| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 24
First pagePrevious page123Next pageLast page
1.
UPORABA JEZIKA ZA POSLOVNO POROČANJE XBRL
Melisa Kovačević, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo predstavili uporabo jezika za poslovno poročanj - eXtensible Business Reporting Language. Opisali smo XBRL specifikacijo in predstavili XBRL taksonomijo in primerek dokumenta. Taksonomije so zbirke značk ali slovarjev, za katere skrbijo lokalni oddelki konzorcija XBRL, tako imenovane jurisdikcije. Preučili smo prednosti XBRL in njegove potencialne uporabnike. Predstavili smo podporna orodja in opisali njihove osnovne karakteristike ter primerjavu. V praktičnem delu smo na odprtokodni rešitvi OpenERP implementirali podporo jeziku XBRL.
Keywords: poslovno poročanje, XBRL, jurisdikcija, taksonomija, XML, OpenERP, podporna orodja, specifikacija
Published: 01.10.2009; Views: 2129; Downloads: 213
.pdf Full text (1,35 MB)

2.
ANALIZA UČBENIKOV ZA NARAVOSLOVJE V ŠESTEM RAZREDU DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE
Maja Stajnko, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Vsako leto so učitelji postavljeni pred težko odločitev, kateri učbenik izbrati za predmet, katerega poučujejo. Izbirajo pa lahko med učbeniki različnih avtorjev in različnih založb. Prav tako pa je pomembno, da je te učbenike potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za tekoče šolsko leto, kajti le-ti učbeniki po predpisih zadoščajo osnovnim kriterijem — pokrivajo učne cilje in so strokovno vsebinsko ustrezni. V tem diplomskem smo želeli analizirati in primerjati učbenike za naravoslovje v 6. razredu devetletne osnovne šole. Naredili smo kvantitativno in kvalitativno analizo učbenikov in ugotovili, da se učbeniki razlikujejo med seboj po številu strani, vprašanj, tujk, kakor tudi ilustrativnem gradivu. Zraven števila vprašanj nas je zanimalo tudi, na kakšnih kognitivnih nivojih po Bloomu in revidiranem Bloomu po Andersonovi in Krathwohlu se nahajajo vprašanja v učbenikih. Tudi na podlagi tega kriterija smo ugotovili, da se učbeniki med seboj močno razlikujejo. Zraven tega smo na koncu primerjali še učbenike za naravoslovje 6 z učbeniki biologije 9 (Matjašič, rokopis), pri čemer smo ugotovili, da se učbeniki razlikujejo zaradi različne razvojne stopnje učencev, kateri so namenjeni. Ker so učbeniki za naravoslovje 6 namenjeni nižji razvojni stopnji učencev, smo ugotovili, da je v njih manj tujk in manj vprašanj, več pa je slikovnega in ilustrativnega gradiva. Zanimivo je bilo spoznanje, da so tako v učbenikih za naravoslovje 6 in biologijo 9 vprašanja na nižjih kognitivnih nivojih, čeprav smo lahko skoraj z gotovostjo trdili, da vprašanja ne bodo na istem kognitivnem nivoju.
Keywords: učbeniki, kvalitativna analiza, kvantitativna analiza, Bloomova taksonomija, revidirana Bloomova taksonomija.
Published: 05.04.2011; Views: 4274; Downloads: 348
.pdf Full text (2,12 MB)

3.
ANALIZA UČBENIKOV BIOLOGIJE ZA DEVETI RAZRED DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE
Mateja Matjašič, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Smo v času, ko je pridobivanje znanja mogoče ob pomoči številne literature in drugih informacijskih virov, ki jih je in jih še razvija sodobna informacijska tehnologija. Vendar pa moramo pri izbiri literature in virov biti pozorni na to, kako kvalitetni so. Enako velja tudi za učna gradiva, ki se jih v šolstvu poslužujejo učenci in učitelji. Današnji trg namreč za posamezna predmetna področja ponuja različne učbeniške komplete, za katere pa ni nujno, da njihovi kvantiteti sledi tudi kvaliteta. V ta namen smo izbrali nekaj učbenikov, za katere smo želeli ugotoviti, ali ustrezajo normativom, podanih s strani Zavoda Republike Slovenije za šolstvo. Analizirali smo jih glede na njihovo zunanjo in notranjo strukturo in ugotovili, da so posamezni elementi zunanje strukture dobro oblikovani in ustrezajo predpisanim normativom, medtem ko kakovost notranje strukture peša. Glede na pridobljene rezultate, ki pričajo, da učbeniki ne izpolnjujejo priporočenih normativov v enaki meri, bo potrebno izbiri pravega, kvalitetnega učnega gradiva v prihodnje posvetiti več pozornosti. Izbira ustreznega učbenika oz. učbeniškega kompleta je sicer stvar lastne presoje vsakega učitelja, pomembno pa je, da se med ponujenimi učbeniki odloči za tistega, ki mu bo v čim večjo pomoč pri uresničevanju zahtev v skladu s predpisanimi cilji in standardi znanja.
Keywords: učbenik, analiza, učni cilj, Bloomova taksonomija, biologija, osnovna šola
Published: 23.12.2010; Views: 2653; Downloads: 259
.pdf Full text (2,50 MB)

4.
ANALIZA DELOVNIH ZVEZKOV NARAVOSLOVJA ZA 7. RAZRED DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE
Aida Halilič, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu sem predstavila analizo delovnih zvezkov naravoslovja za 7. razred devetletne osnovne šole. Izvedla sem kvantitativno in kvalitativno analizo. V slednji sem želela raziskati na katerem kognitivnem nivoju so zastavljena vprašanja v delovnih zvezkih. V kvantitativno analizo sem vključila tudi likovno-grafično opremo, s katero sem želela ugotoviti kakšne so razlike v številu slikovnih gradiv med delovnimi zvezki. Teoretični del naloge zajema opredelitev in operacionalizacijo ciljev vzgojno-izobraževalnega procesa ter opredelitev taksonomij učnih ciljev po originalni in revidirani Bloomovi lestvici. V empiričnem delu sem v delovnih zvezkih različnih založb za predmet Naravoslovje v 7. razredu devetletne osnovne šole analizirala vprašanja in naloge, ki jih je bilo mogoče ovrednotiti po Bloomovi taksonomiji kognitivnih ciljev. Vprašanja sem razvrščala v ustrezno šeststopenjsko lestvico zasnovano na revidirani Bloomovi taksonomiji in nato izračunala delež zastopanosti posameznih vprašanj glede na kategorijo ter izdelala še mrežne diagrame. Izvedla sem medsebojno primerjavo delovnih zvezkov. Izkazalo se je, da se ti le malo razlikujejo. V vseh štirih delovnih zvezkih prevladujejo vprašanja nižjih stopenj na nivoju (pomniti, razumeti), medtem ko so vprašanja, ki bi vključevala višje miselne procese (vrednotiti in ustvarjati) vključena le občasno. Ugotovimo lahko, da tako zasnovani delovni zvezki ne morejo bistveno prispevati h kakovosti znanja na nivoju višjih miselnih procesov ter inovativnosti in ustvarjalnosti.
Keywords: analiza, naravoslovje, učni cilji, delovni zvezek, Bloomova taksonomija
Published: 18.07.2011; Views: 2770; Downloads: 259
.pdf Full text (3,21 MB)

5.
ANALIZA MATURITETNIH VPRAŠANJ ZA PREDMET BIOLOGIJA
Petra Krel, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Matura je izpit na koncu srednje šole, ki ga opravljajo kandidati za študij na univerzi in obsega znanja, ki so pomembna za študij. Sami začetki mature segajo v leto 1848, kjer je maturitetni izpit veljal kot končni gimnazijski izpit, ki je bil pogoj za vpis na univerzo. V Sloveniji pa je prva matura z zunanjim preverjanjem znanja potekala v letu 1995. Taksonomija je pripomoček, ki pomaga sistematično razvrstiti pojave v skladu z določenimi načeli. S taksonomijo učnih ciljev si tako učitelji pomagajo pri sestavljanju, izbiri, analizi nalog za preverjanje ter pri samem načrtovanju in izvajanju pouka. Mi smo uporabili Krathwohlovo taksonomijo vzgojno-izobraževalnih ciljev in z njeno pomočjo določili taksonomske nivoje v maturitetnih nalogah biologije ter jih analizirali. Rezultati analiz so nam pokazali, da so v nalogah maturitetnih pol v veliko večji meri zastopani nižji taksonomski nivoji (pomnjenje, razumevanje, uporaba) kot višji taksonomski nivoji (analiza, vrednotenje, ustvarjanje). Ugotovili smo tudi, da na zastopanost taksonomskih nivojev vplivajo roki mature, tipi pol in kombinacije rok-pola. Skozi teorijo smo prišli tudi do ugotovitve, da matura vpliva na predhodno izobraževanje.
Keywords: matura, taksonomija, Krathwohlova taksonomija, rok mature, tip pole, kombinacija rok-pola, leto izvajanja, komisija, indeks težavnosti, indeks ločljivosti, predhodno izobraževanje.
Published: 17.10.2011; Views: 1777; Downloads: 110
.pdf Full text (1,42 MB)

6.
Analiza učbenikov biologije za osmi razred devetletne osnovne šole
Doroteja Žibert, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Učbenik kljub vsesplošni digitalizaciji v šoli še vedno predstavlja osnovni vir znanja za učence. Kljub številnim raziskavam opravljenim po vsem svetu še vedno ne moremo določiti modela idealnega učbenika. V diplomskem delu smo primerjali med seboj tri aktualne učbenike za biologijo v osmem razredu devetletne osnovne šole. Pri naši analizi smo bili pozorni na tehnične elemente, kot so obseg in slikovno gradivo. Posvetili smo se jezikovnim značilnostim, kot so dolžina povedi, število novih pojmov in tujk. Ugotovili smo, da se učbeniki v teh značilnosti precej razlikujejo. Glavni del naše raziskave pa je predstavljala analiza vprašanj, ki se pojavijo v analiziranih učbenikih in določanje njihovih kognitivne stopnje po Bloomovi šeststopenjski taksonomski lestvici, nato pa še po prilagojeni tristopenjski taksonomski lestvici. Rezultate smo primerjali s priporočili Komisije za vodenje nacionalnih preizkusov znanja. Odstopanja so bila velika; preveč je bilo vprašanj na nivoju nižjih taksonomskih stopenj in premalo na nivoju višjih. Pri primerjavi z analizama učbenikov biologije za deveti razred (Matjašič, 2010) in učbenikov naravoslovja za šesti razred (Stajnko, 2010) smo ugotovili, da so učbeniki za osmi razred najobsežnejši in vsebujejo največ slikovnega gradiva. Po strukturi vprašanj so učbeniki za osmi in deveti razred primerljivi, medtem ko je v učbenikih za šesti razred vprašanj na nižjih taksonomskih stopnjah še več.
Keywords: učbenik, osnovna šola, biologija, analiza, Bloomova taksonomija
Published: 21.12.2011; Views: 2306; Downloads: 182
.pdf Full text (1,90 MB)

7.
VPLIV UČENJA IN POUČEVANJA MATEMATIKE NA REZULTATE NA NACIONALNEM PREVERJANJU ZNANJA V NEKATERIH SLOVENSKIH REGIJAH
Polona Dovečar, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi z naslovom Vpliv učenja in poučevanja matematike na rezultate na nacionalnem preverjanju znanja v nekaterih slovenskih regijah so prikazane metode in oblike dela pri pouku matematike, dejavniki učne uspešnosti, socialno-ekonomski dejavniki, družinsko okolje, pomen preverjanja in ocenjevanja znanja in pomen nacionalnega preverjanja znanja. Namen diplomske naloge je ugotoviti, kako učenje in poučevanje matematike vplivata na rezultate na nacionalnem preverjanju znanja, primerjati pristope učiteljev Osrednjeslovenske, Podravske in Pomurske regije pri poučevanju ter spoznati odnos in stališče ravnateljev osnovnih šol do nacionalnega preverjanja znanja. V teoretičnem delu smo opredelili namen, cilje in organizacijo nacionalnega preverjanja znanja v Sloveniji ter opisali motivacijske in socialno-ekonomske dejavnike, ki vplivajo na učno uspešnost učenca. V nadaljevanju smo se osredotočili na učiteljeve didaktične odločitve pri pouku matematike, pri čemer smo izpostavili učne oblike in metode ter njihovo uporabo in pomen. Posebno pozornost smo namenili tudi preverjanju in ocenjevanju znanja pri pouku matematike ter podrobneje opisali poznavanje in uporabo Gagnejeve taksonomije. Na koncu je predstavljeno ustno in pisno ocenjevanje znanja. V empiričnem delu diplomske naloge so prikazani rezultati, ki kažejo, da učitelji matematike premalo povezujejo matematične vsebine s primeri iz vsakdanjega življenja, premalo pa je tudi medpredmetne povezave. Statistično značilne razlike med regijami v metodah poučevanja so se pokazale pri metodi reševanja problemov, pri metodi razlage in razgovora, nadalje pri uporabi sodobne informacijske tehnologije in pri učiteljevih zahtevah ob preverjanju in ocenjevanju znanja. Stališča ravnateljev do nacionalnega preverjanja znanja so si enotna v tem, da posamezna šola primerja rezultate na nacionalnem preverjanju znanja z dosežki v državi, večina ravnateljev pa tudi trdi, da se dosežki šole upoštevajo pri načrtovanju nadaljnjega dela.
Keywords: nacionalno preverjanje znanja, motivacijski dejavniki, socialno-ekonomski dejavniki, učne oblike, učne metode, preverjanje znanja, ocenjevanje znanja, Gagnejeva taksonomija
Published: 26.03.2012; Views: 2596; Downloads: 311
.pdf Full text (1,04 MB)

8.
Spletni katalog vretenčarjev Slovenije
Matjaž Pušnik, 2015, undergraduate thesis

Keywords: biologija, spletne strani, katalogi, vretenčarji, taksonomija, Slovenija, diplomska dela
Published: 21.04.2015; Views: 932; Downloads: 0

9.
Taksonomija kontekstno odvisnih sistemov
Rok Žontar, Marjan Heričko, Ivan Rozman, 2012, original scientific article

Keywords: kontekstno odvisni sistemi, senzorji, taksonomija, klasifikacija
Published: 10.07.2015; Views: 360; Downloads: 14
URL Link to full text

10.
Projektna naloga za tehniko in tehnologijo
Amand Papotnik, 2000, professional article

Abstract: Prispevek obravnava projektno nalogo kot strategijo vzgojno-izobraževalnega dela, ki je organizirana od idejne zasnove prek izdelave prototipa, tehniške in tehnološke dokumentacije, izvedbe serijske proizvodnje do analize dela in ovrednenja - projekta. Pri taki nalogi lahko sodelujejo učenci več vzporednih oddelkov ali različnih razredov, pri čemer lahko gre za delitev dela med razredi. Projektna naloga je tista strategija vzgojno-izobraževalnega dela, kjer gre za razvoj divergentnega mišljenja, ustvarjalnih sposobnosti, pridobivanja, poglabljanja, utrjevanja in uporabe znanja s področja tehnike, tehnologije, organizacije dela, ekonomike, ergonomije, ekologije, informatike in računalništva, industrijskega oblikovanja itd
Keywords: vzgojno-izobraževalno delo, strategija, projektne naloge, informiranje, planiranje, prototip, konstruiranje, serijska proizvodnja, izvajanje, kontrola, vrednotenje, Bloomova taksonomija, stopnje, vednosti, znanja, problemi, reševanja, izkušnje, sposobnosti, divergentno mišljenje
Published: 10.07.2015; Views: 1033; Downloads: 69
URL Link to full text

Search done in 0.19 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica