| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


11 - 20 / 74
First pagePrevious page12345678Next pageLast page
11.
Manager in vodenje podjetja
Samantha Žogan, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Danes, v tem hitro razvijajočem se času, ki ustvarja hiter tempo in močno konkurenco, se marsikatero podjetje sooča s težavami. Zato se je pojavila potreba po zaposlovanju uspešnih managerjev. Uspešni manager ni vsak, ki se je malo poučil o tem, ampak mora imeti določene lastnosti, izkušnje in znanja, da lahko uspešno pomaga podjetjem iz težav in jih naredi konkurenčne drugim. Eden pomembnih dejavnikov v managementu je vodenje – tej funkciji se daje vedno več pomena. Vedno več avtorjev poudarja, da je treba vodenje opredeliti kot samostojno funkcijo, ne le kot eno izmed štirih funkcij managementa. Vodenje je vpliv na ljudi, na njihovo obnašanje. Zato morajo uspešni vodje dobro poznati človeško vedenje in lastnosti. Vodje imajo v različnih situacijah različne vloge, ki so pomembne za uspešno izvajanje nalog in doseganje ciljev organizacije. Morajo jih znati prilagajati. Ni vsak manager uspešen manager, kot tudi ni vsak vodja uspešen vodja. Biti moramo seznanjeni z različnimi načini vodenja in s tem, kakšen stil je potrebno uporabiti v trenutni situaciji. Skozi diplomski seminar smo prišli do sklepa, da je treba vzpostaviti ravnotežje med managementom in vodenjem podjetja. Oba sta zelo pomembna za uspešnost podjetja in obema moramo dati enakovreden pomen.
Keywords: manager, management, vodja, vodenje, modeli vodenja, stili vodenja
Published: 14.12.2017; Views: 687; Downloads: 104
.pdf Full text (759,12 KB)

12.
Vodenje, organiziranje in širitev malega IT podjetja
Luka Lotrič, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Izbrali smo si temo vodenje, organziranje in širitev malega IT podjetja. Za primer takšnega podjetja smo izbrali podjetje Pinna d. o. o. Temo smo izbrali, ker menimo, da so to zelo pomembne funkcije v sodobnih podjetjih. Predstaviti smo želeli podjetje Pinna d. o. o. Raziskali in primerjali smo manjše in veliko podjetje. Ker je podjetje dejavno v informacijski tehnologiji, smo tudi raziskali možnosti informacijske tehnologije sedaj in v prihodnosti, tako za družbo kakor tudi za podjetja. V poglavju vodenje smo se osredotočili na sam pojem vodenje. Raziskali smo različne stile vodenja. Vsak stil smo na kratko opisali in predstavili ključne lastnosti. Osredotočili smo se tudi na značilnosti vodenja v malem podjetju. Poiskali smo, katere so tiste značilnosti, ki so najbolj pomembne za uspešno prihodnost. Opisali smo organizacijo dela in potek dela. Opredelili smo več motivacijskih teorij. Raziskali smo, kaj so nagrade in kako jih delimo. Poiskali smo možne načine team buildinga in razložili, zakaj je le-ta pomemben in katere so koristi, ki jih ta dejavnost nudi. Pri širitvi podjetja smo predstavili možne načine, kako poiskati nove posle. Poudarili smo pomembnost prepoznavnosti in oglaševanja v današnjem času. Osredotočili smo se tudi na fizično širitev podjetja, ki vključuje investicije v nove poslovne prostore in kdaj je to pomembno. Izvedli smo tudi poglobljeni intervju z direktorjem podjetja. Raziskali smo, kako vodenje in organizacija potekata v omenjenem podjetju. Povprašali smo tudi o možnih širitvah podjetja in načrtih direktorja. Ugotovili smo, da direktor uspešno vodi podjetje in da ima v prihodnosti namen razširiti poslovanje znotraj panoge, v kateri so dejavni zdaj.
Keywords: vodenje, organiziranje, širitev podjetja, stili vodenja, motivacija, team building, informacijska tehnologija
Published: 12.12.2017; Views: 720; Downloads: 98
.pdf Full text (566,22 KB)

13.
Vodenje in uspešnost organizacij
Marcel Boškovič, 2017, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu raziskujemo vodenje in uspešnost organizacij. V svetu obstaja več vrst modelov, načinov in stilov vodenja. Ti nam pomagajo pri našem vsakdanjem poslovnem delovanju in vodenju organizacij v smeri odličnosti. Glavni nosilci vodenja so vodje. Diplomsko delo smo razdelili v tri vsebinske sklope. V prvem sklopu smo obravnavali temeljne značilnosti vodenja. V njem smo opredelili, kaj je vodenje, predstavili temeljne razlike med vodenjem in managementom ter opisali različne stile vodenja, ki se jih voditelji lahko poslužujejo pri usmerjanju svojih zaposlenih in organizacije. Osredotočili smo se tudi na to, kakšen pomen in vpliv ima izobraževanje na vodjo. V drugem poglavju smo povedali, kdo pravzaprav je vodja in kakšen je njegov pomen za organizacijo ter ljudi, ki v njej delujejo. Dotaknili smo se tudi njegove osebnosti in lastnosti, ki naj bi jih imel, če želi biti pri svojem delu nadvse uspešen. Vodja mora za uspešno vodenje uporabljati tudi različne moči in vpliv. Ob besedi moč nam misli največkrat zaidejo na uporabo prisile in avtoritete, vendar pa vodja poleg tega lahko uporablja tudi druge moči, kot so na primer moč nagrajevanja, ki pozitivno vpliva na zaposlene ter njihovo kreativnost. V tretjem poglavju opredeljujemo, kaj je organizacija in se osredotočamo na pomembne dejavnike, ki vplivajo na njeno uspešnost. Velik poudarek smo dali na organizacijsko klimo in kulturo, človeški faktor ter komuniciranje, saj je od teh dejavnikov odvisno, kako bo potekalo delovanje v organizaciji, ki bo kasneje opredeljevalo njeno uspešnost.
Keywords: vodje, stili vodenja, uspešnost organizacij, komuniciranje, človeški faktor, organizacijska klima in kultura
Published: 09.11.2017; Views: 569; Downloads: 128
.pdf Full text (917,83 KB)

14.
Managerji in njihovo vodenje na primeru podjetja Microsoft d.o.o.
Tanja Tutić, 2017, bachelor thesis/paper

Abstract: V današnjem času se vsak manager sooča z vprašanjem, kakšen stil vodenja bo najbolj učinkovit in uspešen pri vodenju svoje ekipe. Cilji managerjev so več ali manj podobni: doseganje rezultatov, ustvarjanje osebnih ciljev in ciljev podjetja ter zvišanje dobička. Vendar pa ima vsak manager drugačen stil vodenja, saj se njihove osebnostne lastnosti razlikujejo. Poleg tega vsakega zaposlenega motivirajo različni dejavniki, zato mora manager ugotoviti, s kakšnim stilom vodenja bo v pravšnji meri spodbujal in motiviral svoje podrejene. Narava današnjega poslovnega sveta ustvarja neprestane spremembe, na katere se morajo podjetja uspešno odzvati. Samo najbolj strokovno vodenje se lahko sooča s težavami in jih reši na diplomatski način, z inteligenco ter učinkovitostjo. Vsak manager odseva svoj talent na drugačen način in noben način ni boljši od ostalih. V teoretičnem delu diplomske naloge smo opredelili pojem management in opisali njegov začetek ter pomen. Na podlagi različnih mnenj avtorjev smo podrobno opisali pojem manager ter našteli bistvene značilnosti, vloge in naloge managerja. V zadnjem delu teoretičnega dela smo se osredotočili na vodenje ter na prikazovanje različnih stilov vodenja. V empiričnem delu smo ugotavljali, kakšen stil vodenja prevladuje v podjetju Microsoft d.o.o. S tem namenom smo izdelali anketni vprašalnik, s katerim smo ugotavljali stile vodenja, kot so: avtokratski, demokratični, karizmatični, laissez-faire in inovativni. Rezultati raziskave so pokazali, da v podjetju Microsoft d.o.o. prevladuje demokratični stil vodenja.
Keywords: Management, manager, vodenje, stili vodenja
Published: 19.09.2017; Views: 835; Downloads: 75
.pdf Full text (1,68 MB)

15.
VODENJE V PROCESNI ORGANIZACIJI
Julijan Kovše, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Vodenje velja za eno izmed pogosteje preučevanih funkcij managementa. Kljub številnim teoretičnim dognanjem so si avtorji enotni, da optimalni stil vodenja ne obstaja. Na stil vodenja vpliva veliko dejavnikov, ki se razlikujejo od podjetja do podjetja. Odvisen je od npr. organiziranosti podjetja, osebnostnih lastnostih vodje, vpliva na podrejene, sprejemanje vodje iz strani podrejenih, itd. Vsak bodoči vodja se mora znati v najkrajšem času prilagoditi na spremembe v podjetju, saj le tako lahko poslovanje poteka v smeri doseganja zastavljenih ciljev. Dandanes poslovanje zahteva vedno večjo uspešnost, učinkovitost ter hitrost pri prilagajanju na spremembe na trgu. Podjetje, ki svoj inovativni proizvod ali storitev kot prvo ponudi na trgu, razvije določen sistem povezav z dobavitelji ter izpolni vedno večja pričakovanja strank, ima ogromno možnosti za preživetje v novem poslovnem svetu. Vse to je prisililo podjetja v drugačno razmišljanje in spremembo organiziranosti. V tem okviru stopi v ospredje procesna organiziranost, ki predstavlja način, ki organizaciji pomaga, da odgovarja na vprašanje, katere so tiste aktivnosti, ki prinašajo dodano vrednost za stranke. Pri prehodu iz funkcionalne v procesno organiziranost podjetja je ključnega pomena tudi sprememba vodenja, saj so vodje primorane spremeniti svoj dosedanji način oz. stil vodenja, tako da le-ta celoviteje ustreza potrebam procesnega delovanja organizacije. Na temelju preučevanega primera, lahko opredelimo naslednje ključne spremembe, in sicer, da se zaposlenim omogoči več svobode pri izvajanju dela ter vzpostavitev tesnejšega sodelovanja med vodjo in podrejenimi.
Keywords: vodenje, vodja, stili vodenja, procesna organiziranost
Published: 07.08.2017; Views: 611; Downloads: 116
.pdf Full text (991,46 KB)

16.
Stili vodenja v podjetjih
Severin Serdinšek, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Stili vodenja so danes ena najpomembnejših tematik na področju managementa. Odgovori na vprašanja o stilih vodenja so zelo večstranski, saj je ogromno teorij, ki so zapisane na razno razne načine. Vendar se ne smemo oklepati samo teoretičnega dela. Veliko vodij je bilo takšnih, da niso potrebovali določene osnove teoretičnega znanja, da so bili uspešni v praksi. V nobenem primeru ne smemo zanemarjati motiviranja ter komuniciranja v podjetju, saj imata ogromen vpliv na dejanski potek dela podjetij. Kot vsako stvar sem tudi diplomsko nalogo začel z uvodom v katerem sem zapisal opredelitve, cilje, teze, predpostavke in pa metode diplomskega projekta. Kasneje sem se poglobil v teorije managementa in vodenja ter proces vodenja. Kot naslednje sem pogledal vpliv motivacije in komuniciranja na vodenje, saj me je zanimala povezava s stili vodenja. Nato sem obravnaval modele vodenja, saj z njimi nisem bil prej nikoli seznanjen. V predzadnjem poglavju sem opredelil stile vodenja in teorije stilov vodenja. V zadnjem poglavju pa sem se odločil, da podam par primerov stilov vodenja na primerih uspešnih podjetij. Naslednja stvar, ki sem jo naredil je bil anketni vprašalnik. Anketa sestavlja 12 vprašanj in se navezuje na vodenje, motivacijo in komuniciranje. Anketiral sem naključno izbranih 24 oseb v različnih starostnih kategorijah. Vendar sem se prej prepričal, da imajo vsaj neko podlago v zvezi z managementom. Rezultati mi niso prinesli določenega zadovoljstva, saj je veliko različnih teorij stilov vodenja in imajo ljudje različna mnenja glede nasplošne uporabnosti stilov vodenja. Veliko bolj so mi bili všeč odgovori na motivacijo in komuniciranje, kjer je lepo razvidno na katero stran se anketirani nagibajo. Z drugimi besedami ne izbirajo neke sredine vendar so trdnega mnenja glede svojih odgovorov.
Keywords: Vodenje, Stili vodenja, Motivacija, Komuniciranje.
Published: 22.05.2017; Views: 1040; Downloads: 128
.pdf Full text (1,42 MB)

17.
KAKO POGOJI DELOVANJA VPLIVAJO NA STILE VODENJA
Mitja Petrič, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Vsaka organizacija si zastavlja vprašanje; kako voditi svoje zaposlene? Zaradi hitro spreminjajočega okolja je na to vprašanje včasih težko odgovoriti, težko je opredeliti katero tehniko je potrebno uporabiti, da bodo zaposleni v organizaciji zadovoljni in se počutili kot, da so del organizacije v kateri delujejo. Skozi čas je bilo sprejetih in implementiranih več stilov vodenja, nekateri so bili bolj uspešni od drugih, kar pa je zastavilo vprašanje kateri stil je najbolj primeren glede na situacijo v kateri je organizacija. Uspešnost vodenja pa je odvisna tudi od osebe, ki jo izvaja ter predanost zaposlenih do svoje vodje in organizacije. Strokovnjaki tega področja so prišli do enotnega mnenja, da najboljši stil vodenja ne obstaja. Uspešen vodja bo uporabil več stilov vodenja hkrati. Vodenje pa se ni možno naučiti iz knjig, znanje o vodenju prodobivamo z časom in izkušnjami.
Keywords: stili vodenja, vodenje, vodja, situacijsko vodenje
Published: 29.11.2016; Views: 818; Downloads: 81
.pdf Full text (733,42 KB)

18.
Značilnosti vodenja v družinskih podjetjih
Jolanda Mihelič, 2016, master's thesis/paper

Abstract: V postmoderni družbi se pripisuje vodenju velik pomen, ker se povezuje vodenje in različne stile vodenja z uspešnostjo in učinkovitostjo podjetij. V nalogi razumemo podjetje kot obliko gospodarske družbe, ki se ukvarja s proizvodno in storitveno dejavnostjo. Posebna oblika podjetij so družinska podjetja, ki so tudi zaradi nedorečene definicije manj pogosto predmet znanstvenega proučevanja. V magistrskem delu smo proučevali stile vodenja v tistih izbranih slovenskih družinskih podjetjih, ki so bila regijski nominiranci v izboru za zlato, srebrno in bronasto gazelo Slovenije med leti 2011 in 2015. Cilj naloge je bil ugotoviti, kako direktorji omenjenih podjetij sprejemajo odločitve in kako vodijo zaposlene. Posebej so nas zanimale oblike komunikacije, lastnosti vodij, ki jih pri njih prepoznajo njihovi zaposleni, in vpliv stilov vodenja na učinkovitost podjetja. Rezultati raziskave so pokazali sledeče. Intervjuvani direktorji prepuščajo zaposlenim večjo samostojnost na operativnem nivoju, ker se tako poveča njihova odgovornost in pripadnost podjetju. Na strateški ravni pa le redko prepustijo odločanje zaposlenim, ki niso družinski člani, ker menijo da je to izključno v njihovi pristojnosti. V raziskovanih podjetjih zaposlene večinoma aktivno vključujejo v sodelovanje pri določanju delovnih ciljev. Direktorji naloge delegirajo ustno, ker so odnosi med njim in zaposlenim neformalni. Intervjuvanci prepoznavajo ustno komunikacijo kot bolj osebno in pristno. Sestanke imajo v majhnih skupinah in po potrebi, ker menijo da so le-ti izguba časa. Direktorji se zavedajo vpliva različnih stilov vodenja na učinkovitost podjetja. Večina intervjuvancev svojega stila vodenja ni spremenila, ker se jim ne zdi potrebno uvajati sprememb dokler ima podjetje primerno rast. Redki, ki so spremenili stil vodenja, pa so ga zaradi hitre rasti podjetja ali osebnih razlogov.
Keywords: družinsko podjetništvo, management, vodenje, stili vodenja, uspešnost podjetja
Published: 22.11.2016; Views: 1306; Downloads: 207
.pdf Full text (1,91 MB)

19.
STILI VODENJA V ORGANIZACIJI X
Marjana Žvab, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Vsebina diplomskega dela obsega prikaz različnih stilov vodenja in njihov vpliv na zadovoljstvo zaposlenih. V teoretičnem delu smo navedli nekaj opredelitev vodenja domačih in tujih avtorjev. Prikazali smo ključne sestavine v procesu vodenja. Zanimale so nas bistvene značilnosti, sposobnosti in osebnostne lastnosti, ki so pomembne, da so vodje uspešni. Zato smo navedli mnenja različnih avtorjev, ki navajajo ugotovitve številnih raziskav in strokovnjakov s področja uspešnega vodenja. Prikazali smo različne stile vodenja, ki so povezani z nastankom posameznih teorij vodenja. Vodje s svojim vedenjem in ravnanjem (stilom vodenja) vplivajo na zaposlene ter na njihovo zadovoljstvo pri delu. Zaposleni s svojim delom veliko pripomorejo h končnemu uspehu celotne organizacije, zato je pomembno, da so na svojih delovnih mestih zadovoljni. Pojem zadovoljstva pri delu smo zato podrobneje opredelili in našteli dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih. V empiričnem delu diplomske naloge so prikazani rezultati raziskave o stilih vodenja in njihovi povezanosti z zadovoljstvom zaposlenih v organizaciji X. V ta namen smo izdelali anketni vprašalnik, ki je bil sestavljen tako, da je s svojimi vprašanji preverjal postavljene hipoteze. Ugotovili smo, da v organizaciji X prevladuje stil vodenja, ki je visoko usmerjen tako k zaposlenim kot k nalogam. Ocenili smo, da je stil vodenja ustrezen. Raziskava pa je tudi pokazala, da obstaja povezanost med stilom vodenja in zadovoljstvom zaposlenih v organizaciji X.
Keywords: vodenje, stili vodenja, zadovoljstvo zaposlenih
Published: 10.11.2016; Views: 942; Downloads: 192
.pdf Full text (1,59 MB)

20.
STILI VODENJA V POSLOVALNICAH PODJETJA DELAVSKE HRANILNICE D.D.
Darja Dolenc, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Poslovno okolje postaja z vsakim dnem bolj nepredvidljivo in sposobnost prilagajanja hitrim spremembam postaja tudi z organizacijskega vidika vedno pomembnejše. Uspešno delo je tako v veliki meri odvisno od vodenja. Pojem vodenja je tesno povezan z uspešnostjo zaposlenih, njihovim zadovoljstvom na delovnem mestu in s samo uspešnostjo podjetja. Nekateri vodje delujejo izključno po svojih občutkih, na drugi strani pa nekateri preveč upoštevajo mnenja zaposlenih in s tem izgubijo svojo avtoriteto. V teoretičnem delu smo preverili strokovno literaturo domačih in tujih avtorjev. Uporabili smo deskriptivno metodo, s katero smo opredelili vodenje ter teorije in stile vodenja. Predmet preučevanja diplomskega dela je opredelitev vodenja in analiza stilov vodenja v poslovalnicah podjetja Delavska hranilnica d.d. V empiričnem delu naloge smo tako s pomočjo anketnega vprašalnika in analize podatkov preverjali stile vodenja vodij v poslovalnicah Delavske hranilnice d.d.
Keywords: vodenje, stili vodenja, vodja
Published: 10.11.2016; Views: 709; Downloads: 92
.pdf Full text (1,03 MB)

Search done in 0.34 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica