| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 21
First pagePrevious page123Next pageLast page
1.
2.
VPLIV VODENJA NA ZADOVOLJSTVO DELAVCEV V URADU ZA UPRAVLJANJE S ČLOVEŠKIMI VIRI
Sabina Gaberšek, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V času hitrega napredka, tako v širšem družbenem kot tudi v gospodarskem prostoru, samo vlaganje v tehnologijo za uspešnost gospodarskih družb ni dovolj. Za napredek, rast in konkurenčnost so neprecenljivi ustrezno usposobljeni zaposleni, ki s svojo energijo, znanjem in idejami pomenijo največji kapital s katerim podjetja razpolagajo. K učinkovitosti in kreativnosti zaposlenih pa v veliki meri prispeva njihovo zadovoljstvo. Zadovoljni so tisti visoko motivirani ljudje, ki ustvarjajo novo vrednost in prinašajo konkurenčno prednost na trgu. V diplomski delu sem želela raziskati kako primerno ali neprimerno vodenje vpliva na zadovoljstvo delavcev in razvoj zaposlenih, ali so zaposleni motivirani in obravnavani na način, da dobijo priložnost pokazati svoje znanje in sposobnosti, nadgrajujejo svoj potencial in se osebno razvijajo, hkrati pa kako se posledično to odraža na uspeh Urada za upravljanje s človeškimi viri v podjetju xy. V praktičnem delu sem predstavila vlogo vodje in pomen vodstva ter stile vodenja in njihov odnos do zaposlenih pri razvoju človeškega potenciala. V diplomskem delu predstavljam tudi raziskavo, ki sem jo izvedla med zaposlenimi. Nalogo sem sklenila s sklepi in predlogi za izboljšanje obstoječega stanja v podjetju.
Keywords: zaposleni, zadovoljstvo, zaupanje, vodja, komunikacija, konflikt, stil vodenja
Published: 13.09.2010; Views: 2152; Downloads: 253
.pdf Full text (1,28 MB)

3.
VODENJE HOTELA
Matej Krmelj, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo govorili o vodenju hotela, lastnosti vodij, o njihovih izzivih in problematiki zaposlenih. Prvo poglavje vsebuje opredelitev problema, cilje in tezo, predpostavke in omejitve ter predvidene metode raziskovanja. V drugem poglavju smo opredelili vodenje, opisali managerja in kakšne so njegove naloge. Našteli smo najpogostejše stile vodenja ter temeljne sposobnosti vodenja. Naslednje poglavje je namenjeno predstavitvi kategorizaciji hotelov in največjim hotelskim združbam. Razložili smo tudi razliko med poslovanjem verige hotelov in individualnih hotelov ter problematika zaposlenih. Za konec smo vključili tudi analizo ankete in tako sprejeli nekaj odločitev ter ovrgli na začetku postavljeno tezo.
Keywords: Ključne besede: Hotel, vodenje, turizem, kategorizacija, verige hotelov, stil vodenja, problematika zaposlenih
Published: 13.12.2011; Views: 2879; Downloads: 504
.pdf Full text (720,07 KB)

4.
STILI VODENJA V PODJETJU KONUS - KONEX
Marjanca Kobale, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu bomo spoznali, da je vodenje proces, pri katerem vodja vpliva na svoje podrejene z namenom doseganja in uresničevanja zastavljenih ciljev. Glavni nosilci vodenja so vodje, ki igrajo pomembno vlogo v vsakem podjetju. V današnjem času so stili vodenja zelo aktualna tema. Dober vodja mora znati poslušati svoje podrejene, mora sprejeti njegove predloge in zamisli ter se zna za določeno stvar tudi suvereno odločiti. Stil vodenja je v bistvu način, s katerim vpliva vodja na svoje podrejene, da bi skupaj dosegli postavljene cilje v nekem pričakovanem času in z želeno kakovostjo produkta. Ker je za uspešno vodenje pomembno, da vodja pozna svoj stil vodenja, da ga prilagodi glede na situacijo, v kateri se znajde, na ljudi, ki jih vodi, ter na okolje, v katerem dela, želimo z raziskavo, ki smo jo opravili, ugotoviti, ali so vodje v podjetju Konus Konex, pri vodenju bolj usmerjeni k ljudem ali k delovnim nalogam.
Keywords: vodenje, vodja, teorija vodenja, stil vodenja.
Published: 14.12.2011; Views: 2358; Downloads: 224
.pdf Full text (1001,84 KB)

5.
VPLIV STILOV VODENJA NA ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH V ZDRAVSTVENI NEGI
Katja Janžekovič, 2012, master's thesis

Abstract: Dobro vodenje je kot konstantno vrhunsko delovanje, ki ima pozitive dolgoročne učinke na vse zaposlene. Vodje niso samo tisti, ki kontrolirajo druge, ampak delujejo kot vizionarji, ki pomagajo zaposlenim, da planirajo, vodijo, kontrolirajo in organizirajo svoje delo. Namen. Ugotoviti prevladujoči stil vodenja v zdravstveni negi ter proučiti vpliv različnih stilov vodenja na zadovoljstvo zaposlenih v zdravstveni negi. Raziskovalna metodologija. Raziskava je temeljila na deskriptivni (opisni) in kavzalno-neeksperimentalni metodi empiričnega raziskovanja. Kot instrument smo uporabili anketni vprašalnik. Raziskovalni vzorec zajema 100 zaposlenih v eni izmed splošnih bolnišnic. V raziskavi so sodelovale medicinske sestre in zdravstveni tehniki, iz raziskave so bile izvzete glavne medicinske sestre oddelkov in njihove namestnice oz. namestniki. Vrnjenih smo dobili 99 vprašalnikov, kar predstavlja 99 %. Cronbach Alfa je 0,931. Dobljene podatke smo obdelali s pomočjo računalniških programov Microsoft Office Excel ter SPSS for Windows 16.0. Rezultati. Rezultati raziskave kažejo da v splošni bolnišnici prevladuje transformacijski stil vodenja (PV = 3,31), ki se uporablja skoraj enako pogosto kot transakcijski stil vodenja (PV = 3,09). Ugotovili smo tudi, da je transformacijsko vodenje v pozitivni korelaciji z zadovoljstvom zaposlenih v zdravstveni negi ter da je vodenje »laissez faire« v negativni korelaciji z zadovoljstvom zaposlenih v zdravstveni negi. Ugotovljena povprečna vrednost zadovoljstva zaposlenih z vodenjem glavne medicinske sestre oddelka je 3,21. Sklep. Potrebne so številne spremembe na področju vodenja. Zaposleni so jasno pokazali, da jim transformacijski stil vodenja prinaša največ zadovoljstva. Uporaba le-tega zaposlene motivira in jih navdušuje v tolikšni meri, da so pripravljeni slediti zahtevam in ciljem organizacije.
Keywords: stil vodenja, zdravstvena nega, zadovoljstvo zaposlenih, transformacijski stil vodenja, transakcijski stil vodenja.
Published: 11.06.2012; Views: 2846; Downloads: 713
.pdf Full text (986,54 KB)

6.
SODOBNI STILI VODENJA
Anja Nerat, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Način vodenja zaposlenih v podjetju je izjemnega pomena, saj bo le z dobro motiviranimi, zadovoljnimi zaposlenimi podjetje uspešno delovalo in bo hkrati inovativno ter dobro stoječe. Torej je najbolj pomemben pristop vodilnih, ki vpliva na to, da se izpolnijo zastavljeni cilji. V samem procesu vodenja je pomembna v prvi vrsti komunikacija, kjer se razvijajo ustvarjalne debate in odločitve, takoj za tem pa je pomembno tudi učenje oziroma posledično znanje. Vodje morajo biti zelo ustvarjalni, da lahko uspešno preprečujejo oziroma rešujejo konflikte. Skozi stoletja so se razvijali modeli vodenja najrazličnejših avtorjev, ki predstavljajo osnove vodenja, na podlagi katerih so razvili tudi sodobne pristope vodenja. Potencialni vodje so tisti, ki znajo razmišljati velikopotezno, si upajo tvegati, so vztrajni in karizmatični, hkrati pa morajo znati tudi nadzirati čustva in ustrezno reagirati v določenem primeru. Pomembno je tudi, ali vodja vodi vzajemno ali timsko, kar pa je odvisno od podjetja in vodjeve osebnosti. Delež žensk na vodilnem položaju iz leta v leto narašča, vendar se do vodilnega položaja prebijejo le posamezne ženske. Še vedno se jih preveč obeša na dejstvo, da ženska naj ne bi bila primerna za tako vpliven položaj v podjetju, saj se preveč poudarja moškost. Poleg tega obstajajo kulturne, zakonske, izobraževalne in podjetniške ovire, ki vplivajo na ženske na vodilnih položajih. Dejstvo je, da idealnega tipa vodje ni, obstajajo pa najuspešnejši stili vodenja, kot so participativni in skupinski. Manj uspešni, ali v nekaterih primerih povsem neuspešni so avtoritativni ter sistemski in nesistemski stili vodenja. Na podlagi zaposlovanja izbranih, desetih podjetij, smo ugotovili, da je najbolj pogost stil vodenja participativni, ki velja za najuspešnejšega, poleg tega pa je v primeru dveh podjetjih šlo za sistemski stil vodenja, ki je malo slabši, ampak še sprejemljiv. V enem primeru podjetij pa je šlo za nesistemski stil vodenja, ki ne bi smel več biti sprejemljiv.
Keywords: vodenje, stili vodenja, zaposleni, podjetje, proces vodenja, team, ženske in vodenje, participativni stil vodenja
Published: 22.11.2012; Views: 4509; Downloads: 864
.pdf Full text (1,45 MB)

7.
ŽENSKE V MENEDŽMENTU IN OVIRE PRI NAPREDOVANJU
Tamara Frešer, 2013, master's thesis

Abstract: Naslov magistrske naloge: Ženske v menedžmentu in ovire pri napredovanju. Pričujoče magistrsko delo se ukvarja z ugotavljanjem položaja žensk v menedžmentu, z proučevanjem razlik med moškim in ženskim stilom vodenja ter z ovirami s katerimi se srečujejo menedžerke in zanje potrebnimi rešitvami oz. ukrepi za večjo enakopravnost žensk na trgu dela. Položaj žensk v menedžmentu in njihove sposobnosti so bile dolgo časa podcenjene, njihovi prispevki na delovnem mestu pa neopaženi in nenagrajeni. Sicer smo še daleč od tega, da bi bila ženska dejansko enakopravna z moškim na področju zaposlovanja, napredovanja, ali plačila za isto opravljeno delo, vendar se spremembe v pozitivno smer počasi odvijajo. Po stilu vodenja zanje velja demokratičen stil in sicer se nagibajo k ljudem, ter ne strmijo samo k trdno začrtanim ciljem in rezultatom. Vzroke za to, da se morajo ženske za enako kariero ob enakih objektivnih pogojih bolj potruditi, je raznolikost in večje število ovir, ki jih morajo premagati pri uresničevanju svoje kariere. Premalo pozornosti menedžerke posvečajo delu z dobrim mentorjem in navezovanju zavezništev, ki jim lahko strokovno in pri realizaciji ciljev precej pomagajo. Poleg tega menedžerke pogosto čakajo na neko vzpodbudo ali podporo od zunaj, namesto da bi sledile trdno začrtani strategiji uresničevanja svoje kariere. Z izboljšanjem položaja žensk v Sloveniji se ukvarjajo vladne in nevladne organizacije, izobraževalne in raziskovalne institucije. Magistrsko delo je razdeljeno na dva dela in sicer teoretični in empirični del. Teoretični del zajema pet poglavij. V prvem poglavju je predstavljen uvod. Drugo poglavje opredeljuje ženske v menedžmentu in sicer življenjski ciklus ženske, njihov položaj v menedžmentu, lastnosti in prednosti, ter razloge za malo število žensk v menedžmentu. Predstavila bom kako se mendežerke soočajo z stresom na delovnem mestu. Tretje poglavje govori o moškim in ženskim vodenjem, podrobneje o značilnostih moškega in ženskega vodenja, ter o razlikah med androginim in transformacijskim stilom vodenja. Pojasnila bom vpliv socializacije na stil vodenja, predstavila nov model vodenja, ter izpostavila spol kot konkurenčno prednost. Pojasnila bom tudi stereotipe o ženskih in moških vlogah v menedžmentu. V nadaljevanju in sicer četrto poglavje obravnava ovire pri napredovanju žensk ter spolne razlike pri načrtovanju kariere. Predstavljene so tudi druge ovire na katere naletijo ženske v menedžmentu in sicer razlike v plačah glede na spol, diskriminacija na delovnem mestu, počasnejši razvoj kariere. Peto poglavje zajema rešitve za menedžerke, za odpravo ovir in za hitrejši razvoj kariere. Predstavljene so tudi organizacije in združenja, ki so namenjena menedžerkam v Sloveniji, ter ukrepi znotraj organizacije in ukrepi s strani žensk za večjo enekopravnost med spoloma. Empirični del magistrskega dela pa zajema raziskovanje menedžerk v Sloveniji. Proučila bom dejanske ovire katere menedžerkam preprečujejo da bi se prebile na vodilne položaje ter podala rešitve za izboljšanje položaja.
Keywords: ženske v menedžmentu, ženski in moški stil vodenja, ovire pri napredovanju, rešitve za menedžerke
Published: 10.06.2013; Views: 1542; Downloads: 392
.pdf Full text (2,20 MB)

8.
VPLIV STILOV VODENJA NA MOTIVACIJO ZAPOSLENIH
Andrej Varžič, 2014, master's thesis

Abstract: Teoretična izhodišča: Izhodišče v teoretičnem delu je bila strokovna literatura priznanih domačih in tujih avtorjev. Uporabili smo deskriptivno metodo podajanja snovi. V teoretičnem delu smo opisali osnove managementa, njegove opredelitve, ravni in funkcije managementa. Dotaknili smo se tudi pridobitnih in nepridobitnih organizacij ter definirali razlike med njima. Nadalje smo predstavili proces vodenja, kjer smo opredelili vodenje, njegove sestavine in temeljne sposobnosti, ki so potrebne za uspešno in učinkovito vodenje. Opisali smo tudi stile vodenja in ker je osnova naloge povezna s motivacijo zaposlenih, smo tudi razložili motivacijo, motivacijske teorije, faktorje in dejavnike, ki vplivajo na motivacijo. Namen in cilji: Osnovni namen je ugotoviti povezavo med stilom vodenja in motivacijo ter ugotoviti, kakšen učinek ima stil vodenja na motiviranost zaposlenih v nepridobitnih organizacijah. Prav tako smo želeli ugotoviti, kateri stil vodenja trenutno prevladuje v zavodu in kakšnega vodjo si želijo zaposleni v prihodnje, da bi bili pri svojem delu uspešno motivirani za opravljanje nalog. Raziskovalna metodologija: Raziskava je temeljila na deskriptivni in analitično statističnih metodah. Rezultati so bili pridobljeni s pomočjo ankete, katere inštrument je bil anonimni anketni vprašalnik zaprtega tipa. Vzorec je predstavljalo 100 zaposlenih v zdravstveni negi na Kliniki za kirurgijo v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor. V anketi smo izpostavili transformacijski stil vodenja, transakcijski stil vodenja in motivacijske dejavnike, tako materialne kot tudi nematerialne. Rezultati: S pomočjo raziskave pridobljeni rezultati nam povedo, da gre za statistično značilno razliko v korist transformacijskega stila vodenja, medtem, ko se pri vplivanju na motivacijo s transformacijskim stilom vodenja z enakim učinkom kot vplivanje z materialnimi in nematerialnimi motivacijskimi dejavniki, ne pokaže statistično značilna razlika. Sklep: Na podlagi raziskave lahko zaključimo, da na Kliniki za kirurgijo v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor prevladuje transformacijski stil vodenja pred transakcijskim. Ugotovili smo tudi, da ima transformacijski stil vodenja pomembno vlogo pri motivaciji zaposlenih saj si le ti v prihodnje želijo vodjo, pri katerem bo prevladoval ta stil vodenja, čeprav njegovi učinki vplivanja na motivacijo zaposlenih, ne delujejo z enakim učinkom kot vplivanje z materialnimi in nematerialnimi motivacijskimi dejavniki.
Keywords: management, nepridobitne organizacije, vodja, vodenje, stili vodenja, motivacija, motivacijske teorije, motivacijski dejavniki, moč in vpliv vodje, transakcijski stil vodenja, transformacijski stil vodenja.
Published: 06.01.2015; Views: 1720; Downloads: 433
.pdf Full text (1,77 MB)

9.
POVEZANOST STILOV VODENJA IN ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH NA CENTRIH ZA SOCIALNO DELO
Valerija Kotnik, 2015, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo je sestavljeno iz dveh delov. Teoretični del je usmerjen v pridobivanje znanja s področja vodenja in opredelitev najodmevnejših teorij vodenja, na podlagi katerih so se kasneje v praksi razvili mnogi modeli in stili vodenja. Proučili in definirali smo zadovoljstvo in nezadovoljstvo zaposlenih. Za boljše razumevanje zadovoljstva smo predstavili najpomembnejše teorije zadovoljevanja potreb človeka in dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih pri delu. Vse to je pripomoglo h kvalitetnejši analizi in interpretaciji dobljenih podatkov. Na podlagi proučevane literature smo se odločili, da bosta predmet proučevanja magistrskega dela avtoritativni in participativni stil vodenja. V okviru empiričnega dela smo izvedli raziskavo na centrih za socialno delo v Sloveniji. V raziskavi je sodelovalo 119 zaposlenih z 11 centrov za socialno delo. Iz podatkov, ki smo jih pridobili z izvedbo ankete, smo ugotovili, da na centrih za socialno delo prevladuje participativni stil vodenja, ki se izraža npr. v zanimanju vodje za predloge sodelavcev za izboljšave, pri čemer vodja tudi sam aktivno sodeluje, v tem, da gradi na osebnih odnosih, vzpodbuja skupinsko odločanje, timsko delo, ustvarjalnost in samoiniciativnost, v zagotavljanju informacij za dobro opravljanje delovnih nalog ipd. Nadalje smo potrdili, da stil vodenja vpliva na zadovoljstvo zaposlenih, čeprav je povezanost med njima šibka. Pa vendar je zadovoljstvo zaposlenih toliko večje, če vodja uporablja participativni stil vodenja, in toliko manjše, če uporablja avtoritativni stil vodenja. Izkazalo se je tudi, da so zaposleni na splošno pri delu zelo zadovoljni, ravno tako so zelo zadovoljni z načinom vodenja svojega nadrejenega. Rezultati, ki so se nanašali na dejavnike zadovoljstva pri delu in pomembnost njihovega vpliva na zadovoljstvo zaposlenih, so pokazali, da na zadovoljstvo zaposlenih pri delu najpomembneje vplivajo zadovoljstvo z delom, zadovoljstvo s sodelavci, zadovoljstvo s stalnostjo zaposlitve, zadovoljstvo s pravočasnimi in vsebinsko ustreznimi informacijami, zadovoljstvo s svobodo in samostojnostjo pri delu itd., in da so razlike v pomembnosti vpliva posameznega dejavnika zelo majhne.
Keywords: teorije vodenja, stili vodenja, participativni in avtoritativni stil vodenja, teorije zadovoljevanja potreb, zadovoljstvo zaposlenih, nezadovoljstvo zaposlenih, dejavniki zadovoljstva pri delu
Published: 21.05.2015; Views: 928; Downloads: 191
.pdf Full text (1,14 MB)

10.
VPLIV STILA VODENJA NA VEDENJE ZAPOSLENIH V ORGANIZACIJI X
Tina Kladnik Volf, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Pri diplomski nalogi nas je zanimalo, kakšen vpliv imajo navedeni stili vodenja na vedenje podrejenih v konkretni organizaciji X. Ugotovili smo, da v podjetju v večini primerov prevladuje mentorski stil vodenja, da večina podrejenih z veseljem opravlja svoje delo in imajo dober odnos z vodjo, da težave pri delu rešujejo skupaj, da komunicirajo dobro, so zavzeti za delo.
Keywords: • vodja • podrejeni • stil vodenja • delo • organizacija
Published: 21.03.2016; Views: 659; Downloads: 99
.pdf Full text (1,11 MB)

Search done in 0.15 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica