| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 53
First pagePrevious page123456Next pageLast page
1.
Konfliktno komuniciranje med strankami in uradniki : diplomsko delo univerzitetnega študija
Andreja Toplak, 2008, undergraduate thesis

Keywords: komunikacija, konflikt, stranka
Published: 08.01.2009; Views: 3837; Downloads: 373
.pdf Full text (452,44 KB)

2.
Položaj žensk v slovenskem političnem prostoru
Neža Deželak, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava participacijo žensk v politiki in govori o neenaki zastopanosti žensk in moških v politiki. Prikazuje mesto žensk v sodobnih demokracijah in dejavnike, ki vplivajo na politično uveljavitev žensk. Namen diplomskega dela je predstaviti in preučiti mesto žensk v slovenskem političnem prostoru. Iz statističnih podatkov je razvidno, da je delež žensk na vseh nivojih političnega odločanja precej nižji kot delež moških. Ugotovitve, izpeljane iz strukturiranih in delno strukturiranih intervjujev kaže, da na nizko participacijo žensk vplivajo tradicionalna delitev vlog na ženske in moške, nenaklonjenost javnosti ženskam v politiki, stereotipne predstave in politične stranke. Pomembno vlogo imajo tudi množični mediji, ki krojijo javno mnenje.
Keywords: ženske / politika / spol / politična angažiranost / volilni sistem / politična stranka
Published: 01.06.2009; Views: 2702; Downloads: 405
.pdf Full text (731,35 KB)

3.
Analiza dejavnikov kakovosti storitev javnih uradnikov
Sanja Mešinović, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Veliko organizacij državne uprave so uvedle sistem celovitega upravljanja kakovosti s pomočjo različnih orodij, ki je izboljšal kakovost storitev in so še vedno na poti proti poslovni odličnosti. Zelo redke so organizacije, ki dosegajo vrhunske rezultate za stranke. V državni upravi naj bi sistem managementa kakovosti deloval kot orodje za pravilno izvajanje veljavne zakonodaje ter strokovno izvajanje dela za stranke, saj sodobna javna uprava stremi k prijaznosti in učinkovitosti uprave, ki je usmerjena k stranki. Vedno višja pričakovanja državljanov, ki želijo prejeti kakovostne javne storitve so med drugim odvisna od odnosa med uradnikom in državljanom. Potrebno je doseči zadovoljstvo strank, zato je pomembno, da organizacija raziskuje, ugotavlja in izboljšuje dejavnike kakovosti, ki najbolj vplivajo na kakovost storitve. Za stranko je kakovost storitve prejeta subjektivno in se lahko vrednoti kot razkorak med pričakovano in zaznano storitvijo, kar je ključnega pomena za organizacijo. Izvedena je raziskava o zadovoljstvu strank z dejavniki kakovosti storitev javnih uradnikov, ki je na podlagi statističnih izračunov, pokazala, da so stranke najmanj zadovoljne s pozornostjo uradnikov. Kot najbolj pomemben dejavnik kakovosti se je izkazala strokovnost, kot najmanj pomemben dejavnik kakovosti pa urejenost. Ugotovljene so tudi določene pomanjkljivosti pri posameznih dejavnikih kakovosti, za katere so predlagane izboljšave: večje ozaveščanje zaposlenih o usmerjenosti k stranki, dodatno usposabljanje za delo s strankami, razvijanje medosebnih odnosov in komuniciranja, večje stimuliranje za uspešno reševanje postopkov, ustrezna kadrovska selekcija in e-uprava.
Keywords: dejavniki kakovosti, management kakovosti, stranka, kakovost storitev, zadovoljstvo, javna uprava, javni uradnik
Published: 20.07.2009; Views: 2915; Downloads: 542
.pdf Full text (756,30 KB)

4.
VARSTVO POTROŠNIKOV V NLB D.D.
Edita Artač, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi sem skušala predstaviti vlogo in pomen varstva potrošnikov skozi razvoj potrošniške družbe. Pri tem sem izpostavila, da je potrebno preučevati obnašanje porabnikov, saj je to proces, v katerem se posamezniki odločajo kaj, kdaj, kje, kako in od koga bodo kupili izdelek ali storitev. Nadalje sem predstavila, kako je v Sloveniji in v največji slovenski banki NLB pokrito področje varstva potrošnikov. V bančništvu je v zadnjih letih na področju odnosov med potrošnikom in banko opazen velik napredek. Banke niso več zaverovane vase, čeprav imajo potrošniki pogosto še tak občutek. Sistem urejanja odnosov s strankami morajo zagotoviti banke v sodelovanju z Banko Slovenije, Ministrstvom za finance, drugimi bankami in potrošniškimi organizacijami. NLB je na področju varstva potrošnikov naredila veliko. Uvedla je interne akte, ki so prilagojeni slovenski in evropski zakonodaji, ki skrbijo za varovanje informacij, oseb in premoženja. S politiko zagotavljanja skladnosti je NLB opredelila odgovornost vseh bančnh delavcev. S kvalitetnimi aplikacijami in predpisanimi kontrolnimi točkami v procesu dela NLB želi preprečiti prevare, zlorabe in druga škodljiva ravnanja v breme banke ali svojih strank, ki poslujejo po različnih tržnih poteh. Vsem strankam je dostopna tarifa in veljavne obrestne mere. V zadnjih letih je NLB izpopolnila metodologijo obravnave pripomb in pritožb strank, kar se je odrazilo tudi v kritični situaciji reševanja Modrega varčevanja. Banka je odgovorno pristopila k reševanju omenjene problematike. V pogajanjih s strankami je pokazala veliko mero prilagodljivosti v korist strank. Ob tem je treba poudariti proaktivni zasuk pri reševanju problemtaike, saj so bančni delavci načrtno seznanjali stranke z njihovo možnostjo in pravico do dodatnega izplačila obresti za pogodbe sklenjene v spornem obdobju. NLB se zaveda, da je zadovoljstvo strank eden najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost njenega dolgoročnega poslovanja, zato že od leta 1999 izvaja raziskave zadovoljstva strank na nivoju celotne banke. Kvalitetna storitev in dober odnos s strankami sta predpogoja za vzpostavitev in ohranjanje lojalnosti strank, zato ne smemo pozabiti na določila Kodeksa etičnega ravnanja delavcev NLB Skupine in na uvedbo »Zlatih pravil«. Kljub navedenemu pa je iz vsebine diplomske naloge razvidno, da na slovenskem trgu in v NLB še obstajajo priložnosti, s katerimi lahko v prihodnje še izboljšamo varstvo potrošnikov v bančništvu. Menim, da je poravnalni svet pri ZBS institucija, ki bi jo bilo treba nadgrajevati. Ob tem pa bi se tudi ZPS morala zavedati, da potrošnikom tak način reševanja sporov lahko le koristi. Poleg tega si morajo na drugi strani tudi bančne institucije prizadevati za skupna pogajalska izhodišča in več sodelovati z ZPS. Potrebno je priti do dogovora, od katerega bodo imeli največ koristi potrošniki. Iz zgoraj navedenih aktivnost NLB je razvidno, da je njen cilj, da do leta 2010 poveča skupno zadovoljstvo strank za dve indeksni točki, realen.
Keywords: vedenje porabnikov, banka, bančna storitev, stranka, varstvo potrošnikov, zajamčena vloga, zadovoljstvo strank, varovanje poslovne skrivnosti, oseb, podatkov in premoženja, mnenje, pritožba, reševanje sporov
Published: 24.03.2010; Views: 2209; Downloads: 238
.pdf Full text (464,53 KB)

5.
UVAJANJE INFORMACIJSKE PODPORE ZA UPRAVLJANJE ODNOSOV S STRANKAMI NA PRIMERU PODJETJA STROJ
Matej Šekoranja, 2009, undergraduate thesis

Abstract: K izbiri teme o uvajanju koncepta upravljanja odnosov s strankami (angl. CRM) v podjetje Stroj, d. o. o., nas je vzpodbudila kriza, v kateri se je znašlo svetovno gospodarstvo in ki ni prizanesla niti podjetju Stroj, d. o. o. Pokazalo se je, da lahko dolgoročno preživijo le tista podjetja, ki so dovolj fleksibilna, da lahko ublažijo negativne učinke gospodarske krize na trgu. K večji fleksibilnosti in uspešnosti poslovanja podjetja prav gotovo pripomore tudi uvedba informacijskega sistema CRM. Le-ta v središče postavlja stranko, ki je motor podjetja, saj je celotno poslovanje in delovanje podjetja vezano na zahteve in potrebe strank. Podjetje Stroj, d. o. o., se ukvarja s specifično dejavnostjo izdelovanja in oblikovanja kovinskih izdelkov, pri čemer svoje izdelke razvija skupaj s svojimi poslovnimi partnerji. Pri poslovanju podjetja je zelo pomembno, da je odzivni čas na zahteve strank čim krajši, saj se s tem povečujeta zaupanje in lojalnost strank. Koncept CRM pa poleg lojalnosti in zaupanja strank med svoje prednosti šteje tudi večjo količino in hitrost zbiranja podatkov, manjše stroške poslovanja, poznavanje navad strank itd. Učinki vseh dejavnikov na podjetje so z neposrednimi finančnimi kazalniki težko merljivi, njihove koristi so vidne šele na dolgi rok in se kažejo v večji odpornosti podjetja na konkurenco.
Keywords: CRM, Stroj, d. o. o., fleksibilnost, stranka, lojalnost strank, finančni kazalniki.
Published: 18.06.2010; Views: 1593; Downloads: 126
.pdf Full text (1,40 MB)

6.
Slobodan Milošević v luči časnikov Večer in Delo
Tinka Verdnik, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Slobodan Milošević je nase opozoril še preden je bil leta 1989 izvoljen za predsednika Socialistične republike Srbije, in sicer leta 1987 na Kosovu, kjer je izrekel znamenit stavek, da nima nihče pravice pretepati tega naroda. Takrat je postal ljubljenec srbskega naroda, kar mu je omogočilo kasnejše vzpone. Bil je proti demokratičnim spremembam v državi in proti osamosvajanju posameznih jugoslovanskih republik. Ob razpadu Socialistične federativne republike Jugoslavije je prišlo do dveh krvavih vojn: na Hrvaškem in v Bosni. V javnosti se je Milošević kazal kot zagovornik miru, dejansko pa je vseskozi iz ozadja deloval proti mirni rešitvi sporov (podpiral je krajinske in bosanske Srbe, s hrvaškim predsednikom Franjem TuÄ‘manom se je dogovoril o razdelitvi Bosne, večkrat je zavrnil mirovna pogajanja…). Kljub temu pa je na mirovnih pogajanjih v Daytonu, kjer je tudi prišlo do podpisa sporazuma, odigral ključno vlogo. Vendar pa daytonski sporazum v praksi ni nikoli resnično zaživel. Leta 1997 je bil izvoljen za predsednika Zvezne republike Jugoslavije (skupnosti Srbije in Črne Gore). V času njegovega predsednikovanja na čelu ZRJ je prišlo do vojne na Kosovu. Zaradi zavrnitve mirovnega sporazuma, je leta 1999 prišlo do letalskih napadov zveze Nato na ZRJ. Zaradi nasprotovanja mirovnim pogajanjem so ZRJ, v času Miloševićevega režima, dva krat doletele mednarodne sankcije (ekonomske, gospodarske…), kar je povzročilo velik padec življenjskega standarda v državi. Po končani vojni na Kosovu se je srbsko ljudstvo množično mobiliziralo proti Slobodanu Miloševiću. Na vnovičnih volitvah za predsednika ZRJ, leta 2000, je doživel poraz. Sprva Milošević ni želel priznati poraza, a je zaradi množičnih demonstracij moral popustiti in priznati zmago opoziciji.
Keywords: Slobodan Milošević, razpad Jugoslavije, socialistična stranka Srbije, Kosovo, volitve v Srbiji in ZRJ
Published: 14.07.2010; Views: 2022; Downloads: 202
.pdf Full text (688,93 KB)

7.
DRŽAVNOZBORSKE VOLITVE NA PTUJU LETA 1907 IN 1911
Gabrijela Arnuš, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V letu 1907 je bila v avstrijskem državnem zboru sprejeta volilna reforma na podlagi (moške) splošne in enake volilne pravice, ki je pomenila pot k demokratizaciji volilnega sistema. V ptujsko-ormoškem volilnem okraju so si vsaka s svojim kandidatom stale nasproti katoliška Slovenska kmečka zveza, liberalna Narodna stranka, štajercijanska Napredna zveza in Jugoslovanska socialna demokracija. Predvolilni boj je potekal v znamenju razbitja sloge med liberalnim in katoliškim taborom ter v znamenju nacionalnih napetosti, ki jih je na območju ptujsko-ormoškega volilnega okraja usmerjalo t. i. štajercijanstvo z županom Josefom Ornigom na čelu. V letu 1911 je po razpustu državnega zbora prišlo do predčasnih volitev, zgodilo se je tisto, kar so nakazali rezultati volitev leta 1907, šlo je namreč za popolno politično prevlado Slovenske kmečke zveze na območju Spodnje Štajerske v takratni Habsburški monarhiji.
Keywords: državnozborske volitve, Habsburška monarhija, Slovenska kmečka zveza, Narodna stranka za Štajersko, Napredna zveza, volilni okraj Ptuj-Ormož, nacionalna nasprotja, štajercijanstvo
Published: 10.11.2010; Views: 1986; Downloads: 179
.pdf Full text (2,81 MB)

8.
VELIKA BRITANIJA IN LABURISTIČNA VLADA (1945-1951) V LUČI ČASNIKA LJUDSKA PRAVICA
Valerija Recko, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Zanimalo nas je, kaj in kako je časnik Ljudska pravica pisal o Veliki Britaniji v letih 1945—1951. Po koncu druge svetovne vojne leta 1945 je na volitvah zmagala laburistična stranka pod vodstvom Clementa Attleeja. Zmagala je tudi na naslednjih volitvah leta 1950. Laburisti so zahtevali nacionalizacijo rudnikov, železnic, tovornega transporta in komunale ter zagotavljanje storitev zdravstvenega varstva. Veliko Britanijo srečujemo tudi, kadar govorimo o tržaškem vprašanju in vprašanju koroških Slovencev. Tu so se pojavljala nasprotja med Veliko Britanijo in Jugoslavijo. Leta 1948 je prišlo do spora Jugoslavije z Informbirojem, ki je prinesel odpiranje Jugoslavije proti Zahodu.
Keywords: Velika Britanija, Jugoslavija, laburistična stranka, Clement Attlee, volitve.
Published: 07.01.2011; Views: 2045; Downloads: 112
.pdf Full text (723,79 KB)

9.
OBLIKOVANJE K STRANKAM USMERJENEGA PODJETJA
Anja Jerič, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo obravnavali strategijo usmerjenosti podjetja k stranki, pri kateri igrajo glavno vlogo stranka, njene želje in potrebe ter zadovoljitev le-teh. Glavni cilj strategije je bil predvsem oblikovanje podjetja tako, da bo usmerjeno k stranki, podprli pa smo ga s celovitim upravljanjem odnosov s strankami. Za Terme Snovik smo pripravili predlog strategije usmerjenosti k stranki ter predlog postavitve ogrodja upravljanja odnosov s strankami. Popisali smo tudi glavne procese, ki se dotikajo gostov, in na željo podjetja na konkretnem primeru pokazali, kako se mora podjetje lotiti identifikacije svojih najdonosnejših gostov, ki so razlog za obstoj in rast podjetja.
Keywords: usmerjenost k stranki, osredotočenost na stranko, upravljanje odnosov s strankami, najbolj dobičkonosna stranka
Published: 03.01.2011; Views: 1461; Downloads: 131
.pdf Full text (842,67 KB)

10.
VARSTVO STRANKE V UPRAVNEM POSTOPKU V ITALIJI
Nensi Bašin, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga je vsebinsko razdeljena na dva dela, ki povzemata dve časovni dimenziji varstva stranke upravnega postopka v Italiji. V prvem delu je skozi ureditev splošnega postopka za izdajo upravne odločbe obravnavano vnaprejšnje varstvo stranke. Predmet drugega dela pa je naknadno varstvo stranke, ki se uresničuje z uporabo sodnih in nesodnih pravnih sredstev, ki so ji na voljo za razveljavitev oziroma spremembo odločbe.
Keywords: stranka, uprava, Državni svet, sodišče, odločba, pritožba, pravno sredstvo.
Published: 22.12.2010; Views: 1710; Downloads: 205
.pdf Full text (466,09 KB)

Search done in 0.16 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica