| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


11 - 20 / 78
First pagePrevious page12345678Next pageLast page
11.
Vzroki in posledice stresa ter primerjava le-tega v določenih samostojnih podjetjih
Anja Krajnc, 2017, master's thesis

Abstract: Dandanes se nenehno srečujemo s številnimi obveznostmi, problemi, nenehnim hitenjem in pomanjkanjem časa in stres za nas predstavlja nekaj neizogibnega. Pojavil se je že pred tisočletji, ko je ljudem pomagal skozi preživetje, danes pa za ljudi predstavlja zahrbtnost in nasploh nekaj slabega. Ljudje stresu ne posvečajo dovolj časa in pozornosti, kar pa predstavlja največje posledice. Ob pojavu stresa se pri posamezni osebi lahko pojavijo številni simptomi, in sicer telesni, vedenjski, čustveni kot tudi miselni. Stres je zaradi vseh svojih posledic, ki jih povzroča, dobil pri ljudeh negativno podobo, čeprav stres do neke mere ljudem koristi. Pospeši človekovo storilnost, ga napolni z dodatno energijo in daje motivacijo za delo. Kadar posameznik stresa ne zna oziroma ga več ne more obvladati, pa stres presega njegove sposobnosti in ima negativen vpliv. Kar dokazuje, da je stres večdimenzionalen pojav, saj lahko obenem na človeka vpliva pozitivno ali negativno. Pojavlja se vsakodnevno ali občasno, povzročijo pa ga lahko notranji ali zunanji dejavniki, lahko ima kratkotrajen ali dolgotrajen vpliv. Magistrsko delo vsebuje teoretični kot tudi empirični del. V teoretičnem delu magistrske naloge smo opredelili stres na splošno ter se osredotočili na vzroke in posledice stresa zaposlenih na delovnem mestu, navedli pa smo tudi, kako premagati stres pri posamezniku. Stres postaja zelo velik problem delovnega sveta. Ne prizadene samo zaposlenega v podjetju, ampak tudi podjetje samo. Izhaja lahko iz delovnega okolja zaposlenega, delovnega mesta, kulture podjetja, medsebojnih odnosov ipd. Stres lahko vpliva pozitivno in tako poveča storilnost zaposlenih. V primeru negativnega vpliva pa to za podjetje lahko predstavlja zelo velik strošek. V empiričnem delu magistrskega dela smo skušali teorije različnih avtorjev podkrepiti z raziskavo, do katere smo prišli s pomočjo anketnega vprašalnika. Anketni vprašalnik je bilo pripravljeno izpolniti 21 samostojnih podjetnikov. Skupno je bilo v anketni vprašalnik vključenih 26 oseb, od tega 21 lastnikov samostojnih podjetji in 5 zaposlenih v izbranih podjetjih. S pomočjo programa SPSS smo opravili analizo pridobljenih odgovorov in preverili hipoteze, ki smo jih zastavili v magistrskem delu. S pomočjo raziskave smo ugotovili, kateri so najpogostejši dejavniki, ki pri zaposlenih povzročajo stres. Ugotovili smo, kakšen vpliv ima stres na psihično stanje zaposlenih, katere so najpogostejše zdravstvene težave zaposlenih. Ugotovili smo, ali ima stres na delovnem mestu vpliv na njihovo razporejanje časa in ali čas koristijo, kot bi si ga želeli. Ugotovili smo, da zaposlenim največji vir stresa predstavlja preveč dela in sprejemanje pomembnih odločitev ter, da zaposleni, ki svojega časa ne razporejajo, kot bi si želeli, poročajo o več vedenjskih znakih prekomernega stresa.
Keywords: Stres, vrste stresa, stresorji, stres na delovnem mestu, vzroki stresa, posledice stresa, izgorevanje.
Published: 06.07.2017; Views: 929; Downloads: 173
.pdf Full text (1,49 MB)

12.
Stres na delovnem mestu
Vanja Zemljarič, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomski projekt predstavlja pojem stresa, ki je bolezen sodobnega časa. Stres je v 80 % posledica, zaradi katerega ljudje obiščejo zdravnika. V zadnjih letih se vse bolj povečuje, kar kaže na aktualnost obravnavane teme. V diplomskem delu so predstavljeni vzroki, njegove posledice in dejavnosti, ki pomagajo pri premagovanju stresa. V diplomskem delu je bila opravljena raziskava na vzorcu 143 posameznikov iz podravske regije. Namen raziskave je bilo ugotoviti, v kolikšni meri ljudje doživljajo stres na delovnem mestu. Izkazalo se je, da so ljudje na lestvici od 1 do 5 na delovnem mestu obremenjeni v povprečju s 3,7. Predpostavljali smo, da so ženske na delovnem mestu bolj obremenjene kot moški. S pomočjo t-testa smo preverili, če obstajajo statistično pomembne razlike glede na spol, vendar analiza kaže, da teh razlik ni. Zatem smo ugotavljali, če obstaja statistična značilnost med doživljanjem stresa na delovnem mestu in izvajanjem aktivnosti za sproščanje, športnimi aktivnostmi in uživanjem uravnotežene prehrane. Prišli smo do spoznanj, da med navedenimi spremenljivkami ni statistično značilne povezave. Sklenemo lahko, da ljudje ne glede na izvajanje športnih aktivnosti, aktivnosti za sproščanje ter uživanje uravnotežene prehrane enako doživljajo stres na delovnem mestu kot tisti, ki tega ne izvajajo. Tretja hipoteza je predpostavljala, da obstaja statistično značilna povezava med doživljanjem stresa na delovnem mestu in obnašanjem nadrejenega. Ugotovili smo, da nadrejeni statistično značilno vpliva na posameznikovo doživljanje stresa. Prav tako še bolj vpliva, če ta pri nadrejenem v danem trenutku ne ve, kako se bo odzval (pozitivno ali negativno).
Keywords: stres, stres na delovnem mestu, preventivni ukrepi pri stresu, raziskava stresa na delovnem mestu, stres v organizaciji
Published: 21.12.2016; Views: 1393; Downloads: 336
.pdf Full text (1,94 MB)

13.
Analiza stresa v mikro in malih podjetjih v Podravski regiji
Mojca Bedenik, 2016, master's thesis

Abstract: V današnjem svetu se ljudje neprestano srečujemo s številnimi najrazličnejšimi obveznostmi in nenehnim pomanjkanjem časa, kar povzroča obremenjenost, izčrpanost in s tem povezan prekomerni stres. Zaradi hitrih in neprestanih sprememb se pojavlja negotovost in pretirana zaskrbljenost, dodatne težave, ki jim ni videti konca, pa povzročajo tudi zapleteni medsebojni odnosi. Stres je zaradi vseh slabih posledic, ki jih povzroča, dobil negativen predznak, čeprav se je že v preteklosti pojavil kot telesna reakcija v nevarnih okoliščinah z namenom, da je človeku pomagal preživeti. Določena mera stresa je še vedno koristna, saj posameznika napolni z dodatno energijo in ga motivira k dokončanju želenih ciljev. Stres pa postane škodljiv in nevaren, ko ga posameznik ne zna oziroma ne zmore obvladovati, kar pomeni, da presega njegove sposobnosti. Stres je večdimenzionalen pojav. Lahko je pozitiven ali negativen, pojavlja se lahko vsakodnevno ali občasno, povzročijo ga lahko tako notranji kot zunanji dejavniki, lahko je kratkotrajen ali dolgotrajen in tako dalje. Ob pojavu stresa se pri posamezniku pričnejo pojavljati številni simptomi, in sicer tako telesni, vedenjski, čustveni kot tudi miselni. V kolikor posameznik ni pozoren na pojav teh simptomov, se lahko okrepijo in sčasoma nastopijo negativne posledice. Stres je v sodobni družbi nenehno prisoten in se pojavlja na prav vseh področjih, torej tako v zasebnem življenju kot tudi na delovnem mestu, kjer je negativni stres še posebej izrazit. Zaposlenim povzroča zaradi vse večjih zahtev, nenehnih pritiskov in povečanega obsega obveznosti dodatne nevšečnosti in težave. Gospodarska kriza v zadnjem desetletju pa je še dodatno okrepila pojav stresa v podjetjih. Predvsem so zelo ranljiva skupina mikro in mala podjetja, ki so bolj dovzetna za spremembe iz okolja, le-te pa lahko pričnejo ogrožati celo njihov obstoj. Stres je mogoče zmanjšati oziroma obvladati z obvladovanjem stresorjev ali spreminjanjem mišljenja oziroma dojemanja. Kadar pa ljudje na nastalo situacijo nimamo vpliva oziroma ne moramo spremeniti svojega pogleda na svet, pa jo moramo sprejeti. Na ravni posameznika obstajajo številne najrazličnejše metode in tehnike za zmanjšanje in obvladovanje stresa, ki se nanašajo na področja zdravega načina življenja, sprostitve telesa in umirjanja misli, spremembe načina mišljenja, dobre organiziranosti in učinkovitega upravljanja s časom, obvladovanja jeze in uspešnega reševanja konfliktov ter boljših medčloveških odnosov. Na ravni organizacije pa lahko stres zmanjšajo s preventivnimi ukrepi, spreminjanjem odzivov na stres s pomočjo informiranja in izobraževanja ali nudenjem strokovne pomoči. Z raziskavo o stresu v mikro in malih podjetjih v podravski regiji smo želeli ugotoviti: − kateri so največji vzroki stresa na delovnem mestu; − kateri simptomi stresa se pri posamezniku najpogosteje pojavljajo; − katere načine obvladovanja stresa zaposleni najpogosteje uporabljajo; − ali obstajajo statistično značilne razlike pri vzrokih stresa na delovnem mestu, pojavu simptomov stresa in načinih obvladovanja stresa glede na organizacijsko obliko, čas delovanja podjetja in glede na spol ter − ali obstaja negativna povezava med izraženostjo simptomov stresa in obvladovanjem stresa. Na osnovi teoretičnih spoznanj in raziskave smo na koncu oblikovali priporočila za zmanjševanje oziroma obvladovanje stresa na delovnem mestu v mikro in malih podjetjih.
Keywords: stres, stresor, škodljivi stres, stres na delovnem mestu, obvladovanje stresa, dobro počutje
Published: 20.12.2016; Views: 686; Downloads: 105
.pdf Full text (2,67 MB)

14.
MOBING NA DELOVNEM MESTU
Darja Muršec, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomskem delu je bil obravnavan mobing na delovnem mestu. Zaradi pretekle gospodarske krize, je mobing postal pereč problem sodobne družbe, saj je v podjetjih vse bolj prisoten. Diplomsko delo je razdeljeno na teoretični in praktičnem del. V teoretičnem delu so bila opisana tri poglavja. Prvo poglavje se je nanašalo na predstavitev mobinga, v drugem je bila opisana motivacija, tretje pa je zadevalo pravno ureditev mobinga. V praktičnem delu naloge, pa je bila izvedena anonimna anketna raziskava, v kateri so sodelovali naključni anketirani (zaposleni iz različnih podjetij).
Keywords: Mobing, stres na delovnem mestu, trpinčenje, žrtve nasilja, povzročitelji nasilja.
Published: 25.10.2016; Views: 2098; Downloads: 370
.pdf Full text (966,22 KB)

15.
VPLIV ANTISTRESNIH TEHNIK NA MOTIVACIJO ZAPOSLENIH V TELEKOM SLOVENIJA, D.D.
Tina Ukić, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Pomen in obvladovanje stresa postajata vse pomembnejša tako na individualni ravni kot tudi na ravni organizacije. Stres na delovnem mestu povzroča izgorelost zaposlenih, kar posledično lahko vpliva na uspeh celotne organizacije. Stres in motivacija zaposlenih sta obsežno raziskovani področji, zato je v okviru tega v diplomski nalogi prikazan morebiten vpliv antistresnih tehnik na motivacijo zaposlenih. Poleg dejavnikov stresa in motivacije na delovnem mestu so v diplomski nalogi poudarjeni vplivi in posledice stresa ter tudi različne tehnike njegovega obvladovanja in premagovanja na delovnem mestu, tako na ravni posameznika kot tudi na ravni organizacije. Vpliv antistresnih tehnik na motivacijo zaposlenih je prikazan na primeru zaposlenih v podjetju Telekom Slovenije, d. d. Rezultati ankete med zaposlenimi v podjetju kažejo, da so zaposleni dovolj motivirani in niso izpostavljeni veliki meri stresa. Zaposleni so poudarili, da je izobraževanje na področju antistresnih tehnik dobrodošlo, vendar imajo tovrstna izobraževanja le kratkotrajni učinek. Največja težava je v tem, da se tovrstna izobraževanja izvajajo le enkrat na leto. Za boljši učinek teh bi bilo potrebno pogostejše izobraževanje ali izvajanje tovrstnih tehnik na samem delovnem mestu.
Keywords: stres na delovnem mestu, dejavniki stresa, dejavniki motivacije, izgorelost, antistresne tehnike
Published: 25.10.2016; Views: 915; Downloads: 79
.pdf Full text (1,06 MB)

16.
STRES NA DELOVNEM MESTU UČITELJA
Petra Šesek, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Osrednji namen diplomskega dela je bil ugotoviti, kako učitelji na Osnovni šoli doživljajo stres ter kako se z njim spopadajo. Preučili smo, kateri dejavniki so ključni za nastanek stresa na delovnem mestu učitelja; poseben poudarek smo namenili spopadanju učiteljev s stresom na delovnem mestu ter kako stres omiliti. Spoznali smo dejavnike za nastanek stresa na delovnem mestu učitelja ter opredelili nekatere vzroke in posledice stresa na delovnem mestu za učitelje, sodelavce ali organizacijo. Ob koncu pa smo predstavili še načine in ukrepe za omilitev oziroma preprečevanje stresa, s katerimi se učitelji srečujejo. Glede na to, da smo v prvem delu diplomskega dela največji poudarek namenili spoprijemanju učiteljev s stresom ter temu, kako namesto stresa vzpostavimo dobro počutje, smo predstavili tudi nekaj preventivnih ukrepov, ki nas morda obvarujejo pred vsakodnevnim pojavom stresa. V drugem delu pa smo v ospredje postavili raziskovanje pojava stresa na delovnem mestu učiteljev v Osnovni šoli Žiri. Raziskava je temeljila na stopnji stresa, ki ga učitelji doživljajo, in če vodilni storijo dovolj, da bi stres poskušali omiliti. Z raziskavo smo poskušali učiteljem bolj približati posledice stresa in jih posvariti, da naj bomo ob pojavu stresa bolj pozorni na svoje obnašanje, naj se ne zapirajo vase ter naj se ob prevelikem stresu pogovorijo s svojimi bližnjimi ali z zdravstvenim osebjem. Problem stresa in posledice, ki jih lahko prinese stres, smo predstavili na preprost način, vse od njegovega začetka pa do kasnejših faz. Raziskava je bila tudi neke vrste namen, da učitelje opozorimo, naj svoje stresne situacije poskušajo reševati v začetnih fazah, saj je lahko spoprijemanje z vsakodnevnim stresom velik problem tako za psihično kot tudi fizično zdravje. Hkrati pa smo v raziskovalnem delu odkrili, v kolikšni meri je bil stres prisoten med učitelji na Osnovni šoli v Žireh, kako dobro se učitelji spoprijemajo z njim ter kakšne vrste tehnik za sproščanje oziroma omilitev stresa uporabljajo. Z nami je v intervjuju o najbolj stresni situaciji spregovorila tudi ena izmed osnovnošolskih učiteljic.
Keywords: stres, učitelj, stres na delovnem mestu učitelja, dejavniki stresa, spoprijemanje s stresom.
Published: 25.10.2016; Views: 1630; Downloads: 192
.pdf Full text (1,01 MB)

17.
Stres pripadnikov stalne sestave Slovenske vojske na mednarodnih mirovnih operacijah
Aleksandra Rajh, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Predmet naše diplomske naloge je bil predvsem stres na delovnem mestu, v raziskovalnem delu predvsem stres pripadnikov stalne sestave Slovenske vojske na mednarodnih mirovnih operacijah. Na kratko smo predstavili tudi pojem stres, mednarodne mirovne operacije (MMO) in pa Slovensko vojsko (SV). Pri raziskovalnem delu smo izvedli anketiranje v dveh vojašnicah, v Vojašnici Vincenca Repnika in v Vojašnici generala Maistra, v katerih je anketo izpolnilo 105 pripadnikov stalne sestave SV. Iz analize podatkov smo ugotovili, kateri so največji stresorji za pripadnike na MMO. Postavili smo si štiri hipoteze, ki so zajemale nekatere stereotipne ideje javnih občil in slovenske civilne javnosti o SV na MMO. Izkazalo se je, da so stereotipi v neki meri še vedno resnični. To se je pokazalo pri dveh hipotezah. Ena od hipotez se nanaša na seksizem v SV, ki se tam še vedno pojavlja, saj je po mnenju premnogih vojska moška institucija. Prav tako se je izkazal za resničnega zadnji stereotip, ki govori o »nadrejenih, ki delajo pod veliko manjšim stresom kot njihovi podrejeni«. Ostali dve hipotezi smo zavrnili. Strah za svoje življenje, ki je bil nekoč vedno prisoten pri vojaških nalogah v tujini, dandanes pri pripadnikih stalne sestave SV ni več pogost. Hipoteza, ki trdi, da je družina prokreacije pomembnejša od primarne družine, torej stereotip o starejših (da so ti neuporabni, »za časom«, itd.), pri pripadnikih SV prav tako ni pogost. Tem je primarna družina (mati, oče) še kako pomembna.
Keywords: vojska, vojaki, mirovne operacije, stres, stres na delovnem mestu, preprečevanje, vprašalniki, analize, diplomske naloge
Published: 14.10.2016; Views: 735; Downloads: 56
.pdf Full text (1,28 MB)

18.
STRES IN IZGOREVANJE ZAPOSLENIH V SOCIALNO VARSTVENEM ZAVODU
Katja Zupanič, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Teoretična izhodišča: V današnjem času se vsak dan srečujemo s stresom in problemi v službi in v domačem okolju. Delo zaposlenih v socialno varstvenem zavodu postaja vse bolj zahtevno, obseg dela se povečuje, narava dela pa nalaga težko psihofizično obremenitev, zato je pojavnost stresa vse večja in posledično tudi izgorevanje na delovnem mestu. V diplomskem delu sta opisana stres in sindrom izgorevanja. V raziskovalnem delu diplomskega dela smo ugotavljali, ali sta stres in izgorevanje prisotna med zaposlenimi v socialno varstvenem zavodu. Metodologija: Pri izdelavi diplomskega dela smo uporabili deskriptivno metodo dela s študijo domače in tuje strokovne literature. Uporabili smo članke v slovenskem in angleškem jeziku. Raziskava je temeljila na kvantitativni metodologiji. Za zbiranje podatkov in ugotavljanje obstoječega stanja smo kot instrument raziskovanja uporabili anketni vprašalnik. Anketni vprašalnik je bil anonimen. Vprašanja so bila zaprtega tipa, in sicer sedem splošnih vprašanj in tri tabele s trditvami (skupaj 33 trditev), ki se nanašajo na tri vprašanja o znakih izgorevanja. Dobljene podatke smo obdelali s pomočjo programa Microsoft Excel in prikazali v obliki grafov s pomočjo frekvenčne distribucije. Rezultati: Pri zaposlenih sta prisotna stres in izgorelost, ki sta povezana z visokimi delovnimi zahtevami. Najpogostejše zdravstvene težave so bile bolečine v kostno-mišičnem sistemu hrbtenice, največ zaposlenih v vseh poklicnih skupinah pa je kazalo znake čustvene izgorelosti. Rezultati raziskave kažejo na to, da so zaposleni v socialno varstvenem zavodu pri svojem delu pogosto izpostavljeni stresu, ki je velik vzrok izgorevanja na delovnem mestu. Sklep: Delavci v socialno varstvenem zavodu so se izkazali kot ranljivejši za razvoj prekomernega stresa na delovnem mestu in izgorevanja na čustvenem področju. Pojavljanje zdravstvenih težav glede stresa in izgorelosti je razvidno v povezavi z bolečinami v hrbtnem predelu, izgorevanje pa je bilo najizrazitejše na čustveni ravni.
Keywords: stres, stres na delovnem mestu, izgorevanje, poklicna izgorelost, socialno varstveni zavod.
Published: 14.10.2016; Views: 1144; Downloads: 231
.pdf Full text (688,03 KB)

19.
Stres pri delu učiteljev razrednega pouka
Aleksandra Jagarinec, 2016, master's thesis/paper

Abstract: Namen magistrske naloge je ugotoviti, kako učitelji razrednega pouka doživljajo stres na delovnem mestu, kakšne so njegove posledice in kako ga poskušajo preprečevati ali omiliti. Stres je v današnjih časih naš stalni spremljevalec, vendar sam po sebi ni škodljiv, ker je zelo odvisen od tega, kako ga posamezna oseba doživlja in kako se nanj odziva. Zanima nas, kateri dejavniki povzročajo največ stresa pri delu učiteljev razrednega pouka. Z anketnim vprašalnikom, ki smo ga poslali učiteljem dvajsetih izbranih šol po vsej državi, smo raziskovali, kakšne so posledice stresa in kako ga premagujejo učitelji razrednega pouka. Rezultati ankete so pokazali, da najbolj stresno na delo učiteljev razrednega pouka vplivajo odnos s starši učencev, administrativno delo in odnos s sodelavci. Ta rezultat nas je presenetil, saj preživijo učitelji pri svojem delu največ časa z učenci. Pri učiteljih prevladujejo mišljenjski in telesni znaki stresa, tega pa največkrat poskušajo preprečevati s preživljanjem časa z družino, s sprehodi in z izleti, s počitkom in s spanjem. Predlagamo še druge načine za preprečevanje stresa in smernice za preprečevanje vpliva stresa pri učiteljih, saj smo ugotovili, da je delo učitelja na razredni stopnji zelo stresno in pri opravljanju le-tega lahko hitro pride do izgorevanja.
Keywords: - stres - učitelji razrednega pouka - stresorji na delovnem mestu - izgorevanje - obvladovanje stresa  
Published: 12.10.2016; Views: 994; Downloads: 153
.pdf Full text (1,42 MB)

20.
OBVLADOVANJE STRESA NA DELOVNEM MESTU OPERATERJA V REGIJSKEM CENTRU ZA OBVEŠČANJE
Luka Piškur, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Hiter življenjski tempo sodobne družbe nas je v zadnjih letih privedel do tega, da ne najdemo kvalitetnega časa sami zase. Poslužujemo se nekvalitetne prehrane, ne najdemo časa za počitek, preplavljajo nas negativne misli in čustva. Tako doma kot na delovnem mestu se soočamo s frustracijami, roki in zahtevami, za katere se večina od nas sploh ne zaveda, kako stresni so. S prepoznavanjem simptomov stresa lahko naredimo prvi korak k temu, da izboljšamo kvaliteto našega življenja. Cilj diplomske naloge je bil ugotoviti, kaj je stres, kako prepoznati stresne situacije in kaj le-te pravzaprav so, ter ugotoviti možne načine soočenja z njimi - kako jih obvladovati in premagati. Pogostost in intenzivnost stresnih situacij smo preučevali na področju zaščite in reševanja oziroma pri delu operaterjev na številki 112. V teoretičnem delu smo poskušali prikazati stres v delovnem okolju sodobnega človeka, kot enega izmed najbolj perečih problemov. Anketirance smo povprašali o izobrazbi, zakonskem statusu in naraščaju. Na ta način smo skušali ugotoviti, kakšno vlogo pri stresu igrajo našteti dejavniki, saj je njihova vloga pomembna - družinsko okolje je namreč zelo povezano z delovnim okoljem operaterja. Nočne izmene operaterja ne primer vplivajo na kvaliteto življenja celotne družine; razumevanje celotne družine in partnerja je tako zelo pomembno za delo operaterja. Ugotovili smo, da so delavci na delovnem mestu preobremenjeni, vendar kljub temu zadovoljni z delom, ki ga opravljajo.
Keywords: Stres, stres na delovnem mestu, stresne situacije, preprečevanje stresa
Published: 07.10.2016; Views: 845; Downloads: 47
.pdf Full text (1,62 MB)

Search done in 0.32 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica