| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 23
First pagePrevious page123Next pageLast page
1.
Uporaba programa ArcGIS pri analizi kaznivih dejanj tatvin motornih vozil v obdobju 2008-2012 v Ljubljani
Eva Meglič, Katja Eman, 2015, original scientific article

Abstract: Namen: Tatvine motornih vozil so vsakodnevni problem, še posebej v večjih mestih. Z analizo tatvin smo želeli predstaviti uporabno vrednost kartiranja za analitike tako na področju iskanja vzorcev in določanja lokacij kot tudi napovedovanja dogodkov. Prav tako smo želeli predstaviti uporabnost programa ArcGIS za analizo kaznivih dejanj. Metodologija: Analizo problematike kaznivih dejanj tatvin motornih vozil smo naredili s kartiranjem, pri čemer smo si pomagali s programom ArcGIS. To nam je omogočilo vizualizacijo podatkov iz policijske baze o geolokacijah kaznivih dejanj v Republiki Sloveniji. Pri analiziranju smo se omejili na območje Mestne občine Ljubljana v obdobju 2008−2012. Ugotovitve: Ugotovili smo, da se povečan problem tatvin motornih vozil dogaja predvsem na območjih, ki so od samega centra mesta Ljubljane nekoliko oddaljeni, vendar še vedno znotraj mestne obvoznice. Problem predstavljajo predvsem nezavarovana parkirišča, v bližini bivalnih objektov in predvsem v nočnem času. Omejitve raziskave Glavno omejitev predstavlja vprašljiva doslednost pri beleženju podrobnosti obravnavanih kaznivih dejanj. Pri podatkih, ki so nam bili na voljo, smo imeli ure, ki naj bi predstavljale čas storitve kaznivih dejanj, vendar smo ugotovili, da gre pravzaprav za čas naznanitve policiji. Policisti sicer beležijo tudi čas, kdaj je bilo ukradeno motorno vozilo nazadnje videno, vendar tega podatka nismo imeli na voljo. Zanimivo bi si bilo namreč pogledati časovno razliko med zadnjič videnim motornim vozilom in naznanitvijo tatvine vozila policiji. Praktična uporabnost: Praktično uporabnost predstavljajo predvsem predlogi za zmanjševanje tatvin motornih vozil, ki smo jih podali glede na rezultate opravljenih analiz. Izvirnost/pomembnost prispevka: Menimo, da uporaba programa ArcGIS v študijske namene še ni tako razvita, kot bi morda lahko bila, zato smo želeli predstaviti uporabnost pri vizualizaciji in obdelavi podatkov, ki so nam na voljo.
Keywords: geografski informacijski sistemi, kartiranje kriminalitete, tatvine motornih vozil, Ljubljana
Published: 16.04.2020; Views: 313; Downloads: 23
.pdf Full text (786,66 KB)
This document has many files! More...

2.
Kreativne tatvine umetnin
Denis Burjan, 2019, undergraduate thesis

Abstract: V kriminaliteto, povezano z umetninami, so največkrat vpletene mednarodno dejavne organizirane kriminalne združbe, ki se ukvarjajo s pranjem denarja, preprodajo prepovedanih drog in izsiljevanjem. Dinamika kaznivih dejanj zoper umetnine je vse večja, storilci pa so vedno bolje organizirani. Najpogostejše tarče tovrstnih združb so cerkve, zasebne umetniške zbirke in muzeji, njihov najbolj zaželeni plen pa so umetniška dela svetovno znanih umetnikov. Najpogostejši motiv storilcev kaznivih dejanj zoper umetnine je pohlep po denarju. Dejstvo, da ima kriminaliteta organiziranih združb mednarodni značaj, da je za odkrivanje tovrstne kriminalitete potrebno posebno znanje, kakor tudi dejstvo, da je pripravljenost dražbenih hiš za sodelovanje pri odkrivanju tovrstnih kaznivih dejanj še vedno podrejena želji po zaslužku, predstavljata glavne težave pri preiskovanju kriminalitete, povezane z umetninami. Zato je še kako pomembno mednarodno sodelovanje policijskih enot. Avtor na podlagi analize izbranih primerov tatvin umetnin in analize intervjujev strokovnjakov na področju kaznivih dejanj zoper umetnine, opravljenih v nemško in angleško govorečem področju, ponudi poglobljen vpogled v neznani svet delovanja organiziranih kriminalnih združb, opredeli glavne težave pri preiskovanju kriminalitete, povezane z umetninami, in si posledično izoblikuje mnenje o storilcih kaznivih dejanj, kakšen je njihov motiv, kje so ukradene slike in na kakšne načine se le-te prodajo novemu kupcu oziroma kako in na kakšen način izsiljujejo lastnike umetnin. Pri tem si avtor v nalogi prizadeva odgovoriti na dve ključni vprašanji, in sicer prvič, ali so storilci kaznivih dejanj zoper umetnine ljubitelji in poznavalci umetnosti in drugič, ali so tatvine umetnin izvedene za vnaprej znanega naročnika.
Keywords: diplomske naloge, tatvine umetnin, spektakularni primeri, preiskovanje, problemi
Published: 26.11.2019; Views: 477; Downloads: 50
.pdf Full text (562,45 KB)

3.
Pristojnosti in naloge varnostnikov pri preprečevanju in odkrivanju kaznivih dejanj
Žiga Božjak, 2019, undergraduate thesis

Abstract: Zasebno varnostne družbe ponujajo varnostne storitve številnim uporabnikom in naročnikom na mnogih področjih, ki zahtevajo dodatno varnost, ki jo država s svojimi organi ne nudi. Med številne naročnike zasebno varnostnih storitev uvrščamo trgovske družbe, ki želijo zaščititi ugled svojih trgovin in dodatno zavarovati premoženje in osebe v prodajalnah. Varnostniki imajo na voljo številne ukrepe in druga sredstva ter pomoč tehničnih sredstev za varovanje teh prodajaln. Pomembno vlogo pri preprečevanju in odkrivanju kaznivih dejanj ima tudi policija, ki ima funkcijo preiskovanja teh dejanj. V diplomski nalogi smo skušali opredeliti, kako pomembno je delo varnostnikov in policistov za samo prevencijo ter kakšni so postopki ob odkritju tatvin majhne vrednosti. Ob tem smo želeli opredeliti ali je njihovo delo ne/ovrednoteno, saj je večina ovadb s strani tožilstva zavrženih. V diplomski nalogi opišemo tudi ureditev zasebnega varovanja v Republiki Sloveniji, ukrepe in druga sredstva varnostnikov ter storilce tatvin. Ponudimo tudi možne rešitve in predloge za reševanje problematike bagatelne kriminalitete v samopostrežnih in podobnih trgovinah.
Keywords: diplomske naloge, ukrepi, tatvine majhne (bagatelne) vrednosti, zavrženje ovadbe, samopostrežne in druge prodajalne
Published: 18.09.2019; Views: 368; Downloads: 60
.pdf Full text (870,65 KB)

4.
Kriminalistični vidiki izvedbe hišnih preiskav pri preiskovanju tatvin motornih vozil
Dejan Bukovič, 2018, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu so obravnavani kriminalistični vidiki izvedbe hišnih preiskav pri obravnavanju tatvin motornih vozil. Hišna preiskava je procesno dejanje v predkazenskem postopku, izvedba in način preiskave pa sta natančno opredeljena z vidika zakonitosti, in sicer že od pogojev za pridobitev odredbe za hišno preiskavo. Na začetku je predstavljena problematika preiskovanja tatvin motornih vozil v Republiki Sloveniji, pri čemer so podrobneje predstavljeni načini izvrševanja tovrstnih dejanj. Poudarek diplomskega dela je na kriminalističnih vidikih izvedb hišnih preiskav, pri čemer so izpostavljene posamezne faze ter posebnosti. Poznavanje delovanja storilcev je ključnega pomena za uspešno preiskovanje vseh vrst kaznivih dejanj, saj preiskovalcem olajša njihovo delo pri načrtovanju in izvajanju opravil v vseh fazah obravnavanja. Z odgovori na raziskovalna vprašanja so izpostavljene posebnosti preiskovanja t. i. avtomobilske kriminalitete. Za uspešno odkritje sledov je ključnega pomena kriminalistična tehnika, s pomočjo katere so takšni sledovi uspešno zavarovani, s tem pa je zagotovljena njihova procesna veljava. Pri odkritju sledov ali predmetov je ključnega pomena poznavanje uporabe specialnih orodij in pripomočkov za izvrševanje tovrstnih kaznivih dejanj. Predstavljena je ugotovitev, da se storilci razvoju vozil in sistemom varovanja uspešno prilagajajo, razvijajo »orodja« za izvrševanje tatvin, ki so vedno bolj sofisticirana, njihov namen uporabe pa je s prostim očesom včasih težko ugotovljen. Za konec je predstavljena kratka primerjava problematike tatvin vozil med Policijsko upravo Ljubljana in Policijsko upravo mesto Beograd.
Keywords: diplomske naloge, hišna preiskava, tatvine motornih vozil, kriminalistični vidiki, specialna orodja
Published: 10.12.2018; Views: 535; Downloads: 85
.pdf Full text (893,82 KB)

5.
Preiskovanje tatvin v prodajalnah na območju Policijske uprave Maribor
Jože Purgaj, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Tatvine v prodajalnah so na prvi pogled manj škodljiva in manj nevarna kazniva dejanja. Kljub temu tovrstna kazniva dejanja niso zanemarljiva, saj v strukturi kriminalitete predstavljajo velik delež in so vredna pozornosti, zato smo jih izbrali za temo diplomskega dela. Za tatvine v prodajalnah je značilno, da se največkrat obravnavajo kot predlagalni delikti, kar pomeni, da je pregon vezan na voljo oškodovanca. V kolikor predlog za pregon ni podan ali ga oškodovanec umakne, se predkazenski postopek ne začne oziroma se ustavi. V našem diplomskem delu smo se osredotočili na preiskovanje tatvin v prodajalnah na območju Policijske uprave Maribor. Namen diplomskega dela je predstaviti kazniva dejanja tatvin v prodajalnah na območju Policijske uprave Maribor, v obdobju od leta 2012 do 2016. V teoretičnem delu bomo predstavili pravno opredelitev kaznivega dejanja tatvine in posebnosti ter načine preiskovanja teh kaznivih dejanj. Osredotočili se bomo zlasti na potek preiskave kaznivega dejanja tatvine v prodajalni, pooblastila policije, prav tako pa bomo opisali bomo tudi vlogo in ukrepe varnostnikov kot subjektov zasebnega varovanja. V empiričnem delu smo z analizo statističnih podatkov kaznivih dejanj tatvin v prodajalnah na območju Policijske uprave Maribor preverili na začetku postavljeni hipotezi ter s tem ugotovili, da število obravnavanih kaznivih dejanj tatvin v prodajalnah z leti upada tako na območju Policijske uprave Maribor, kot v celotni Republiki Sloveniji, prav tako pa je ugotovljeno, da število tatvin v prodajalnah na območju Policijske uprave Maribor statistično ne odstopa od povprečja storjenih tatvin v prodajalnah na območjih drugi policijskih uprav v Republiki Sloveniji.
Keywords: kazniva dejanja, tatvine, prodajalne, preiskovanje, statistični pregled, diplomske naloge
Published: 28.06.2018; Views: 617; Downloads: 59
.pdf Full text (885,86 KB)

6.
Rop na bencinskem servisu
Valerija Žnidaršič, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomske naloge je raziskati področje ropov na bencinskih servisih ter ugotoviti kako je poskrbljeno za varnost na servisu samem. V današnjih časih namreč delodajalci dajejo prednost dobičku pred varnostjo ljudi, ki dobiček na nek način ustvarjajo. V diplomski nalogi je primer ropa ter anketni vprašalnik, s katerim smo raziskali mnenja zaposlenih o varnosti ter o tem kaj bi morali po njihovem mnenju nadrejeni izboljšati. Sklepamo lahko, da se ta vrsta kriminala vse bolj pojavlja, saj lahko v zadnjem času pogosteje zasledimo o ropih na bencinskih servisih. Glavni krivec za naraščanje nasilnega kriminala naj bi po mnenju strokovnjakov ter glede na policijsko statistiko bil kapitalizem sam ter gospodarska kriza, ki je pestila našo državo in prav zaradi tega se nekateri zatekajo k nasilnim dejanjem, da lahko s pomočjo nasilja pridejo do dobička za vsako ceno. Seveda, pa velikemu porastu ropov ne moremo pripisati samo temu. Vse več so na delu tudi različne skupine ljudi, predvsem iz Balkana, pojavljajo pa se tudi kriminalne skupine iz bogatejših držav severne Evrope (Boštic Voh, 2014). Rop lahko opredelimo kot tatvino lastnine z uporabo storilčeve sile ter ustrahovanja. Pri ropu je vedno prisotna žrtev, ki utrpi škodo ali ji le ta grozi. Roparji bencinske servise napadejo zaradi lahko dostopne gotovine v njihovih blagajnah, ki zaradi narave dela med poslovanjem ni tehnično varovana (Dvoršek, 2006).
Keywords: kazniva dejanja, ropi, tatvine, bencinski servisi, preprečevanje, preiskovanje, diplomske naloge
Published: 09.02.2017; Views: 1136; Downloads: 128
.pdf Full text (800,64 KB)

7.
Logistika zmanjševanja tatvin motornih vozil z vidika zavarovalniških preiskovalcev
Zvonko Kambič, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Tatvine motornih vozil predstavljajo precejšnjo problematiko tudi na območju Slovenije. Število odtujenih vozil je do leta 2013 naraščalo, trenutno pa so tatvine vozil malenkost v upadu. Škoda, nastala s tatvinami motornih vozil, je precejšnja, vendar niti Policija niti zavarovalnice ne vodijo točne statistike o nastali škodi. Osebni avtomobili, izdelani po letu 1998, morajo imeti na podlagi evropske smernice serijsko vgrajeno zaščito, ki na podlagi kodiranih ključev onemogoča nepooblaščen zagon vozil. Tovrstna zaščita pa ne preprečuje tatvin vozil, zato je potrebno v vozila vgraditi dodatne zaščite proti tatvini le-teh. Z vgraditvijo dodatnih zaščit v motorna vozila se zmanjša število odtujenih vozil, s tem pa tudi stroški zavarovalnicam, ki lahko zato ponudijo zmanjšanje premij ob sklenitvi zavarovanj proti tatvinam vozil. Hkrati se lahko z zmanjšanjem tatvin vozil zmanjša tudi trgovanje na črnem trgu z deli odtujenih vozil. To lahko vpliva na zmanjšanje števila neuradnih delavnic, kjer poškodovana vozila popravljajo z odtujenimi deli vozil. Za učinkovito zmanjšanje oziroma preprečevanje tatvin vozil pa je potrebno sodelovanje med zavarovalnicami, seveda v sodelovanju z državnimi organi (Policija, Davčna uprava, Inšpekcijske službe ipd. …), pomembni pa sta tudi zavest in poštenje zavarovancev.
Keywords: motorna vozila, tatvine vozil, zaščita proti tatvinam vozil, zavarovanje motornih vozil
Published: 06.12.2016; Views: 1003; Downloads: 94
.pdf Full text (1,14 MB)

8.
Kriminalistično preiskovanje tatvin motornih vozil na območju Policijske uprave Celje
Blaž Jakše, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu obravnavamo preiskovanje tatvin motornih vozil na območju PU Celje. Začetki tovrstnega kriminala segajo v zadnja dvajseta leta prejšnjega stoletja, ko so ljudje kradli vozila predvsem zase, v zadnjem času pa so kriminalna dejanja s tega področja vedno bolj delo organiziranih kriminalnih skupin, kjer se sodelujoči ne poznajo med sabo. Geografska lega naše države in vstop v skupno območje brez notranjih meja omogočajo kriminalcem dobre pogoje za izvršitev kaznivih dejanj kraj vozil v RS. Kriminalisti pa se po drugi strani srečujejo s problemom odkrivanja osumljencev, saj velikokrat nimajo ne osebnega opisa, ne sledov. Zato se najpogosteje usmerijo na ukradeno stvar, ki je prepoznavna po identifikacijskih znakih, čeprav so ti spremenjeni. Skozi raziskavo smo prišli do dveh ugotovitev, ki so nasprotne splošnim dognanjem: (1) tatvine vozil na območju PU Celje se večinoma zgodijo izven mest in (2) vsaj 47% vozil se še vedno odtuji na klasičen način (razbito steklo, zlomljena ključavnica ipd.). V diplomskem delu smo na podlagi analize praktičnega primera in statističnih izračunov potrdili hipotezo, da preiskovanje tatvin poteka po načelih splošne kriminalitete. Podrobnejši pregled primera je razkril, da kriminalisti na PP Celje sledijo splošnim kriminalističnim načelom. Ugotovili smo tudi, da število tatvin vozil na območju PU Celje odstopa od povprečja v RS, saj je število tovrstnih kaznivih dejanj od slovenskega povprečja nižje za približno tretjino. Na podlagi analize praktičnega primera v zadnjem delu naloge smo potrdili trditev, da je za uspešno preiskovanje tatvin motornih vozil nujno konstruktivno sodelovanje med policijami različnih držav. Pokazalo se je, da brez sodelovanja policij iz Italije in Švice primer verjetno nebi bil uspešno preiskan.
Keywords: motorna vozila, tatvine, kriminalistično preiskovanje, diplomske naloge
Published: 08.08.2016; Views: 1018; Downloads: 142
.pdf Full text (404,23 KB)

9.
Premoženjska kazniva dejanja na bencinskih servisih v Sloveniji
Sara Korpič, 2016, master's thesis

Abstract: K premoženjskim deliktom sodijo različna protipravna prisvajanja tujih stvari, ki prinašajo storilcem premoženjsko korist, oškodovancem pa premoženjsko škodo in le izjemoma niso motivirana s pridobitvijo premoženjske koristi. Maloprodajne trgovine na bencinskih servisih ponujajo urejeno zunanjost, možnost hitrih nakupov, ustrežljive in prijazne prodajalce, raznoliko izbiro prodajnega blaga ter razne ugodnosti pri nakupih, od kartic in točk ugodnosti, do popustov in dodatnih ugodnih storitev. Vse te ugodnosti postavljajo prodajalne v tveganje, da bodo žrtve raznih premoženjskih kaznivih dejanj, od tatvin in goljufij pa vse do ropov in vlomov. Varnostnih tveganj se nikoli ne da v celoti odpraviti, lahko jih poskušamo le omiliti in nadzorovati, poleg tega tveganja niso nikoli povsem stalna, ampak se spreminjajo pod vplivom različnih notranjih in zunanjih dejavnikov. So torej sestavni del poslovnih tveganj trgovine kot ene izmed gospodarskih dejavnosti. Zaradi tega je analiza kriminalitete po našem mnenju zelo pomemben dejavnik, ki pripomore policiji, da se lahko uspešno odziva na vse izzive, ki jih predstavlja ta proučevani problem. Kot cilj raziskave smo želeli ugotoviti, katere oblike premoženjske kriminalitete na bencinskih servisih v Sloveniji so najpogostejše, kateri dnevi v tednu, ure v dnevu ter regije in mesta v Sloveniji so problematične ter na podlagi vseh ugotovitev pripraviti predloge za boljšo preventivo. S pomočjo orodja ArcGIS smo lokacije kaznivih dejanj vnesli na zemljevide in analiza je izpostavila problematičnost največjih slovenskih občin (Ljubljana, Maribor, Celje, Kranj, Koper, Domžale) in skoraj ponavljajoči se vzorec kriminalitete v obdobju 2008-2013 glede na vrsto premoženjskega kaznivega dejanja.
Keywords: kazniva dejanja, kriminaliteta, premoženjska kriminaliteta, tatvine, ropi, goljufije, storilci, bencinski servisi, varovanje, preprečevanje, kartiranje kriminalitete, magistrska dela
Published: 13.05.2016; Views: 1694; Downloads: 170
.pdf Full text (1,60 MB)

10.
Kraje avtomobilov skozi čas
Marjan Kokovnik, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Skozi zgodovino človeštva se je razvilo mnogo oblik kriminalitete. Vsaka oblika povzroči sočloveku materialno ali celo telesno škodo. Enako velja za obliko kriminala, ki se navezuje na prevozna sredstva oziroma na motorna vozila. V Republiki Sloveniji in drugod po svetu predstavlja avtomobilska kriminaliteta precej resne težave. Gre za škodovanje družbi in posledično vzbujanje strahu pri ljudeh. Slovenska policija se že nekaj let ukvarja s preprečevanjem te oblike kriminala in beleži vsako krajo avtomobila za pridobivanje statističnih podatkov o pogostosti kraj. Tudi druge evropske države imajo spletne strani s tovrstno statistiko. Avtomobilska kriminaliteta se vseskozi razvija in prilagaja novim tehnikam. Na začetku je bila precej manj pogosta kot danes. Tatovi so razvijali različne načine in tehnike, kako čim lažje odtujiti motorno vozilo in kar se da najbolje iztržiti njegovo vrednost. Zato so se začeli povezovati in nastale so organizirane skupine. Take skupine so prisotne v vsaki obliki kriminala. Njihov cilj je na nelegalen način pridobiti ogromne vsote denarja. Na samem začetku beleženja tatvin avtomobilov je bilo teh manj. Skozi leta pa je delež tatvin precej narasel v vseh državah sveta. Zaradi lege slovenskega ozemlja smo precej ogroženi, saj skozi našo državo vodijo različne tranzitne poti, ki kriminalnim skupinam omogočajo prosto pot pri trgovanju in sodelovanju z organiziranimi skupinami iz različnih držav. Sami lahko v veliki meri poskrbimo za varnost svojega avtomobila. Že samo če avto zaklenemo, smo na dobri poti. Predvsem pa je pomembno, da ponoči ne parkiramo na takšnih krajih, kjer bi tatovom omogočili, da brez težav odpeljejo vozilo.
Keywords: kazniva dejanja, tatvine, motorna vozila, odkrivanje, preprečevanje, diplomske naloge
Published: 26.02.2016; Views: 1600; Downloads: 200
.pdf Full text (799,14 KB)

Search done in 0.25 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica