| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 13
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
2.
POVRŠINSKA OBDELAVA NANODELCEV TITANOVEGA DIOKSIDA RUTILNE KRISTALNE STRUKTURE
Suzana Stokić, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Pri tem diplomskem delu smo površinsko obdelali nanodelce titanovega dioksida rutilne kristalne strukture s plaščem silicijevega in aluminijevega oksida. Za površinsko obdelavo nanodelcev TiO2 smo uporabili tri postopke. Princip oplaščenja nanodelcev je bila koprecipitacija, kjer smo z ustreznimi obarjalnimi reagenti dosegli nanos oksidnih plaščev na površino nanodelcev titanovega dioksida. Ugotovili smo, da so najbolje oplaščeni tisti nanodelci, ki so bili površinsko obdelani po postopku 3. Pri vseh treh postopkih je prihajalo do aglomeracije delcev, kar je otežilo oplaščevanje posameznih delcev. Dobljene vzorce smo karakterizirali s pomočjo rentgenske praškovne difrakcije (XRD), s transmisijskim elektronskim mikroskopom (TEM), z vrstičnim elektronskim mikroskopom (SEM), z rentgenskim fluorescenčnim spektrofotometrom (XRF) ter določili specifično površino delcev z BET metodo.
Keywords: nanodelci, titanov dioksid, površinska obdelava, oplaščenje, koprecipitacija.
Published: 21.01.2010; Views: 3112; Downloads: 354
.pdf Full text (6,10 MB)

3.
RAZVOJ TEHNOLOŠKEGA POSTOPKA ČIŠČENJA ULTRAFINEGA TITANOVEGA DIOKSIDA
Anja Pfeifer, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Pri tem diplomskem delu smo poskušali razviti postopek za čiščenje ultrafinega titanovega dioksida. Ugotovili smo, da je čiščenje zelo efektivno s pomočjo centrifugiranja. Imeli smo tri suspenzije ultrafinih delcev titanovega dioksida. Dve suspenziji sta vsebovali rutil, ki je bil dispergiran v različnih koncentracijah kisline, tretja suspenzija pa je vsebovala anatas. Pred čiščenjem smo dodali koagulant, da smo dobili boljše rezultate in hitrejšo ločitev. Čiščenje je potekalo v treh stopnjah. Najprej smo eksperimente izvedli v laboratorijskem merilu, da smo določili optimalne procesne parametre. Dobljene rezultate smo preizkusili na pilotni centrifugi. Na podlagi tega smo pripravili tehnološke sheme v industrijskem merilu in izračunali kapacitete tehnološkega postopka.
Keywords: titanov dioksid, nanodelci, centrifugiranje, koagulacija
Published: 23.12.2010; Views: 1773; Downloads: 186
.pdf Full text (1,41 MB)

4.
Funkcionalizacija materialov z uporabo TiO2 nano-struktor
Zlatka Šuen, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela z naslovom » Funkcionalizacija materialov z uporabo TiO2 nano-struktur« je bilo proučevanje UV prepustnosti obdelanih tkanin s potencialnim UV absorberjem titanovega dioksida (TiO2 ) po izčrpalnem postopku. Istočasno sem ugotavljala ali ima TiO2 sredstvo tudi učinek samočistilnosti na uporabljenih materialih. Analizirala sem dve različni tkanini, ki so bile izdelane iz čistega bombaža in mešanice bombaž /poliester. Vsem vzorcem sem izmerila tudi UV prepustnost in UPF faktor na spektrofotometru. Ugotovila sem, da lahko po izčrpalnem postopku obdelave tkanine zvišamo UV zaščito. Uporabljen UV absorber titanovega dioksida se je pri raziskavi pokazal kot dobro sredstvo za UV zaščito, še posebej pri obdelavi bombažnih materialov.
Keywords: UV prepustnost, UV absorber, UPF, UVA, UVB, TiO2-titanov dioksid
Published: 17.10.2013; Views: 1030; Downloads: 65
.pdf Full text (1,32 MB)

5.
Aktivacija tekstilnih površin z uporabo plazma tehnologije za doseganje funkcionalnih lastnosti materialov
Liljana Luketič, 2014, master's thesis

Abstract: Namen magistrskega dela z naslovom »Aktivacija tekstilnih površin z uporabo plazma tehnologije za doseganje funkcionalnih lastnosti materialov« je bil ugotoviti ali ima obdelava tekstilnih materialov s plazmo vpliv na sposobnost vezave posameznih barvil in ostalih sredstev in s tem dosegati želene funkcionalne značilnosti. V raziskavi sem uporabila naravni material bombaž in sintetična materiala poliester ter poliamid. Za aktiviranje površine bombažnih, PES in PA tkanin smo uporabili kisikovo (O2) in CF4 plazmo. Pred-obdelane tkanine sem pobarvala z ustreznimi barvili, ali s postopkom impregnacije apretirala z anatazno in rutilno obliko TiO2 nano pastami in preverila tudi kompatibilnost istočasne obdelave in barvanja. Obdelanim vzorcem sem pred in po različnih obdelavah izmerila UV zaščitni faktor, barvne vrednosti (L*, a*, b*, C* in h) in hitrost navzemanja vode na tenziometru ter posnela IR spektre posameznim obdelanih materialom. Na podlagi celotne raziskave sem ugotovila, da obdelava s kisikovo plazmo poveča sposobnost/hitrost navzemanja vode za bombaž in poliester, nasprotno od pričakovanega pa se zgodi pri PA tkanini, kar je verjetno posledica predhodnega optičnega beljenja le-tega. Obdelava PA pletenine pa je pokazala povečanje sposobnosti navzemanja vode, ne pa tudi hitrosti navzemanja, kot pri bombažu in PES. Povečan hidrofilen značaj tako bombažnih, še posebej pa PES vlaken, ima prednost pri postopkih mokrih obdelav, kot sta barvanje in apretiranje. Tako lahko izboljšamo sorpcijo za barvila in ostala sredstva, kot je npr. TiO2 pasta, skrajšamo čas ter znižamo temperaturo obdelave. Na vezavo različnih TiO2 past, tako rutilne kot anatazne, pa sama obdelava s plazmo ni pokazala pomembnega vpliva.
Keywords: Plazma, bombaž, poliester, poliamid, titanov dioksid, UZF, barvila, hidrofilnost
Published: 29.10.2014; Views: 1085; Downloads: 150
.pdf Full text (2,20 MB)

6.
OPTIMIZACIJA POSTOPKA INDUSTRIJSKE MIKRONIZACIJE V PROIZVODNJI TITANOVEGA DIOKSIDA
Urban Senica, 2015, master's thesis

Abstract: Namen magistrskega dela je bil določiti optimalne pogoje za delovanje zračnega mikronizerja v procesu Končne predelave TiO2 z uporabo eksperimentalnega optimiranja. S statističnim programskim paketom Minitab smo preverili vpliv zunanje temperature in vlažnosti na sejalni ostanek pri mikronizaciji. Z metodo po Taguchiju smo preverili vpliv dodajanja trimetilol propana (TMP) in gretja mikronizerja s keramičnimi grelci. S statističnimi korelacijami smo iskali povezavo med mikronizacijo in hitrostjo usedanja pri hidrolizi, porazdelitvijo velikosti delcev ter mletjem pigmenta z Loesche mlini. Ugotovili smo, da v hladnem in vlažnem času dosegamo boljše (nižje) rezultate sejalnih ostankov z mlini, na katerih so nameščeni keramični grelci, mikronizaciji pa dodajamo 0,05 % TMP. Nižje sejalne ostanke dobimo pri višji temperaturi komprimiranega zraka. Rezultati kažejo, da na minimiziranje sejalnega ostanka vplivajo tudi operacije pred mikronizacijo, kot npr. hidroliza in mletje pigmenta. Optimalni pogoji za doseganje nizkega sejalnega ostanka pri mikronizaciji so nizek sejalni ostanek pri mletju pigmenta, ozka porazdelitev velikosti delcev in nizka hitrost usedanja pri hidrolizi.
Keywords: mikronizacija, zračni mikronizer, titanov dioksid, korelacija, optimizacija
Published: 02.06.2015; Views: 761; Downloads: 168
.pdf Full text (3,27 MB)

7.
POROZNI HIBRIDNI MATERIALI IZ SISTEMA MONOMER/TiO 2
Amadeja Koler, 2015, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu smo se lotili sinteze poroznega hibridnega materiala sestavljenega iz sistema monomer-propoksiliran trimetitol propan triakrilat in delcev TiO2. Hibridni material smo pripravili s polimerizacijo emulzije z visokim deležem notranje faze tipa voda v olju, kateri smo v zunanjo fazo primešali delce TiO2 . Hibridni material smo nato sintrali. Ugotovili smo, da na stabilnost emulzije ne vpliva narava in količina dodanega surfaktanta PEL 121 ampak emulzijo stabilizira le disperzno sredstvo BYK 118. Prav tako smo iz eksperimentalnega dela ugotovili, da na stabilizacijo emulzije vpliva masno razmerje delci:monomer. Kadar smo v emulzijo dodali dvakrat več monomera kot delcev, je bila ta stabilna tudi po dodatku 80 vol.% vodne faze, material je imel odprto celično strukturo. Z višanjem količine delcev (delci:monomer na 1:1, 2:1) pa emulzije pri dodatkih visokih deležev vodne faze (več kot 70 vol.%) postajajo vedno manj stabilne njihova celična struktura pa je bolj zaprta. Pomemben dejavnik za stabilizacijo sistema monomer-TiO2 je tudi velikost delcev. Ugotovili smo, da z delci velikosti 20 nm težje stabiliziramo HIP emulzijo, kot pa z delci velikosti 200 nm. Dobljene porozne hibridne materiale smo nato sintrali na temperaturi 1150 ⁰C pri temperaturnem koraku 0,5 ⁰C na minuto. Izkazalo se je, da se hibridnim materialom z nižjim deležem delcev tipična poliHIPE struktura poruši. Medtem, ko pa se tistim materialom z višjim deležem delcev (delci:monomer 2:1) struktura poruši verjetno zaradi že predhodno manj stabilnega hibridnega materiala. Vsi sintrani materiali so izboljšali svoje mehanske lastnosti, saj so vsi postali trdnejši . Struktura je ostala podobna poliHIPE materialu kadar smo dodajali manjšo količino delcev glede na monomer in kadar smo dodajali nižje vsebnosti notranje faze (manj kot 80 vol.%). V tem delu smo sintetizirali hibridni material iz sistema monomer-TiO2, nadalje smo ga sintrali in tako bolj ali manj uspešno dobili porozno keramično matrico, katere morfologija je nakazovala podobnost s hibridnim materialom. Tako delo še v znanstveni literaturi ni bilo opisano.
Keywords: poliHIPE, hibridni materiali, titanov dioksid, stabilizacija HIP emulzij, sintranje
Published: 02.11.2015; Views: 1000; Downloads: 122
.pdf Full text (3,31 MB)

8.
Mehanizem dopiranja ultrafinega rutilnega TiO 2 za spreminjanje fotokatalitske aktivnosti
Maja Lešnik, 2016, doctoral dissertation

Abstract: Cilja doktorske disertacije sta bila razvoj fotokatalitsko aktivnega TiO2 v rutilni kristalni modifikaciji na vidni svetlobi in razvoj UV absorberja rutilnega TiO2, ki je fotokatalitsko neaktiven. S tem namenom smo v okviru doktorske disertacije poiskali dopanta, ki sta ustrezno modificirala kristalno strukturo TiO2. Proučili smo vpliv kovinskih in nekovinskih dopantov na fotokatalitsko delovanje TiO2, za kar smo uporabili rutilno kristalno modifikacijo TiO2 in hidrotermalno metodo. Pred tem smo z uporabo hidrotermalne metode proučili različne pogoje za nastanek monokristaliničnih rutilnih TiO2 delcev. Za proučevanje kovinskih dopantov smo uporabili ione Fe, Mn in Cu. Ugotovili smo, da uporabljeni kovinski dopanti inhibirajo fotokatalitsko delovanje TiO2, vendar se v učinkovitosti inhibicije razlikujejo. Dopant, ki najučinkoviteje inhibira fotokatalitsko aktivnost TiO2, je Mn. Pri inkorporaciji kovinskih dopantov v kristalno rešetko TiO2 smo znižali energijsko vrzel in premaknili absorpcijski rob dopiranih vzorcev v vidni del svetlobnega spektra. Pri proučevanju vpliva nekovinskih dopantov na povišanje fotokatalitske aktivnosti rutilnega TiO2 smo proučili ione dopantov N in S. Pri nekovinskih dopantih ne velja splošno pravilo o povišanju fotokatalitske aktivnosti. Rezultati kažejo, da ioni dopanta S znižajo fotokatalitsko aktivnost TiO2, medtem ko ioni N učinkovito zvišajo fotokatalitsko aktivnost v UV in vidnem delu svetlobnega spektra. Ugotovili smo, da z dopiranjem rutilnega TiO2 z N lahko izdelamo fotokatalizator, ki deluje na vidni svetlobi. Pri inkorporaciji nekovinskih dopantov ne pride do znižanja energijske vrzeli, kot tudi ne do večjega premika absorpcijskega roba v vidni del svetlobnega spektra. Dopant N se intersticijsko vgradi v kristalno rešetko. Rutilna kristalna modifikacija je bila na področju razvoja fotokatalizatorja na vidni svetlobi do sedaj v ozadju, saj ni izkazovala dobrih fotokatalitskih lastnosti. Z našimi preliminarnimi raziskavami pa smo ugotovili, da rutilna kristalna modifikacija izkazuje višjo fotokatalitsko aktivnost kot anatasna. Z razvojem rutilnega vidnega fotokatalizatorja smo rutilni kristalni modifikaciji pripisali velik pomen na področju fotokatalize. Hkrati pa smo tudi razjasnili vpliv uporabe kovinskih in nekovinskih dopantov na fotokatalitsko aktivnost rutilnega TiO2 ob uporabi hidrotermalne sinteze. Naši izsledki imajo pomemben doprinos k razvoju znanosti na tem področju.
Keywords: Titanov dioksid, rutil, dopiranje, hidrotermalna sinteza, vidni fotokatalizator, UV absorber
Published: 04.10.2016; Views: 1136; Downloads: 81
.pdf Full text (7,06 MB)

9.
Določevanje sposobnosti dispergiranja pigmentnega titanovega dioksida v alkidni smoli
Dragica Valek, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela je bila uvedba nove metode določevanja sposobnosti dispergiranja pigmentnega titanovega dioksida z aparatom TIDAS. V laboratoriju kontrole proizvodnih procesov, PE Titanov dioksid v Cinkarni Celje, d.d. težimo k temu, da naše meritve opravljamo po sodobnih merilnih postopkih in s sodobno, računalniško vodeno opremo. Obstoječ postopek določevanja sposobnosti dispergiranja pigmentnega titanovega dioksida v alkidni smoli smo želeli zamenjati s sodobnejšim. Stara metoda je namreč temeljila na vizualni oceni finoče prvega zrna in finoče populacije. Meritve smo izvajali tako, da je operater na grindometer nanesel testno pasto in jo z rezilom enakomerno porazdelil po utoru. Nato se je izvedla vizualna ocena sposobnosti dispergiranja, rezultati so se podali v m. Metoda je bila izrazito subjektivne narave, odvisna od usposobljenosti operaterjev in njihovega vida. Z nakupom aparata TIDAS smo odpravili subjektivno napako pri oceni sposobnosti dispergiranja pigmentnega titanovega dioksida v alkidni smoli. Tako je sedaj naloga operaterja le priprava testne paste in nanos testne paste na utor grindometra. Aparat TIDAS z rezilom razporedi testno pasto po utoru grindometra ter nam poda oceno sposobnosti dispergiranja kot numerično vrednost v m. V diplomskem delu so prikazane meritve sposobnosti dispergiranja pigmentnega titanovega dioksida v vzorcih iz procesa mikronizacije po stari in novi metodi. Rezultati meritev so pokazali, da so meritve po novi metodi ponovljive in se ujemajo z meritvami po stari metodi. Na osnovi statistične obdelave podatkov smo izbrali najugodnejšo maso pigmentnega titanovega dioksida, ki ga uporabimo za pripravo testne paste.
Keywords: Pigmentni titanov dioksid, alkidna smola, disperzibilnost, grindometer, aparat TIDAS.
Published: 16.09.2016; Views: 476; Downloads: 53
.pdf Full text (2,84 MB)

10.
MERJENJE PORAZDELITVE IN VELIKOSTI DELCEV TiO 2 PIGMENTA Z APARATURO MASTERSIZER 3000
Alja Koštomaj, 2016, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo prikazuje uvajanje in optimizacijo aparature Mastersizer 3000 v podjetju Cinkarna Celje. Aparatura se uporablja za merjenje porazdelitve velikosti delcev. Za analizo in optimizacijo smo uporabili vzorce iz proizvodnje TiO2. Enajst vzorcev je bilo analiziranih v mokrem mediju, dva pa v zračnem toku. Za vsak tip vzorca smo ustvarili SOP datoteko za izvajanje meritev, ter poiskali najboljše pogoje merjenja. Pri meritvah v mokrem mediju smo iskali najprimernejši čas meritve, ter na podlagi analiz izbrali daljši čas merjenja vzorca (20 s ali 30 s), pri meritvah v zračnem toku pa smo iskali najustreznejši tlak in izbrali vmesno vrednost 2 bar. Po kreiranju SOP datoteke in iskanju najboljših pogojev merjenja smo za vse vzorce naredili test ponovljivosti in natančnosti. Na podlagi rezultatov smo ugotovili, da aparatura Mastersizer 3000 daje natančne, točne in ponovljive rezultate. Rezultate meritev na novi aparaturi smo prav tako primerjali z rezultati meritev na stari aparaturi Mastersizer 2000 in ugotovili, da hipoteze o enakosti meritev ne moremo potrditi.
Keywords: Titanov dioksid, pigment, laserska difrakcija, velikost delcev, porazdelitev delcev, Mastersizer 3000
Published: 29.09.2016; Views: 1085; Downloads: 116
.pdf Full text (2,20 MB)

Search done in 0.22 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica