| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


41 - 50 / 74
First pagePrevious page12345678Next pageLast page
41.
ZAUPANJE KOT POSLEDICA STILA VODENJA V PODJETJU
Kristina Erzetič, 2013, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu smo preučevali zaupanje kot posledico stila vodenja v podjetju. Želeli smo izvedeti, če zaposleni v podjetju zaupajo svojemu nadrejenemu in direktorju podjetja ter kako doživljajo stil vodenja v podjetju. Magistrsko delo je razdeljeno na dva dela – teoretičnega in raziskovalnega. V prvem smo predstavili teoretične osnove o tem, kaj je zaupanje, kateri so vidiki, vrste in pogoji zaupanja. Pogledali smo si opredelitev vodenja, modele in stile ter načela uspešnega vodenja. Pojasnili smo tudi, kako je zaupanje povezano z vodenjem, kakšno je zaupanja vredno delovno okolje in kako sta povezana zaupanje ter ustvarjalno sodelovanje. Raziskovalni del smo izvedli v podjetju, kjer smo naredili raziskavo o zaupanju zaposlenih do vodstva kot posledice stila vodenja. Na podlagi z anketo pridobljenih podatkov smo ugotovili, da se vodstvu podjetja zaupa, ampak z načinom vodenja se ne strinjajo. Prostor za izboljšanje je predvsem pri načinu vodenja.
Keywords: - zaupanje, - vodenje, - stili vodenja, - uspešnost, - zaposleni, - vodja, - organizacija.
Published: 11.10.2013; Views: 1258; Downloads: 194
.pdf Full text (1,42 MB)

42.
MOTIVIRANOST IN ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH V ORGANIZACIJI X
Tatjana Hafner, 2013, master's thesis

Abstract: K pisanju naloge z naslovom Motiviranost in zadovoljstvo v organizaciji X nas je spodbudilo dejstvo, da se vedno znova srečujemo z vprašanjem, kako motivirati zaposlene, da bodo rezultati čim boljši. Kaj je tisto, kar prispeva k boljšemu zadovoljstvu zaposlenih, in kaj narediti, da to področje izboljšamo. Zavedamo se, da le zadovoljni in motivirani zaposleni pripomorejo k uspehu. Podjetje, v katerem sem zaposlena, se ukvarja z različnimi prodajnimi področji, ki zahtevajo vedno nove pristope in prilagajanja kupcem. Konkurenca je na vseh prodajnih področjih močna in pravilno upravljanje s človeškimi viri lahko podjetje vodi korak pred konkurenco. Naloga je sestavljena iz dveh delov: teoretičnega in raziskovalnega. Prvi del naloge je namenjen teoretičnim osnovam zadovoljstva in motivacije zaposlenih ter vodenju. Opredelili smo pomen in dejavnike zadovoljstva, oblikovanje dela ter se dotaknili čustvene inteligence. Opisali smo pomen motivacije ter motivacijske in demotivacijske dejavnike. Del teoretičnega dela je tudi vodenje v podjetju, načini vodenja, timsko delo in osebnostne lastnosti vodij. V raziskovalnem delu naloge smo opredelili problem, namen in cilje raziskave. S pomočjo anketnega vprašalnika, ki smo ga razdelili zaposlenim v podjetju X, smo raziskali motivacijo in zadovoljstvo v podjetju ter potrdili zastavljene hipoteze. Potrdili smo močno povezanost med motivacijo in zadovoljstvom zaposlenih, ugotovili smo zmerno povezanost med motivacijo zaposlenih in načinom vodenja ter potrdili hipotezo, da bolj zadovoljni zaposleni čutijo večjo pripadnost podjetju.
Keywords: motivacija zaposlenih, motivacijski dejavniki, zadovoljstvo zaposlenih, vodenje, stili vodenja, vodja, čustvena inteligenca, timsko delo.
Published: 18.06.2013; Views: 1194; Downloads: 272
.pdf Full text (1,09 MB)

43.
Medicinska sestra vodja negovalnega tima
Aleksandra Tišič, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Vodenje, ki je ena izmed funkcij managementa, je proces v katerem vodja vpliva na svoje podrejene z namenom, da se dosežejo zastavljeni cilji. Naloge vodje niso samo načrtovanje, organiziranje, koordiniranje, nadziranje in delegiranje dela, ampak tudi motiviranje zaposlenih in vzpodbujanje takšnih medsebojnih odnosov v timu, ki temeljijo na medsebojnem zaupanju, sodelovanju, vzajemni pomoči ter pošteni in odprti komunikaciji. Namen diplomskega dela je predstaviti vodenje kot funkcijo managementa, ter medicinsko sestro kot vodjo negovalnega tima. Z raziskavo smo želeli ugotoviti kateri stil vodenja medicinske sestre največkrat uporabljajo, kako motivirajo svoje podrejene, katere so najpomembnejše lastnosti vodij, ter spoznati dejavnike, ki vplivajo na uspešnost timskega dela. Z raziskovalno metodo anketnega vprašalnika je bila opravljena raziskava v organizacijskih enotah UKC Maribor, kjer je bilo anketiranih 45 medicinskih sester (v nadaljevanju anketiranci), ki delujejo na področju vodenja negovalnih timov, vodenja zdravstvene nege oddelka in vodenja zdravstvene nege klinike. Rezultati raziskave so pokazali, da anketiranci pri svojem delu najpogosteje uporabljajo združevalni in demokratični stil vodenja. Svoje podrejene motivirajo predvsem z ustvarjanjem pozitivne klime v timu, z ustno pohvalo posameznikov in celotnega negovalnega tima, s podajanjem povratnih informacij o opravljenem delu, ter z omogočanjem članom negovalnega tima, da soodločajo pri odločitvah. Najpomembnejše lastnosti, ki jih mora imeti dober vodja in ki si jih anketiranci pripisujejo tudi sebi so poštenost, odgovornost in pozitiven pristop. Na uspešnost timskega dela pa po mnenju anketirancev najbolj vplivata odprta in poštena komunikacija ter pozitivna klima v timu. V zdravstvenih organizacijah je pomembno, da imamo ustrezno usposobljene vodje negovalnih timov. Vodenje, spodbujanje timskega dela in motivacija zaposlenih so pomembne veščine vodij, ki vplivajo na dosego zastavljenih ciljev, ter hkrati na kvaliteto opravljene zdravstvene nege. Zato smo podali naslednje predloge za klinično okolje: izobraževanja iz področja vodenja in motivacije, ter pridobivanje informacij vodij od svojih podrejenih o zadovoljstvu z njihovim vodenjem.
Keywords: vodja, vodenje, lastnosti vodje, stili vodenja, tim, motivacija, medicinska sestra
Published: 30.05.2013; Views: 2405; Downloads: 382
.pdf Full text (1,28 MB)

44.
STILI VODENJA IN NJIHOV VPLIV NA ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH IN STANOVALCEV V SOCIALNO VARSTVENIH INSTITUCIJAH
Marija Plajnšek, 2013, master's thesis

Abstract: Namen magistrskega dela je bilo ugotoviti zadovoljstvo zaposlenih in stanovalcev v socialno varstvenih institucijah glede na prevladujoči stil vodenja. Zaposleni v socialno varstvenih institucijah s svojim delom, odnosom in osebnostnimi značilnostmi pomembno vplivajo na starostnika in njegovo počutje v domu, od česar pa je nadalje odvisna kakovost življenja starostnika. Vodstvo in zaposleni v socialno varstvenih institucijah se morajo zavedati dejstva, da so starostniki ena od najranljivejših starostnih skupin, zato je še posebej pomemben odnos, ki se v instituciji razvija ter nadalje vpliva na zadovoljstvo tako zaposlenih kot tudi stanovalcev v domovih.
Keywords: Stili vodenja, vodja, vodenje, delovna klima, zadovoljstvo zaposlenih in stanovalcev, socialno varstvene institucije
Published: 25.02.2013; Views: 1534; Downloads: 386
.pdf Full text (950,09 KB)

45.
VPLIV STILA VODENJA MANAGERJA NA MOTIVACIJO ZAPOSLENIH V BANKI X
Maša Jankelj, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Diplomski seminar je sestavljen iz dveh delov, in sicer iz teoretičnega in raziskovalnega dela. V teoretičnem delu podrobneje prikazujemo dva pojma, to sta vodenje in motivacija. Pri vodenju smo se osredotočili predvsem na spoznavanje različnih stilov in načinov vodenja ter se ukvarjali z vprašanjem, kako postati odličen vodja. V poglavju o motivaciji smo največ pozornosti namenili motivaciji zaposlenih ter ugotavljali, kakšno vlogo ima vodja pri motiviranju in spoznavali različne načine motiviranja ter motivacijske dejavnike. Vse omenjene in tudi ostale razložene pojme v teoretičnem delu smo povezali z raziskovalnim delom diplomskega seminarja, ki vsebuje rezultate anketnega vprašalnika. V njem so anketiranci ocenjevali stopnjo zadovoljstva z delovnim mestom, z odnosom z vodjo, njegovim stilom vodenja in načinom motiviranja, ki ga pri vodenju uporablja, ter podali odgovor na vprašanje, kaj jih pri delu najbolj motivira. Zaradi vse večjih sprememb v poslovnem svetu in odseva finančne krize je za podjetja zelo pomembno, da skušajo v kar največji meri izkoristiti človeške potenciale. Razvijanje potencialov zaposlenih v korist podjetja je naloga vodij, zato morajo čim bolje poznati svoje podrejene in imeti z njimi dobre odnose. Motivacija in zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu sta najpomembnejša elementa, ki sta potrebna za to, da bodo zaposleni dobro opravljali svoje delo in si prizadevali za doseganje zastavljenih ciljev v korist podjetja. Ker pa vseh zaposlenih ne motivirajo enaki motivacijski dejavniki, je naloga vodij ugotoviti, kaj motivira vsakega posameznika, ter jim prilagoditi načine motiviranja tako, da bodo zaposleni na delovnem mestu zadovoljni. Naloga vodje je prilagoditi tudi stil vodenja tako, da ga bodo zaposleni ocenjevali kot dobrega, z njimi mora imeti dvosmerno komunikacijo ter jim nuditi povratne informacije in se na ta način skupno truditi za doseganje dobrih delovnih rezultatov. V diplomskem seminarju smo prišli do ugotovitev, da je splošno zadovoljstvo zaposlenih v banki X ter njihovo zadovoljstvo z vodjem in njegovim stilom vodenja na visoki ravni. To se kaže predvsem pri odgovoru na anketno vprašanje, kjer so zaposleni morali odgovoriti, ali menijo, da jih zna vodja primerno motivirati za delo, kjer je razvidna razmeroma visoka stopnja motiviranosti zaposlenih, ki je posledica delovnega zadovoljstva. Raziskava je prav tako pokazala, da ima največji pomen za motivacijo zaposlenih pri delu varnost zaposlitve, na drugem mestu so dobri odnosi s sodelavci in šele na tretjem višina plače. Vzrok takšnemu rezultatu je prav gotovo prisotnost vsesplošne gospodarske in finančne krize, zaradi katere je večina zaposlenih zadovoljna že, da zaposlitev imajo in da jo kljub trenutni situaciji obdržijo.
Keywords: Vodenje, motivacija, zaposleni, stili vodenja, načini motiviranja, motivacijski dejavniki, zadovoljstvo zaposlenih.
Published: 13.12.2012; Views: 1975; Downloads: 253
.pdf Full text (736,13 KB)

46.
SODOBNI STILI VODENJA
Anja Nerat, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Način vodenja zaposlenih v podjetju je izjemnega pomena, saj bo le z dobro motiviranimi, zadovoljnimi zaposlenimi podjetje uspešno delovalo in bo hkrati inovativno ter dobro stoječe. Torej je najbolj pomemben pristop vodilnih, ki vpliva na to, da se izpolnijo zastavljeni cilji. V samem procesu vodenja je pomembna v prvi vrsti komunikacija, kjer se razvijajo ustvarjalne debate in odločitve, takoj za tem pa je pomembno tudi učenje oziroma posledično znanje. Vodje morajo biti zelo ustvarjalni, da lahko uspešno preprečujejo oziroma rešujejo konflikte. Skozi stoletja so se razvijali modeli vodenja najrazličnejših avtorjev, ki predstavljajo osnove vodenja, na podlagi katerih so razvili tudi sodobne pristope vodenja. Potencialni vodje so tisti, ki znajo razmišljati velikopotezno, si upajo tvegati, so vztrajni in karizmatični, hkrati pa morajo znati tudi nadzirati čustva in ustrezno reagirati v določenem primeru. Pomembno je tudi, ali vodja vodi vzajemno ali timsko, kar pa je odvisno od podjetja in vodjeve osebnosti. Delež žensk na vodilnem položaju iz leta v leto narašča, vendar se do vodilnega položaja prebijejo le posamezne ženske. Še vedno se jih preveč obeša na dejstvo, da ženska naj ne bi bila primerna za tako vpliven položaj v podjetju, saj se preveč poudarja moškost. Poleg tega obstajajo kulturne, zakonske, izobraževalne in podjetniške ovire, ki vplivajo na ženske na vodilnih položajih. Dejstvo je, da idealnega tipa vodje ni, obstajajo pa najuspešnejši stili vodenja, kot so participativni in skupinski. Manj uspešni, ali v nekaterih primerih povsem neuspešni so avtoritativni ter sistemski in nesistemski stili vodenja. Na podlagi zaposlovanja izbranih, desetih podjetij, smo ugotovili, da je najbolj pogost stil vodenja participativni, ki velja za najuspešnejšega, poleg tega pa je v primeru dveh podjetjih šlo za sistemski stil vodenja, ki je malo slabši, ampak še sprejemljiv. V enem primeru podjetij pa je šlo za nesistemski stil vodenja, ki ne bi smel več biti sprejemljiv.
Keywords: vodenje, stili vodenja, zaposleni, podjetje, proces vodenja, team, ženske in vodenje, participativni stil vodenja
Published: 22.11.2012; Views: 5393; Downloads: 1176
.pdf Full text (1,45 MB)

47.
VPLIV OSEBNOSTNIH LASTNOSTI NA VODENJE MALEGA IN SREDNJE VELIKEGA PODJETJA
Tomaž Prelog, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Vsi ljudje smo produkt prirojenih lastnosti in lastnosti, ki jih pridobivamo iz okolja. Te nas oblikujejo in izoblikujejo v osebnosti, kakršne smo. V enakih okoliščinah lahko reagiramo podobno ali povsem različno. To je pravzaprav tisto, kar nas dela prepoznavne in raznolike. V diplomskem seminarju smo proučevali osebnostne lastnosti in njihov vpliv na (uspešno) vodenje malega in srednje velikega podjetja. Glede na osebnostne lastnosti smo poskušali opredeliti tip osebnosti in poiskati povezavo s stili vodenja. Teoretična spoznanja s področja osebnosti in osebnostnih lastnosti smo nato preverjali na proučevanem podjetju in njegovem vodji ter ugotavljali, kolikšen vpliv imajo le-te na izbiro stila vodenja in uspešnost proučevanega podjetja
Keywords: osebnost, osebnostne lastnosti, tip osebnosti, vodja, vodenje, stili vodenja.
Published: 19.11.2012; Views: 1664; Downloads: 211
.pdf Full text (678,12 KB)

48.
MANAGER IN VODENJE PODJETJA X
Ines Ferenčak, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi z naslovom Manager in vodenja podjetja x, sem s pregledom domače in tuje literature raziskovala naloge managerjev, naloge in funkcije vodenja ter timsko delo. Za to temo sem se odločila, ker ima dandanes dober manager s pravim načinom vodenja, ključ do uspešnega podjetja. Tema se mi je zdela aktualna v tem obdobju, ko je čas recesije in se veliko podjetij spopada z reševanjem krize v svojih podjetjih. V diplomskem delu sem predstavila teoretična izhodišča o managerjih (lastnosti in naloge managerjev, značilnosti in spretnosti managerjev,…), o vodenju (naloge in funkcije vodenja, slogi in stili vodenja,…), timskem delu (struktura timov, prednosti in slabosti timskega dela,…) ter vpliv timskega dela na učinkovitost dela v podjetju x. V današnjem času je za vsako podjetje odločilnega pomena, kakšni ljudje to podjetje sestavljajo. Pri tem ima veliko vlogo manager, ki svoje zaposlene vodi s svojim najboljšim in najučinkovitejšim stilom in slogom, ter s pomočjo timskega dela izoblikuje ekipo, ki bo odlično delovala in dosega najboljše rezultate.
Keywords: manager, delo in naloge managerjev, proces učenja vodstvenih veščin, vodenje, slogi in stili vodenja, timsko delo, struktura tima, prednosti in slabosti timskega dela
Published: 15.11.2012; Views: 1800; Downloads: 299
.pdf Full text (371,84 KB)

49.
RAZLIČNI STILI VODENJA IN VPLIV VODENJA NA ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH V ZDRAVSTVENIH ORGANIZACIJAH
Dragica Jezernik, 2012, master's thesis

Abstract: Dandanes se organizacije vse bolj zavedajo, da je prav zadovoljstvo tisti dejavnik, ki je zelo pomemben pri delu in ustvarjanju učinkovitosti in uspešnosti zaposlenih. Le zadovoljen zaposleni je dovolj motiviran za delo, zadovoljstvo in motiviranost pa sta ključ do uspeha, do dobrega poslovanja in doseganja delovnih uspehov. Vsega tega se morajo vodilni delavci dobro zavedati, poznati morajo različne stile vodenja, ki jih lahko uporabljajo pri svojem upravljanju, za vse to pa je prav gotovo potrebno veliko znanja ter osebnih in socialnih veščin. V teoretičnem delu magistrske naloge prevladuje deskriptivna metoda, kjer smo opredelili pojem vodenja, sestavin vodenja, pomen in vlogo posameznih stilov vodenja ter prikazali, kako različno vodenje vpliva na zadovoljstvo zaposlenih pri delu. V empiričnem delu s pomočjo anonimnega anketnega vprašalnika ugotavljamo,  kateri stil vodenja uporabljajo glavne medicinske sestre na posameznih oddelkih v zdravstvenih organizacijah,  ali so zaposleni v zdravstvenih organizacijah na svojih delovnih mestih zadovoljni,  ali imajo zaposleni možnost soodločanja pri strategijah vodenja v zdravstvenih organizacijah in  ali obstaja povezava med določenim stilom vodenja in zadovoljstvom zaposlenih v zdravstvenih organizacijah. Analizo in same rezultate smo predstavili v grafih ter tabelah, narejenih s pomočjo računalniških programov Excel in SPSS. Rezultati. Rezultati, ki smo jih dobili, kažejo, da glavne medicinske sestre pri vodenju uporabljajo demokratičen stil vodenja ter, da so zaposleni v večji meri zadovoljni pri opravljanju svojega dela. Smo pa iz raziskave dobili podatek, ki nas je zelo presenetil, in sicer, da lahko zaposleni soodločajo pri strategiji razvoja organizacije. Sklep. Magistrsko delo smo zaključili s sklepnimi spoznanji, ter na koncu z natančnim pregledom dobljenih rezultatov predstavili še nekaj konstruktivnih predlogov za izboljšanje zadovoljstva zaposlenih pri njihovem delu, ter soustvarjanju pozitivnih in enkratnih delovnih uspehov
Keywords: vodenje, stili vodenja, zadovoljstvo.
Published: 02.10.2012; Views: 4232; Downloads: 988
.pdf Full text (2,86 MB)

50.
MANAGER IN VODENJE PODJETJA
Maja Jodl, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Vodenje je bilo že v preteklosti predmet številnih proučevanj in razprav med strokovnjaki. Vodenje je ena izmed funkcij managementa in je kot tako pomembno za sleherno podjetje. Zato je izrednega pomena, kdo vodi podjetje. Vodenje zahteva ustrezno mero znanja, izkušenj, nadarjenosti, poslovne vizije, spretnosti in tudi primerne značajske in osebnostne lastnosti vodje. Vodenje je zlasti pomembno v podjetjih, ki želijo opraviti preskok v učečo se organizacijo. Vodenje je vplivanje na sodelavce, da le-ti naredijo tisto, kar vodja misli, da mora biti narejeno. Vodenje ni enkratno dejanje, temveč je proces, v katerem ima odločujoč pomen vodja sam, njegovi sodelavci (podrejeni) ter okoliščine, v katerih vodenje poteka. Vodenja ne moremo enačiti s tradicionalnim managementom. Oboje je dejavnost učinkovitih managerjev, vendar med vodjem in managerjem obstajajo razlike. Vodje so ljudje, ki delajo prave stvari, managerji pa so ljudje, ki delajo pravilno. Za vodje so pomembni vizija, smisel ter cilji, za managerja pa čim učinkoviteje opraviti delovne aktivnosti. Managerji morajo z svojim znanjem in odločitvami vplivati na razvoj in uspešnost podjetja. Vodje morajo spodbujati zaposlene za odkrivanje novih možnosti, sprejemanja odločitev in prevzemanja odgovornosti. Zaposlenim je potrebno povedati, kakšna so njihova opravila, kaj se od njih pričakuje, jim zaupati in jih obveščati o rezultatih, ki so jih dosegli. Glede na stile vodenja si zaposleni v podjetjih želijo demokratično vodenje. Zaposlenim je treba omogočiti, da imajo v neki meji možnost sodelovanja pri odločanju, saj so zato bolj motivirani za dobro opravljanje svojega dela. Vodja mora način vodenja prilagajati trenutnim situacijam, ne pa uporabljati vedno samo enega načina vodenja. Vodja mora s svojimi podrejenimi komunicirati, jih motivirati, usmerjati, skratka z njimi delati.
Keywords: • vodenje, • naloge, stili in modeli vodenja, • management, • manager
Published: 23.08.2012; Views: 1207; Downloads: 379
.pdf Full text (1,15 MB)

Search done in 0.3 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica