| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 26
First pagePrevious page123Next pageLast page
1.
Nadzor izdelovalnih procesov v maloserijski proizvodnji
Denis Dobranić, 2017, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo obravnava nadzor kakovosti procesa izdelave izdelka hladilne plošče v podjetju z maloserijsko proizvodnjo. Na primeru izdelka je analizirana trenutna organiziranost podjetja pri nadzorovanju procesov in spremljanju stroškov kakovosti. Na podlagi te analize so podani predlogi sprememb organizacije sistema nadzora procesov v podjetju in spremljanja stroškov slabe kakovosti. Namen predlogov je izboljšanje sistema vodenja kakovosti podjetja ter ureditev spremljanja stroškov kakovosti v podjetju.
Keywords: kakovost, stroški kakovosti, nadzor procesa, izboljšave procesov
Published: 21.09.2017; Views: 676; Downloads: 221
.pdf Full text (6,28 MB)

2.
Uporaba metod za zagotavljanje kakovosti v procesu nadzora izdelave rotorja za hlajenje žarometov
Jure Lorenc, 2017, master's thesis

Abstract: Pomen kakovosti procesa pridobiva vse večji pomen. Zato je ključnega pomena, da se tega podjetja zavedajo in so seznanjena z metodami in orodji zagotavljanja kakovosti, s čimer lahko dosežemo višjo raven kakovosti procesa in posledično končnega produkta procesa. V ta namen so v nalogi predstavljene bistvene in najbolj razširjene metode in orodja zagotavljanja kakovosti, s pomočjo oziroma z uporabo katerih uspešno zagotavljamo želeno kakovost končnega produkta za odjemalca. Na realnem primeru predstavljen proces razvoja izdelave in same vpeljave v serijsko proizvodnjo pa prikazuje potrebne korake za odobritev prvih vzorcev ali menjavo orodja na stroju za brizganje plastične mase. Predstavljeni so vsi potrebni koraki tretje stopnje metode PPAP, ki jih je naročnik zahteval.
Keywords: kakovost, metode in orodja za zagotavljanje kakovosti, stroški kakovosti, nadzor procesa, odobritev prvih vzorcev
Published: 30.06.2017; Views: 975; Downloads: 149
.pdf Full text (6,88 MB)

3.
Vloga dejavnikov kakovosti pri doseganju uspešnosti podjetja – študija primera Petrol d.d., Ljubljana
Janez Šifkovič, 2017, bachelor thesis/paper

Abstract: V današnjem času je kakovost ključnega pomena za vsako podjetje, saj si podjetja s tem skušajo pridobiti nove kupce in hkrati povečati svoj tržni delež. Dobra kakovost storitev in izdelkov nam lahko prinese konkurenčno prednost. To slišimo skoraj vsak dan. Danes kakovost predstavljajo bolj kakovostne tehnologije kot tudi pregled in simplifikacija že znanih tehnologij. Hitreje in boljše želimo doseči z manj sredstvi. Petrol d. d. je v letih svojega delovanja veliko vložil v kakovost storitev ter izdelkov na prodajnih mestih. Namen diplomskega dela je ugotoviti, kje lahko Petrol d. d. izboljša storitev, ki jo ponuja na svojih prodajnih mestih. Ugotovitve smo dobili s pomočjo SERVQUAL analize, s katero smo prikazali, v katerih segmentih kakovosti podjetje Petrol d. d. še potrebuje izboljšave. V raziskavi smo merili, kakšen je razkorak med pomembnostjo ter izvajanjem storitve na prodajnem mestu. Vprašanje, katerega si bomo zastavili, je, ali obstajajo razlike med pričakovano ter zaznano kakovostjo storitev na prodajnem mestu. S tem nam bodo zaposleni povedali, kakšne so njihove naloge ter ali jih izpolnjujejo v celoti. Poskušali bomo ugotoviti, če imajo zaposleni dobre vodje ter ali potrebujejo samo pravo usmeritev in malo več motivacije za delo. Če Petrol d. d. najde rešitev, s katero bi dvignil motivacijo zaposlenega, je velika možnost, da se bo kakovost storitev povečala. Včasih je bila v podjetju Petrol d. d. primarna dejavnost prodajanje naftnih derivatov. Sčasoma pa je podjetje začelo ponujati poleg goriv tudi najbolj splošne življenjske potrebščine. Širitev ponudbe na prodajnih mestih se je spreminjala s časom, saj je potrebno ponuditi več, kot ponuja konkurenca. Mislimo, da je v današnjem času kakovost ključnega pomena za vsako podjetje, tako za malo kot za veliko. Z dobro kakovostjo si prizadevajo zmanjšati stroške in povečati prodajo, saj je cilj vsakega podjetja poslovati s čim višjim dobičkom
Keywords: management kakovosti, storitve, modeli kakovosti, kupec, stroški
Published: 09.06.2017; Views: 867; Downloads: 96
.pdf Full text (1022,67 KB)

4.
ANALIZA STROŠKOV KAKOVOSTI V PODJETJU PRIGO, D.O.O., BREZOVICA
Ana Pristavec, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomskem delu smo obravnavali analizo stroškov kakovosti v podjetju Prigo, d. o. o., Brezovica, ki se ukvarja izključno s storitveno dejavnostjo. Vemo, da je storitev težje merljiva, ni otipljiva in je zato tudi stroške kakovosti težje izmeriti oz. denarno ovrednotiti. V prvem delu smo opredelili pojme kakovosti, razlike med izdelkom in storitvijo ter opisali ISO standarde. Opisali smo modele stroškov kakovosti, ki se uporabljajo pri blagu, in modele stroškov kakovosti za storitev. V drugem delu diplomskega dela smo identificirali stroške kakovosti po posameznih poslovnih enotah ter jih analizirali. Podjetje nima vpeljanega posebnega sistema za spremljanje stroškov kakovosti, zato smo morali podatke za analizo izluščiti iz evidenc celotnih stroškov, nekatere pa celo na novo opredeliti. Stroške smo spremljali v poslovni enoti Transport in logistika in poslovni enoti Servis in trgovina. Analizo in primerjave smo opravljali na podlagi zbranih podatkov petletnega obdobja. Na koncu smo podali ugotovitve in predloge za izboljšanje procesov ter zmanjšanje stroškov kakovosti.
Keywords: kakovost, stroški kakovosti, reklamacije, management kakovosti, nadzor kakovosti, stalno izboljševanje
Published: 14.11.2016; Views: 1140; Downloads: 175
.pdf Full text (1,32 MB)

5.
Stroški kakovosti v podjetju X
Toni Sedlar, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Vedno višji pričakovan nivo kakovosti za enako ceno zahtevajo kupci, ki predvsem na razvitih trgih z vse manjšimi možnostmi diferenciacije izdelkov izkoriščajo veliko število ponudnikov. Podjetja morajo zato usmeriti vse več naporov v kakovostno izvajanje procesov ter zastaviti učinkovite sisteme za kontrolo kakovosti na vseh področjih delovanja. Učinkovitost vseh teh aktivnosti se meri s številom reklamacij kupcev. Način reševanje reklamacij končnih kupcev zaradi vgradnega materiala mora biti preko usklajenih postopkov vključeno v proces poslovanja s celotno dobavno verigo. Podjetja stremijo, da se znebijo stroškov kakovosti, ki ne izvirajo v njihovih procesih in postopkih izdelave. To velja za stroške, ki nastanejo zaradi neustreznega materiala ali med samim proizvodnim procesom ali pri kupcu. Te stroške morajo v čim večji meri prevaliti na dobavitelje. To sicer neposredno ne vpliva na izboljšano kakovost in zadovoljstvo kupcev, se pa na ta način izboljšuje finančni položaj podjetja.
Keywords: kakovost, stroški kakovosti, reklamacije, dobavitelji
Published: 16.08.2016; Views: 1728; Downloads: 332
.pdf Full text (1,23 MB)

6.
Analiza razvrščanja stroškov kakovosti na primeru treh podjetij v dejavnosti predelave aluminija
Danijela Ravnjak, 2015, master's thesis

Abstract: Podjetja poslujejo v stalno spreminjajočem se okolju, in če želijo preživeti, morajo biti sposobna ustvarjati takšne proizvode ali storitve, ki jim konkurenca ne bo sposobna slediti. Glavna prednost podjetja je, da si ustvari ugled, kateremu bodo odjemalci zaupali in verjeli v kakovost proizvodov ali storitev. Kakovost proizvodov in storitev je glavni vir, ki prinaša podjetju dobiček ter konkurenčno prednost pred ostalimi podjetji na trgu. Če pa želijo podjetja proizvajati in prodajati kakovostne proizvode ali storitve, so s tem povezani tudi stroški, to so tako imenovani stroški kakovosti poslovanja ali učinkov, ki se morajo obvladovati, podjetja pa morajo ob optimalnem višanju kakovosti skrbeti tudi za nižanje stroškov na področjih, kjer je to moč storiti. Magistrsko delo je nastalo na podlagi spoznanja, da je kakovost tista, ki omogoča podjetjem obstoj in razvoj na trgu. Z zagotavljanjem in izboljševanjem kakovosti pa se zadovoljujejo potrebe odjemalcev ter z višanjem vrednosti podjetja tudi zadovoljstvo in blagostanje vseh udeležencev podjetja. V našem delu smo se tako osredotočili na kakovost poslovanja kot tudi na stroške, ki pri tem nastanejo. Delo vsebuje teoretični in empirični del. Teoretični del je osredotočen na pojmovanje kakovosti na podlagi mnenj različnih avtorjev, izboljševanje in zagotavljanje kakovosti ter metode in orodja za zagotavljanje le-te. Opredeljeni so tudi stroški kakovosti poslovanja, ki vključujejo vrste stroškov kakovosti poslovanja, modele merjenja ter možnosti zniževanja le-teh. V empiričnem delu smo se osredotočili na proučevanje celovitega obvladovanja kakovosti treh izbranih podjetij v dejavnosti predelave aluminija, katerih imena niso razkrita. Glavni namen je proučiti prakso vodenja kakovosti in sistem razvrščanja stroškov kakovosti poslovanja v izbrani dejavnosti ter ugotoviti enakosti in razlike med posameznimi podjetji. Glavna ugotovitev magistrskega dela je, da se sistem razvrščanja stroškov kakovosti nanaša na posamezno podjetje in ne na dejavnost poslovanja podjetij. Prav tako tudi, da podjetja običajno razvrščajo stroške kakovosti poslovanja na preventivne stroške (to so stroški preprečevanja nastanka napak), stroške ocenjevanja in nadzora ter notranje oziroma zunanje izgube podjetja.
Keywords: kakovost, celovito obvladovanje kakovosti, ISO standardi, EFQM model, stroški kakovosti
Published: 20.11.2015; Views: 858; Downloads: 139
.pdf Full text (1002,54 KB)

7.
8.
IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI PROCESA PRI DOBAVITELJU V AVTOMOBILSKI PANOGI
Siniša Vukelić, 2015, bachelor thesis/paper

Abstract: Podjetje Faurecia Autositze GmbH Geiselhöring je del korporacije Faurecia. V tovarni v Geiselhöringu proizvajajo kovinske sedežne okvirje in mehanizme. Podjetje ima vpeljane različne standarde s področja kakovosti, kot so ISO 9001, ISO/TS 16949 in ISO 14001. V podjetju je več ključnih procesov, ki vplivajo na doseganje zahtev in pričakovanj kupcev, vendar smo se v okviru študije primera osredotočili na izboljšanje kakovosti tistega procesa, ki je v letu 2013 povzročil največje število reklamacij. Glavni namen diplomskega dela je bil izboljšati kakovost izvajanja procesa v obstoječem stanju in posledično zmanjšati število napak v procesu. Poleg navedenega so v diplomskem delu predstavljeni tudi nekateri segmenti kakovosti v obravnavanem podjetju, management kakovosti v avtomobilski industriji ter orodja managementa kakovosti, ki so bila uporabljena pri izvedbi študije primera, ki jo obravnava pričujoče diplomsko delo. V diplomskem delu smo prikazali uporabo metodologije stalnega izboljševanja na praktičnem primeru izboljšanja kakovosti procesa montažne linije sedežev. Pri tem smo uporabili številna nestatistična orodja managementa kakovosti, ki smo jih vključili v posamezne faze stalnega izboljševanja. Tehnična rešitev, ki je bila rezultat sistematičnega izboljševanja procesa je bila usklajena tudi z zahtevami končnega kupca. S pomočjo pareto analize smo dobili podatek, da se je 78,3% vseh reklamacij montažne linije pripetilo na prvi postaji in le 21,7% na preostalih štirih postajah. Tako smo se odločili za izboljšavo prve postaje montažne linije. Pri poteku izboljšave procesa smo se držali načel PDCA cikla: načrtovanje – izvršitev – preverjanje - ukrepanje. V diplomskem delu smo po uvedbi izboljšave s pomočjo pareto analize prikazali za kolikšen odstotek se je zmanjšalo število napak. Pri tem smo upoštevali celotno število in stroške reklamacij, ki so se zgodile v letu 2014. Rezultati študije primera kažejo na to, da smo z izboljšanim procesom dosegli nižje stroške neustrezne kakovosti. Kot dobavitelj moramo poskrbeti, da so naši kupci zadovoljni. To nam mora biti vedno glavni cilj, saj kupec odloča o tem ali bomo imeli naročila in delo. Vsak kupec želi kupiti najboljši izdelek po najnižji ceni. Zaradi tega dejstva je vsako podjetje prisiljeno k stalnemu izboljševanju svojih procesov, saj je končni proizvod rezultat dela le-teh.
Keywords: proces, kakovost, stroški nekakovosti, orodja managementa kakovosti, PDCA cikel, avtomobilska industrija
Published: 27.05.2015; Views: 1397; Downloads: 241
.pdf Full text (2,38 MB)

9.
Nadzor kakovosti procesa izdelave pokrova diferenciala
Matjaž Stemelak, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava nadzor kakovosti procesa izdelave pokrova diferenciala v podjetju CNC P&K d.o.o. Predstavljena je organiziranost nadzora kakovosti, merilne opreme in obvladovanje stroškov kakovosti. Narejen je konkreten izračun na podlagi hipotetičnih vrednosti, v katerem je naveden prihodek, izmet in čisti dobiček (odšteti so stroški izmeta, vzdrževanja merilnih naprav, strojev in obdelovalnih orodij). Navedene so investicije v zvezi z obravnavanim izdelkom, s katerimi bo podjetje lahko povečalo proizvodnjo, pridobilo na še večji tržni vrednosti in zaupanju kupcev.
Keywords: kakovost, stroški kakovosti, meritve, nadzor procesa, diferencial
Published: 12.05.2014; Views: 1309; Downloads: 222
.pdf Full text (4,31 MB)

10.
IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI IZDELKA Z UVAJANJEM TALILNEGA LEPILA V HLADILNO-ZAMRZOVALNIH APARATIH V GORENJU D.D.
Milena Jazbinšek, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava izboljševanje kakovosti proizvoda z uvajanjem talilnega lepila za lepljenje vakuumskih panelov na vrata hladilnega aparata HS 3966. Pri analizi obstoječega stanja proizvodnega procesa hladilnega aparata, smo ugotovili, da je le-ta zaradi slabe izolativnosti energetsko manj učinkovit. Z uvrstitvijo v energetski razred A+ ni zadovoljeval vse višjih zahtev kupcev, hkrati pa je bil nekonkurenčen. V podjetju smo bili primorani poiskati najboljšo možno rešitev za izboljšanje kakovosti proizvoda, ki ne bo zahtevala prevelikih stroškov in spremembe tehnologije. Odločili smo se za lepljenje vakuumskih panelov na vrata aparata s talilnim lepilom. Pred vpeljavo v proizvodni proces je bilo potrebno uvesti nove materiale in tehnološko opremo, nato pa izvesti še meritve in testiranja. Na podlagi opravljenih analiz smo lahko potrdili ustreznost materiala za proizvodni proces. Smotrnost uvedbe nove tehnologije smo dokazali s testiranjem vzorčnih aparatov. Rezultati so dokazali, da hladilni aparati izdelani po novem tehnološkem postopku porabijo skoraj za polovico manj električne energije. Uvrstitev v najvišji energetski razred A+++ je opravičila vse nastale stroške kakovosti. Izdelali smo aparat, ki je okoljevarstven in izpolnjuje zahteve kupcev.
Keywords: kakovost, izboljševanje kakovosti, stroški kakovosti, izolativnost, energetska učinkovitost
Published: 17.07.2013; Views: 966; Downloads: 74
.pdf Full text (5,75 MB)

Search done in 0.14 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica