| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


21 - 30 / 78
First pagePrevious page12345678Next pageLast page
21.
STRES PRI ZAPOSLENIH NA ODDELKU IGRALNIH MIZ V PODJETJU IZC MOND
Aleksandra Cvetko, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo obravnavali zelo aktualno temo današnjega časa, stres. Omejili smo se na stres pri zaposlenih na oddelku igralnih miz v Igralniško zabaviščnem centru Mond, ki je poslovna enota družbe Hit d.d.Večina ljudi se sreča s stresom tekom dneva in/ali na delovnem mestu. Nanj smo se navadili in ga pogosto sprejemamo kot samoumevnega. Vendar nam stres lahko povzroča velike zdravstvene težave. Šeke, ko se stresa zavedamo, se lahko lotimo njegovega obvladovanja oziroma premagovanja. Zdravje in dobro počutje na delovnem mestu ugodno vplivata na uspešnost organizacije. V diplomski nalogi smo najprej definirali pojem stresa, predstavili vrste stresa, opisali dejavnike stresa in predstavili metode za obvladovanje in preprečevanje stresa. V empiričnem delu smo prikazali rezultate opravljene analize. Rezultati ankete so pokazali potrditev zastavljenih hipotez, ki so v skladu z našimi pričakovanji. Zaposleni dojemajo delo na igralnih mizah v IZC Mond stresno. Kot najpogostejši dejavnik stresa so anketirani izbrali preobremenjenost pri delu. Nato mu sledijo še odnos med vodstvom in zaposlenimi ter neugodne delovne razmere. Zaposleni se kot najpogostejše metode za obvladovanje stresa poslužujejo druženje v krogu družine in prijateljev.
Keywords: stres, stres na delovnem mestu, preprečevanje stresa, raziskava stresa v podjetju
Published: 29.06.2016; Views: 655; Downloads: 59
.pdf Full text (2,63 MB)

22.
MANAGEMENTSKI VIDIKI STRESA NA DELOVNEM MESTU V ORGANIZACIJI X
Darja Kupljen, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V današnjem življenju doživljamo stres na vsakem koraku. Ni nujno, da je stres samo negativen, lahko ga doživljamo kot pozitivnega in na nas vpliva zelo blagodejno. Kako bomo sprejemali stres v naša življenja, kako se bomo z njim spoprijemali in ga premagovali, je veliko odvisno od nas samih. Eni ga sprejemajo z neko mero pozitivizma, drugi čisto obratno. Stres je in še bo prisoten v našem življenju. V diplomski nalogi smo z vidika managementa podrobneje proučevali stres na delovnem mestu, ki danes predstavlja velik problem tako za zaposlene kot za organizacijo. V teoretičnem delu se bomo osredotočili na definicijo stresa, spoznali vrste stresa in načine, kako se spoprijemati s stresom na delovnem mestu in kako z njegovimi posledicami. Nato bomo opisali, kako lahko premagujemo stres na delovnem mestu na ravni posameznika in organizacije in kakšno vlogo ima pri tem management. V empiričnem delu se bomo osredotočili na raziskavo, ki smo jo s pomočjo anketnega vprašalnika izvedli v organizaciji »X«. Na osnovi rezultatov ankete smo lahko podali ustrezne rešitve in predlagali izboljšave za zaposlene in organizacijo »X«.
Keywords: stres, stres na delovnem mestu, izvori stresa, dejavniki stresa, posledice stresa, premagovanje stresa.
Published: 23.06.2016; Views: 799; Downloads: 39
.pdf Full text (629,83 KB)

23.
Dejavniki stresa na delovnem mestu v podjetju Jagros, d. o. o.
Doris Zupanič, 2015, master's thesis

Abstract: Stres je v današnjem svetu zelo razširjen pojem. Čeprav še vedno velja za temo, o kateri se ljudje neradi pogovarjajo, je vseeno prisoten v vsakem od nas. Vsakdo izmed nas se je že kdaj soočil s tem pojmom, v manjši ali večji meri. Stres je prisoten že takrat, ko se rodimo ter se pojavlja skozi vse naše življenje. Pojavi se lahko v pozitivni in negativni obliki. Stres ni samo negativen, ima tudi dobre strani, na primer, ko prirejamo rojstnodnevno zabavo, imamo tekmovanje, podelitev diplome, razgovor za službo itd. Negativni stres se pojavi takrat, ko nam nekaj povzroča skrbi, nespečnost, nemirnost, ko imamo družinske težave, ko se pojavijo težave na delovnem mestu (manipuliranje, mobbing, slabo opredeljene naloge, slabe delovne razmere itd.), denarne težave itd.
Keywords: stres na delovnem mestu, simptomi stresa, dejavniki stresa, premagovanje stresa, modeli stresa
Published: 06.01.2016; Views: 1198; Downloads: 167
.pdf Full text (2,02 MB)

24.
VPLIV ŠPORTNE VADBE NA ZMANJŠEVANJE STRESA NA DELOVNEM MESTU
Boštjan Turk, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Namen raziskovalnega dela je bil ugotoviti, ali redna športna vadba vpliva na zmanjševanje stresa na delovnem mestu. Naša meritev je zajemala vzorec merjencev iz iste organizacije. Pri prvem merjenju je sodelovalo 35 merjencev, medtem ko je pri drugem merjenju sodelovalo 30 merjencev, saj jih je pet odklonilo sodelovanje. Pri prvem merjenju smo ugotavljali, če so merjenci pod stresom in kaj povzroča stres. Po dveh mesecih, ko so merjenci izvajali vsakodnevno jutranjo športno vadbo, smo ponovno z istim vprašalnikom merili, če se je stres pri merjencih zmanjšal, in s tem ugotavljali vpliv športne vadbe na zmanjševanje stresa na delovnem mestu. Z opisno statistiko in analizo variance je bilo ugotovljeno, da prihaja do nekaterih bistvenih razlik pred in po športni vadbi, saj so samo tri vrednosti pokazale na statistično pomembne razlike. Opravljena meritev je pokazala, da redna športna vadba vpliva na boljše počutje zaposlenih in zmanjševanje stresa.
Keywords: stres, stres na delovnem mestu, športna vadba, rezultat
Published: 27.10.2015; Views: 1214; Downloads: 117
.pdf Full text (1,47 MB)

25.
ZAZNAVANJE STRESA PRI VZGOJITELJICAH IN POMOČNICAH V NEKATERIH VRTCIH NA OBMOČJU CELJA
Irena Podpečan, 2015, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo v teoretičnem delu s pomočjo literature predstavili stres. Diplomsko delo ima tri poglavja. V prvem poglavju so predstavljene različne definicije stresa, ki jih podajajo različni avtorji, delitev stresa, njegovi simptomi in faze stresa. Nato so našteti vzroki oziroma povzročitelji stresa ter njihova razlaga oziroma opis. Ob koncu smo se osredotočili še na stres na delovnem mestu, še posebej pri poklicu vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja. Opisali smo vzgojitelja kot poklicni lik ter raziskali morebitne stresne dogodke pri njegovem delu. Sledi poglavje o strategijah za obvladovanju stresa, kar je pri opravljanju tega poklica zelo pomembno. Empirični del temelji na raziskavi o zaznavanju stresa pri vzgojiteljicah in pomočnicah vzgojiteljic, ki so zaposlene v nekaterih vrtcih na območju Celja. Preverimo, katere situacije pri vzgojiteljicah in pomočnicah najpogosteje povzročajo stres, kakšni so pri njih simptomi stresa in pa načini sproščanja. V nadaljevanju predstavljamo rezultate, ki smo jih pridobili z raziskavo. V sklepu nato zastavljene hipoteze ovrednotimo. Namen diplomske naloge je bil ugotoviti, kako stres doživljajo in zaznavajo vzgojiteljice in pomočnice, zaposlene v nekaterih vrtcih na območju Celja. Raziskati smo želeli, kako vzgojiteljice/pomočnice opisujejo svoje delovno mesto, katere situacije pri vzgojiteljicah/pomočnicah najpogosteje povzročajo stres, kakšni so simptomi stresa in načini sproščanja. Pri tem nas je zanimal obstoj razlik glede na starost anketirancev, delovnega mesta anketirancev in starost otrok v skupini. V diplomski nalogi smo uporabili kavzalno-neeksperimentalno metodo empiričnega pedagoškega raziskovanja. Raziskovalni vzorec so predstavljale naključno izbrane vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic, zaposlene v nekaterih vrtcih na območju Celja, v šolskem letu 2014/2015. Stres avtorji opredeljujejo kot reakcijo organizma na dražljaje iz okolja. Prisoten je v različnih situacijah, na delovnem mestu in v zasebnem življenju. Z njim se srečujemo vsi, ne glede na starost in spol. Pomebno je, da sami pravočasno spoznamo vzroke stresa in jih začnemo reševati. Določena mera stresa mora biti prisotna, to je t.i. pozitivni stres, ki pozitivno vpliva na učinkovitost dela, nam prinaša zadovoljstvo in dobro počutje. Prekomerni stres, ali t.i. negativni stres, pa ima na nas negativni vpliv, slabo vpliva na našo učinkovitost dela in na naše zdravje. Glavne ugotovitve raziskave so pokazale, da se s stresom srečujejo prav vsi, ne glede na starost, na delovno mesto ali na starost otrok v skupini. Pomebno je pravočasno zavedanje in reševanje stresnih situacij in s tem preprečitev različnih bolezni, ki jih prinaša stres. Pri tem so nam v pomoč različne metode in tehnike sproščanja.
Keywords: negativni stres, pozitivni stres, sproščanje stresa, stres, stres na delovnem mestu
Published: 07.10.2015; Views: 1282; Downloads: 200
.pdf Full text (1,14 MB)

26.
IZGOREVANJE IN STRES PRI MEDICINSKIH SESTRAH V DIALIZNIH CENTRIH
Maja Ovčar, 2015, master's thesis

Abstract: Teoretična izhodišča: Živimo hiter tempo življenja. Na vsakem koraku se od nas zahteva največ, pa naj bo to v službi ali doma; smo na to pripravljeni? Službe so dandanes stresne, saj se dogodki vrstijo po hitrem vrstnem redu, vsem se nekam mudi, vse je tempirano na najkrajši možni rok. Dializne medicinske sestre opravljajo delo s kroničnimi pacienti, ki so velikokrat prezahtevni in potrebujejo veliko razumevanja, podpore in pozornosti. Medicinske sestre v dializnih centrih imajo povečano možnost za infekcijske bolezni (hepatitis, aids …) in psihične težave. Vse te bolezni lahko povečajo verjetnost za izgorevanje ali stres. Namen in cilji: Ugotoviti želimo, ali so medicinske sestre in zdravstveni tehniki, zaposleni v dializnih centrih, izpostavljeni izgorevanju in stresu na delovnem mestu, ter ali posamezni dializni centri skrbijo za preprečevanje in zmanjšanje izgorevanja ter stresa. Cilji so: analizirati rezultate, jih interpretirati ter predlagati rešitve glede na pridobljene rezultate, ugotoviti, ali je pri dializnem osebju prisoten stres ter ali je pri dializnem osebju prisotno izgorevanje in kateri so najpogostejši simptomi izgorevanja in stresa na delovnem mestu. Raziskovalne metode: Za prikaz pridobljenih podatkov smo uporabili naslednje raziskovalne metode: analitično metodo (razčlenjevanje celote v posamezne dele), metodo deskripcije (opisovanje), metodo kompilacije (uporaba zapiskov in citatov drugih avtorjev), metodo dedukcije (sklepanje na osnovi splošnih spoznanj) in osnovne statistične analize. Podatke iz vprašalnika smo računalniško obdelali ter prikazali v obliki grafov in tabel. Uporabljali smo progama Microsoft Excel in SPSS 17.0. Za statistično obdelavo podatkov smo uporabili deskriptivno metodo oz. analizo. Rezultati: Glede na analizo podatkov menimo, da dializne medicinske sestre niso izgorele, imajo pa srednjo oceno učinkovitosti, so preobremenjene in imajo stresno delovno mesto. Redno skrbijo za rekreacijo in sproščanje, delo na dializi jim je zanimivo in ga sprejemajo kot izziv in ne kot grožnjo, ko potrebujejo pomoč, tudi prosijo zanjo. Vodilne medicinske sestre v dializnih centrih znajo pohvaliti zaposlene in dobro voditi dializne oddelke. Sklep: Glede na način in specifičnost dela ter zelo zahtevne paciente smo pričakovali slabše rezultate. Vendar pa lahko z gotovostjo trdimo, da dializne medicinske sestre obvladajo specifičnost dela z dializnimi pacienti, da se znajo vživeti vanje, da se s pacienti, ki redno obiskujejo dializo, spletejo prijateljske vezi ter zaupanje, kar jim močno pomaga pri premagovanju ovir in stresa na delovnem mestu.
Keywords: izgorevanje na delovnem mestu, stres na delovnem mestu, medicinska sestra, dializni centri, zaposleni.
Published: 25.09.2015; Views: 860; Downloads: 173
.pdf Full text (1,06 MB)

27.
PRIMERJAVA STRESA V DOMAČEM IN TUJEM DOMU ZA STAROSTNIKE (PRIMER DOSOR, D.O.O. V RADENCIH IN SENIOREN- PFLEGEWOHNHAUS ST. PETER V OTTERSBACHU)
Eva Mohorko, 2015, master's thesis

Abstract: Stres je dandanes prisoten skoraj na vsakem koraku. Doma ali v službi, vedno se srečujemo s situacijami ali dogodki, ki nas vznemirjajo, jezijo, žalostijo. Vendar pa je vsak posameznik drugačen in kot tak tudi doživlja stres, nekateri bolj, drugi manj. Vsak zase poskuša stres na različne načine zmanjšati ali se mu, kolikor je mogoče, izogniti. Tudi veliko strokovnjakov že dolgo časa raziskuje izvore in posledice stresa, hkrati pa išče in predstavlja različne načine, kako ljudem pomagati, da stres ne bi premočno vplival na njihovo življenje. S tem magistrskim delom smo želeli predstaviti stres, prikazati pojav stresa na delovnem mestu, dejavnike stresa in posledice le-tega ter predstaviti izbrana domova za starostnike. Ugotoviti smo želeli, kakšne so razlike v podvrženosti dejavnikom stresa med zaposlenimi v obeh domovih. Kako smo to magistrsko delo vsebinsko razdelili, je navedeno v naslednjih dveh odstavkih. V teoretičnem delu te magistrske naloge smo se osredotočili na stres oz. stres na delovnem mestu, dejavnike stresa in posledice le-tega. Predstavili smo oba domova za starostnike: domačega DOSOR d. o. o. v Radencih in tujega (avstrijskega) Senioren und Pflegewohnhaus St. Peter v Ottersbachu. V empiričnem delu magistrskega dela smo analizirali rezultate raziskave, ki je temeljila na anketnem vprašalniku. Vprašalnik je bil sestavljen iz dveh delov, splošnega dela in dela o dejavnikih stresa pri zaposlenih. Ugotoviti smo želeli, ali obstajajo razlike v dojemanju in podvrženosti dejavnikom stresa med zaposlenimi v tujem in domačem domu za starostnike. Prav tako smo želeli ugotoviti, kateri med navedenimi dejavniki iz ankete, zaposlenim povzročajo največ stresa. Na podlagi anket in njihove analize smo potrdili ali zavrgli sedem hipotez in oblikovali predloge, ki bi lahko pripomogli k zmanjšanju stresa pri zaposlenih in s tem h kakovostnejšemu opravljanju dela.
Keywords: stres, stres na delovnem mestu, dejavniki stresa, dom za starostnike, zaposleni v domovih za ostarele.
Published: 06.08.2015; Views: 822; Downloads: 137
.pdf Full text (2,08 MB)

28.
ANALIZA STRESA NA DELOVNEM MESTU V PODJETJU PLASTOFORM BLANCA D.O.O.
Alenka Kocjan Pajk, 2014, master's thesis

Abstract: Stres na delovnem mestu je splošen fenomen, ki je v zadnjem obdobju tudi zaradi enormnih stroškov, ki jih povzroča, pritegnil veliko pozornosti tako strokovne kot znanstvene javnosti. Kljub temu se zdi, da podjetja in organizacije pri svojem praktičnem delovanju prepoznavanju stresnih dejavnikov in ustvarjanju pogojev za dobro počutje zaposlenih (še) ne posvečajo zadostne pozornosti. Pozitivni učinki strategij in programov premagovanja stresa v organizaciji se kažejo v manjši odsotnosti z dela in manjši fluktuaciji zaposlenih, večji produktivnosti, morali in lojalnosti zaposlenih ter konec koncev tudi uspešnosti podjetja in njegovem ugledu med zaposlenimi in navzven. V magistrskem delu sistematično predstavimo fenomen stresa s poudarkom na stresu na delovnem mestu, njegovih značilnostih, posledicah in načinih za njegovo premagovanje. Rezultati raziskave, ki smo jo izvedli v podjetju Plastoform Blanca d.o.o., kažejo, da stres med zaposlenimi narašča, da so ženske bolj pod stresom kot moški ter da za zaposlene pomemben vir stresa predstavljajo dejavniki, ki izhajajo iz delovnega okolja in organizacije dela. Čeprav zaposleni zaznavajo trud podjetja pri upravljanju dejavnikov poklicnega stresa, rezultati raziskave nakazujejo na potrebo po bolj sistematičnem in bolj osredotočenem prepoznavanju stresogenih dejavnikov delovnega okolja ter pripravi in implementaciji učinkovitih strategij za prepoznavanje, obvladovanje in preprečevanje stresa na delovnem mestu.
Keywords: stres na delovnem mestu, vzroki stresa, posledice stresa, modeli preučevanja stresa, premagovanje stresa
Published: 10.11.2014; Views: 2120; Downloads: 232
.pdf Full text (1,49 MB)

29.
STRES PRI ZAPOSLENIH V PODJETJU MIKRO+POLO D.O.O.
Jana Miklavc, 2014, master's thesis

Abstract: Stres je beseda, ki jo v zadnjem času slišimo vse pogosteje. Ne moremo se mu izogniti, saj je stalni spremljevalec našega življenja. Stres si ustvarjamo tudi sami, ko želimo vedno vse načrtovati in nadzorovati ter si prizadevamo dosegati čim boljše rezultate in se prisilimo, da delamo več kot zmoremo. Težava nastane, ko se pričakovanja, ki jih imamo ne uresničijo in smo v še večjih skrbeh, ker nam je spodletelo. Pomembno pri stresu je, da ga pravočasno prepoznamo in se z njim tudi soočimo. Naučiti se moramo sprejeti realnost trenutka in se sprijazniti s tem, da vse ne more iti vedno po naših načrtih. Prisluhniti moramo svojim potrebam in se povezati s samim seboj. Pomagamo si lahko z raznimi sprostitvenimi tehnikami, ki pa se jim še vedno posveča premalo ljudi. Na ta način se lahko izognemo nepotrebnemu stresu. V magistrskem delu smo obravnavali problem stresa na delovnem mestu. Razdeljeno je na dva dela, in sicer na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu magistrskega dela smo opisali kaj je stres na splošno, katere oblike stresa poznamo, katere so sestavine stresa in kako nastane stresna reakcija. Po zgledu različnih avtorjev smo opisali štiri modele stresa. Opisali smo tudi dejavnike, ki so povezani z različnimi tipi osebnosti in stresom ter simptome in znake stresa, kot tudi kakšne so lahko njegove posledice. V nadaljevanju smo opredelili tudi stres na delovnem mestu ter podrobno opisali posledice stresa na delovnem mestu za zaposlenega in za organizacijo. Opisali smo tudi stroške stresa za organizacijo in način znižanja teh stroškov. V četrtem poglavju smo ugotavljali, kako lahko stres na delovnem mestu obvladujemo in preprečujemo, in sicer na dveh različnih ravneh. Opisali smo individualne in organizacijske pristope k premagovanju stresa, ki smo jih razdelili še na tri ravni: primarno, sekundarno in terciarno stopnjo. V empiričnem delu magistrskega dela smo na splošno predstavili podjetje Mikro+Polo d.o.o. in njihove dejavnosti. S pomočjo spletnega anketiranja smo opravili raziskavo o stresu na delovnem mestu, v proučevanem podjetju. Na podlagi izpolnjenih anketnih vprašalnikov smo analizirali pridobljene podatke, ki smo jih prikazali tudi grafično. Ugotovili smo, kateri dejavniki zaposlenim povzročajo največ stresa na delovnem mestu in s katerimi načini se zaposleni v največji meri spoprijemajo s stresom. V zadnjem delu magistrskega dela smo povzeli naše ugotovitve, pridobljene z analizo rezultatov anketnega vprašalnika in podali predloge rešitev za zmanjšanje stresa v proučevanem podjetju. Sklepna ugotovitev je, da zaposleni v podjetju niso pod zelo velikim stresom, saj za spoprijemanje s stresom uporabljajo strategije, ki ga preprečujejo. Podjetje pa mora kljub tem rezultatom še vedno poskrbeti za zmanjševanje stresa na delovnem mestu, saj bodo zadovoljni in motivirani zaposleni poskrbeli, da bo podjetje uspešno.
Keywords: stres, stres na delovnem mestu, posledice stresa, stroški stresa, pristopi k premagovanju stresa
Published: 10.10.2014; Views: 1391; Downloads: 151
.pdf Full text (1,58 MB)

30.
Vpliv osebnosti patronažne medicinske sestre na njeno dovzetnost za stres
Minela Alijagić, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Stres postaja zaradi hitrega življenjskega ritma vedno večji problem današnje sodobne družbe. S stresom se srečujemo tako v zasebnem, kot poklicnem življenju. V poklicnem življenju so stresu najbolj izpostavljeni tisti posamezniki, katerih delo poteka z ljudmi, med katere uvrščamo tudi patronažno medicinsko sestro. Kako bomo odreagirali na stres je odvisno od naše fizične in psihične pripravljenosti, od našega znanja, energije in predvsem od naše osebnosti. Vloga patronažne medicinske sestre je usmerjena v posameznika, družino in lokalno skupnost. Zato je pomembno, da poskrbi za svoje telesno, čustveno, duhovno, socialno in intelektualno ravnovesje, da lahko na delovnem mestu deluje strokovno, vestno in brez strokovnih napak.
Keywords: stres na delovnem mestu, osebnost, tipi osebnosti, patronažna medicinska sestra
Published: 22.08.2014; Views: 916; Downloads: 128
.pdf Full text (1,06 MB)

Search done in 0.27 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica