| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 793
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Motnje socialne kognicije pri amiotrofični lateralni sklerozi : magistrsko delo
Sara Kadenšek, 2024, master's thesis

Abstract: Amiotrofična lateralna skleroza (ALS) je napredujoča nevrodegenerativna bolezen, ki prizadene motorične nevrone v možganih in hrbtenjači. To vodi v mišično atrofijo, šibkost, lahko pa vpliva tudi na kognitivne funkcije. Oškodovana socialna kognicija je ena od kognitivnih sprememb, ki se lahko pojavijo pri bolezni ALS. Glavni cilj te raziskave je bil oceniti sposobnosti na področju socialne kognicije pri bolnikih z ALS v primerjavi s kontrolno skupino. Želeli smo preučiti, kako se stopnja motorične okvare in trajanje bolezni povezujeta z oškodovano socialno kognicijo, ali obstajajo razlike v socialni kogniciji med bolniki z ALS z bulbarnim začetkom in tistimi s spinalnim začetkom, ter ugotoviti, katera izmed domen socialne kognicije je pri bolnikih z ALS najizraziteje oškodovana. Skupno 30 bolnikov z ALS in 29 zdravih kontrol, usklajenih po starosti, spolu in izobrazbi, je rešilo podtest socialne kognicije na Edinburškem kognitivnem in vedenjskem presejalnem preizkusu za ALS (SK ECAS), Test prepoznavanja emocionalnih izrazov iz oči (RMET) in Edinburški test socialne kognicije (ESCoT). Ključna ugotovitev naše raziskave je, da bolniki z ALS dosegajo statistično značilno slabše rezultate na SK ECAS in ESCoT v primerjavi s kontrolno skupino. Obenem ugotavljamo, da ni povezave med stopnjo motorične okvare, opredeljeno z Dopolnjeno funkcijsko ocenjevalno lestvico za ALS (ALSFRS-R), in oškodovano socialno kognicijo. Prav tako nismo dokazali povezave med trajanjem bolezni in oškodovanostjo socialne kognicije. Potrdili pa smo, da bolniki z bulbarnim začetkom bolezni dosegajo statistično značilno slabše rezultate na RMET in ESCoT v primerjavi z bolniki s spinalnim začetkom. Dodatno smo ugotovili, da imajo bolniki z ALS največ težav na področju kognitivne teorije uma. Izsledki raziskave potrjujejo, da imajo lahko bolniki z ALS oškodovano socialno kognicijo. Ugotovitve predstavljajo izhodišče za prihodnje raziskave socialne kognicije, kar bi pripomoglo k boljšemu razumevanju kognitivnih značilnosti bolezni ALS, z namenom izboljšanja splošne kakovosti življenja bolnikov z ALS in tudi njihovih skrbnikov.
Keywords: amiotrofična lateralna skleroza, kognitivne motnje in frontotemporalna demenca, socialna kognicija, teorija uma
Published in DKUM: 04.04.2024; Views: 44; Downloads: 9
.pdf Full text (973,11 KB)

2.
Foucault za varstvoslovce
Benjamin Flander, 2006, published professional conference contribution

Keywords: varstvoslovje, varnost, Foucault, epistemologija, postmoderna teorija
Published in DKUM: 29.03.2024; Views: 39; Downloads: 1
.pdf Full text (361,83 KB)

3.
Epistemološki pogled na varstvoslovje : (pregledni referat)
Benjamin Flander, Matjaž Drev, 2005, published professional conference contribution

Keywords: epistemologija, postmoderna teorija, varstvoslovje, varnostne študije, varnost, kazensko pravosodje
Published in DKUM: 21.03.2024; Views: 60; Downloads: 1
.pdf Full text (263,29 KB)

4.
Studia Iuridica Miscellanea MMXXI
2024

Abstract: Monografija predstavlja kompilacijo znanstvenih del visokošolskih učiteljev, sodelavcev in doktorskih študentov s Pravne fakultete Univerze v Mariboru. Namen monografije je predstaviti tekočo znanstveno-raziskovalno dejasvnost in aktualne (delne ali končne) izsledke znanstveno-raziskovalne dejavnosti. Prispevki obravnavajo številna raznolika pravna področja, vsem pa je skupno, da nudijo izvirne zaključke, ki lahko pomembno botrujejo nadaljnjemu razvoju pravne doktrine v Sloveniji in širše.
Keywords: pravne študije, pravoznanstvo, pravna teorija, civilno pravo, pravo EU, procesno pravo, kazensko pravo, upravno pravo
Published in DKUM: 16.01.2024; Views: 153; Downloads: 23
.pdf Full text (13,12 MB)
This document has many files! More...

5.
Uvod v telekomunikacije : seminarske vaje
Andrej Žgank, 2023, other educational material

Keywords: telekomunikacije, uvod v signale, teorija verjetnosti, analiza signalov, vaje
Published in DKUM: 14.12.2023; Views: 335; Downloads: 14
.pdf Full text (741,26 KB)

6.
Agencijski problem na primeru izbranega gradbenega podjetja
Lea Martinčič, 2023, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem projektu smo se posvetlili agencijski teoriji firme, zlasti agencijskim odnosom, ki se vzpostavijo med principalom (lastnikom podjetja), ki delegira svoje odločitve, in agentom (managerjem podjetja), ki v njegovem imenu sprejema te odločitve. Podrobno smo raziskali agencijske stroške in predstavili njihov izvor ter možnosti za njihovo znižanje. Posebno pozornost smo namenili agencijskemu problemu, ki smo ga razložili in analizirali, da bi razumeli vzroke zanj. Poglobili smo se tudi v naravo odnosov med lastniki in upniki. Vključili smo tudi tematiko managerskega odkupa podjetja, tako od znotraj kot tudi od zunaj, ter podali analizo tega procesa. V okviru diplomskega projekta smo prav tako obravnavali konkreten primer podjetja, ki se je soočilo z agencijskim problemom, ki je nastal predvsem zaradi ločitve lastništva in upravljanja. Podrobno smo raziskali, kako so se podjetje, lastniki, delničarji, upniki, banke, zaposleni ter gospodarstvo spopadli s posledicami tega problema, pa tudi z ukrepi in s sankcijami, ki so bili uvedeni za odgovorne osebe. Poleg tega smo se osredotočili na različne načine, s katerimi se lahko v podjetju zagotovi, da bodo upravljalci podjetja delovali v skladu z interesi lastnikov. Naša analiza je vključevala predpostavke, ki temeljijo predvsem na uvedbi sistema nagrajevanja in sankcioniranja, ki bi lahko učinkovito preprečevali pojav konflikta interesov med lastniki in managerji ter med lastniki in upniki, kar bi zmanjšalo tveganje za nastanek agencijskega problema v podjetju. Naša ugotovitev je, da ima ta sistem neposreden vpliv na zmanjšanje agencijskih stroškov, ki so posledica agencijskega problema.
Keywords: Agencijska teorija firme, agencijski odnosi, agencijski stroški, agencijski problem, lastniki, managerji, principal, agent, upniki, managerski odkup podjetja
Published in DKUM: 10.11.2023; Views: 273; Downloads: 16
.pdf Full text (1,24 MB)

7.
Relativno vrednotenje izbranih podjetij v energetskem sektorju
Timotej Bedenik, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga obravnava metodo relativnega vrednotenja. Metoda je ena izmed najpogosteje uporabljenih z strani ocenjevalcev vrednosti podjetij saj je proces vrednotenja z izbrano metodo hitro izvedljiv ter ne zahteva predpostavk o poslovanju podjetij v prihodnosti. V nadaljevanju naloge smo raziskali kriterije za izbiro konkurenčnih podjetij in finančne mnogokratnike z katerimi primerjamo izbrani vzorec podjetij med seboj. Poseben poudarek smo namenili sektorsko specifičnim mnogokratnikom, ki lahko, kadar so uporabljeni pravilno podajo popolnoma novo perspektivo v procesu vrednotenja. Teoretični del diplomske naloge smo kasneje implementirali na praktičnem primeru, kjer smo z metodo relativnega vrednotenja izvedli vrednotenje izbranih podjetij v energetskem sektorju.
Keywords: Relativno vrednotenje, teorija vrednotenja podjetij, izbira konkurenčnih podjetij.
Published in DKUM: 09.11.2023; Views: 264; Downloads: 23
.pdf Full text (1,51 MB)

8.
Podatkovno podprta evalvacija znanj in spretnosti : magistrsko delo
Damijan Robnik, 2023, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo opisuje uporabo algoritma Node2Vec za analizo odnosov med strokovnjaki in njihovimi izkušnjami na področju informacijske tehnologije (IT). V delu je predstavljen algoritem za generiranje simuliranih izkušenj strokovnjakov, ki se uporabi za ustvarjanje grafa kot vhod v Node2Vec. Prav tako so predstavljeni rezultati ankete, s katero smo pridobili potrebne podatke o izkušnjah strokovnjakov na področju IT. Na podlagi teh podatkov in simuliranih izkušenj je ocenjena uspešnost algoritma Node2Vec pri razvrščanju spletnih programerjev v skupine (gruče).
Keywords: IT znanja, teorija grafov, nevronske mreže, Node2Vec
Published in DKUM: 12.10.2023; Views: 303; Downloads: 22
.pdf Full text (7,14 MB)

9.
Spolno razmerje potomstva pri govedu glede na prehranjenost matere : magistrsko delo
Janez Belšak, 2023, master's thesis

Abstract: V živinoreji se pri potomcih pogosto favorizira določen spol. Dandanes se za namen produkcije željenega spola potomca uporabljajo izključno biotehnološke metode, predvsem seksirano seme. Vendar pa poznamo tudi biološke mehanizme, ki pod določenimi okoljskimi pogoji, na primer razpoložljivost virov in prehranska preskrba samice, povzročajo odklon spolnega razmerja pri potomstvu. V nalogi smo na podlagi podatkov Centralne podatkovne zbirke Govedo iskali povezavo med prehranjenostjo krav, predvsem na osnovi oskrbe z energijo, ocenjene posredno prek sestave mleka, in spolnim razmerjem potomstva. Ocena prehranjenosti je temeljila na razmerju med mlečnimi maščobami in beljakovinami ter na vsebnosti sečnine v mleku v obdobju od 7 do 14 dni pred uspešno osemenitvijo. Uporabili smo podatke krav različnih pasem, vključenih v kontrolo prireje od leta 2009 do 2022. Izhodiščni podatkovni set je skupno vseboval podatke za 51.766 kontrol prireje mleka od skupno 43.261 krav molznic iz 4.227 rej. Podatkov o količini sečnine v mleku smo imeli za 39.437 kontrol, podatke o številu somatskih celic (ŠSC) v mleku pa za 50.226 živali, od tega je imelo 23.300 živali ŠSC pod 150.000. ŠSC nad 150.000 nakazuje na začetek vnetnih procesov v vimenu, ki lahko pomembno vpliva na sestavo mleka, zato smo takšne živali obravnavali posebej. Rezultati kažejo, da imajo živali z nižjim razmerjem med mlečnimi maščobami in beljakovinami značilno večji delež moških potomcev, živali z visokim razmerjem pa večji delež ženskih potomcev. Krave z nizkimi in srednjimi vrednostmi sečnine v mleku imajo značilno višji delež ženskih potomcev. Živali, ki so boljše energijsko oskrbljene, imajo torej večji delež moških potomcev, pri živalih s slabšo energijsko oskrbljenostjo pa se kaže nasprotna tendenca. V vseh primerih so imele živali s ŠSC >150.000 moško odklonjeno spolno razmerje potomstva. Rezultati deloma potrjujejo Trivers-Willardovo hipotezo, ki implicira žensko odklonjeno spolno razmerje potomcev krav s slabšo preskrbljenostjo (energetsko bilanco), kar je pri poliginih živalih evolucijsko smotrnejše in rezultira z višjim biološkim fitnesom. Rezultati raziskave nakazujejo možnost uporabe prilagajanja krmnega obroka v obdobju pred osemenitvijo kot sorazmerno enostavnega načina manipulacije spolnega razmerja pri kravah molznicah
Keywords: govedo, spolno razmerje, prehranjenost, sestava mleka, teorija dodelitve spola
Published in DKUM: 10.10.2023; Views: 361; Downloads: 17
.pdf Full text (1,31 MB)

10.
Diskurzna konstrukcija slovenske politike v poročanju medija Politico : magistrsko delo
Domen Kac, 2023, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo se poglobi v analizo političnega jezika v poročilih spletnega političnega medija Politico v kontekstu slovenske politike. To je izredno pomembno v obdobju naraščajoče globalizacije informacij in komunikacije, saj razkriva, kako se jezik nacionalne politike oblikuje in širi na svetovnem odru. Razumevanje političnega jezika v člankih Politico zahteva teoretske osnove. Kritična analiza diskurza služi kot temeljni okvir za razumevanje političnega namena jezikovne rabe v medijskem diskurzu. Teorija vrednotenja po Martinu in Whiteu omogoča natančnejšo analizo evalvacijskega jezika, ki pomaga razkriti stališča in vrednote v besedilu. Pred začetkom raziskave smo si zastavili štiri hipoteze, ki se nanašajo na ne-nevtralnost v člankih Politico o slovenski politiki. Raziskava se osredotoča na raziskovanje odnosa med mednarodnim medijskim diskurzom in slovensko politiko ter ugotavljanje, ali je medijska slika Slovenije v svetu pretežno negativna. Magistrsko delo se opira na raznolika dela s področja diskurzne analize in teorije vrednotenja, vključno z deli Martina & Whita, Martina & Rosa ter drugih v funkcionalni lingvistiki. Metodologija raziskave združuje kvalitativno analizo jezika in teorijo vrednotenja po Martinu in Whiteu. Kvalitativna analiza besedil omogoča sistematično preučevanje vzorcev, tem in retoričnih strategij v poročilih Politico. Teorija vrednotenja po Martinu in Whiteu pa omogoča ocenjevanje evalvacijskega jezika, ki razkriva stališča in vrednote znotraj besedila. Raziskava temelji na analizi člankov Politico o slovenski politiki med leti 2020-2022. Rezultati razkrivajo več ponavljajočih se vzorcev v načinu, kako Politico predstavlja slovensko politiko, vključno s statistično analizo elementov jezika vrednotenja. Analiza podpira večino hipotez, ki so bile postavljene v uvodu, in razkriva, da popolnoma nevtralno politično novinarstvo praktično ni dosegljivo. Razumevanje, kako mednarodni mediji konstruirajo diskurz o slovenski politiki, je ključno za politike in znanstvenike. To razkriva, kako se politična dejanja lahko predstavijo na mednarodni ravni, ter prispeva k rastočemu področju analize političnega diskurza. Magistrsko delo je uspešno doseglo svoje cilje, razkrivajoč ne-nevtralnost v jeziku člankov Politica o slovenski politiki. Razumevanje delovanja političnega diskurza v medijih je ključnega pomena za kritično ocenjevanje medijskih prispevkov in boljše razumevanje vpliva politike na mednarodni ravni.
Keywords: slovenska politika, konstrukcija diskurza, Politico, Teorija vrednotenja, analiza diskurza, mednarodni mediji, politična komunikacija.
Published in DKUM: 04.10.2023; Views: 251; Downloads: 17
.pdf Full text (992,99 KB)

Search done in 8.6 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica