| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 13
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
VLOGA STARŠEV PRI RAZVIJANJU GIBALNIH SPOSOBNOSTI OTROK
Nina Mak, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom Vloga staršev pri razvijanju gibalnih sposobnosti otrok smo želeli z rezultati ankete ugotoviti, kako pogosto so starši športno aktivni skupaj z otrokom, katere športne dejavnosti so najpogostejše, ki jih starši izvajajo pri športnih aktivnostih skupaj z otrokom, kaj onemogoča staršem, da bi se redno športno udejstvovali skupaj z njim, koliko otrok je vključenih v organizirano športno vadbo in ali se starši zavedajo pomembnosti gibalno/športne dejavnosti pri otrokovem razvoju na drugih področjih. V teoretičnem delu smo predstavili gibalni razvoj in sposobnosti, telesne značilnosti in razvoj otrok, pomen gibalnih dejavnosti za celostni razvoj otroka ter pomen družinskega okolja za motorični razvoj otroka. V empiričnem delu smo s pomočjo anonimnih anketnih vprašalnikov ugotovili, da se starši, ne glede na starost in izobrazbo, zavedajo pomembnosti gibalno/športne aktivnosti za otroka; veliko staršev, ki živijo na vasi, je večkrat na teden gibalno/športno aktivnih skupaj z otrokom; zelo malo otrok je vpisanih v organizirano obliko športne vadbe, kar pa glede na vaško okolje ni presenetljivo; igre z žogo so najpogostejša dejavnost, ki se je poslužujejo starši skupaj z otrokom; matere pa so večinoma bolj gibalno/športno aktivne skupaj z otroki kot njihovi očetje.
Keywords: gibalne sposobnosti, gibalni razvoj, telesne značilnosti, telesni razvoj, gibalno/športna aktivnost, predšolski otrok, starši
Published: 05.05.2010; Views: 2792; Downloads: 683
.pdf Full text (3,04 MB)

2.
GIBALNA DEJAVNOST OTROK IN POČUTJE V ŠOLI
Andreja Pernek, 2010, undergraduate thesis

Abstract: POVZETEK V diplomski nalogi smo želeli ugotoviti povezanost gibalne dejavnosti otrok in počutja v šoli. V raziskavo je bilo vključenih 453 otrok, starih med 9 in 11 let. Izmed teh je bilo 220 dečkov in 233 deklic. Otroci so v tem času obiskovali četrti, peti in šesti razred OŠ Šmarje pri Jelšah, OŠ Franc Rozman Stane, OŠ Cirkulane-Zavrč, OŠ Markovci, OŠ Gustava Šiliha Laporje in OŠ Tone Čufar. Gibalno dejavnost otrok smo ugotavljali s pomočjo anketnega vprašalnika, na katerega so odgovarjali otroci sami. Za ugotavljanje počutja otrok v šoli je bil uporabljen Kindov vprašalnik Quality of Life Questionnaire for Children. Zbrani podatki so bili obdelani z računalniškim programom SPSS 19.00 za Windows. Rezultati kažejo, da sta gibalna dejavnost in počutje v šoli povezana, vendar le pri dečkih, medtem ko pri deklicah te povezave ni. Gibalna dejavnost ni povezana s počutjem v šoli v primeru, ko otrok ne delimo po spolu. Gibalna dejavnost ni povezana s počutjem deklic v šoli, je pa povezana s počutjem dečkov v šoli. Iz tega lahko povzamemo, da ni statistično značilnih razlik v povezavi gibalne dejavnosti in počutja v šoli skupin nizko gibalno, srednje gibalno ter zelo gibalno dejavnih otrok. Prav tako ni statistično značilnih razlik med različno gibalno dejavnimi deklicami. Prihaja pa do statistično značilnih razlik v počutju v šoli skupin nizko gibalno dejavnih, srednje gibalno dejavnih ter zelo gibalno dejavnih dečkov. Dečki, ki so zelo gibalno dejavni, se v šoli boljše počutijo kot njihovi manj gibalno dejavni vrstniki, prav tako lažje opravljajo šolske naloge. Rezultati so pokazali, da je spol otroka pomemben dejavnik pri povezanosti gibalne dejavnosti in počutja v šoli.
Keywords: KLJUČNE BESEDE: gibalni razvoj, telesni razvoj, športna dejavnost, zdravje otrok
Published: 06.07.2010; Views: 2319; Downloads: 318
.pdf Full text (491,85 KB)

3.
VPLIV UKVARJANJA S ŠPORTOM STARŠEV NA UKVARJANJE S ŠPORTOM SKUPAJ Z OTROCI V OBČINI GORIŠNICA
Andreja Fekonja, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Vpliv ukvarjanja s športom staršev na ukvarjanje s športom skupaj z otroki v občini Gorišnica je sestavljeno iz dveh delov: teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo predstavili telesni in gibalni razvoj otroka, vlogo in pomen družinskega okolja na gibalni razvoj otroka, prednosti in slabosti mestnega okolja ter prednosti in slabosti podeželskega okolja. Empirični del diplomskega dela zajem ugotovitve raziskav, ki smo jih zbrali s pomočjo anketnega vprašalnika na vzorcu 81 staršev 4-6 let starih otrok, ki obiskujejo vrtec pri OŠ Gorišnica in staršev 6-7 let starih otrok, ki obiskujejo 1. razred, v OŠ Gorišnica. Namen raziskave je bil proučiti vpliv družine in družinskega okolja na ukvarjanje otrok s športom. Pri tem smo upoštevali njihov spol, starost, poklic, izobrazbo in okolje v katerem živijo. Z obdelavo podatkov smo prišli do naslednjih ugotovitev: starši so v največji meri športno aktivni večkrat na teden, kar je zelo spodbudni podatek, starši so športno aktivni zaradi boljšega počutja; starši so športno aktivni skupaj s svojim otrokom večkrat na teden; športno bolj aktivni starši imajo srednješolsko izobrazbo; starši skupaj s svojimi otroki največkrat igrajo igre z žogo in kolesarijo; starši se skupaj s svojimi otroki največkrat ukvarjajo s športom na prostem; večina otrok ni vključenih v organizirano športno vadbo.
Keywords: Ključne besede: predšolski otrok, telesni in gibalni razvoj, okolje, starši, šport.
Published: 06.09.2010; Views: 2202; Downloads: 190
.pdf Full text (558,00 KB)

4.
VPLIV TELESNIH ZNAČILNOSTI NA GIBALNE SPOSOBNOSTI PET LET STARIH OTROK
Marjetka Grof, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom ˝Vpliv telesnih značilnosti na gibalne sposobnosti pet let starih otrok˝ smo skušali ugotoviti, ali telesne značilnosti vplivajo na gibalne sposobnosti pet let starih otrok. Za testiranje smo uporabili osem motoričnih testov, s katerimi smo ugotavljali razvitost ravnotežja, koordinacije, eksplozivne moči, agilnost in vzdržljivost kot funkcionalno sposobnost. Raziskovalni problem so predstavljale razlike med dečki in deklicami pri doseženih rezultatih motoričnih testov, razlike med dečki in deklicami iste starosti v telesnih značilnostih, vpliv telesnih značilnosti otrok na gibalne sposobnosti ter primerjava rezultatov otrok z nižjim indeksom telesne mase in otrok z višjim indeksom telesne mase. V teoretičnem delu so predstavljene telesne značilnosti otrok. V nadaljevanju so opisane gibalne sposobnosti: koordinacija, ravnotežje, gibljivost, preciznost, hitrost, moč in vzdržljivost kot funkcionalna sposobnost. V empiričnem delu so predstavljeni rezultati testov motoričnih sposobnosti, ki smo jih zbrali na osnovi vzorca 92 otrok, starih od pet do šest let, iz šestih enot Vrtca Ormož. Pri obdelavi podatkov smo prišli do naslednjih ugotovitev: razlike v rezultatih motoričnih sposobnosti med dečki in deklicami so opazne; razlik v telesnih značilnostih med dečki in deklicami ni opaziti; razlike v rezultatih motoričnih testov med otroki z normalno telesno težo in otroki s prekomerno telesno težo so zelo majhne; telesne značilnosti za izmerjeno populacijo ne vplivajo na njihove gibalne sposobnosti.
Keywords: gibalne sposobnosti, telesne značilnosti, predšolski otrok, telesni razvoj, gibalni razvoj
Published: 09.05.2011; Views: 3553; Downloads: 530
.pdf Full text (438,99 KB)

5.
VPLIV STARŠEV PRI USTVARJANJU GIBALNIH KOMPETENC OTROKA
Žana Vraz, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom Vpliv staršev pri ustvarjanju gibalnih kompetenc otroka smo želeli ugotoviti, v kolikšni meri starši s svojim delovanjem, izkušnjami in možnostmi spodbujajo ustvarjanje gibalnih kompetenc otroka. Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov: iz teoretičnega dela in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo predstavili gibalni in telesni razvoj otroka, gibalne kompetence ter gibalno izkušenjsko družinsko okolje. V empiričnem delu diplomskega dela smo zajeli ugotovitve raziskav, ki smo jih izbrali s pomočjo anketnega vprašalnika. Anketirali smo 39 staršev otrok iz vrtca Hajdina, starih od 2 do 6 let ter 58 staršev otrok iz vrtca Markovci, prav tako starih od 2 do 6 let. Ugotavljali smo vpliv staršev pri ustvarjanju gibalnih kompetenc otrok, pri tem pa smo upoštevali starost, izobrazbo in okolje bivanja anketirancev. Pri obdelavi podatkov smo prišli do naslednjih ugotovitev: starši so sami, kakor tudi skupaj s svojimi otroki gibalno aktivni večkrat na teden; da so starši športno aktivni zaradi boljšega počutja; starši se v veliki meri zavedajo pomembnosti gibalnih aktivnosti svojih otrok in da te pripomorejo k hitrejšemu razvoju tudi na drugih področjih; da najpogosteje skupaj z otroki izvajajo igre z žogo; da staršem gibalno neaktivnost skupaj z otroki onemogoča pomanjkanje časa; vključenost otrok v organizirano športno vadbo je odvisna od športne aktivnosti staršev; da velika večina otrok ni vključenih v organizirano športno vadbo; starši ne vplivajo v zadostni meri na ustvarjanje gibalnih kompetenc otrok.
Keywords: predšolski otrok, gibalni razvoj, telesni razvoj, družinsko okolje, gibalne kompetence
Published: 01.07.2011; Views: 1685; Downloads: 176
.pdf Full text (437,72 KB)

6.
VPLIV VZGOJITELJEV NA IZVAJANJE GIBALNIH DEJAVNOSTI V POSAVSKIH VRTCIH
Nataša Rak, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom Vpliv vzgojiteljev na izvajanje gibalnih dejavnosti v posavskih vrtcih smo želeli ugotoviti, ali starost vzgojiteljev vpliva na izvajanje športnih aktivnosti v vrtcu skupaj z otroki, koliko so vzgojitelji sami športno aktivni v svojem prostem času, ali se glede na dobo zaposlenosti vzgojiteljev v vrtcu športne aktivnosti razlikujejo glede izbire prostora in pripomočkov za vadbo in ali stopnja izobrazbe vzgojiteljev vpliva na načrtovanje različnih športnih aktivnosti glede na starost otrok. Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo predstavili telesni in gibalni razvoj otrok, pomen in ustvarjanje gibalnih kompetenc otrok, vrste kompetenc vzgojiteljev v vrtcu ter se osredotočili na to, kakšen vpliv imajo vzgojitelji na izvajanje gibalnih dejavnosti v vrtcu. Podatke smo pridobili z anketiranjem zaposlenih vzgojiteljic v posavskih vrtcih (Sevnica, Leskovec, Brežice, Senovo, Brestanica, Krško in Raka). Vprašanja so bila povezana s športno aktivnostjo zaposlenih ter s pomenom izvajanja gibalnih dejavnosti skupaj z otroki. Odgovore smo analizirali glede na starost, stopnjo izobrazbe in dobo zaposlenosti vzgojiteljev v vrtcu. Ugotovili smo, da so tiste vzgojiteljice, ki so aktivne v svojem prostem času, aktivnejše tudi v vrtcu z otroki. Rezultati so tudi pokazali, da je pri načrtovanju in izvajanju gibalno-športne aktivnosti pomembna starost, doba zaposlitve in izobrazba vzgojiteljev, saj gibalni in telesni razvoj bolje poznajo vzgojitelji z višjo in visoko izobrazbo ter potrebna je določena delovna doba zaposlenosti, da lahko teorijo preneseš v prakso in preko izkušenj spoznaš, kaj vse je treba upoštevati pri gibalni aktivnosti v vrtcu.  
Keywords: Ključne besede: telesni in gibalni razvoj otrok, gibalne kompetence otrok, gibalne kompetence vzgojiteljev, kompetence vzgojiteljev na področju gibanja, usposobljenost vzgojiteljev za gibalne dejavnosti.
Published: 09.11.2011; Views: 2092; Downloads: 259
.pdf Full text (1,56 MB)

7.
VPLIV LETOVANJA NA MORJU NA GIBALNI IN TELESNI RAZVOJ OTROKA
Mojca Kerin, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom Vpliv letovanja na morju na gibalni in telesni razvoj otroka smo v teoretičnem delu predstavili gibalni razvoj in gibalne sposobnosti otrok, telesni razvoj otrok, gibalne kompetence, poletne gibalne/športne aktivnosti ob morju in možnosti izvajanja gibalnih športnih aktivnosti za otroke ob morju. V empiričnem delu smo želeli z rezultati ankete na vzorcu 28 staršev raziskati in analizirati njihov razlog za vključitev otrok v letovanje na morju ter pridobiti njihova mnenja o vplivu letovanja na morju na gibalni in telesni razvoj otrok. Za pridobivanje podatkov smo uporabili anketni vprašalnik, ki smo ga razdelili staršem otrok, ki so se udeležili letovanja na morju v Nerezinah v organizaciji Zveze prijateljev mladine Krško. Na osnovi rezultatov je bilo ugotovljeno, da je izboljšanje zdravja najpogostejši razlog staršev za vključitev otroka v letovanje, da se starši zavedajo pomena morske klime za zdravje otrok in da je večina staršev s programom letovanja ZPM Krško v Nerezinah zadovoljna.
Keywords: gibalni razvoj, gibalne sposobnosti, telesni razvoj, gibalne kompetence, gibalne/športne aktivnosti ob morju, morska klima, letovanje otrok.
Published: 03.04.2012; Views: 1815; Downloads: 166
.pdf Full text (619,35 KB)

8.
Vpliv gibalnih sposobnosti na osvajanje gibalnih znanj 5-6 let starih otrok
Sandra Prapotnik, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Vpliv gibalnih sposobnosti na osvajanje gibalnih znanj 5-6 let starih otrok je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu so predstavljene gibalne kompetence otroka, telesni in gibalni razvoj, gibalne sposobnosti otrok, gibalna znanja v predšolskem obdobju, gibalno izkušenjsko okolje in kompetence vzgojitelja v vrtcu. V empiričnem delu so predstavljeni rezultati, pridobljeni s pomočjo pedagoškega eksperimenta, pri katerem so bili otroci eksperimentalne skupine prisotni pri izvajanju dodatnih gibalnih/športnih dejavnosti s poudarkom na razvijanju gibalnih sposobnosti, otroci kontrolne skupine pa pri teh dejavnostih niso sodelovali. Rezultati kažejo, da so otroci eksperimentalne skupine v času pedagoškega eksperimenta na področju gibalnih sposobnosti in gibalnih znanj napredovali bolj kot otroci kontrolne skupine; da dodatno strokovno vodene in načrtovane gibalne/športne dejavnosti, ki imajo poudarek na razvijanju gibalnih sposobnosti, pozitivno vplivajo na osvajanje gibalnih znanj, saj so otroci eksperimentalne skupine dosegli boljše rezultate od otrok kontrolne skupine, ki niso imeli dodatnih gibalnih/športnih dejavnosti. Rezultati kažejo tudi, da primerno razvite gibalne sposobnosti pri otrocih, starih 5-6 let, pozitivno vplivajo na osvajanje njihovih gibalnih znanj.
Keywords: gibalne kompetence otroka, gibalni razvoj otrok, telesni razvoj otrok, gibalne sposobnosti otrok, gibalna znanja v predšolskem obdobju
Published: 23.04.2012; Views: 2508; Downloads: 267
.pdf Full text (861,15 KB)

9.
USTVARJANJE GIBALNIH ZNANJ V PREDŠOLSKEM OBDOBJU
Sergeja Blažič, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom Ustvarjanje gibalnih znanj v predšolskem obdobju smo želeli na podlagi analiziranih podatkov in virov ugotoviti, kaj vse vpliva na ustvarjanje gibalnih znanj pri otroku. Ugotavljali smo razvojne značilnosti predšolskih otrok in gibalne kompetence otroka. Zanimal nas je pomen ustvarjanja gibalnih znanj otroka, sredstva za ustvarjanje gibalih znanj ter vloga in različni vplivi, pomen in omejitve pri ustvarjanju gibalnih znanj otroka. Ugotovili smo, da je gibanje za otroka ključnega pomena, saj kar otrok zamudi v otroštvu, ne more nikoli več nadoknaditi, ter da so za obvladovanje določene športne dejavnosti potrebna gibalna znanja, ki se jih človek nauči v različnih obdobjih. Raziskovalni izziv nam je predstavljalo dejstvo, da je gibalni razvoj povezan s telesnim, čustvenim in socialnim razvojem otroka. Ugotavljali smo tudi vlogo staršev in vzgojitelja pri oblikovanju gibalnih znanj. Naše ugotovitve potrjujejo dejstvo, da otroci prevzemajo navade in stališča od staršev in vzgojiteljev, ki imajo veliko vlogo pri ustvarjanju znanj otroka. Otroci gibalno znanje in izkušnje pridobivajo v procesu vadbe in učenja v novih, drugačnih, spreminjajočih se pogojih, ki jih nudi izkušenjsko bogato gibalno okolje.
Keywords: razvojne značilnosti, gibalni razvoj, telesni razvoj, čustveni razvoj, socialni razvoj, gibalne kompetence otrok, kompetence vzgojitelja, gibalno okolje, gibalna znanja.
Published: 16.05.2012; Views: 1614; Downloads: 254
.pdf Full text (465,42 KB)

10.
POVEZANOST GIBALNE AKTIVNOSTI IN ZDRAVJA OTROK
Kaja Peršak, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Namen raziskave je bil ugotoviti povezanost gibalne aktivnosti otrok z zdravjem otrok in ugotoviti, ali so bolj gibalno aktivni otroci tudi bolj zdravi kot njihovi manj aktivni vrstniki. Raziskava je bila opravljena na vzorcu 453 otrok, starih od 9 do 11 let. V raziskavo so bili zajeti otroci, ki so v tem času obiskovali OŠ Cirkulane-Zavrč, OŠ Markovci, OŠ Laporje, OŠ Šmarje pri Jelšah, OŠ Franca Rozmana Staneta in OŠ Toneta Čufarja. Gibalno dejavnost otrok smo ugotavljali s pomočjo anketnega vprašalnika, ki so ga izpolnjevali otroci sami. Na osnovi gibalne dejavnosti so bili učenci razdeljeni v skupine nizko, srednje in zelo gibalno dejavnih otrok. Njihovo gibalno dejavnost smo ugotavljali s pomočjo anketnega vprašalnika, na katerega so odgovarjali sami, razdeljeni v skupine. Za ugotavljanje splošnega zdravja je bil uporabljen Kindlov vprašalnik Quality of Life Questionnaire for Children. Zbrani podatki so bili obdelani z računalniškim programom SPSS 19.00 za Windows. Rezultati so pokazali, da ni statističnih razlik med različno gibalno dejavnimi otroci v slabem počutju, pogostosti glavobolov in bolečin v trebuhu, utrujenosti in izčrpanosti ter moči in energiji. Ugotovitve so pokazale, da v obdobju preadolescence splošno zdravje naj ne bi bilo povezano z gibalno dejavnostjo, kar je presenetljivo, saj večina raziskav potrjuje močno pozitivno povezanost gibalne dejavnosti in zdravja. Podobno raziskavo bi bilo smiselno izvesti z bolj natančnim instrumentarijem za ugotavljanje gibalne dejavnosti (pedometer) ter morda z zdravniškim osebjem ter zdravstvenimi kartoni za ugotavljanje zdravja.
Keywords: telesni razvoj, gibalni razvoj, športna dejavnost, zdravje otrok
Published: 12.06.2012; Views: 1439; Downloads: 154
.pdf Full text (801,16 KB)

Search done in 0.14 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica