| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


381 - 390 / 426
First pagePrevious page34353637383940414243Next pageLast page
381.
Izgorelost na delovnem mestu pri policistih
Tjaša Madjar, 2017, master's thesis

Abstract: Predmet magistrske naloge je izgorelost na delovnem mestu, pri čemer je poudarek na poklicu policista. Teoretični del naloge je sestavljen iz opredelitev pojma izgorelosti, vzrokov in posledic procesa izgorevanja, ter opredelitev procesa izgorevanja skozi faze. Posebej smo se osredotočili na vzroke in posledice izgorevanja, kjer smo le-te ugotavljali na ravni posameznika in na ravni organizacije. Predstavili smo tudi izgorelost kot stanje in ga primerjali s stresom, deloholizmom in depresijo, pri čemer smo navedli razlike in podobnosti med njimi z namenom lažjega razumevanja. Empirični del magistrske naloge predstavljata anketa (ocenjevalni list) in intervju, s pomočjo katerih smo ugotavljali prisotnost izgorelosti med zaposlenimi policisti in policistkami na Policijski postaji Murska Sobota. Ugotavljali smo tudi razumevanje pojma izgorelosti med policisti na PP Murska Sobota, pridobili smo njihova mnenja o morebitnih rešitvah in soočanju s problematiko izgorevanja na delovnem mestu. Raziskava je pokazala, da je na Policijski postaji Murska Sobota prisotno izgorevanje med zaposlenimi, vendar le-ta ne dosega visoke stopnje. Prav tako rezultati ankete ne kažejo statistično pomembnih razlik glede na spol, kar smo v začetku predpostavljali. Kot najpogostejši vzrok policisti navajajo celodnevno delo z ljudmi in preobremenjenost z delom. Prav tako ugotavljamo, da je poznavanje problematike izgorelosti na delovnem mestu, vzrokov in posledic samega procesa zadovoljivo, kar so potrdili tudi intervjuji, kjer so zaposleni na policijski postaji Murska Sobota opozorili na nesistematičen in nezadosten pristop k reševanju te problematike na ravni organizacije - policije. Rezultati intervjujev opozarjajo na visoko težnjo policistov k reševanju problematike, opozarjajo na preobremenjenost zaposlenih, preslabo plačano delo glede na odgovornost, ki jo imajo pri svojem delu. Kljub psihološki pomoči, ki jim je zagotovljena na ravni policije, kot ključno navajajo pravilno organizacijo in razporeditev dela, da ne bi prihajalo do preobremenjenosti in podaljševanja delovnikov policistov in policistk. 
Keywords: policija, policisti, policijsko delo, stres, izgorelost, magistrska dela
Published: 08.11.2017; Views: 499; Downloads: 115
.pdf Full text (1,37 MB)

382.
Čuječnost pri delu
Gregor Mikolič, 2017, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem projektu smo predstavili pojem čuječnosti, povezan z delovnim mestom in njegovimi vplivi. Z analizo anketnega vprašalnika zaposlenih smo izmerili stopnjo čuječnosti zaposlenih v podjetjih. V poglavju čuječnost smo opisali, kaj je čuječnost, njene značilnosti, njeno vadbo in stres ter njegov vpliv na nečuječnost. Predstavili smo tudi management čuječnosti in obvladovanje stresa s čuječnostjo. V nadaljevanju smo opredelili vzroke stresorjev in štiri aplikacije čuječnosti. Predstavili smo tudi vpliv na etičnost podjetja in pozitivne vplive za vodstvo, zaposlene in celo podjetje. V praktičnem delu smo opisali slovensko logistično podjetje in predstavili delovna mesta v njem. Obravnavali smo tudi vpliv obremenjenosti in čuječnosti na njih. Na koncu smo z analizo Freiburg Mindfulness Inventory lestvice izmerili stopnjo čuječnosti zaposlenih v podjetju in jih primerjali med sabo po izobrazbi in spolu zaposlenih.
Keywords: čuječnost, prakticiranje čuječnosti, delovno mesto, stres, logistično podjetje
Published: 29.11.2017; Views: 441; Downloads: 125
.pdf Full text (1,33 MB)

383.
Holistična obravnava motenj hranjenja
Pia Arzenšek, 2017, master's thesis

Abstract: Izhodišča: Stres, nepravičnost, nespoštljivost, mediji, kot socialni, ter biološko-genetski, družinski in psihološki dejavniki tveganja v kombinacijah vplivajo na razvoj različnih motenj, bolezni, tudi motenj hranjenja (MH). Najpogostejše med njimi so anorexia nervosa, bulimija nervosa in kompulzivno prenajedanje, kot duševne motnje po mednarodni klasifikaciji. V novejšem času se pojavljajo nove oblike MH (ortoreksija, bigoreksija…). O MH govorimo kadar hrana postane osrednja tema posameznikovega mišljenja, čustvovanja in delovanja. Namen naloge je ugotoviti in predstaviti značilnosti, razširjenost, nove rizične skupine, specifične dejavnike tveganja, holističen potek zdravljenja ter povečati razumevanje MH z različnimi vidiki MH, predstaviti probleme in morebitne rešitve v obravnavi na podlagi izkušenj in dobre prakse v tujini (ang. evidence based). Raziskovalna metodologija je kvantitativno-kvalitativna. Teoretična izhodišča so podkrepljena, nadgrajena z raziskavo s polstrukturiranimi vprašalniki za različne skupine. Analiza poteka v Microsoft Word 10 z deskriptivno in tematsko analizo. Rezultati raziskave in analiza so pokazali ključno vlogo genetike pri razvoju MH, ob sočasnih drugih dejavnikih. Vegetarijanstvo je pogosteje prisotno pri osebah z MH. Nadzor hranjenja, vloga MS, razumevanje, družinska terapija, urgentni sprejem poveča uspešnost zdravljenja. Nenadomestljiv vpliv ima skupina za samopomoč in sodelovanje staršev. Obravnava, zdravljenje zahteva holističen, individualen pristop. Sklep: Ozadje MH odkriva globlji pomen, klic k spoštovanju moralno-etičnih vrednot v družbi, ki se utapljajo pod prevlado materialnih vrednot. Vegetarijanstvo je sodobni dejavnik tveganja. Hrana pri MH je sredstvo izražanja čustvenih stisk, odziv na okolje, stres, odgovor na družbene norme v obliki obrambnih mehanizmov. Obstaja potreba po izboljšanju razumevanja, holističnem, individualnem pristopu za učinkovitejše prepoznavanje, preprečevanje oz. zdravljenje, kar vodi v hitrejše okrevanje, manj posledic, bolj kakovostno življenje posameznika z MH. Spoštovanje moralno-etičnih vrednot je ključno v življenju in odnosu do ljudi, živali in narave.
Keywords: holistični vidik, moralno-etične vrednote, kvaliteta življenja, senzibilnost, emocija v hrani, vegetarijanstvo, stres, dejavniki tveganja
Published: 15.11.2017; Views: 522; Downloads: 65
.pdf Full text (1,77 MB)

384.
Duševno zdravje v slovenski vojski
Darja Perceva, 2017, master's thesis

Abstract: Težave v duševnem zdravju predstavljajo pereč globalni in ekonomski problem, saj breme duševnih motenj iz dneva v dan narašča. Duševno zdravje je kompleksen pojav in zajema preplet raznolikih indikatorjev, varovalnih dejavnikov in dejavnikov tveganja, zato so tudi rezultati raziskav velikokrat neskladni ali kulturno pogojeni. Vojaško osebje je ena izmed specifičnih populacij, ki je na slovenskih tleh do sedaj bila pomanjkljivo preučevana, ko govorimo o duševnem zdravju. Namen magistrskega dela je bil pridobiti vpogled v duševno zdravje zaposlenih v Slovenski vojski ter preučiti stres, anksioznost, depresijo, posttravmatsko stresno motnjo, neprimerno rabo alkohola in socialno podporo ter povezave med konstrukti na vzorcu vojaškega osebja. K sodelovanju v raziskavi so bili povabljeni zaposleni v Slovenski vojski. Vzorec zajema 180 zaposlenih. Oblikovali smo baterijo vprašalnikov, ki je v uvodnem delu zajemala sociodemografske podatke. Za merjenje konstruktov smo uporabili vprašalnik za samoocenjevanje rabe alkohola CAGE, vprašalnik o rabi alkohola AUDIT-10, lestvico depresivnosti, anksioznosti in stresa DASS-21, vprašalnik simptomatike posttravmatske stresne motnje ter lestvico zaznane socialne podpore SOS. Statistično analizo smo opravili v programu SPSS IBM Statistics 22.0. Udeleženci ne kažejo težav v duševnem zdravju, saj se rezultati izmerjenih konstruktov gibljejo v rangu splošno sprejete normalnosti. Potrdili smo medsebojno povezanost med konstrukti. Nismo potrdili razlik med spoloma in razlik med posamezniki, ki se misije niso nikoli udeležili, in tistimi, ki so se misije udeležili enkrat ali večkrat. Ugotovili smo, da s spremenljivkami stres, anksioznost, depresija, zaznana socialna podpora in neprimerna raba alkohola pojasnimo manjši del variabilnosti posttravmatske stresne motnje, skoraj najboljši rezultat pa lahko dosežemo že samo s spremenljivko stres. Z raziskavo smo omogočili delni pregled trenutnega stanja na področju duševnega zdravja in raziskovanja na vojaškem področju v Sloveniji, prav tako pa postavitev temeljev in izhodišča za prihodnje študije.
Keywords: duševno zdravje, slovenska vojska, stres, anksioznost, depresija, posttravmatska stresna motnja, alkohol, socialna podpora
Published: 19.10.2017; Views: 506; Downloads: 102
.pdf Full text (2,17 MB)

385.
Obvladovanje stresa pri mladostnikih
Patricija Muhovec, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Teoretična izhodišča in namen: Stres je verjetno ena najbolj uporabljenih besed v današnjem času, saj ga srečujemo na vsakem koraku. Kot odrasli pa so stresu izpostavljeni tudi otroci in mladostniki, in kot bi rekli mnogi je stresno že samo odraščanje. V zaključnem delu smo predstavili stres, tehnike preprečevanja le tega, predstavili smo stres v mladostništvu, njegove vzroke in posledice, ter načine obvladovanja. Raziskovali smo kaj mladostnikom povzroča stres, kako ga prepoznajo in obvladujejo. Raziskovalna metodologija: Uporabili smo kvantitativno metodologijo. Raziskavo smo izvedli s pomočjo anonimne spletne ankete – EnKlikAnketa. Anketiranci so k raziskavi pristopili prostovoljno, preko socialnega omrežja Facebook. V raziskavo so bili vključeni izključno polnoletni in naključno izbrani mladostniki. V raziskavi je sodelovalo 150 anketirancev. Rezultati: Rezultati raziskave so pokazali, da anketirani mladostniki v vsakodnevnem življenju v večini (93% anketirancev) doživljajo stres. Najpogosteje jim stres povzročajo s šolo povezane stvari, kot so izpiti in testi (73% anketirancev). Stres prepoznavajo najpogosteje (75% anketirancev) v obliki živčnosti in napetosti, obvladujejo pa ga najpogosteje (57% anketirancev) s pogovorom s prijatelji, starši ali znanci. Temu sledijo še odhod v naravo, telesna aktivnost, odmik na samo in poslušanje glasbe. Sklep: Hiter in stresen način življenja vplivata na naše duševno zdravje. Stres nam povzročajo različni dogodki, poznani ali manj znani, vsekakor pa se mu ne moremo izogniti oz. mu pobegniti. Otroke in mladostnike je potrebno vzpodbujati k pravilnemu načinu življenja, hitremu soočenju s težavami in jim nuditi pozitiven vzgled, saj lahko ima prekomerno in dolgotrajno doživljanje stresnih situacij negativen vpliv na njihovo zdravje in življenje.
Keywords: Stres, mladostniki, stres v mladostništvu, obvladovanje stresa, duševno zdravje.
Published: 15.11.2017; Views: 369; Downloads: 152
.pdf Full text (1,12 MB)

386.
Pojav stresa pri svetovalnih delavcih v osnovni šoli
Jernej Kovač, 2012, original scientific article

Abstract: Članek obravnava pojav stresa in poklicne izgorelosti pri šolskih svetovalnih delavcih; to doslej pri nas še ni bilo sistematično znanstveno raziskano. Osnovni cilj raziskave, ki je potekala v letu 2011, je bil ugotoviti, kako šolski svetovalni delavci zaznavajo stres v odnosu z učenci, starši, učitelji, ravnatelji in drugimi delovnimi obveznostmi. Raziskavo smo opravili na populaciji svetovalnih delavcev v osnovnih šolah na področju severovzhodne Slovenije. Na podlagi rezultatov študije smo ugotovili, da je delo svetovalnega delavca v osnovni šoli v celoti (splošno) gledano dokaj stresno. Podrobnejša analiza rezultatov pa je pokazala razlike pri zaznavanju stresa glede na starost: mlajši svetovalni delavci zaznavajo stres bolj intenzivno kot starejši.
Keywords: svetovalni delavci, osnovne šole, stres, delovne obveznosti svetovalnega delavca
Published: 22.09.2017; Views: 390; Downloads: 59
.pdf Full text (210,32 KB)
This document has many files! More...

387.
Poklicni stres in profesionalni razvoj učiteljev razrednega pouka
Mateja Modrej, Zlatka Cugmas, 2015, original scientific article

Abstract: Poklic učitelja razrednega pouka je eden najbolj stresnih poklicev. Z raziskavo smo ugotavljali pojavnost stresa pri 110 učiteljih razrednega pouka, na mestnih in podeželskih šolah v Sloveniji, glede na delovno dobo. Namen je bil spoznati simptome, stresogene situacije in strategije obvladovanja stresa pri učiteljih. Rezultati so pokazali, da učitelji ocenjujejo svoje delo kot odgovorno in v večini ne razmišljajo o drugem delu. Najpogosteje opažajo telesne in čustvene simptome stresa, srečujejo pa se s stresogenimi situacijami pri delu z učenci, strokovnem delu in v odnosih s sodelavci, vodstvom šole ter s starši. Po pomoč se v težavah na delovnem mestu najpogosteje obrnejo na sodelavca ali vodstvo šole, stres pa obvladujejo s sprehodi in pogovori.
Keywords: poklicni stres, delovna doba, obvladovanje stresa, mesto, podeželje, učitelji razrednega pouka
Published: 22.09.2017; Views: 272; Downloads: 54
.pdf Full text (180,28 KB)
This document has many files! More...

388.
Stres in spoprijemanje s stresom v mladostništvu
Petra Dolenc, 2015, review article

Abstract: Mladostniki so zaradi številnih razvojnih sprememb in zahtev na različnih področjih življenja izpostavljeni večji verjetnosti doživljanja stresa, po drugi strani pa je prav obdobje mladostništva ključnega pomena za oblikovanje učinkovitih in konstruktivnih načinov soočanja s stresnimi situacijami. V preglednem prispevku predstavljamo značilnosti doživljanja stresa pri mladostnikih ter pomen spoprijemanja s stresom v tem obdobju. Natančneje opredelimo pojem spoprijemanje, osvetlimo različne načine spoprijemalnega vedenja in povzamemo pomembne dejavnike, ki vplivajo na soočanje s težavami v mladostništvu. Nazadnje izpostavimo še pomen merjenja spoprijemanja s stresom in predstavimo pregled izsledkov s področja razlik v spoprijemanju mladostnikov po spolu in starosti.
Keywords: stres, spoprijemanje, mladostniki, spol, starost, merjenje
Published: 03.10.2017; Views: 460; Downloads: 106
.pdf Full text (132,61 KB)
This document has many files! More...

389.
Vpliv športne dejavnosti na stres managerjev
Ula Seliškar, 2017, bachelor thesis/paper

Abstract: V tem diplomskem delu se bomo večinoma posvetili negativnemu stresu, saj je ravno ta oblika tista, zaradi katere se pogosto počutimo nemočne. Tempo življenja je hiter, na žalost pa posledice pušča tudi na nas samih. Preverili bomo vzroke stresa ter najpogostejše posledice, do katerih nas stresne situacije lahko privedejo. Zanima nas tudi, katere dejavnosti in vsakdanje navade lahko pripomorejo k lažjemu »spoprijemanju« s stresom.
Keywords: stres, manager, stresorji, športne aktivnosti
Published: 26.10.2017; Views: 174; Downloads: 33
.pdf Full text (1,31 MB)

390.
Supervizija kot pomoč pred izgorelostjo medicinskih sester
Svitlana Naumeyko, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Veliki fizični in psihični napori, s katerimi se soočajo zaposleni na področju zdravstvene nege, predstavljajo stres. Pogoste stresne situacije in preobremenjenost lahko vodijo v izgorelost zaposlenih. Ena izmed metod obvladovanja stresa je supervizija. Namen diplomskega dela je bil ugotoviti, kako supervizija pripomore k zmanjševanju stresa in izgorelosti. V diplomskem delu smo uporabili deskriptivno metodo. Raziskava je temeljila na kvantitativni metodi empiričnega raziskovanja. Za osnovni instrument raziskovanja je bila uporabljena anonimna strukturirana anketa zaprtega tipa. Za ciljno populacijo smo izbrali zaposlene v zdravstveni negi na enem od kliničnih oddelkov v okviru enega kliničnega centra v Sloveniji. Zbrane podatke smo obdelali in analizirali s pomočjo programa Excel. Analiza podatkov je pokazala, da je narava dela v zdravstveni negi stresna. Pogostost stresa je pri zaposlenih različna, najbolj pogosta sprožilca stresa pa sta obravnava težkih pacientov in zahtevnost dela. Kot posledice stresa zaposleni v zdravstveni negi največkrat občutijo telesne in čustvene simptome. Pojem supervizija anketirancem predstavlja pomoč pri delu. Več kot polovica zaposlenih bi se po pomoč k supervizorju obrnila v primeru stresne situacije. Dolgoročna izpostavljenost stresu lahko vodi v izgorelost. Supervizija lahko deluje razbremenilno na posameznega zaposlenega, tudi v smislu preprečevanja izgorelosti.
Keywords: Zdravstvena nega, stres, metode supervizije, cilji supervizije, uspešnost supervizije.
Published: 14.05.2018; Views: 262; Downloads: 60
.pdf Full text (1,65 MB)

Search done in 0.3 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica