| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 54
First pagePrevious page123456Next pageLast page
1.
2.
3.
VPLIV NOVIH TEHNOLOGIJ IZDELAVE NA RAZVOJ IN CILJE PODJETIJ
Dalibor Mitić, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V sodobnem času tržno gospodarstvo in vse večja konkurenca silita podjetja, da iščejo vedno nove poti do kupca. Podjetja si prizadevajo strankam ponuditi vedno hitrejši, enostavnejši in hkrati varen nakup. Pri izpolnjevanju teh ciljev podjetjem pomaga sodobna tehnologija. Najpomembnejši rezultat uvajanja novih tehnologij in vstopanja oziroma odkrivanja novih trgov je povečanje tržnega deleža, s tem pa prihodkov in dobička. Nanj imajo najpomembnejši neposredni vpliv izhodne posredne spremenljivke, konkretno uvajanje novih ali bistveno izboljšanih izdelkov. Pri domačih podjetjih se pri investiranju v nove izdelovalne tehnologije in nove izdelke pojavi problem velikosti oziroma omejenosti domačega trga v primerjavi s tujimi podjetji večjih držav. Ta se primarno osredotočajo na domači trg, saj je ta veliko bolj dovzeten za novosti in jim že ta omogoča dobiček. Dejstvo je, da ostaja vpliv inovacij in uvajanja novih tehnologij na cilje podjetij in s tem na celoten dobiček iz naslova novih izdelkov premajhen.
Keywords: Ključne besede: novi izdelki, nova tehnologija, diferenciranje, analize, stranke
Published: 22.04.2009; Views: 2170; Downloads: 160
.pdf Full text (791,55 KB)

4.
5.
ELEKTRONSKO BANČNIŠTVO IN KARTIČNO POSLOVANJE
Petra Novak, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Elektronsko bančništvo je postalo v kratkem času vsakdanji pojav ter nujen del bančne ponudbe, če banka še želi ostati konkurenčna in obdržati svoje komitente. V slovenskem bančnem prostoru je prisotna zelo močna konkurenca med bankami pri ponujanju svojih storitev, saj je skoraj ni banke, ki se ne bi rokovala z internetnim bančništvom. Da bo slovensko bančništvo lahko vzdržalo korak z razvitim svetom, bodo morale banke svoje bančne storitve vedno bolj dopolnjevati in ustvarjati take storitve, ki bodo strankam zanimive. Lahko rečemo, da je elektronsko bančništvo v nekaj letih osvojilo že skoraj vsak dom. Elektronsko bančništvo nam omogoča udobno, hitrejše, kvalitetnejše in ekonomično poslovanje. Navadili smo se namreč, da imamo dostop do svojega denarja in opravljanja bančnih storitev 24 ur na dan vse dni v letu. Na eni strani takšen način komuniciranja z banko uporabnikom omogoča hitrejše in preglednejše poslovanje ter nenazadnje prihranek časa in denarja kot bankam, kot ponudnikom opisanih storitev pa nižje stroške poslovanja na daljši rok. Banke se prilagajajo novi informacijski družbi z uvajanjem novih prodajnih poti ter novih pristopov pri prodaji storitev. Nove prodajne poti v bankah zahtevajo precejšnje naložbe, spremembe v organizaciji delovnih procesov in spremembe poslovnih modelov obnašanja bank. Za preprosto in varno plačevanje storitev ter blaga doma in v tujini je strankam na voljo širok izbor plačilnih kartic. V moderni finančni industriji postajajo cena, hitrost, varnost in prilagodljivost primarne sestavine za uspeh. Standardnemu načinu stika s komitenti prek bančnega okenca so se pridružili bankomati, plačilne kartice, telefonsko bančništvo, elektronsko bančništvo.
Keywords: Banka, stranke, storitve, elektronsko bančništvo, internet, prednosti in slabosti elektronskega bančništva, kartica
Published: 02.02.2010; Views: 2712; Downloads: 473
.pdf Full text (439,20 KB)

6.
KOMUNICIRANJE S TEŽAVNIMI STRANKAMI
Teja Pritekelj, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Občinska uprava opravlja pomembno vlogo pri neposrednem stiku z uporabniki njenih storitev. Kakovost njenih storitev se v veliki meri odraža pri zadovoljstvu strank. Namen in cilj diplomske naloge je, da z raziskavo na Mestni občini Kranj ugotovimo, kako bi lahko izboljšali odnose med javnimi uslužbenci in strankami. Vse to z namenom, da bi zmanjšali število težavnih strank, preprečili nepotrebne konflikte ter omogočili javnim uslužbencem nemoteno delovanje. Problem, ki smo ga obravnavali v diplomski nalogi, je komuniciranje s težavnimi strankami. Zanimalo nas je, kako težavne stranke vplivajo na delo javnih uslužbencev, kaj vpliva na to, da so stranke težavne, ter kako bi lahko izboljšali odnose med javnimi uslužbenci in strankami. Za raziskavo smo uporabili metodo anketnega vprašalnika. V anketo smo zajeli tiste zaposlene na Mestni občini Kranj, ki imajo pri svojem delu stike s strankami. Z raziskavo smo ugotovili, da je med vsemi strankami veliko težavnih ter da težavne stranke zaposlenim vzamejo več časa, tako pa zaostaja ostalo delo. Raziskava je pokazala, da bi izobraževanje s področja komuniciranja zaposlenim koristilo pri srečevanju s težavnimi strankami ter da bi večja informiranost strank o upravnem postopku izboljšala odnose med zaposlenimi in strankami. Zanimalo nas je tudi, kaj vpliva na to, da so stranke težavne. Na podlagi literature smo ugotovili, da so nekateri ljudje težavni že po karakterju ter da jih ne moremo spremeniti, lahko pa omilimo njihov značaj s pravilnim komunikacijskim pristopom. V raziskavi pa smo ugotovili, da na težavnost strank vpliva delovanje lune, saj so ob polni luni stranke težavnejše. Na težavnost vpliva tudi njihova starost, zaposleni so mnenja, da so starejše stranke težavnejše. Ugotovili smo tudi, da težavnost stranke ni odvisna od dni v tednu ter spola stranke. Na podlagi rezultatov raziskave ter literature smo predlagali izboljšave, ki bi zaposlenim na občini omogočili lažje delo s strankami. Z izboljšavami bi tako že pri prvem stiku javnega uslužbenca s stranko omilili njeno morebitno težavnost.
Keywords: Komuniciranje, težavne stranke, poslovno komuniciranje, delo s strankami
Published: 26.10.2009; Views: 5633; Downloads: 1005
.pdf Full text (377,39 KB)

7.
KRŠITEV GRADBENE POGODBE
Andrej Kalin, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Na gradbenem področju prihaja kar pogosto do kršenja gradbene pogodbe. Največkrat se to kaže z zamudo pri izgradnji sami ali pa stvarnimi napakami. Zaplete se pri prevzemanju odgovornosti za nastale napake, kajti vsaka vpletena stranka se otepa odgovornosti glede nastanka napake. Glede na mnoge kršitve pa se zelo malo sporov konča na sodišču. Večinoma se dogovorijo, a v korist močnejše stranke, kajti same tožbe so drage in dolgotrajne. V diplomski nalogi sem najprej predstavil, kaj je pogodba in njene bistvene sestavine. Za dobro izvedbo del je bistvenega pomena cena, ki če je prenizka, ima ponavadi za posledico slabo izvedbo samih del, ki so vzrok za spore. V nadaljevanju pa sem opisal organe, ki skrbijo za dobro izvedbo gradnje. V četrtem poglavju sem s pomočjo ankete ugotovil, kateri so glavni dejavniki, ki vplivajo na spore. Če bi se vse stranke v gradbeni pogodbi držale svojih pogodbenih obveznosti, predvsem, da bi izvajalci naredili tisto, kar je bilo dogovorjeno s ponudbeno ceno, bi po moje bilo manj sporov. Ker pa je v ospredju interes posameznika, je to nekoliko težje izvedljivo.
Keywords: pogodba, stranke, bistvene sestavine, cene, kršitve
Published: 21.10.2009; Views: 1967; Downloads: 509
.pdf Full text (425,96 KB)

8.
MOTIVACIJA V PETROLU MALOPRODAJA D.O.O.
Marko Mihelj, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Motiviranost zaposlenih je pomembna odgovornost vsakega podjetja. Z dobro motivacijo usmerjamo zaposlene z določenimi sposobnostmi in znanjem h kakovostnemu opravljanju dela. V današnji hitro razvijajoči se družbi, v kateri smo priča nenehnim spremembam, je namreč razvoj podjetja ključnega pomena. V teoretičnem delu diplomske naloge smo opredelili pojem motivacije, vrste motivov, dejavnike, ki vplivajo na motivacijo zaposlenih ter povezavo med vodenjem zaposlenih in motivacijo. Sledi predstavitev motivacije v delovnem okolju s poudarkom na vlogi vodje pri motiviranju. Poleg tega smo predstavili tudi Pogačnikovo lestvico merjenja zadovoljstva zaposlenih, ki smo jo kasneje uporabili v raziskavi. Teorijo smo zaključili s predstavitvijo napitnine, vplivom le-te na kakovost storitve, fleksibilnost dela in motivacijo zaposlenih. Za to tematiko smo se odločili zaradi vse večjih sprememb, ki se dogajajo v poslovnem svetu in v podjetju, v katerem smo zaposleni. Te spremembe narekujejo, da delavci maksimalno izkoristijo svoje potenciale. Raziskovalni problem smo obravnavali tako teoretično kot praktično na podlagi konkretnega primera, ki zajema merjenje zadovoljstva zaposlenih na eni strani in vplivu napitnine na motivacijo, fleksibilnost dela in kakovost izvedenega dela zaposlenih na bencinskih servisih na drugi strani. Na podlagi raziskave in analize smo izdelali predloge za izboljšanje stanja. Ugotovitve: (1) delodajalci morajo skrbeti za zadovoljstvo zaposlenih, ohranjati delovne odnose in uvajati ustrezne načine motiviranja zaposlenih, ki vodijo k višji produktivnosti, zadovoljstvu zaposlenih, kar dokazujejo dobri poslovni rezultati; (2) zaposlenim priporočamo, naj ohranjajo odnose s sodelavci na visoki ravni, kakovostno izvajajo svoje delo, so odprti do strank, saj bodo le tako lahko ohranili zaposlitev, ki je v času gospodarske krize zelo pomembna; (3) poleg tega se morajo oboji bolj zavedati pomembnosti napitnine kot orodja za večjo motivacijo, fleksibilnost dela in kakovost izvedenega dela; to bo rezultiralo v zadovoljstvu strank in boljših poslovnih rezultatih.
Keywords: motivacija, plača, prodajalci, stranke, bencinski servis, napitnina
Published: 04.12.2009; Views: 2236; Downloads: 230
.pdf Full text (849,06 KB)

9.
PRAVNA UREDITEV POSTOPKA IZDAJE GRADBENEGA DOVOLJENJA
Marija Jurman, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo pričenjam s prikazom zgodovinskega pregleda pravnega urejanja prostora ter prvih dovoljenj za gradnjo na našem ozemlju. V nadaljevanju pa bom izbrano temo ponazorila s primerjalnim prikazom pravne ureditve graditve v drugih pravnih sistemih in predstavitvijo aktualne zakonodaje, na področju graditve (Zakon o graditvi objektov). V osrednjem delu naloge je predstavljena pravna ureditev upravnega postopka izdaje gradbenega dovoljenja. Pri tem opozarjam na težave, ki se pojavljajo v praksi skozi postopek pridobitve gradbenega dovoljenja. S pomočjo analize pritožb ter odločitev instančnih organov (ministrstvo) ter sodišč, pa sem skušala izpostaviti najpogostejše kršitve, ki se pojavljajo v postopkih. V nalogi so prikazani tudi nekateri vzroki, ki lahko vplivajo na kvaliteto in hitrost postopka. Obširni del naloge je namenjen stranskim udeležencem v postopku, s poudarkom na tem ali uveljavljanje pravice do sodelovanja v postopku, pomeni v določenih primerih tudi zlorabo te pravice. Kljub vsemu ugotavljam, da ključni problem ne izhaja iz neustrezne pravne ureditve postopka izdaje gradbenega dovoljenja, temveč iz zakonodaje, ki temelji na predpostavkah, ki v praksi žal velikokrat niso realizirane (npr.: Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) izhaja iz predpostavke, da so z Zakonom o urejanju prostora (ZUreP1) urejene podlage za jasne, natančne in zanesljive prostorske akte, iz katerih bo mogoče natančno razbrati lokacijske pogoje, ki so izhodišče za graditev objektov).
Keywords: - gradbeno dovoljenje - investitor - objekt - upravni postopek - stranke v postopku - javni interes - projekt za pridobite gradbenega dovoljenja - prostorski akt - dokazilo o pravici graditi
Published: 24.02.2010; Views: 4918; Downloads: 841
.pdf Full text (24,35 MB)

10.
STRATEGIJE IN TAKTIKE POGAJANJ
Barbara Petan, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Na trgu se srečujemo z vedno močnejšo konkurenco, zato je uspešnost poslovanja podjetij neposredno odvisna od spretnosti njihovih pogajalcev. Uspešnost poslovnih pogajanj lahko dosežemo, če skušamo poleg lastnih potreb zadovoljiti tudi potrebe pogajalcev nasprotne strani. Umetnost pogajanja temelji torej na poskusu usklajevanja, kaj pomeni za nas dober rezultat, s tistim, kaj pomeni dober rezultat za drugo stran. Če želimo doseči, da bosta obe strani nekaj dosegli, moramo biti dobro pripravljeni, pozorni in prilagodljivi.
Keywords: pogajanja, stranke v pogajanjih, pogajalci, sporazum, priprave na pogajanja, potek pogajanj, konflikt, strategija, taktika.
Published: 19.08.2010; Views: 2348; Downloads: 265
.pdf Full text (351,93 KB)

Search done in 0.23 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica