| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


21 - 30 / 74
First pagePrevious page12345678Next pageLast page
21.
VREDNOTE MANAGERJEV V SLOVENIJI IN NJIHOV STIL VODENJA
Katja Gartner-Krapež, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Proučevanje je od nekdaj zelo aktualna tema. Vodenje je sestavni del managementa.Od uspešnega managementa, njihovega odnosa do zaposlenih in zastavljenih ciljev podjetja je odvisen celoten uspeh organizacije. Uspešen in učinkovit management z znanji s področja vodenja je ključen dejavnik za zmožnost prilagajanja razmeram na trgu. Zagotovo so tudi vrednote managerjev,ki jih zaposleni prepoznajo v obnašanju do svojih nadrejenih, eden pomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na učinkovitost procesa vodenja.
Keywords: vrednote, manager, management, vodenje, stili vodenja
Published: 19.10.2016; Views: 1021; Downloads: 161
.pdf Full text (11,86 MB)

22.
Prevladujoči stil vodenja v podjetju X
Marjeta Pavlović, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Vodenje pomembno vpliva na uspešnost doseganja ciljev podjetja. Pomemben je tudi proces vodenja in vzgoja posameznika. V teoretičnem delu smo na kratko predstavili vodenje, teorije vodenja, načine in stile vodenja, osebnostne lastnosti vodij in dejavnike ki vplivajo na vodenje (motivacija, komuniciranje, konflikti). V empiričnem delu pa prikazali rezultate raziskav in preverili hipoteze.
Keywords: Prevladujoči stil, vodenje, dejavniki vodenja, stili vodenja, podjetje X
Published: 19.10.2016; Views: 536; Downloads: 85
.pdf Full text (1,25 MB)

23.
VPLIV STILA VODENJA NA MOTIVACIJO ZAPOSLENIH V PODJETJU
Tomaž Poredoš, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Za uspešno poslovanje podjetja je potrebno mnogo dejavnikov od katerih pa je zadovoljstvo zaposlenih v veliki meri najpomembnejše. Upravljanje s človeški viri se skozi leta spreminja in vedno več podjetij se zaveda, da je pravilno motivirani zaposleni edina pot za doseganja zastavljenih ciljev. Odgovornost za pozitivno in motivacijsko klimo v podjetij je na plečih vodij. Uspešni vodje lahko zato naredijo razliko tako, da z različnim stili vodenja zaposlenih ustvarjajo produktivno in ustvarjalno okolja, ki sledi viziji podjetja. V tem okviru bomo kot osrednji problem naloge preučevali, kakšen je vpliv stila vodenja na motivacijo zaposlenih v podjetjih. V tem okviru se bomo osredotočili na vlogo in pomen izbranih stilov vodenja na motivacijo zaposlenih, saj ni jasno opredeljene oz. razvidne povezave med posameznimi stili vodenja in ravnijo motivacije zaposlenih. V diplomskem delu bomo sledili ciljem kot so predstavitev vodenja zaposlenih, lastnostih vodij in različnih stilov vodenja. Pojasnili bomo temeljna izhodišča za razumevanja vloge in pomena motivacije na zaposlene ter vlogo vodij in različnih stilov vodenja pri doseganju želene ravni motivacije zaposlenih. Pojasnili bomo tudi različne načine motiviranja in motivacijske dejavnike zaposlenih. V praktičnem delu bomo izvedli raziskavo zadovoljstva zaposlenih ter ravni njihove motivacije na delovnem mestu. Raziskali bomo tudi katera področja so pomembna zaposlenim, da zagotovijo njihovo motiviranost. Na koncu bomo na podlagi opravljene raziskave presodili tudi opredelili uporabljen stil vodenja v preučevanjem podjetju ter opredelili vlogo in pomen uporabe stila vodenja za motivacijo zaposlenih.
Keywords: Stili vodenja, motivacija zaposlenih
Published: 26.09.2016; Views: 707; Downloads: 91
.pdf Full text (1,03 MB)

24.
Vpliv stila vodenja na motivacijo zaposlenih
Gregor Štumberger, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu raziskujemo, kako stili vodenja vplivajo na motivacijo zaposlenih. V teoretičnem delu predstavljamo temeljna teoretična izhodišča o vodenju in motivaciji, lastnostih uspešnih vodij, različnih stilih vodenja, teorijah, modelih in dejavnikih, ki vplivajo na vodenje in motivacijo zaposlenih. V drugem delu naloge smo na temelju opredeljenih teoretičnih izhodišč in skladno z namenom naloge raziskovali, kako stil vodenja vpliva na motivacijo zaposlenih v telekomunikacijskem podjetju. V sodobnih razmerah delovanja velja, da je motivacija zaposlenih eden ključnih dejavnikov, ki pripomore k doseganju ciljev in uspehu podjetja. V kolikor bodo vodje z ustreznim stilom vodenja znali ustrezno motivirati svoje zaposlene, bo v podjetju stopnja zavzetosti za delo višja, zaposleni bodo svojemu delu bolj predani in ga bodo tudi bolj vestno opravljali. Zaradi pomembnosti dobrih medsebojnih odnosov znotraj podjetja, dobre komunikacije med vodji in podrejenimi, motivacije in zadovoljstva zaposlenih, se je v sodobnem času kot najustreznejši in najpogostejši uveljavil participativen stil vodenja. Kot dokazujejo rezultati naše raziskave, se tega dobro zavedajo in poslužujejo tudi vodje v izbranem telekomunikacijskem podjetju. Z raziskavo prav tako ugotavljamo, da so zaposleni na svojem delovnem mestu zadovoljni, da dobro plačilo in dober sistem nagrajevanja najbolj vplivata na motivacijo zaposlenih in da vodje dovolj motivirajo svoje zaposlene. Hkrati ugotavljamo tudi, da vodje zaposlenim pri sprejemanju odločitev ne dopuščajo toliko samostojnosti, kot bi si jo zaposleni želeli.
Keywords: vodenje, stili vodenja, teorije vodenja, motivacija, motivacijski dejavniki, zadovoljstvo zaposlenih, zaposleni.
Published: 05.09.2016; Views: 906; Downloads: 218
.pdf Full text (1,16 MB)

25.
Stili vodenja in osebnostne lastnosti vodje
Doroteja Majcen, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V svetu, v katerem živimo, je vodenje neizogiben pojem. Vodimo in smo vodeni skoraj na vsakem koraku. Vodijo nas starši, vodeni smo v šoli, vodi nas družba, država in ne nazadnje vodimo ali smo vodeni pri delu, ki ga opravljamo. Pa vendar se pogledi na to, kaj je dobro, pravilno, uspešno vodenje, z vidika vodje in vodenega največkrat zelo razhajajo. Kdo je resnično uspešen vodja in katere so tiste osebnostne lastnosti, ki odlikujejo uspešnega vodjo? O tem je bilo že veliko povedanega, zapisanega, potrjenega in spet ovrženega. Skozi zgodovino so se uveljavili in razvijali različni modeli in stili vodenja, ki imajo tako svoje prednosti in slabosti. Svet, v katerem živimo, se spreminja hitreje kot kdaj koli, spreminja se človek, njegova zavest, zaznavanje, znanje, želje in pričakovanja, tako tudi vodja ne more uporabljati vedno enakih pristopov in stilov vodenja. Bolj kot kdaj koli si ljudje želijo biti pri svojem delu spet zadovoljni, občutiti, da je njihovo delo cenjeno, se razvijati in imeti perspektivo. Biti dober vodja, doseči zastavljene cilje nadrejenih in z dobrim občutkom gledati svoje podrejene se v današnjem času, ko vse stremi k dobičku, zdi skoraj nemogoče. Zato bomo v tem delu skušali odgovoriti na vprašanje, katere so lastnosti, ki bi jih v današnjem času moral imeti dober vodja, kakšen stil vodenja in osebnostne lastnosti bi moral uporabiti, da bi bil uspešen z vidika nadrejenih in dober z vidika podrejenih.
Keywords: management, vodenje, stili vodenja, osebnostne lastnosti, vpliv na zaposlene.
Published: 01.08.2016; Views: 1246; Downloads: 613
.pdf Full text (681,62 KB)

26.
ANALIZA STILOV VODENJA IN NJIHOV VPLIV NA ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH
Mirjana Nadjalin, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V današnjem svetu ostre konkurence in trenutne gospodarske krize se vse pogosteje opaža, da določena podjetja posvečajo premalo pozornosti zaposlenim in samim pogojem za delo. Takšna podjetja dolgoročno zagotovo ne morejo biti uspešna. Menedžerji uspešnih podjetij se namreč zavedajo, da lahko le zadovoljen zaposleni največ prispeva k uspehu in obstoju podjetja. Način in stil vodenja sta ključnega pomena za zadovoljstvo zaposlenih.
Keywords: vodenje, stili vodenja, zadovoljstvo zaposlenih
Published: 05.07.2016; Views: 682; Downloads: 107
.pdf Full text (1,27 MB)

27.
Analiza stilov vodenja prometne operative v podjetju Ljubljanski potniški promet d.o.o.
Maša Košir, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Danes se na delovnih mestih vsakodnevno soočamo z različnimi stili vodenja, ki pa niso vsi enako učinkoviti in dovolj motivirajoči, zato je pomembno najti najučinkovitejšega in najuspešnejšega, da bi lahko delovni procesi optimalno delovali. V pričujoči diplomski nalogi, sestavljeni iz teoretičnega in praktičnega dela, proučujemo vodenje kot proces, opredelimo razlike med vodenjem in managementom, predstavimo različne teorije o vodenju ter nekaj najpogostejših stilov vodenja. Osredotočimo se predvsem na povezanost med stilom vodenja in priljubljenostjo vodij med zaposlenimi. V empiričnem delu predstavljamo podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o., ki zaposluje kar nekaj vodij z različnimi stili vodenja. Osredotočili smo se predvsem na stil vodenja dveh vodilnih v prometni operativi (ta obsega večji del podjetja), postavili štiri najverjetnejše hipoteze ter jih nato z raziskavo preverili med njunimi podrejenimi. Rezultati raziskave so pokazali, da vodji sedaj uporabljata pretežno avtokratski stil vodenja, anketiranci pa so izrazili svoje mnenje, da si želijo v enaki meri birokratskega, patriarhalni in demokratski stil vodenja, zato v nadaljevanju naloge podajamo predloge za izboljšavo obstoječega načina vodenja obeh vodilnih v prometni operativi.
Keywords: stili vodenja, teorije vodenja, management, organizacija.
Published: 07.06.2016; Views: 769; Downloads: 111
.pdf Full text (1,83 MB)

28.
VPLIV STILA VODENJA NA ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH
Slaven Jaćimović, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Ni vsak vodja dober in sposoben vodja. To lahko vidimo iz mnogih primerov neuspešnih podjetij iz vsakodnevne prakse in iz poročanja medijev o odpuščanju zaposlenih. Ugotovimo lahko, da je vpliv vodje na svoje sodelavce zelo pomemben, ustrezen stil vodenja pa zaposlenim pomaga doseči zastavljene cilje predvsem na delovnem področju, pa tudi na osebnem področju. Če želi vodja vplivati na dobre rezultate dela podrejenih sodelavcev, mora imeti tak stil vodenja, ki bo upošteval tudi dejavnike, ki vplivajo na njihovo zadovoljstvo pri delu
Keywords: vodenje, stili vodenja, zadovoljstvo zaposlenih, proces odlocanja, cilji podjetja
Published: 16.05.2016; Views: 1567; Downloads: 154
.pdf Full text (1,79 MB)

29.
VPLIV VODENJA NA ZAUPANJE ZAPOSLENIH
Jolanda Polajšer, 2015, bachelor thesis/paper

Abstract: Zaupanje je osnovni in izjemno pomembni dejavnik dobrega sodelovanja. Diplomsko delo izpostavi pomen zaupanja za delovanje moderne organizacije. V diplomskem delu tudi ugotavljamo, kakšen vpliv ima lahko stil vodenja na prisotnost zaupanja podrejenih v nadrejene. Ugotovili smo, da obstaja pomembna korelacija med vodenjem in stopnjo zaupanja.
Keywords: zaupanje, vodenje, organizacija, stili vodenja
Published: 23.12.2015; Views: 735; Downloads: 102
.pdf Full text (1,14 MB)

30.
STILI VODENJA IN MOTIVACIJA V SLOVENSKIH ZAVAROVALNICAH
Alen Petek, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Kako voditi oz. po kateri teoriji, stilu, avtorju so vprašanja katera se pojavljajo že dolgo časa. Ni pa dovolj, da smo vodje po teorijah, avtorjih, stilih, to so samo smernice, katere nam pomagajo, da lahko podrejene oz. sodelavce lažje pripeljemo do določenega cilja. Vodja mora biti v prvi vrsti oseba kateri zna poslušati, biti preudaren, marljiv delati včasih več kot podrejeni, da je plan izpolnjen. Razlika med vodji je različna, saj nekateri delujejo brez kakršne teoretične podlage drugi znova samo po teoriji. Menimo, da je sredina vedno nekje vmes. Pomeni, da moremo obvladati smernice vodenja po drugi strani pa imeti misli na pravem mestu. Delo diplomskega seminarja smo začeli z uvodom, in teoretičnim podlagami. Opisali smo vodenje, in teorije vodenje. Poudarek smo dali stilom vodenja kajti to je tudi bila glaven cilj in glavna hipoteza naloge. Raziskali smo stile vodenja in motivacijo v slovenskih zavarovalnicah. Ker tudi avtor sam aktivno deluje v zavarovalniškem poslu, se je dotaknil pet najboljših zavarovalnic na slovenskem trgu. Pri raziskavi smo se fokusirali na zavarovalnice. Tam smo raziskali po poslovnih enotah in področjih. Anketirali smo nižji, srednji in visoki management. Anketni vprašalnik smo izvajali preko spleta, kajti tako smo anketirancem omogočili, da so lahko izpolnili vprašalnik kdaj so želeli, da jih nismo motili pri opravljanju rednih nalog. Iz vprašalnika smo izvedeli glavne demografske podatke, in podatke o stilih vodenja, motivaciji in o komunikaciji. Stile vodenja smo raziskovali na podlagi klasične teorije in stila vodenja, motivacijo pa na podlagi delovne motivacije avtorja Maslowa. Na podlagi rezultatov smo določili ali obstoječ stil vodenja primeren obstoječi motivaciji, ali vodje ob izzivih komunicirajo s sodelavci in ali so na podlagi stila vodenja zadovoljni stilom vodenja. Rezultati raziskave nam je pokazala, da obstoječ stil vodenja ni povsem primeren obstoječi motivaciji, ob problemih vodje komunicirajo s sodelavci. Z ugotovljenim stilom vodenja so vodje zadovoljni s svojimi rezultati in uspehi dela. V raziskavi smo imeli postavljene 3 hipoteze. Eno smo zavrnili ostali dve pa potrdili.
Keywords: Vodenje, Stili vodenja, Teorije vodenja, Motivacija, Zavarovalnice
Published: 10.11.2015; Views: 693; Downloads: 120
.pdf Full text (1,15 MB)

Search done in 0.28 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica