| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


31 - 40 / 74
First pagePrevious page12345678Next pageLast page
31.
ŽENSKE V MANAGEMENTU
Manuela Breznik, 2015, master's thesis

Abstract: Ženske in njihove sposobnosti za vodenje podjetij so bile v svetu managementa, ki je veliko bolj naklonjen moškim, dolgo neopažene. Vsi poznamo reke, da za vsakim uspešnim moškim stoji uspešna ženska in da ženska podpira tri vogale v hiši. V družbi je zakoreninjena miselnost, da mora ženska podpirati partnerja in skrbeti za družino. Pri tem se poraja vprašanje, ali je ženska ob vsej odgovornosti, ki jo prinaša skrb za družino, lahko tudi uspešna managerka. V magistrskem delu bomo ugotavljali položaj žensk na vodilnih položajih v gospodarskih družbah v Sloveniji in predstavili ovire, s katerimi se ženske srečujejo na svoji poti na najvišje managerske položaje. Izpostavili bomo lastnosti managerk in njihove prednosti. Podrobneje bomo opisali moški in ženski stil vodenja ter predstavili rešitve za podiranje ovir pri napredovanju žensk – na ravni organizacije in žensk samih ter kaj lahko pri tem stori zakonodaja. Položaj managerk v Sloveniji bomo primerjali s položajem managerk v drugih članicah Evropske unije, pri čemer se bomo osredotočili predvsem na vrzel v plačah, stopnjo izobrazbe in na odstotek žensk na najvišjih položajih v upravljanju gospodarskih družb. Magistrsko delo je razdeljeno na dva dela – teoretičnega in empiričnega. V teoretičnem delu smo se podrobneje dotaknili definicije managementa, nalog in vlog managerja, ženskega stila vodenja, stereotipov o ženskah – managerkah ter tudi razlik med stili vodenja. V empiričnem delu predstavljamo izsledke raziskave o položaju žensk v managementu v Sloveniji. Raziskavo smo opravili med ženskami, ki zasedajo najvišje položaje v velikih gospodarskih družbah v Sloveniji. V raziskavi so povzeti razlogi za manjšo zastopanost žensk na vodilnih položajih, konkretno, s katerimi ovirami so se ženske, ki danes sodelujejo pri upravljanju velikih podjetij v Sloveniji, spopadale na začetku kariere. V raziskavi tudi predvidevamo, kaj se bo s številom žensk na najvišjih položajih dogajalo v prihodnosti.
Keywords: ženske v managementu, družina, ovire pri napredovanju, stili vodenja, vrzeli v plačah.
Published: 30.10.2015; Views: 919; Downloads: 219
.pdf Full text (1,75 MB)

32.
VPLIV VODITELJSKIH SPOSOBNOSTI IN STILA VODENJA NA ZADOVOLJSTVO IN MOTIVIRANOST ZAPOSLENIH
Ana Marija Duhanič, 2015, master's thesis

Abstract: Vodenje. Močna beseda, zaradi katere skoraj vsak človek, ko jo sliši obstane in se zamisli. V vsakdanjem življenju imamo z vodenjem veliko opravka. Ni vsak človek dober vodja, med seboj se razlikujejo. Po stilu vodenja, načinu vodenja, osebnostnih lastnostih, načinih motiviranja, zadovoljstvu zaposlenih pod njegovim vodstvom, itd. V teoretičnem delu magistrske naloge raziskujemo ravno to. Kako različni stili vodenja vplivajo zadovoljstvo in motiviranost zaposlenih. V nadaljevanju naloge smo tako opisali različne stile vodenja, definirali osebnost vodje in kako ta vpliva na zaposlene. Pojasnili smo različne motivacijske teorije, načine motiviranja in opisali kako motiviranje vpliva na zaposlene. Ugotavljali smo tudi zadovoljstvo zaposlenih. V empiričnem delu smo s pomočjo štirih hipotez ugotavljali vpliv stila vodenja na motiviranost in zadovoljstvo zaposlenih in vpliv osebnosti vodje na motiviranost in zadovoljstvo zaposlenih. Rezultate smo smiselno analizirali in predstavili. Ugotovili smo, da stil vodenja delno vpliva tako na motiviranost zaposlenih, kot tudi na njihovo zadovoljstvo. Prav tako kot stili vodenja, delno vpliva tudi osebnost vodje na zadovoljstvo in motiviranost zaposlenih.
Keywords: Vodenje, stili vodenja, osebnost vodje, motivacija, motivacija zaposlenih, zadovoljstvo zaposlenih.
Published: 10.09.2015; Views: 1341; Downloads: 172
.pdf Full text (1,38 MB)

33.
Stili vodenja v podjetju Konus-Konex
Marjanca Kobale, 2011, undergraduate thesis

Keywords: stili vodenja, teorija vodenja, vodja, vodenje
Published: 10.07.2015; Views: 389; Downloads: 37
URL Link to full text

34.
35.
POVEZANOST STILOV VODENJA IN ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH NA CENTRIH ZA SOCIALNO DELO
Valerija Kotnik, 2015, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo je sestavljeno iz dveh delov. Teoretični del je usmerjen v pridobivanje znanja s področja vodenja in opredelitev najodmevnejših teorij vodenja, na podlagi katerih so se kasneje v praksi razvili mnogi modeli in stili vodenja. Proučili in definirali smo zadovoljstvo in nezadovoljstvo zaposlenih. Za boljše razumevanje zadovoljstva smo predstavili najpomembnejše teorije zadovoljevanja potreb človeka in dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih pri delu. Vse to je pripomoglo h kvalitetnejši analizi in interpretaciji dobljenih podatkov. Na podlagi proučevane literature smo se odločili, da bosta predmet proučevanja magistrskega dela avtoritativni in participativni stil vodenja. V okviru empiričnega dela smo izvedli raziskavo na centrih za socialno delo v Sloveniji. V raziskavi je sodelovalo 119 zaposlenih z 11 centrov za socialno delo. Iz podatkov, ki smo jih pridobili z izvedbo ankete, smo ugotovili, da na centrih za socialno delo prevladuje participativni stil vodenja, ki se izraža npr. v zanimanju vodje za predloge sodelavcev za izboljšave, pri čemer vodja tudi sam aktivno sodeluje, v tem, da gradi na osebnih odnosih, vzpodbuja skupinsko odločanje, timsko delo, ustvarjalnost in samoiniciativnost, v zagotavljanju informacij za dobro opravljanje delovnih nalog ipd. Nadalje smo potrdili, da stil vodenja vpliva na zadovoljstvo zaposlenih, čeprav je povezanost med njima šibka. Pa vendar je zadovoljstvo zaposlenih toliko večje, če vodja uporablja participativni stil vodenja, in toliko manjše, če uporablja avtoritativni stil vodenja. Izkazalo se je tudi, da so zaposleni na splošno pri delu zelo zadovoljni, ravno tako so zelo zadovoljni z načinom vodenja svojega nadrejenega. Rezultati, ki so se nanašali na dejavnike zadovoljstva pri delu in pomembnost njihovega vpliva na zadovoljstvo zaposlenih, so pokazali, da na zadovoljstvo zaposlenih pri delu najpomembneje vplivajo zadovoljstvo z delom, zadovoljstvo s sodelavci, zadovoljstvo s stalnostjo zaposlitve, zadovoljstvo s pravočasnimi in vsebinsko ustreznimi informacijami, zadovoljstvo s svobodo in samostojnostjo pri delu itd., in da so razlike v pomembnosti vpliva posameznega dejavnika zelo majhne.
Keywords: teorije vodenja, stili vodenja, participativni in avtoritativni stil vodenja, teorije zadovoljevanja potreb, zadovoljstvo zaposlenih, nezadovoljstvo zaposlenih, dejavniki zadovoljstva pri delu
Published: 21.05.2015; Views: 1141; Downloads: 228
.pdf Full text (1,14 MB)

36.
VPLIV STILOV VODENJA NA MOTIVACIJO ZAPOSLENIH
Andrej Varžič, 2014, master's thesis

Abstract: Teoretična izhodišča: Izhodišče v teoretičnem delu je bila strokovna literatura priznanih domačih in tujih avtorjev. Uporabili smo deskriptivno metodo podajanja snovi. V teoretičnem delu smo opisali osnove managementa, njegove opredelitve, ravni in funkcije managementa. Dotaknili smo se tudi pridobitnih in nepridobitnih organizacij ter definirali razlike med njima. Nadalje smo predstavili proces vodenja, kjer smo opredelili vodenje, njegove sestavine in temeljne sposobnosti, ki so potrebne za uspešno in učinkovito vodenje. Opisali smo tudi stile vodenja in ker je osnova naloge povezna s motivacijo zaposlenih, smo tudi razložili motivacijo, motivacijske teorije, faktorje in dejavnike, ki vplivajo na motivacijo. Namen in cilji: Osnovni namen je ugotoviti povezavo med stilom vodenja in motivacijo ter ugotoviti, kakšen učinek ima stil vodenja na motiviranost zaposlenih v nepridobitnih organizacijah. Prav tako smo želeli ugotoviti, kateri stil vodenja trenutno prevladuje v zavodu in kakšnega vodjo si želijo zaposleni v prihodnje, da bi bili pri svojem delu uspešno motivirani za opravljanje nalog. Raziskovalna metodologija: Raziskava je temeljila na deskriptivni in analitično statističnih metodah. Rezultati so bili pridobljeni s pomočjo ankete, katere inštrument je bil anonimni anketni vprašalnik zaprtega tipa. Vzorec je predstavljalo 100 zaposlenih v zdravstveni negi na Kliniki za kirurgijo v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor. V anketi smo izpostavili transformacijski stil vodenja, transakcijski stil vodenja in motivacijske dejavnike, tako materialne kot tudi nematerialne. Rezultati: S pomočjo raziskave pridobljeni rezultati nam povedo, da gre za statistično značilno razliko v korist transformacijskega stila vodenja, medtem, ko se pri vplivanju na motivacijo s transformacijskim stilom vodenja z enakim učinkom kot vplivanje z materialnimi in nematerialnimi motivacijskimi dejavniki, ne pokaže statistično značilna razlika. Sklep: Na podlagi raziskave lahko zaključimo, da na Kliniki za kirurgijo v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor prevladuje transformacijski stil vodenja pred transakcijskim. Ugotovili smo tudi, da ima transformacijski stil vodenja pomembno vlogo pri motivaciji zaposlenih saj si le ti v prihodnje želijo vodjo, pri katerem bo prevladoval ta stil vodenja, čeprav njegovi učinki vplivanja na motivacijo zaposlenih, ne delujejo z enakim učinkom kot vplivanje z materialnimi in nematerialnimi motivacijskimi dejavniki.
Keywords: management, nepridobitne organizacije, vodja, vodenje, stili vodenja, motivacija, motivacijske teorije, motivacijski dejavniki, moč in vpliv vodje, transakcijski stil vodenja, transformacijski stil vodenja.
Published: 06.01.2015; Views: 2084; Downloads: 491
.pdf Full text (1,77 MB)

37.
Stili vodenja na radioloških oddelkih splošnih bolnišnic v Sloveniji
Matej Podsedenšek, 2014, master's thesis

Abstract: Namen magistrskega dela je prikazati različne stile vodenja in njihovo povezanost z zadovoljstvom zaposlenih na radioloških oddelkih v slovenskih splošnih bolnišnicah. Pojem vodenja pa je tesno povezan z uspešnostjo zaposlenih, njihovim zadovoljstvom na delovnem mestu in – posledično – uspešnostjo organizacije. V teoretičnem delu smo preverjali strokovno literaturo domačih in tujih avtorjev. Uporabili smo deskriptivno metodo, s katero je najprej opredeljeno vodenje, teorije vodenja, stili, procesi in druge sestavine. Spoznamo pa tudi, kaj pomeni zadovoljstvo z delom in dejavnike, ki zelo vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih. Empirični del naloge temelji na anketnem vprašalniku. Z njim smo pri anketiranih preverjali stile vodenja vodij radioloških inženirjev in njihovo zadovoljstvo na delovnem mestu. S statistično analizo rezultatov smo preverjali postavljene hipoteze in raziskovalna vprašanja. Prišli smo do zaključka, da vodje radioloških inženirjev pri svojem vodenju uporabljajo pretežno demokratični stil vodenja; njihovi sodelavci pa so na svojih delovnih mestih zadovoljni. Kljub dobrim rezultatom ankete smo predstavili tudi predloge za izboljšanje učinkovitosti vodenja in povečanje zadovoljstva na delovnem mestu.
Keywords: vodenje, stili vodenja, zadovoljstvo zaposlenih
Published: 09.06.2014; Views: 895; Downloads: 171
.pdf Full text (1,51 MB)

38.
POVEZANOST MED STILOM VODENJA IN ZADOVOLJSTVOM ZAPOSLENIH V PODJETJU KOSTAK KRŠKO D.D.
Tamara Novoselc, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Zelo pomembno je, da ima podjetje uspešne vodje, da imajo svoj stil vodenja, ki jim pomaga izpolniti delovne naloge in s tem doseči uspeh. Vodja mora dodeljevati naloge zaposlenim, jim pomagati pri nastalih težavah in jim omogočiti zadovoljstvo na delovnem mestu. Povezanost v timih pa je ključnega pomena. Cilj diplomske naloge je spoznati različne stile vodenja, pojem vodenje, kakšno vodenje prevladuje in kako so zaposleni zadovoljni s stilom vodenja v družbi Kostak Krško, d. d. Samo zadovoljen zaposleni delavec je lahko popolnoma predan svojemu delu in ga tudi z veseljem opravlja. Vodenje naj bi pomenilo odnos med zaposlenim in vodjo, pri katerem vodja dodeli delo zaposlenim, zaposleni pa ga poskušajo po navodilih vodje opraviti. Zelo pomembno je, da so na delovnem mestu dobri delovni odnosi, da ni sporov, da zaposleni z veseljem opravljajo svoje delo. V empiričnem delu bom ugotovila, kako so zaposleni zadovoljni s svojim delom na delovnem mestu, kakšen stil vodenja prevladuje in ali obstaja povezanost med stilom vodenja in zadovoljstvom zaposlenih.
Keywords: zadovoljstvo zaposlenih, vodenje, stili vodenja
Published: 04.06.2014; Views: 796; Downloads: 176
.pdf Full text (1,79 MB)

39.
ORGANIZACIJSKA KLIMA IN ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH V ZDRAVSTVENI NEGI V SPLOŠNI BOLNIŠNICI CELJE
Jasmina Simler, 2013, master's thesis

Abstract: Organizacijska klima je niz merljivih lastnosti delovnega okolja, ki vplivajo na motivacijo in vedenje zaposlenih in nastaja na podlagi interakcij med člani organizacije. Nanjo vplivajo najrazličnejši dejavniki kot so: najvišje vodstvo podjetja, zgodovina podjetja, tehnologija, informacijski sistemi, delovni postopki in organizacija dela, nagrajevanje ter zastavljeni cilji in vrednote podjetja. Namen: je ugotoviti prevladujoči tip organizacijske klime, ter prepoznati njene značilnosti, ki spodbujevalno ali zaviralno vplivajo na uspešnost organizacije, ter predlagati potrebne spremembe glede na raziskavo, ter ugotoviti povezanost organizacijske klime s posameznimi dejavniki zadovoljstva zaposlenih z delom. Metodologija: V teoretičnem delu smo uporabili metodo raziskovanja, ki je temeljila na sistematičnem zbiranju podatkov. S pomočjo analize literature in virov smo pripravili teoretični del naloge. V empiričnem delu je kot metoda zbiranja podatkov uporabljen anonimni anketni vprašalnik, ki vsebuje lestvico za oceno organizacijske klime. Raziskovalni vzorec je zajemal 100 naključno izbranih anketirancev, ki so zaposleni v Splošni bolnišnici Celje. Anketirali smo različne profile zaposlenih in sicer zdravstvene tehnike, diplomirane medicinske sestre, zdravnike, ekonomske tehnike, ter zdravstvene administratorke. Rezultati: Rezultati, ki smo jih dobili z raziskavo kažejo, da so zaposleni zadovoljni z obstoječo organizacijsko klimo, da klima tudi vpliva na zadovoljstvo. Ugotovili smo, da v organizaciji prevladuje demokratični stil vodenja, ki pa tudi vpliva na obliko organizacijske klime.
Keywords: organizacijska klima, zadovoljstvo zaposlenih, stili vodenja
Published: 25.11.2013; Views: 2286; Downloads: 532
.pdf Full text (3,55 MB)

40.
ŽENSKE IN VODENJE
Ana Hauptman, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo obravnavali vodenje in ženske kot voditeljice. Ugotovili smo, da vodenje kot tako, pomembno vpliva na poslovanje podjetja, kar smo potrdili tudi pri hipotezah. Prav je, da se podjetje oziroma organizacija zna odločiti za pravilen pristop k vodenju, saj bo le tako zagotovljen dolgoročen uspeh. Po navadi je veljalo, da so moški predstavniki tisti, ki zastopajo vodilna mesta, vendar to danes ni več pravilo. Ženske so prav tako sposobne in izobražene, vendar je veliko nevidnih ovir, ki jim onemogočajo vstop na višje položaje. Država sicer ureja pravno podlago enakopravnosti, ampak v praksi je stanje drugačno. Kot smo ugotovili, so moški na vodstvenih položajih še vedno bolj zaželeni kot ženske. Podjetja bi morala biti pripravljena sprejeti žensko na vodilni položaj in ji omogočiti uspešno kariero. Ženske pa bi se morale zavedati svoje vrednosti in biti samozavestnejše. Kljub temu opažamo, da se stanje vsekakor izboljšuje, vendar so ti procesi dolgotrajni, zato bo potrebno še veliko truda, da se ženske začnejo uveljavljati na vodilnih položajih v večjem številu.
Keywords: vodenje, stili vodenja, vodja, izobrazba žensk, kariera, materinstvo, ovire za ženske pri karieri, ženske na vodilnih položajih
Published: 15.10.2013; Views: 1024; Downloads: 185
.pdf Full text (676,20 KB)

Search done in 0.29 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica