| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 9 / 9
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
Kulturna dediščina in strpnost
Barbara Lečnik, 2019, professional article

Abstract: Pričujoč članek v sklopu projekta Escape (Interreg SI-HU) je predstavitev dediščine kot pomnika preteklosti, ki je znatno zaznamoval tako slovenski kot čezmejni prostor. Prav tako želi osvetliti razsežnosti odnosa do dediščine, ki mu je mogoče slediti na vsakem koraku. Članek je razdeljen na tri sklope. Prvi sklop obravnava projekt Escape in pet tematskih sklopov v povezavi z dediščino na medregionalnem območju, ki predstavljajo pet čezmejnih turističnih produktov – pobegov, vključenih v projekt Escape. Drugi sklop se tematsko navezuje na zadnji tematski sklop, Pobeg v zgodovino izseljevanja, ki natančneje obravnava povezavo izseljevanja in kulturne dediščine na medregionalnem območju na vzorčnem primeru vasi Žepovci (EŠD 28167). Tretji sklop vsebuje seznam enot dediščine v območju vasi Žepovci.
Keywords: kulturna dediščina, strpnost, izseljevanje, Žepovci, Escape
Published: 13.06.2019; Views: 863; Downloads: 47
.pdf Full text (16,13 MB)

2.
Celovit pristop k ščitenju elektronskih sistemov nanosatelita pred napakami v delovanju kot posledicami ionizirajočega sevanja
David Selčan, 2018, doctoral dissertation

Abstract: Ta doktorska disertacija predstavlja celovit pristop k ščitenju elektronskih sistemov pred posledicami ionizirajočega sevanja, ki omogoča ščitenje elektronskih sistemov nanosatelita pred napakami v delovanju kot posledicami ionizirajočega sevanja. Predstavljena je analiza vplivov ionizirajočega sevanja na elektronske komponente in sisteme s poudarkom na posameznih sevalnih dogodkih v različnih satelitskih orbitah. Prav tako so predstavljene posebnosti snovanja elektronskih sistemov za nanosatelite. V nadaljevanju so predstavljene tehnike za snovanje na napake strpnih elektronskih sistemov. Le-te vključujejo: uporabo diskretnih analognih komponent za snovanje sistemov za nanosatelite (vključno s primerom analognega vezja za sledenje maksimalne točke moči), uporabo treh različnih tipov pretokovnih zaščit v kombinaciji s stražnimi časovniki in vključitev vezja FPGA v sisteme nanosatelitov vključno s tehnikami za zaščito logične implementacije v vezju FPGA. Predstavljena je tudi uporaba teh tehnik v kontekstu hierarhičnega pristopa k blaženju napak. Predstavljena vezja so bila preizkušena v laboratorijskih pogojih. Prav tako je bilo na vseh vezjih za pretokovno zaščito opravljeno testiranje na izvorih ionizirajočega sevanja. Na koncu pa so predstavljeni rezultati analize zanesljivosti na podlagi statističnega modela. Rezultati nakazujejo, da je na podlagi uporabe predstavljenega pristopa ščitenja elektronskih sistemov možno izboljšati zanesljivost elektronskih sistemov nanosatelita.
Keywords: nanosatelit, posamezni sevalni dogodki, pretokovna zaščita, stražni časovnik, strpnost na napake, zaščita pred ionizirajočim sevanjem
Published: 25.09.2018; Views: 735; Downloads: 139
.pdf Full text (4,81 MB)

3.
Razvijanje strpnosti do priseljencev skozi slikanico v predšolskem obdobju
Brigita Bukovec, 2017, undergraduate thesis

Abstract: V zadnjih desetletjih se zaradi povečanih migracijskih tokov v vrtce in šole vključuje vse več otrok priseljencev. Diplomsko delo z naslovom Razvijanje strpnosti do priseljencev preko slikanice v predšolskem obdobju vsebuje teoretični in praktični del. V teoretičnem delu smo najprej opisali priseljence, ki živijo v Sloveniji in kako je, kadar tujina kar naenkrat postane njihov novi dom. Nekaj besed smo namenili temu, kako v naši državi poskrbimo in vključujemo otroke priseljence v vzgojo in izobraževanje. V vsakdanjem življenju se srečujemo tako s predsodki kot z diskriminacijo, ki smo ju opisali, prav tako pa smo dali poudarek na strpnost in navedli primere, na kakšen način jo predstaviti in razvijati pri predšolskem otroku. Otroci priseljenci se seznanijo z novim (tujim) jezikom, ko pridejo v drugo državo, in to lahko povzroči velike težave, zato smo podali predloge, kako jim slovenščino predstaviti na čim bolj prijazen in pozitiven način. Del teoretičnega dela posvetimo tudi slikanici, ki smo jo s pomočjo različnih avtorjev tudi opisali. Slikanice so v vrtcu zelo dobrodošle, saj z njimi otrokom razložimo odgovore na različna vprašanja. V poglavju Strpnost na primeru sodobne mladinske književnosti smo navedli nekaj del mladinske književnosti, ki pripomorejo k temu, da se otroci seznanijo z medkulturnostjo, drugačnostjo, ki vlada med nami, in da razvijajo strpnost do različnosti v vrtcu. V zaključku smo nekaj povedi namenili še drugačnosti in kako se ta kaže v slikanici. Za medkulturno vzgojo v vrtcu smo izbrali naslednje slikanice: Elmer (McKee 1995), Kulturna izmenjava (Isol 2014), Žabec in tujec (Velthuijs 1997), Moji odeji (Kobald 2014) ter Drugačen (Cave 2001). Pri izbranih slikanicah smo se osredotočili predvsem na to, da so bile kakovostne, primerne starostni stopnji otrok, predvsem, da so ustrezale kriterijem našega dela. Praktični del je bil narejen v vrtcu, ki je po sestavi glede na prebivalstvo specifičen zaradi izpostavljenosti priseljencev iz bivše Jugoslavije. Zadali smo si pet predpostavk, ki smo jih s pomočjo izbranih slikanic potrdili oziroma zavrgli. Slikanice, ki smo si jih izbrali za medkulturno vzgojo v vrtcu, smo analizirali, opisali besedilo in posamezne ilustracije. Opisali smo tudi naslovnico, vezne liste in notranjo naslovnico ter odnos med besedilom in ilustracijami. Prav tako nismo pozabili na literarne prvine v slikanici ter na pred tem napisana vprašanja, ki smo jih otrokom postavili pred ali po pripovedovanju slikanice. Po prebrani zgodbi smo z otroki izvedli različne dejavnosti ter vse skupaj na koncu tudi analizirali.
Keywords: predšolski otrok, priseljenci, selitve, medkulturnost, slikanica, strpnost
Published: 18.07.2017; Views: 1061; Downloads: 241
.pdf Full text (1,94 MB)

4.
MORALNA VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK SKOZI RISANKE
Romana Trafela, 2015, undergraduate thesis

Abstract: V teoretičnem delu diplomskega dela Moralna vzgoja predšolskih otrok skozi risanke najprej natančneje opredelimo pojem morala. Dotaknemo se moralnih teorij, ki jih omenjajo avtorji, moralnega razvoja, in dejavnikov, ki vplivajo na otrokov moralni razvoj ter moralne vzgoje otrok. V nadaljevanju predstavimo medije, podrobneje se posvetimo televiziji in risankam. V empiričnem delu diplomskega dela smo predstavili pridobljene podatke, ki smo jih pridobili s pomočjo anketiranja otrok. Osredotočili smo se na raziskavo o tem, kako otroci v risankah prepoznavajo, razumejo in dojemajo moralne kvalitete, kot so vljudnost, resnicoljubnost in strpnost. Namen empirične raziskave je ugotoviti, ali otroci prepoznavajo moralna in nemoralna dejanja likov v risankah in kaj se iz risanke naučijo. Zanimalo nas je še, kakšno je njihovo mnenje o dejanju posameznega lika, kako bi lahko v določeni situaciji ravnali drugače, zakaj se jim določene moralne kvalitete zdijo pomembne, kje oz. kdo jih je poučil o opravičevanju, resnicoljubnosti in strpnosti. Prav tako smo se skozi izdelavo diplomskega dela spraševali ali so nam poučne risanke lahko v pomoč pri učenju moralne vzgoje. Končna spoznanja govorijo o tem, da predšolski otroci prepoznavajo moralna in nemoralna dejanja likov iz risank. Pri tem se opirajo na svoje lastne izkušnje in znanje, ki ga o tem, kaj je prav in kaj ni, že imajo, ter na videno situacijo v risanki. Ugotovili smo, da poučne risanke lahko uporabimo za učenje moralne vzgoje.
Keywords: morala, moralni razvoj, moralna vzgoja, predšolski otrok, mediji, televizija, risanke, vljudnost, strpnost, resnicoljubnost.
Published: 23.07.2015; Views: 2004; Downloads: 496
.pdf Full text (1,64 MB)

5.
MEDKULTURNOST NA NARODNO MEŠANIH OBMOČJIH
Manuela Štefane, 2014, master's thesis

Abstract: Številni avtorji medkulturnost opredeljujejo kot sobivanje, sodelovanje, sovplivanje in dopolnjevanje različnih kultur, narodov, spolov ter verstev. Spoštovanje in razumevanje narodne ter kulturne drugačnosti je potrebno poudarjati na narodno mešanih območjih in izven njih. Potrebno je premagovati stereotipe in predsodke do drugačnih ter z njimi vzpostavljati interakcijo in komunikacijo. Takšen odnos bogati posameznike in družbo ter razvija pozitiven pogled na druge narode in kulture. Na vse to pomembno vpliva tudi šola s svojimi programi, delavnicami in usposobljenimi učitelji. V empiričnem delu so nas zanimali učenčevo razumevanje in odnos do medkulturnosti, praktično udejstvovanje medkulturnih vsebin in kompetenc ter vpliv ostalih subjektov izobraževanja na vpletanje medkulturnosti v šolski prostor in izven njega. V raziskavi smo se osredotočili na narodno mešana območja Prekmurja in slovenske Istre ter na območje izven narodno mešanega območja Slovenije, Maribor. Podatke smo zbrali s pomočjo anketnega vprašalnika, na vzorcu 336 učencev. Rezultati so pokazali, da so učenci bolj navezani na Slovenijo kot na Evropo. Učenci se, ne glede na šolski okoliš, v različnih okoliščinah najpogosteje sporazumevajo v slovenščini, v učenju tujih jezikov pa vidijo možnost za boljšo prihodnost, boljši študij in boljšo zaposlitev. Raziskava je v nadaljevanju pokazala, da imajo anketirani učenci po lastnih navedbah štiri prijatelje ali več, ki so druge narodnosti ali kulture, ter se z njimi družijo na različne načine. Na koncu smo pozornost namenili tudi stališču učencev do odnosa šole, učiteljev in staršev do medkulturnosti. Stališča nekaterih učencev so pokazala statistično pomembne razlike.
Keywords: medkulturnost, narodno mešana območja, dvojezično šolstvo, strpnost, predsodki.
Published: 04.06.2015; Views: 1832; Downloads: 234
.pdf Full text (2,06 MB)

6.
MULTIKULTURALIZEM V VZGOJI PREDŠOLSKIH OTROK
Alma Smajić, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Multikulturalizem v vzgoji predšolskih otrok je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu so predstavljeni pojmi, ki so tesno povezani med seboj; to so: multikulturalizem, migracije, proces asimilacije in integracije, predsodki in identiteta. Za kvalitetno delo vzgojitelja v vrtcu je pomembno poznavanje teh pojmov, le tako bo lahko načrtoval svoje delo in ga izvajal skladno z načelom o multikulturalizmu. V teoretičnem delu diplomskega dela je opisan tudi multikulturalizem v vrtcu, kjer so predstavljene vse metode dela z otroki drugega nacionalnega porekla. Vzgojitelj ne sme ignorirati prisotnosti drugih kultur v našem prostoru, saj s tem ne bo prispeval k celostnemu razvoju otrok. Imeti mora znanje o tem, kako vzgojiti strpnega posameznika in kako vključiti otroke drugega kulturnega porekla v proces vzgoje in izobraževanja. V teoretičnem delu diplomskega dela med drugim izvemo, da je multikulturna vzgoja pomembna tudi za otroke večinskega dela kulture, saj bodo v življenju navezovali pristnejše in kvalitetnejše stike, brez predsodkov in nestrpnosti. V empiričnem delu so predstavljeni rezultati raziskave na temo multikulturalizem v vrtcu. Za raziskovalni instrument smo uporabili anketni vprašalnik, ki ga je izpolnilo 85 vzgojiteljev in njihovih pomočnikov v velenjskih vrtcih. Zanimalo nas je, na kakšen način vzgojitelji seznanjajo otroke s pojmom različnosti, z različnimi kulturami in tradicijami. Osredotočili smo se tudi na to, da bi izvedeli, ali imajo vzgojitelji in njihovi pomočniki zapisane metode in načine dela z otroki drugega kulturnega porekla in če jih imajo – kje. Prav tako nas je zanimalo sodelovanje s starši otrok drugega nacionalnega porekla in opažanja vzgojiteljev, kako so se otroci večinskega dela kulture vedli do otrok drugega kulturnega porekla. Podatke, pridobljene s pomočjo anketnih vprašalnikov, smo obdelali s programom SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) in jih predstavili tabelarično.
Keywords: Predšolska vzgoja, multikulturalizem, kultura, migracije, integracija, identiteta, strpnost, dvojezičnost, vključevanje.
Published: 16.09.2014; Views: 2209; Downloads: 428
.pdf Full text (429,07 KB)

7.
Madžari - naši državljani
Jože Lipnik, 2012, published professional conference contribution

Keywords: dvojezično šolstvo, Madžari, manjšine, strpnost
Published: 07.06.2012; Views: 1725; Downloads: 21
URL Link to full text

8.
MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE MED VRTCEM ROGAŠKA SLATINA IN PEGAZOVIM DOMOM STAREJŠIH OBČANOV ROGAŠKA SLATINA
Tamara But, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava medgeneracijsko sodelovanje med domom starejših občanov Pegazovim domom in Vrtcem Rogaška Slatina. Medgeneracijsko sodelovanje dobiva v današnjem času vse večji pomen, kakor tudi strpnost med generacijami. Vrtec je otrokov življenjski prostor, kjer se aktivno uči in pridobiva sposobnosti za življenje ter razvija vrednote v medgeneracijski družbi. V današnjem času se sprašujemo ali družba zagotavlja ustrezno okolje za spoštovanje starejših generacij. Vzajemnost med generacijami je izrednega pomena, zato je potrebno negovati odnose med ljudmi. Velika vloga starih staršev je v današnjem času zaradi pomanjkanja časa staršev izrednega pomena. V zgodnjem otroštvu so otroci zelo gnetljivi in je pomembnost pridobivanja moralnih vrednot prioriteta v vzgoji. Zaradi pomanjkanja časa srednjih generacij so stari starši pomemben člen v vzgoji otrok. Za razvijanje prijateljskih odnosov med generacijami ima pomembno vlogo tudi vrtec kot institucija, ob pomoči strokovnih delavcev, ki s čutom za vzgojo poskrbijo za interakcijo otrok z starejšimi občani ter s kritičnim mišljenjem zavračajo stereotipe, ki so nastali v družbi skozi čas. Otrokov kognitivni razvoj in sposobnost empatije pri otroku ima pri vzpostavljanju odnosa ključno vlogo. Vprašanja, ki nam jih postavljajo otroci v predšolskem obdobju, so pogosta, zlasti vprašanja, na katere neradi odgovarjamo oz. se jim izogibamo. Pomembno je, da otrok dobi pravo informacijo in si odgovorov ne izmišljamo ter jih ne interpretirano napačno. Naš namen je prikazati mnenja o doživljanju vzgojiteljev in ostalih strokovnih delavcev v vrtcu pri sodelovanju s Pegazovim domom starejših občanov in prikazati doživljanja medgeneracijskega sodelovanja strokovnih delavcev Pegazovega doma za starejše občane. Prav tako želimo prikazati doživljanja druženj otrok in starostnikov. Pri večini globalnih ciljev gre za različna področja družbe, npr. spoznavanje zgodovinskih sprememb, razvijanje občutka socialne pripadnosti, ki temelji na ideji enakosti in nediskriminiranosti, srečevanje s človekovim odnosom do bolezni in invalidnosti. Otrok spoznava, da morajo vsi ljudje v določeni družbi pomagati in sodelovati, da bi lahko ta delovala ter omogočila preživetje ter udobje in dobro počutje vseh vključenih. Otrok se seznanja tudi z različnimi poklici in ima možnost razvijati sposobnosti in načine vzpostavljanja, vzdrževanja in uživanja v prijateljskih odnosih s starostniki, kar vključuje tudi razumevanje vedenja drugih in njihovih občutjih ter vljudnost pri medsebojnem komuniciranju.
Keywords: KLJUČNE BESEDE: medgeneracijsko sodelovanje, komunikacija, empatija, kurikulum, družba, strpnost, ageizem, moralni in vedenjski razvoj, odnosi, prijateljstvo, pomoč, stari starši, doživljanje.
Published: 07.04.2010; Views: 6151; Downloads: 801
.pdf Full text (3,98 MB)

9.
Obvladovanje nasilja v osnovni šoli : diplomsko delo univerzitetnega študija
Julijana Žalar, 2006, undergraduate thesis

Keywords: varnost, nasilje, strpnost
Published: 31.03.2008; Views: 2724; Downloads: 186

Search done in 0.28 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica