| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


31 - 40 / 78
First pagePrevious page12345678Next pageLast page
31.
STRES PRI ZAPOSLENIH V ORGANIZACIJI "x"
Doris Slaček, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Diplomski seminar temelji na obravnavi aktualnega problema, to je stres oziroma stres na delovnem mestu, s katerim se v sodobnem času spopada vsa družba na vseh področjih svojega življenja. Podrobneje smo se osredotočili na stres na delovnem mestu v izbrani organizaciji »x«. Stres ne prinaša negativnih posledic samo posameznikom, ampak so tega deležne tudi same organizacije, kar se kaže v dodatnih stroških organizacije ali kot izguba prihodkov. Stresorji na delovnem mestu so največkrat časovni pritiski, preobremenjenost z delom, slabi odnosi s sodelavci ali z nadrejenimi, nasilje ali nadlegovanje, slabe delovne razmere in podobno. V teoretičnem delu diplomskega seminarja smo opredelili stres in stres na delovnem mestu na splošno, opisali smo vrste stresa, dejavnike, simptome, posledice ter opredelili upravljanje stresa. V empiričnem delu smo predstavili izbrano organizacijo in rezultate opravljene analize. Raziskava je bila opravljena s pomočjo anketnega vprašalnika, ki ga je majhen vzorec zaposlenih tudi izpolnil. V raziskavi smo ugotavljali, kolikšna stopnja stresa je med zaposlenimi, kateri so najpogostejši dejavniki, simptomi, posledice stresa ter katere metode oziroma tehnike za spopadanje s stresom uporabljajo posamezniki in organizacija. Podali smo tudi predloge izboljšav v organizaciji. Raziskava je bila opravljena na majhnem vzorcu režijskega kadra. Glede na rezultate lahko trdimo, da je stres med zaposlenimi v izbrani organizaciji »x« prisoten, vendar še situacija ni zaskrbljujoča. Zaradi teh rezultatov smo prvo postavljeno hipotezo, da je stopnja stresa pri zaposlenih v organizaciji »x« visoka, tudi ovrgli. Zaskrbljujoč rezultat se kaže ob vprašanju, ali zaposleni izvajajo individualne metode za premagovanje stresa, saj jih je kar 60 odstotkov označilo, da ne uporabljajo nobenih individualnih metod.
Keywords: stres, stres na delovnem mestu, stresorji, simptomi stresa, posledice stresa, upravljanje stresa.
Published: 14.08.2014; Views: 969; Downloads: 148
.pdf Full text (2,95 MB)

32.
STRES IN IZGORELOST PRI DELU V DRUŽINSKEM PODJETJU
Maja Šrimpf, 2014, master's thesis

Abstract: V sodobnem načinu življenja se je stresu skoraj nemogoče izogniti. Zato je pomembno, da se vsak posameznik zna spoprijeti s stresom in temu prilagoditi način življenja. Delo samo nas lahko zadovoljuje, nam prinaša uspeh in osebno zadovoljstvo, v nekaterih primerih pa lahko bodisi zaradi neuspehov bodisi nemoči ali preobremenjenosti pripelje posameznika do zloma oz. izgorelosti. Takrat si moramo ustvariti uravnoteženo življenje in vlagati energijo v razvoj naše osebnosti.
Keywords: stres na delovnem mestu, premagovanje stresa, izgorelost, družinsko podjetje.
Published: 24.07.2014; Views: 1156; Downloads: 187
.pdf Full text (1,93 MB)

33.
MIGRACIJE NA TRGU DELA IN Z NJIMI POVEZAN STRES
Tadeja Mitić, 2014, master's thesis

Abstract: Zakaj se nekateri ljudje selijo in drugi ne, je eno izmed ključnih vprašanj in osrednja tema številnih analiz mobilnosti po svetu. Za posameznika kot potencialnega migranta prostor bivanja ne predstavlja le fizično okolje, temveč tudi priložnosti, družbeno življenje, vrednote in druge subjektivne podobe. Važna je tudi povezanost migracijskega prostora potencialnega migranta z drugimi pomembnimi dejavniki, na primer z družino in prijatelji. Za posameznika, ki se odloča o selitvi, so pomembni tudi stroški in koristi mobilnosti, negotovost in informacije, ki zmanjšajo tveganje, ter časovno-prostorska situacija, vezana na posameznikovo življenjsko obdobje in povezanost z domačim okoljem. V današnjem času imajo migracije pomembno vlogo v nacionalnih zadevah in predvsem v mednarodnih odnosih. Danes, ko se pomembnejša vprašanja vrtijo okoli denarja, je predvsem pomembno, kam gre denar, ki ga služijo migranti. Prav tako se vse bolj odpirajo možnosti boljših zaposlitev za priseljence. Tako so v določenih državah javne storitve in celotni sektorji gospodarstva izjemno odvisni od delovne sile, ki prihaja iz tujine, saj bi bilo brez njih težko zagotoviti nemoteno delovanje sektorjev.
Keywords: Ključne besede: migracije, vzroki migracij, posledice migracij, stres, stres na delovnem mestu, migracijski stres
Published: 24.07.2014; Views: 990; Downloads: 113
.pdf Full text (1,43 MB)

34.
ANALIZA STRESA ZAPOSLENIH V INŠTITUTU ZA VARSTVO PRI DELU IN VARSTVO OKOLJA MARIBOR, P.O.
Rosvita Robar, 2014, master's thesis

Abstract: V sodobnem času je stres postal del našega vsakdanjika. V gospodarski krizi, v kateri živimo zadnjih nekaj let, nobeno delovno mesto ni varno. Posameznik se mora zato zelo angažirati in večkrat postaviti družino, prijatelje in sprostitev na drugo mesto. Ljudje so zato vedno bolj preobremenjeni in nezadovoljni, pritisk, ki ga občutijo, pa vodi do stresa. Pojav stresa na delovnem mestu postaja vse večji problem. Poleg trpljenja zaposlenih na osebnem področju, prinaša tudi velike izgube podjetju, saj povzroča vse večje stroške in zmanjšuje produktivnost. Magistrska naloga je razdeljena na dva dela, teoretični in praktični del. V prvem delu naloge smo utemeljili nekatera teoretična izhodišča. Raziskovali smo pojem stres, stres na delovnem mestu, vzroke in posledice stresa, možne stresorje na delovnem mestu in posledice stresa za organizacijo. Na koncu smo raziskali tudi individualne in organizacijske metode obvladovanja stresa. V drugem delu smo najprej predstavili podjetje IVD Maribor. Na podlagi anketnega vprašalnika, ki so ga izpolnili zaposleni, smo analizirali stresorje na delovnem mestu, in tudi simptome ter posledice stresa. Skušali smo ugotoviti, kako se zaposleni spoprijemajo s stresom na delovnem mestu, ali so zadovoljni z ukrepi podjetja za zmanjševanje stresa in kako zaposleni skrbijo za psihično sprostitev.
Keywords: Stres, vzroki stresa, posledice stresa, stres na delovnem mestu, stresorji na delovnem mestu, obvladovanje stresa
Published: 26.05.2014; Views: 866; Downloads: 115
.pdf Full text (1,35 MB)

35.
ANALIZA STRESA NA DELOVNEM MESTU NA OKROŽNEM SODIŠČU V SLOVENJ GRADCU
Damjan Ilievski, 2014, master's thesis

Abstract: Stres nas spremlja na vsakem koraku tekom naše življenjske poti, na kar vplivata predvsem tok življenja in kombinacija uravnavanja zasebnega in poslovnega življenja. Z vsakim letom se pojavlja več težav, ki so posredno ali neposredno povezane z vplivom stresa na človeka. Vendar se je pomembno zavedati, da stres ne prinaša samo neprijetnih posledic, v določenih primerih učinki stresa delujejo v dobro človeka in mu pomagajo pri razrešitvi težav, zaradi katerih je prišlo do nastanka stresa. Posledice stresa so lahko torej tudi pozitivne narave, vendar pa zaradi negativnih posledic nastajajo nove težave, ki se lahko odražajo v slabem počutju, bolezenskih težavah ali v hujših oblikah. Posledice stresa ne vplivajo samo na posameznika, ampak tudi na okolje, tako zasebno kot poslovno. Pomembno je, da vemo, kako se stres odraža pri zaposlenih v delovnem okolju in kakšne so posledice za organizacijo. Kot že vemo, je stres lahko vzrok bolezenskega stanja, kar v primeru organizacije pomeni povišan strošek. Vendar pa stres deluje tudi negativno na delovno storilnost. Zaradi vpliva stresa so zaposleni pogosto manj motivirani za opravljanje delovnih nalog, so manj učinkoviti pri opravljanju svojih zadolžitev in zanje porabijo več časa. Ena izmed posledic stresa je tudi izgorelost, ki posledično manjša človekovo učinkovitost na delovnem mestu. Opažamo, da stres, ki je prisoten v posameznikovem življenju, ne vpliva samo na posameznika, ampak tudi na organizacijo, v kateri je zaposlen. Ker stres ni samo enodimenzionalen problem, v raziskovalnem delu obravnavamo problematiko na individualni ravni, organizacijski ravni, opisana pa je tudi problematika na družbeni ravni. Na individualni in organizacijski ravni odkrivamo posledice stresa, načine prepoznavanja vzroka za nastanek stresa ter razne metode odpravljanja posledic stresa. Na posameznikovi ravni je predvsem pomembna uporaba individualnih sprostitvenih metod, ki lahko znatno omilijo posledice. Na organizacijski ravni pa sta predstavljena postopek prepoznave stresa, snovanja in izvajanja aktivnosti za zmanjšanje prisotnosti stresa ter kontrola teh aktivnosti. V raziskovalnem delu smo teoretičnemu razumevanju problema želeli dodati še dodatno širino. To smo storili s praktično raziskavo v organizaciji Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu. Na sodišču smo opravili raziskavo z istim vprašalnikom v dveh različnih obdobjih. Prvič smo raziskavo opravili leta 2011, ko je bilo v raziskavo vključenih 60 % zaposlenih, leta 2013 pa 92 % zaposlenih v strokovnih službah. Iz raziskave so bile zaradi specifike dela izvzete sodne službe, predvsem z namenom, da bi pridobili čim bolj realne rezultate. V raziskavi smo predstavili podatke za vsako leto posebej, nato pa smo podatke med seboj primerjali ter tako pridobili rezultate, kako se je stanje stresa spremenilo v obdobju treh let. Na koncu smo organizaciji predstavili še nekaj pristopov, kako se na problematiko lahko odzovejo v prihodnosti.
Keywords: stres, stres na delovnem mestu, nastanek stresa, posledice stresa, individualne metode odpravljanja stresa, organizacijski pristopi odpravljanja stresa, raziskava stresa v organizaciji
Published: 22.05.2014; Views: 1301; Downloads: 115
.pdf Full text (2,56 MB)

36.
STRES IN IZGORELOST NA DELOVNEM MESTU NA PRIMERU MIKRO PODJETIJ
Nevenka Stojan, 2014, master's thesis

Abstract: Stres lahko opredelimo kot intenziven in neprijeten občutek napetosti. Ta nastane zaradi situacije, ki v nas zbuja močan odpor ne moremo pa je več kontrolirati. Vsi ljudje pa se ne odzivamo enako na stres. Izgorelost, ki jo doživlja posameznik pri delu, prinaša v življenje določene spremembe. Predvsem prihaja do nerazumevanja, neupoštevanja in negiranja znakov sindroma. Vsaka preobremenjenost pa sicer še ne vodi v izgorelost. V uvodnem delu smo predstavili problem, cilje, raziskovalne hipoteze, predpostavke in predvidene metode raziskovanja. Magistrsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in raziskovalnega dela. V teoretičnem delu smo predstavili stres na delovnem mestu, njegove razsežnosti, vzroke zanj in seveda posledice. Prav tako smo predstavili izgorelost, njene simptome in stopnje. Predstavili smo, kako se izviti iz primeža izgorelosti, in posledice, ki nam jih prinaša. V raziskovalnem delu smo predstavili stres in izgorelost v mikro podjetjih na Koroškem. Statistično smo obdelali in razložili rezultate.
Keywords: stres na delovnem mestu, izgorelost, stopnje izgorelosti, mikro podjetja.
Published: 07.03.2014; Views: 1496; Downloads: 403
.pdf Full text (1,34 MB)

37.
OBVLADOVANJE STRESA NA III. GIMNAZIJI MARIBOR
Natalija Jakopiček, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V današnjem času smo stresu podvrženi vsi. Stres doživimo predvsem takrat, kadar zaznamo razliko med zahtevami okolja in našimi zmogljivostmi. Ta razlika se najbolj kaže na našem delovnem mestu. Zaradi hitrega tempa življenja in vedno večjega števila dodatnih nalog v službi nam zmanjkuje časa za zabavo, druženje s prijatelji in z družino ter nenazadnje nam zmanjka tudi čas, ki ga potrebujemo sami zase. Vse to se odraža na našem upadu odpornosti in učinkovitosti na delovnem mestu ter doma. Dobro je, da se samega stresa zavedamo in da vzpostavimo v telesu ravnovesje, kajti v primeru neuspeha lahko stres privede do nezdravih vedenjskih vzorcev in navad, kot so alkoholizem, prekomerno uživanje hrane, pretirano kajenje ipd. V diplomskem seminarju smo podali različne tehnike, ki jih lahko posameznik uporabi za obvladovanje stresa, kot so na primer meditacija idr. Prav tako smo opisali, kako se lahko spopademo s stresom na ravni organizacije. Vse skupaj smo podkrepili z raziskavo, ki smo jo izvedli z anketnim vprašalnikom na III. gimnaziji Maribor.
Keywords: stres, stres na delovnem mestu, vrste stresa, stresorji, premagovanje stresa, III. gimnazija Maribor.
Published: 17.10.2013; Views: 1396; Downloads: 116
.pdf Full text (834,05 KB)

38.
STRES IN IZGORELOST MED ŠOLSKIMI SVETOVALNIMI DELAVCI
Anja Senekovič, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo preiskovali stres in izgorelost med šolskimi svetovalnimi delavci. V teoretičnem delu so predstavljena poglavja o stresu, stresu na delovnem mestu, izgorelosti (na delovnem mestu) in o svetovalnem delu. V empiričnem delu je predstavljena raziskava, ki je bila izvedena med svetovalnimi delavci, zaposlenimi v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. Opravljena je bila z namenom, da bi opozorili na problem izgorevanja, ki vse pogosteje ogroža izvajalce različnih oblik pomoči. Cilj raziskave je bilo njihovo ovrednotenje doživljanja stresa in izgorelosti. Rezultati so pokazali, da svetovalne delavke v primerjavi s svetovalnimi delavci doživljajo nižjo raven čustvene izčrpanosti, višjo stopnjo depersonalizacije in nižjo stopnjo osebne učinkovitosti, medtem ko z delovno dobo omenjeni aspekti ne naraščajo. Pričakovan stres zaradi delovnih nalog vpliva na večjo izgorelost, svetovalne delavke pa zaradi slednjih doživljajo večjo stopnjo stresnosti. Ugotovljeno je bilo, da z naraščanjem delovne dobe narašča tudi stopnja stresnosti delovnih nalog. Rezultati so potrdili obstoj pozitivne povezanosti med izgorelostjo in konfliktom zaradi dela in družine ter obstoj negativne povezanosti med izgorelostjo in obogatitvijo zaradi dela in družine. Izgorelost in opora s strani sodelavcev in družine sta negativno povezani.
Keywords: stres, stres na delovnem mestu, izgorelost (na delovnem mestu), svetovalno delo
Published: 25.09.2013; Views: 1726; Downloads: 326
.pdf Full text (1,20 MB)

39.
Ugotavljanje prisotnosti stresa med zaposlenimi v splošni bolnišnici v povezavi z zadovoljstvom na delovnem mestu
Anita Vršič, 2013, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu smo predstavili in analizirali stres v poslovnem svetu, osredotočili smo se na raziskavo vzrokov stresa med zaposlenimi in načini njegovega premagovanja. Dotaknili smo se tudi aktualnih tem stresa kot bolezni sodobnega časa. V empiričnem delu smo izvedli kvantitativno raziskavo stresa med zaposlenimi v splošni bolnišnici. Ugotovili smo, da se zaposleni zavedajo pomena stresa in sami skrbijo za njegovo zmanjševanje. Zaposleni se moramo zavedati, da je za nastanek in preprečevanje stresa veliko v nas samih, zato se moramo truditi, da delujemo po poti preprečevanja. Po drugi strani pa bo tudi delovna organizacija morala v delovno okolje vključiti konkretne ukrepe za izboljšanje delovnega okolja, saj bo samo tako lahko zmanjšala upad storilnosti in olajšala delo marsikateremu zaposlenemu. To pa je tudi ključni predpogoj za kakovostno in učinkovito obravnavo bolnika.
Keywords: stres, stres na delovnem mestu, zdravstvena nega, stres na področju zdravstvene nege, obvladovanje stresa
Published: 12.07.2013; Views: 1121; Downloads: 225
.pdf Full text (1,33 MB)

40.
Obvladovanje stresa na delovnem mestu medicinske sestre in zdravstvenega tehnika
Ksenija Benčuk, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Teoretična izhodišča: Stres pri delu postaja vse bolj pereč problem sodobne družbe. Medicinska sestra in zdravstveni tehnik se pri svojem delu srečujeta z vrsto stresorjev. Ne prepoznava in neobvladovanje le teh puščata kvarne posledice na psihofizičnem zdravju zaposlenega, kar ima negativne posledice tudi za organizacijo. V diplomskem delu so zajete vrste stresa, simptomi, ter vzroki in posledice stresa. Predstavljene so učinkovite strategije obvladovanja stresa. V raziskovalnem delu smo ugotavljali, kako se medicinske sestre in zdravstveni tehniki soočajo z obremenitvami in na kakšen način obvladujejo stresne situacije. Raziskovalna metodologija: Raziskava, ki je bila opravljena decembra 2012 je temeljila na kvantitativni metodi z uporabo anketnega vprašalnika, ki je zajemal 13 vprašanj zaprtega in polzaprtega tipa. Raziskovalni vzorec je zajemal 90 medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, zaposlenih na različnih oddelkih Univerzitetnega kliničnega centra Maribor. Rezultati: Rezultati raziskave kažejo na to, da so medicinske sestre in zdravstveni tehniki pri svojem delu pogosto izpostavljeni stresnim situacijam. Za soočanje z delovnimi obremenitvami uporabljajo strategije, s katerimi učinkovito obvladujejo stresne situacije. Slabše pa obvladujejo lasten življenjski slog in delovno okolje. Sklep: Obvladovanje stresa se prične s prepoznavo vzroka stresa. Potrebno se je z njim soočiti in ga obrniti sebi v prid, saj se le tako njegov škodljiv vpliv ne odraža na zdravju zaposlenih. Delovna organizacija lahko s svojim delovanjem doprinese k bolj zdravemu delovnemu okolju z uvedbo različnih programov za obvladovanje stresa, ki zaposlenim nudijo podporo in pomoč pri razvijanju lastnih metod obvladovanja stresa. Odgovornost za svoje življenje in zdravje pa nosi vsak sam in rešitev je lahko že v preprosti preusmeritvi lastnih misli.
Keywords: Stres, stres na delovnem mestu, medicinska sestra, zdravstveni tehnik, obvladovanje stresa.
Published: 10.07.2013; Views: 2387; Downloads: 424
.pdf Full text (1,42 MB)

Search done in 0.32 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica