| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 15
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Strateško načrtovanje marketinga za izdelek x
Žiga Lesjak, 2019, undergraduate thesis

Abstract: Na vse bolj konkurenčnem trgu podjetja ne morejo preživeti, če svoje delo opravljajo zgolj dobro. Iskati morajo poslovne priložnosti in težiti k cilju – biti boljši od neposrednega konkurenta. Prav zato je dobro poznavanje strateškega marketinga ključ do uspeha. V teoretičnem delu je obravnavan proces strateškega marketinga po posameznih fazah: strateška analiza in diagnoza, strateško načrtovanje marketinga ter izvajanje in nadzor strateškega marketinga. V praktičnem delu smo izdelali empirično raziskavo – marketinški načrt za zanimivo podjetje z inovativnim izdelkom. Podjetje Serena s svojo blagovno znamko Cocoa trži čokolado visoke kakovosti, ki se ji zaradi prihodnjih značilnosti trga obeta možnost uspeha. V sklepnem delu so predstavljene ugotovitve, ki lahko kasneje služijo kot izhodišče za izboljšave znotraj izbranega podjetja.
Keywords: strateški marketing, strateško načrtovanje marketinga, izdelek, čokolada.
Published: 18.12.2019; Views: 476; Downloads: 99
.pdf Full text (993,66 KB)
This document has many files! More...

2.
Izdelava strateškega marketinškega načrta za izdelek DJI Mavic
Maja Camlek, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Strateško načrtovanje se ukvarja predvsem s priložnostmi, ki bi lahko organizaciji prine-slo daljše obdobje uspešnosti. Marketinški načrt je formalni pisni dokument, ki ga obi-čajne organizacije sprejemajo letno, uspešnejše pa ga prilagodijo daljšim ciklusom. Sestavljen je iz niza analiz in njihovih strateško opredeljenih ugotovitev, taktičnih ter operativnih opcij in izbir. Bistvo strateškega marketinga organizacije je doseganje kon-kurenčne prednosti. Stopnje strateškega marketinškega načrtovanja so tržno segmenti-ranje in določanje ciljnih trgov, oblikovanje strateških ciljev marketinga, oblikovanje temeljnih strategij marketinga, strateško pozicioniranje in oblikovanje osnov marketin-škega spleta. Podjetje DJI ima sedež v Shenzhenu, ki se pogosto šteje za kitajsko Silikonsko dolino in ima neposreden dostop do dobaviteljev, surovin in mladega ustvarjalnega talenta, ki je potreben za trajnostni uspeh. Na podlagi teh virov so leta 2006 zrasli iz ene majhne pisarne v mednarodno podjetje. DJI Mavic Pro je majhen, a močan dron in z njim se lahko delajo zelo dobri posnetki iz zraka. Dron je eden izmed najbolj sofisticiranih letal-nih kamer, ki jih ponuja to podjetje.
Keywords: Izdelek, marketing, strateško marketinško načrtovanje, načrt, DJI Mavic, dron
Published: 11.12.2017; Views: 694; Downloads: 94
.pdf Full text (1,47 MB)

3.
Strateško načrtovanje marketinga v potovalni organizaciji
Dejan Štruc, 2017, master's thesis

Abstract: Storitveni sektor je v drugi polovici dvajsetega stoletja v gospodarstvu pričel prevzemati pobudo in tako danes predstavlja steber razvitih ekonomij. Skladno z rastjo pomena storitev se je razvijal tudi turizem. Z leti se je sorazmerno z razvojem turizma na trg pričelo vključevati vse več organizacij, kar je zaostrilo konkurenco. Še vedno smo priča primerom, ko se organizacije ne zavedajo pomena marketinga, kaj šele pomena strateškega načrtovanja marketinga. V teoretičnem delu so podrobneje predstavljena izhodišča strateškega marketinškega načrtovanja. V drugem delu je predstavljen strateški marketinški načrt v konkretni potovalni organizaciji. V sklepnem poglavju so podane ugotovitve v vezi s strateškim marketinškim načrtom potovalne organizacije X. Izpostavljene so pozitivne lastnosti in na drugi strani pomanjkljivosti. Na podlagi pomanjkljivosti so podani predlogi za odpravo le-teh oziroma so opredeljene priložnosti.
Keywords: potovalna organizacija, strateška analiza in diagnoza, strateško načrtovanje marketinga, izvajanje strateškega marketinga, nadzor strateškega marketinga.
Published: 24.10.2017; Views: 578; Downloads: 100
.pdf Full text (1,11 MB)

4.
SEGMENTIRANJE ODJEMALCEV IZOBRAŽEVALNE ORGANIZACIJE
Zdenka Grlica, 2016, master's thesis

Abstract: Različni dejavniki v okolju in tudi znotraj samih izobraževalnih organizacij so privedli do padanja števila vpisanih študentov. Izvajalci izobraževalnih storitev se z nastalimi razmerami različno soočajo. Ena od možnosti, ki jim je na voljo, so tudi na osnovi dobro zasnovanih strateških načrtov izpeljane promocijske akcije. Izhodišče za pripravo strateških načrtov promocije je seveda poznavanje razmer na trgu, lastnih prednosti in slabosti ter ciljnih skupin. V teoretičnem delu smo zato najprej predstavili pojem, pomen in proces strateškega marketinga v izobraževanju, in sicer od strateške analize in diagnoze, strateškega načrtovanja marketinga do izvajanja in nadzora. Podali smo teoretična izhodišča za segmentiranje in določanje ciljnih trgov in segmentiranje umestili v okvir strateškega marketinga. V empiričnem delu smo predstavili rezultate primarne raziskave. V raziskavo smo vključili redne in izredne študente treh izobraževalnih organizacij s sedežem v Celju, ki izvajajo študijske programe ekonomske smeri z različnimi stopnjami končne izobrazbe na dodiplomskem študiju. Na osnovi načina študija smo a priori oblikovali šest segmentov. Pri zbiranju podatkov smo se odločili za kvantitativno metodo anketiranja. Kot tehniko anketiranja smo izbrali osebno anketiranje, ki smo ga izvedli novembra 2015 in januarja 2016. V empirični del raziskave smo vključili 389 pravilno izpolnjenih vprašalnikov. Podatke smo statistično obdelali in analizirali s pomočjo programske opreme SPSS, verzija 20.0. V raziskavi smo opravili opisno oziroma deskriptivno analizo, analizo variance in (multiplo) diskriminantno analizo. Z deskriptivno analizo smo prikazali osnovne značilnosti vzorca in spremenljivk, na primer frekvence, deleže, povprečne vrednosti in standardne odklone. Z analizo variance smo preverili enakost povprečij štirih skupin odvisnih spremenljivk – demografskih, socioekonomskih, psihografskih in vedenjskih – glede na neodvisno spremenljivko način študija. S tem smo dobili informacije, ali so razlike v povprečjih odvisnih spremenljivk statistično značilne (oziroma ali jih lahko posplošimo na populacijo, ki jo proučujemo). Najprej smo z izrisom histogramov preverili, ali se odvisne spremenljivke normalno porazdeljujejo, nato pa preverili enakost oziroma homogenost varianc z Levenovim testom. Glede na dobljene rezultate Levenovega testa smo preizkus enakosti povprečij izvedli s pomočjo Welchovega testa. Ker nas je zanimalo, med katerimi segmenti prihaja do statistično značilnih razlik, smo v nadaljevanju opravili post hoc Tukeyjev test. Najprej smo iskali statistično značilne razlike med segmentoma rednih in izrednih študentov znotraj posamezne izobraževalne organizacije, nato med dvema izobraževalnima organizacijama oziroma njihovimi pari. Z (multiplo)diskriminantno analizo smo želeli ugotoviti, po katerih odvisnih spremenljivkah se opredeljeni segmenti najbolj razlikujejo. Najprej smo z Boxovim M-testom preverili enakost variančno-kovariančnih matrik. Nato smo določili relativno pomembnost diskriminantnih spremenljivk in koeficient kanonične korelacije ter statistično značilnost diskriminantnih spremenljivk. Sledil je izračun korelacijskih koeficientov med diskriminantnimi in merjenimi spremenljivkami. Na osnovi rezultatov opravljenih analiz smo opravili primerjavo med segmenti in potrdili le eno od treh hipotez, ki so se nanašale na pojav statistično značilnih razlik glede treh skupin spremenljivk med segmenti znotraj izobraževalnih organizacij. Segmenti študentov se statistično značilno razlikujejo glede na vedenjske spremenljivke znotraj posamezne izobraževalne organizacije. Na drugi strani smo potrdili vse hipoteze, ki so se nanašale na pojav statistično značilnih razlik glede štirih skupin spremenljivk med segmenti med izobraževalnimi organizacijami.
Keywords: terciarno izobraževanje, marketing, strateško načrtovanje, segmentiranje, anketiranje, statistično značilne razlike
Published: 14.09.2016; Views: 782; Downloads: 88
.pdf Full text (4,64 MB)

5.
STRATEŠKO MARKETINŠKO NAČRTOVANJE ELEKTRODISTRIBUCIJSKEGA PODJETJA Z REGULIRANO IN TRŽNO DEJAVNOSTJO
Peter Kaube, 2016, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu ugotavljamo, da stanje energetike v družbi in nove tehnologije povzročajo spremenjen odnos, predvsem do porabe električne energije. Ukvarjanje s porabo električne energije je vplivanje na način življenja človeka in poslovanje podjetja. Zato se klasična energetika dopolnjuje z novimi tehnologijami in predvsem z novim poslovnim odnosom do odjemalcev, podjetij, inštitucij. To so poslovne priložnosti za podjetja v energetskem sektorju. Elektrodistribucijsko podjetje v Sloveniji ima dve področji poslovanja in dva kriterija uspešnosti, ki ju podjetje mora realizirati. Izvajanje distribucije električne energije, kjer je osnovni element kvaliteta dejavnosti, ki jo določa regulator, in poslovna uspešnost podjetja, kjer je kriterij poslovni rezultat ali donos, ki ga zahteva lastnik. Slednjega je mogoče doseči z razvojem tržnih dejavnosti in uspešnim marketingom novih energetskih izdelkov, storitev in tehnologij. V magistrskem delu smo se osredotočili na strateško marketinško načrtovanje v elektrodistribucijskem podjetju. Zanimali so nas koncepti in strategije marketinga v novih okoliščinah za razvoj tržnih dejavnosti. Kateri so obstoječi notranji potenciali ali konkurenčne prednosti za oblikovanje marketinških strategij. Novi energetski izdelki in storitve pomenijo predvsem določitev ciljnih skupin ali vrzeli na skupnem trgu odjemalcev. Podrobneje smo obravnavali položaj podjetja v zunanjem okolju in povezovanje s partnerji na novih energetskih trgih. V raziskovalnem delu smo analizirali marketing v petih elektrodistribucijskih podjetjih ter pridobili pomembna mnenja, ideje, predloge strokovnjakov za oblikovanje strateškega marketinškega načrtovanja, kar smo združili v model. Rezultati bodo v podporo menedžmentu pri določitvi ciljev in poslovnih odločitev na področju tržnih dejavnosti.
Keywords: strateško marketinško načrtovanje, elektrodistribucijsko podjetje, dvojno poslovanje, zadovoljstvo odjemalcev, nove energetske storitve in izdelki, povezovanje s partnerji, notranji potenciali, konkurenčne prednosti podjetja
Published: 14.09.2016; Views: 703; Downloads: 119
.pdf Full text (2,41 MB)

6.
STRATEŠKO NAČRTOVANJE MARKETINGA V NEVLADNIH ORGANIZACIJAH
Branka Zamuda, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V zadnjem času so v družbi vedno bolj pomembne nevladne organizacije (v nadaljevanju NVO), saj se lotevajo storitev in problematike, s katerimi se vladne in profitne organizacije ne znajo oziroma ne zmorejo ukvarjati. NVO so organizacije, ki delujejo v splošno korist vseh državljanov, njihov temeljni namen ni ustvarjanje dobička, ki bi povečeval premoženje lastnikov oziroma članov. Ob vsej tej poplavi NVO je težko prepričati porabnike, sponzorje in donatorje, za katero organizacijo se naj odločijo. Zato v nevladnem sektorju vedno bolj narašča pomen strateškega načrtovanja marketinga, ki ob pravilni izvedbi in organizaciji zagotovi maksimalno stroškovno učinkovitost in uspeh. V diplomski nalogi smo v teoretičnem delu predstavili strateški marketing in strateško načrtovanja marketinga ter spoznali posamezne faze procesa načrtovanja. V nadaljevanju smo definirali NVO, njihovo poslanstvo, vizijo, financiranje ter pridobitno in nepridobitno dejavnost znotraj NVO. V praktičnem delu smo predstavili dve NVO in proces strateškega načrtovanja marketinga v teh dveh organizacijah. Na koncu smo navedli še ugotovitve praktičnega dela naloge.
Keywords: NVO, strateški marketing, strateško načrtovanje marketinga, organizacija, financiranje, storitve.
Published: 05.08.2016; Views: 762; Downloads: 115
.pdf Full text (926,54 KB)

7.
PRIDOBIVANJE FINANČNIH SREDSTEV V NEPROFITNIH ORGANIZACIJAH: DONATORSTVO V DRUŠTVIH
Nejc Vivola, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu, ki je teoretično delo, smo analizirali pridobivanje finančnih sredstev v neprofitnih organizacijah, pri čemer smo se osredotočili na zasebne vire financiranja. Zanimalo nas je predvsem donatorstvo v društvih. Opredelili in razčlenili smo neprofitne organizacije. Predmet naše analize so bile zasebne neprofitne organizacije, zato smo pozornost usmerili na le–te. S pomočjo ključnih kazalcev smo proučili razvitost neprofitnega sektorja v Sloveniji in se posvetili identificiranju virov financiranja neprofitnih organizacij. Podrobno smo opisali neprofitno organizacijo, ki jo imenujemo društvo. Zanimal nas je obseg prihodkov in viri financiranja društev, pa tudi kakšen vpliv ima na delovanje društev donatorstvo. Zadnji dve poglavji smo posvetili preverjanju zastavljenih hipotez. Najprej smo opisali pojem marketing in ga umestili v kontekst neprofitnih organizacij, nato pa ugotavljali vpliv marketinške usmeritve na uspešnost neprofitnih organizacij in proučili področja strateškega načrtovanja.
Keywords: neprofitne organizacije, financiranje neprofitnih organizacij, društva, donatorstvo, marketing, strateško načrtovanje
Published: 16.06.2016; Views: 1763; Downloads: 436
.pdf Full text (1,19 MB)

8.
MANAGEMENT NEPROFITNIH ORGANIZACIJ
Pavel Kačič, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Neprofitne organizacije so posebne ustanove, ki ne delujejo zaradi osebne koristi ali politične moči, ampak izvajajo svoje dejavnosti v imenu javnosti, ljudi ali določenih družbenih skupin. Glavne značilnosti delovanja neprofitnih organizacij so neodvisnost, neprofitnost, prostovoljnost, multifunkcionalnost in pa inovacijski potencial. Temeljna naloga managementa in vodij neprofitne organizacije je obvladovanje organizacije v skladu z interesi vplivnih udeležencev. Trženje v neprofitnih organizacijah ni prodaja storitev, ampak ugotavljanje potreb in njihovo zadovoljevanje. Neprofitne organizacije so običajno trajnostne predvsem zaradi donacij, vendar obstaja veliko drugih načinov oz. strategij zbiranja sredstev. Management človeških virov je v neprofitnem sektorju izjemno pomemben, saj je njihova dejavnost večinoma storitvena, in če organizacija odpove na tem področju, odpove v celoti.
Keywords: Neprofitne organizacije, management, podjetje, zavod, ustanova, društvo, družbeni interes, dobrodelnost, vizija, poslanstvo, človeški viri, strateško načrtovanje, trženje, financiranje.
Published: 03.12.2015; Views: 2596; Downloads: 586
.pdf Full text (837,46 KB)

9.
ZAGON PROJEKTOV RASTI IN RAZVOJA V SREDNJE VELIKIH PODJETJIH IZVEDEN NA PRIMERU PODJETJA KOVINOPLASTIKA BENDA D.O.O.
Rok Tkavc, 2015, master's thesis

Abstract: Temeljna raziskava magistrskega dela je bila zagon vodenja projektov rasti in razvoja v srednje velikih podjetjih, izvedena na primeru podjetja Kovinoplastika Benda d.o.o. Najprej smo v teoretičnem delu predstavili pomen strategij in projektov v srednje velikih podjetjih ter delovanje projektnega managementa v teh podjetjih. V nadaljevanju smo podrobneje predstavili vrste projektov rasti in razvoja, programe projektov ter multiprojektno poslovanje v podjetjih. Ugotovili smo, da so za srednje velika podjetja projekti rasti in razvoja izjemnega pomena za zagotavljanje nadaljnje rasti in razvoja. V tem delu smo predstavili tudi proces zagona projektov ter dali poudarek predvsem na pretvorbo strategij v projekte in njihovo nadaljnjo izvedbo. V poglavju strateški razvoj podjetij smo opisali, kako poteka strateško načrtovanje v podjetjih, kakšne vrste strategij poznamo in kakšen pomen ima strateški management pri zagonu projektov rasti in razvoja v srednje velikih podjetjih. V nadaljevanju smo predstavili še povezavo projektov s strategijami, vrste ciljev in vhodne strategije projektov. Spoznali smo, da je v podjetjih ključna povezava strategij s projekti, saj lahko le iz jasno zastavljenih strategij nato izvedemo ustrezne projekte, ki bodo podjetju tudi v prihodnosti zagotavljali nadaljnjo rast in razvoj. Zadnje poglavje predstavlja empirični del magistrskega dela, kjer smo analizirali procese zagona projektov rasti in razvoja v podjetju Kovinoplastika Benda d.o.o. Najprej smo na kratko predstavili samo podjetje, nato pa predstavili aktualne projekte, ter podali predloge za zagotavljanje strateškega razvoja podjetja in predlog za reorganizacijo modela vodenja projektov v analiziranem podjetju. Spoznali smo, da podjetje trenutno nima izdelanega modela vodenja projektov in smo zato podali predloge, ki bi to problematiko v podjetju predvidoma izboljšali. Magistrsko delo smo zaključili s predlogi nadaljnjih projektov, ki bodo podjetju tudi v prihodnosti zagotavljali nadaljnjo rast in razvoj, poleg tega pa podali ugotovitve raziskave zastavljenega problema v podjetju.
Keywords: projekt, projektni management, vodenje projektov, projekti rasti in razvoja, strategije, strateški management, strateško načrtovanje v podjetjih.
Published: 27.05.2015; Views: 1268; Downloads: 206
.pdf Full text (1,67 MB)

10.
Search done in 0.26 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica