| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 8 / 8
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
Analiza vpliva zadolževanja na gospodarsko rast držav evropske unije
Nejc Fir, 2022, master's thesis

Abstract: V razvitih gospodarstvih je bilo v času njihovega razvoja mogoče zaznati številna daljša obdobja zadolževanja in razdolževanja, saj se je dolg integriral na različnih agregatnih ravneh gospodarstva. Instrument dolga lahko tako zasebnim kot tudi javnim ekonomskim subjektom omogoča lajšanje njihove osnovne aktivnosti in zasledovanje ciljev, kar predstavlja pozitiven vidik dolga. Kljub temu si ob prekomernem in pospešenem zadolževanju lahko upravičeno zastavimo vprašanje, ali bo imela takšna dinamika povečevanja dolga negativen vpliv na poslovanje podjetij, vzdržnost javnih financ in aktivnosti gospodinjstev ter ali bo na agregatni ravni zniževala stopnja gospodarske rasti. Omenjeno vprašanje postane aktualnejše v času gospodarskega krčenja, kot sta na primer velika recesija in koronavirusna pandemija, in večje nevarnosti bankrotov, zato je pozornost smiselno posvetiti ravno problematiki zadolževanja. Teorije gospodarske rasti sicer opredelijo različne temeljne dejavnike rasti, vendar med njimi ni mogoče zaslediti neposredne vloge zadolževanja. Ekonomska teorija pojasnjuje temeljno povezavo med prekomernim dolgom in gospodarsko rastjo z neustrezno alokacijo finančnih sredstev, kar negativno vpliva na akumulacijo kapitala, slednja pa ima pomembno vlogo pri gospodarskem razvoju države. Dosedanje raziskave vpliva zadolževanja na gospodarsko rast potrjujejo možnost negativne povezave med spremenljivkama, kar poudarja pomembno vlogo dolga med dejavniki gospodarske rasti. Pri določitvi morebitnega praga vpliva zadolževanja na gospodarsko rast ni splošnega konsenza, saj so ugotovitve številnih empiričnih študij heterogene. V empiričnem sklopu magistrskega dela smo s pomočjo ekonometričnega modela na vzorcu izbranih držav Evropske unije med leti 1996 in 2016 analizirali vpliv zadolževanja na srednjeročno gospodarsko rast. Ugotovili smo, da obstaja med vladnim dolgom in bodočo stopnjo gospodarske rasti konkavna oblika povezave z maksimumom pri 104,8 % BDP, nasprotno pa med odlogom podjetniškega dolga in bodočo stopnjo gospodarske rasti obstaja konveksna oblika povezave z minimumom pri 138,3 % BDP. Prav tako smo ugotovili, da konveksna oblika povezave z minimumom pri 145,1 % BDP obstaja tudi med odlogom dolga gospodinjstev in srednjeročno gospodarsko rastjo. Izračunani pragovi predstavljajo pomembno sporočilo vsem nosilcem ekonomske politike v Evropski uniji, saj ima zadolževanje vlad, gospodinjstev in podjetij pomembno vlogo pri bodoči gospodarski rasti držav.
Keywords: teorija rasti, ekonomska politika, zadolženost, Evropska unija
Published in DKUM: 07.04.2022; Views: 1368; Downloads: 462
.pdf Full text (2,26 MB)

2.
Internacionalizacija kot strategija rasti - študija primera podjetja v enološki dejavnosti
Lucija Mukenauer, 2021, master's thesis

Abstract: Slovenska podjetja so velikokrat primorana poseči na tuje trge, saj prodaja na domačem trgu ne omogoča pokriti proizvodno količino in povečati prihodke. Podjetje Puklavec Family Wines d.o.o. se srečuje ravno s tem problemom oz. priložnostjo. Sedaj je prisotno že več kot na dvajsetih trgih po svetu. Na vinsko potencialnem avstralskem trgu še do tedaj ni prisotno. Skozi magistrsko nalogo smo predstavili: motive, omejitve in tveganja internacionalizacije, način izbora trgov, strategije vstopa na mednarodne trge, proces internacionalizacije, modele in teorije internacionalizacije ter internacionalizacijo malih in srednje velikih podjetij v Sloveniji. Ko se podjetje odloča internacionalizirati je pomembno prav tako vedeti po kakšni strategiji rasti raste in analizirati poslovno okolje. Poslovno okolje smo analizirali s pomočjo treh modelov. To so: Porterjev model, PEST analiza in SWOT analiza. V praktičnem delu naloge smo opisali samo podjetje Puklavec Family WInes d.o.o. ter izvedli konkurenčno, tržno in finančno analizo. Predstavili smo tudi sedanjo strategijo rasti podjetja – diverzifikacijo. Naredili smo preliminarni izbor produktov za novi trg in sicer smo za primerno linijo izdelkov izbrali izdelke višje kakovosti, ki vsebujejo vina svetovno znanih vinskih sort, tj. blagovna znamka Estate Selection. Na podlagi notranje in zunanje analize smo ugotovili, da za podjetje trenutno ne priporočamo vstopa na avstralski trg, saj med Slovenijo in Avstralijo še ni sklenjenega prosto-trgovinskega sporazuma. Zaradi tega so vstopne ovire – carine itd. previsoke. Ko bo ta ovira rešena, bo Avstralija zelo primeren trg za mednarodno sodelovanje, saj so Avstralci veliki pivci in dobri poznavalci vin. Najbolj primeren način vstopa bi v začetku poslovanja bil posredni izvoz z distributerjem, saj velja za vstopno obliko z nižjimi stroški kot ga predstavljajo investicijske oblike vstopa. Prav tako, na začetku, ko še podjetje ne pozna trga, vso odgovornost in stike s trgom prevzame distributersko podjetje, ki se je že morda srečalo s tem trgom. Podjetje Puklavec Family Wines je prepoznavno in vodilno na slovenskem trgu. Njihove znamke beležijo prepoznavnost tudi na tujih trgih. Produkti podjetja so visoke kakovosti. To lahko pojasnimo z dosegom velikega števila mednarodnih nagrad na ocenjevanjih vin. Tudi na najbolj priznanem in prestižnem vinskem ocenjevanju v Londonu so prejeli število nagrad.
Keywords: Puklavec Family Wines, internacionalizacija, izbor trgov, motivi internacionalizacije, omejitve in tveganja internacionalizacije, globalizacija, internacionalizacija malih in srednje velikih podjetij v Sloveniji, teorija rasti, analiza poslovnega okolja, Porterjev model, PEST analiza, SWOT analiza, KANVAS, strategije rasti, preliminarni izbor produktov, notranja analiza, zunanja analiza, oblike vstopa na mednarodni trg.
Published in DKUM: 31.08.2021; Views: 974; Downloads: 180
.pdf Full text (3,23 MB)

3.
Vlaganja v raziskave, razvoj in inovacije v Sloveniji in državah članicah EU
Mateja Pompe, 2016, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu smo predstavili področje raziskav, razvoja in inovacij, ki vključuje tako javni kot zasebni sektor. Ker gre za zelo široko področje, smo preučili in predstavili le del področja. Od opredelitve osnovnih pojmov raziskav, razvoja in inovacij, preko predstavitve trenutno veljavnih nacionalnih in EU strategij ter agencij, ki delujejo na tem področju ter finančnih podpor za spodbujanje večjih vlaganj gospodarstva, do gospodarskih učinkov raziskav in inovacij. Mnoge evropske in svetovne študije so s pomočjo ekonometričnih analiz dokazale, da vlaganja v raziskave in razvoj pozitivno vplivajo na gospodarsko rast, kar še bolj velja za razvite države. Tako se donosnost vlaganj v raziskave in razvoj na ravni države giblje okoli 15 %, v najbolj razvitih državah do 120 %. Na podlagi študij o vplivu raziskav in inovacij na gospodarstvo in na širše družbeno okolje, je EU oblikovala raziskovalno in inovacijsko politiko, v okviru katere je sprejela Unijo inovacij, vodilno pobudo strategije Evropa 2020, in program Obzorje 2020, kot največji okvirni program doslej za spodbujanje raziskovalne in inovacijske dejavnosti. V ta namen si je postavila konkreten cilj (ki je že bil cilj predhodne Lizbonske strategije za leto 2010) - vlaganja v raziskave in razvoj v višini 3 % BDP do leta 2020, kar pomeni, da se morajo vlaganja glede na sedanje stanje zvišati za eno odstotno točko. Države članice so si postavile svoje nacionalne cilje. Slovenija si je v Resoluciji o Raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011-2020 do leta 2020 zastavila višji cilj od EU, in sicer za javne izdatke v višini 1,2 % in zasebne v višini 2,4 % BDP. V magistrskem delu smo preučevali gibanje vlaganj v raziskave in razvoj ter gibanje BDP v obdobju 1998-2012 na primeru Slovenije in s pomočjo regresijske in korelacijske analize ugotavljali ali obstaja povezanost med njima in kako močna je. Na podlagi ekonometrične analize smo ugotovili, da je v analiziranem obdobju 1998-2012 obstajala pozitivna in močna povezanost. Skušali smo tudi napovedati ali bo Slovenija do leta 2020, na podlagi gibanj od leta 1998-2012, uresničila zastavljen cilj, da vsaj 3 % BDP vloži v raziskave in razvoj. Na podlagi funkcije trenda in povprečne stopnje rasti smo podali oceno, da bo Slovenija dosegla zastavljen cilj do leta 2020. EU vse bolj poudarja pomen inovacij, zato ker raziskave in razvoj same po sebi ne prinašajo gospodarskih in družbenih koristi, če se jih ne uporabi oziroma uveljavi na trgu, kar inovacija tudi pomeni. Evropski komisar za raziskave, znanost in inovacije Carlos Moedas je poudaril, da ima Evropa odlično znanost, vendar ji primanjkuje kreativne destrukcije v inovacijah, ki ustvarjajo nove tržne priložnosti in spreminjajo najboljše ideje v nova delovna mesta, podjetja in priložnosti. Poudaril je tudi, da potrebujemo več vlaganj, da pospešimo inovacijsko uspešnost EU. Inovacijska uspešnost Slovenije je pod povprečjem EU, zato smo v magistrskem delu proučevali, na katerih področjih inovacij ima Slovenija pomanjkljivosti in kjer prednosti v primerjavi z najboljšimi (Švedsko, Dansko in Finsko) in najslabšimi državami EU (Latvijo, Bolgarijo in Romunijo) ter povprečjem EU. Najboljše rezultate, ki so nad povprečjem EU in blizu ali celo nad najboljšimi, Slovenija dosega pri deležu izvoza srednje in visokotehnoloških proizvod v celotnem izvozu proizvodov, kar pomeni, da smo zelo konkurenčni v svetu z visoko razvitimi tehnologijami. Zelo uspešni smo tudi pri prijavah modelov, pri sodelovanju inovativnih MSP z drugimi podjetji ali raziskovalnimi organizacijami pri razvoju inovacije, pri izdatkih poslovnega sektorja za raziskave in razvoj in pri mednarodnih znanstvenih skupnih objavah.
Keywords: raziskave, inovacije, raziskovalna strategija EU in Slovenije, finančne podpore za raziskave, teorija in empirija gospodarske rasti, inovacijski kazalniki
Published in DKUM: 02.08.2016; Views: 2482; Downloads: 297
.pdf Full text (961,66 KB)

4.
The structure of the post-Keynesian economics: the core contributions of the pioneers
Geoffrey Colin Harcourt, 2006, published scientific conference contribution

Abstract: The address covers the topics in my 2006 Cambridge University Press book of the same title. I set out the structures of thought and the approaches to economic theory, applied work and policy (all intertwined) that I developed in over 50 years of thinking and writing about economic issues. I highlight the contributions and approach of the great economists who have most influenced me, virtually all of whom may be classified under the rubric, Post-Keynesian. They include Keynes himself, Kalecki, Sraffa, Joan Robinson, Kahn, Kaldor, Goodwin and Pasinetti. Behind most of these people must be placed the influence of the classical economists and Marx. I must also name my principal Australian mentors, Eric Russell and Wilfred Salter.
Keywords: teorija, ekonomske teorije, akumulacija, denar, inflacija, brezposelnost, teorija rasti
Published in DKUM: 10.07.2015; Views: 687; Downloads: 93
URL Link to full text

5.
Vloga in pomen znanja v teoriji rasti
Aleksandar Kešeljević, 2006, review article

Abstract: Članek opozarja na razvojni pomen znanja, ki postaja na prelomu tretjega tisočletja vedno pomembnejši temelj pridobivanja konkurenčnih prednosti. Ekonomska teorija v osnovi razume znanje predvsem v povezavi z informacijami, človeškim kapitalom, proizvodnimi dejavniki in tehnološkim napredkom. Skozi kratek kronološki pregled teorije rasti želi avtor pokazati, da postaja znanje skozi čas vedno pomembnejše izhodišče razvoja teorije rasti. Nesposobnost ekonomske teorije, da bi na sedanji razvojni stopnji natančneje opredelila znanje kot proizvodni dejavnik, predstavlja eno izmed glavnih ovir za njen nadaljnji razvoj na področju teorije rasti.
Keywords: teorija, teorija rasti, znanje
Published in DKUM: 10.07.2015; Views: 1434; Downloads: 63
URL Link to full text

6.
7.
8.
Search done in 0.27 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica