| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 15
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
TRŽENJSKI NAČRT TURISTIČNE AGENCIJE SONČEK V ČASU GOSPODARSKE RECESIJE
Mateja Šemrl, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Prvi del diplomskega dela predstavlja sestavne dele trženjskega načrtovanja. Opredelimo faze v pripravi načrta trženja: analiza zunanjih in notranjih dejavnikov, določimo cilje, ki morajo biti merljivi, dosegljivi, spodbudni in usklajeni. Izberemo primerno strategijo, ki bo pripomogla k konkurenčni prednosti podjetja, sledi izvedba načrta, ugotavljanje rezultatov in seveda nadzor samega procesa. Opredelimo gospodarsko krizo, vzroke in posledice krize ter kakšne so napovedi za prihodnje. Naloga se osredotoča na strateško trženjsko načrtovanje v času gospodarske recesije. V drugem delu predstavimo Turistično agencijo Sonček, ki je na turističnem trgu prisotna že od leta 1993 in predstavlja eno od vodilnih turističnih agencij v Sloveniji. Kako gospodarska kriza vpliva na njen trženjski nastop in na kak način ohranja konkurenčno prednost.
Keywords: trženjski načrt, strateško načrtovanje, gospodarska recesija, kriza, turistična agencija
Published: 15.10.2010; Views: 3759; Downloads: 798
.pdf Full text (1,44 MB)

2.
3.
Strateško načrtovanje informacijskih sistemov na področju hotelskega poslovanja
Jernej Gostečnik, 2011, master's thesis/paper

Abstract: Informacijska tehnologija (v nadaljevanju: IT) prevladuje v vseh funkcijah strateškega in operativnega menedžmenta. Informacija je gonilna sila v turizmu in prav zaradi tega IT omogoča priložnosti in izzive v tej panogi. Uporaba IT v hotelirstvu predstavlja vedno večji dejavnik vzpostavitve konkurenčne prednosti. Za uspešno implementacijo IT pa ni dovolj le uvedba rešitve, temveč je potreben strateški pristop k uvedbi, ki temelji na usklajenem in povezanem delovanju poslovne strategije in strategije informacijskih sistemov (v nadaljevanju: IS). V tem delu v okviru poslovne strategije izhajam iz funkcij menedžmenta, ki opredeljujejo poslovanje podjetja. Ta opredelitev je ključnega pomena za nadaljnjo informatizacijo v podjetju, ker so vse aktivnosti informatizacije v podjetju usmerjene v podporo poslovanju. Predstavljeni sta predvsem funkciji načrtovanja in organiziranosti, od katerih nam prva pomaga opredeliti cilje poslovanja, druga pa odraža način, kako želi podjetje uresničiti zastavljene cilje. Usklajevanje poslovne strategije in strategije IS nazorno prikazuje ogrodje strateškega menedžmenta IS (Clarke 2007, 168), ki v nadaljevanju služi kot osnova predstavljeni metodologiji za strateško načrtovanje IS, ki ti strategiji združuje. V tem delu sem predstavil rešitve za hotelsko poslovanje, na podlagi katerih se izvaja informatizacija poslovanja in pridejo v poštev kot sestavni del rešitev v okviru metodologije za strateško načrtovanje IS. Predstavljena metodologija za strateško načrtovanje IS je sestavljena iz naslednjih aktivnosti: - analiza strateških elementov, - izdelava preglednega modela organizacijskega sistema, - izdelava modela povezovanja, - IS/IKT-analiza, - izdelava strateške mreže in prioritetne liste vpeljave novih tehnologij. S pomočjo te metodologije sem podal predlog za nadaljnji razvoj strateških rešitev v okviru informatizacije poslovanja v podjetju Thermana d. d.
Keywords: menedžment, načrtovanje, organiziranje, poslovna strategija, informacijski sistem, informacijska tehnologija, strateško načrtovanje, informatizacija poslovanja, usklajenost strategij, konkurenčna strategija, konkurenčna prednost, hotelsko poslovanje, portfelj, ključni dejavniki uspeha (KDU), ključni kazalniki uspešnosti (KPI), sistemi za upravljanje s sredstvi, metodologija strateškega načrtovanja, strateški hotelski informacijski sistem (SHIS).
Published: 12.05.2011; Views: 2786; Downloads: 545
.pdf Full text (1,93 MB)

4.
STRATEŠKI MARKETING IN POSLOVNA STRATEGIJA V PODJETJU CAR MARKETING
Sabina Umek, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V poslovnem svetu je konkurenca vedno večja. Podjetja so spoznala, da sama prodaja ne more več uspešno izvajati svojih nalog, zato so začela razvijati marketing. Koncept marketinga je zasnovan na tem, da je potrebno najprej raziskati in analizirati trg, šele nato realizirati določene prodajne aktivnosti. Podjetje Car marketing se ukvarja s telemarketingom, katerega uporaba se iz leta v leto povečuje in pridobiva na svojem pomenu. Je stroškovno učinkovitejši kot osebna prodaja ter omogoča hitro vzpostavljanje stika s strankami. Ker se podjetje še razvija, je možno opaziti nekaj pomanjkljivosti, za odpravo le-teh smo podali nekaj predlogov. S SWOT analizo smo analizirali prednosti in slabosti v podjetju ter poslovne priložnosti in nevarnosti. Rezultati analize nam dajejo vpogled v dejavnosti, ki jih je v podjetju treba izboljšati oziroma razviti, da bodo prispevale k boljši poslovni uspešnosti, zato smo v diplomski nalogi predstavili tudi nekaj rešitev in izboljšav za podjetje Car marketing.
Keywords: oskrbna veriga, strateško načrtovanje, telemarketing, komuniciranje, SWOT analiza
Published: 20.12.2011; Views: 2223; Downloads: 239
.pdf Full text (667,22 KB)

5.
6.
STRATEŠKO MARKETINŠKO NAČRTOVANJE BLAGOVNE ZNAMKE LIPA CAFE
Marko Židov, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Današnji koncept marketinga poudarja dva poslovna cilja, ki sta enotna v velikih in majhnih podjetjih. To sta uspešno prepoznavanje potreb potencialnih kupcev in usmerjenost podjetja v ponujanje izdelkov oz. storitev, ki bodo zadovoljili potrebe in ob tem prinašali dobiček. Za doseganje dolgoročnih ciljev je potrebno razviti marketinške strategije. Ustrezno strateško načrtovanje obsega dovršeno analizo podjetja in okolja, v katerem poslujemo, tržno segmentiranje, izbiro ciljnih trgov, opredelitev temeljnih marketinških ciljev, oblikovanje temeljnih strategij marketinga, strateško pozicioniranje in oblikovanje osnov marketinškega spleta. Lipa Cafe je blagovna znamka, pod katero se predstavlja podjetje Lipa, z glavno dejavnostjo, prodajo toplih napitkov iz samopostrežnih avtomatov in dodatnimi dejavnostmi, kot so trženje različnih avtomatov in prodaja kave. »Samopostrežne avtomate« postavimo na dogovorjeno mesto, kjer nato redno skrbimo za njihovo oskrbo, vzdrževanje in morebiten servis. Naši glavni odjemalci so zaposleni v različnih organizacijah iz severovzhodne Slovenije. Konkurenca na tem področju je velika, zato je doseganje konkurenčne prednosti nujno za obstoj in nadaljnji razvoj, zraven tega pa je ključna tudi skrb za ohranjanje in nenehno zadovoljevanje odjemalčevih potreb. Z dovršeno analizo in strateškim načrtovanjem želimo doseči večjo prepoznavnost blagovne znamke. To je eden izmed pogojev za povečanje tržnega deleža podjetja.
Keywords: Lipa Cafe, blagovna znamka, marketing, strateško načrtovanje, organizacija, kava, samopostrežni avtomati
Published: 17.11.2014; Views: 2079; Downloads: 70
URL Link to full text

7.
ZAGON PROJEKTOV RASTI IN RAZVOJA V SREDNJE VELIKIH PODJETJIH IZVEDEN NA PRIMERU PODJETJA KOVINOPLASTIKA BENDA D.O.O.
Rok Tkavc, 2015, master's thesis

Abstract: Temeljna raziskava magistrskega dela je bila zagon vodenja projektov rasti in razvoja v srednje velikih podjetjih, izvedena na primeru podjetja Kovinoplastika Benda d.o.o. Najprej smo v teoretičnem delu predstavili pomen strategij in projektov v srednje velikih podjetjih ter delovanje projektnega managementa v teh podjetjih. V nadaljevanju smo podrobneje predstavili vrste projektov rasti in razvoja, programe projektov ter multiprojektno poslovanje v podjetjih. Ugotovili smo, da so za srednje velika podjetja projekti rasti in razvoja izjemnega pomena za zagotavljanje nadaljnje rasti in razvoja. V tem delu smo predstavili tudi proces zagona projektov ter dali poudarek predvsem na pretvorbo strategij v projekte in njihovo nadaljnjo izvedbo. V poglavju strateški razvoj podjetij smo opisali, kako poteka strateško načrtovanje v podjetjih, kakšne vrste strategij poznamo in kakšen pomen ima strateški management pri zagonu projektov rasti in razvoja v srednje velikih podjetjih. V nadaljevanju smo predstavili še povezavo projektov s strategijami, vrste ciljev in vhodne strategije projektov. Spoznali smo, da je v podjetjih ključna povezava strategij s projekti, saj lahko le iz jasno zastavljenih strategij nato izvedemo ustrezne projekte, ki bodo podjetju tudi v prihodnosti zagotavljali nadaljnjo rast in razvoj. Zadnje poglavje predstavlja empirični del magistrskega dela, kjer smo analizirali procese zagona projektov rasti in razvoja v podjetju Kovinoplastika Benda d.o.o. Najprej smo na kratko predstavili samo podjetje, nato pa predstavili aktualne projekte, ter podali predloge za zagotavljanje strateškega razvoja podjetja in predlog za reorganizacijo modela vodenja projektov v analiziranem podjetju. Spoznali smo, da podjetje trenutno nima izdelanega modela vodenja projektov in smo zato podali predloge, ki bi to problematiko v podjetju predvidoma izboljšali. Magistrsko delo smo zaključili s predlogi nadaljnjih projektov, ki bodo podjetju tudi v prihodnosti zagotavljali nadaljnjo rast in razvoj, poleg tega pa podali ugotovitve raziskave zastavljenega problema v podjetju.
Keywords: projekt, projektni management, vodenje projektov, projekti rasti in razvoja, strategije, strateški management, strateško načrtovanje v podjetjih.
Published: 27.05.2015; Views: 1051; Downloads: 179
.pdf Full text (1,67 MB)

8.
MANAGEMENT NEPROFITNIH ORGANIZACIJ
Pavel Kačič, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Neprofitne organizacije so posebne ustanove, ki ne delujejo zaradi osebne koristi ali politične moči, ampak izvajajo svoje dejavnosti v imenu javnosti, ljudi ali določenih družbenih skupin. Glavne značilnosti delovanja neprofitnih organizacij so neodvisnost, neprofitnost, prostovoljnost, multifunkcionalnost in pa inovacijski potencial. Temeljna naloga managementa in vodij neprofitne organizacije je obvladovanje organizacije v skladu z interesi vplivnih udeležencev. Trženje v neprofitnih organizacijah ni prodaja storitev, ampak ugotavljanje potreb in njihovo zadovoljevanje. Neprofitne organizacije so običajno trajnostne predvsem zaradi donacij, vendar obstaja veliko drugih načinov oz. strategij zbiranja sredstev. Management človeških virov je v neprofitnem sektorju izjemno pomemben, saj je njihova dejavnost večinoma storitvena, in če organizacija odpove na tem področju, odpove v celoti.
Keywords: Neprofitne organizacije, management, podjetje, zavod, ustanova, društvo, družbeni interes, dobrodelnost, vizija, poslanstvo, človeški viri, strateško načrtovanje, trženje, financiranje.
Published: 03.12.2015; Views: 2292; Downloads: 525
.pdf Full text (837,46 KB)

9.
STRATEŠKO NAČRTOVANJE MARKETINGA V NEVLADNIH ORGANIZACIJAH
Branka Zamuda, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V zadnjem času so v družbi vedno bolj pomembne nevladne organizacije (v nadaljevanju NVO), saj se lotevajo storitev in problematike, s katerimi se vladne in profitne organizacije ne znajo oziroma ne zmorejo ukvarjati. NVO so organizacije, ki delujejo v splošno korist vseh državljanov, njihov temeljni namen ni ustvarjanje dobička, ki bi povečeval premoženje lastnikov oziroma članov. Ob vsej tej poplavi NVO je težko prepričati porabnike, sponzorje in donatorje, za katero organizacijo se naj odločijo. Zato v nevladnem sektorju vedno bolj narašča pomen strateškega načrtovanja marketinga, ki ob pravilni izvedbi in organizaciji zagotovi maksimalno stroškovno učinkovitost in uspeh. V diplomski nalogi smo v teoretičnem delu predstavili strateški marketing in strateško načrtovanja marketinga ter spoznali posamezne faze procesa načrtovanja. V nadaljevanju smo definirali NVO, njihovo poslanstvo, vizijo, financiranje ter pridobitno in nepridobitno dejavnost znotraj NVO. V praktičnem delu smo predstavili dve NVO in proces strateškega načrtovanja marketinga v teh dveh organizacijah. Na koncu smo navedli še ugotovitve praktičnega dela naloge.
Keywords: NVO, strateški marketing, strateško načrtovanje marketinga, organizacija, financiranje, storitve.
Published: 05.08.2016; Views: 682; Downloads: 107
.pdf Full text (926,54 KB)

10.
PRIDOBIVANJE FINANČNIH SREDSTEV V NEPROFITNIH ORGANIZACIJAH: DONATORSTVO V DRUŠTVIH
Nejc Vivola, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu, ki je teoretično delo, smo analizirali pridobivanje finančnih sredstev v neprofitnih organizacijah, pri čemer smo se osredotočili na zasebne vire financiranja. Zanimalo nas je predvsem donatorstvo v društvih. Opredelili in razčlenili smo neprofitne organizacije. Predmet naše analize so bile zasebne neprofitne organizacije, zato smo pozornost usmerili na le–te. S pomočjo ključnih kazalcev smo proučili razvitost neprofitnega sektorja v Sloveniji in se posvetili identificiranju virov financiranja neprofitnih organizacij. Podrobno smo opisali neprofitno organizacijo, ki jo imenujemo društvo. Zanimal nas je obseg prihodkov in viri financiranja društev, pa tudi kakšen vpliv ima na delovanje društev donatorstvo. Zadnji dve poglavji smo posvetili preverjanju zastavljenih hipotez. Najprej smo opisali pojem marketing in ga umestili v kontekst neprofitnih organizacij, nato pa ugotavljali vpliv marketinške usmeritve na uspešnost neprofitnih organizacij in proučili področja strateškega načrtovanja.
Keywords: neprofitne organizacije, financiranje neprofitnih organizacij, društva, donatorstvo, marketing, strateško načrtovanje
Published: 16.06.2016; Views: 1546; Downloads: 370
.pdf Full text (1,19 MB)

Search done in 0.3 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica