| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


41 - 50 / 78
First pagePrevious page12345678Next pageLast page
41.
DOŽIVLJANJE STRESA PRI PROJEKTNEM DELU V ABANKI VIPA
Milenka Kvaternik, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V današnjem svetu, sredi gospodarske recesije in strmega tehnološkega razvoja, je stres vsakdanji spremljevalec vsakega posameznika, organizacije in države. Stres na delovnem mestu ima ekonomske posledice, zato ta problem raziskujejo številna področja, kot so medicina, psihologija, ekonomija in sociologija, ki pripravljajo preventivne ukrepe za njegovo zmanjšanje. Namen diplomskega dela je ugotoviti in prikazati prisotnost stresa na delovnem mestu, predstaviti posledice stresa in pomen pravočasnega prepoznavanja in obvladovanja stresa posameznika in organizacije. Teoretični del diplomske naloge opredeljuje pojem stres, njegove dejavnike, simptome in škodljive posledice za človeški organizem. Poseben poudarek je namenjen ugotavljanju tistih dejavnikov stresa in odkrivanju težav, kot posledic stresa, ki najbolj škodljivo delujejo na zaposlene in vplivajo na proces dela, njegovo učinkovitost, medsebojne odnose in komunikacijo zaposlenih, ki se odraža v rezultatih poslovanja organizacije. Z empirično raziskavo, ki je predstavljena in opisana v drugem delu diplomske naloge, smo obravnavali in analizirali ravni stresa pri projektnem delu v Abanki Vipa d. d. Ugotovili smo, da so glavni dejavniki stresa prevelik obseg dela, prekratki roki za izvedbo, slabo obveščanje s strani vodstva in občutek osebne odgovornosti za uspeh podjetja. Najbolj izražene težave, ki so posledice stresa, so slabša koncentracija in pozabljivost, prezrte podrobnosti, upad delovne vneme in volje za razreševanje sporov. Na podlagi rezultatov raziskave smo podali predloge za izboljšanje.
Keywords: - stres na delovnem mestu, - dejavniki stresa v delovnem okolju, - vpliv stresa na delovno storilnost, - orodja za obvladovanje stresa posameznika, - ukrepi organizacije za zmanjšanje stresa.
Published: 02.07.2013; Views: 1073; Downloads: 84
.pdf Full text (1,13 MB)

42.
ANALIZA STRESA PRI DELU POLICISTOV
Ksenija Frangež, 2013, master's thesis

Abstract: Zaradi vedno hitrejšega ritma življenja in nenehnih pritiskov smo vseskozi izpostavljeni stresu in njegovim negativnim posledicam. Stres je stanje napetosti organizma, v katerem se sproži obramba, kadar se ta sooči s spremembo v okolju. Temu sledi nespecifična reakcija organizma, ki pripelje do možnega upora. Stres je lahko pozitiven, če se nam zdi, da okoliščine obvladujemo in negativen, če ocenimo, da razmer ne obvladamo. Policijsko delo je uvrščeno med enega bolj stresnih poklicev. Policisti so zaradi vrste in obsega nalog izpostavljeni velikim psiho-fizičnim obremenitvam, njihovo delo pa je tesno povezano z nevarnostjo poklica oz. okoliščinami, zaradi katerih so njihova življenja in varnost neredko ogrožena in izpostavljena. V magistrskem delu preučujemo pojav stresa pri policistih Policijske postaje Maribor I. V teoretičnem delu najprej opredelimo stres in vire stresa na delovnem mestu, pojasnjujemo posledice stresa na delovnem mestu in načine premagovanja stresa, tako na ravni posameznika, kot na ravni organizacije. Nato se osredotočamo na poklic policista in opredelimo pojav stresa na delovnem mestu policista, posledice in načine premagovanja stresa pri policistih. V empiričnem delu proučujemo stresnost policijskega dela na vzorcu 40 policistov Policijske postaje Maribor I. Proučujemo pojav stresa pri njihovem delu, dejavnike, ki policistom povzročajo stres, simptome, ki se pojavljajo kot posledica stresnih situacij, način spoprijemanja in način premagovanja stresnih situacij. Ugotovili smo, da so policisti pri svojem delu pod stresom. Med dejavniki jim največ stresa povzroča plača. S stresom se spoprijemajo tako, da si določajo prednostne naloge in zastavljajo dosegljive cilje. Stres pa v veliki meri premagujejo s fizičnimi aktivnostmi.
Keywords: stres na delovnem mestu, premagovanje stresa, policist, stresnost policijskega dela
Published: 20.06.2013; Views: 2151; Downloads: 358
.pdf Full text (813,17 KB)

43.
OSEBNI KONFLIKTI ZAPOSLENIH IN NJIHOV VPLIV NA DELOVANJE ORGANIZACIJE
Monika Horvatič, 2013, master's thesis

Abstract: V postmodernem obdobju je področje dela in družinskega življenja prineslo spremembe. Usklajevanje obeh sfer je čedalje bolj problematično, hkrati pa postaja vse bolj aktualna tema akademskih raziskovanj tega področja. Med najpogostejše poklicne stresorje v zdravstvu uvrščamo delovne obremenitve, dolgotrajen in neenakomerno porazdeljen delavnik, omejitve na delovnem mestu, konflikt na delovnem mestu, hierarhijo v zdravstvu, pomanjkanje podpore, nepredvidljive okoliščine dela in negotovost v zvezi z zdravljenjem in prisostvovanje pri pacientovem trpljenju in umiranju. Med najpogostejše družinske stresorje pa uvrščamo majhne otroke in skrb zanje, skrb za obolele družinske člane in nerazumevanje v družini. Oblika ravnotežja med obema sferama pojasnjuje, da povečana vpletenost v določeno vlogo lahko vodi v preokupacijo z vlogo in tako posameznik ne uspe izpolniti zahtev, povezanih z drugo vlogo. Visoka vpletenost je direktno povezana z visokimi časovnimi investicijami posameznika v opravljanje dejavnosti te vloge, seveda na račun časa, ki naj bi ga posameznik investiral v opravljanje dejavnosti druge vloge, kar povzroči konflikt. Raziskava je pokazala, da konflikt med delom in družino pri zaposlenih v obravnavani organizaciji nedvomno obstaja, kaže se v obeh smereh, tako pri delu, ki vpliva na družino (WIF), kot tudi pri družini, ki vpliva na delo (FIW). V večji meri se manifestira v obliki, kjer delo vpliva na družino, kar pomeni, da zaposleni v obravnavani organizaciji zaradi delovnih obveznosti ne morejo sodelovati pri družinskih aktivnostih tako, kot bi si sicer želeli. Praktičen del naloge obsega predstavitev Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, v kateri smo izvedli anketo o konfliktih med delom in družino. V organizaciji se srečujejo različne osebnosti, ki imajo različne poglede, hotenja in cilje. Nanje vpliva tako zadovoljstvo na delovnem mestu kot tudi zadovoljstvo v zasebni sferi življenja. Da do konfliktov med delom in družino ne bi prihajalo v takšnem obsegu, ki bi lahko škodljivo vplival na delovanje organizacije, je nujna prisotnost pozitivno naravnanega vodstva do opredeljenega problema, do njegovega pravočasnega odkrivanja in sprejemanja ter njegov interes do usklajevanja tako poklicnega kot tudi zasebnega življenja zaposlenih. Vodstvo, ki podpira usklajevanje obeh sfer življenja posameznika, organizacijo lažje vodi k tistim pozitivnim učinkom, ki se kažejo v zmanjšanju fluktuacije, v zmanjšanju kvote bolniških odsotnosti, v zmanjšanju kvote nege in števila nezgod ter hkrati v povečanju zadovoljstva, motivacije in pripadnosti zaposlenih. Vse našteto se namreč vsekakor odraža tudi v jasnih pozitivnih ekonomskih učinkih.
Keywords: organizacijski konflikt, konflikt med delom in družino, lestvica konfliktov, stres na delovnem mestu, zadovoljstvo pri delu, delovna uspešnost, intrapersonalni konflikt
Published: 11.06.2013; Views: 1508; Downloads: 279
.pdf Full text (1,21 MB)

44.
Sindrom izgorevanja medicinskih sester v splošni ambulanti zdravstvenega doma
Lidija Mlakar, 2013, master's thesis

Abstract: Področje zdravstva je zelo občutljivo področje in napake so ne le nezaželene, temveč se zdi, da se od zdravstvenega osebja pričakuje nezmotljivost. Takšna pričakovanja pomenijo za zaposlene izjemen pritisk. Ob tem pa država varčuje in vse manj sredstev nameni javnim ustanovam in direktorji teh ustanov so primorani varčevati. Tako ne zaposlujejo novih oseb, čeprav gredo starejši v pokoj, vedno več pa je pacientov. Dogaja se, da so zdravstveni delavci pod stresom, kar pripelje do izgorevanja. Magistrsko nalogo smo formirali po naslednjem raziskovalnem načrtu: v teoretično-metodološkem delu smo predstavili posamezne definicije iz raziskovalnega področja; analizirali smo rezultate ciljnih skupin in pripravili vprašalnika; razdelili smo anketni vprašalnik; obdelali smo dobljene empirične podatke in prikazali raziskovalne rezultate; z različnimi statističnimi metodami smo analizirali dobljene empirične podatke, jih interpretirali in preverili veljavnosti zastavljenih raziskovalnih hipotez in raziskovalnih vprašanj. V raziskavi je sodelovalo 83 anketiracev od tega 60 žensk in 22 moških. Povprečna starost anketiranih je znašala 39 let. V povprečju imajo 17 let delovne dobe. Veljavnost vprašalnika smo preverili s Cronbachovim alfa koeficientom, ki je znašal 0,853. Na podlagi prve hipoteze smo ugotovili, da ni statistično pomembnih razlik glede na prenašanje stresa na delovnem mestu med moškimi in ženskami. Prav tako smo ugotovili, da ni razlik glede obremenjenosti na delovnem mestu glede na izobrazbo. Domnevali smo, da je zdravstveno osebje najbolj obremenjeno v splošni ambulanti, a je analiza pokazala, da so najbolj obremenjeni na reševalni službi ter medicini dela, prometa in športa. Anketiranci menijo, da bi bilo potrebno poskrbeti za stresno delo v zdravstvu in organizirati seminarje ter svetovanja namenjena zdravstvenim delavcem.
Keywords: stres na delovnem mestu, izgorelost na delovnem mestu, sindrom izgorevanja medicinskih sester
Published: 25.04.2013; Views: 2082; Downloads: 383
.pdf Full text (1,02 MB)

45.
PREMAGOVANJE STRESA V NOVINARSTVU
Mira Ćirović, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo najprej navedli definicije stresa. Podrobneje smo predstavili simptome, posledice in različne načine za premagovanje stresa. Dotaknili smo se stresa v osebnem življenju in na delovnem mestu. Zanimalo nas je tudi, kako stres vpliva na različne poklice. Podrobno smo opredelili pojme stres, posledice in simptomi stresa ter načine za premagovanje stresa. V podjetju Žurnal media, d. o. o., smo analizirali prisotnost stresa med novinarji, načine, na katere preprečujejo stres, in posledice, ki jih imajo novinarji zaradi stresa na delovnem mestu.
Keywords: stres, stres na delovnem mestu, posledice stresa, premagovanje stresa
Published: 25.03.2013; Views: 1161; Downloads: 47
URL Link to full text

46.
OBVLADOVANJE STRESA NA DELOVNEM MESTU S POMOČJO OPOLNOMOČENJA ČUSTVENE INTELIGENCE; Študija na primeru Centra za socialno delo Maribor
Tina Kralj, 2013, master's thesis

Abstract: Stres pri delu je ena najhujših težav v današnjem delovnem okolju. Visoka pričakovanja, hiter tempo dela, nove zahteve in obremenitve, nove tehnologije in potrebe po prilagajanju ter ugajanju lahko povzročijo stres, ki ima lahko dolgotrajne negativne posledice na človeka, organizacijo, v kateri deluje, in posledično tudi na državo. Tako strokovnjaki kot laiki se ukvarjajo z raznimi strategijami za zmanjševanje stresa na delovnem mestu in zdi se, da univerzalnega recepta ni. V magistrskem delu smo želeli opredeliti čustva, čustveno inteligenco in stres na delovnem mestu ter ugotoviti povezavo med stresom na delovnem mestu in čustveno inteligenco. Razdelili smo jo na teoretični in empirični del. Osredotočili smo se na dimenzije čustva, čustvene inteligence ter stresa na delovnem mestu. Poiskali smo tudi relevantne povezave med čustvi, čustveno inteligenco in stresom na delovnem mestu. Ugotoviti smo želeli, kateri dejavniki v podjetju povzročajo največ stresa, na kakšen način se zaposleni spopadajo s stresom ter kako imajo razvito čustveno inteligenco. Na podlagi analize smo oblikovali nekatere predloge, ki bi pripomogli h kakovostnemu delu brez negativnega stresa.
Keywords: Čustva, prepoznavanje in opravljanje čustev, čustvena inteligenca, merjenje čustvene inteligence, stres na delovnem mestu, upravljanje s stresom na delovnem mestu, Center za socialno delo Maribor.
Published: 19.03.2013; Views: 1898; Downloads: 390
.pdf Full text (3,31 MB)

47.
PRISTOPI ZA PREMAGOVANJE STRESA PRI ČLANIH SKEI
Tadej Breg, 2012, master's thesis

Abstract: Hiter tempo življenja, pogoste spremembe in usklajevanje zasebnega ter službenega življenja, so le nekateri izmed izvorov stresa, s katerimi se moramo soočati. Stres se je razvil v enega izmed najbolj perečih problemov, ki grozi sodobni družbi. Posledice, ki jih prinaša stres so sicer tako pozitivne kot negativne, vendar je omejevanje oziroma odprava negativnih posledic osrednjega pomena. Škoda, ki jo stres povzroča, je namreč vidna tako na zdravju in počutju posameznikov, kakor tudi na sami družbi. Povzročitelje stresa lahko najdemo v delovnem okolju in izven njega. V zadnjem času je veliko pozornosti po celem svetu posvečeno predvsem stresu na delovnem mestu. Številne spremembe, kot so npr. uporaba novih informacijskih in komunikacijskih tehnologij, vedno večje zahteve s strani vodstva, odpiranje trgov dela za tujce in vplivi gospodarske krize, ki je prizadela našo družbo in povzročila izgubo številnih delovnih mest, so le nekateri izmed razlogov za razmah stresa med zaposlenimi. Dovzetnost za stres pa ni enaka pri vseh zaposlenih. Vsak zaposleni ima svojo osebnost, ki ima velik vpliv na to, v kolikšni meri je nekdo dovzeten za stres in na kakšen način se nekdo sooča z njim. Tukaj lahko poudarimo pomen različnih dimenzij osebnosti (sprejemljivost, ekstravertnost, odprtost, vestnost in nevroticizem). Stres ne pušča posledic samo na zaposlenih, ampak tudi na uspešnosti in učinkovitosti samih organizacij, v katerih so ti zaposleni. Delovna sila ima namreč velik vpliv na te dejavnike in dejstvo je, da bolan in slabo razpoložen delavec le stežka izpolnjuje vse naloge, ki so mu bile dodeljene. Slabša učinkovitost zaposlenih pušča posledice na celotni organizaciji. To je nekaj, kar si na dolgi rok ne moreš privoščiti. Še posebej zaradi hude konkurence. Zato je pomembno, da se organizacije zavejo, da nimajo samo zaposleni težave s stresom, ampak tudi organizacije same, in da stres predstavlja oviro, ki jo je potrebno premagati. S stresom se je potrebno na primeren način soočiti in omejiti njegov vpliv. Pri tem imamo na voljo različne pristope, ki nam lahko pomagajo na individualni in na organizacijski ravni. Z doslednim in predanim izvajanjem pristopov ne moremo pričakovati, da bomo postali odporni na stres, lahko pa v precejšnji meri omejimo njegove posledice. V okviru naše magistrske naloge smo preučili, kako so organizacije in posamezniki, ki so člani sindkata SKEI, do sedaj preprečevali in premagovali stres na delovnem mestu. Na podlagi pridobljenih rezultatov smo nato predlagali pristop, ki bi ga bilo po našem mnenju smiselno uporabiti v sindikatu SKEI.
Keywords: stres, stres na delovnem mestu, osebnost, individualne pristopi k premagovanju stresa, organizacijski pristopi k premagovanju stresa, SKEI
Published: 28.01.2013; Views: 1805; Downloads: 202
.pdf Full text (2,45 MB)

48.
STRES PRI ZAPOSLENIH V PODJETJU KAMNOSEŠTVO ŽUNKO D.O.O.
Manja Žunko, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V današnjem času je skoraj nemogoče najti ljudi, ki niso podvrženi stresu. Vsakodnevne težave, delo, družina in otroci so najpogostejši dejavniki stresa. Pomanjkanje časa za nujna opravila pa nam še dodatno povzroča stres. V diplomskem delu smo preučevali stres pri zaposlenih v podjetju Kamnoseštvo Žunko d.o.o.. Z raziskavo o stresu pri zaposlenih smo želeli ugotoviti ali so zaposleni podvrženi stresu, kako se na stres odzivajo, kako intenziven je stres pri določenih dejavnikih in na kak način skušajo odpravljati stres. Zanimalo nas je tudi ali je podvrženost stresu pri zaposlenih odvisna od spola in starosti. Raziskava nam je pokazala, da večina zaposlenih delo le občasno smatra kot stresno, nekaterim se delo zdi stresno ves čas, nekaterim pa delo sploh ni stresno. Opazili smo, da so posamezni dejavniki bolj stresni kot drugi in, da večina zaposlenih odpravlja stres na podobne načine. Zanimivo je tudi, da podvrženost stresu v podjetju Kamnoseštvo Žunko d.o.o. ni odvisna od spola in starosti ter da odnosi z nadrejenimi ne povečujejo stresa pri delu.
Keywords: stres, vrste stresa, stres na delovnem mestu, stres pri zaposlenih, premagovanje stresa
Published: 17.12.2012; Views: 2017; Downloads: 146
.pdf Full text (675,35 KB)

49.
ŽIVLJENJSKI SLOG IN STRES PRI SLOVENSKIH MANAGERJIH
Martina Breznik, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Vedno večje zahteve trga, ekonomski trendi, tehnologija in filozofija vodstva k povečanju storilnosti, hitrega tempa življenja so pokazatelji, da se stres pojavlja na vseh področjih življenja posameznika, tudi na delovnem mestu. Namen raziskave je bil ugotoviti stopnjo stresa, ki ga managerji doživljajo pri svojem delu, identificirati stresorje, ki delujejo na delovnem mestu managerja ter ugotoviti morebitne razlike med spolom in starostjo ter doživljanjem z delom povezanega stresa pri managerjih. Prav tako je bil namen preučiti življenjski slog managerjev in ugotoviti, kako pogosto se slovenski managerji ukvarjajo s športno dejavnostjo. V raziskavo smo zajeli 95 managerjev naključno izbranih slovenskih podjetij. Rezultati raziskave so pokazali, da managerji, sodelujoči v raziskavi, svoje delo v povprečju ocenjujejo kot zmerno stresno, da nanje v povprečju najbolj stresogeno delujejo stresorji, ki so vezani na odnose s sodelavci in drugimi managerji, da ženske v povprečju svoje delo doživljajo bolj stresno od moških in da mlajši managerji pri svojem delu ne doživljajo višje stopnje stresa. Zdravo se prehranjuje le dobra četrtina vprašanih, s športno dejavnostjo pa se jih redno ukvarja 58%. Najpogostejše aktivnosti, s katerimi se ukvarjajo, so hitra hoja, kolesarjenje in smučanje, količino rekreativnega gibanja v zadnjem letu pa je povečalo 35% anketirancev.
Keywords: stres, stres na delovnem mestu, managerji, življenjski slog, gibanje
Published: 13.12.2012; Views: 1342; Downloads: 118
.pdf Full text (1,07 MB)

50.
STRES NA DELOVNEM MESTU V TRGOVSKI ORGANIZACIJI X
Anita Kureš, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Stres je tegoba sedanjega časa. Zmeraj več ljudi trpi za posledicami stresa na delovnem mestu, saj nam delo povzroča preveliko odgovornost, njemu tudi namenimo večino svojega časa, kar nam posledično zmanjšuje čas za sprostitev. Tako nam primanjkuje časa za zabavo, druženje s prijatelji, sprehode v naravi, telesno aktivnost in druge možnosti za sprostitev. Življenje nam prinaša nenehno nove izzive in obremenitve, pritiske, bojazni, ki sčasoma kopičijo stres v našem telesu. Vse to se nam odraža na telesu in smo posledično manj aktivni in produktivni na delovnem mestu. Dobro je zatorej, da se zavedamo, da moramo v telesu vzpostaviti ravnovesje, da bo vsak stres zdrav stres za naše telo. Tako je v diplomskem seminarju podano veliko načinov kako premagati stres kot posameznik. To storimo z različnimi tehnikami sproščanja kot so joga meditacija in druge tehnike. Opisano je kako se s stresom spopadamo na ravni družbe kakor tudi na ravni organizacije. Vse skupaj pa smo še podkrepili z raziskavo, ki temelji na anonimnem anketnem vprašalniku, ki je bil podan v trgovski organizaciji X in na intervjuju doktorja Lovšeta iz zasebnega zdravstvenega zavoda Lovše. Stres skupaj s pritiski lastnikov za vse zaposlene v podjetju ustvarja negativno klimo, ki se negativno odraža na delu; nižji sta predvsem kakovost in produktivnost dela, pojavlja se preobremenjenosti, izčrpanost, nemotiviranost zaposlenih. Vse to je posebej pomembno za storitvene organizacije kot je npr. trgovska organizacija. Podrobneje smo se ukvarjali s stresom pri trgovcih v trgovskih organizacijah in z premagovanjem stresa pri teh ključnih respondentih.
Keywords: stres, stres na delovnem mestu, simptomi stresa, stresorji, tehnike sproščanja, premagovanje stresa
Published: 23.11.2012; Views: 1647; Downloads: 132
.pdf Full text (1006,29 KB)

Search done in 0.33 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica