku v poletnih mesecih smo prišli na misel, da bi s tankim slojem tekočine med dvema steklenima stenama prestregli del vpadne toplote in obenem hladili notranjost rastlinjaka. Tako smo najprej izračunali temperaturo za običajni rastlinjak in nato še za z 1cm debelim slojem vode hlajeni. Pri tem smo morali izračunati vse toplotne tokove, ki vstopajo in izstopajo v rastlinjak. Še posebej pa je pomembna določitev absorpcije dela toplote v vodi. Izračunali smo tudi, kako se spreminja temperatura v rastlinjaku ob spreminjanju vstopne hitrosti hladilne tekočine in ob spremembah vstopne temperature hladilne tekočine. Nekatere rezultate smo preverili s simulacijo v programu Ansys CFX. Računi so pokazali , da bi bilo mogoče s primerno nizko vstopno temperaturo in primerno hitrostjo hladilne tekočine regulirati temperaturo zraka v rastlinjaku.
Keywords: uravnavanje temperature, rastlinjak, tok tekočine, absorpcija toplote
Published: 11.10.2016; Views: 947; Downloads: 96
.pdf Full text (3,53 MB)

8.
Eksperimentalna določitev toka zmesi pepela in vode
Damijan Kanduti, 2016, master's thesis

Abstract: V magistrski nalogi smo obravnavali zmesi pepela in vode. Zmesi pepela in vode štejemo med nenewtonske dilatantne tekočine, kar pomeni, da napetostni tenzor ni linearno odvisen od tenzorja deformacijskih hitrosti. Viskoznost zmesi pepela in vode ni konstantna veličina, ampak je odvisna od deformacijske hitrosti in strižne napetosti. Pretakanje zmesi pepela in vode po cevovodih lahko proučujemo le, če poznamo njihove fizikalne lastnosti in vpliv zunanjih dejavnikov na te lastnosti. V delu je podana zasnova eksperimenta in laboratorijskih analiz za določevanje reoloških lastnosti tekočin (zmesi pepela in vode). Prikazana je zasnova cevnega (kapilarnega) viskozimetra in postopek izvajanja eksperimenta z obdelavo izmerjenih veličin. Obdelana je tudi analiza merilne negotovosti eksperimenta. Podane so laboratorijske analize vzorcev pepela ter zmesi pepela in vode, ki so prispevale k izdelavi reološkega modela tekočin. Obdelani so rezultati treh zmesi pepela in vode s trikratno ponovljivostjo, ki bazirajo na dvajsetih vzorcih pepela. Določitev reološkega obnašanja je izvedena eksperimentalno s cevnim (kapilarnim) viskozimetrom. S cevnim (kapilarnim) viskozimetrom so izvedene meritve tlaka in masnega pretoka zmesi pepela in vode. S spreminjanjem tlaka v cevnem (kapilarnem) viskozimetru smo spreminjali masni pretok. Tako smo dobili povezavo med deformacijsko hitrostjo in strižno napetostjo iz meritev tlačnega gradienta in prostorninskega toka zmesi pepela in vode skozi cev kapilarnega viskozimetra, pri ustaljenem, laminarnem in izotermnem toku. Nenewtonsko viskozno obnašanje zmesi pepela in vode smo opisali z dvema matematičnima modeloma, in sicer s potenčno enačbo (dvoparametrični reološki model - Potenčni zakon) in s kvadratno enačbo (matematičnim modelom polinoma druge stopnje).
Keywords: mehanika tekočin, nenewtonske tekočine, eksperimentalno delo, cevni (kapilarni) viskozimeter, reološki modeli
Published: 22.09.2016; Views: 744; Downloads: 96
.pdf Full text (3,53 MB)

9.
VPLIV RAZLIČNIH NAČINOV PREDOBDELAVE SUROVE CELULOZE NA UČINKOVITOST ENCIMSKE HIDROLIZE
Maša Iršič, 2016, master's thesis

Abstract: Namen magistrskega dela je bil proučiti vpliv različnih načinov predobdelave surove celuloze na učinkovitost encimske hidrolize. Pri delu smo uporabljali mikrokristalinično celulozo, celulozo iglavcev (iglavci Pacifico), listavcev (listavci Bukocell) in evkaliptusa (evkaliptus Santa Fe). Preizkusili smo tri metode predobdelave. Testirali smo predobdelavo celuloze z ionsko tekočino - BMIMCl, s H2O2 ter avtoklaviranje v raztopini NaOH. Encimsko hidrolizo smo izvajali v šaržnem reaktorskem sistemu EasyMax 102 (Mettler Toledo). Eksperimente smo izvajali 24 h pri temperaturi 45 C in pri vrtilni hitrosti mešala 200 min-1, uporabili smo med 0,5 in 1 mL encima celulaze in 50 mL acetatnega pufra s pH = 5. Koncentracijo nastale glukoze smo določili s spektrofotometrično metodo in uporabo UV-VIS spektrofotometra (Varian Cary 1-E UV-Visible). Pri delu smo postopke predobdelave optimirali, saj smo tako zagotovili ustrezne procesne pogoje za večjo presnovo. Največjo presnovo celuloze smo dosegli po predobdelavi z ionskimi tekočinami. Presnova obdelane celuloze se je glede na presnovo neobdelane celuloze povečala iz 10 % na 62 %.
Keywords: Celuloza, predobdelava celuloze, encimska hidroliza, ionske tekočine, encim celulaza.
Published: 15.07.2016; Views: 1014; Downloads: 97
.pdf Full text (2,37 MB)

10.
Organiziranje prevoza in skladiščenje vnetljivih tekočin na primeru podjetja Helios
Mateja Pestotnik, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V teoretičnem delu diplomskega dela sem predstavila, kaj so vnetljive tekočine in njihovo skladiščenje. Pri rokovanju z vnetljivimi tekočinami je treba biti zelo pozoren na določene zahteve, ki veljajo pri prevozu teh tekočin. Za prevoz vnetljivih tekočin se večinoma uporabljajo cisterne, zato je zelo pomembno, kako jih označujemo in kakšna je njihova oprema. Pri skladiščenju vnetljivih tekočin pa si bomo pogledali, kakšno je njihovo skladiščenje, skladiščno opremo in organizacijo skladiščenja. V praktičnem delu diplomskega dela pa sem predstavila podjetje Helios, tovarno barv, lakov in umetnih smol Količevo, d. o. o. Natančno so podani vsi predpisi in dokumenti, ki so potrebni pri prevozu vnetljivih tekočin po ADR-konvenciji. Za primer je lepo razvidno, kakšni so postopki, ko cisterna pripelje vnetljivo tekočino v podjetje pa do konca, ko jo izčrpajo v skladiščne cisterne. Pogledali si bomo tudi skladišče končnih izdelkov ter vso embalažo, ki sodi v skladišče. V sklepu pa sem predstavila vse pogoje, ki morajo biti izpolnjeni pri prevozu in skladiščenju vnetljivih tekočin na primeru podjetja Helios, ter prevoz analizirala na konkretnem primeru.
Keywords: Prevoz, nevarne snovi, vnetljive tekočine, skladiščenje.
Published: 06.07.2016; Views: 1250; Downloads: 206
.pdf Full text (7,88 MB)

Search done in 0.29 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica